Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagoger og læreres pensionsopsparing"

Transkript

1 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing. Alle tre faggrupper er en del af et modnet pensionssystem, eftersom alle har haft tjenestemandslignende ansættelsesforhold frem til indfasningen til et system med arbejdsmarkedspension. De tre faggrupper har pensionsformuer større end gennemsnittet for alle faggrupper. Mens pædagoger har en dækningsgrad på niveau med gennemsnittet for øvrige faggrupper, har lærere en dækningsgrad som er over gennemsnittet. Identifikation af pædagoger, lærere og socialpædagoger I denne analyse er pædagogerne, lærerne og socialpædagogerne defineret på baggrund af hhv. de beskæftigedes fagklassifikationer og deres højeste fuldførte uddannelse. Den højeste fuldførte uddannelse ændrer sig sjældent for personer tæt på pensionsalderen. Fagklassifikationer registreres derimod kun for personer i beskæftigelse, hvorfor registreringen vedrører personerne som 59-årige (år 2005) til at gruppere personerne som 65-årige folkepensionsalder i Opdelingen på beskæftigede er lavet ud fra erhvervsindkomsten som 59-årig. En person er beskæftiget, hvis erhvervsindkomsten er numerisk forskellig fra nul som 59-årig. Størstedelen af lærerne overgik til en overenskomst i 1993, hvor Lærernes Pensionskasse blev stiftet. Siden da har de indbetalt til arbejdsmarkedspension, og eftersom lærerne tidligere var tjenestemænd, betragtes lærerne derfor som tilhørende det modnede pensionssystem i dag. For pædagogerne skete overgangen fra tjenestemandspension til en opsparingsbaseret pensionsordning i 1978 da pædagogernes pensionskasse, PBU, fik sine første bidragsydende medlemmer. ne har siden 1964 haft en arbejdsmarkedspension i PKA. Pædagoger og læreres pensionsformuer For de 65-årige er pensionsformuen opgjort da de var 59,5 år i Formuerne er fremskrevet til 2012-lønkroner. I nedenstående tabeller sammenlignes pensionsformuer for lærere, pædagoger og socialpædagoger, samt pensionsformuer for øvrige faggrupper under ét. Tabel 1 viser de gennemsnitlige pensionsformuer. Pædagogerne har i gennemsnit opsparet ca. 2,0 mio. kr., mens lærerene i gennemsnit har opsparet ca. 4,2 mio. kr., socialpædagogerne ca. 2,3 mio. og andre faggrupper havde i gennemsnit opsparet 1,4 mio. kr. Pædagogernes formue er altså godt 0,6 mio. kr. højere end gennemsnittet for andre faggrupper, mens pædagogernes formue kun udgør halvdelen af lærernes. Størstedelen af pædagogernes opsparing sker gennem arbejdsmarkedspensioner, svarende til 92 pct. af deres samlede pensionsformue. Side 1

2 Tabel 1 Pensionsformuer for 59,5-årige i 2006 fremskrevet til 2012 Alle Lærere Pædagoger kr. --- Arbejdsmarkedspension Privattegnet Samlet Antal obs Anm.: Pensionsformuen er opgjort for de 59,5-årige i 2006 og fremskrevet til lønkroner med DA s lønindeks for smalfortjenesten. I arbejdsmarkedspension indgår en beregnet depotværdi af tjenestemandspensionerne. Pensionsformuernes sammensætning ændrer sig ikke fra den generelle sammensætning, når der udelukkende ses på de ca. 90 pct. af de 59,5-årige som var beskæftigede i 2006, jf. tabel 2. Tabel 2 Beskæftigedes pensionsformuer, 59,5-årige i 2006 fremskrevet til 2012 Beskæftigede Lærere Pædagoger kr Arbejdsmarkedspension Privattegnet Samlet Antal obs Anm.: Pensionsformuen er opgjort for de 59,5-årige i 2006 og fremskrevet til lønkroner med DA s lønindeks for smalfortjenesten. I arbejdsmarkedspension indgår en beregnet depotværdi af tjenestemandspensionerne. Dækningsgrader Tabel 3 viser de beregnede dækningsgrader for henholdsvis pædagoger, lærere, socialpædagoger og andre faggrupper. Det første mål er nettodækningsgraden beregnet som forholdet mellem disponibel indkomst som folkepensionist og 59- årig, jf. boks 1. I det andet mål er indkomsterne justeret (ækvivalerede indkomster) for at tage højde for husstandens størrelse og mulige stordriftsfordele, jf. boks 1. Det tredje mål for nettodækningsgraden indeholder et beregnet forbrug Side 2

3 af nettoformuen, der er tillagt indkomsten som pensionist, og herefter ækvivaleret på husstandsniveau, jf. boks 1. Se i øvrigt Forsikring & Pension (2013). Nettodækningsgraden for pædagoger er på 80 pct., hvilket er 8 pct.point lavere end nettodækningsgraden for lærere, og 2 pct.point lavere end gennemsnittet for andre faggrupper. Den ækvivalerede nettodækningsgrad er 83 pct. blandt pædagogerne, hvilket er 6 pct.point lavere end for lærerne og på samme niveau som andre faggrupper. Forskellen er mindre, fordi ækvivaleringen indebærer en omfordeling af indkomst. Tabel 3 Dækningsgrader 65-årige, 2012 Alle Lærere Pædagoger ---- pct Nettodækningsgrad 88,0 80,0 78,0 82,0 Nettodækningsgrad (ækvivaleret) Nettodækningsgrad(inkl. net.formue, ækvivaleret) 89,0 83,0 82,0 83,0 106,0 96,0 94,0 99,0 Antal obs Anm.: Beregningen af nettodækningsgraderne er nærmere beskrevet i boks 1. Slutteligt fremgår udelukkende de beskæftigedes nettodækningsgrader af tabel 4. De beskæftigede læreres nettodækningsgrad er 9 pct.point højere end de beskæftigede pædagogers. Til sammenligning er de ledige læreres nettodækningsgrad 5 pct.point højere end de ledige pædagogers. Tabel 4 Dækningsgrader blandt beskæftigede 59-årige i 2006, 2012 Social- Beskæftigede Lærere Pædagoger pædagoger ---- pct Nettodækningsgrad 86,0 77,0 77,0 78,0 Nettodækningsgrad (ækvivaleret) Nettodækningsgrad (inkl. net.formue, ækvivaleret) 88,0 81,0 82,0 81,0 106,0 95,0 94,0 98,0 Antal obs Anm.: Beregningen af nettodækningsgraderne er nærmere beskrevet i boks 1. Side 3

4 Boks 1 Beregning af dækningsgrader En konsistent beregning af dækningsgrader kræver afgrænsninger af personkreds, indkomstbegreber samt overvejelser om korrektion for pris- og lønudviklingen. De valgte afgrænsninger i denne rapport er identiske med Forsikring & Pension (2011a). Afgrænsning af personkreds Dækningsgraden beregnes ved at sammenligne indkomsten for en person, som har været pensionist i et år, med personens indkomst som 59-årig. Der tages højde for, at pensionsalderen blev nedsat pr. 1/ fra 67 til 65 år. Personkredsen afgrænses til kun at omfatte personer med folkepensionist som socioøkonomisk status og med en erhvervsindkomst mindre end kr. Ligeledes ekskluderes tjenestemænd, og personerne skal være fuldt skattepligtige i Danmark både som 59-årig og folkepensionist. Ingen personer frasorteres som 59-årige. Selvstændige og ledige 59-årige indgår for at få et bredt beregningsgrundlag. Afgrænsning af indkomstbegreber Dækningsgraden er beregnet for tre forskellige indkomstbegreber. Indkomsten som 59-årig er fremskrevet med DA s lønindeks. 1. Disponible indkomster fradraget frivillige pensionsindbetalinger. 2. Som 1., ækvivaleret på husstandsniveau. 3. Som 2., men til pensionsindkomsten er tillagt et beregnet forbrug af formuen. Forbrug af formuen er positiv nettoformue målt i det første år som pensionist delt med forventet restlevetid. Side 4

5 Litteratur Forsikring & Pension (2011), Modning af pensionssystemet, Analyserapport 2011:3 Forsikring & Pension (2013), Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing, Analyserapport 2013:2 Kontakt as Østergaard Nielsen, chefkonsulent, cand. polit, Mette Nyrup, konsulent, cand. polit, , Søs Nielsen, student, stud. polit, Side 5

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere