FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren... 8 Sektorårsmødet Faggruppelandsmødet Sektorbestyrelsen...10 De faglige udvalg...10 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Sektorens informationsdage...13 August Juni Sektorens arbejdsmappe...14 Arbejdsmappens indhold:...14 Sektorens månedsberetninger...15 Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere...15 Temadag om tilsynet i dagplejen...15 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen...16 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer...18 Hvad mener forældrene om dagplejen?...18 Åbningstidsanalyse...18 Tidsanvendelse i daginstitutioner i København...19 Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje...20 Forældresamarbejdet i dagplejen...21 Debathæfte om dagplejepædagogik...21 Ord på dagplejepædagogikken...21 Debatfilm om dagplejepædagogik...22 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område...23 Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD)

4 Integration af dagpleje i daginstitutioner...24 Kapitel 4. Samarbejdsrelationer...26 Den pædagogiske branche i DKK...26 Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche...27 PMF s eventuelle tilknytning til FOA...27 Børnepolitisk Netværksgruppe...28 Kapitel 5. Uddannelse...29 Dagplejen i AMU-regi...29 Grundkursus for dagplejepædagoger...30 Kurser for dagplejeledere og dagplejepædagoger...30 Dagplejere og merit-pgu...30 Færre pladser på merit-pgu...31 Kapitel 6. Overenskomster og aftaler...33 Resultatet af de specielle forhandlinger for sektorens faggrupper...33 Dagplejere...33 Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte...34 Pædagogiske konsulenter...34 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere...34 Døgnområdet...34 Dagområdet...35 Arbejdstidsregler...35 Ny overenskomst Pædagoger på Herrens mark...36 Lønudvikling for sektorens faggrupper...36 Kapitel 7. Arbejdsmiljø...37 Bedriftssundhedstjenesten (BST)...37 Organiseringen af sikkerhedsarbejdet...37 Ny regering med ny politik...38 Branchearbejdsmiljørådet

5 Kapitel 8. Lederarbejdet...40 Faglighed i ledelsesarbejdet...40 Ledernes Landsmøde...40 Kapital 9. Konferencer...42 Konference om pædagogik i dagplejen...42 Konference om internationale perspektiver for unge i krise...42 PMF s forsknings- og udviklingskonference...42 DLO 75 års jubilæum...43 DLO-konference De digitale børn...43 DLO-studietur til Færøerne...43 Børnerådets årsmøde...44 Socialministeriets årsmøde...44 Børn og kultur i en brydningstid...44 Doktordisputats om dagplejen...45 Kan pædagogisk arbejde måles?...45 Kapitel 10. Statistik...46 Antal ansatte i dagplejen i Dagplejestatistik...46 Udviklingen i børnetallet...46 Pris på børnepasning

6 Statusrapport 2002 Indledning Statusrapport 2002 beskriver pædagogisk sektors aktiviteter og de rapporter, pjecer og andet informationsmateriale, vi har udgivet siden forrige års sektorårsmøde. Rammerne for sektorens aktiviteter er bestemt af fagpolitikken, men også af nye ideer og ny lovgivning på det pædagogiske område. Siden sidste sektorårsmøde har vores arbejdsområde været præget af specielt én udfordring nemlig den nye regering, som har fremlagt en række lovforslag med stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår og faglighed. Børnene og forældrene har krav på kvalitet i dagtilbud. Kommunerne ønsker høj kvalitet i deres ydelser til borgerne, og de ansatte ønsker udvikling. Derfor har sektoren reageret på de besparelser der i øjeblikket rammer de dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere der ønsker at uddanne sig, idet antallet af elevpladser på pgu en er reduceret efter den nye regering er trådt til. Vi ønsker at støtte kommunerne i deres arbejde med at give den bedst mulige service til borgerne, og det har vi blandt andet vist i år, ved at forære samtlige kommuner et værktøj til at undersøge forældrenes tilfredshed med dagplejen. Sektorens arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene foregår i et tæt samarbejde med vores medlemmer. De debathæfter, og andet materiale, vi har udarbejdet til det lokale arbejde med at videreudvikle dagplejen, er derfor udarbejdet på baggrund af de bidrag vi har fået fra medlemmerne, på vores temadage og på landskonferencen. Temaerne har i år været dagplejernes arbejdsmiljø, tilsynet i dagplejen og dagplejepædagogikken. Derudover satte vi på årets landskonference fokus på gæstedagplejen og forældresamarbejdet også til inspiration for det videre arbejde lokalt. Vi har sendt pjecer til beslutningstagerne i kommunerne, som skal overbevise dem om at sætte flere bemandede legepladser på landkortet, og om hvor værdifulde pædagogiske konsulenter er for dagtilbuddenes kvalitet i kom- 6

7 munerne. De har ligeledes modtaget pjecer omhandlende pgu en, konsekvenserne af integration af dagplejen i daginstitutionerne og om dagplejepædagogik. Pjecerne er alle udarbejdet i samarbejde med faggruppernes faglige udvalg. I sektoren tager vi udfordringerne op, og her er det vigtigt, at vi samarbejder med de andre forbund på det pædagogiske område. Det arbejde er heldigvis godt på vej i Den pædagogiske branche. 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2001 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 25. september Debatten på årsmødet var især præget af overenskomstforhandlingerne for 2002, men også Ny Løn, frit valg-ordninger, uddannelse, arbejdsmiljø i dagplejen samt omsorgsmedhjælpernes arbejdsvilkår blev debatteret. Årsmødet vedtog at indstille til FOA, at kravet om fuld løn for fuldtidsarbejde for dagplejere, blev prioriteret meget højt. Højere løn til ledergrupperne var ligeledes et krav, der skulle prioriteres højt. Årsmødedeltagerne tilkendegav, at der i forbindelse med KTO-forliget burde afsættes beløb til specielle indsatsområder, som f.eks. fuld løn til alle dagplejere, inden fordeling af KTO-midler til organisationspuljerne. Under debatten var der flere kritiske indlæg om Ny Løn. Flere årsmødedeltagere mente imidlertid, at Ny Løn var kommet for at blive, og at der ved overenskomstforhandlingerne skulle satses på et løft af grundlønnen og på centralt aftalte tillæg. I forhandlingerne om Ny Løn har det vist sig, at det er svært at måle og veje de bløde værdier og dermed opnå tillæg for den indsats, der er i nærværet og omsorgen i arbejdet. Det er vanskeligt at værdisætte bløde værdier, men erfaringer fra enkelte lokale forhandlinger viser, at det kan lade sig gøre. Bløde værdier, set i forhold til Ny Løn, er et emne sektoren vil arbejde videre med i den kommende periode. På baggrund af et grundigt forarbejde på faggruppelandsmødet blev sektorens fagpolitik og handleplan vedtaget med tilføjelsen: Sektoren vil arbejde for en ensartet grundløn til alle fuldtidsansatte dagplejere. 8

9 Faggruppelandsmødet 2002 Fra sektorens syv faggrupper deltog 135 repræsentanter på faggruppelandsmødet, i april På baggrund af en hovedbestyrelsesbeslutning var faggruppestrukturen det fælles tema for alle faggruppelandsmøder i Faggrupperne drøftede derfor deres tilhørsforhold til pædagogisk sektor, deres ønsker til samarbejde med faggrupper udenfor sektoren, og om der var behov for at ændre i forbundslovenes regler om faggrupper. Konklusionerne fra alle faggrupper var, at faggrupperne var godt dækket ind på de faglige områder i pædagogisk sektor. På længere sigt vil et styrket branchesamarbejde kunne få indflydelse på sektortilhørsforholdet, men som det ser ud nu, er der ikke behov for ændringer. For de små faggrupper som er spredt over et stort geografisk område, vil det være en fordel at strukturere sig regionalt. Ligeledes vil det være en fordel at kunne vælge kontaktpersoner på arbejdspladser, hvor der ikke er ansatte nok til at vælge en tillidsrepræsentant. De faglige udvalg havde inden faggruppelandsmødet forberedt dagsordener med aktuelle faglige emner til deres egne faggruppelandsmøder. Fælles for alle faggrupper var drøftelse af Ny Løn, lønudvikling og resultater af overenskomstforhandlingerne. Pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger og legepladsansatte fik en fælles orientering om det nye valgfrie pensionsprodukt i Kommunernes Pensionsforsikring. På faggruppernes egne møder blev bl.a. følgende temaer drøftet: Medarbejderudviklingssamtaler, tidsanvendelse i daginstitutioner, drøftelse af resultatløn og seniorordninger, decentralisering, MED/SU, lederstruktur, TR/SR-struktur, APV, vold som udtryksform, gæsteplejehuse og faggruppens holdninger set i forhold til sektorens fagpolitik. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf to har været af to-dages varighed. Sektorbestyrelsens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget i nedenstående oversigt. Referater af bestyrelsesmøderne findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Formand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pæd. konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pæd. konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer De faglige udvalg Faggrupperne valgte repræsentanter til de faglige udvalg samt årsmøderepræsentanter på faggruppelandsmødet i april De faglige udvalg har deltaget i møder omkring overenskomstforhandlingerne, både før, under og efter forhandlingerne. Derudover har de faglige udvalg deltaget i forbundets strategimøder. Faggruppernes årsmøderepræsentanter er understreget i nedenstående skema. 10

11 Navn Faggruppe Dagplejere Elin Andersen LFS Bente Malmberg Århus afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter Karen Munk Andersen Viborg Afdeling Elsebeth Hansen Næstved afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling Torben Levring Næstved afdeling Inger Marie Hansen Aalborg afdeling Suppleanter Kamma Ebsen Herning afdeling Elna Thøgersen Randers afdeling Pædagogiske konsulenter Mette Gagner Roskilde afdeling Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter Vibeke Ellekilde LFS Karin Christensen Ålborg afdeling Omsorgsmedhjælpere Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Nancy Schmidt Kolding afdeling Inger Marie Sørensen Silkeborg afdeling Suppleanter Kirsten Munkebo Odense afdeling Bente Hjorth Jensen Frederikssund afdeling Legepladsansatte Jan Christoffersen Birger Huus Pedersen Århus afdeling Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter Jens Haar LFS Christian Schwab Århus afdeling Bjarne Ejby LFS Dagområdet Olaf Christensen LFS Døgnområdet Britt Petersen LFS 11

12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2001 faldet med 2,23 pct. Det er især indenfor LFS dagområde og dagplejen at der er medlemstilbagegang. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af erhvervsaktive dagplejere med 191 fra 2000 til I samme periode faldt antallet af 0-3 årige børn med 577, og der er ikke ændringer i det gennemsnitlige børnetal hos den enkelte dagplejer i perioden (se kapitel 10). Medlemstilbagegangen blandt dagplejere skyldes således ikke det faldende børnetal. Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor i alt ,23 Dagplejepædagoger ,24 m.v. Dagplejere ,60 Legepladsansatte ,25 LFS, dagområdet ,64 LFS, døgnområdet ,90 Omsorgsmedhjælpere ,96 Pædagogisk, diverse ,40 Pædagogiske konsulenter ,42 Kilde: Danmarks statistik 12

13 Sektorens informationsdage August 2001 Sektoren afholdt informationsdag i august 2001, hvor der blev informeret om mulighederne for nye udtræk fra Socialforskningsinstituttets (SFI) rapport om tilsyn i dagplejen To sider af samme sag, samt om de debathæfter, SFI har fremstillet til det lokale arbejde med kvalitet i tilsynet. Rapporten Tilsynet når faglig ledelse finder sted i et hjem, er skrevet på baggrund af 14 tilsynsbesøg hos dagplejere i Silkeborg kommune, og blev præsenteret af Gunvor Mossin, AOF Silkeborg. Dernæst fortalte en mor til for tidligt fødte tvillinger, og en fysioterapeut, om for tidligt fødte børns senfølger og livskvalitet. Miljøsektionen orienterede om nyt fra miljøområdet, og uddannelsessekretariatet orienterede blandt andet om den nye pgu-lov og bekendtgørelse. Sektoren informerede om faggruppelandsmødet, landskonferencen og om sektorens fremtidige arbejde. Juni 2002 Temaet for informationsdagen var overenskomstforhandlingerne 2002 og status på den Pædagogiske Grunduddannelse (pgu). FOA og Kommunernes Landsforening (KL) informerede om forløbet i overenskomstforhandlingerne, og om afslutningen af forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Arbejdsgiverne havde to hovedkrav i forhandlingerne, dels en konsolidering og udbygning af Ny Løn, dels en forenkling for alvor af overenskomsterne. KL ønsker en central fastsat grundløn, og at al anden løndannelse fastsættes lokalt. Forenkling for alvor handler blandt andet om at gøre teksten i overenskomsterne læsevenlig, samt om at samle de mange henvisninger i en vilkårsaftale. I modsætning hertil var FOA s udgangspunkt i forhandlingerne, at hele medlemsskaren skulle sikres generelle lønstigninger, blandt andet på baggrund af, at der stadig er problemer med at få nogle kommuner i gang med lokale forhandlinger om Ny Løn. 13

14 Deltagernes forventninger til sektorens videre arbejde i forhold til pgu en blev drøftet og der kom mange gode forslag til både informationsmateriale og aktiviteter, som kan udarbejdes til brug for det lokale arbejde med pgu. De faglige udvalg, sektoren og uddannelsessekretariatet arbejder videre med disse ting i efteråret Sektorens arbejdsmappe Arbejdsmappens indhold: Sektorbestyrelsen Faglige udvalg Serviceloven Vejledning om dagtilbud for børn og unge Vejledning om forældrebestyrelser Tavshedspligt Notatpligt Central gæstedagplejeordning Integration af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning Renovation Årsnorm Straffeattester Udlicitering Serviceinformation m.m. Procentfradrag for dagplejere Et godt arbejdsmiljø Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Arbejdstilsynet Bedriftssundhedstjenesten (BST) Arbejdsskader Faste eller skiftende arbejdssteder Dagplejerkurser Kursusbudget er ikke til pgu lønopfyld VUS og uddannelsesorlov Intro- og grundkurser inden et år Bloktilskud og OK-midler Statistik amts- og kommunefordelt Oversigt over rapporter og undersøgelser Arbejdsmappen findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\arbejdsmappe, og den vil blive opdateret i løbet af efteråret

15 Sektorens månedsberetninger Sektoren udarbejder månedsberetninger med aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. I perioden august august 2002 er der udsendt i alt syv månedsberetninger, der findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\ månedsberetning. Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere I september 2001 afholdt FOA en temadag om dagplejernes arbejdsmiljø. Formålet med dagen var at få udarbejdet et arbejdsmiljøkoncept, i form af en mappe og en cd-rom, med forslag til, hvordan man lokalt kunne arbejde med at forbedre dagplejernes arbejdsmiljø. På temadagen bidrog deltagerne med mange gode ideer til indholdet, og det endelige koncept blev sendt ud til afdelingerne i februar I løbet af foråret modtog samtlige kommuner og bedriftssundhedstjenester en cd-rom med mappens indhold. Sektoren har fået mange positive tilbagemeldinger på mappen fra afdelinger, kommuner og bedriftssundhedstjenester, og mange steder har mappen givet anledning til at få sat projekter i gang, og til at få afholdt møder om arbejdsmiljøet i dagplejen. Temadag om tilsynet i dagplejen Pædagogisk sektor afholdt i efteråret 2001 en temadag om tilsynet i dagplejen. Her præsenterede Socialforskningsinstituttet (SFI) tre debathæfter om tilsynet, der kan bruges i det lokale udviklingsarbejde. Repræsentanter fra Socialministeriet og Kommunernes Landsforening fortalte, hvordan de kan støtte udviklingen af tilsynets kvalitet. Deltagerne blev stillet en række spørgsmål omkring tilsynet, og svarene blev drøftet. Svarene blev senere gengivet i hæftet Udsagn fra debatten på Hotel Nyborg Strand. Derudover har cand. pæd. Søren Gundelach, der var ordstyrer på debatten, efterfølgende udarbejdet et notat om kvalitet i tilsynet 15

16 i dagplejen. Notatet indeholder en række forslag til, hvad FOA og kommunerne kan gøre for at udvikle kvaliteten af tilsynet. Efter temadagen modtog deltagerne de tre hæfter fra SFI, der var blevet rettet til for småfejl, samt et udtræk for hvert amt fra den database, der dannede grundlag for rapporten To sider af samme sag, som FOA fik udarbejdet i foråret Landskonferencen Kvalitet i dagplejen Temaerne for landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2002 var dagplejepædagogik, gæstepleje og forældresamarbejde. Konferencen blev indledt af Malene Karlsson, der har doktorgrad i pædagogik i Sverige. Hun fortalte om dagplejepædagogik i andre lande, herunder om undersøgelser hun havde foretaget i Sverige samt om den doktorafhandling i dagplejepædagogik hun som den første i Europa har skrevet. Dagplejen har en pædagogik en dagligdagspædagogik der endnu ikke er beskrevet i lærebøger om pædagogik. At beskrivelsen af dagplejepædagogikken mangler, er ikke et tegn på, at den ikke eksisterer. Hvad er dagplejepædagogik? Vi mangler at sætte ord på men vi ved det var titlen på den debat om dagplejepædagogik, der fandt sted på konferencen. Forud for debatten, havde vi bedt deltagerne udfylde et spørgeskema, hvor vi blandt andet bad dem beskrive dagplejens overordnede værdier, og hvad de forstod ved ordet dagplejepædagogik. Det kom der mange gode beskrivelser ud af, som efterfølgende er samlet i hæftet Ord på dagplejepædagogikken, der blev udsendt til samtlige konferencedeltagere i juni Søren Gundelach fra Udviklingsforum holdt et oplæg om gæstedagpleje, og repræsentanter for dagplejen i Lyngby-Taarbæk, Odense og Frederikssund kommune fortalte om tre meget forskellige måder at organisere gæsteplejen på - i gæsteplejehuse, gæstedagplejehjem og gæstepleje i dagplejegrupper. John Andersen fra Udviklingsforum og repræsentanter fra dagplejen i Rødovre, Bjæverskov og Skovbo kommune fortalte om forældresamarbejdet 16

17 i dagplejen. De talte blandt andet om, hvordan kvaliteten i forældresamarbejdet kan udvikles. Deltagerne fik desuden Jytte Høj Hammers hæfte Forældresamarbejdet i dagplejen. Konferencen blev afsluttet med en livlig paneldebat. Panelet var sammensat af deltagere fra Socialministeriets projekt Kvalitet i Dagtilbud (KiD), arbejdsgruppe 5 dagplejen. Paneldebatten var især præget af deltagernes ønske om at få svar på, hvad kommunerne i fremtiden vil bidrage med til at øge kvaliteten i dagplejen. Kommunernes Landsforening (KL) mente, at øget kvalitet ikke altid kræver øgede ressourcer, men at de ville se positivt på uddannelse til ansatte i dagplejen. Socialministeriets repræsentant understregede, at kommunerne har suveræn råderet i forhold til personalenormeringer og tildeling af ressourcer, samt at ministeriets bidrag til øget kvalitet i dagplejen findes i det løbende arbejde med Servicelovens bestemmelser. Børne- og Kulturchefforeningens repræsentant fortalte, at dagplejen i Hjørring Kommune er et ligeværdigt dagtilbud, hvor der tildeles ressourcer til uddannelse og andet på lige fod med andre dagtilbud. Deltagerne ytrede ønsker om, at kommunerne skulle pålægges minimumsgrænser med hensyn til normeringer og ressourcer, til blandt andet uddannelse for dagplejere. KL s repræsentant afviste dette med, at der ikke ville kunne opnås politisk enighed om at indføre sådanne minimumsgrænser. 17

18 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer Hvad mener forældrene om dagplejen? I 2000 undersøgte Finansministeriet borgernes tilfredshed med serviceområderne indenfor det offentlige. Undersøgelsen viste, at borgerne var mest tilfredse med servicen i daginstitutioner og dagpleje. Undersøgelsen viste desuden, at indenfor dagtilbudsområdet, var borgerne mest tilfredse med dagplejen. Et glædeligt resultat for alle der arbejder på at gøre kvaliteten i dagplejen endnu bedre. Men, hvordan er forældretilfredsheden i den enkelte kommune? Som et led i arbejdet med at udvikle kvaliteten i dagplejen, udsendte pædagogisk sektor i efteråret 2001, et nyt gratis værktøj til den kommunale dagpleje i samtlige kommuner. Værktøjet består af et pc-program og et vejledningshæfte, hvormed kommunen kan gennemføre en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje. Ved at gennemføre brugerundersøgelsen, får den enkelte kommune svar på, hvad forældrene mener om kvaliteten i kommunens dagpleje. Svarene kan bruges til at styrke arbejdet med at forbedre den pædagogiske kvalitet, styrke den pædagogiske udvikling, skabe en dialog om de væsentligste temaer i dagplejen, samt aflive myter og fordomme. Kommunerne er glade for værktøjet, og flere har allerede gennemført undersøgelsen. Åbningstidsanalyse Pædagogisk sektor har støttet Projekt Børnepasnings fjerde åbningstidsundersøgelse, der søger at finde sorte pletter indenfor pasningsområdet. Sorte pletter er kommuner, hvor der ikke er den store fleksibilitet i pasningstilbuddenes åbningstider. Stort set alle børn passes i tidsrummet kl Det samlede antal børn, der bliver passet udover dette tidsrum udgør mellem 1-2 pct. De flek- 18

19 sible åbningstider er således, set i forhold til et 24 timers servicesamfund, yderst begrænsede. Det betyder, at familier med skæve og skiftende arbejdstider kan få svært ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Ca. 84 pct. af de kommuner der har deltaget i undersøgelsen, har indført pasningsgaranti pr. 1. juli 2001, og for langt størstedelen har pasningsgarantien været ledsaget af forhøjet forældrebetaling. Kommunerne er, via Lov om Social Service, forpligtet til at tilrettelægge pasningstilbuddene efter den efterspørgsel og de behov, der eksisterer. Det er imidlertid et problem, at det er kommunen der definerer hvad behovet er, og at to eller tre børn i en kommune ikke er nok til at etablere for eksempel et døgnåbent dagtilbud. Tidsanvendelse i daginstitutioner i København LFS, BUPL og PMF har i samarbejde med Bureau 2000 udarbejdet rapporten Er der tid til børnene når vi skal nå alt det andet?. Rapporten afslører, at medarbejderne i institutionerne oplever, at tiden i stigende grad stjæles fra børnene. Der er kun 48 pct. af personaletimerne tilbage til arbejdet med børnene, når alle andre opgaver er trukket fra. Flere af de nye krav og forventninger til institutionernes arbejde er en naturlig følge af samfundsudviklingen. Det gælder for eksempel forældrenes ønsker om at præge hverdagen i institutionerne på en helt anden måde, end man så i 70 erne, hvor de regler, der danner baggrund for den nuværende personalenormering, blev fastsat. Men det gælder også de øgede krav til ledelse og kvalitetsudvikling, ligesom det i stigende grad forventes, at institutionerne støtter familier med få ressourcer. De øgede krav til institutionerne, som personalet ikke mener er en naturlig følge af udviklingen, er de administrations- og økonomistyringsopgaver, som er fulgt med decentraliseringen i den offentlige sektor. Centralt i personalets argumentation er, at der til nye opgaver bør tildeles flere timer - ifølge rapporten er normeringen gradvis udhulet. KL mener, at undersøgelsen er en god anledning for kommunerne til at analysere, om der er overensstemmelse mellem undersøgelsen og lokale for- 19

20 hold. Ifølge KL kan det sagtens være en løsning at flytte for eksempel lønadministration og bogføring væk fra institutionerne. Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje Pædagogisk sektor har igangsat en undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje. Målet med undersøgelsen er at få indkredset udfordringerne og få ideer til mulige indsatser. Undersøgelsen består af tre dele: En spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige dagplejeformidlinger blandt andet er blevet bedt om at oplyse, hvor mange af børn, der passes i dagplejen, der har anden etnisk baggrund end dansk. Dernæst gruppeinterviews, hvor konsulentfirmaet OPUS har interviewet tre grupper med hver 5-7 dagplejere, om deres erfaringer med, og holdninger til, at passe børn med anden etnisk baggrund end dansk. Endelig er en gruppe bestående af dagplejepædagoger og andre med kendskab til området, blevet interviewet om deres anbefalinger til indsats i forhold til den flerkulturelle dagpleje. Sektoren foretog en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner i foråret Resultatet af undersøgelsen er samlet i et notat, der er sendt til samtlige afdelinger og til de kommuner der besvarede spørgsmålene. Sektoren fik svar fra 249 dagplejeformidlinger, og besvarelserne viste, at børn i dagplejen har fremmedsprogede forældre. Langt de fleste af disse børn har oprindelse i Somalia, Balkan, Irak og det øvrige Mellemøsten. 87 dagplejere har kun børn af fremmedsprogede forældre i dagpleje. Antallet af dagplejere, der har børn med både dansksprogede og fremmedsprogede forældre er Der er 95 dagplejere med anden etnisk oprindelse end dansk. På en række spørgsmål om hvilken støtte kommunen yder til dagplejere, der passer børn med anden etnisk baggrund end dansk, svarede dagplejeformidlingerne, at tolkebistand, ekstra hjælp ved opstart og øget tilsyn, er blandt de muligheder for støtte, dagplejerne tilbydes. Tolkebistand er den støtte der ydes mest, og tosproget medhjælp er den støtte der ydes mindst. 20

21 Den endelige rapport forventes færdig i løbet af efteråret Forældresamarbejdet i dagplejen Debathæftet Forældresamarbejdet i dagplejen er skrevet af Jytte Høj Hammer for pædagogisk sektor. Hæftet indeholder en række debatskabende holdninger og meninger omkring den nye forældregeneration, de nye småbørnsfamiliers vilkår, rimelige og urimelige krav mellem forældre og dagplejere, kontaktmødet og meget mere. I hæftet giver Jytte Høj Hammer også nogle bud på, hvordan vi gør forældresamarbejdet godt og udviklende. I de situationer, hvor samarbejdet mellem forældre og dagplejer ikke er godt, skal dagplejen for eksempel gå foran og vide, at konflikter kan bringe vækst og udvikling ind i samarbejdet. Debathæfte om dagplejepædagogik Pædagogisk sektor er ofte stødt på spørgsmålet, om dagplejen har en særlig pædagogik. Det mener vi i høj grad dagplejen har, og vi har derfor ønsket at bidrage til at få den beskrevet. Forud for landskonferencen 2001 havde sektoren inviteret en baggrundsgruppe, bestående af dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere til at sætte ord på dagplejens særlige pædagogik. Baggrundsgruppens debat blev samlet i hæftet Dagplejepædagogik Bevidst handling i det daglige, og debathæftet blev sendt ud til samtlige deltagere inden landskonferencen, således at de kunne forberede sig til debatten på landskonferencen. Ord på dagplejepædagogikken Hæftet er en opsamling på debatten om dagplejepædagogik fra årets landskonference. Hæftet er bygget op omkring en lang række citater, som er svar på de konkrete spørgsmål, deltagerne blev bedt om at besvare skriftligt på konferencen. Alle besvarelser er holdningsmæssigt repræsenteret, og hæftet viser, at der er meget stor enighed om, hvad dagplejens overordnede værdier er hvorimod meningerne er delte, når der bliver sat ord på, hvordan ordet dagplejepædagogik forstås. 21

22 Værdierne er entydige: Omsorg, tryghed, tid og nærvær. På spørgsmålet om hvad den enkelte forstår ved ordet dagplejepædagogik svarer nogle: Det er det vi gør i dag men er det reelt at kalde det dagplejepædagogik?, mens andre svarer: Det er et fint ord, for det vi går og laver. Hæftet viser også bredden i opfattelsen af, hvad der er dagplejepædagogikkens svage og stærke sider, samt forskelle i opfattelsen af, hvad der kan give bedre vilkår for dagplejepædagogikken. Som nævnt, under beskrivelsen af årets landskonference, er hæftet tænkt som en støtte til den videre debat og beskrivelse af pædagogikken i dagplejen. Debatfilm om dagplejepædagogik Til landskonferencen Kvalitet i dagplejen fik pædagogisk sektor produceret en videofilm med titlen Hverdagens Pædagogik, om pædagogik i dagplejen. Filmen blev vist som indledning til debatten om, hvad dagplejepædagogik er. Filmen indeholder en række debatskabende indlæg fra forskere, forældre, ansatte og ledere i dagplejen. Filmen er også tænkt som et oplæg til en lokal debat om hvad dagplejepædagogik er, blandt ansatte i dagplejen, på forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder. I filmen følger vi blandt andet hverdagen hos en dagplejer, der ikke mener, at det hun gør sammen med børnene i hverdagen er pædagogik. Dagplejeren bager boller, smører frokost, danser og støver af sammen med børnene, og pædagogikken er i høj grad tilstede i aktiviteterne. Uddannelse af såvel pædagoger som dagplejere er et af filmens temaer. Dagplejeleder Annette Sindal giver udtryk for, at hun gerne ser, at der udvikles modul- eller temauddannelse for dagplejere. Dagplejeren kan på temadage søge viden om emner, som er helt aktuelle for lige netop hende, uden længere perioder med fravær. Forsker Lis Nielsen mener, at der skal oprettes en særlig dagplejepædagoguddannelse og forsker Betina Dybbroe argumenterer for, at dagplejepædagogerne skal yde mere pædagogisk støtte til dagplejerne og udføre færre administrative opgaver. 22

23 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD) Socialministeriet har i samarbejde med KL og BUPL sat et udviklingsprojekt for dagtilbud i gang. KiD s fase 1 blev afsluttet i foråret 2001, med en række anbefalinger til indsatsområder fra de 5 arbejdsgrupper. FOA deltog i arbejdsgruppe 5 Dagplejen samt i styregruppen. Socialminister Henriette Kjær har foretaget en prioritering af, hvilke temaer inden for styregruppens mange anbefalinger, der skal arbejdes videre med i 2. fase af KiD-projektet. Til gennemførelse af KiD 2 vil der samlet set være en ansøgningspulje på ca. 30 millioner kr. Det er intentionen, at puljen kan søges af kommuner til initiativer indenfor ansøgningspuljens område (både daginstitutioner og dagpleje) som omfatter udvikling, dokumentation og måling af det pædagogiske arbejde. Puljen forventes udmeldt i slutningen af august Socialministeren har prioriteret følgende temaer i 2. fase: Kvalitet i det pædagogiske indhold i dagtilbud Udvikling af redskaber til brug for kommuners og institutioners arbejde med blandt andet læring Opsamling og formidling om rummelighed i dagtilbud, herunder om inddragelse af forældre i det tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov Erfaringsopsamling om dialog og samspil, blandt andet om håndtering af kritik, samt formidling af støttemateriale til forældre i forældrebestyrelser Opsamling af erfaringer med fælles mål og værdier for det samlede børneområde, om helhed og overgange i børns liv Afdækning af behov for og metoder til styrkelse af ledelse og medarbejdere i dagtilbud 23

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Mundtlig beretning Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Statusrapport Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 1 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl. 08.30-15.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger Faggruppelandsmøde 24. 25. marts 2010 Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger REFERAT 1. Velkommen i faggruppen, herunder praktiske oplysninger 2. Valg af ordstyrer og referent: Lola Engel Møller

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Pædagogisk sektor. Mundtlig bere t n i n g FOA: Pædagogisk sektor Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 5/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Til stede:

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 3/2015 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-15-24-05 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj Landskonference 2010 F O A f a g o g a r b e j d e Kvalitet i dagplejen På Hotel Nyborg Strand 17.-18. maj 1 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen er en konference for alle der interesserer sig for dagplejen

Læs mere

Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3 Næstved

Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3 Næstved Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00 Bataljonsvej 3 Næstved 1. Velkomst Ved Ulla Mikkelsen 2. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Benny Kaad Benny Kaad blev valgt 3. Godkendelse

Læs mere

Statusrapport. Pædagogisk sektor

Statusrapport. Pædagogisk sektor Statusrapport Pædagogisk sektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Forsidefoto: Ib Lindstrøm Ibsen Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 750 expl. Tryk: FOAs trykkeri

Læs mere

Den pædagogiske pladsanviser

Den pædagogiske pladsanviser F O A f a g o g a r b e j d e Den pædagogiske pladsanviser forord Tilstedeværelse af pædagogisk faglighed og indsigt er med til at sikre en høj kvalitet i arbejdet i den kommunale pladsanvisning. Den travle

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet

Referat. Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet Referat Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.10.2010 kl. 16.00-19.00 Glasburet 26.10.2010 Deltagere: Kurt Pedersen Allan Nielsen Karen Schur Alis Jensen, Lise Rask Elsebeth

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, Tirsdag den 17. maj 2016 Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia: a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer: Tina d. Referent: Aase e.

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Bedre til jobbet om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere Bedre til jobbet er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig især til politikere

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service Side 1 af 8 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) 1 I lov om social service, jf. bekendtgørelse af lov om social service nr. 764 af 26.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 Pædagogisk sektor FOA Fag og Arbejde, Randers 2 1. Forord Pædagogisk sektorbestyrelse i FOA Fag og Arbejde Randers har udarbejdet denne virksomhedsplan. Det er vort håb, at virksomhedsplanen

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

I hverdagen Vi eksperimenterer Vi indleder Nogle børn

I hverdagen Vi eksperimenterer Vi indleder Nogle børn F O A f a g o g a r b e j d e 1 I hverdagen høster dagplejen stor anerkendelse fra forældre til børn i dagplejen. Ligesom utallige undersøgelser af forældrenes tilfredshed med dagplejen har vist, at forældrene

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere