FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren... 8 Sektorårsmødet Faggruppelandsmødet Sektorbestyrelsen...10 De faglige udvalg...10 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Sektorens informationsdage...13 August Juni Sektorens arbejdsmappe...14 Arbejdsmappens indhold:...14 Sektorens månedsberetninger...15 Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere...15 Temadag om tilsynet i dagplejen...15 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen...16 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer...18 Hvad mener forældrene om dagplejen?...18 Åbningstidsanalyse...18 Tidsanvendelse i daginstitutioner i København...19 Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje...20 Forældresamarbejdet i dagplejen...21 Debathæfte om dagplejepædagogik...21 Ord på dagplejepædagogikken...21 Debatfilm om dagplejepædagogik...22 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område...23 Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD)

4 Integration af dagpleje i daginstitutioner...24 Kapitel 4. Samarbejdsrelationer...26 Den pædagogiske branche i DKK...26 Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche...27 PMF s eventuelle tilknytning til FOA...27 Børnepolitisk Netværksgruppe...28 Kapitel 5. Uddannelse...29 Dagplejen i AMU-regi...29 Grundkursus for dagplejepædagoger...30 Kurser for dagplejeledere og dagplejepædagoger...30 Dagplejere og merit-pgu...30 Færre pladser på merit-pgu...31 Kapitel 6. Overenskomster og aftaler...33 Resultatet af de specielle forhandlinger for sektorens faggrupper...33 Dagplejere...33 Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte...34 Pædagogiske konsulenter...34 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere...34 Døgnområdet...34 Dagområdet...35 Arbejdstidsregler...35 Ny overenskomst Pædagoger på Herrens mark...36 Lønudvikling for sektorens faggrupper...36 Kapitel 7. Arbejdsmiljø...37 Bedriftssundhedstjenesten (BST)...37 Organiseringen af sikkerhedsarbejdet...37 Ny regering med ny politik...38 Branchearbejdsmiljørådet

5 Kapitel 8. Lederarbejdet...40 Faglighed i ledelsesarbejdet...40 Ledernes Landsmøde...40 Kapital 9. Konferencer...42 Konference om pædagogik i dagplejen...42 Konference om internationale perspektiver for unge i krise...42 PMF s forsknings- og udviklingskonference...42 DLO 75 års jubilæum...43 DLO-konference De digitale børn...43 DLO-studietur til Færøerne...43 Børnerådets årsmøde...44 Socialministeriets årsmøde...44 Børn og kultur i en brydningstid...44 Doktordisputats om dagplejen...45 Kan pædagogisk arbejde måles?...45 Kapitel 10. Statistik...46 Antal ansatte i dagplejen i Dagplejestatistik...46 Udviklingen i børnetallet...46 Pris på børnepasning

6 Statusrapport 2002 Indledning Statusrapport 2002 beskriver pædagogisk sektors aktiviteter og de rapporter, pjecer og andet informationsmateriale, vi har udgivet siden forrige års sektorårsmøde. Rammerne for sektorens aktiviteter er bestemt af fagpolitikken, men også af nye ideer og ny lovgivning på det pædagogiske område. Siden sidste sektorårsmøde har vores arbejdsområde været præget af specielt én udfordring nemlig den nye regering, som har fremlagt en række lovforslag med stor betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår og faglighed. Børnene og forældrene har krav på kvalitet i dagtilbud. Kommunerne ønsker høj kvalitet i deres ydelser til borgerne, og de ansatte ønsker udvikling. Derfor har sektoren reageret på de besparelser der i øjeblikket rammer de dagplejere, pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere der ønsker at uddanne sig, idet antallet af elevpladser på pgu en er reduceret efter den nye regering er trådt til. Vi ønsker at støtte kommunerne i deres arbejde med at give den bedst mulige service til borgerne, og det har vi blandt andet vist i år, ved at forære samtlige kommuner et værktøj til at undersøge forældrenes tilfredshed med dagplejen. Sektorens arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene foregår i et tæt samarbejde med vores medlemmer. De debathæfter, og andet materiale, vi har udarbejdet til det lokale arbejde med at videreudvikle dagplejen, er derfor udarbejdet på baggrund af de bidrag vi har fået fra medlemmerne, på vores temadage og på landskonferencen. Temaerne har i år været dagplejernes arbejdsmiljø, tilsynet i dagplejen og dagplejepædagogikken. Derudover satte vi på årets landskonference fokus på gæstedagplejen og forældresamarbejdet også til inspiration for det videre arbejde lokalt. Vi har sendt pjecer til beslutningstagerne i kommunerne, som skal overbevise dem om at sætte flere bemandede legepladser på landkortet, og om hvor værdifulde pædagogiske konsulenter er for dagtilbuddenes kvalitet i kom- 6

7 munerne. De har ligeledes modtaget pjecer omhandlende pgu en, konsekvenserne af integration af dagplejen i daginstitutionerne og om dagplejepædagogik. Pjecerne er alle udarbejdet i samarbejde med faggruppernes faglige udvalg. I sektoren tager vi udfordringerne op, og her er det vigtigt, at vi samarbejder med de andre forbund på det pædagogiske område. Det arbejde er heldigvis godt på vej i Den pædagogiske branche. 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2001 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 25. september Debatten på årsmødet var især præget af overenskomstforhandlingerne for 2002, men også Ny Løn, frit valg-ordninger, uddannelse, arbejdsmiljø i dagplejen samt omsorgsmedhjælpernes arbejdsvilkår blev debatteret. Årsmødet vedtog at indstille til FOA, at kravet om fuld løn for fuldtidsarbejde for dagplejere, blev prioriteret meget højt. Højere løn til ledergrupperne var ligeledes et krav, der skulle prioriteres højt. Årsmødedeltagerne tilkendegav, at der i forbindelse med KTO-forliget burde afsættes beløb til specielle indsatsområder, som f.eks. fuld løn til alle dagplejere, inden fordeling af KTO-midler til organisationspuljerne. Under debatten var der flere kritiske indlæg om Ny Løn. Flere årsmødedeltagere mente imidlertid, at Ny Løn var kommet for at blive, og at der ved overenskomstforhandlingerne skulle satses på et løft af grundlønnen og på centralt aftalte tillæg. I forhandlingerne om Ny Løn har det vist sig, at det er svært at måle og veje de bløde værdier og dermed opnå tillæg for den indsats, der er i nærværet og omsorgen i arbejdet. Det er vanskeligt at værdisætte bløde værdier, men erfaringer fra enkelte lokale forhandlinger viser, at det kan lade sig gøre. Bløde værdier, set i forhold til Ny Løn, er et emne sektoren vil arbejde videre med i den kommende periode. På baggrund af et grundigt forarbejde på faggruppelandsmødet blev sektorens fagpolitik og handleplan vedtaget med tilføjelsen: Sektoren vil arbejde for en ensartet grundløn til alle fuldtidsansatte dagplejere. 8

9 Faggruppelandsmødet 2002 Fra sektorens syv faggrupper deltog 135 repræsentanter på faggruppelandsmødet, i april På baggrund af en hovedbestyrelsesbeslutning var faggruppestrukturen det fælles tema for alle faggruppelandsmøder i Faggrupperne drøftede derfor deres tilhørsforhold til pædagogisk sektor, deres ønsker til samarbejde med faggrupper udenfor sektoren, og om der var behov for at ændre i forbundslovenes regler om faggrupper. Konklusionerne fra alle faggrupper var, at faggrupperne var godt dækket ind på de faglige områder i pædagogisk sektor. På længere sigt vil et styrket branchesamarbejde kunne få indflydelse på sektortilhørsforholdet, men som det ser ud nu, er der ikke behov for ændringer. For de små faggrupper som er spredt over et stort geografisk område, vil det være en fordel at strukturere sig regionalt. Ligeledes vil det være en fordel at kunne vælge kontaktpersoner på arbejdspladser, hvor der ikke er ansatte nok til at vælge en tillidsrepræsentant. De faglige udvalg havde inden faggruppelandsmødet forberedt dagsordener med aktuelle faglige emner til deres egne faggruppelandsmøder. Fælles for alle faggrupper var drøftelse af Ny Løn, lønudvikling og resultater af overenskomstforhandlingerne. Pædagogiske konsulenter, dagplejepædagoger og legepladsansatte fik en fælles orientering om det nye valgfrie pensionsprodukt i Kommunernes Pensionsforsikring. På faggruppernes egne møder blev bl.a. følgende temaer drøftet: Medarbejderudviklingssamtaler, tidsanvendelse i daginstitutioner, drøftelse af resultatløn og seniorordninger, decentralisering, MED/SU, lederstruktur, TR/SR-struktur, APV, vold som udtryksform, gæsteplejehuse og faggruppens holdninger set i forhold til sektorens fagpolitik. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf to har været af to-dages varighed. Sektorbestyrelsens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget i nedenstående oversigt. Referater af bestyrelsesmøderne findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Formand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pæd. konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pæd. konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer De faglige udvalg Faggrupperne valgte repræsentanter til de faglige udvalg samt årsmøderepræsentanter på faggruppelandsmødet i april De faglige udvalg har deltaget i møder omkring overenskomstforhandlingerne, både før, under og efter forhandlingerne. Derudover har de faglige udvalg deltaget i forbundets strategimøder. Faggruppernes årsmøderepræsentanter er understreget i nedenstående skema. 10

11 Navn Faggruppe Dagplejere Elin Andersen LFS Bente Malmberg Århus afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter Karen Munk Andersen Viborg Afdeling Elsebeth Hansen Næstved afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling Torben Levring Næstved afdeling Inger Marie Hansen Aalborg afdeling Suppleanter Kamma Ebsen Herning afdeling Elna Thøgersen Randers afdeling Pædagogiske konsulenter Mette Gagner Roskilde afdeling Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter Vibeke Ellekilde LFS Karin Christensen Ålborg afdeling Omsorgsmedhjælpere Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Nancy Schmidt Kolding afdeling Inger Marie Sørensen Silkeborg afdeling Suppleanter Kirsten Munkebo Odense afdeling Bente Hjorth Jensen Frederikssund afdeling Legepladsansatte Jan Christoffersen Birger Huus Pedersen Århus afdeling Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter Jens Haar LFS Christian Schwab Århus afdeling Bjarne Ejby LFS Dagområdet Olaf Christensen LFS Døgnområdet Britt Petersen LFS 11

12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2001 faldet med 2,23 pct. Det er især indenfor LFS dagområde og dagplejen at der er medlemstilbagegang. Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af erhvervsaktive dagplejere med 191 fra 2000 til I samme periode faldt antallet af 0-3 årige børn med 577, og der er ikke ændringer i det gennemsnitlige børnetal hos den enkelte dagplejer i perioden (se kapitel 10). Medlemstilbagegangen blandt dagplejere skyldes således ikke det faldende børnetal. Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor i alt ,23 Dagplejepædagoger ,24 m.v. Dagplejere ,60 Legepladsansatte ,25 LFS, dagområdet ,64 LFS, døgnområdet ,90 Omsorgsmedhjælpere ,96 Pædagogisk, diverse ,40 Pædagogiske konsulenter ,42 Kilde: Danmarks statistik 12

13 Sektorens informationsdage August 2001 Sektoren afholdt informationsdag i august 2001, hvor der blev informeret om mulighederne for nye udtræk fra Socialforskningsinstituttets (SFI) rapport om tilsyn i dagplejen To sider af samme sag, samt om de debathæfter, SFI har fremstillet til det lokale arbejde med kvalitet i tilsynet. Rapporten Tilsynet når faglig ledelse finder sted i et hjem, er skrevet på baggrund af 14 tilsynsbesøg hos dagplejere i Silkeborg kommune, og blev præsenteret af Gunvor Mossin, AOF Silkeborg. Dernæst fortalte en mor til for tidligt fødte tvillinger, og en fysioterapeut, om for tidligt fødte børns senfølger og livskvalitet. Miljøsektionen orienterede om nyt fra miljøområdet, og uddannelsessekretariatet orienterede blandt andet om den nye pgu-lov og bekendtgørelse. Sektoren informerede om faggruppelandsmødet, landskonferencen og om sektorens fremtidige arbejde. Juni 2002 Temaet for informationsdagen var overenskomstforhandlingerne 2002 og status på den Pædagogiske Grunduddannelse (pgu). FOA og Kommunernes Landsforening (KL) informerede om forløbet i overenskomstforhandlingerne, og om afslutningen af forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Arbejdsgiverne havde to hovedkrav i forhandlingerne, dels en konsolidering og udbygning af Ny Løn, dels en forenkling for alvor af overenskomsterne. KL ønsker en central fastsat grundløn, og at al anden løndannelse fastsættes lokalt. Forenkling for alvor handler blandt andet om at gøre teksten i overenskomsterne læsevenlig, samt om at samle de mange henvisninger i en vilkårsaftale. I modsætning hertil var FOA s udgangspunkt i forhandlingerne, at hele medlemsskaren skulle sikres generelle lønstigninger, blandt andet på baggrund af, at der stadig er problemer med at få nogle kommuner i gang med lokale forhandlinger om Ny Løn. 13

14 Deltagernes forventninger til sektorens videre arbejde i forhold til pgu en blev drøftet og der kom mange gode forslag til både informationsmateriale og aktiviteter, som kan udarbejdes til brug for det lokale arbejde med pgu. De faglige udvalg, sektoren og uddannelsessekretariatet arbejder videre med disse ting i efteråret Sektorens arbejdsmappe Arbejdsmappens indhold: Sektorbestyrelsen Faglige udvalg Serviceloven Vejledning om dagtilbud for børn og unge Vejledning om forældrebestyrelser Tavshedspligt Notatpligt Central gæstedagplejeordning Integration af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning Renovation Årsnorm Straffeattester Udlicitering Serviceinformation m.m. Procentfradrag for dagplejere Et godt arbejdsmiljø Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Arbejdstilsynet Bedriftssundhedstjenesten (BST) Arbejdsskader Faste eller skiftende arbejdssteder Dagplejerkurser Kursusbudget er ikke til pgu lønopfyld VUS og uddannelsesorlov Intro- og grundkurser inden et år Bloktilskud og OK-midler Statistik amts- og kommunefordelt Oversigt over rapporter og undersøgelser Arbejdsmappen findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\arbejdsmappe, og den vil blive opdateret i løbet af efteråret

15 Sektorens månedsberetninger Sektoren udarbejder månedsberetninger med aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. I perioden august august 2002 er der udsendt i alt syv månedsberetninger, der findes på foa.net: sektorerne\pædagogisk\ månedsberetning. Temadag om arbejdsmiljø for dagplejere I september 2001 afholdt FOA en temadag om dagplejernes arbejdsmiljø. Formålet med dagen var at få udarbejdet et arbejdsmiljøkoncept, i form af en mappe og en cd-rom, med forslag til, hvordan man lokalt kunne arbejde med at forbedre dagplejernes arbejdsmiljø. På temadagen bidrog deltagerne med mange gode ideer til indholdet, og det endelige koncept blev sendt ud til afdelingerne i februar I løbet af foråret modtog samtlige kommuner og bedriftssundhedstjenester en cd-rom med mappens indhold. Sektoren har fået mange positive tilbagemeldinger på mappen fra afdelinger, kommuner og bedriftssundhedstjenester, og mange steder har mappen givet anledning til at få sat projekter i gang, og til at få afholdt møder om arbejdsmiljøet i dagplejen. Temadag om tilsynet i dagplejen Pædagogisk sektor afholdt i efteråret 2001 en temadag om tilsynet i dagplejen. Her præsenterede Socialforskningsinstituttet (SFI) tre debathæfter om tilsynet, der kan bruges i det lokale udviklingsarbejde. Repræsentanter fra Socialministeriet og Kommunernes Landsforening fortalte, hvordan de kan støtte udviklingen af tilsynets kvalitet. Deltagerne blev stillet en række spørgsmål omkring tilsynet, og svarene blev drøftet. Svarene blev senere gengivet i hæftet Udsagn fra debatten på Hotel Nyborg Strand. Derudover har cand. pæd. Søren Gundelach, der var ordstyrer på debatten, efterfølgende udarbejdet et notat om kvalitet i tilsynet 15

16 i dagplejen. Notatet indeholder en række forslag til, hvad FOA og kommunerne kan gøre for at udvikle kvaliteten af tilsynet. Efter temadagen modtog deltagerne de tre hæfter fra SFI, der var blevet rettet til for småfejl, samt et udtræk for hvert amt fra den database, der dannede grundlag for rapporten To sider af samme sag, som FOA fik udarbejdet i foråret Landskonferencen Kvalitet i dagplejen Temaerne for landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2002 var dagplejepædagogik, gæstepleje og forældresamarbejde. Konferencen blev indledt af Malene Karlsson, der har doktorgrad i pædagogik i Sverige. Hun fortalte om dagplejepædagogik i andre lande, herunder om undersøgelser hun havde foretaget i Sverige samt om den doktorafhandling i dagplejepædagogik hun som den første i Europa har skrevet. Dagplejen har en pædagogik en dagligdagspædagogik der endnu ikke er beskrevet i lærebøger om pædagogik. At beskrivelsen af dagplejepædagogikken mangler, er ikke et tegn på, at den ikke eksisterer. Hvad er dagplejepædagogik? Vi mangler at sætte ord på men vi ved det var titlen på den debat om dagplejepædagogik, der fandt sted på konferencen. Forud for debatten, havde vi bedt deltagerne udfylde et spørgeskema, hvor vi blandt andet bad dem beskrive dagplejens overordnede værdier, og hvad de forstod ved ordet dagplejepædagogik. Det kom der mange gode beskrivelser ud af, som efterfølgende er samlet i hæftet Ord på dagplejepædagogikken, der blev udsendt til samtlige konferencedeltagere i juni Søren Gundelach fra Udviklingsforum holdt et oplæg om gæstedagpleje, og repræsentanter for dagplejen i Lyngby-Taarbæk, Odense og Frederikssund kommune fortalte om tre meget forskellige måder at organisere gæsteplejen på - i gæsteplejehuse, gæstedagplejehjem og gæstepleje i dagplejegrupper. John Andersen fra Udviklingsforum og repræsentanter fra dagplejen i Rødovre, Bjæverskov og Skovbo kommune fortalte om forældresamarbejdet 16

17 i dagplejen. De talte blandt andet om, hvordan kvaliteten i forældresamarbejdet kan udvikles. Deltagerne fik desuden Jytte Høj Hammers hæfte Forældresamarbejdet i dagplejen. Konferencen blev afsluttet med en livlig paneldebat. Panelet var sammensat af deltagere fra Socialministeriets projekt Kvalitet i Dagtilbud (KiD), arbejdsgruppe 5 dagplejen. Paneldebatten var især præget af deltagernes ønske om at få svar på, hvad kommunerne i fremtiden vil bidrage med til at øge kvaliteten i dagplejen. Kommunernes Landsforening (KL) mente, at øget kvalitet ikke altid kræver øgede ressourcer, men at de ville se positivt på uddannelse til ansatte i dagplejen. Socialministeriets repræsentant understregede, at kommunerne har suveræn råderet i forhold til personalenormeringer og tildeling af ressourcer, samt at ministeriets bidrag til øget kvalitet i dagplejen findes i det løbende arbejde med Servicelovens bestemmelser. Børne- og Kulturchefforeningens repræsentant fortalte, at dagplejen i Hjørring Kommune er et ligeværdigt dagtilbud, hvor der tildeles ressourcer til uddannelse og andet på lige fod med andre dagtilbud. Deltagerne ytrede ønsker om, at kommunerne skulle pålægges minimumsgrænser med hensyn til normeringer og ressourcer, til blandt andet uddannelse for dagplejere. KL s repræsentant afviste dette med, at der ikke ville kunne opnås politisk enighed om at indføre sådanne minimumsgrænser. 17

18 Kapitel 2. Undersøgelser og publikationer Hvad mener forældrene om dagplejen? I 2000 undersøgte Finansministeriet borgernes tilfredshed med serviceområderne indenfor det offentlige. Undersøgelsen viste, at borgerne var mest tilfredse med servicen i daginstitutioner og dagpleje. Undersøgelsen viste desuden, at indenfor dagtilbudsområdet, var borgerne mest tilfredse med dagplejen. Et glædeligt resultat for alle der arbejder på at gøre kvaliteten i dagplejen endnu bedre. Men, hvordan er forældretilfredsheden i den enkelte kommune? Som et led i arbejdet med at udvikle kvaliteten i dagplejen, udsendte pædagogisk sektor i efteråret 2001, et nyt gratis værktøj til den kommunale dagpleje i samtlige kommuner. Værktøjet består af et pc-program og et vejledningshæfte, hvormed kommunen kan gennemføre en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje. Ved at gennemføre brugerundersøgelsen, får den enkelte kommune svar på, hvad forældrene mener om kvaliteten i kommunens dagpleje. Svarene kan bruges til at styrke arbejdet med at forbedre den pædagogiske kvalitet, styrke den pædagogiske udvikling, skabe en dialog om de væsentligste temaer i dagplejen, samt aflive myter og fordomme. Kommunerne er glade for værktøjet, og flere har allerede gennemført undersøgelsen. Åbningstidsanalyse Pædagogisk sektor har støttet Projekt Børnepasnings fjerde åbningstidsundersøgelse, der søger at finde sorte pletter indenfor pasningsområdet. Sorte pletter er kommuner, hvor der ikke er den store fleksibilitet i pasningstilbuddenes åbningstider. Stort set alle børn passes i tidsrummet kl Det samlede antal børn, der bliver passet udover dette tidsrum udgør mellem 1-2 pct. De flek- 18

19 sible åbningstider er således, set i forhold til et 24 timers servicesamfund, yderst begrænsede. Det betyder, at familier med skæve og skiftende arbejdstider kan få svært ved at få deres dagligdag til at hænge sammen. Ca. 84 pct. af de kommuner der har deltaget i undersøgelsen, har indført pasningsgaranti pr. 1. juli 2001, og for langt størstedelen har pasningsgarantien været ledsaget af forhøjet forældrebetaling. Kommunerne er, via Lov om Social Service, forpligtet til at tilrettelægge pasningstilbuddene efter den efterspørgsel og de behov, der eksisterer. Det er imidlertid et problem, at det er kommunen der definerer hvad behovet er, og at to eller tre børn i en kommune ikke er nok til at etablere for eksempel et døgnåbent dagtilbud. Tidsanvendelse i daginstitutioner i København LFS, BUPL og PMF har i samarbejde med Bureau 2000 udarbejdet rapporten Er der tid til børnene når vi skal nå alt det andet?. Rapporten afslører, at medarbejderne i institutionerne oplever, at tiden i stigende grad stjæles fra børnene. Der er kun 48 pct. af personaletimerne tilbage til arbejdet med børnene, når alle andre opgaver er trukket fra. Flere af de nye krav og forventninger til institutionernes arbejde er en naturlig følge af samfundsudviklingen. Det gælder for eksempel forældrenes ønsker om at præge hverdagen i institutionerne på en helt anden måde, end man så i 70 erne, hvor de regler, der danner baggrund for den nuværende personalenormering, blev fastsat. Men det gælder også de øgede krav til ledelse og kvalitetsudvikling, ligesom det i stigende grad forventes, at institutionerne støtter familier med få ressourcer. De øgede krav til institutionerne, som personalet ikke mener er en naturlig følge af udviklingen, er de administrations- og økonomistyringsopgaver, som er fulgt med decentraliseringen i den offentlige sektor. Centralt i personalets argumentation er, at der til nye opgaver bør tildeles flere timer - ifølge rapporten er normeringen gradvis udhulet. KL mener, at undersøgelsen er en god anledning for kommunerne til at analysere, om der er overensstemmelse mellem undersøgelsen og lokale for- 19

20 hold. Ifølge KL kan det sagtens være en løsning at flytte for eksempel lønadministration og bogføring væk fra institutionerne. Undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje Pædagogisk sektor har igangsat en undersøgelse af den flerkulturelle dagpleje. Målet med undersøgelsen er at få indkredset udfordringerne og få ideer til mulige indsatser. Undersøgelsen består af tre dele: En spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige dagplejeformidlinger blandt andet er blevet bedt om at oplyse, hvor mange af børn, der passes i dagplejen, der har anden etnisk baggrund end dansk. Dernæst gruppeinterviews, hvor konsulentfirmaet OPUS har interviewet tre grupper med hver 5-7 dagplejere, om deres erfaringer med, og holdninger til, at passe børn med anden etnisk baggrund end dansk. Endelig er en gruppe bestående af dagplejepædagoger og andre med kendskab til området, blevet interviewet om deres anbefalinger til indsats i forhold til den flerkulturelle dagpleje. Sektoren foretog en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner i foråret Resultatet af undersøgelsen er samlet i et notat, der er sendt til samtlige afdelinger og til de kommuner der besvarede spørgsmålene. Sektoren fik svar fra 249 dagplejeformidlinger, og besvarelserne viste, at børn i dagplejen har fremmedsprogede forældre. Langt de fleste af disse børn har oprindelse i Somalia, Balkan, Irak og det øvrige Mellemøsten. 87 dagplejere har kun børn af fremmedsprogede forældre i dagpleje. Antallet af dagplejere, der har børn med både dansksprogede og fremmedsprogede forældre er Der er 95 dagplejere med anden etnisk oprindelse end dansk. På en række spørgsmål om hvilken støtte kommunen yder til dagplejere, der passer børn med anden etnisk baggrund end dansk, svarede dagplejeformidlingerne, at tolkebistand, ekstra hjælp ved opstart og øget tilsyn, er blandt de muligheder for støtte, dagplejerne tilbydes. Tolkebistand er den støtte der ydes mest, og tosproget medhjælp er den støtte der ydes mindst. 20

21 Den endelige rapport forventes færdig i løbet af efteråret Forældresamarbejdet i dagplejen Debathæftet Forældresamarbejdet i dagplejen er skrevet af Jytte Høj Hammer for pædagogisk sektor. Hæftet indeholder en række debatskabende holdninger og meninger omkring den nye forældregeneration, de nye småbørnsfamiliers vilkår, rimelige og urimelige krav mellem forældre og dagplejere, kontaktmødet og meget mere. I hæftet giver Jytte Høj Hammer også nogle bud på, hvordan vi gør forældresamarbejdet godt og udviklende. I de situationer, hvor samarbejdet mellem forældre og dagplejer ikke er godt, skal dagplejen for eksempel gå foran og vide, at konflikter kan bringe vækst og udvikling ind i samarbejdet. Debathæfte om dagplejepædagogik Pædagogisk sektor er ofte stødt på spørgsmålet, om dagplejen har en særlig pædagogik. Det mener vi i høj grad dagplejen har, og vi har derfor ønsket at bidrage til at få den beskrevet. Forud for landskonferencen 2001 havde sektoren inviteret en baggrundsgruppe, bestående af dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere til at sætte ord på dagplejens særlige pædagogik. Baggrundsgruppens debat blev samlet i hæftet Dagplejepædagogik Bevidst handling i det daglige, og debathæftet blev sendt ud til samtlige deltagere inden landskonferencen, således at de kunne forberede sig til debatten på landskonferencen. Ord på dagplejepædagogikken Hæftet er en opsamling på debatten om dagplejepædagogik fra årets landskonference. Hæftet er bygget op omkring en lang række citater, som er svar på de konkrete spørgsmål, deltagerne blev bedt om at besvare skriftligt på konferencen. Alle besvarelser er holdningsmæssigt repræsenteret, og hæftet viser, at der er meget stor enighed om, hvad dagplejens overordnede værdier er hvorimod meningerne er delte, når der bliver sat ord på, hvordan ordet dagplejepædagogik forstås. 21

22 Værdierne er entydige: Omsorg, tryghed, tid og nærvær. På spørgsmålet om hvad den enkelte forstår ved ordet dagplejepædagogik svarer nogle: Det er det vi gør i dag men er det reelt at kalde det dagplejepædagogik?, mens andre svarer: Det er et fint ord, for det vi går og laver. Hæftet viser også bredden i opfattelsen af, hvad der er dagplejepædagogikkens svage og stærke sider, samt forskelle i opfattelsen af, hvad der kan give bedre vilkår for dagplejepædagogikken. Som nævnt, under beskrivelsen af årets landskonference, er hæftet tænkt som en støtte til den videre debat og beskrivelse af pædagogikken i dagplejen. Debatfilm om dagplejepædagogik Til landskonferencen Kvalitet i dagplejen fik pædagogisk sektor produceret en videofilm med titlen Hverdagens Pædagogik, om pædagogik i dagplejen. Filmen blev vist som indledning til debatten om, hvad dagplejepædagogik er. Filmen indeholder en række debatskabende indlæg fra forskere, forældre, ansatte og ledere i dagplejen. Filmen er også tænkt som et oplæg til en lokal debat om hvad dagplejepædagogik er, blandt ansatte i dagplejen, på forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder. I filmen følger vi blandt andet hverdagen hos en dagplejer, der ikke mener, at det hun gør sammen med børnene i hverdagen er pædagogik. Dagplejeren bager boller, smører frokost, danser og støver af sammen med børnene, og pædagogikken er i høj grad tilstede i aktiviteterne. Uddannelse af såvel pædagoger som dagplejere er et af filmens temaer. Dagplejeleder Annette Sindal giver udtryk for, at hun gerne ser, at der udvikles modul- eller temauddannelse for dagplejere. Dagplejeren kan på temadage søge viden om emner, som er helt aktuelle for lige netop hende, uden længere perioder med fravær. Forsker Lis Nielsen mener, at der skal oprettes en særlig dagplejepædagoguddannelse og forsker Betina Dybbroe argumenterer for, at dagplejepædagogerne skal yde mere pædagogisk støtte til dagplejerne og udføre færre administrative opgaver. 22

23 Kapitel 3. Politiske tiltag på sektorens område Udviklingsprojektet Kvalitet i Dagtilbud (KiD) Socialministeriet har i samarbejde med KL og BUPL sat et udviklingsprojekt for dagtilbud i gang. KiD s fase 1 blev afsluttet i foråret 2001, med en række anbefalinger til indsatsområder fra de 5 arbejdsgrupper. FOA deltog i arbejdsgruppe 5 Dagplejen samt i styregruppen. Socialminister Henriette Kjær har foretaget en prioritering af, hvilke temaer inden for styregruppens mange anbefalinger, der skal arbejdes videre med i 2. fase af KiD-projektet. Til gennemførelse af KiD 2 vil der samlet set være en ansøgningspulje på ca. 30 millioner kr. Det er intentionen, at puljen kan søges af kommuner til initiativer indenfor ansøgningspuljens område (både daginstitutioner og dagpleje) som omfatter udvikling, dokumentation og måling af det pædagogiske arbejde. Puljen forventes udmeldt i slutningen af august Socialministeren har prioriteret følgende temaer i 2. fase: Kvalitet i det pædagogiske indhold i dagtilbud Udvikling af redskaber til brug for kommuners og institutioners arbejde med blandt andet læring Opsamling og formidling om rummelighed i dagtilbud, herunder om inddragelse af forældre i det tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov Erfaringsopsamling om dialog og samspil, blandt andet om håndtering af kritik, samt formidling af støttemateriale til forældre i forældrebestyrelser Opsamling af erfaringer med fælles mål og værdier for det samlede børneområde, om helhed og overgange i børns liv Afdækning af behov for og metoder til styrkelse af ledelse og medarbejdere i dagtilbud 23

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere