Seniorordninger O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorordninger O.11 11-05-2011"

Transkript

1 Seniorordninger Administrativt område Aftale om aflønning af chefer Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune og Overenskomst og aftale for kontorpersonale og ITpersonale m.fl Overenkomst for kontorpersonale, edb-personale, tandklinikassistenter m.fl. i Københavns Kommune Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune og Overenskomst og aftale for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune og Overenskomst og aftale for socialrådgivere og socialformidlere Overenskomst for akademikere ansat i kommuner 31.xx Overenskomst for ingeniører og landinspektører Aftale om tjenestemandsansatte bibliotekarer Overenskomst for kommunallæger (3-14 timer) Overenskomst for kommunallæger (15-37 timer) Protokollat vedrørende afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i Københavns Kommune Overenskomst for speciallægekonsulenter i Københavns Kommune Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører-bth Side 1 af 7

2 Administrativt område Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient..cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistneter, audiometrister, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Overenskomst for journalister Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale og (inkl. adm. område) Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur-, og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere, jordbrugsteknologer, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd (Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst) Overenskomst for grafisk beskæftiget personale og Overenskomst og aftale for tandlæger Overenskomst for tandlægekonsulenter Overenskomst for tandklinikassistenter Gentofte Overenskomst og aftale for ansatte inden for Gentofte Km.foren Kommunalforenings forhandlingsområde Side 2 af 7

3 Administrativt Teknisk Speciale område og Overenskomst og aftale for beredskabspersonale - chefer Overenskomst for specialarbejdere m.fl. 2, 3, og Overenskomst og aftale for håndværkere og Overenskomst og aftale for assistent-/mestre/driftsledere (40.25) Protokollat vedr. løn- og ansættelsesvilkår for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Århus og og (inkl. adm. område) og og og (42.01) mellem KL og Ledernes Hovedorganisation Overenskomst og aftale for arbejdsformænd, vejformænd og faglærte gartnerformænd m.fl. Overenskomst for ledende medarbejdere i idræts-, kultur-, og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere, jordbrugsteknologer, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd (Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst) Overenskomst og aftale for teknisk service Overenskomst for trafikkontrollører og driftsassistenter Overenskomst og aftale for maritimt personale Protokollat vedr. løn- og ansættelsesvilkår for cateringspersonale ved Færgeselskabet Læsø I/S mellem KL Overenskomst og 3F (tiltrædelsesaftale for befarent for dækspersonale RBF-cateringpersonale) ansat ved kommunalelejrskoleskibe Overenskomst for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. Ved kommunale lufthavne og flyvepladser Tiltrædelsesaftale for smørrebrødsjomfruer, catere og elever Side 3 af 7

4 Administrativt Overenskomst område for kedel- maskin- og motorpassere ved I/S OK Vestforbrænding OK 3F Buschauffører (Århus og Fynbus) OK FOA - Overenskomst for Buschauffører (Fynbus) Aftale FOA - Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører (Århus og Fynbus) OK Overenskomst for rutebilschauffører ansat ved Bornholms Regionskommune Overenskomster på teknisk område i København og på Frederiksberg og og og og Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns Kommune og Frederiksberg Overenskomst for specialarbejdere i Københavns Kommune og på Frederiksberg Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune. Overenskomst og aftale for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune + aftale vedr. tjenestemænd Overenskomst og aftale for miljøkontrollører i Københavns Kommune Overenskomst for ejendomsfunktionærere, museumsbetjente og tilsynsførende m.fl. 2, 3, 4 58 Side 4 af 7

5 Administrativt Trakfikselskaber område Aftale Aftale Undervisning Aftale for tjenestemandsansatte chauffører ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S driftsområde i København Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Overenskomst for lærere m.fl. I folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl.i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Overenskomst for ledere m.fl. Indenfor undervisningsområdet pr. 1. april Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere m.fl. På undervisningsområdet indenfor LC's forhandlingsområde Overenskomst for lærere m.fl. ved ungdomsskolen Overenskomst for lærere m.fl. ved sprogcentre Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer Overenskomst for lærere i gymnasiaskolen, ved studenterkursus smat hf-kursus, herunder ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning Side 5 af 7

6 Administrativt Børn & Unge område Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune 2, 2, 2 4, 5, 6 (almenområdet) Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 5, 5, 5 7, 8, Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv Aftale for tjenestemandsansatte hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra 1, 1, 1 3, 4, 5 58 central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter 3, 2, 2 5, 5, Overenskomst for dagplejere med tilhørende protokollater 2, 2, 2 4, 5, Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Århus og Københavns Kommuner 2, 2, 2 4, 5, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne Side 6 af 7

7 Administrativt Overenskomst område for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger Intet NIS-nr Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Intet NIS-nr Overenskomst for assistenter i landsdelsorkestre Ældre og Sundhed Ok for ledere/mellemledere ansat i den kom. Ældreomsorg Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2 4, 5, Ok for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner Overenskomst for handicapledsagere Ok for portører og gymnastikpædagoger i Københavns kommune Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer Overenskomst for rengøringsassistenter 2, 3, OK om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte 2, 3, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter Overenskomst for husassistenter 2, 3, OK for ledere i kom. Ældre-, sundheds- og handicapområde, kost Overenskomst for tandplejere Sundhedskartellets fællesoverenskomst ( , 76.01) Side 7 af 7

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR

Dansk Socialrådgiverforening. Toldbodgade 19B. 1253 København K Tlf.: 7010 1099. www.socialrdg.dk. Information om. til TR Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.: 7010 1099 www.socialrdg.dk Information om Dansk Socialrådgiverforening til TR Februar 2012 Dansk Socialrådgiverforening Side 2 Forord

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere