FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren... 8 Sektorårsmødet Faggruppelandsmødet Sektorbestyrelsen...10 De faglige udvalg...10 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Sektorens informationsdage...13 August Juni Sektorens arbejdsmappe...14 Arbejdsmappens indhold:...14 Sektorens månedsberetninger...15 Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere...15 Temadag om tilsynet i dagplejen...15 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen...16 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer...18 Hvad mener forældrene om dagplejen?...18 Åbningstidsanalyse...18 Tidsanvendelse i daginstitutioner i København...19 Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje...20 Forældresamarbejdet i dagplejen...21 Debathæfte om dagplejepædagogik...21 Ord på dagplejepædagogikken...21 Debatfilm om dagplejepædagogik...22 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område...23 Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD)

4 Integration af dagpleje i daginstitutioner...24 Kapitel 4. Samarbejdsrelationer...26 Den pædagogiske branche i DKK...26 Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche...27 PMF s eventuelle tilknytning til FOA...27 Børnepolitisk Netværksgruppe...28 Kapitel 5. Uddannelse...29 Dagplejen i AMU-regi...29 Grundkursus for dagplejepædagoger...30 Kurser for dagplejeledere og dagplejepædagoger...30 Dagplejere og merit-pgu...30 Færre pladser på merit-pgu...31 Kapitel 6. Overenskomster og aftaler...33 Resultatet af de specielle forhandlinger for sektorens faggrupper...33 Dagplejere...33 Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte...34 Pædagogiske konsulenter...34 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere...34 Døgnområdet...34 Dagområdet...35 Arbejdstidsregler...35 Ny overenskomst Pædagoger på Herrens mark...36 Lønudvikling for sektorens faggrupper...36 Kapitel 7. Arbejdsmiljø...37 Bedriftssundhedstjenesten (BST)...37 Organiseringen af sikkerhedsarbejdet...37 Ny regering med ny politik...38 Branchearbejdsmiljørådet

5 Kapitel 8. Lederarbejdet...40 Faglighed i ledelsesarbejdet...40 Ledernes Landsmøde...40 Kapital 9. Konferencer...42 Konference om pædagogik i dagplejen...42 Konference om internationale perspektiver for unge i krise...42 PMF s forsknings- og udviklingskonference...42 DLO 75 års jubilæum...43 DLO-konference De digitale børn...43 DLO-studietur til Færøerne...43 Børnerådets årsmøde...44 Socialministeriets årsmøde...44 Børn og kultur i en brydningstid...44 Doktordisputats om dagplejen...45 Kan pædagogisk arbejde måles?...45 Kapitel 10. Statistik...46 Antal ansatte i dagplejen i Dagplejestatistik...46 Udviklingen i børnetallet...46 Pris på børnepasning

6 Statusrapport 2002 Indledning Statusrapport 2002 beskriver pædagogisk sektors aktiviteter og de rapporter, pjecer og andet informationsmateriale, vi har udgivet siden forrige års sektorårsmøde. Rammerne for sektorens aktiviteter er bestemt af fagpolitikken, men også af nye ideer og ny lovgivning på det pædagogiske område. Siden sidste sektorårsmøde har vores arbejdsområde været præget af specielt én udfordring nemlig den nye regering, som har fremlagt en række lovforslag med stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår og faglighed. Børnene og forældrene har krav på kvalitet i dagtilbud. Kommunerne ønsker høj kvalitet i deres ydelser til borgerne, og de ansatte ønsker udvikling. Derfor har sektoren reageret på de besparelser der i øjeblikket rammer de dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere der ønsker at uddanne sig, idet antallet af elevpladser på pgu en er reduceret efter den nye regering er trådt til. Vi ønsker at støtte kommunerne i deres arbejde med at give den bedst mulige service til borgerne, og det har vi blandt andet vist i år, ved at forære samtlige kommuner et værktøj til at undersøge forældrenes tilfredshed med dagplejen. Sektorens arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene foregår i et tæt samarbejde med vores medlemmer. De debathæfter, og andet materiale, vi har udarbejdet til det lokale arbejde med at videreudvikle dagplejen, er derfor udarbejdet på baggrund af de bidrag vi har fået fra medlemmerne, på vores temadage og på landskonferencen. Temaerne har i år været dagplejernes arbejdsmiljø, tilsynet i dagplejen og dagplejepædagogikken. Derudover satte vi på årets landskonference fokus på gæstedagplejen og forældresamarbejdet også til inspiration for det videre arbejde lokalt. Vi har sendt pjecer til beslutningstagerne i kommunerne, som skal overbevise dem om at sætte flere bemandede legepladser på landkortet, og om hvor værdifulde pædagogiske konsulenter er for dagtilbuddenes kvalitet i kom- 6

7 munerne. De har ligeledes modtaget pjecer omhandlende pgu en, konsekvenserne af integration af dagplejen i daginstitutionerne og om dagplejepædagogik. Pjecerne er alle udarbejdet i samarbejde med faggruppernes faglige udvalg. I sektoren tager vi udfordringerne op, og her er det vigtigt, at vi samarbejder med de andre forbund på det pædagogiske område. Det arbejde er heldigvis godt på vej i Den pædagogiske branche. 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2001 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 25. september Debatten på årsmødet var især præget af overenskomstforhandlingerne for 2002, men også Ny Løn, frit valg-ordninger, uddannelse, arbejdsmiljø i dagplejen samt omsorgsmedhjælpernes arbejdsvilkår blev debatteret. Årsmødet vedtog at indstille til FOA, at kravet om fuld løn for fuldtidsarbejde for dagplejere, blev prioriteret meget højt. Højere løn til ledergrupperne var ligeledes et krav, der skulle prioriteres højt. Årsmødedeltagerne tilkendegav, at der i forbindelse med KTO-forliget burde afsættes beløb til specielle indsatsområder, som f.eks. fuld løn til alle dagplejere, inden fordeling af KTO-midler til organisationspuljerne. Under debatten var der flere kritiske indlæg om Ny Løn. Flere årsmødedeltagere mente imidlertid, at Ny Løn var kommet for at blive, og at der ved overenskomstforhandlingerne skulle satses på et løft af grundlønnen og på centralt aftalte tillæg. I forhandlingerne om Ny Løn har det vist sig, at det er svært at måle og veje de bløde værdier og dermed opnå tillæg for den indsats, der er i nærværet og omsorgen i arbejdet. Det er vanskeligt at værdisætte bløde værdier, men erfaringer fra enkelte lokale forhandlinger viser, at det kan lade sig gøre. Bløde værdier, set i forhold til Ny Løn, er et emne sektoren vil arbejde videre med i den kommende periode. På baggrund af et grundigt forarbejde på faggruppelandsmødet blev sektorens fagpolitik og handleplan vedtaget med tilføjelsen: Sektoren vil arbejde for en ensartet grundløn til alle fuldtidsansatte dagplejere. 8

9 Faggruppelandsmødet 2002 Fra sektorens syv faggrupper deltog 135 repræsentanter på faggruppelandsmødet, i april På baggrund af en hovedbestyrelsesbeslutning var faggruppestrukturen det fælles tema for alle faggruppelandsmøder i Faggrupperne drøftede derfor deres tilhørsforhold til pædagogisk sektor, deres ønsker til samarbejde med faggrupper udenfor sektoren, og om der var behov for at ændre i forbundslovenes regler om faggrupper. Konklusionerne fra alle faggrupper var, at faggrupperne var godt dækket ind på de faglige områder i pædagogisk sektor. På længere sigt vil et styrket branchesamarbejde kunne få indflydelse på sektortilhørsforholdet, men som det ser ud nu, er der ikke behov for ændringer. For de små faggrupper som er spredt over et stort geografisk område, vil det være en fordel at strukturere sig regionalt. Ligeledes vil det være en fordel at kunne vælge kontaktpersoner på arbejdspladser, hvor der ikke er ansatte nok til at vælge en tillidsrepræsentant. De faglige udvalg havde inden faggruppelandsmødet forberedt dagsordener med aktuelle faglige emner til deres egne faggruppelandsmøder. Fælles for alle faggrupper var drøftelse af Ny Løn, lønudvikling og resultater af overenskomstforhandlingerne. Pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger og legepladsansatte fik en fælles orientering om det nye valgfrie pensionsprodukt i Kommunernes Pensionsforsikring. På faggruppernes egne møder blev bl.a. følgende temaer drøftet: Medarbejderudviklingssamtaler, tidsanvendelse i daginstitutioner, drøftelse af resultatløn og seniorordninger, decentralisering, MED/SU, lederstruktur, TR/SR-struktur, APV, vold som udtryksform, gæsteplejehuse og faggruppens holdninger set i forhold til sektorens fagpolitik. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf to har været af to-dages varighed. Sektorbestyrelsens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget i nedenstående oversigt. Referater af bestyrelsesmøderne findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Formand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pæd. konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pæd. konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer De faglige udvalg Faggrupperne valgte repræsentanter til de faglige udvalg samt årsmøderepræsentanter på faggruppelandsmødet i april De faglige udvalg har deltaget i møder omkring overenskomstforhandlingerne, både før, under og efter forhandlingerne. Derudover har de faglige udvalg deltaget i forbundets strategimøder. Faggruppernes årsmøderepræsentanter er understreget i nedenstående skema. 10

11 Navn Faggruppe Dagplejere Elin Andersen LFS Bente Malmberg Århus afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter Karen Munk Andersen Viborg Afdeling Elsebeth Hansen Næstved afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling Torben Levring Næstved afdeling Inger Marie Hansen Aalborg afdeling Suppleanter Kamma Ebsen Herning afdeling Elna Thøgersen Randers afdeling Pædagogiske konsulenter Mette Gagner Roskilde afdeling Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter Vibeke Ellekilde LFS Karin Christensen Ålborg afdeling Omsorgsmedhjælpere Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Nancy Schmidt Kolding afdeling Inger Marie Sørensen Silkeborg afdeling Suppleanter Kirsten Munkebo Odense afdeling Bente Hjorth Jensen Frederikssund afdeling Legepladsansatte Jan Christoffersen Birger Huus Pedersen Århus afdeling Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter Jens Haar LFS Christian Schwab Århus afdeling Bjarne Ejby LFS Dagområdet Olaf Christensen LFS Døgnområdet Britt Petersen LFS 11

12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2001 faldet med 2,23 pct. Det er især indenfor LFS dagområde og dagplejen at der er medlemstilbagegang. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af erhvervsaktive dagplejere med 191 fra 2000 til I samme periode faldt antallet af 0-3 årige børn med 577, og der er ikke ændringer i det gennemsnitlige børnetal hos den enkelte dagplejer i perioden (se kapitel 10). Medlemstilbagegangen blandt dagplejere skyldes således ikke det faldende børnetal. Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor i alt ,23 Dagplejepædagoger ,24 m.v. Dagplejere ,60 Legepladsansatte ,25 LFS, dagområdet ,64 LFS, døgnområdet ,90 Omsorgsmedhjælpere ,96 Pædagogisk, diverse ,40 Pædagogiske konsulenter ,42 Kilde: Danmarks statistik 12

13 Sektorens informationsdage August 2001 Sektoren afholdt informationsdag i august 2001, hvor der blev informeret om mulighederne for nye udtræk fra Socialforskningsinstituttets (SFI) rapport om tilsyn i dagplejen To sider af samme sag, samt om de debathæfter, SFI har fremstillet til det lokale arbejde med kvalitet i tilsynet. Rapporten Tilsynet når faglig ledelse finder sted i et hjem, er skrevet på baggrund af 14 tilsynsbesøg hos dagplejere i Silkeborg kommune, og blev præsenteret af Gunvor Mossin, AOF Silkeborg. Dernæst fortalte en mor til for tidligt fødte tvillinger, og en fysioterapeut, om for tidligt fødte børns senfølger og livskvalitet. Miljøsektionen orienterede om nyt fra miljøområdet, og uddannelsessekretariatet orienterede blandt andet om den nye pgu-lov og bekendtgørelse. Sektoren informerede om faggruppelandsmødet, landskonferencen og om sektorens fremtidige arbejde. Juni 2002 Temaet for informationsdagen var overenskomstforhandlingerne 2002 og status på den Pædagogiske Grunduddannelse (pgu). FOA og Kommunernes Landsforening (KL) informerede om forløbet i overenskomstforhandlingerne, og om afslutningen af forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Arbejdsgiverne havde to hovedkrav i forhandlingerne, dels en konsolidering og udbygning af Ny Løn, dels en forenkling for alvor af overenskomsterne. KL ønsker en central fastsat grundløn, og at al anden løndannelse fastsættes lokalt. Forenkling for alvor handler blandt andet om at gøre teksten i overenskomsterne læsevenlig, samt om at samle de mange henvisninger i en vilkårsaftale. I modsætning hertil var FOA s udgangspunkt i forhandlingerne, at hele medlemsskaren skulle sikres generelle lønstigninger, blandt andet på baggrund af, at der stadig er problemer med at få nogle kommuner i gang med lokale forhandlinger om Ny Løn. 13

14 Deltagernes forventninger til sektorens videre arbejde i forhold til pgu en blev drøftet og der kom mange gode forslag til både informationsmateriale og aktiviteter, som kan udarbejdes til brug for det lokale arbejde med pgu. De faglige udvalg, sektoren og uddannelsessekretariatet arbejder videre med disse ting i efteråret Sektorens arbejdsmappe Arbejdsmappens indhold: Sektorbestyrelsen Faglige udvalg Serviceloven Vejledning om dagtilbud for børn og unge Vejledning om forældrebestyrelser Tavshedspligt Notatpligt Central gæstedagplejeordning Integration af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning Renovation Årsnorm Straffeattester Udlicitering Serviceinformation m.m. Procentfradrag for dagplejere Et godt arbejdsmiljø Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Arbejdstilsynet Bedriftssundhedstjenesten (BST) Arbejdsskader Faste eller skiftende arbejdssteder Dagplejerkurser Kursusbudget er ikke til pgu lønopfyld VUS og uddannelsesorlov Intro- og grundkurser inden et år Bloktilskud og OK-midler Statistik amts- og kommunefordelt Oversigt over rapporter og undersøgelser Arbejdsmappen findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\arbejdsmappe, og den vil blive opdateret i løbet af efteråret

15 Sektorens månedsberetninger Sektoren udarbejder månedsberetninger med aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. I perioden august august 2002 er der udsendt i alt syv månedsberetninger, der findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\ månedsberetning. Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere I september 2001 afholdt FOA en temadag om dagplejernes arbejdsmiljø. Formålet med dagen var at få udarbejdet et arbejdsmiljøkoncept, i form af en mappe og en cd-rom, med forslag til, hvordan man lokalt kunne arbejde med at forbedre dagplejernes arbejdsmiljø. På temadagen bidrog deltagerne med mange gode ideer til indholdet, og det endelige koncept blev sendt ud til afdelingerne i februar I løbet af foråret modtog samtlige kommuner og bedriftssundhedstjenester en cd-rom med mappens indhold. Sektoren har fået mange positive tilbagemeldinger på mappen fra afdelinger, kommuner og bedriftssundhedstjenester, og mange steder har mappen givet anledning til at få sat projekter i gang, og til at få afholdt møder om arbejdsmiljøet i dagplejen. Temadag om tilsynet i dagplejen Pædagogisk sektor afholdt i efteråret 2001 en temadag om tilsynet i dagplejen. Her præsenterede Socialforskningsinstituttet (SFI) tre debathæfter om tilsynet, der kan bruges i det lokale udviklingsarbejde. Repræsentanter fra Socialministeriet og Kommunernes Landsforening fortalte, hvordan de kan støtte udviklingen af tilsynets kvalitet. Deltagerne blev stillet en række spørgsmål omkring tilsynet, og svarene blev drøftet. Svarene blev senere gengivet i hæftet Udsagn fra debatten på Hotel Nyborg Strand. Derudover har cand. pæd. Søren Gundelach, der var ordstyrer på debatten, efterfølgende udarbejdet et notat om kvalitet i tilsynet 15

16 i dagplejen. Notatet indeholder en række forslag til, hvad FOA og kommunerne kan gøre for at udvikle kvaliteten af tilsynet. Efter temadagen modtog deltagerne de tre hæfter fra SFI, der var blevet rettet til for småfejl, samt et udtræk for hvert amt fra den database, der dannede grundlag for rapporten To sider af samme sag, som FOA fik udarbejdet i foråret Landskonferencen Kvalitet i dagplejen Temaerne for landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2002 var dagplejepædagogik, gæstepleje og forældresamarbejde. Konferencen blev indledt af Malene Karlsson, der har doktorgrad i pædagogik i Sverige. Hun fortalte om dagplejepædagogik i andre lande, herunder om undersøgelser hun havde foretaget i Sverige samt om den doktorafhandling i dagplejepædagogik hun som den første i Europa har skrevet. Dagplejen har en pædagogik en dagligdagspædagogik der endnu ikke er beskrevet i lærebøger om pædagogik. At beskrivelsen af dagplejepædagogikken mangler, er ikke et tegn på, at den ikke eksisterer. Hvad er dagplejepædagogik? Vi mangler at sætte ord på men vi ved det var titlen på den debat om dagplejepædagogik, der fandt sted på konferencen. Forud for debatten, havde vi bedt deltagerne udfylde et spørgeskema, hvor vi blandt andet bad dem beskrive dagplejens overordnede værdier, og hvad de forstod ved ordet dagplejepædagogik. Det kom der mange gode beskrivelser ud af, som efterfølgende er samlet i hæftet Ord på dagplejepædagogikken, der blev udsendt til samtlige konferencedeltagere i juni Søren Gundelach fra Udviklingsforum holdt et oplæg om gæstedagpleje, og repræsentanter for dagplejen i Lyngby-Taarbæk, Odense og Frederikssund kommune fortalte om tre meget forskellige måder at organisere gæsteplejen på - i gæsteplejehuse, gæstedagplejehjem og gæstepleje i dagplejegrupper. John Andersen fra Udviklingsforum og repræsentanter fra dagplejen i Rødovre, Bjæverskov og Skovbo kommune fortalte om forældresamarbejdet 16

17 i dagplejen. De talte blandt andet om, hvordan kvaliteten i forældresamarbejdet kan udvikles. Deltagerne fik desuden Jytte Høj Hammers hæfte Forældresamarbejdet i dagplejen. Konferencen blev afsluttet med en livlig paneldebat. Panelet var sammensat af deltagere fra Socialministeriets projekt Kvalitet i Dagtilbud (KiD), arbejdsgruppe 5 dagplejen. Paneldebatten var især præget af deltagernes ønske om at få svar på, hvad kommunerne i fremtiden vil bidrage med til at øge kvaliteten i dagplejen. Kommunernes Landsforening (KL) mente, at øget kvalitet ikke altid kræver øgede ressourcer, men at de ville se positivt på uddannelse til ansatte i dagplejen. Socialministeriets repræsentant understregede, at kommunerne har suveræn råderet i forhold til personalenormeringer og tildeling af ressourcer, samt at ministeriets bidrag til øget kvalitet i dagplejen findes i det løbende arbejde med Servicelovens bestemmelser. Børne- og Kulturchefforeningens repræsentant fortalte, at dagplejen i Hjørring Kommune er et ligeværdigt dagtilbud, hvor der tildeles ressourcer til uddannelse og andet på lige fod med andre dagtilbud. Deltagerne ytrede ønsker om, at kommunerne skulle pålægges minimumsgrænser med hensyn til normeringer og ressourcer, til blandt andet uddannelse for dagplejere. KL s repræsentant afviste dette med, at der ikke ville kunne opnås politisk enighed om at indføre sådanne minimumsgrænser. 17

18 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer Hvad mener forældrene om dagplejen? I 2000 undersøgte Finansministeriet borgernes tilfredshed med serviceområderne indenfor det offentlige. Undersøgelsen viste, at borgerne var mest tilfredse med servicen i daginstitutioner og dagpleje. Undersøgelsen viste desuden, at indenfor dagtilbudsområdet, var borgerne mest tilfredse med dagplejen. Et glædeligt resultat for alle der arbejder på at gøre kvaliteten i dagplejen endnu bedre. Men, hvordan er forældretilfredsheden i den enkelte kommune? Som et led i arbejdet med at udvikle kvaliteten i dagplejen, udsendte pædagogisk sektor i efteråret 2001, et nyt gratis værktøj til den kommunale dagpleje i samtlige kommuner. Værktøjet består af et pc-program og et vejledningshæfte, hvormed kommunen kan gennemføre en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje. Ved at gennemføre brugerundersøgelsen, får den enkelte kommune svar på, hvad forældrene mener om kvaliteten i kommunens dagpleje. Svarene kan bruges til at styrke arbejdet med at forbedre den pædagogiske kvalitet, styrke den pædagogiske udvikling, skabe en dialog om de væsentligste temaer i dagplejen, samt aflive myter og fordomme. Kommunerne er glade for værktøjet, og flere har allerede gennemført undersøgelsen. Åbningstidsanalyse Pædagogisk sektor har støttet Projekt Børnepasnings fjerde åbningstidsundersøgelse, der søger at finde sorte pletter indenfor pasningsområdet. Sorte pletter er kommuner, hvor der ikke er den store fleksibilitet i pasningstilbuddenes åbningstider. Stort set alle børn passes i tidsrummet kl Det samlede antal børn, der bliver passet udover dette tidsrum udgør mellem 1-2 pct. De flek- 18

19 sible åbningstider er således, set i forhold til et 24 timers servicesamfund, yderst begrænsede. Det betyder, at familier med skæve og skiftende arbejdstider kan få svært ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Ca. 84 pct. af de kommuner der har deltaget i undersøgelsen, har indført pasningsgaranti pr. 1. juli 2001, og for langt størstedelen har pasningsgarantien været ledsaget af forhøjet forældrebetaling. Kommunerne er, via Lov om Social Service, forpligtet til at tilrettelægge pasningstilbuddene efter den efterspørgsel og de behov, der eksisterer. Det er imidlertid et problem, at det er kommunen der definerer hvad behovet er, og at to eller tre børn i en kommune ikke er nok til at etablere for eksempel et døgnåbent dagtilbud. Tidsanvendelse i daginstitutioner i København LFS, BUPL og PMF har i samarbejde med Bureau 2000 udarbejdet rapporten Er der tid til børnene når vi skal nå alt det andet?. Rapporten afslører, at medarbejderne i institutionerne oplever, at tiden i stigende grad stjæles fra børnene. Der er kun 48 pct. af personaletimerne tilbage til arbejdet med børnene, når alle andre opgaver er trukket fra. Flere af de nye krav og forventninger til institutionernes arbejde er en naturlig følge af samfundsudviklingen. Det gælder for eksempel forældrenes ønsker om at præge hverdagen i institutionerne på en helt anden måde, end man så i 70 erne, hvor de regler, der danner baggrund for den nuværende personalenormering, blev fastsat. Men det gælder også de øgede krav til ledelse og kvalitetsudvikling, ligesom det i stigende grad forventes, at institutionerne støtter familier med få ressourcer. De øgede krav til institutionerne, som personalet ikke mener er en naturlig følge af udviklingen, er de administrations- og økonomistyringsopgaver, som er fulgt med decentraliseringen i den offentlige sektor. Centralt i personalets argumentation er, at der til nye opgaver bør tildeles flere timer - ifølge rapporten er normeringen gradvis udhulet. KL mener, at undersøgelsen er en god anledning for kommunerne til at analysere, om der er overensstemmelse mellem undersøgelsen og lokale for- 19

20 hold. Ifølge KL kan det sagtens være en løsning at flytte for eksempel lønadministration og bogføring væk fra institutionerne. Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje Pædagogisk sektor har igangsat en undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje. Målet med undersøgelsen er at få indkredset udfordringerne og få ideer til mulige indsatser. Undersøgelsen består af tre dele: En spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige dagplejeformidlinger blandt andet er blevet bedt om at oplyse, hvor mange af børn, der passes i dagplejen, der har anden etnisk baggrund end dansk. Dernæst gruppeinterviews, hvor konsulentfirmaet OPUS har interviewet tre grupper med hver 5-7 dagplejere, om deres erfaringer med, og holdninger til, at passe børn med anden etnisk baggrund end dansk. Endelig er en gruppe bestående af dagplejepædagoger og andre med kendskab til området, blevet interviewet om deres anbefalinger til indsats i forhold til den flerkulturelle dagpleje. Sektoren foretog en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner i foråret Resultatet af undersøgelsen er samlet i et notat, der er sendt til samtlige afdelinger og til de kommuner der besvarede spørgsmålene. Sektoren fik svar fra 249 dagplejeformidlinger, og besvarelserne viste, at børn i dagplejen har fremmedsprogede forældre. Langt de fleste af disse børn har oprindelse i Somalia, Balkan, Irak og det øvrige Mellemøsten. 87 dagplejere har kun børn af fremmedsprogede forældre i dagpleje. Antallet af dagplejere, der har børn med både dansksprogede og fremmedsprogede forældre er Der er 95 dagplejere med anden etnisk oprindelse end dansk. På en række spørgsmål om hvilken støtte kommunen yder til dagplejere, der passer børn med anden etnisk baggrund end dansk, svarede dagplejeformidlingerne, at tolkebistand, ekstra hjælp ved opstart og øget tilsyn, er blandt de muligheder for støtte, dagplejerne tilbydes. Tolkebistand er den støtte der ydes mest, og tosproget medhjælp er den støtte der ydes mindst. 20

21 Den endelige rapport forventes færdig i løbet af efteråret Forældresamarbejdet i dagplejen Debathæftet Forældresamarbejdet i dagplejen er skrevet af Jytte Høj Hammer for pædagogisk sektor. Hæftet indeholder en række debatskabende holdninger og meninger omkring den nye forældregeneration, de nye småbørnsfamiliers vilkår, rimelige og urimelige krav mellem forældre og dagplejere, kontaktmødet og meget mere. I hæftet giver Jytte Høj Hammer også nogle bud på, hvordan vi gør forældresamarbejdet godt og udviklende. I de situationer, hvor samarbejdet mellem forældre og dagplejer ikke er godt, skal dagplejen for eksempel gå foran og vide, at konflikter kan bringe vækst og udvikling ind i samarbejdet. Debathæfte om dagplejepædagogik Pædagogisk sektor er ofte stødt på spørgsmålet, om dagplejen har en særlig pædagogik. Det mener vi i høj grad dagplejen har, og vi har derfor ønsket at bidrage til at få den beskrevet. Forud for landskonferencen 2001 havde sektoren inviteret en baggrundsgruppe, bestående af dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere til at sætte ord på dagplejens særlige pædagogik. Baggrundsgruppens debat blev samlet i hæftet Dagplejepædagogik Bevidst handling i det daglige, og debathæftet blev sendt ud til samtlige deltagere inden landskonferencen, således at de kunne forberede sig til debatten på landskonferencen. Ord på dagplejepædagogikken Hæftet er en opsamling på debatten om dagplejepædagogik fra årets landskonference. Hæftet er bygget op omkring en lang række citater, som er svar på de konkrete spørgsmål, deltagerne blev bedt om at besvare skriftligt på konferencen. Alle besvarelser er holdningsmæssigt repræsenteret, og hæftet viser, at der er meget stor enighed om, hvad dagplejens overordnede værdier er hvorimod meningerne er delte, når der bliver sat ord på, hvordan ordet dagplejepædagogik forstås. 21

22 Værdierne er entydige: Omsorg, tryghed, tid og nærvær. På spørgsmålet om hvad den enkelte forstår ved ordet dagplejepædagogik svarer nogle: Det er det vi gør i dag men er det reelt at kalde det dagplejepædagogik?, mens andre svarer: Det er et fint ord, for det vi går og laver. Hæftet viser også bredden i opfattelsen af, hvad der er dagplejepædagogikkens svage og stærke sider, samt forskelle i opfattelsen af, hvad der kan give bedre vilkår for dagplejepædagogikken. Som nævnt, under beskrivelsen af årets landskonference, er hæftet tænkt som en støtte til den videre debat og beskrivelse af pædagogikken i dagplejen. Debatfilm om dagplejepædagogik Til landskonferencen Kvalitet i dagplejen fik pædagogisk sektor produceret en videofilm med titlen Hverdagens Pædagogik, om pædagogik i dagplejen. Filmen blev vist som indledning til debatten om, hvad dagplejepædagogik er. Filmen indeholder en række debatskabende indlæg fra forskere, forældre, ansatte og ledere i dagplejen. Filmen er også tænkt som et oplæg til en lokal debat om hvad dagplejepædagogik er, blandt ansatte i dagplejen, på forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder. I filmen følger vi blandt andet hverdagen hos en dagplejer, der ikke mener, at det hun gør sammen med børnene i hverdagen er pædagogik. Dagplejeren bager boller, smører frokost, danser og støver af sammen med børnene, og pædagogikken er i høj grad tilstede i aktiviteterne. Uddannelse af såvel pædagoger som dagplejere er et af filmens temaer. Dagplejeleder Annette Sindal giver udtryk for, at hun gerne ser, at der udvikles modul- eller temauddannelse for dagplejere. Dagplejeren kan på temadage søge viden om emner, som er helt aktuelle for lige netop hende, uden længere perioder med fravær. Forsker Lis Nielsen mener, at der skal oprettes en særlig dagplejepædagoguddannelse og forsker Betina Dybbroe argumenterer for, at dagplejepædagogerne skal yde mere pædagogisk støtte til dagplejerne og udføre færre administrative opgaver. 22

23 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD) Socialministeriet har i samarbejde med KL og BUPL sat et udviklingsprojekt for dagtilbud i gang. KiD s fase 1 blev afsluttet i foråret 2001, med en række anbefalinger til indsatsområder fra de 5 arbejdsgrupper. FOA deltog i arbejdsgruppe 5 Dagplejen samt i styregruppen. Socialminister Henriette Kjær har foretaget en prioritering af, hvilke temaer inden for styregruppens mange anbefalinger, der skal arbejdes videre med i 2. fase af KiD-projektet. Til gennemførelse af KiD 2 vil der samlet set være en ansøgningspulje på ca. 30 millioner kr. Det er intentionen, at puljen kan søges af kommuner til initiativer indenfor ansøgningspuljens område (både daginstitutioner og dagpleje) som omfatter udvikling, dokumentation og måling af det pædagogiske arbejde. Puljen forventes udmeldt i slutningen af august Socialministeren har prioriteret følgende temaer i 2. fase: Kvalitet i det pædagogiske indhold i dagtilbud Udvikling af redskaber til brug for kommuners og institutioners arbejde med blandt andet læring Opsamling og formidling om rummelighed i dagtilbud, herunder om inddragelse af forældre i det tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov Erfaringsopsamling om dialog og samspil, blandt andet om håndtering af kritik, samt formidling af støttemateriale til forældre i forældrebestyrelser Opsamling af erfaringer med fælles mål og værdier for det samlede børneområde, om helhed og overgange i børns liv Afdækning af behov for og metoder til styrkelse af ledelse og medarbejdere i dagtilbud 23

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Mundtlig beretning Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere