fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M"

Transkript

1 fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

2 Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde din løn, skal du først slå op i den sektoropdelte oversigt over de enkelte stillingers lønniveau. Lønniveauet er udtrykt som en grundløn bestående af et løntrin. Der kan herudover være tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, hvis du opfylder det anciennitets-/uddannelseskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitets-/ uddannelseskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Hvis der lokalt er aftalt yderligere løntrin, lægges disse oveni kvalifikationslønnen. For nogle faggrupper er der aftalt en garantiløn. Garantiløn betyder, at du er sikret den garanterede løn i form af et garantilønstillæg, hvis du opfylder det anciennitetskrav, der er knyttet til bestemmelsen. Anciennitetskravet fremgår, hvor der er aftalt sådanne vilkår. Garantilønsbestemmelsen træder kun i kraft, hvis du ikke har opnået lokalt aftalt løn, der sammen med grundlønnen mindst svarer til garantilønnen. I en række tilfælde er der knyttet et funktionslønstillæg til stillingen. Funktionslønnen kan være givet som løntrin eller som et reguleret tillæg. I den sektoropdelte oversigt er der en særlig liste, der viser de centralt aftalte funktionslønstillæg. Alle tillæg, der er markeret med en * i dette lønmagasin, er regulerede tillæg, som er angivet i tillæggets værdi den For at finde den aktuelle værdi af tillægget skal du slå op i tabellen over særlige tillæg, som du finder på side 26. Når du skal finde dig selv i dette lønmagasin, skal du tjekke følgende; 1) Hvad er grundlønnen? 2) Er der tale om centralt aftalt kvalifikationsløn, så er det den, der gælder, hvis du opfylder anciennitets-/uddannelseskravet. 3) Kontroller, om der er knyttet et centralt aftalt funktionslønstillæg til stillingen. 4) Læg lokalt aftalte løntrin eller tillæg til. Når du nu lægger det hele sammen, har du en løn, der er udtrykt som et løntrin, eller et løntrin og et eller flere særlige tillæg. Du skal nu afgøre, hvilken løngruppe du tilhører. Løngruppen afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Du finder kommunen i oversigten Løngrupper. For en fuldtidsansat findes lønnen som direkte opslag i den relevante løngruppe i tabellerne. Løntrin kan findes som månedsløn eller timeløn pr og Særlige tillæg finder du i tabellen over særlige tillæg. Hvis du ikke kan finde et lokalt aftalt særligt tillæg i oversigten, kan du regne tillæggets aktuelle værdi ud, hvis du kender tillæggets værdi pr Tillæggets værdi findes ved at gange tillægget ( ) med 1, Tillæggets værdi pr findes ved at gange tillægget med 1, Hvis du er deltidsansat Hvis du er deltidsansat, finder du din løn på samme måde som anført ovenfor. Men da alle lønsatser og særlige tillæg er angivet som lønnen ved fuldtidsarbejde, skal lønnen omregnes fra fuldtid til deltid. Det gør du ved at dividere fuldtidslønsatserne med 37 og gange dem med dit ugentlige timetal. Lønændringer som følge af Strukturreformen Som følge af sammenlægning af kommuner pr , er der i visse tilfælde sket det, at kommuner med forskelligt områdetillæg dermed forskellige lønniveauer er blevet lagt sammen. Det er aftalt, at man i disse tilfælde følger lønniveauet i den kommune, der har det højeste områdetillæg. For den enkelte ansatte forhøjes lønnen dog ikke med det samme. Det er aftalt, at for ansatte, der skal have løn efter et højere områdetillæg som følge af strukturreformen, forhøjes lønnen af tre gange med 1/3-del pr , 1/3-del og den sidste 1/3-del den De særlige lønninger indebærer, at ansatte i de berørte kommuner (se oversigt andetsteds i dette lønmagasin) ikke kan anvende løntabellerne i dette lønmagasin i perioden til I stedet henvises til web-udgaven af Lønmagasinet, som kan findes på under løn og overenskomster. 2 fag og arbejde september 2008

3 Social- og sundhedssektoren Social- og sundhedshjælpere grundløn løntrin 15 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 16 kvalifikationsløn efter 11 år løntrin 22 pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6 % Social- og sundhedsassistenter grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6 % Plejehjemsassistenter grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent 12,6 % Plejere grundløn løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 kvalifikationsløn efter 14 år løntrin 24 pensionsprocent 12,6 % Social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse grundløn løntrin 11 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere løntrinsforløb bestående af primært løntrinnene 13,14,15, 2-årige løntrin 17,18 (1-årigt), 19,20, 21,22,23,23 + kr * pensionsprocent 12,6 % Beskæftigelsesvejledere, der udelukkende er beskæftiget i opsøgende arbejde løntrinsforløb bestående af løntrin 12 (4-årigt), primært 2-årige løntrin 13,14,15 pensionsprocent 12,6 % Hjemmehjælpere løntrinsforløb bestående løntrin 12,13,14,15,17,18, af 2-årige løntrin 19,20,21,21 + kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Hjemmehjælpere ansat senest den 30. april 1990 (i Københavns Kommune senest 31. januar 1991) løntrinsforløb bestående løntrin 12 (4-årigt), af primært 2-årige løntrin 13,14,15,17,18,19 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Hjemmehjælpere ansat efter den 30. april 1990, men inden udsendelse af 1991-overenskomsten (i Københavns Kommune efter den 31. januar 1991) løntrinsforløb bestående løntrin 12 (4-årigt), af primært 2-årige løntrin 13,14,15,17 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,6 % Ledende beskæftigelsesvejledere grundløn løntrin 25 pensionsprocent 12,6 % Afdelingsledere ved plejehjem og sygehuse grundløn løntrin 29 pensionsprocent 12,6 % Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, der pr. 31 marts 1998 var ansat som 1. assistent ved plejehjem eller ansat som aften-/natassistent 1. assistenter løntrinsforløb bestående løntrin 21,22,23,24,25, af 2-årige løntrin 26,27 pensionsprocent 12,6 % fag og arbejde september

4 Aften-/natassistenter indtil 59 pladser løntrinsforløb bestående af løntrin 20,21, 2-årige løntrin 22,23,24,25,26 fra pladser løntrinsforløb bestående af løntrin 23,24, 2-årige løntrin 25,26,27 fra 80 pladser og derover løntrinsforløb bestående af løntrin 26,27,28, 2-årige løntrin 29,30 pensionsprocent 12,6 % Plejere, der pr. 31. marts 1998 var ansat som plejeassistenter løntrinsforløb bestående af 2-årige løntrin løntrin 23,24,25,26,27 pensionsprocent 12,6 % Plejere og social- og sundhedsassistenter, der inden for KLs forhandlingsområde pr. 31. marts 1998 var ansat ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og /eller psykisk og fysisk handicappede, og som er beskæftiget med specialrådgivning og vejledning til personer med fysiske og psykiske handicaps løntrinsforløb bestående af 2-årige løntrin løntrin 23,24,25,26,27 pensionsprocent 12,6 % Handicapledsagere, KL grundløn løntrin * kvalifikationsløn efter 2 år kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,30 % Ledere og mellemledere ansat i KLs forhandlingsområde inden for kommunernes ældreområde. (Eksempelvis hjemmehjælpsledere, daglige ledere, områdeledere, plejehjemsledere mv. efter 1999-overenskomsten) Indplacering på grundlønstrin er afhængig af arbejdspladsens størrelse grundløn løntrin 31, 35, 37, 39, 43, 46 eller 47 pensionsprocent 13,94 % Sygehusportører grundløn løntrin 13 garantiløn efter 3 år løntrin 15 garantiløn efter 10 år løntrin 21 pensionsprocent 13,4 % Sygehusportører i aspiranttiden grundløn løntrin 11 Sygehusportører, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt Sikringsanstalten, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland eller sygehusportører, der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger grundløn løntrin 14 garantiløn efter 3 år løntrin 16 garantiløn efter 10 år løntrin 22 pensionsprocent 13,4 % Sygehusportører, der er fuldtidsbeskæftiget ved sektionsarbejde grundløn løntrin 22 garantiløn efter 3 år løntrin 24 garantiløn efter 10 år løntrin 30 pensionsprocent 13,4 % Ledende servicepersonale. Grundlønnen aftales lokalt inden for et interval rengøringschefer med mindst mellem løntrin 22 4 underordnede og løntrin 46 rengøringschefer uden souscheffunktion mellem løntrin 22 og med færre end 12 underordnede og løntrin assistenter for vaskerichefer mellem løntrin 22 og løntrin 46 souschefer og ledere af funktionsområder mellem løntrin 24 under chefportørens og løntrin 46 ledelsesområde øvrige ledende stillinger mellem løntrin 24 og løntrin 46 pensionsprocent 13,7 % 4 fag og arbejde september 2008

5 Piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner (er ikke omfattet af ny løn) 15-årige 43,7 % af løntrin 9 16-årige 47,5 % af løntrin 9 17-årige 58,9 % af løntrin 9 18-årige og derover løntrin 11 Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, ARF grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 8 år løntrin 17 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 20 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 12,5 % Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner, KBH grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 8 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 21 pensionsprocent 13,5 % Gymnastikpædagoger, uddannede, KBH grundløn løntrin 20 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,25 % Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse/socialpædagog (assistent ved værksted) grundløn løntrin 24 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 27 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,5 % Institutionsleder, værksteder grundløn løntrin 41 eller 49 pensionsprocent 14,0 % Stedfortræder/souschef, værksteder grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 14,0 % Værkstedsleder grundløn løntrin 35 pensionsprocent 14,0 % Gymnastikpædagoger, ikke-uddannede, KBH grundløn løntrin 15 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,25 % Neurofysiologiassistenter grundløn løntrin 23 pensionsprocent 16,1 % Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 19 pensionsprocent, 21 år/1 års ansættelse 13,5 % Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnet social- og sundhedspersonale Ikke fri tjenestedragt årligt 3.093,03 pr. måned 257,75 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask årligt 1.467,67 pr. måned 122,31 Fri tjenestedragt, men ikke fri vask årligt 1.625,36 pr. måned 135,45 Overtøj årligt 776,29 pr. måned 64,69 fag og arbejde oktober

6 Funktionsløn, social- og sundhedssektor Til social- og sundhedspersonale ydes der for pålagte funktioner følgende funktionstillæg Vær opmærksom på, at der er meget præcise forudsætninger for, hvornår og til hvem funktionstilæggene ydes. Se nærmere herom i overenskomsten. Funktion pr Ansvarshavende i aften-/nattjeneste ved plejehjem kr * Fast aften-/nattevagt social- og sundhedsassistenter m.fl. kr * Fast aften-/nattevagt social- og sundhedshjælpere m.fl. kr * Fast aften-/nattevagt ikke uddannede kr * 1. assistent ved plejehjem kr * Ansatte ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og fysisk eller psykisk handicappede mv. kr * Til ansatte ved bofællesskaber for psykiatriske klienter og fysisk eller psykisk handicappede mv. (KL-området) kan ydes et rådighedstillæg i stedet for visse arbejdstidsbestemte tillæg kr * Demenskoordinator Skal aftales lokalt Praktikvejlederfunktion Skal aftales lokalt Ansatte, bortset fra elever, ved lukkede sikrede afdelinger kr * Ansatte, bortset fra elever, ved retspsykiatriske afdelinger kr * Ansatte, bortset fra elever, ved Sikringsanstalten, Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland kr * Funktion pr Gruppeleder i integrerede ordninger, KL-området kr * Sygehusportører, der ikke er fuldtidsbeskæftiget ved sektionsarbejde Skal aftales lokalt Ledende servicepersonale kr * Chefportører, rengøringschefer og servicechefer med afdelingsledelse og mindst grundløn på løntrin 30 kr * Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, ARF kr * Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, KBH kr * Neurofysiologiassistenter, undervisnings- og vejledningsfunktioner for elever Skal aftales lokalt Neurofysiologiassistenter, der varetager ledelsesfunktioner Skal aftales lokalt Handicapledsagere, KL, KBH, Frb. kr * Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse og socialpædagoger (assistent) kr * Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse kr * Værkstedsansatte, der underviser og vejleder praktikanter Skal aftales lokalt Værkstedsleder kr * Institutionsleder grundløn 40, værksteder kr * Stedfortræder/souschef grundløn 40, værksteder kr * Stedfortræder/souschef grundløn 34, værksteder kr * 6 fag og arbejde september 2008

7 Kost- og servicesektoren Ikke-faglærte lønarbejdere ansat til beskæftigelse som rengøringsassistenter, hospitalsmedhjælpere, husassistenter eller husmedhjælpere, husassistenter og -medhjælpere ved kommunale alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem grundløn løntrin 12 garantiløn efter 2 år løntrin 14 garantiløn efter 5 år løntrin 17 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Ikke-faglærte lønarbejdere som er pålagt funktion som tilsynsassistent ved rengøring grundløn løntrin 14 garantiløn efter 2 år løntrin 17 garantiløn efter 5 år løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Serviceassistenter ved sygehuse grundløn løntrin 13 garantiløn efter 3 år løntrin 15 garantiløn efter 10 år løntrin 22 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Serviceassistenter der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, samt serviceassistenter der fungerer som assistenter ved røntgen-, operations- og dialyseafdelinger grundløn løntrin 14 garantiløn efter 3 år løntrin 16 garantiløn efter 10 år løntrin 23 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Serviceassistenter der er fuldtidsbeskæftigede ved sektionsarbejde grundløn løntrin 22 garantiløn efter 3 år løntrin 24 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent efter gennemført basisudd. 12,8 % Servicemedarbejdere der er under basisuddannelse til serviceassistenter grundløn løntrin 12 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 7,69 % pensionsprocent 25 år og 4 års beskæftigelse 12,8 % Erhvervsuddannede serviceassistenter grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Kantineledere med relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Kantineledere uden relevant faglig uddannelse grundløn løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Rengøringsledere/rengøringschefer med indtil 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Rengøringsledere/rengøringschefer med over 50 underordnede omregnet til fuldtid grundløn løntrin 38 mulighed for lokal forhandling af højere grundløn løntrin 43 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnede husassistenter Ikke fri tjenestedragt årligt 1.920,00 pr. måned 160,00 Ikke fri tjenestedragt, men fri vask årligt 904,00 pr. måned 75,33 fag og arbejde september

8 Pædagogisk sektor Dagplejere med 4 fuldtidsbørn grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,85 % Ved færre end 4 fuldtidsbørn udgør lønnen følgende procenter af den anførte løn **Dagplejere med 3 fuldtids- og 1 deltidsbarn 96 % **Dagplejere med 3 fuldtidsbørn 81 % Dagplejere med 4 deltidsbørn 81 % ** Fra den 20. juli 2005 er det kun muligt, at nyansættelse af dagplejere sker enten med en ugentlig arbejdstid på 48 timer med indtil 4 fuldtidsbørn eller en ugentlig arbejdstid på 36 timer med indtil 4 deltidsbørn. Hjemmedagplejere grundløn løntrin 11 kvalifikationsløn efter 3 år løntrin 14 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Dagplejeledere, dagplejeordninger grundløn løntrin 33 grundløn løntrin 38 grundløn løntrin 43 pensionsprocent 15,00 % Souschef, dagplejeordninger grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13,14 % Stedfortrædere, dagplejeordninger grundløn løntrin 27 pensionsprocent 13,14 % Ledere, central pladsanvisning grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13,14 % Pædagogiske konsulenter grundløn løntrin 36 pensionsprocent 15,00 % Legepladsledere grundløn løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 15,00 % Legepladspædagoger grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,14 % Legepladsmedarbejdere grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 3 år + 3 løntrin kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,50 % Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgninstitutioner og daginstitutioner mv. for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 2 år løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 19 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,80 % Assistenter, dagplejeordninger grundløn løntrin 24 pensionsprocent 13,14 % 8 fag og arbejde september 2008

9 Pædagogmedhjælpere ansat ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordningen og folkeskoler mv. KL, KBH og FRB grundløn løntrin 11 kvalifikationsløn efter 3 år løntrin 14 kvalifikationsløn PGU kr * pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 12,5 % Pædagogmedhjælpere, der var indplaceret på løntrin 12 den , får et personligt overgangstillæg på kr *. Pædagogmedhjælpere, der var indplaceret på løntrin 13, får et personligt overgangstillæg på kr *. Pædagogisk personale ansat ved Københavns kommunale daginstitutioner m.v. (almenområdet) Ledere Lønindplacering sker efter lokal aftale på 3 grundlønsniveauer grundløn løntrin 33 + kr * grundløn løntrin 38 + kr * grundløn løntrin 43 + kr * pensionsprocent 21 år 14 % Souschefer/afdelingsledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Stedfortrædere grundløn løntrin 26 pensionsprocent 21 år 13,14 % Assistenter ved daginstitutioner, klubber, støttepædagoger og børnehaveklasseassistenter grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år 13,14 % Ikke-uddannede klubassistenter grundløn løntrin 15 garantiløn efter 3 år løntrin 17 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk uddannet personale ansat som ledere, souschefer, afdelingsledere og assistenter ved Københavns kommunale dag- og aktivitetscentre Ledere grundløn løntrin 38 + kr * pensionsprocent 21 år 14 % Souschefer/afdelingsledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Stedfortrædere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år 13,14 % Assistenter grundløn løntrin 23 garantiløn efter 6 år løntrin 27 garantiløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år 13,14 % Pædagogisk personale ansat ved Københavns Kommunes kommunale døgninstitutioner (specialområdet) Forstandere/institutionsledere ved døgninstitutioner for børn og unge. Botilbud, aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 41 eller 49 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Leder af specialbehandlingsinstitution, leder af metadonambulatorium grundløn løntrin 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % fag og arbejde september

10 Overlærer (viceforstander) ved døgninstitutioner for børn og unge Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Lønindplacering sker efter lokal aftale på 2 grundlønsniveauer grundløn løntrin 35 eller 41 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Stedfortræder for institutionsleder ved aktivitets- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Dagcenter-/daghjemsleder grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder grundløn løntrin 33 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Assistenter, hjemmevejledere, hjemme-hos pædagoger, faglærere grundløn løntrin 24 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 27 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 31 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,5 % Børne- og ungdomskonsulenter grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 13,5 % Ledende hjemmevejledere, Frederiksberg grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere grundløn løntrin 35 pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse 14 % 10 fag og arbejde september 2008

11 Funktionsløn, pædagogisk sektor Dagplejere, der modtager et barn i Der skal aftales et dispositionspleje (når der er tale funktionstillæg på om et ekstra barn) minimum 1/1040-del af årslønnen på grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der er forpligtet til at Der skal aftales et modtage et 5. barn (fuldtidsbarn) funktionstillæg på minimum 25 % af den månedlige grundløn samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der er forpligtet til at Der skal aftales et modtage et 5. barn (deltidsbarn) funktionstillæg på minimum 19,35 % af den månedlige grundløn tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn Dagplejere, der aftaler at modtage et 5. barn Skal aftales lokalt Dagplejere, der modtager et handicappet barn Skal aftales lokalt Souschefer, den kommunale dagplejeordning kr * Stedfortrædere, den kommunale dagplejeordning kr * Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ansat ved lukkede/sikrede afdelinger samt ansatte ved Kofoedsminde kr * Pædagogmedhjælpere ansat som støttemedhjælper kr * Pædagogmedhjælpere ansat ved handicapinstitutioner, hjælpeskolefritidshjem eller i en institutionsafdeling, der udelukkende modtager handicappede børn kr * Pædagogmedhjælpere ansat i børnehaveklasser og samordnet indskoling kr * Pædagogmedhjælpere ansat ved skoler for specialundervisning under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune kr * Forstander grundløn 48 kr * Forstander grundløn 40 kr * Institutionsleder grundløn 40 kr * Overlærer (viceforstander) grundløn 34 kr * Overlærer (viceforstander) grundløn 40 kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser grundløn 34 kr * Viceforstander ved døgninstitutioner med mere end 100 døgnpladser grundløn 40 kr * Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, grundløn 34 kr * Stedfortræder for forstander, afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, grundløn 40 kr * Stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for leder ved metadonambulatorium kr * Afdelingsleder der er stedfortræder for leder ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium kr * Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger ved døgninstitutioner for børn og unge og botilbud for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere kr * Stedfortræder for institutionsleder ved aktivitetsog samværstilbud for voksne personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr * Ledende hjemmevejleder, Frb. kr * Dagcenter-/daghjemsleder kr * Afdelingsleder kr * Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ved lukkede/sikrede afdelinger kr * Assistenter, hjemmevejledere, hjemme-hos og faglærere kr * Hjemmevejledere med koordinerende opgaver kr * fag og arbejde september

12 Teknik- og servicesektoren Ansatte i regionerne Regionsbetjente grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Regionsbetjentformænd grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Stedfortrædende/assisterende skolebetjente grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente grundløn løntrin 18 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vejformænd med mindst 50 underordnede grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vejformænd med mindst 2 underordnede grundløn løntrin 25 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Faglært ikke-ledende bropersonale grundløn løntrin 24 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ufaglært ikke-ledende bropersonale grundløn løntrin 17 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre grundløn løntrin 16 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Brofogeder grundløn løntrin 29 pensionsprocent 13 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * 12 fag og arbejde september 2008

13 Driftsassistenter ved trafikselskaber grundløn løntrin 23 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Trafikkontrollører ved trafikselskaber grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 13 % Trafikkontrollører ved trafiktjenesten i Movia grundløn løntrin 28 pensionsprocent 13 % Ledende personale ansat ved trafiktjenesten i Movia grundløn løntrin 42 pensionsprocent 13 % Tjenestemandsansatte driftsledere i ARRIVA grundløn løntrin 45 Trafikkontrollører ved Movia kundecenter grundløn løntrin 28 pensionsprocent 13 % Ansatte i kommunerne Arbejdsformænd, vejformænd, renovationsformænd, kloakformænd og havneformænd. Formænd ved forbrændingsanlæg, rensningsanlæg, renovationsanlæg, lossepladser, depoter og modtagestationer mv. Formænd, som ikke har en faglig uddannelse. Faglærte gartnerformænd. Formænd uden faglig uddannelse og faglærte gartnere, der fungerer som holdledere og instruktører for mindst 4 unge arbejdsløse og langtidsledige. grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 14,84 % Tekniske servicemedarbejdere grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Tekniske serviceledere grundløn løntrin 15 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Parkeringsvagter/kontrollører grundløn løntrin 12 kvalifikationsløn efter 6 år + 2 løntrin pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Uddannede ejendomsserviceassistenter (KL) grundløn løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 3,5 års beskæftigelse 13,48 % Beredskabspersonale (KL) Beredskabsassistenter og vagtcentralpersonale grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 4 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 10 år løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % fag og arbejde september

14 Buschauffører med erhvervsuddannelse til personbefordring grundløn løntrin 20 Trafikmestre ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn løntrin 29 Ledende trafikpersonale ved Århus Sporveje og Odense Bybusser grundløn løntrin 40 Brandmænd grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 12 år løntrin 22 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Underbrandmestre grundløn løntrin 23 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Brandmestre grundløn løntrin 25 garantiløn efter 6 år som»mester«løntrin 31 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Viceberedskabsmestre/beredskabsmestre grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,9 % Buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Buschauffører grundløn løntrin 16 garantiløn efter 4 år løntrin 18 garantiløn efter 8 år løntrin 20 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,8 % Pensionsordningen gælder for overenskomstansatte chauffører ved Odense Bybusser Maritimt personale (KL) Overstyrmænd og skibsførere grundløn løntrin 28 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Dæksmandskab og havnebetjente grundløn løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Styrmænd og maskinister grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Havnebetjente ved Århus Havn grundløn løntrin 24 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % Ledende havnebetjent ved Århus Kommune grundløn løntrin 27 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % 14 fag og arbejde september 2008

15 Ansatte i Københavns Kommune Specialarbejdere grundløn løntrin 19 garantiløn efter 3 års ansættelse løntrin 21 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Struktører grundløn løntrin 25 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,5 % pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse 15,48 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Parkeringsserviceassistenter grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Formænd ansat ved parkeringsvagtkontoret grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Håndværkere og faglærte lønarbejdere grundløn løntrin 25 pensionsprocent 17,66 % Kedel-, maskin- og motorpassere ansat ved Københavns Kommune grundløn løntrin 23 pensionsprocent 12,5 % Ansatte før får et løntrin som overgangstillæg Brandmænd/ambulancefolk/alarmoperatører grundløn løntrin 16 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 kvalifikationsløn efter 12 år løntrin 22 pensionsprocent 15,79 % Overchauffører/brandmestre/vagtcentralmestre grundløn løntrin 24 pensionsprocent 15,79 % Overbrandmester grundløn løntrin 26 pensionsprocent 15,79 % Korpsbrandmester/vicebrandinspektør/vagtmester/ korpsambulancemester/vagtcentralmester (stormester) grundløn løntrin 32 pensionsprocent 15,79 % Miljøkontrollører grundløn løntrin 25 pensionsprocent 12,83 % Formands- og mesterstillinger Der ansættes på 4 grundlønsniveauer grundløn løntrin 16 grundløn løntrin 22 grundløn løntrin 30 grundløn løntrin 36 pensionsprocent 12,83 % Skolebetjente grundløn løntrin 22 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved fag og arbejde september

16 Uddannede ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 26 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * eller kr * afhængig af, hvilken skole man er ansat ved Badeassistent, betjent, biblioteksbetjent, havemand, kontorbud, kontorbetjent, medhjælp, plejehjemspedel, portner, rådhusbetjent, vægter og skolebetjentmedhjælper grundløn løntrin 13 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 18 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr *, dog med undtagelse af skolebetjentmedhjælpere, der får kr. 716* Parkbetjent, kontorbetjent, målerkontrollør og underformand grundløn løntrin 17 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 20 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Målerbytter, distriktsskriver, akkordør og inkassator grundløn løntrin 22 kvalifikationsløn efter 6 år løntrin 25 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Ansatte i Frederiksberg Kommune Parkeringsserviceassistenter grundløn løntrin 16 garantiløn efter 6 år løntrin 19 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Formænd, parkeringsservice grundløn løntrin 30 pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse 12,83 % Skolebetjentmedhjælpere og tekniske servicemedarbejdere grundløn løntrin 14 pensionsprocent 12,83 % Ansatte tekniske servicemedarbejdere før får et overgangstillæg på kr *, ansatte skolebetjentmedhjælpere før får et overgangstillæg på kr * Skolebetjente og lagerformænd grundløn løntrin 20 pensionsprocent 12, 83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Uddannede ejendomsserviceassistenter grundløn løntrin 26 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Tekniske serviceledere grundløn løntrin 27 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Vagtmestre på rådhuset grundløn løntrin 32 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Underværkstedsmestre grundløn løntrin 29 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * Øvrige tekniske service- og arbejdsledere grundløn løntrin 34 pensionsprocent 12,83 % Ansatte før får et overgangstillæg på kr * 16 fag og arbejde september 2008

17 Elevlønninger EGU-elever i praktik 7.279, ,15 Social- og sundhedssektoren Voksenelever Løntrin 11 Løntrin 11 Social- og sundhedshjælpere under , ,15 over , ,63 Social- og sundhedsassistenter under år 7.400, ,12 under år 7.913, ,00 over år , ,27 over år , ,22 Neurofysiologiassistentelever under 18 år måned område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 under 18 år måned område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 område , ,15 under 18 år 19. måned -> område , ,23 område , ,53 område , ,54 område , ,85 område , ,86 over 18 år måned område , ,32 område , ,42 område , ,84 område , ,85 område , ,28 over 18 år måned område , ,87 område , ,79 område , ,05 område , ,08 område , , over 18 år 19. måned -> område , ,15 område , ,46 område , ,47 område , ,76 område , ,77 Hjemmehjælpere på GVU-forløb, uddannelsesløn pr. dag pr. uge gruppe 0 929, ,00 gruppe 1 933, ,00 gruppe 2 935, ,00 gruppe 3 940, ,00 gruppe 4 943, ,00 Kost- og servicesektoren Serviceassistentelever under år 7.279, ,15 under år 7.279, ,15 over år 9.332, ,56 over år 9.938, ,19 Voksenelever (elever der er fyldt 25 år) samt meritelever Løntrin 12 Løntrin 12 Pædagogisk sektor PGU-elever, pædagogmedhjælpere under år 7.400, ,23 under år 7.400, ,23 over år 9.458, ,46 over år , ,94 PGU-elever, dagplejere under år 7.390, ,71 under år 7.390, ,71 over år 9.484, ,89 over år , ,94 Pædagogstuderende 1. praktikperiode 9.490, ,65 2. praktikperiode 9.799, ,50 fag og arbejde september

18 Merituddannelse til Pædagogisk assistent, uddannelsesløn pr. dag pr. uge Dagplejere 897, ,61 Pædagogmedhjælpere samt Omsorgsmedhjælpere gruppe 0 873, ,23 gruppe 1 889, ,26 gruppe 2 902, ,42 gruppe 3 921, ,25 gruppe 4 935, ,13 Teknik- og servicesektoren Tekniske servicemedarbejderelever Elever, fyldt 25 år ved uddannelsens start Løntrin april 2008 gruppe 0 gruppe 1 gruppe 2 gruppe 3 gruppe 4 Elever, fyldt 21 år ved uddannelsens start , , , , ,50 Øvrige elever, sidste udd. år , , , , ,59 Øvrige elever, næstsidste udd. år , , , , ,88 Øvrig udd. tid 9.818, , , , ,16 1. okt gruppe 0 gruppe 1 gruppe 2 gruppe 3 gruppe 4 Elever, fyldt 21 år ved uddannelsens start , , , , ,08 Øvrige elever, sidste udd. år , , , , ,59 Øvrige elever, næstsidste udd. år , , , , ,06 Øvrig udd. tid 9.962, , , , ,53 Ungdomslønninger (under 18 år) Social- og sundhedssektoren apr okt (trin 15) (trin 15) Social- og sundhedshjælpere gruppe , ,71 gruppe , ,54 gruppe , ,04 gruppe , ,88 gruppe , ,29 Ikke-uddannet social- og sundhedspersonale (trin 11) (trin 11) gruppe , ,21 gruppe , ,29 gruppe , ,88 gruppe , ,96 gruppe , ,46 På grund af et særligt fradrag i lønnen for disse grupper, svarer beløbene ikke helt til lønnen på hhv. løntrin 11 og 15 Kost- og servicesektoren apr okt ,4% 66,4% trin 11 trin 11 Ungarbejdere fyldt 16 år, timeløn gruppe 0 72,45 73,51 gruppe 1 73,59 74,65 gruppe 2 74,38 75,44 gruppe 3 75,51 76,58 gruppe 4 76,30 77,37 74% 74% af trin 11 af trin 11 Ungarbejdere fyldt 17 år, timeløn gruppe 0 80,74 81,93 gruppe 1 82,01 83,20 gruppe 2 82,89 84,08 gruppe 3 84,16 85,35 gruppe 4 85,04 86,22 18 fag og arbejde september 2008

19 Løngrupper for ansatte i regioner og kommuner. Stedtillægsområder for ansatte i staten. Gældende fra 1. januar 2007 Kommune Løngruppe/stedtillæg Kommune Løngruppe/stedtillæg Region Hovedstaden Albertslund 4 (VI) Allerød 3 (V) Ballerup 4 (VI) Bornholm 0 (II) Brøndby 4 (VI) Dragør 4 (VI) Egedal 4 (VI) Fredensborg 3 (V) Frederiksberg 4 (VI) Frederikssund 3 (V) Furesø 4 (VI) Gentofte 4 (VI) Gladsaxe 4 (VI) Glostrup 4 (VI) Gribskov 3 (V) Halsnæs 3 (V) Helsingør 3 (V) Herlev 4 (VI) Hillerød 3 (V) Hvidovre 4 (VI) Høje-Taastrup 4 (VI) Hørsholm 3 (V) Ishøj 4 (VI) København 4 (VI) Lyngby-Taarbæk 4 (VI) Rudersdal 4 (VI) Rødovre 4 (VI) Tårnby 4 (VI) Vallensbæk 4 (VI) Region Sjælland Faxe 0 (II) Greve 4 (VI) Guldborgsund 0 (II) Holbæk 0 (II) Kalundborg 1 (III) Køge 2 (IV) Lejre 2 (IV) Lolland 0 (II) Næstved 1 (III) Odsherred 0 (II) Ringsted 0 (II) Roskilde 2 (IV) Slagelse 1 (III) Solrød 2 (IV) Sorø 0 (II) Stevns 0 (II) Vordingborg 0 (II) Region Syddanmark Assens 0 (II) Billund 0 (II) Esbjerg 1 (III) Fanø 0 (II) Fredericia 0 (II) Faaborg-Midtfyn 1 (III) Haderslev 0 (II) Kerteminde 1 (III) Kolding 0 (II) Langeland 0 (II) Middelfart 0 (II) Nordfyn 0 (II) Nyborg 1 (III) Odense 1 (III) Svendborg 0 (II) Sønderborg 1 (III) Tønder 0 (II) Varde 0 (II) Vejen 0 (II) Vejle 0 (II) Ærø 0 (II) Aabenraa 0 (II) Region Midtjylland Favrskov 0 (II) Hedensted 0 (II) Herning 0 (II) Holstebro 0 (II) Horsens 0 (II) Ikast-Brande 0 (II) Lemvig 0 (II) Norddjurs 0 (II) Odder 0 (II) Randers 0 (II) Ringkøbing-Skjern 0 (II) Samsø 0 (II) Silkeborg 0 (II) Skanderborg 1 (III) Skive 0 (II) Struer 0 (II) Syddjurs 0 (II) Viborg 0 (II) Århus 2 (IV) Region Nordjylland Brønderslev-Dronninglund 0 (II) Frederikshavn 1 (III) Hjørring 0 (II) Jammerbugt 0 (II) Læsø 0 (II) Mariagerfjord 0 (II) Morsø 0 (II) Rebild 0 (II) Thisted 0 (II) Vesthimmerland 0 (II) Ålborg 1 (III) Løngrupper i kommuner/regioner er noteret med 0, 1, 2, 3, 4. Stedtillæg for statsansatte er noteret med II, III, IV, V, VI. fag og arbejde september

20 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Årsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september 2008

21 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,95 108,59 109,72 111,35 112, ,11 110,82 112,01 113,73 114, ,98 112,74 113,95 115,71 116, ,90 114,70 115,95 117,75 119, ,87 116,72 118,00 119,85 121, ,82 118,72 120,03 121,93 123, ,82 120,76 122,11 124,05 125, ,48 122,48 123,87 125,87 127, ,69 124,74 126,17 128,22 129, ,35 126,45 127,91 130,02 131, ,07 128,23 129,72 131,88 133, ,16 130,37 131,90 134,12 135, ,10 132,31 133,84 136,06 137, ,17 134,33 135,82 137,97 139, ,31 136,40 137,85 139,95 141, ,50 138,53 139,93 141,96 143, ,73 140,69 142,05 144,00 145, ,02 142,90 144,21 146,09 147, ,36 145,16 146,41 148,21 149, ,75 147,47 148,66 150,37 151, ,19 149,82 150,94 152,57 153, ,69 152,22 153,28 154,81 155, ,24 154,67 155,66 157,08 158, ,85 157,17 158,08 159,40 160, ,52 159,72 160,55 161,76 162, ,25 162,33 163,07 164,15 164, ,03 164,98 165,64 166,59 167, ,88 167,69 168,26 169,07 169, ,91 170,59 171,06 171,73 172, ,94 173,47 173,83 174,35 174, ,05 176,40 176,65 177,01 177, ,22 179,40 179,53 179,71 179, ,46 182,46 182,46 182,46 182, ,51 186,51 186,51 186,51 186, ,68 190,68 190,68 190,68 190, ,96 194,96 194,96 194,96 194, ,36 199,36 199,36 199,36 199, ,91 202,91 202,91 202,91 202, ,24 212,24 212,24 212,24 212, ,48 226,48 226,48 226,48 226, ,29 242,29 242,29 242,29 242, ,63 267,63 267,63 267,63 267, ,53 304,53 304,53 304,53 304,53 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. april 2008 Overarbejde timeløn + 50% Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,43 162,88 164,58 167,03 168, ,66 166,23 168,02 170,59 172, ,46 169,10 170,93 173,57 175, ,35 172,05 173,93 176,63 178, ,31 175,08 177,00 179,78 181, ,24 178,08 180,05 182,89 184, ,23 181,15 183,16 186,08 188, ,72 183,72 185,80 188,80 190, ,04 187,12 189,25 192,33 194, ,52 189,68 191,87 195,02 197, ,10 192,34 194,58 197,82 200, ,24 195,56 197,86 201,18 203, ,15 198,47 200,77 204,09 206, ,26 201,49 203,72 206,95 209, ,47 204,61 206,78 209,92 212, ,75 207,79 209,89 212,93 215, ,10 211,04 213,07 216,01 218, ,53 214,36 216,31 219,13 221, ,04 217,74 219,61 222,32 224, ,63 221,20 222,98 225,56 227, ,29 224,73 226,42 228,85 230, ,04 228,33 229,92 232,21 233, ,87 232,00 233,48 235,62 237, ,78 235,75 237,12 239,10 240, ,78 239,58 240,83 242,63 243, ,87 243,49 244,61 246,23 247, ,05 247,48 248,46 249,88 250, ,32 251,54 252,38 253,60 254, ,86 255,88 256,58 257,60 258, ,41 260,20 260,74 261,52 262, ,07 264,61 264,98 265,51 265, ,83 269,10 269,29 269,57 269, ,69 273,69 273,69 273,69 273, ,77 279,77 279,77 279,77 279, ,02 286,02 286,02 286,02 286, ,44 292,44 292,44 292,44 292, ,04 299,04 299,04 299,04 299, ,37 304,37 304,37 304,37 304, ,36 318,36 318,36 318,36 318, ,72 339,72 339,72 339,72 339, ,44 363,44 363,44 363,44 363, ,44 401,44 401,44 401,44 401, ,79 456,79 456,79 456,79 456,79 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september

22 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Årsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Månedsløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september 2008

23 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,53 110,16 111,29 112,92 114, ,71 112,43 113,62 115,33 116, ,61 114,37 115,58 117,34 118, ,56 116,36 117,61 119,41 120, ,56 118,41 119,69 121,54 122, ,54 120,44 121,75 123,64 124, ,57 122,51 123,86 125,80 127, ,25 124,25 125,64 127,64 129, ,50 126,55 127,97 130,02 131, ,18 128,28 129,74 131,84 133, ,92 130,08 131,57 133,73 135, ,04 132,26 133,79 136,00 137, ,01 134,22 135,76 137,97 139, ,11 136,27 137,76 139,91 141, ,29 138,38 139,83 141,92 143, ,51 140,53 141,93 143,96 145, ,77 142,73 144,09 146,04 147, ,10 144,98 146,28 148,16 149, ,47 147,27 148,52 150,32 151, ,89 149,61 150,80 152,51 153, ,37 152,00 153,12 154,75 155, ,91 154,43 155,49 157,02 158, ,50 156,92 157,91 159,34 160, ,14 159,46 160,37 161,69 162, ,85 162,05 162,88 164,09 164, ,62 164,70 165,44 166,52 167, ,45 167,40 168,05 169,00 169, ,34 170,15 170,71 171,52 172, ,40 173,08 173,55 174,23 174, ,48 176,01 176,37 176,89 177, ,63 178,99 179,24 179,60 179, ,85 182,04 182,16 182,35 182, ,14 185,14 185,14 185,14 185, ,26 189,26 189,26 189,26 189, ,48 193,48 193,48 193,48 193, ,83 197,83 197,83 197,83 197, ,29 202,29 202,29 202,29 202, ,89 205,89 205,89 205,89 205, ,36 215,36 215,36 215,36 215, ,81 229,81 229,81 229,81 229, ,85 245,85 245,85 245,85 245, ,56 271,56 271,56 271,56 271, ,00 309,00 309,00 309,00 309,00 Lønninger i KL-området og Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Overarbejde timeløn + 50% Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,79 165,24 166,94 169,39 171, ,07 168,64 170,42 173,00 174, ,91 171,55 173,38 176,02 177, ,84 174,54 176,42 179,12 180, ,84 177,62 179,54 182,31 184, ,81 180,65 182,62 185,47 187, ,85 183,77 185,78 188,70 190, ,38 186,38 188,46 191,46 193, ,74 189,82 191,95 195,03 197, ,26 192,42 194,61 197,76 199, ,88 195,12 197,36 200,60 202, ,06 198,38 200,68 204,00 206, ,01 201,34 203,63 206,95 209, ,17 204,40 206,64 209,87 212, ,43 207,57 209,74 212,88 215, ,76 210,80 212,90 215,94 218, ,16 214,10 216,13 219,06 221, ,64 217,47 219,42 222,24 224, ,20 220,90 222,77 225,48 227, ,84 224,41 226,20 228,77 230, ,56 227,99 229,68 232,12 233, ,36 231,65 233,24 235,53 237, ,24 235,38 236,86 239,00 240, ,22 239,19 240,56 242,53 243, ,28 243,08 244,33 246,13 247, ,43 247,04 248,16 249,78 250, ,67 251,09 252,08 253,50 254, ,00 255,22 256,06 257,28 258, ,61 259,62 260,33 261,35 262, ,23 264,01 264,55 265,34 265, ,95 268,49 268,86 269,40 269, ,78 273,05 273,25 273,52 273, ,71 277,71 277,71 277,71 277, ,88 283,88 283,88 283,88 283, ,23 290,23 290,23 290,23 290, ,74 296,74 296,74 296,74 296, ,44 303,44 303,44 303,44 303, ,84 308,84 308,84 308,84 308, ,04 323,04 323,04 323,04 323, ,71 344,71 344,71 344,71 344, ,78 368,78 368,78 368,78 368, ,34 407,34 407,34 407,34 407, ,50 463,50 463,50 463,50 463,50 Note: Procentregulering 1, Note: Procentregulering 1, fag og arbejde september

24 Lønninger i KL-området pr. 1. april 2008 Pensionsgivende månedslønninger Om pension Flere pensionstabeller / forskelle i pensionsgivende lønninger: Fra og med 1. april 2008 er der forskel på de pensionsgivende lønninger i hhv. KL-området og på regionernes område. Tjenestemandsansatte: Dette afsnit gælder ikke for tjenestemandsansatte. Oplysninger om tjenestemandspension får du ved at henvende dig i din lokale fagforening. Overenskomstansatte: Under de sektorvist opdelte stillingsoversigter kan du finde oplysninger om løn og pensionsprocent. Her er eventuelle betingelser for indbetaling til pensionsordning også angivet. Når der eksempelvis står»pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse«, betyder det at kravet for optagelse i pensionsordningen er, at du er fyldt 21 år og har haft sammenlagt 1 års beskæftigelse i amt/region eller kommune. Vær opmærksom på, at tidligere ansættelsesforhold (også med andet jobindhold) i både amt/region og kommune tæller med i beskæftigelsesancienniteten. Hvis du eksempelvis er omfattet af en pensionsordning på 12,5%, er ansat i Odense Kommune (løngruppe 1) og pr er aflønnet på løntrin 18 og finder du den månedlige pensionsindbetaling ved at gange den pensionsgivende månedsløn på løntrin 18/løngruppe 1 med 12,5% d.v.s ,67 gange 12,5% = 2.490,33. Deltid: Hvis du er deltidsansat dividerer du den månedlige pensionsindbetaling med 37 og ganger med dit ugentlige timetal. Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 24 fag og arbejde september 2008

25 Lønninger i KL-området pr. 1. oktober 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Lønninger i Danske Regioner pr. 1. april 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 fag og arbejde september

26 Lønninger i Danske Regioner pr. 1. oktober 2008 Pensionsgivende månedslønninger Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Særlige tillæg Grundbeløb Aktuelt beløb Aktuelt beløb pr. år pr. måned pr. år pr. måned ,47 72,37 881,24 73, ,25 111, ,86 112, ,54 121, ,94 123, ,67 122, ,25 124, ,36 135, ,25 137, ,13 141, ,10 143, ,72 161, ,25 164, ,38 252, ,96 256, ,03 257, ,50 261, ,36 275, ,04 280, ,27 283, ,19 287, ,56 293, ,27 297, ,15 313, ,43 317, ,45 323, ,51 328, ,34 353, ,74 358, ,22 384, ,98 389, ,52 394, ,05 400, ,16 399, ,59 405, ,81 404, ,13 410, ,40 424, ,29 430, ,17 485, ,76 492, ,47 495, ,84 502, ,77 505, ,92 512, ,06 515, ,99 523, ,65 535, ,15 543, ,24 555, ,31 564, ,54 566, ,38 574, ,72 606, ,70 615, ,38 697, ,40 707, ,33 743, ,56 754, ,15 758, ,87 769, ,74 778, ,03 789, ,03 788, ,11 800, ,81 849, ,58 861, ,69 879, ,81 892, ,28 899, ,97 912, ,87 919, ,13 933, ,35 970, ,52 984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 26 fag og arbejde september 2008

27 Staten Køkkenmedhjælpere i statens tjeneste Omfattet af Ny Løn lønforløb bestående af Basisløntrin 1, 2 og 3 trin 1 er 2-årigt og trin 2 er 3-årigt Ansatte i Hovedstaden (stedtillægsområde VI) + tillæg kr årligt ( ) Basisløntrin Basisløn kr. årligt ( niveau) Tillæg for forskudt spisepause (mere end ½ time) kr. 10,70 pr. gang Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens Asylcentre Køkkenmedhjælpere Løntrinsforløb bestående af Løntrin 15, 17, 19, 21 og 23 Køkkenledere Løntrinsforløb bestående af Løntrin 22, 23, 24, 25, 26, og 27 (trin 22 er 1- årigt) + tillæg kr årligt ( niveau) Staten Reguleringsprocenten på statens område er pr opgjort til 26,3640. Den aktuelle løn beregnes derfor som løn ( niveau) ganget med 1, Ungdomslønninger Timeløn pr. 1. april årige Stedtillægsområde I-V Stedtillægsområde VI 16-årige 73,69 75,86 17-årige 82,62 85,05 Oversigt over tillæg ydet som grundbeløb Grundbeløb Aktuelt beløb 1. april / pr. år pr. måned ,20 526, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 510,29 644,82 Stedfortræder for køkkenleder Løntrinsforløb bestående af Løntrin 22, 23, 24, 25, 26, og 27 (trin 22 er 1- årigt) + tillæg kr. 510,29 pr. måned ( niveau) Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Løntrinsforløb bestående af Basisløntrin 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (alle trin er 1- årige) Basisløntrin Basisløn kr. årligt ( niveau) fag og arbejde september

28 Statens lønsatser Årsløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI Statens lønsatser Månedsløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 28 fag og arbejde september 2008

29 Statens lønsatser Timeløn pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI 9 105,15 107,24 108,70 110,80 112, ,91 109,06 110,55 112,70 114, ,31 110,51 112,04 114,24 115, ,17 112,43 114,00 116,25 117, ,09 114,40 116,01 118,33 119, ,06 116,43 118,08 120,45 122, ,08 118,51 120,20 122,64 124, ,63 120,13 121,86 124,35 126, ,77 122,33 124,10 126,66 128, ,96 124,59 126,40 129,03 130, ,60 126,29 128,16 130,85 132, ,30 128,06 129,97 132,73 134, ,38 130,21 132,17 135,00 136, ,30 132,13 134,09 136,92 138, ,36 134,11 136,02 138,77 140, ,48 136,16 138,01 140,68 142, ,65 138,24 140,04 142,63 144, ,87 140,37 142,10 144,61 146, ,14 142,54 144,21 146,61 148, ,46 144,76 146,35 148,66 150, ,83 147,02 148,54 150,74 152, ,25 149,33 150,77 152,85 154, ,73 151,68 153,04 154,99 156, ,26 154,08 155,35 157,17 158, ,85 156,53 157,70 159,38 160, ,50 159,03 160,10 161,63 162, ,20 161,58 162,54 163,91 164, ,97 164,18 165,02 166,23 167, ,79 166,83 167,55 168,58 169, ,78 169,64 170,24 171,11 171, ,79 172,46 172,92 173,59 174, ,87 175,33 175,64 176,10 176, ,01 178,25 178,41 178,65 178, ,23 181,23 181,23 181,23 181, ,25 185,25 185,25 185,25 185, ,39 189,39 189,39 189,39 189, ,63 193,63 193,63 193,63 193, ,00 198,00 198,00 198,00 198, ,09 207,09 207,09 207,09 207, ,00 221,00 221,00 221,00 221, ,41 236,41 236,41 236,41 236, ,12 261,12 261,12 261,12 261,12 Statens lønsatser Overtidsbetaling (+50%) pr Stedtillægssats Skalatrin II III IV V VI 9 157,73 160,86 163,05 166,20 168, ,37 163,59 165,83 169,05 171, ,47 165,77 168,06 171,36 173, ,26 168,65 171,00 174,38 176, ,14 171,60 174,02 177,50 179, ,09 174,65 177,12 180,68 183, ,12 177,77 180,30 183,96 186, ,45 180,20 182,79 186,53 189, ,66 183,50 186,15 189,99 192, ,94 186,89 189,60 193,55 196, ,40 189,44 192,24 196,28 199, ,95 192,09 194,96 199,10 201, ,07 195,32 198,26 202,50 205, ,95 198,20 201,14 205,38 208, ,04 201,17 204,03 208,16 211, ,22 204,24 207,02 211,02 213, ,48 207,36 210,06 213,95 216, ,81 210,56 213,15 216,92 219, ,21 213,81 216,32 219,92 222, ,69 217,14 219,53 222,99 225, ,25 220,53 222,81 226,11 228, ,88 224,00 226,16 229,28 231, ,60 227,52 229,56 232,49 234, ,39 231,12 233,03 235,76 237, ,28 234,80 236,55 239,07 240, ,25 238,55 240,15 242,45 244, ,30 242,37 243,81 245,87 247, ,46 246,27 247,53 249,35 250, ,69 250,25 251,33 252,87 253, ,17 254,46 255,36 256,67 257, ,69 258,69 259,38 260,39 261, ,31 263,00 263,46 264,15 264, ,02 267,38 267,62 267,98 268, ,85 271,85 271,85 271,85 271, ,88 277,88 277,88 277,88 277, ,09 284,09 284,09 284,09 284, ,45 290,45 290,45 290,45 290, ,00 297,00 297,00 297,00 297, ,64 310,64 310,64 310,64 310, ,50 331,50 331,50 331,50 331, ,62 354,62 354,62 354,62 354, ,68 391,68 391,68 391,68 391,68 fag og arbejde september

30 Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte særydelser er forskellige fra faggruppe til faggruppe. Hvad der gælder for dig, fremgår af overenskomsten. Det kan enten stå direkte i overenskomsten eller overenskomsten kan henvise til en særlig arbejdstidsaftale, som indeholder de gældende regler og satser. Der kan lokalt aftales anderledes og andre regler, end de, der fremgår af overenskomsten eller arbejdstidsaftalen, Hvis du er i tvivl: Spørg din tillidsrepræsentant. De satser, der offentliggøres i dette lønmagasin, er ikke udtømmende for, hvad der findes af regler og satser, Der er medtaget satser, der gælder for de største grupper, og dermed for de fleste medlemmer. Social- og sundhedssektoren Regler og satser for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere og socialog sundhedspersonale uden social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Satserne gælder desuden for husassistenter, rengøringsassistenter, ikke-faglærte lønarbejdere og erhvervsuddannede serviceassistenter i det omfang, det fremgår af overenskomsten. Satser, der gælder for følgende arbejdsgiverområder: Danske Regioner, H:S og KL Delt tjeneste 39,01 39,58 Inddragelse af fridøgnsperioder med kortere varsel end 14 døgn 351,33 356,50 Manglende varsel af mer- og overarbejde 32,22 32,69 Satser der gælder for KL Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel 17,81 18,07 Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 17 og % af timelønnen Tillæg for effektiv tjeneste alle dage mellem kl. 23 og ,5% af timelønnen Tillæg lørdag mellem kl. 11 og % af timelønnen Tillæg søn- og helligdage mellem kl. 00 og % af timelønnen Arbejde på juleaftensdag fra dagtjenestens begyndelse Betaling som på søgnehelligdag For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner Nytårsaftensdag Der betales aftentillæg fra kl maj Betaling som på søgnehelligdag Grundlovsdag efter kl. 12 Betaling som på søgnehelligdag For ansatte i øvrige kommuner 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til 24 Betaling som på søndage Satser der gælder for Danske Regioner og H:S Omlagt tjeneste med under 1 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 1 døgns varsel 17,81 18,07 Tillæg for effektiv tjeneste på hverdage mellem kl. 17 og 23 Tillæg for effektiv tjeneste på hverdage mellem kl. 23 og 06 Tillæg for effektiv tjeneste mellem lørdag kl. 06 og søndag kl. 24 Tillæg for effektiv tjeneste på søgnehelligdage Arbejde 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til % af timelønnen + 32,5% af timelønnen + 40% af timelønnen + 50% af timelønnen Betaling som på søndage 30 fag og arbejde september 2008

31 Pædagogisk sektor For pædagogmedhjælpere ansat i KL-området og i de selvejende institutioner i Københavns Kommune, samt for ikke-uddannede klubassistenter i Københavns Kommunes kommunale institutioner gælder: Forskudttidstillæg hverdage mellem kl. 17 og 06 21,46 21,77 Weekendtillæg fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 06, samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag 47,23 47,93 Delt tjeneste 39,01 39,58 Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Overarbejde + 50% af timelønnen For pædagogisk personale ansat ved døgninstitutioner gælder: Forskudttidstillæg mellem kl. 17 og 06 21,46 21,77 Tjeneste på lørdage mellem kl. 08 og 24 samt mandage mellem kl. 00 og 04 25,78 26,15 Normaltjeneste på juleaftensdag efter kl ,78 26,15 Manglende varsel af mer- og overarbejde ud over 1 time 32,22 32,69 Delt tjeneste 39,01 39,58 Omlagt tjeneste med under 4 døgns varsel 35,61 36,14 Omlagt rådighedstjeneste med under 4 døgns varsel 17,81 18,07 Inddragelse af fridøgnsperiode 351,33 356,50 Overarbejde Arbejde på søn- og helligdage + 50% af timelønnen + 50% af timelønnen For pædagoger ansat i Københavns Kommune (F&A samt U&U) og for pædagogmedhjælpere ansat i Københavns Kommune (U&U) er der aftalt et fast månedligt ulempetillæg, som erstatter særydelser med undtagelse af overarbejde som afregnes med + 50% af timelønnen Fast ulempetillæg kr. pr. måned 161,73 164,10 For pædagogmedhjælpere ansat i Københavns Kommune (F&A) gælder Forskudttidstillæg mandag til fredag kl. 17 til 06 22,52 22,86 Weekendtillæg fra løndag kl. 06 til mandag kl. 06, samt på helligdage 49,26 49,98 Arbejde efter kl. 06 grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt hele 1. maj 49,26 49,98 Manglende varsel af mer- og overarbejde udover 1 time 32,22 32,69 Omlagt tjeneste med under 72 timers varsel (pædagogmedhjælpere og støttepædagoger) 35,61 36,14 Delt tjeneste udover 11 timer pr. dag 6,42 6,51 Overarbejde + 50% af timelønnen Koloni Satser for daginstitutioner Tillæg hverdage 307,35 311,87 Tillæg søn- og helligdage 614,70 623,74 Satser for døgninstitutioner Tillæg hverdage 255,40 259,15 Tillæg søn- og helligdage 510,17 517,67 Satser for Københavns Kommunes døgninstitutioner (lokal aftale) Tillæg hverdage 491,25 498,47 Tillæg søn- og helligdage 982,49 996,93 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet (Holddriftsaftalen) Eksempelvis; tekniske servicemedarbejdere/ledere, buschauffører og maritimt personale. Forskudttidstillæg mandag til fredag kl. 17 til 06 samt mandag fra kl. 04 til 06 23,14 23,48 Lørdag kl. 11 til 17 27,47 27,88 Lørdag kl. 17 til 24 50,62 51,36 Søn- og helligdage 50,62 51,36 Mandag fra kl. 00 til 04 50,62 51,36 Grundlovsdag efter kl ,62 51,36 Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, hverdage 28,02 28,43 Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid, weekend/søgnehelligdage 33,43 33,92 fag og arbejde september

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM

fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM fag og arbejde oktober 2006 LØNMAGASIN Gældende for perioden 1. oktober 2006 30. september 2007 RIV UD OG GEM Sådan bruger du lønmagasinet FORSIDETEGNING: GITTE SKOV Når du skal finde din løn, skal du

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA oktober 2012 Fagbladet FOA oktober 2012 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2012 (Er du kommunalt ansat så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende) Lønningerne

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 LØNMAGASIN REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014 Lønmagasinet indeholder denne gang oversigter, der dækker lønreguleringer både pr. 1. oktober 2013 og 1. januar 2014. Udover

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. april-1. oktober 2015 Indhold Lønregulering pr. 1. april 2015 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Kost- og Servicesektoren 7 Pædagogisk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober oktober 2017 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2016-1. oktober 2017 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2016 og 1. januar 2017 3 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Teknik-

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018

FORBUND. Lønmagasin. Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober april 2018 FORBUND Lønmagasin Regionalt ansatte gældende pr. 1. oktober 2017-1. april 2018 Indhold Lønreguleringer pr. 1. oktober 2017 3 Regionalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren 4 Pædagogisk Sektor 7 Kost-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du kommunalt ansat så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015

FORBUND. Lønfolder. Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 FORBUND Lønfolder Statsansatte gældende pr. 1. april 2015 Indhold 3 Køkkenhjælpere i staten 3 Ungdomslønninger 3 Serviceassistenter beskæftiget med køkkenarbejde 4 Serviceassistentelever 4 Uddannelsesassistenter

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere