Lyngby-Taarbæk Kommune November Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

2 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca indbyggere og en skøn beliggenhed tæt på København - med store grønne rekreative områder, flere søer, samt kystlinje ud til Øresund. Lyngby er det handelsmæssige og administrative centrum i kommunen og derudover består kommunen af en række forskellige bysamfund. Pr. 1. september 2012 er den administrative hovedstruktur ændret fra en forvaltningsstruktur til en centerstruktur med 9 centre og to stabe. Den nye struktur skal understøtte koncerntænkning, helhed og sammenhæng i opgaveløsningen for borgerne, kvalitet i kerneydelserne, effektiv administration og større udviklingskraft. Der er etableret en enhedsdirektion, der sammen med centercheferne udgør koncernledergruppen og til at sikre arbejdet med fælles videndeling på tværs af centre etableres en række vidensteams og en projektorganisation. Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag, der præciserer krav og forventninger til ledere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ledelsesgrundlaget kan findes på kommunens hjemmeside. 2. Center for Udannelse og Pædagogik Formålet med dette center er at styrke helhedsperspektivet på børn og unges læring og udvikling på hele 0-18 års området. Forskning viser, at grundlaget for hvordan børn og unge klarer sig i folkeskolen, og senere i ungdomsuddannelserne, hænger sammen med, hvordan læring er blevet understøttet og stimuleret i dag- og fritidstilbuddene. Samarbejdet mellem skole og fritids- og ungdomsklubber medvirker til at understøtte den generelle forebyggende indsats i forhold til inklusion. Det er derfor væsentligt, at der er en tæt sammenhæng mellem de forskellige tilbud på 0-18 års området, så der sikres et fælles læringssyn, helhedstænkning og det nødvendige tværfaglige samarbejde. Centerets opgaveportefølje omfatter dagtilbud, skoler og klubtilbud samt ungdomsskolen. Centret skal understøtte de decentrale institutioner på det generelle pædagogiske og læringsmæssige område - og i etablering og udvikling af det nødvendige tværfaglige samarbejde. Dette samarbejde omfatter også Center for Social Indsats. Centret er et mindre center på administrativt niveau, men har et stort antal decentrale institutioner knyttet til sig skoler, dagtilbud, SF0, klubber, Ungdomsskolen m.v. 3. Job- og personprofil Kort beskrivelse af Centerets opgaver Dagtilbud, skoler og klubtilbud Understøtte den strategiske og faglige udvikling indenfor læring og pædagogik på hele 0-18 års området, så der sikres et sammenhængende læringssyn og perspektiv

3 Understøtte de decentrale institutioner på det generelle pædagogiske og læringsmæssige område Etablere og udvikle det nødvendige tværfaglige samarbejde, så der sikres tæt sammenhæng mellem de forskellige tilbud på 0-18 års området og gode overgange Indgå i tværfagligt samarbejde med Center for Socialt Indsats om den generelle forebyggende indsats i henhold til Serviceloven og den udarbejdede inklusionsstrategi. Den pædagogiske udviklingschefs ansvar og opgaver Ledelse af den pædagogiske udviklingsafdeling inkl. alle støttefunktioner Et særligt ansvar i forhold til at sikre, at centrets opgaver hviler på pædagogisk og læringsmæssig viden og evidens Ansvar for den pædagogiske og læringsmæssige understøttelse af centrets opgaver, centralt og decentralt At bistå centerchefen med pædagogisk viden og politisk betjening Udgør sammen med centerchefen og den administrative leder centrets ledelsesteam At bistå centerchefen i ledelsen af de decentrale enheder efter nærmere aftale med denne Du er også leder i koncernen LTK, og det betyder at: Du sammen med centerchefen koordinerer med andre centre, institutioner og samarbejdspartnere for at sikre helhed og koordination i centrets opgaveløsning. Du bidrager til at realisere visionerne om en effektiv og innovativ kommune. Kernefagligheden Du iscenesætter og inspirerer til faglig udvikling i Center for Udannelse og Pædagogik Du har fokus på børn og unge og deres forældre, og på at skabe helhed i børns læring fra 0 år til 10. klasse og videre ind i ungdomsuddannelserne. Du inddrager omverdenen i det innovative arbejde omkring læring og pædagogik. Politisk betjening Du bistår centerchefen i dennes varetagelse af den politiske betjening i forhold til faglige og faktuelle emner Du deltager i politiske udvalgsmøder, når det er relevant Du bistår centerchefen i dennes servicering af råd, nævn og udvalg på dit område. Opgaver og udfordringer for Center for Uddannelse og pædagogik Implementering af sammenhængende Børne- og ungepolitik Implementering af Skoleudviklingsstrategi ny Folkeskolereform Inklusion og fællesskab i dagtilbud, skoler og klubber herunder implementering af den udarbejdede Inklusionsstrategi og de udarbejdede inklusionshandleplaner Fortsat udvikling af ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet (netværksledelse) Fælles læringsgrundlag fra 0-18 år, som fælles ramme for arbejdet med læring og kompetencer, fra tidlig start i dagtilbud til overgangen til ungdomsuddannelser Forebyggelse og tidlig indsats i tæt samarbejde med Center for Social Indsats Sikring af 95 % målsætningen om gennemførelse af ungdoms- uddannelse i samarbejde med UU Nord og Ungepakkeindsatsen

4 Innovation i skoler og dagtilbud i regi af platformen Vidensby Kompetencer og ledelsesstil Du har en ledelsesstil, der er i tråd med ledelsesgrundlaget, hvor helhedstænkning, åbenhed og dialog er i højsædet. Du har en god teoretisk baggrund indenfor læring og pædagogik, på enten universitetsniveau eller på professionsniveau, suppleret med en efteruddannelse på masterniveau. Du har visioner og faglig indsigt i centerets opgaveområde og de aktuelle faglige og politiske dagsordener. Du er analytisk og har et godt overblik over egne områder, samtidigt med at du har energi og lyst til at engagere dig i helheden. Personlige kompetencer Er åben, troværdig og tillidskabende i din ledelsesstil Lægger vægt på dialog og et godt samarbejde med områdets brugere Kan motivere og begejstre Har naturlig autoritet og gennemslagskraft Forstår at inddrage og skabe fælles fodslag Er reflekterende og lyttende Kan træffe beslutninger Er visionær Er ordentlig, respektfuld og loyal Referenceforhold Du refererer til centerchef Erik Pedersen og er medlem af den store lederkreds i kommunen. Vilkår og løn Løn aftales med relevant faglig organisation i henhold til gældende overenskomst. 4. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør Ulla Agerskov på , mobil l47, samt hos centerchef Erik Pedersen , mobil , Ansøgning skal modtages senest mandag den 2. december 2013 kl Løn- og ansættelsesforhold Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.

5 6. Ansættelsesprocessen udvalg og tidsplan Der er nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af følgende: Direktør Ulla Agerskov Centerchef Erik Pedersen Administrativ chef Lene Rud Christensen Dagtilbudsleder Mette Hoby Andersen Skoleleder Jørgen Reedtz Områdeleder på klubområdet Mikael Hildebrandt Fælles TR for BUPL Peter Winding Formand for Lærerkredsen Ole Porsgård Fælles TR for FOA/PMF Jonna Rønnest Udviklingskonsulent Tine Rosenberg Larsen, medarbejderrepræsentant Pædagogisk konsulent Sanne Clement, medarbejderrepræsentant Bitten Krogshøj Hedegaard, talehørelærer, TR medarbejderrepræsentant Mia Terese Benn, skolepsykolog PPR, medarbejderrepræsentant 7. Tidsplan for ansættelsen Der er fastlagt følgende tidsplan for ansættelsen: Tirsdag den 29. oktober kl Ansættelsesudvalg godkendelse af annonce, job- og personprofil Mandag den 2. december Ansøgningsfrist kl Onsdag den 4. december kl Tirsdag den 10. december fra kl. 14 Uge 50 Tirsdag den 17. december fra kl. 12 Ansættelsesudvalg udvælgelse af ansøgere 1. samtalerunde Test af udvalgte ansøgere fra 1. samtalerunde 2. samtalerunde Efter modtagelsen af ansøgningerne - efter ansøgningsfrist den 2. december 2013 kl foretager ansættelsesudvalget den 4. december 2013 en udvælgelse af, hvilke ansøgere der ønskes indkaldt til samtale. De pågældende vil få besked herom både pr. telefon og pr. brev umiddelbart herefter. Der afholdes ansættelsessamtaler ad to omgange. En 1. samtalerunde, hvor samtalen vil tage udgangspunkt i dels en generel interviewguide, dels en generel samtale om ansøger og ansøgning. På baggrund af 1. samtalerunde udvælger ansættelsesudvalget 2 3 ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, der vil tage udgangspunkt i en udarbejdet opgave. Alle ansøgere kontaktes telefonisk både de der går videre og de der ikke går videre til 2. samtalerunde.

6 Imellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres en test ved et eksternt konsulentfirma. Efter 2. samtalerunde træffer Direktionen - på baggrund af ansættelsesudvalgets anbefaling - stilling til, hvilken ansøger, der vil få tilbudt stillingen, efter indhentelse af tilfredsstillende referencer og under forudsætning af en ren straffeattest. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive taget udgangspunkt i job- og personprofilen, samtalerne og den gennemførte test. Det er målet, at der kan træffes beslutning om ansættelse inden den 20. december 2013 således at den, der tilbydes stillingen, kan tiltræde den 1. februar 2014 eller snarest derefter.

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere