Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup"

Transkript

1 Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6

2 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn Selvstyrende team Flere/skiftende arbejdssteder Teamkoordinatortillæg Vejlederfunktion TR-tillæg Arbejdsmiljørepræsentant... 4 Kapitel 3. Kvalifikationsløn Pædagogisk Diplomuddannelse/Masteruddannelse... 4 Kapitel 4. Øvrige bestemmelser Generelt Ophør af funktionstillæg og kvalifikationstillæg, bl.a. i forbindelse med stillingsskifte/avancementer Overgangsbestemmelse Procedure... 6 Kapitel 5. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Ikrafttræden og opsigelse... 6 Side 2 af 6

3 Kapitel 1. Personafgrænsning 1. Hvem er omfattet Denne forhåndsaftale(olf20.16) omfatter lærere ansat ved CSV Odense-Vestfyn- Brangstrup, når de pågældende er ansat efter den ved lov forlængede overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne af 7. juli 2011 (NIS 50.01). Aftalen gælder både for VSU (Voksen Specialundervisningsområdet) og STU (Særlig tilrettelagt uddannelse). Hvis der efterfølgende indgås en central aftale mellem KL og LC for STU området, bortfalder nærværende aftale for dette område efter et mellem parterne nærmere fastsat tidspunkt. Forhåndsaftalen, udfylder og supplerer overenskomstens 5 Funktionsløn og 6 Kvalifikationsløn. Kapitel 2. Funktionsløn 2. Selvstyrende team Til lærere der indgår i selvstyrende team jf. Forlængelse af overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (NIS50.01), 5, stk. 15, ydes et årligt tillæg der udgør kr ,- (31/ niveau). Lønseddeltekst: Selvstyrende team Tillægs nr.: Flere/skiftende arbejdssteder Tillægs nr.: tjm For flere/skiftende arbejdssteder ydes, jf. forlængelse af overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (NIS50.01), 5, stk. 14, et ikke-pensionsgivende tillæg på årligt maksimalt kr ,- (31/ niveau) svarende til skiftende arbejdssteder hele skoleåret. Beløbet udbetales forholdsmæssigt i forhold til antallet af dage hvor en lærer har skiftende arbejdssteder. Tillægget ydes for de dage hvor der rent faktisk har været udført og ikke kun planlagt tjeneste uden for hovedarbejdsstedet. I nedenstående tilfælde ydes ikke tillæg: forlagt undervisning (fx biblioteksbesøg, svømning, idrætsundervisning m.m.) deltagelse i kurser og temadage (hvor medarbejderen er med som kursist) mødevirksomhed som ligger udenfor det udvidede undervisningsbegreb og disse aktiviteter tæller således ikke med i antallet af skiftende arbejdssteder. Tillægget udbetales månedsvis bagud, på baggrund af de løbende månedlige indberetninger. Side 3 af 6

4 Tillægget skal være beordret eller godkendt af den nærmeste leder og fremgå af den enkeltes opgaveoversigt. Lønseddeltekst: Flere/skiftende arbejdssteder Løn art: Teamkoordinatortillæg Der ydes et årligt tillæg på kr ,- (31/ niveau) til lærere der af ledelsen er udpeget til at varetage funktionen som teamkoordinator. Tillægget ydes ud over det i 2 nævnte tillæg. Lønseddeltekst: Teamkoordinatortillæg Tillægs nr.: Vejlederfunktion Tillægs nr.: tjm Der ydes et årligt tillæg på kr ,- (31/ niveau) til lærere der af ledelsen er udpeget til at varetage funktionen som vejleder. Lønseddeltekst: Vejlederfunktion Tillægs nr.: TR-tillæg Tillægs nr.: tjm For funktionen som tillidsrepræsentant ydes der et årligt tillæg på kr ,- (31/ niveau). Såfremt tillidsrepræsentanten har et valgområde med mere end 35 ansatte ydes yderligere et årligt tillæg på kr ,- (31/ niveau). Lønseddeltekst: TR-tillæg Tillægs nr.: Tillægs nr.: tjm Lønseddeltekst: valgområde mere end 35 ansatte Tillægs nr.: Arbejdsmiljørepræsentant Tillægs nr.: tjm Der ydes et årligt tillæg på kr ,- (31/ niveau) til arbejdsmiljørepræsentant. Lønseddeltekst: AMR funktion Tillægs nr.: Tillægs nr.: tjm Kapitel 3. Kvalifikationsløn 8. Pædagogisk Diplomuddannelse/Masteruddannelse Der ydes følgende tillæg - til overenskomstansatte lærere ydes et tillæg der i årligt grundbeløb udgør kr ,- (31/3-00 niveau) Side 4 af 6

5 - 1 løntrin til tjenestemænd i den lukkede gruppe, for gennemført Pædagogisk Diplomuddannelse eller gennemført Masteruddannelse Der kan ikke oppebæres tillæg for både Masteruddannelsen og PD-uddannelsen. Lønseddeltekst: Pæd. Diplomudd./Masterudd. Tillægs nr.: Tillægs nr.: tjm Kapitel 4. Øvrige bestemmelser 9. Generelt Parterne er enige om, at alle tillæg er pensionsgivende med mindre andet er angivet. at alle tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden med mindre andet er angivet. at aftalen ikke omfatter timelønnede 10. Ophør af funktionstillæg og kvalifikationstillæg, bl.a. i forbindelse med stillingsskifte/avancementer Parterne er enige om: at funktionstillæg, der helt specifikt retter sig mod bestemte arbejdsfunktioner og som ikke er relevant i forhold til den nye stilling, ophører ved overgang efter ansøgning til anden stilling i Odense Kommune. at individuelle funktionstillæg kan opsiges med overenskomstmæssigt varsel ved beordret overgang til anden stilling i Odense Kommune, at forhåndsaftalte funktionstillæg ydes så længe den enkelte medarbejder udfører funktionen. Tillægget ophører med udgangen af den måned, hvor funktionen ophører, hvis andet ikke fremgår af forhåndsaftalen. at kvalifikationstillæg, der helt specifikt retter sig mod bestemte arbejdsfunktioner og som ikke er relevante i forhold til den nye stilling, ophører ved overgang efter ansøgning til anden stilling i Odense Kommune, at kvalifikationstillæg kan tages op til drøftelse i forbindelse med stillingsskift, 11. Overgangsbestemmelse Til lærere der den 31. juli 2014 blev ydet individuelt aftalt funktionsløn eller kvalifikationsløn for funktioner eller kvalifikationer der er omfattet af denne forhåndsaftale ydes fortsat funktionsløn eller kvalifikationsløn efter den individuelt indgåede aftale indtil ophør efter den individuelt indgåede aftales indhold. De pågældende omfattes ikke af denne forhåndsaftale tilsvarende nævnte tillæg så længe der ydes tillæg efter den individuelt indgåede aftale. Side 5 af 6

6 12. Procedure I forbindelse med nyansættelse/stillingsskift fremsender Odense kommune forslag til aflønning med grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn til Odense Lærerforening. Odense Lærerforening meddeler inden 14 dage accept eller begærer forhandling. Kapitel 5. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 13. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1 Denne aftale har - hvor intet andet er nævnt - virkning fra 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere indgåede forhåndsaftaler. Stk. 2 Aftalen kan af hver af parterne opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Odense, den 15. december 2014 For Odense Kommune Steen Rasmussen For Odense Lærerforening Anne-Mette Kæseler Jensen Side 6 af 6

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere