Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005"

Transkript

1 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005

2 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte de regionale rammevilkår til at skabe vækst og nye arbejdspladser i en tid, hvor mange arbejdspladser flytter til udlandet. De nye regioner som etableres fra 2007 i forbindelse med strukturreformen får ansvaret for den overordnede erhvervsfremme, herunder opgaverne med at overvåge de regionale rammevilkår for erhvervslivets vækst. Københavns Amt har taget forskud på denne opgave ved at udarbejde det første iværksætterportræt opdelt på de kommende regioner. Portrættet har fokus på iværksætternes antal, valg af brancher, personlige karakteristika samt overlevelsesevne og jobskabelse. Analysen er baseret på amtsinddelte tal fra Danmarks Statistik. Det er derfor ikke muligt at fordele iværksætterne fuldstændigt korrekt på de kommende regioner, idet enkelte amter deles ved regionsdannelsen. Analysen er dog ganske pålidelig, idet de forkert placerede kommuner er få og har få indbyggere i forhold til regionernes samlede befolkning. Se note for den præcise regionsinddeling i dette portræt 1. Parallelt med denne analyse har Københavns Amt i samarbejde med Erhvervsservicecenter for Københavns Amt udarbejdet et statistisk og kvalitativt portræt af iværksætterne i Københavns Amt med sammenligninger til den øvrige Hovedstadsregion og det øvrige Danmark. 2. Sammenfatning store regionale forskelle Region adskiller sig på mange områder fra Danmarks øvrige regioner. Region (drevet af Århusområdet) har på flere punkter størst ligheder med Region. Region har: flest nye virksomheder pr. indbygger, og de nye virksomheder udgør her en relativt støre andel af virksomhedsbestanden end i de øvrige regioner en markant større andel af iværksættere inden for de nye vækstbrancher IT/kommunikation og videnservice end de øvrige regioner en større andel af iværksættere med videregående uddannelse, en større andel uden erhvervsuddannelse og en mindre andel med erhvervsfaglig uddannelse end de øvrige regioner generelt yngre iværksættere med mindre erhvervserfaring og en relativt større andel af iværksættere med udenlandsk herkomst end de øvrige regioner de laveste overlevelsesandele efter de nye virksomheders første fire år. Virksomhederne fra Region har de højeste overlevelsesandele en højere gennemsnitlig jobskabelse fra de nye virksomheder end i de øvrige regioner Forskellene kan bl.a. forklares i Region s befolkningssammensætning med relativt mange unge og højtuddannede i forhold til de øvrige regioner. Dertil kommer et generelt mere dynamisk erhvervsmiljø i Region med mange universiteter og forskerparker, der særligt kan fremme vidensbaseret iværksætteri. Århus har i mindre målestok de samme karakteristika, hvilket kan forklare Region s delvise ligheder med Region. De øvrige regioners høje overlevelsesandele sammenlignet med Region kan forklares med forskelle i iværksætternes karakteristika (særligt alder og erhvervserfaring) og en tendens til større brug af offentlig erhvervsservice uden for Region.

3 3 3. Nye virksomheder Tabel 1: Antal nye virksomheder fra på regioner Nye virksomheder Pr indbyggere pr. år 4,53 3,11 2,67 2,74 2,55 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Indbyggertallet er pr. juli 2000, dvs. midt i perioden. Indbyggertallet er ligesom iværksætterne opgjort efter ovenstående regionsinddeling. Fra 1999 til 2001 blev der etableret nye virksomheder i Danmark. Iværksætteraktiviteten var størst i Region, hvor der årligt blev startet 4,53 virksomheder pr indbyggere. Forskellen mellem de øvrige regioner er relativt begrænset med lavest aktivitet i Region, hvor der årligt blev etableret 2,55 nye virksomheder pr indbyggere. Figur 1: Nye virksomheder på ressourceområder Fødevarer Møbler/bekl. Turisme Bygge/bolig IT/kom. Transport Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Ressourceområderne Medico/sundhed og energi/miljø er udeladt, da begge udgør mindre end 1% af de nye virksomheder. Øvrige erhverv er også udeladt, selvom gruppen udgør hele 35% af de nye virksomheder. Øvrige erhverv er en skraldespand for alle virksomheder, der ikke kan placeres i de nævnte ressourceområder. Det er således ikke muligt at opdele øvrige erhverv i mere relevante grupperinger. Fra 1999 til 2001 kom der flest nye virksomheder inden for bygge/bolig efterfulgt af IT/kommunikation og transport. Region skiller sig ud med en markant højere andel af virksomheder inden for IT/kommunikation og lavere andele inden for bygge/bolig og transport sammenlignet med de øvrige regioner. Omvendt har Region den højeste andel inden for bygge/bolig og den laveste inden for IT/kommunikation. Figur 2: Nye virksomheder på tværgående ressourceområder

4 Handel Operationel service Videnservice Øvrige Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: De tværgående ressourceområder består af de samme iværksættere som ved de almindelige ressourceområder, blot fordelt på en ny måde. Operationel service består af rengøring, bilværksteder etc. Videnservice er design- og kommunikationsrådgivere, IT-konsulenter etc. Metalindustri og produktionsteknologi er udeladt, da begge udgør mindre end 1% af de nye virksomheder. Øvrige erhverv er igen en skraldespand for alle virksomheder, der ikke kan placeres i de nævnte ressourceområder. Det er således ikke muligt at opdele øvrige erhverv i mere relevante grupperinger. Målt på tværgående ressourceområder blev der etableret flest virksomheder inden for øvrige erhverv. Derpå følger handel og videnservice. Region skiller sig igen ud fra de øvrige regioner denne gang med en markant højere andel af nye virksomheder inden for videnservice og lavere andele inden for handel og operationel service. Mere end hver tredje af Region s nye virksomheder blev etableret inden for videnservice. Tabel 2: Etableringsrater på ressourceområder Ressourceområder Fødevarer 10,23 7,57 6,48 6,18 5,14 Møbler/beklædning 11,77 9,25 7,90 6,64 8,34 Turisme 9,97 9,53 8,44 8,03 8,72 Bygge/bolig 9,54 8,88 7,52 7,06 7,17 IT/kommunikation 17,21 15,13 15, 15,72 16,10 Transport 8,06 6,20 5,58 5,60 5,74 Øvrige erhverv 14,15 12, 12,00 11,79 11,80 I alt 12,13 9,73 8,92 8,76 8,72 Tværgående områder Handel 10,43 11,01 9,96 9,53 9,77 Operationel Service 12,33 10, 9,92 9,90 9,27 Videnservice 18,92 15,56 16,82 17,18 16,17 Øvrige erhverv 9,60 7,77 6,76 6,11 6,63 I alt 12,13 9,73 8,92 8,76 8,72 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Etableringsraterne angiver, hvor mange procent af det samlede antal virksomheder inden for de respektive ressourceområder, der er under et år. Ressourceområderne medico/sundhed og energi/ miljø er udeladt sammen med de tværgående ressourceområder metalindustri og produktionsteknologi, da alle udgør mindre end 1% af de nye virksomheder. Ressourceområdet IT/kommunikation har de højeste etableringsrater (andele af virksomheder under et år), mens de laveste etableringsrater er inden for transport og fødevarer. Blandt de tværgående ressourceområder har videnservice de højeste etableringsrater, mens den laveste rate er inden for øvrige erhverv.

5 5 Samlet set er etableringsraterne højest i Region, hvor 12% af virksomhederne fra 1999 til 2001 var under et år. På alle ressourceområder og tværgående ressourceområder (med undtagelse af handel) har Region de højeste etableringsrater. Derefter følger Region, mens Region har de laveste etableringsrater. Dermed følger etableringsraterne (ikke overraskende) mønstret fra tabel 1 med antal nye virksomheder pr indbyggere i regionerne. 4. Portræt af den typiske iværksætter Figur 3: Personlige karakteristika for iværksættere Mand Under år Dansk herkomst Gift/samboende Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder. De typiske iværksættere er mænd, er under år, har dansk herkomst og er gift/samboende. Region har højere andele af iværksættere under år, af enlige og af iværksættere med udenlandsk herkomst end de øvrige regioner. Der er meget små forskelle imellem de øvrige regioner (med undtagelse af alder). Figur 4: Iværksættere efter uddannelse Ingen erhvervsudd. Erhvervsfaglig udd. Kort- og mellemlang udd. Lang videregående udd. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder.

6 6 De fleste iværksættere har en erhvervsfaglig uddannelse. Derpå følger iværksættere uden erhvervsuddannelse og iværksættere med kort- og mellemlang uddannelse i nævnte rækkefølge. Region skiller sig ud med en markant højere andel af iværksættere med lang videregående uddannelse, en højere andel af iværksættere uden erhvervsuddannelse og en væsentlig lavere andel med erhvervsfaglig uddannelse end i de øvrige regioner. Region har størst fællesstræk med, mens Region omvendt har den laveste andel af iværksættere med lang videregående uddannelse og den højeste andel med erhvervsfaglig uddannelse. Figur 5: Iværksættere efter tidligere erhvervsforhold Over 6 års erhv.erf. Branchekendskab året før Privat ansat året før Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Branchekendskab er udtryk for, om iværksætterne arbejdede i samme branche året før virksomhedsstart. Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder. Flertallet af iværksættere har over 6 års erhvervserfaring, en årsindtægt på over kr. året før virksomhedsstart og var privat ansat året før opstart. Derimod arbejdede mindre end hver fjerde iværksætter i samme branche året før virksomhedsstart. Region har de højeste andele af iværksættere i forhold til erhvervserfaring, branchekendskab og en årsindtægt over kr. året før virksomhedsstart. Region har de næsthøjeste andele på nævnte parametre, mens Region har de laveste andele i forhold til erhvervserfaring og privat ansættelse. 5. Nye virksomheders overlevelse Tabel 3: Overlevelsesandele i 2002 for virksomheder etableret i 1998 på regioner (i procent) Ressourceområder Fødevarer 31,2 35,0 45,2 47,1 34,8 Møbler/beklædning 41,5 36,4 42,8 45,7 56,1 Turisme 33,1,0 32,7 41,3 31,3 Bygge/bolig,0 59,4 58,2 62,9 61,5 IT/kommunikation 44,5,2 43,8 48,1 49,0 Transport 48,1 55,7,9 55,2 57,6 Øvrige erhverv 47,5 44,3 45,3 47,8 41,2 I alt 45,6 49,2 47,5 51,3 47,8 Tværgående områder

7 7 Handel,0 38,0 37,9,9,2 Operationel Service 47,0 49,3 51,5 51,4 48,5 Videnservice 46,3 48,2,2 49,5 47,7 Øvrige erhverv 48,2 56,4 53,6 61,9 54,9 I alt 45,6 49,2 47,5 51,3 47,8 Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Ressourceområderne Medico/sundhed og energi/miljø er udeladt ligesom de tværgående ressourceområder Metalindustri og produktionsteknologi, da alle tæller under 1% af de nye virksomheder. Region har de højeste overlevelsesandele blandt virksomheder fra efterfulgt af Region. Region har den laveste overlevelsesandel. Virksomhederne inden for ressourceområderne bygge/bolig og transport har de højeste overlevelsesandele, mens turisme og fødevarer har de laveste overlevelsesandele. De største overlevelsesandele på tværgående ressourceområder er inden for operationel service og øvrige erhverv, mens handelsvirksomheder her har de laveste overlevelsesandele. Figur 6: Overlevelsesandele i 2002 efter personlige karakteristika for iværksættere fra Alle iværksættere Mand Over Dansk herkomst Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder. Derfor kan overlevelsesandelene ikke sammenlignes direkte med tabel 2, der medtager alle nye virksomheder også dem med delt ejerskab. Det kan derfor konstateres, at virksomheder med delt ejerskab trækker overlevelsesandelen op. I alle regioner er overlevelsen blandt mandlige iværksættere og iværksættere med dansk herkomst en anelse højere end gennemsnittet, mens overlevelsen blandt iværksættere over år er endnu højere. Da nævnte grupper er med til at trække gennemsnittet op, er forskellen mellem kønnene, aldersgrupperne og mellem dansk og udenlandsk herkomst reelt mere udpræget, end det fremgår af figuren. Eksempelvis overlevede 52,3% af Region s mandlige iværksættere de første fire år, mens tallet for de kvindelige iværksættere var 37,6%. I Region overlevede 59,2% af de over -årige iværksættere de første fire år mod 47,3% af iværksætterne under år. Tilsvarende overlevede 45,7% af Region s iværksættere med dansk oprindelse de første fire år, mens tallet for iværksætterne med udenlandsk herkomst var 33,7%. Inden for alle grupper har iværksætterne i Region de højeste overlevelsesandele efterfulgt af Region. Dermed følger figuren mønstret fra tabel 3. Overlevelsen er for alle grupper lavest i Region eller Region. Figur 7: Overlevelsesandele i 2002 efter uddannelse for iværksættere fra 1998

8 Ingen erhvervsudd. Erhvervsfaglig udd. Kort- og mellemlang udd. Lang videregående udd. Kilde: : Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder. Iværksættere uden erhvervsuddannelse har de laveste overlevelsesandele i alle regionerne. Omvendt har iværksættere med erhvervsfaglig uddannelse den højeste overlevelse i, og, mens iværksættere med kort- og mellemlang uddannelse har den højeste overlevelse i og. Figur 8: Overlevelsesandele i 2002 efter tidligere erhvervsforhold for iværksættere fra 1998 ' 6+ års erhv. erf. Branchekendskab året før Privat ansat året før Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Tallene er kun baseret på enkeltmandsvirksomheder. I alle regioner er branchekendskab den faktor, der medfører de højeste overlevelsesandele. Derudover har iværksættere med erhvervserfaring, samt privat ansættelse og en årsindkomst over kr. året før virksomhedsstart højere overlevelsesandele end gennemsnittet. Med undtagelse af branchekendskab er parametrenes effekt på overlevelsen nogenlunde ens i alle regionerne ved sammenligning med den gennemsnitlige overlevelse (figur 6). 6. Jobskabelse Tabel 4: Antal overlevende virksomheder fra 1998 og jobskabelse (udover ejeren) i 2002 Ressourceområder Virks. Ansatte Virks. Ansatte Virks. Ansatte Virks. Ansatte Virks. Ansatte Fødevarer Møbler/beklædning

9 9 Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Øvrige erhverv I alt Tværgående res. Handel Operationel Service Videnservice Øvrige erhverv I alt Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Energi/miljø, medico/sundhed, metalindustri og produktionsteknologi er udeladt, da de udgør under 1% af de nye virksomheder. Den markante jobskabelse under øvrige erhverv i Region kan i høj grad henføres til en enkelt iværksættervirksomhed, der har opkøbt en større virksomhed. I 2002 havde virksomheder fra 1998 i alt ansatte, hvortil kommer ejerne af de overlevende virksomheder. Virksomhederne i Region skabte flest arbejdspladser med 1,46 ansatte pr. overlevende virksomhed efter fire år udover ejeren (det høje tal kan som nævnt i høj grad henføres til en enkelt virksomhed). Derefter følger Region med 1,41 ansatte pr. virksomhed. Den gennemsnitlige jobskabelse var lavest i Region med 1,06 ansatte pr. virksomhed. Ressourceområdet turisme skaber med et gennemsnit på mere end to ansatte pr. virksomhed udover ejeren flest arbejdspladser i forhold til antal virksomheder. Derefter følger fødevarer og bygge/bolig i nævnte rækkefølge. Blandt de tværgående ressourceområder skabte øvrige erhverv klart flest arbejdspladser efterfulgt af handel. I alle regioner havde virksomheder inden for videnservice i gennemsnit mindre end én ansat pr. virksomhed udover ejeren. Videnservice skabte dermed færrest arbejdspladser pr. virksomhed og er i høj grad præget af enkeltmandsvirksomheder.

10 1 Analysen tager udgangspunkt i følgende regionsinddeling: Region : Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune. Region : Roskilde Amt, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. Region : Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Vejle Amt. Dermed omfatter analysen af regionen også iværksættere fra de kommuner i Vejle Amt, der fra 2007 indgår i Region. Region : Ringkøbing Amt, Århus Amt og Viborg Amt. Regionen omfatter dermed også iværksættere fra de kommuner i Viborg Amt, der kommer til at indgå i Region, men omvendt ikke iværksættere fra de kommuner i Vejle Amt, der kommer til Region. Region : s Amt. Dermed omfatter regionen ikke iværksættere fra de kommuner i Viborg Amt, der kommer til Region.

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Iværksætteri i Danmark

Iværksætteri i Danmark 8. november 2018 2018:22 Iværksætteri i Danmark Af Christina Juul Egedesø, Kalle Emil Holst Hansen og Peter Bøegh Nielsen Iværksættervirksomhederne udgør en vigtig del af vækst- og innovationsgrundlaget

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

TAL OM ØSTJYLLAND DANMARKS STØRSTE VÆKSTOMRÅDE UDEN FOR HOVEDSTADEN

TAL OM ØSTJYLLAND DANMARKS STØRSTE VÆKSTOMRÅDE UDEN FOR HOVEDSTADEN TAL OM ØSTJYLLAND DANMARKS STØRSTE VÆKSTOMRÅDE UDEN FOR HOVEDSTADEN Læs om udviklingen inden for beskæftigelse, uddannelse, eksport, mobilitet mv. Tallene er udarbejdet for Business Region Aarhus. 2 Økonomiske

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006 Iværksættere og nye virksomheder Nøgletal 2006 August 2006 Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006 Udgivet af: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Iværksættere i 1990 erne Statistisk portræt nr. 3

Iværksættere i 1990 erne Statistisk portræt nr. 3 Iværksættere i 1990 erne Statistisk portræt nr. 3 Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet 2001 1 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Hovedresultater... 7 1. Indledning... 13 1.1 Datagrundlag og fremgangsmåde...

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Strukturkommissionen. Totalrapport. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Strukturkommissionen. Totalrapport. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Strukturkommissionen Totalrapport 1 Er du Kvinde 639 72% Mand 245 28% Total 884 100% Base 884 2 Hvilken faglig organisation er du medlem af? Dansk Socialrådgiverforening 73 8% Dansk Sygeplejeråd 205 23%

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Tal og fakta om Region Midtjylland Økonomi og iværksætteri Regionshuset Viborg. Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri 2011-1 Regionshuset Regional Udvikling Midt i statistikken Tal og fakta om Økonomi og iværksætteri Nummer 1, 2011 April 2011 Regional Udvikling

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

VækstRegnskab KØGE NØGLETAL PER 1. KVARTAL VækstAnalyse. Udarbejdet oktober

VækstRegnskab KØGE NØGLETAL PER 1. KVARTAL VækstAnalyse. Udarbejdet oktober VækstRegnskab NØGLETAL PER 1. KVARTAL 2015 Udarbejdet oktober 2015 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005 Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg September 2005 September 2005 Indhold REGION AALBORG I KONKURRENCE... 1 ANALYSEMETODE... 2 REGION AALBORG I PERSPEKTIV... 5 ARBEJDSSTYRKE OG ERHVERVSFREKVENS...

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

Iværksættere bidrager til jobfest i Hoteller og restauranter

Iværksættere bidrager til jobfest i Hoteller og restauranter Iværksættere bidrager til jobfest i har siden 2010 iført sig den jobmæssige førertrøje. Beskæftigelsen er i dag væsentlig højere end ved finanskrisens start i 2008 på trods af et kraftigt fald i finanskrisens

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Odense Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Assens Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

NOTAT STATUS OG HOVEDUDFORDRINGER PÅ ERHVERVS- OG TURISMEOMRÅDET. Oplæg til drøftelse på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 17. August 2010.

NOTAT STATUS OG HOVEDUDFORDRINGER PÅ ERHVERVS- OG TURISMEOMRÅDET. Oplæg til drøftelse på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 17. August 2010. NOTAT 29-07-2010 STATUS OG HOVEDUDFORDRINGER PÅ ERHVERVS- OG TURISMEOMRÅDET Oplæg til drøftelse på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 17. August 2010. Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Aabenraa Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kolding Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Svendborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Vejle Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt et

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Notat. Analyse af gymnasielærers løn. Gymnasielærers løn. Til: Kirstine Kjemtrup. Dato: 7. marts 2013

Notat. Analyse af gymnasielærers løn. Gymnasielærers løn. Til: Kirstine Kjemtrup. Dato: 7. marts 2013 Notat Emne: Gymnasielærers løn Til: Fra: Kirstine Kjemtrup Dato: 7. marts 2013 Analyse af gymnasielærers løn Indledning Sekretariatet har opdateret lønstatistikken for gymnasielærer baseret på data fra

Læs mere

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark,

20 Regional vækst. Figur 20.2 Befolkningsudvikling i Østdanmark, Den generelle udvikling i vækstvilkårene i Danmark dækker over en række regionale forskelle. Overordnet følger regionerne den samme udvikling hen over konjunkturerne, og mange af vækstudfordringerne er

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag...

Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier Om analysens metode og datagrundlag... Marts 2017 Ledelsesgabet blandt samfundsvidenskabeligt uddannede Indledning...2 Ledelsesgabet...2 Ledelsesgabet fordelt på karakteristika...4 Scenarier... 11 Om analysens metode og datagrundlag... 13 Analysen

Læs mere

TAL TEMA SYDDANMARK I. Haderslev, Kolding og Vejen. Globalisering BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA SYDDANMARK I. Haderslev, Kolding og Vejen. Globalisering BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Globalisering, og, og kommuner rammes af globaliseringen og den generelle lavkonjunktur i form af udflytning af arbejdspladser. Nye job kræver

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. For. Aabenraa Kommune

Arbejdsmarkedsanalyse. For. Aabenraa Kommune Arbejdsmarkedsanalyse For Kommune - 2019 Indledning: En gang årligt udarbejder jobcenteret en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål at belyse udviklingen på arbejdsmarkedet, samt at beskrive forventningerne

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere