fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M"

Transkript

1 fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

2 Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde din løn, skal du først slå op i den sektoropdelte oversigt over de enkelte stillingers lønniveau. Lønniveauet er udtrykt som en grundløn bestående af et løntrin. Der kan herudover være tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, hvis du opfylder det anciennitets-/uddannelseskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitets-/ uddannelseskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Hvis der lokalt er aftalt yderligere løntrin, lægges disse oveni kvalifikationslønnen. For nogle faggrupper er der aftalt en garantiløn. Garantiløn betyder, at du er sikret den garanterede løn i form af et garantilønstillæg, hvis du opfylder det anciennitetskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Garantilønsbestemmelsen træder kun i kraft, hvis du ikke har opnået lokalt aftalt løn, der sammen med grundlønnen mindst svarer til garantilønnen. I en række tilfælde er der knyttet et funktionslønstillæg til stillingen. Funktionslønnen kan være givet som løntrin eller som et reguleret tillæg. I den sektoropdelte oversigt er der en særlig liste, der viser de centralt aftalte funktionslønstillæg. Alle tillæg, der er markeret med en * i dette lønmagasin, er regulerede tillæg, som er angivet i tillæggets værdi den For at finde den aktuelle værdi af tillægget skal du slå op i tabellen over særlige tillæg, som du finder på side 26. Når du skal finde dig selv i dette lønmagasin, skal du tjekke følgende; 1) Hvad er grundlønnen? 2) Er der tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, så er det den, der gælder, hvis du opfylder anciennitets-/uddannelseskravet. 3) Kontroller, om der er knyttet et centralt aftalt funktionslønstillæg til stillingen. 4) Læg lokalt aftalte løntrin eller tillæg til. Når du nu lægger det hele sammen, har du en løn, der er udtrykt som et løntrin, eller et løntrin og et eller flere særlige tillæg. Du skal nu afgøre, hvilken løngruppe du tilhører. Løngruppen afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du finder kommunen i oversigten Løngrupper. For en fuldtidsansat findes lønnen som direkte opslag i den relevante løngruppe i tabellerne. Løntrin kan findes som månedsløn eller timeløn pr og Særlige tillæg finder du i tabellen over særlige tillæg. Hvis du ikke kan finde et lokalt aftalt særligt tillæg i oversigten, kan du regne tillæggets aktuelle værdi ud, hvis du kender tillæggets værdi pr Tillæggets værdi findes ved at gange tillægget ( ) med 1, Tillæggets værdi pr findes ved at gange tillægget med 1, Hvis du er deltidsansat Hvis du er deltidsansat, finder du din løn på samme måde som anført ovenfor. Men da alle lønsatser og særlige tillæg er angivet som lønnen ved fuldtidsarbejde, skal lønnen omregnes fra fuldtid til deltid. Det gør du ved at dividere fuldtidslønsatserne med 37 og gange dem med dit ugentlige timetal. Lønændringer som følge af Strukturreformen Som følge af sammenlægning af kommuner pr , er der i visse tilfælde sket det, at kommuner med forskelligt områdetillæg dermed forskellige lønniveauer er blevet lagt sammen. Det er aftalt, at man i disse tilfælde følger lønniveauet i den kommune, der har det højeste områdetillæg. For den enkelte ansatte forhøjes lønnen dog ikke med det samme. Det er aftalt, at for ansatte, der skal have løn efter et højere områdetillæg som følge af strukturreformen, forhøjes lønnen af tre gange med 1/3-del pr , 1/3-del og den sidste 1/3-del den De særlige lønninger indebærer, at ansatte i de berørte kommuner (se oversigt andetsteds i dette lønmagasin) ikke kan anvende løntabellerne i dette lønmagasin i perioden til I stedet henvises til web-udgaven af Lønmagasinet, som kan findes på under løn og overenskomster. 2 fag og arbejde september 2008

3 Social- og sundhedssektoren Social- og sundhedshjælpere grundløn løntrin 15 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 16 kvalifikationsløn efter 11 år løntrin 22 pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6 % Social- og sundhedsassistenter grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6 % Plejehjemsassistenter grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent 12,6 % Plejere grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 14 år løntrin 24 pensionsprocent 12,6 % Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse grundløn løntrin 11 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere løntrinsforløb bestående af primært løntrinnene 13,14,15, 2-årige løntrin 17,18 (1-årigt), 19,20, 21,22,23,23 + kr * pensionsprocent 12,6 % Beskæftigelsesvejledere, der udelukkende er beskæftiget i opsøgende arbejde løntrinsforløb bestående af løntrin 12 (4-årigt), primært 2-årige løntrin 13,14,15 pensionsprocent 12,6 % Hjemmehjælpere løntrinsforløb bestående løntrin 12,13,14,15,17,18, af 2-årige løntrin 19,20,21,21 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Hjemmehjælpere ansat senest den 30. april 1990 (i Københavns Kommune senest 31. januar 1991) løntrinsforløb bestående løntrin 12 (4-årigt), af primært 2-årige løntrin 13,14,15,17,18,19 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Hjemmehjælpere ansat efter den 30. april 1990, men inden udsendelse af 1991-overenskomsten (i Københavns Kommune efter den 31. januar 1991) løntrinsforløb bestående løntrin 12 (4-årigt), af primært 2-årige løntrin 13,14,15,17 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Ledende beskæftigelsesvejledere grundløn løntrin 25 pensionsprocent 12,6 % Afdelingsledere ved plejehjem og sygehuse grundløn løntrin 29 pensionsprocent 12,6 % Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, der pr. 31 marts 1998 var ansat som 1. assistent ved plejehjem eller ansat som aften-/natassistent 1. assistenter løntrinsforløb bestående løntrin 21,22,23,24,25, af 2-årige løntrin 26,27 pensionsprocent 12,6 % fag og arbejde september

4 Aften-/natassistenter indtil 59 pladser løntrinsforløb bestående af løntrin 20,21, 2-årige løntrin 22,23,24,25,26 fra pladser løntrinsforløb bestående af løntrin 23,24, 2-årige løntrin 25,26,27 fra 80 pladser og derover løntrinsforløb bestående af løntrin 26,27,28, 2-årige løntrin 29,30 pensionsprocent 12,6 % Plejere, der pr. 31. marts 1998 var ansat som plejeassistenter løntrinsforløb bestående af 2-årige løntrin løntrin 23,24,25,26,27 pensionsprocent 12,6 % Plejere og social- og sundhedsassistenter, der inden for KLs forhandlingsområde pr. 31. marts 1998 var ansat ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og /eller psykisk og fysisk handicappede, og som er beskæftiget med specialrådgivning og vejledning til personer med fysiske og psykiske handicaps løntrinsforløb bestående af 2-årige løntrin løntrin 23,24,25,26,27 pensionsprocent 12,6 % Handicapledsagere, KL grundløn løntrin * kvalifikationsløn efter 2 år kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,30 % Ledere og mellemledere ansat i KLs forhandlingsområde inden for kommunernes ældreområde. (Eksempelvis hjemmehjælpsledere, daglige ledere, områdeledere, plejehjemsledere mv. efter 1999-overenskomsten) Indplacering på grundlønstrin er afhængig af arbejdspladsens størrelse grundløn løntrin 31, 35, 37, 39, 43, 46 eller 47 pensionsprocent 13,94 % Sygehusportører grundløn løntrin 13 garantiløn efter 3 år løntrin 15 garantiløn efter 10 år løntrin 21 pensionsprocent 13,4 % Sygehusportører i aspiranttiden grundløn løntrin 11 Sygehusportører, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt Sikringsanstalten, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland eller sygehusportører, der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger grundløn løntrin 14 garantiløn efter 3 år løntrin 16 garantiløn efter 10 år løntrin 22 pensionsprocent 13,4 % Sygehusportører, der er fuldtidsbeskæftiget ved sektionsarbejde grundløn løntrin 22 garantiløn efter 3 år løntrin 24 garantiløn efter 10 år løntrin 30 pensionsprocent 13,4 % Ledende servicepersonale. Grundlønnen aftales lokalt inden for et interval rengøringschefer med mindst mellem løntrin 22 4 underordnede og løntrin 46 rengøringschefer uden souscheffunktion mellem løntrin 22 og med færre end 12 underordnede og løntrin assistenter for vaskerichefer mellem løntrin 22 og løntrin 46 souschefer og ledere af funktionsområder mellem løntrin 24 under chefportørens og løntrin 46 ledelsesområde øvrige ledende stillinger mellem løntrin 24 og løntrin 46 pensionsprocent 13,7 % 4 fag og arbejde september 2008

5 Piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner (er ikke omfattet af ny løn) 15-årige 43,7 % af løntrin 9 16-årige 47,5 % af løntrin 9 17-årige 58,9 % af løntrin 9 18-årige og derover løntrin 11 Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, ARF grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 8 år løntrin 17 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 20 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 12,5 % Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner, KBH grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 8 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 21 pensionsprocent 13,5 % Gymnastikpædagoger, uddannede, KBH grundløn løntrin 20 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,25 % Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse/socialpædagog (assistent ved værksted) grundløn løntrin 24 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 27 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,5 % Institutionsleder, værksteder grundløn løntrin 41 eller 49 pensionsprocent 14,0 % Stedfortræder/souschef, værksteder grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 14,0 % Værkstedsleder grundløn løntrin 35 pensionsprocent 14,0 % Gymnastikpædagoger, ikke-uddannede, KBH grundløn løntrin 15 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,25 % Neurofysiologiassistenter grundløn løntrin 23 pensionsprocent 16,1 % Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 19 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,5 % Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnet social- og sundhedspersonale Ikke fri tjenestedragt årligt 3.093,03 pr. måned 257,75 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask årligt 1.467,67 pr. måned 122,31 Fri tjenestedragt, men ikke fri vask årligt 1.625,36 pr. måned 135,45 Overtøj årligt 776,29 pr. måned 64,69 fag og arbejde oktober

6 Funktionsløn, social- og sundhedssektor Til social- og sundhedspersonale ydes der for pålagte funktioner følgende funktionstillæg Vær opmærksom på, at der er meget præcise forudsætninger for, hvornår og til hvem funktionstilæggene ydes. Se nærmere herom i overenskomsten. Funktion pr Ansvarshavende i aften-/nattjeneste ved plejehjem kr * Fast aften-/nattevagt social- og sundhedsassistenter m.fl. kr * Fast aften-/nattevagt social- og sundhedshjælpere m.fl. kr * Fast aften-/nattevagt ikke uddannede kr * 1. assistent ved plejehjem kr * Ansatte ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og fysisk eller psykisk handicappede mv. kr * Til ansatte ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og fysisk eller psykisk handicappede mv. (KL-området) kan ydes et rådighedstillæg i stedet for visse arbejdstidsbestemte tillæg kr * Demenskoordinator Skal aftales lokalt Praktikvejlederfunktion Skal aftales lokalt Ansatte, bortset fra elever, ved lukkede sikrede afdelinger kr * Ansatte, bortset fra elever, ved retspsykiatriske afdelinger kr * Ansatte, bortset fra elever, ved Sikringsanstalten, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland kr * Funktion pr Gruppeleder i integrerede ordninger, KL-området kr * Sygehusportører, der ikke er fuldtidsbeskæftiget ved sektionsarbejde Skal aftales lokalt Ledende servicepersonale kr * Chefportører, rengøringschefer og servicechefer med afdelingsledelse og mindst grundløn på løntrin 30 kr * Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, ARF kr * Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, KBH kr * Neurofysiologiassistenter, undervisnings- og vejledningsfunktioner for elever Skal aftales lokalt Neurofysiologiassistenter, der varetager ledelsesfunktioner Skal aftales lokalt Handicapledsagere, KL, KBH, Frb. kr * Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse og socialpædagoger (assistent) kr * Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse kr * Værkstedsansatte, der underviser og vejleder praktikanter Skal aftales lokalt Værkstedsleder kr * Institutionsleder grundløn 40, værksteder kr * Stedfortræder/souschef grundløn 40, værksteder kr * Stedfortræder/souschef grundløn 34, værksteder kr * 6 fag og arbejde september 2008

7 Kost- og servicesektoren Ikke-faglærte lønarbejdere ansat til beskæftigelse som rengøringsassistenter, hospitalsmedhjælpere, husassistenter eller husmedhjælpere, husassistenter og -medhjælpere ved kommunale alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem grundløn løntrin 12 garantiløn efter 2 år løntrin 14 garantiløn efter 5 år løntrin 17 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Ikke-faglærte lønarbejdere som er pålagt funktion som tilsynsassistent ved rengøring grundløn løntrin 14 garantiløn efter 2 år løntrin 17 garantiløn efter 5 år løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Serviceassistenter ved sygehuse grundløn løntrin 13 garantiløn efter 3 år løntrin 15 garantiløn efter 10 år løntrin 22 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Serviceassistenter der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt serviceassistenter der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger grundløn løntrin 14 garantiløn efter 3 år løntrin 16 garantiløn efter 10 år løntrin 23 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Serviceassistenter der er fuldtidsbeskæftigede ved sektionsarbejde grundløn løntrin 22 garantiløn efter 3 år løntrin 24 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Servicemedarbejdere der er under basisuddannelse til serviceassistenter grundløn løntrin 12 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 7,69 % pensionsprocent 25 år og 4 års beskæftigelse 12,8 % Erhvervsuddannede serviceassistenter grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Kantineledere med relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Kantineledere uden relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Rengøringsledere/rengøringschefer med indtil 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Rengøringsledere/rengøringschefer med over 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn løntrin 38 mulighed for lokal forhandling af højere grundløn løntrin 43 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnede husassistenter Ikke fri tjenestedragt årligt 1.920,00 pr. måned 160,00 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask årligt 904,00 pr. måned 75,33 fag og arbejde september

8 Pædagogisk sektor Dagplejere med 4 fuldtidsbørn grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,85 % Ved færre end 4 fuldtidsbørn udgør lønnen følgende procenter af den anførte løn **Dagplejere med 3 fuldtids- og 1 deltidsbarn 96 % **Dagplejere med 3 fuldtidsbørn 81 % Dagplejere med 4 deltidsbørn 81 % ** Fra den 20. juli 2005 er det kun muligt, at nyansættelse af dagplejere sker enten med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil 4 fuldtidsbørn eller en ugentlig arbejdstid på 36 timer med indtil 4 deltidsbørn. Hjemmedagplejere grundløn løntrin 11 kvalifikationsløn efter 3 år løntrin 14 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Dagplejeledere, dagplejeordninger grundløn løntrin 33 grundløn løntrin 38 grundløn løntrin 43 pensionsprocent 15,00 % Souschef, dagplejeordninger grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13,14 % Stedfortrædere, dagplejeordninger grundløn løntrin 27 pensionsprocent 13,14 % Ledere, central pladsanvisning grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13,14 % Pædagogiske konsulenter grundløn løntrin 36 pensionsprocent 15,00 % Legepladsledere grundløn løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 15,00 % Legepladspædagoger grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,14 % Legepladsmedarbejdere grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 3 år + 3 løntrin kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,50 % Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgninstitutioner og daginstitutioner mv. for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 2 år løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,80 % Assistenter, dagplejeordninger grundløn løntrin 24 pensionsprocent 13,14 % 8 fag og arbejde september 2008

9 Pædagogmedhjælpere ansat ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordningen og folkeskoler mv. KL, KBH og FRB grundløn løntrin 11 kvalifikationsløn efter 3 år løntrin 14 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Pædagogmedhjælpere, der var indplaceret på løntrin 12 den , får et personligt overgangstillæg på kr *. Pædagogmedhjælpere, der var indplaceret på løntrin 13, får et personligt overgangstillæg på kr *. Pædagogisk personale ansat ved Københavns kommunale daginstitutioner m.v. (almenområdet) Ledere Lønindplacering sker efter lokal aftale på 3 grundlønsniveauer grundløn løntrin 33 + kr * grundløn løntrin 38 + kr * grundløn løntrin 43 + kr * pensionsprocent 21 år 14 % Souschefer/afdelingsledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Stedfortrædere grundløn løntrin 26 pensionsprocent 21 år 13,14 % Assistenter ved daginstitutioner, klubber, støttepædagoger og børnehaveklasseassistenter grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år 13,14 % Ikke-uddannede klubassistenter grundløn løntrin 15 garantiløn efter 3 år løntrin 17 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk uddannet personale ansat som ledere, souschefer, afdelingsledere og assistenter ved Københavns kommunale dag- og aktivitetscentre Ledere grundløn løntrin 38 + kr * pensionsprocent 21 år 14 % Souschefer/afdelingsledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Stedfortrædere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Assistenter grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk personale ansat ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner (specialområdet) Forstandere/institutionsledere ved døgninstitutioner for børn og unge. Botilbud, aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 41 eller 49 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Leder af specialbehandlingsinstitution, leder af metadonambulatorium grundløn løntrin 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % fag og arbejde september

10 Overlærer (viceforstander) ved døgninstitutioner for børn og unge Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for institutionsleder ved aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Dagcenter-/daghjemsleder grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder grundløn løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Assistenter, hjemmevejledere, hjemme-hos pædagoger, faglærere grundløn løntrin 24 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 27 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,5 % Børne- og ungdomskonsulenter grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,5 % Ledende hjemmevejledere, Frederiksberg grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % 10 fag og arbejde september 2008

11 Funktionsløn, pædagogisk sektor Dagplejere, der modtager et barn i Der skal aftales et dispositionspleje (når der er tale funktionstillæg på om et ekstra barn) minimum 1/1040-del af årslønnen på grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der er forpligtet til at Der skal aftales et modtage et 5. barn (fuldtidsbarn) funktionstillæg på minimum 25 % af den månedlige grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der er forpligtet til at Der skal aftales et modtage et 5. barn (deltidsbarn) funktionstillæg på minimum 19,35 % af den månedlige grundløn tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der aftaler at modtage et 5. barn Skal aftales lokalt Dagplejere, der modtager et handicappet barn Skal aftales lokalt Souschefer, den kommunale dagplejeordning kr * Stedfortrædere, den kommunale dagplejeordning kr * Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ansat ved lukkede/sikrede afdelinger samt ansatte ved Kofoedsminde kr * Pædagogmedhjælpere ansat som støttemedhjælper kr * Pædagogmedhjælpere ansat ved handicapinstitutioner, hjælpeskolefritidshjem eller i en institutionsafdeling, der udelukkende modtager handicappede børn kr * Pædagogmedhjælpere ansat i børnehaveklasser og samordnet indskoling kr * Pædagogmedhjælpere ansat ved skoler for specialundervisning under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune kr * Forstander grundløn 48 kr * Forstander grundløn 40 kr * Institutionsleder grundløn 40 kr * Overlærer (viceforstander) grundløn 34 kr * Overlærer (viceforstander) grundløn 40 kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser grundløn 34 kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser grundløn 40 kr * Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, grundløn 34 kr * Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, grundløn 40 kr * Stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for leder ved metadonambulatorium kr * Afdelingsleder der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium kr * Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for institutionsleder ved aktivitetsog samværstilbud for voksne personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr * Ledende hjemmevejleder, Frb. kr * Dagcenter-/daghjemsleder kr * Afdelingsleder kr * Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ved lukkede/sikrede afdelinger kr * Assistenter, hjemmevejledere, hjemme-hos og faglærere kr * Hjemmevejledere med koordinerende opgaver kr * fag og arbejde september

12 Teknik- og servicesektoren Ansatte i regionerne Regionsbetjente grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Regionsbetjentformænd grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Stedfortrædende/assisterende skolebetjente grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente grundløn løntrin 18 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vejformænd med mindst 50 underordnede grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vejformænd med mindst 2 underordnede grundløn løntrin 25 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Faglært ikke-ledende bropersonale grundløn løntrin 24 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ufaglært ikke-ledende bropersonale grundløn løntrin 17 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Brofogeder grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * 12 fag og arbejde september 2008

13 Driftsassistenter ved trafikselskaber grundløn løntrin 23 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Trafikkontrollører ved trafikselskaber grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Trafikkontrollører ved trafiktjenesten i Movia grundløn løntrin 28 pensionsprocent 13 % Ledende personale ansat ved trafiktjenesten i Movia grundløn løntrin 42 pensionsprocent 13 % Tjenestemandsansatte driftsledere i ARRIVA grundløn løntrin 45 Trafikkontrollører ved Movia kundecenter grundløn løntrin 28 pensionsprocent 13 % Ansatte i kommunerne Arbejdsformænd, vejformænd, renovationsformænd, kloakformænd og havneformænd. Formænd ved forbrændingsanlæg, rensningsanlæg, renovationsanlæg, lossepladser, depoter og modtagestationer mv. Formænd, som ikke har en faglig uddannelse. Faglærte gartnerformænd. Formænd uden faglig uddannelse og faglærte gartnere, der fungerer som holdledere og instruktører for mindst 4 unge arbejdsløse og langtidsledige. grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 14,84 % Tekniske servicemedarbejdere grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Tekniske serviceledere grundløn løntrin 15 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Parkeringsvagter/kontrollører grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Uddannede ejendomsserviceassistenter (KL) grundløn løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Beredskabspersonale (KL) Beredskabsassistenter og vagtcentralpersonale grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % fag og arbejde september

14 Buschauffører med erhvervsuddannelse til personbefordring grundløn løntrin 20 Trafikmestre ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn løntrin 29 Ledende trafikpersonale ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn løntrin 40 Brandmænd grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 12 år løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Underbrandmestre grundløn løntrin 23 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Brandmestre grundløn løntrin 25 garantiløn efter 6 år som»mester«løntrin 31 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Viceberedskabsmestre/beredskabsmestre grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Buschauffører grundløn løntrin 16 garantiløn efter 4 år løntrin 18 garantiløn efter 8 år løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Pensionsordningen gælder for overenskomstansatte chauffører ved Odense Bybusser Maritimt personale (KL) Overstyrmænd og skibsførere grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Dæksmandskab og havnebetjente grundløn løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Styrmænd og maskinister grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Havnebetjente ved Århus Havn grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Ledende havnebetjent ved Århus Kommune grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % 14 fag og arbejde september 2008

15 Ansatte i Københavns Kommune Specialarbejdere grundløn løntrin 19 garantiløn efter 3 års ansættelse løntrin 21 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Struktører grundløn løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Parkeringsserviceassistenter grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Formænd ansat ved parkeringsvagtkontoret grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Håndværkere og faglærte lønarbejdere grundløn løntrin 25 pensionsprocent 17,66 % Kedel-, maskin- og motorpassere ansat ved Københavns Kommune grundløn løntrin 23 pensionsprocent 12,5 % Ansatte før får et løntrin som overgangstillæg Brandmænd/ambulancefolk/alarmoperatører grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 12 år løntrin 22 pensionsprocent 15,79 % Overchauffører/brandmestre/vagtcentralmestre grundløn løntrin 24 pensionsprocent 15,79 % Overbrandmester grundløn løntrin 26 pensionsprocent 15,79 % Korpsbrandmester/vicebrandinspektør/vagtmester/ korpsambulancemester/vagtcentralmester (stormester) grundløn løntrin 32 pensionsprocent 15,79 % Miljøkontrollører grundløn løntrin 25 pensionsprocent 12,83 % Formands- og mesterstillinger Der ansættes på 4 grundlønsniveauer grundløn løntrin 16 grundløn løntrin 22 grundløn løntrin 30 grundløn løntrin 36 pensionsprocent 12,83 % Skolebetjente grundløn løntrin 22 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved fag og arbejde september

16 Uddannede ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 26 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved Badeassistent, betjent, biblioteksbetjent, havemand, kontorbud, kontorbetjent, medhjælp, plejehjemspedel, portner, rådhusbetjent, vægter og skolebetjentmedhjælper grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr *, dog med undtagelse af skolebetjentmedhjælpere, der får kr. 716* Parkbetjent, kontorbetjent, målerkontrollør og underformand grundløn løntrin 17 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 20 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Målerbytter, distriktsskriver, akkordør og inkassator grundløn løntrin 22 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 25 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ansatte i Frederiksberg Kommune Parkeringsserviceassistenter grundløn løntrin 16 garantiløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Formænd, parkeringsservice grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Skolebetjentmedhjælpere og tekniske servicemedarbejdere grundløn løntrin 14 pensionsprocent 12,83 % Ansatte tekniske servicemedarbejdere før får et overgangstillæg på kr *, ansatte skolebetjentmedhjælpere før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente og lagerformænd grundløn løntrin 20 pensionsprocent 12, 83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Uddannede ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 26 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Tekniske serviceledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vagtmestre på rådhuset grundløn løntrin 32 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Underværkstedsmestre grundløn løntrin 29 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Øvrige tekniske service- og arbejdsledere grundløn løntrin 34 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * 16 fag og arbejde september 2008

17 Elevlønninger EGU-elever i praktik 7.279, ,15 Social- og sundhedssektoren Voksenelever Løntrin 11 Løntrin 11 Social- og sundhedshjælpere under , ,15 over , ,63 Social- og sundhedsassistenter under år 7.400, ,12 under år 7.913, ,00 over år , ,27 over år , ,22 Neurofysiologiassistentelever under 18 år måned område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 under 18 år måned område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 under 18 år 19. måned -> område , ,23 område , ,53 område , ,54 område , ,85 område , ,86 over 18 år måned område , ,32 område , ,42 område , ,84 område , ,85 område , ,28 over 18 år måned område , ,87 område , ,79 område , ,05 område , ,08 område , , over 18 år 19. måned -> område , ,15 område , ,46 område , ,47 område , ,76 område , ,77 Hjemmehjælpere på GVU-forløb, uddannelsesløn pr. dag pr. uge gruppe 0 929, ,00 gruppe 1 933, ,00 gruppe 2 935, ,00 gruppe 3 940, ,00 gruppe 4 943, ,00 Kost- og servicesektoren Serviceassistentelever under år 7.279, ,15 under år 7.279, ,15 over år 9.332, ,56 over år 9.938, ,19 Voksenelever (elever der er fyldt 25 år) samt meritelever Løntrin 12 Løntrin 12 Pædagogisk sektor PGU-elever, pædagogmedhjælpere under år 7.400, ,23 under år 7.400, ,23 over år 9.458, ,46 over år , ,94 PGU-elever, dagplejere under år 7.390, ,71 under år 7.390, ,71 over år 9.484, ,89 over år , ,94 Pædagogstuderende 1. praktikperiode 9.490, ,65 2. praktikperiode 9.799, ,50 fag og arbejde september

18 Merituddannelse til Pædagogisk assistent, uddannelsesløn pr. dag pr. uge Dagplejere 897, ,61 Pædagogmedhjælpere samt Omsorgsmedhjælpere gruppe 0 873, ,23 gruppe 1 889, ,26 gruppe 2 902, ,42 gruppe 3 921, ,25 gruppe 4 935, ,13 Teknik- og servicesektoren Tekniske servicemedarbejderelever Elever, fyldt 25 år ved uddannelsens start Løntrin april 2008 gruppe 0 gruppe 1 gruppe 2 gruppe 3 gruppe 4 Elever, fyldt 21 år ved uddannelsens start , , , , ,50 Øvrige elever, sidste udd. år , , , , ,59 Øvrige elever, næstsidste udd. år , , , , ,88 Øvrig udd. tid 9.818, , , , ,16 1. okt gruppe 0 gruppe 1 gruppe 2 gruppe 3 gruppe 4 Elever, fyldt 21 år ved uddannelsens start , , , , ,08 Øvrige elever, sidste udd. år , , , , ,59 Øvrige elever, næstsidste udd. år , , , , ,06 Øvrig udd. tid 9.962, , , , ,53 Ungdomslønninger (under 18 år) Social- og sundhedssektoren apr okt (trin 15) (trin 15) Social- og sundhedshjælpere gruppe , ,71 gruppe , ,54 gruppe , ,04 gruppe , ,88 gruppe , ,29 Ikke-uddannet social- og sundhedspersonale (trin 11) (trin 11) gruppe , ,21 gruppe , ,29 gruppe , ,88 gruppe , ,96 gruppe , ,46 På grund af et særligt fradrag i lønnen for disse grupper, svarer beløbene ikke helt til lønnen på hhv. løntrin 11 og 15 Kost- og servicesektoren apr okt ,4% 66,4% trin 11 trin 11 Ungarbejdere fyldt 16 år, timeløn gruppe 0 72,45 73,51 gruppe 1 73,59 74,65 gruppe 2 74,38 75,44 gruppe 3 75,51 76,58 gruppe 4 76,30 77,37 74% 74% af trin 11 af trin 11 Ungarbejdere fyldt 17 år, timeløn gruppe 0 80,74 81,93 gruppe 1 82,01 83,20 gruppe 2 82,89 84,08 gruppe 3 84,16 85,35 gruppe 4 85,04 86,22 18 fag og arbejde september 2008

19 Løngrupper for ansatte i regioner og kommuner. Stedtillægsområder for ansatte i staten. Gældende fra 1. januar 2007 Kommune Løngruppe/stedtillæg Kommune Løngruppe/stedtillæg Region Hovedstaden Albertslund 4 (VI) Allerød 3 (V) Ballerup 4 (VI) Bornholm 0 (II) Brøndby 4 (VI) Dragør 4 (VI) Egedal 4 (VI) Fredensborg 3 (V) Frederiksberg 4 (VI) Frederikssund 3 (V) Furesø 4 (VI) Gentofte 4 (VI) Gladsaxe 4 (VI) Glostrup 4 (VI) Gribskov 3 (V) Halsnæs 3 (V) Helsingør 3 (V) Herlev 4 (VI) Hillerød 3 (V) Hvidovre 4 (VI) Høje-Taastrup 4 (VI) Hørsholm 3 (V) Ishøj 4 (VI) København 4 (VI) Lyngby-Taarbæk 4 (VI) Rudersdal 4 (VI) Rødovre 4 (VI) Tårnby 4 (VI) Vallensbæk 4 (VI) Region Sjælland Faxe 0 (II) Greve 4 (VI) Guldborgsund 0 (II) Holbæk 0 (II) Kalundborg 1 (III) Køge 2 (IV) Lejre 2 (IV) Lolland 0 (II) Næstved 1 (III) Odsherred 0 (II) Ringsted 0 (II) Roskilde 2 (IV) Slagelse 1 (III) Solrød 2 (IV) Sorø 0 (II) Stevns 0 (II) Vordingborg 0 (II) Region Syddanmark Assens 0 (II) Billund 0 (II) Esbjerg 1 (III) Fanø 0 (II) Fredericia 0 (II) Faaborg-Midtfyn 1 (III) Haderslev 0 (II) Kerteminde 1 (III) Kolding 0 (II) Langeland 0 (II) Middelfart 0 (II) Nordfyn 0 (II) Nyborg 1 (III) Odense 1 (III) Svendborg 0 (II) Sønderborg 1 (III) Tønder 0 (II) Varde 0 (II) Vejen 0 (II) Vejle 0 (II) Ærø 0 (II) Aabenraa 0 (II) Region Midtjylland Favrskov 0 (II) Hedensted 0 (II) Herning 0 (II) Holstebro 0 (II) Horsens 0 (II) Ikast-Brande 0 (II) Lemvig 0 (II) Norddjurs 0 (II) Odder 0 (II) Randers 0 (II) Ringkøbing-Skjern 0 (II) Samsø 0 (II) Silkeborg 0 (II) Skanderborg 1 (III) Skive 0 (II) Struer 0 (II) Syddjurs 0 (II) Viborg 0 (II) Århus 2 (IV) Region Nordjylland Brønderslev-Dronninglund 0 (II) Frederikshavn 1 (III) Hjørring 0 (II) Jammerbugt 0 (II) Læsø 0 (II) Mariagerfjord 0 (II) Morsø 0 (II) Rebild 0 (II) Thisted 0 (II) Vesthimmerland 0 (II) Ålborg 1 (III) Løngrupper i kommuner/regioner er noteret med 0, 1, 2, 3, 4. Stedtillæg for statsansatte er noteret med II, III, IV, V, VI. fag og arbejde september

20 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Årsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september 2008

21 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,95 108,59 109,72 111,35 112, ,11 110,82 112,01 113,73 114, ,98 112,74 113,95 115,71 116, ,90 114,70 115,95 117,75 119, ,87 116,72 118,00 119,85 121, ,82 118,72 120,03 121,93 123, ,82 120,76 122,11 124,05 125, ,48 122,48 123,87 125,87 127, ,69 124,74 126,17 128,22 129, ,35 126,45 127,91 130,02 131, ,07 128,23 129,72 131,88 133, ,16 130,37 131,90 134,12 135, ,10 132,31 133,84 136,06 137, ,17 134,33 135,82 137,97 139, ,31 136,40 137,85 139,95 141, ,50 138,53 139,93 141,96 143, ,73 140,69 142,05 144,00 145, ,02 142,90 144,21 146,09 147, ,36 145,16 146,41 148,21 149, ,75 147,47 148,66 150,37 151, ,19 149,82 150,94 152,57 153, ,69 152,22 153,28 154,81 155, ,24 154,67 155,66 157,08 158, ,85 157,17 158,08 159,40 160, ,52 159,72 160,55 161,76 162, ,25 162,33 163,07 164,15 164, ,03 164,98 165,64 166,59 167, ,88 167,69 168,26 169,07 169, ,91 170,59 171,06 171,73 172, ,94 173,47 173,83 174,35 174, ,05 176,40 176,65 177,01 177, ,22 179,40 179,53 179,71 179, ,46 182,46 182,46 182,46 182, ,51 186,51 186,51 186,51 186, ,68 190,68 190,68 190,68 190, ,96 194,96 194,96 194,96 194, ,36 199,36 199,36 199,36 199, ,91 202,91 202,91 202,91 202, ,24 212,24 212,24 212,24 212, ,48 226,48 226,48 226,48 226, ,29 242,29 242,29 242,29 242, ,63 267,63 267,63 267,63 267, ,53 304,53 304,53 304,53 304,53 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Overarbejde timeløn + 50% Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,43 162,88 164,58 167,03 168, ,66 166,23 168,02 170,59 172, ,46 169,10 170,93 173,57 175, ,35 172,05 173,93 176,63 178, ,31 175,08 177,00 179,78 181, ,24 178,08 180,05 182,89 184, ,23 181,15 183,16 186,08 188, ,72 183,72 185,80 188,80 190, ,04 187,12 189,25 192,33 194, ,52 189,68 191,87 195,02 197, ,10 192,34 194,58 197,82 200, ,24 195,56 197,86 201,18 203, ,15 198,47 200,77 204,09 206, ,26 201,49 203,72 206,95 209, ,47 204,61 206,78 209,92 212, ,75 207,79 209,89 212,93 215, ,10 211,04 213,07 216,01 218, ,53 214,36 216,31 219,13 221, ,04 217,74 219,61 222,32 224, ,63 221,20 222,98 225,56 227, ,29 224,73 226,42 228,85 230, ,04 228,33 229,92 232,21 233, ,87 232,00 233,48 235,62 237, ,78 235,75 237,12 239,10 240, ,78 239,58 240,83 242,63 243, ,87 243,49 244,61 246,23 247, ,05 247,48 248,46 249,88 250, ,32 251,54 252,38 253,60 254, ,86 255,88 256,58 257,60 258, ,41 260,20 260,74 261,52 262, ,07 264,61 264,98 265,51 265, ,83 269,10 269,29 269,57 269, ,69 273,69 273,69 273,69 273, ,77 279,77 279,77 279,77 279, ,02 286,02 286,02 286,02 286, ,44 292,44 292,44 292,44 292, ,04 299,04 299,04 299,04 299, ,37 304,37 304,37 304,37 304, ,36 318,36 318,36 318,36 318, ,72 339,72 339,72 339,72 339, ,44 363,44 363,44 363,44 363, ,44 401,44 401,44 401,44 401, ,79 456,79 456,79 456,79 456,79 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september

22 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Årsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september 2008

23 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,53 110,16 111,29 112,92 114, ,71 112,43 113,62 115,33 116, ,61 114,37 115,58 117,34 118, ,56 116,36 117,61 119,41 120, ,56 118,41 119,69 121,54 122, ,54 120,44 121,75 123,64 124, ,57 122,51 123,86 125,80 127, ,25 124,25 125,64 127,64 129, ,50 126,55 127,97 130,02 131, ,18 128,28 129,74 131,84 133, ,92 130,08 131,57 133,73 135, ,04 132,26 133,79 136,00 137, ,01 134,22 135,76 137,97 139, ,11 136,27 137,76 139,91 141, ,29 138,38 139,83 141,92 143, ,51 140,53 141,93 143,96 145, ,77 142,73 144,09 146,04 147, ,10 144,98 146,28 148,16 149, ,47 147,27 148,52 150,32 151, ,89 149,61 150,80 152,51 153, ,37 152,00 153,12 154,75 155, ,91 154,43 155,49 157,02 158, ,50 156,92 157,91 159,34 160, ,14 159,46 160,37 161,69 162, ,85 162,05 162,88 164,09 164, ,62 164,70 165,44 166,52 167, ,45 167,40 168,05 169,00 169, ,34 170,15 170,71 171,52 172, ,40 173,08 173,55 174,23 174, ,48 176,01 176,37 176,89 177, ,63 178,99 179,24 179,60 179, ,85 182,04 182,16 182,35 182, ,14 185,14 185,14 185,14 185, ,26 189,26 189,26 189,26 189, ,48 193,48 193,48 193,48 193, ,83 197,83 197,83 197,83 197, ,29 202,29 202,29 202,29 202, ,89 205,89 205,89 205,89 205, ,36 215,36 215,36 215,36 215, ,81 229,81 229,81 229,81 229, ,85 245,85 245,85 245,85 245, ,56 271,56 271,56 271,56 271, ,00 309,00 309,00 309,00 309,00 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Overarbejde timeløn + 50% Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,79 165,24 166,94 169,39 171, ,07 168,64 170,42 173,00 174, ,91 171,55 173,38 176,02 177, ,84 174,54 176,42 179,12 180, ,84 177,62 179,54 182,31 184, ,81 180,65 182,62 185,47 187, ,85 183,77 185,78 188,70 190, ,38 186,38 188,46 191,46 193, ,74 189,82 191,95 195,03 197, ,26 192,42 194,61 197,76 199, ,88 195,12 197,36 200,60 202, ,06 198,38 200,68 204,00 206, ,01 201,34 203,63 206,95 209, ,17 204,40 206,64 209,87 212, ,43 207,57 209,74 212,88 215, ,76 210,80 212,90 215,94 218, ,16 214,10 216,13 219,06 221, ,64 217,47 219,42 222,24 224, ,20 220,90 222,77 225,48 227, ,84 224,41 226,20 228,77 230, ,56 227,99 229,68 232,12 233, ,36 231,65 233,24 235,53 237, ,24 235,38 236,86 239,00 240, ,22 239,19 240,56 242,53 243, ,28 243,08 244,33 246,13 247, ,43 247,04 248,16 249,78 250, ,67 251,09 252,08 253,50 254, ,00 255,22 256,06 257,28 258, ,61 259,62 260,33 261,35 262, ,23 264,01 264,55 265,34 265, ,95 268,49 268,86 269,40 269, ,78 273,05 273,25 273,52 273, ,71 277,71 277,71 277,71 277, ,88 283,88 283,88 283,88 283, ,23 290,23 290,23 290,23 290, ,74 296,74 296,74 296,74 296, ,44 303,44 303,44 303,44 303, ,84 308,84 308,84 308,84 308, ,04 323,04 323,04 323,04 323, ,71 344,71 344,71 344,71 344, ,78 368,78 368,78 368,78 368, ,34 407,34 407,34 407,34 407, ,50 463,50 463,50 463,50 463,50 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september

24 Lønninger i KL-området pr. 1. april 2008 Pensionsgivende månedslønninger Om pension Flere pensionstabeller / forskelle i pensionsgivende lønninger: Fra og med 1. april 2008 er der forskel på de pensionsgivende lønninger i hhv. KL-området og på regionernes område. Tjenestemandsansatte: Dette afsnit gælder ikke for tjenestemandsansatte. Oplysninger om tjenestemandspension får du ved at henvende dig i din lokale fagforening. Overenskomstansatte: Under de sektorvist opdelte stillingsoversigter kan du finde oplysninger om løn og pensionsprocent. Her er eventuelle betingelser for indbetaling til pensionsordning også angivet. Når der eksempelvis står»pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse«, betyder det at kravet for optagelse i pensionsordningen er, at du er fyldt 21 år og har haft sammenlagt 1 års beskæftigelse i amt/region eller kommune. Vær opmærksom på, at tidligere ansættelsesforhold (også med andet jobindhold) i både amt/region og kommune tæller med i beskæftigelsesancienniteten. Hvis du eksempelvis er omfattet af en pensionsordning på 12,5%, er ansat i Odense Kommune (løngruppe 1) og pr er aflønnet på løntrin 18 og finder du den månedlige pensionsindbetaling ved at gange den pensionsgivende månedsløn på løntrin 18/løngruppe 1 med 12,5% d.v.s ,67 gange 12,5% = 2.490,33. Deltid: Hvis du er deltidsansat dividerer du den månedlige pensionsindbetaling med 37 og ganger med dit ugentlige timetal. Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24 fag og arbejde september 2008

25 Lønninger i KL-området pr. 1. oktober 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Lønninger i Danske Regioner pr. 1. april 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 fag og arbejde september

26 Lønninger i Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Særlige tillæg Grundbeløb Aktuelt beløb Aktuelt beløb pr. år pr. måned pr. år pr. måned ,47 72,37 881,24 73, ,25 111, ,86 112, ,54 121, ,94 123, ,67 122, ,25 124, ,36 135, ,25 137, ,13 141, ,10 143, ,72 161, ,25 164, ,38 252, ,96 256, ,03 257, ,50 261, ,36 275, ,04 280, ,27 283, ,19 287, ,56 293, ,27 297, ,15 313, ,43 317, ,45 323, ,51 328, ,34 353, ,74 358, ,22 384, ,98 389, ,52 394, ,05 400, ,16 399, ,59 405, ,81 404, ,13 410, ,40 424, ,29 430, ,17 485, ,76 492, ,47 495, ,84 502, ,77 505, ,92 512, ,06 515, ,99 523, ,65 535, ,15 543, ,24 555, ,31 564, ,54 566, ,38 574, ,72 606, ,70 615, ,38 697, ,40 707, ,33 743, ,56 754, ,15 758, ,87 769, ,74 778, ,03 789, ,03 788, ,11 800, ,81 849, ,58 861, ,69 879, ,81 892, ,28 899, ,97 912, ,87 919, ,13 933, ,35 970, ,52 984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 26 fag og arbejde september 2008

27 Staten Køkkenmedhjælpere i statens tjeneste Omfattet af Ny Løn lønforløb bestående af Basisløntrin 1, 2 og 3 trin 1 er 2-årigt og trin 2 er 3-årigt Ansatte i Hovedstaden (stedtillægsområde VI) + tillæg kr årligt ( ) Basisløntrin Basisløn kr. årligt ( niveau) Tillæg for forskudt spisepause (mere end ½ time) kr. 10,70 pr. gang Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens Asylcentre Køkkenmedhjælpere Løntrinsforløb bestående af Løntrin 15, 17, 19, 21 og 23 Køkkenledere Løntrinsforløb bestående af Løntrin 22, 23, 24, 25, 26, og 27 (trin 22 er 1- årigt) + tillæg kr årligt ( niveau) Staten Reguleringsprocenten på statens område er pr opgjort til 26,3640. Den aktuelle løn beregnes derfor som løn ( niveau) ganget med 1, Ungdomslønninger Timeløn pr. 1. april årige Stedtillægsområde I-V Stedtillægsområde VI 16-årige 73,69 75,86 17-årige 82,62 85,05 Oversigt over tillæg ydet som grundbeløb Grundbeløb Aktuelt beløb 1. april / pr. år pr. måned ,20 526, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 510,29 644,82 Stedfortræder for køkkenleder Løntrinsforløb bestående af Løntrin 22, 23, 24, 25, 26, og 27 (trin 22 er 1- årigt) + tillæg kr. 510,29 pr. måned ( niveau) Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Løntrinsforløb bestående af Basisløntrin 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (alle trin er 1- årige) Basisløntrin Basisløn kr. årligt ( niveau) fag og arbejde september

28 Statens lønsatser Årsløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI Statens lønsatser Månedsløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 28 fag og arbejde september 2008

29 Statens lønsatser Timeløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI 9 105,15 107,24 108,70 110,80 112, ,91 109,06 110,55 112,70 114, ,31 110,51 112,04 114,24 115, ,17 112,43 114,00 116,25 117, ,09 114,40 116,01 118,33 119, ,06 116,43 118,08 120,45 122, ,08 118,51 120,20 122,64 124, ,63 120,13 121,86 124,35 126, ,77 122,33 124,10 126,66 128, ,96 124,59 126,40 129,03 130, ,60 126,29 128,16 130,85 132, ,30 128,06 129,97 132,73 134, ,38 130,21 132,17 135,00 136, ,30 132,13 134,09 136,92 138, ,36 134,11 136,02 138,77 140, ,48 136,16 138,01 140,68 142, ,65 138,24 140,04 142,63 144, ,87 140,37 142,10 144,61 146, ,14 142,54 144,21 146,61 148, ,46 144,76 146,35 148,66 150, ,83 147,02 148,54 150,74 152, ,25 149,33 150,77 152,85 154, ,73 151,68 153,04 154,99 156, ,26 154,08 155,35 157,17 158, ,85 156,53 157,70 159,38 160, ,50 159,03 160,10 161,63 162, ,20 161,58 162,54 163,91 164, ,97 164,18 165,02 166,23 167, ,79 166,83 167,55 168,58 169, ,78 169,64 170,24 171,11 171, ,79 172,46 172,92 173,59 174, ,87 175,33 175,64 176,10 176, ,01 178,25 178,41 178,65 178, ,23 181,23 181,23 181,23 181, ,25 185,25 185,25 185,25 185, ,39 189,39 189,39 189,39 189, ,63 193,63 193,63 193,63 193, ,00 198,00 198,00 198,00 198, ,09 207,09 207,09 207,09 207, ,00 221,00 221,00 221,00 221, ,41 236,41 236,41 236,41 236, ,12 261,12 261,12 261,12 261,12 Statens lønsatser Overtidsbetaling (+50%) pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI 9 157,73 160,86 163,05 166,20 168, ,37 163,59 165,83 169,05 171, ,47 165,77 168,06 171,36 173, ,26 168,65 171,00 174,38 176, ,14 171,60 174,02 177,50 179, ,09 174,65 177,12 180,68 183, ,12 177,77 180,30 183,96 186, ,45 180,20 182,79 186,53 189, ,66 183,50 186,15 189,99 192, ,94 186,89 189,60 193,55 196, ,40 189,44 192,24 196,28 199, ,95 192,09 194,96 199,10 201, ,07 195,32 198,26 202,50 205, ,95 198,20 201,14 205,38 208, ,04 201,17 204,03 208,16 211, ,22 204,24 207,02 211,02 213, ,48 207,36 210,06 213,95 216, ,81 210,56 213,15 216,92 219, ,21 213,81 216,32 219,92 222, ,69 217,14 219,53 222,99 225, ,25 220,53 222,81 226,11 228, ,88 224,00 226,16 229,28 231, ,60 227,52 229,56 232,49 234, ,39 231,12 233,03 235,76 237, ,28 234,80 236,55 239,07 240, ,25 238,55 240,15 242,45 244, ,30 242,37 243,81 245,87 247, ,46 246,27 247,53 249,35 250, ,69 250,25 251,33 252,87 253, ,17 254,46 255,36 256,67 257, ,69 258,69 259,38 260,39 261, ,31 263,00 263,46 264,15 264, ,02 267,38 267,62 267,98 268, ,85 271,85 271,85 271,85 271, ,88 277,88 277,88 277,88 277, ,09 284,09 284,09 284,09 284, ,45 290,45 290,45 290,45 290, ,00 297,00 297,00 297,00 297, ,64 310,64 310,64 310,64 310, ,50 331,50 331,50 331,50 331, ,62 354,62 354,62 354,62 354, ,68 391,68 391,68 391,68 391,68 fag og arbejde september

30 Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte særydelser er forskellige fra faggruppe til faggruppe. Hvad der gælder for dig, fremgår af overenskomsten. Det kan enten stå direkte i overenskomsten eller overenskomsten kan henvise til en særlig arbejdstidsaftale, som indeholder de gældende regler og satser. Der kan lokalt aftales anderledes og andre regler, end de, der fremgår af overenskomsten eller arbejdstidsaftalen, Hvis du er i tvivl: Spørg din tillidsrepræsentant. De satser, der offentliggøres i dette lønmagasin, er ikke udtømmende for, hvad der findes af regler og satser, Der er medtaget satser, der gælder for de største grupper, og dermed for de fleste medlemmer. Social- og sundhedssektoren Regler og satser for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og socialog sundhedspersonale uden social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Satserne gælder desuden for husassistenter, rengøringsassistenter, ikke-faglærte lønarbejdere og erhvervsuddannede serviceassistenter i det omfang, det fremgår af overenskomsten. Satser, der gælder for følgende arbejdsgiverområder: Danske Regioner, H:S og KL Delt tjeneste 39,01 39,58 Inddragelse af fridøgnsperioder med kortere varsel end 14 døgn 351,33 356,50 Manglende varsel af mer- og overarbejde 32,22 32,69 Satser der gælder for KL Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel 17,81 18,07 Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 17 og % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 23 og ,5% af timelønnen Tillæg lørdag mellem kl. 11 og % af timelønnen Tillæg søn- og helligdage mellem kl. 00 og % af timelønnen Arbejde på juleaftensdag fra dagtjenestens begyndelse Betaling som på søgnehelligdag For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner Nytårsaftensdag Der betales aftentillæg fra kl maj Betaling som på søgnehelligdag Grundlovsdag efter kl. 12 Betaling som på søgnehelligdag For ansatte i øvrige kommuner 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til 24 Betaling som på søndage Satser der gælder for Danske Regioner og H:S Omlagt tjeneste med under 1 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 1 døgns varsel 17,81 18,07 Tillæg for effektiv tjeneste på hverdage mellem kl. 17 og 23 Tillæg for effektiv tjeneste på hverdage mellem kl. 23 og 06 Tillæg for effektiv tjeneste mellem lørdag kl. 06 og søndag kl. 24 Tillæg for effektiv tjeneste på søgnehelligdage Arbejde 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til % af timelønnen + 32,5% af timelønnen + 40% af timelønnen + 50% af timelønnen Betaling som på søndage 30 fag og arbejde september 2008

31 Pædagogisk sektor For pædagogmedhjælpere ansat i KL-området og i de selvejende institutioner i Københavns Kommune, samt for ikke-uddannede klubassistenter i Københavns Kommunes kommunale institutioner gælder: Forskudttidstillæg hverdage mellem kl. 17 og 06 21,46 21,77 Weekendtillæg fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 06, samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag 47,23 47,93 Delt tjeneste 39,01 39,58 Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Overarbejde + 50% af timelønnen For pædagogisk personale ansat ved døgninstitutioner gælder: Forskudttidstillæg mellem kl. 17 og 06 21,46 21,77 Tjeneste på lørdage mellem kl. 08 og 24 samt mandage mellem kl. 00 og 04 25,78 26,15 Normaltjeneste på juleaftensdag efter kl ,78 26,15 Manglende varsel af mer- og overarbejde ud over 1 time 32,22 32,69 Delt tjeneste 39,01 39,58 Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel 17,81 18,07 Inddragelse af fridøgnsperiode 351,33 356,50 Overarbejde Arbejde på søn- og helligdage + 50% af timelønnen + 50% af timelønnen For pædagoger ansat i Københavns Kommune (F&A samt U&U) og for pædagogmedhjælpere ansat i Københavns Kommune (U&U) er der aftalt et fast månedligt ulempetillæg, som erstatter særydelser med undtagelse af overarbejde som afregnes med + 50% af timelønnen Fast ulempetillæg kr. pr. måned 161,73 164,10 For pædagogmedhjælpere ansat i Københavns Kommune (F&A) gælder Forskudttidstillæg mandag til fredag kl. 17 til 06 22,52 22,86 Weekendtillæg fra løndag kl. 06 til mandag kl. 06, samt på helligdage 49,26 49,98 Arbejde efter kl. 06 grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt hele 1. maj 49,26 49,98 Manglende varsel af mer- og overarbejde udover 1 time 32,22 32,69 Omlagt tjeneste med under 72 timers varsel (pædagogmedhjælpere og støttepædagoger) 35,61 36,14 Delt tjeneste udover 11 timer pr. dag 6,42 6,51 Overarbejde + 50% af timelønnen Koloni Satser for daginstitutioner Tillæg hverdage 307,35 311,87 Tillæg søn- og helligdage 614,70 623,74 Satser for døgninstitutioner Tillæg hverdage 255,40 259,15 Tillæg søn- og helligdage 510,17 517,67 Satser for Københavns Kommunes døgninstitutioner (lokal aftale) Tillæg hverdage 491,25 498,47 Tillæg søn- og helligdage 982,49 996,93 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet (Holddriftsaftalen) Eksempelvis; tekniske servicemedarbejdere/ledere, buschauffører og maritimt personale. Forskudttidstillæg mandag til fredag kl. 17 til 06 samt mandag fra kl. 04 til 06 23,14 23,48 Lørdag kl. 11 til 17 27,47 27,88 Lørdag kl. 17 til 24 50,62 51,36 Søn- og helligdage 50,62 51,36 Mandag fra kl. 00 til 04 50,62 51,36 Grundlovsdag efter kl ,62 51,36 Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, hverdage 28,02 28,43 Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, weekend/søgnehelligdage 33,43 33,92 fag og arbejde september

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Trepartsaftalen og uddannelse

Trepartsaftalen og uddannelse F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen og uddannelse 2. udgave 2 FOA fag og arbejde Indholdsfortegnelse Program.................................................................4 Forord..................................................................5

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere