Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accu Chek Mobile. Brugsanvisning"

Transkript

1 ONR 2261 Hagedorn V5/1 man_ _02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_ _02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_ _02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_ _02_darow_154x127mm Yellow V5/5 man_ _02_darow_154x127mm PMS 158 CVC Accu Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning

2 I denne brugsanvisning findes tre slags anvisninger: W Dette symbol angiver, at der kan være risiko for skade eller sundhedsfare for dig eller andre. H Dette symbol angiver handlinger, der kan resultere i beskadigelse af apparatet, af testkassetten eller af fingerprikkeren. i Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. W Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks. låg, hætter eller lignende) sluges. Seneste opdatering:

3 Anvendelsesområde Accu Chek Mobile blodsukkerapparat Apparat til kvantitativ bestemmelse af blodsukkerværdier i frisk kapillærblod med Accu Chek Mobile testkassetter. Kun egnet til hjemmemåling. W Kun én og samme person må anvende Accu-Chek Mobile apparatet til blodsukkermåling. Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis apparatet anvendes af andre personer, også af familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale anvender det samme apparat til blodsukkermåling på forskellige personer. Dette apparat er derfor ikke egnet til professionel anvendelse i sundhedsvæsnets institutioner. Svagtseende bør principielt altid modtage støtte fra en seende person ved blodsukkermålingen. Accu Chek FastClix fingerprikker Fingerprikker med justerbar indstiksdybde til udtagning af kapillærblod fra fingerspidsen med Accu Chek FastClix lancettromler, og ved anvendelse af en speciel AST-hætte til måling fra alternative kropsområder, f.eks. håndballerne. W Accu-Chek FastClix fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug! Derfor må der kun udtages blod fra en og samme person. Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis fingerprikkeren anvendes af andre personer, også af familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale anvender fingerprikkeren til blodudtagning på forskellige personer. Denne fingerprikker er derfor ikke egnet til professionel anvendelse i sundhedsvæsnets institutioner. 1

4 Indholdsfortegnelse Indhold De væsentlige egenskaber Om denne brugsanvisning Lær apparatet og fingerprikkeren at kende Oversigt apparat Oversigt fingerprikker Betjening af knapper og menuer Trin før måling Kontrol af måleenhed Isættelse af den første testkassette Aftrækning af beskyttelsesfolie Indstilling af sprog Forberedelse af fingerprikker Isættelse af lancettromle Indstilling af indstiksdybde Klargøring af ny lancet Udskiftning af lancettromle Aftagning af fingerprikker Påsætning af fingerprikker Udførelse af blodsukkermåling Påbegyndelse af blodsukkermåling Udtagning af bloddråbe Tilførsel af bloddråbe Symboler i forbindelse med måleresultatet Symboler i stedet for måleresultat Markering af måleresultater Indstilling af påmindelse Vurdering af måleresultater Gennemførelse af indstillinger Oversigt over indstillingerne Indstilling af sprog Indstilling af lydstyrke Indstilling af lydsignal Indstilling af påmindelser Indstilling af klokkeslæt, dato og tidsformat Indtastning af målområde Indstilling af lysstyrke Anvendelse af apparatet som dagbog Hentning af lagrede måleresultater Hentning af gennemsnit Analyse af måleresultater på pc en Fastlæggelse af grundindstilling Tilslutning af apparatet til pc en Dataoverførsel Visning af rapporter Rapporter

5 Indholdsfortegnelse 8 Akustisk mode Bip-lyd ved tænding Bip-lyde ved måling Meddelelse af måleresultat efter en måling Meddelelse af lagrede måleresultater Meddelelse om advarsler og fejlmeddelelser Kontrol af apparatet Forberedelse af kontrolmåling Udførelse af kontrolmåling Mulige fejlkilder Menu Værktøjer Gennemførelse af displaytjek Visning af testkassettens holdbarhed Aflæsning af disponible test Udskiftning af testkassette Rengøring af apparat og fingerprikker Rengøring af apparat Rengøring af fingerprikker Udskiftning af batterier Måle- og opbevaringsbetingelser Temperatur Luftfugtighed Lysforhold Forstyrrelseskilder i omgivelserne Meddelelser og problemer Meddelelser Problemer Fejlmeddelelser Bortskaffelse af apparat Tekniske data Systembestanddele Kundeservice Rådgivning og problemløsning Adresser Indeks Symbolforklaring Appendiks 135 3

6 De væsentlige egenskaber Testkassette i stedet for teststrimler 50 testfelter på et fortløbende bånd Nem måling Måling startes ved at åbne skydedækslet Kort måletid Ca. 5 sekunder til én måleprocedure, afhængigt af blodsukkerkoncentrationen Påsat fingerprikker Fingerprikker kan anvendes påsat på eller adskilt fra apparatet Fingerprikker med lancetforråd 6 sterile lancetter i en lancettromle Automatisk kodning Apparatet kodes automatisk Kontrol af blodmængden Apparatet registrerer den nødvendige blodmængde Selvlysende display Displayet lyser gult på sort baggrund Tekststøttet betjening Apparatet forestår alle betjeningstrin Betjening via menuer Menustyrede indstillinger og funktioner Påmindelser I alt 11 påmindelser Målområde for måleresultater Personligt målområde for blodsukkerværdier Markering af måleresultater Markering af måleresultater med symboler Hukommelse 2000 hukommelsespladser står til rådighed Dataanalyse ved pc en Visning og analyse af data ved pc en Dataoverførsel USB-grænseflade til dataoverførsel 4

7 Om denne brugsanvisning Læs venligst brugsanvisningen fuldstændigt og omhyggeligt igennem, før du for første gang udfører en blodsukkermåling. Har du yderligere spørgsmål, skal du kontakte kundeservice (se side 128). I denne brugsanvisning kan du finde alle de oplysninger, du har anvendelse for til betjening og pleje af apparatet og fingerprikkeren, og til fejlafhjælpning. Det er vigtigt, at apparatet og fingerprikkeren betjenes korrekt, og at anvisningerne for anvendelse overholdes. Vær venligst opmærksom på: Datoer, klokkeslæt eller måleresultater på displayene i denne brugsanvisning er udelukkende eksempler. De viser måleresultater i enheden mmol/l, datoer som dag.måned.år og klokkeslæt i24-timersformat. Apparatets bip-lyde kan kun høres, når bip-lyde er tilkoblet, og lydstyrken ikke er indstillet på niveau 1 (Lydløs). I denne brugsanvisning udgås der fra, at bip-lyde er tilkoblet. Handlingsanvisningerne farvelægges med gråt, som i det følgende eksempel. Til dels kombineres de med illustrationer. 1 Skyd skydedækselet med den riflede flade i pilens retning frem til anslaget. Handlingsanvisninger til åbning af menuer ( menunavn) forudsætter, at du har tændt for apparatet, og hovedmenuen er åbnet. For eksempel: 1 Åbn Indstillinger. 5

8 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1.1 Oversigt apparat

9 mmol/l kim_manual_ Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1 Batteridæksel (til venstre: ovenfra, åbnet) 2 Batterier [1,5 V, type AAA, alkali-mangan- eller høj-energibatterier (2 styk)] eller NiMHgenopladelige batterier (type AAA) 3 Display 4 Fingerprikker (påsat) 5 USB-grænseflade tilslutning til dataanalyse på en computer (til venstre: åben USB-port) 6 Tænd/Sluk- og Indtastningsknap 7 Nedad/Opad-knapper 8 Skydedæksel (til højre nedenfor: åbnet) 9 Testfelt (gjort klar på kassettespidsen til måling) her tilfører du blodet 10 Låseknap til aftagning af fingerprikkeren 11 Typeskilt 12 Låseknap til åbning af kassetterummets dæksel 13 Kassetterummets dæksel (til højre: åbnet) 14 Testkassette (isat)

10 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1.2 Oversigt fingerprikker 15 Udløserknap (lad og prik) 16 Skyder til klargøring af en ny lancet 17 Lancettromle med 6 lancetter 18 Talværdier til indstiksdybder (11 trin) Drejelig hætte til indstilling af indstiksdybde 20 Lancettens udgangsåbning 21 Markering for indstillet indstiksdybde 22 Indikator for antal disponible lancetter

11 1.3 Betjening af knapper og menuer Lær apparatet og fingerprikkeren at kende I dette kapitel kan du se, hvordan du betjener knapperne og menuerne på apparatet, hvordan menuerne er opbygget, og hvilken betydning symbolerne har. Knapperne på apparatet 1 Knap Navn Symbol Funktion Med denne knap kan du Tænd/Sluk-knap, indtastningsknap tænde eller slukke for apparatet; tryk længe på knappen, og hold den nede (ca. 2 sekunder) udføre den ordre, som står oven for knappen i displayet (tryk kort på knappen) Eksempel: Ordren menupunkt. vælger det markerede 1 Nedad-knap Med denne knap 1 bevæger du dig nedad i en menu eller en liste formindsker du talværdier 2 Opad-knap Med denne knap 2 bevæger du dig opad i en menu eller en liste forøger du talværdier 9

12 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende Menustruktur på apparatet Menü

13 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1 Tegnforklaring Display Forklaring 1 Titel Displayets eller menuens titel (f.eks. Indstillinger) 2 Menupunkterne i hovedmenuen og menupunktet Sprog i menuen Indstillinger har på venstre side et symbol. 3 Menupunkt Ikke valgt menupunkt. 4 Symbolet viser, at funktionen (f.eks. Bip-lyde) er frakoblet. 5 Symbolet viser, at funktionen (f.eks. Påmindelse) er tilkoblet Valgt menupunkt Et valgt menupunkt markeres ved en gul bjælke. Hvis du trykker på -knappen, vælges dette menupunkt (ordre Vælg). Symbolet betyder, at der er yderligere menupunkter under det nederste synlige menupunkt. Den her viste ordre (f.eks. Vælg) udføres, når du trykker på afhænger af det aktuelle display, hvilken ordre der står her. -knappen. Det Symbolet betyder, at der er yderligere menupunkter oven for det øverste synlige menupunkt. 11

14 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende Eksempel Betjeningsprincip 1 Tænde apparatet 1 Ved langt tryk på -knappen (ca. 2 sekunder) tændes apparatet. Efter displaytjekket viser apparatet først antallet af disponible test, og derefter vises hovedmenuen. 2 3 Slukke apparatet 2 Vælg vælger den markerede ordre Sluk ( symbol) (tryk kort på -knappen). Apparatet slukkes efter at have vist antalet disponible test. eller 3 Ved langt tryk på -knappen, indtil alle bjælker er udfyldt i displayet (ca. 2 sekunder), slukkes apparatet. 12

15 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1 Eksempel Betjeningsprincip 4 Åbne en menu 4 Vælg (tryk på -knappen) vælger det markerede menupunkt Klokkesl./dato i menuen Indstillinger. Den underordnede menu Klokkesl./dato åbnes. 5 Vende tilbage til en overordnet menu 5 Tilbage (tryk på -knappen) åbner den overordnede menu for den netop viste menu. 13

16 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende Eksempel Betjeningsprincip Bekræfte indstillinger eller procedurer 6 6 OK (tryk på -knappen) bekræfter den foretagne indstilling. ( ) Bekræft er markeret. Afbryde indstillinger eller procedurer 7 OK (tryk på -knappen) afbryder den foretagne indstilling. ( ) Afbryd er markeret Afbryd (tryk på -knappen) afbryder proceduren (dataoverførsel). 14

17 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende 1 Eksempel Betjeningsprincip Navigere i indtastningsfelter 9 9 Fortsæt (tryk på -knappen) skifter fra måned til år. Redigere talværdier Tryk på -knappen for at forøge en talværdi. Tryk på -knappen for at formindske en talværdi. Et enkelt knaptryk forøger tallet med 1. Hvis du holder knappen trykket ned, tælles der fortløbende videre, til du slipper knappen. 15

18 1 Lær apparatet og fingerprikkeren at kende Eksempel Betjeningsprincip Koble funktioner til eller fra 11 Et flueben foran et menupunkt betyder, at funktionen er tilkoblet. 12 En lille kasse foran et menupunkt betyder, at funktionen er frakoblet. Vælg (tryk på -knappen) sætter (= tilkoblet) eller sletter (= frakoblet) fluebenet. 16

19 2 Trin før måling W 2.1 Kontrol af måleenhed Trin før måling Den måleenhed, som dit apparat viser, kan ikke ændres. Hvis den forkerte måleenhed er trykt på typeskiltet, skal du bytte apparatet hos din forhandler, eller kontakte kundeservice. Med en forkert måleenhed kan måleresultater fortolkes forkert, og dette kan føre til forkerte beslutninger vedrørende behandling, og dermed til alvorlige sundhedsskader. 2 mmol/l 1 Blodsukkerresultater kan angives i to forskellige måleenheder 1 (mmol/l og mg/dl). Derfor findes der to versioner af det samme apparat. Kontrollér, om dit apparat viser den måleenhed, du er fortrolig med. Du finder den måleenhed, som dit apparat viser, på typeskiltet på apparatets bagside. Spørg din diabetesbehandler, hvis du ikke ved, hvilken måleenhed, der er den rigtige for dig. 17

20 2 2.2 Isættelse af den første testkassette Før den første ibrugtagning af et nyt apparat skal du isætte en ny testkassette. Isæt den allerførste testkassette i apparatet, før du fjerner beskyttelsesfolien fra batterierne og tager apparatet i brug. W Trin før måling Læs pakningsindlægget til testkassetten. Her kan du finde vigtige oplysninger, bl.a. om opbevaring og mulige årsager til forkerte måleresultater. Hvis plastikbeholderen eller folien er beskadiget, må du ikke anvende testkassetten. Ellers er der fare for, at du får forkerte måleresultater. Forkerte måleresultater kan føre til forkerte beslutninger vedrørende behandling, og dermed til alvorlige sundhedsskader. Åbn først plastikbeholderen, når du vil isætte testkassetten i apparatet. I den uåbnede beholder er testkassetten beskyttet mod beskadigelse og fugt. i På testkassettens emballage er der påtrykt en tabel, der viser de tilladte kontrolresultater for kontrolmålinger (kontrol af apparatet med glukose kontrolvæske). Apparatet kontrollerer automatisk, om et kontrolresultat er rigtig. Hvis du selv yderligere ønsker at kontrollere det, kan du gøre det med denne tabel. Opbevar testkassettens emballage til dette formål. Vær opmærksom på, at tabellen kun gælder for testkassetten i den dertilhørende emballage. For så vidt angår testkassetter fra andre emballager, gælder andre tabeller. 18

21 kim_manual_0090 kim_manual_0240 Trin før måling 2 1 Skyd skydedækselet i pilens retning frem til anslaget. 3 Skyd låseknappen i pilens retning, således at kassetterummets dæksel åbnes. kim_manual_ Drej apparatet med bagsiden fremad. Kassetterummets dæksel er fuldstændig åbnet, når det som på illustrationen står lidt udad. 19

22 2 kim_manual_0270 Trin før måling kim_manual_0290 kim_manual_0300 kim_manual_ Tag testkassetten ud af plastikbeholderen. 6 Luk kassetterummets dæksel. KLIK 5 Isæt testkassetten i apparatet, så sølvsiden vender opad. 7 Luk kassetterummets dæksel. Det skal gå i indgreb med et KLIK. 20

23 al_ Skyd skydedækselet i pilens retning frem til anslaget. En testkassettes holdbarhed Trin før måling En testkassettes holdbarhed retter sig efter brugsfristen og udløbsdatoen. Brugsfrist: Et tidsrum på 3 måneder, hvor testkassetten skal opbruges, efter at den for første gang blev isat. Udløbsdato: Dato, som angiver hvor længe en testkassette i en lukket plastikbeholder er holdbar. Du finder udløbsdatoen på testkassettens emballage og på plastikbeholderens folie ved siden af symbolet. Hvis et af de to tidspunkter brugsfrist eller udløbsdato er overskredet, kan du ikke udføre flere målinger med denne testkassette. 2 21

24 2 Trin før måling Når du påbegynder en måling, og holdbarheden er ved at udløbe, eller allerede er udløbet, meddeler apparatet kim_manual_0320_no screen dig dette. Den første meddelelse vises 10 dage før holdbarhedens udløb, de følgende vises 5, 2 og 1 dag(e) før (se side 119). Hvis testkassettens holdbarhed er udløbet, vises en meddelelse (se side 119). 2.3 Aftrækning af beskyttelsesfolie Batterikontakterne og apparatets display er forsynet med en beskyttelsesfolie. kim_manual_0330 Træk beskyttelsesfolien af displayet. Træk batteriernes beskyttelsesfolie bagud af apparatet. 22

25 2.4 Indstilling af sprog Apparatet opfordrer dig automatisk til at indstille sproget, når du for første gang tænder for apparatet. Når apparatet tændes første gang, vises menuen til sprogvalg automatisk. Du kan vælge det forud indstillede sprog, eller erstatte det med et andet sprog. 1 Tryk på eller, til det sprog, du ønsker, markeres. 2 Tryk derefter på under displayet for at vælge sproget. Apparatet viser dig så som afslutning det sprog, du netop har valgt. 3 Bekræft valget ved at trykke på (OK). i Hvis du er kommet til at vælge det forkerte sprog, kan du ændre denne indstilling senere (se side 47). Menuen Sprog er angivet med symbolet. Det vises dog på det valgte sprog, indtil ændringen er foretaget. Apparatet gennemgår derefter et displaytjek. Trin før måling 2 23

26 2 Trin før måling Derefter vises hovedmenuen. Du kan nu vælge, hvad du ønsker at gøre, (f.eks. slukke for apparatet, udføre en blodsukkermåling, eller foretage indstillinger). Skakbrætmønster Kontrollér, om der er fejl i skakbrætmønstret (se også Gennemførelse af displaytjek, side 95). W Skulle der være fejl i skakbrætmønstret, kan måleresultaterne måske ikke vises rigtigt. Byt i det tilfælde apparatet hos din forhandler, eller kontakt kundeservice. Apparatet forlader automatisk displaytjekket efter ca. 2 sekunder, og viser derefter antallet af disponible test i testkassetten, som endnu kan anvendes for målinger. 24

27 3 Forberedelse af fingerprikker Med fingerprikkeren kan du udtage blod fra en fingerspids. Du kan indstille fingerprikkeren på 11 trin, og således tilpasse den til din huds beskaffenhed. Du isætter en lancettromle med 6 lancetter i fingerprikkeren. Det vil sige, at du kan udtage blod 6 gange med en steril lancet, inden lancettromlen skal skiftes. Du kan anvende fingerprikkeren både i påsat tilstand og adskilt fra apparatet. Du kan også udtage blod med fingerprikkeren fra andre (alternative) kropsområder. Hertil har du anvendelse for en speciel AST-hætte, som du kan udtage kapillærblod med fra alternative områder. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at bestille en AST-hætte. W Forberedelse af fingerprikker Accu-Chek FastClix fingerprikkeren er kun beregnet til personlig brug! Derfor må der kun udtages blod fra en og samme person. Der er risiko for overførsel af infektioner, hvis fingerprikkeren anvendes af andre personer, også af familiemedlemmer, eller hvis sundhedspersonale anvender fingerprikkeren til blodudtagning på forskellige personer. Denne fingerprikker er derfor ikke egnet til professionel anvendelse i sundhedsvæsnets institutioner. Slitage på materiale kan føre til fejlfunktioner. I ekstreme tilfælde kan en lancet rage ud af hætten, så det ikke er muligt at udelukke skader fuldstændigt. Vær derfor forsigtig ved anvendelse af fingerprikkeren, når der er isat en lancettromle. 3 25

28 3 H Forberedelse af fingerprikker Anvend kun Accu Chek FastClix fingerprikkeren med Accu Chek FastClix lancettromler. Anvendelse af andre lancetter eller lancettromler kan begrænse fingerprikkerens funktion, eller ødelægge den. En brugt lancettromle er udstyret med en spærre. Lancettromlen kan ikke sættes i igen, når den først er taget ud. Brugte lancettromler må ikke genanvendes. kim_manual_ Isættelse af lancettromle ny lancettromle brugt lancettromle 1 Klargør en ny lancettromle. rød streg 2 Træk hætten af fingerprikkeren. 26

29 kim_manual_0400 kim_manual_0410 Forberedelse af fingerprikker 3 KLIK 3 Skyd den nye lancettromle med den hvide ende foran ind i fingerprikkeren. 4 Sæt hætten på igen. Lancettromlen er korrekt isat, når den går i indgreb med et tydeligt KLIK. W Du må ikke skyde lancettromlen ind i fingerprikkeren samtidig med, at du trykker på udløserknappen eller holder fingerprikkeren, så udløserknappen hviler mod en overflade, f.eks. en bordplade. Dette kan eventuelt have til følge, at lancetten bliver udløst, og du risikerer at blive stukket. 27

30 kim_manual_ Forberedelse af fingerprikker 3.2 Indstilling af indstiksdybde Du kan indstille lancettens indstiksdybde på 11 trin (0,5 5,5). Valg af individuel indstiksdybde gør det muligt at udtage blod stort set smertefrit, og at regulere den nødvendige blodmængde. Markeringen for indstiksdybden på fingerprikkeren (sølvfarvet firkant) viser den indstillede indstiksdybde. Jo større tallet er, desto dybere er indstiksdybden. Mellem tallene er de halve indstikstrin. Hvis du endnu ikke har erfaring med denne fingerprikker, anbefaler vi at indstille en middel indstiksdybde, f.eks. indstiksdybde 3. Drej hætten, til den ønskede indstiksdybde står ved markeringen. Markering for indstiksdybde halve indstikstrin 28

31 3.3 Klargøring af ny lancet Du skal ikke klargøre en ny lancet, hvis du lige har isat en ny lancettromle. Hvis du har udtaget blod med fingerprikkeren, skal du anvende en ny lancet til den næste blodudtagning. Forberedelse af fingerprikker Visningen på siden af fingerprikkeren viser nu en disponibel lancet mindre (f.eks. 5 i stedet for, som før, 6). H Hvis 1 vises, blokeres skyderen med en spærre. Bevæg ikke skyderen over denne spærre med magt, da fingerprikkeren ellers beskadiges Bevæg skyderen på fingerprikkerens side hen til anslaget 1, og igen til anslaget 2. 29

32 kim_manual_0480 ual_ Forberedelse af fingerprikker 3.4 Udskiftning af lancettromle Hvis du har anvendt den sjette og sidste lancet, skal du udskifte lancettromlen med en ny. H En brugt lancettromle er udstyret med en spærre. kim_manual_0400 Brugte lancettromler må ikke genanvendes. i Brugte lancettromler kan du bortskaffe i husholdningsaffaldet. 2 Tag lancettromlen ud af fingerprikkeren. 1 Træk hætten af fingerprikkeren. 3 Isæt en ny lancettromle. Sæt hætten på igen. 30

33 3.5 Aftagning af fingerprikker kim_manual_0490 Forberedelse af fingerprikker kim_manual_ Påsætning af fingerprikker 3 kim_manual_0512 kim_manual_ Skyd fingerprikkerens låseknap i pilens retning kim_manual_0500 frem til anslaget. Skyd fingerprikkeren i pilens retning på apparatet, til den går i indgreb. 2 Skyd fingerprikkeren ud af dens føring i pilens retning. Ved påsætning skal fingerprikkerens og apparatets styreskinner gribe ind i hinanden. 31

34 4 Udførelse af blodsukkermåling 4 Udførelse af blodsukkermåling Udtag en tilstrækkelig stor og fint formet bloddråbe. Tilfør ikke bloddråben, hvis den er flydt ud. Hvis du har isat en lancettromle i fingerprikkeren, og indstillet indstiksdybden, kan du nu påbegynde blodsukkermålingen. W Forkerte måleresultater kan føre til forkerte beslutninger vedrørende behandling, og dermed til alvorlige sundhedsskader. Overhold derfor følgende henvisninger med henblik på udførelse af en omhyggelig blodsukkermåling: Vask dine hænder med varmt vand og sæbe. Tør dine hænder grundigt, før du udtager blod. Det sikrer, at indstiksstedet er rent, og stimulerer blodgennemstrømningen. fint formet bloddråbe udtværet bloddråbe Tilfør blodet med det samme på testfeltet, når du har udtaget bloddråben. Berør testfeltet let med bloddråben. Tryk ikke testfeltet på fingeren, og tvær ikke bloddråben ud. Hold ikke apparatet med testfeltet opad. Hvis du holder testfeltet opad, kan der løbe blod ind i apparatet og tilsmudse det. 32

35 Tilfør bloddråben midt på testfeltet på kassettespidsen, ikke fra siden. kim_manual_0090_mit_kassette Udførelse af blodsukkermåling 4.1 Påbegyndelse af blodsukkermåling 4 Denne ene bloddråbe må ikke anvendes til flere målinger. W Svagtseende bør principielt altid modtage støtte fra en seende person ved tilføring af blod. i Når apparatet opfordrer dig til at tilføre en dråbe, har du ca. 2 minutter til at tilføre blodet til testfeltet. Hvis du inden for dette tidsrum ikke tilfører blod, slukkes apparatet automatisk, og testfeltet går tabt. Skyd skydedækselet med den riflede flade i pilens retning frem til anslaget. Såfremt apparatet var slukket, tændes det nu. 33

36 4 Udførelse af blodsukkermåling Der lyder en bip-lyd, og apparatet udfører et displaytjek. Kontrollér ved displaytjekket, at skakbrætmønsteret er fejlfrit (se også Gennemførelse af displaytjek, side 95). Antallet af disponible test og opfordringen til vask af hænder vises efter hinanden. I den forbindelse transporterer apparatet et testfelt over på kassettespidsen. H Berør ikke båndet, når et testfelt klargøres, og lad ikke andre genstande komme i nærheden af båndet. Kort efter, at testfeltet er klargjort, vises opfordringen Tilfør dråbe, og der lyder igen en bip-lyd. Du kan også åbne skydedækselet, hvis apparatet allerede er tændt. Apparatet skifter så til Udfør måling. Undtagelser herfra er: Du er i menuen Indstillinger ved indtastning af tal (f.eks. for at ændre klokkeslæt), eller i en udvalgsliste (f.eks. for at ændre lydstyrken): Efter åbning af skydedækselet bliver du spurgt, om du virkelig vil udføre en måling (se side 114). Du havde tændt apparatet med - eller -knappen (se side 60 eller side 97): Så skifter apparatet ikke til Udfør måling. Du skal først slukke for apparatet. Derefter kan du påbegynde blodsukkermålingen. 34

37 Du kan også påbegynde blodsukkermålingen via hovedmenuen. Når apparatet er slukket: 1a Tænd apparatet med. 1b Vent på Hovedmenu. Hvis apparatet er tændt: Udførelse af blodsukkermåling Hvis skydedækselet er lukket, vises opfordringen Åbn skydedækselet i displayet. 4 Hvis du alligevel ikke ønsker at udføre en måling, skal du trykke på -knappen (Afbryd). 4 Åbn skydedækselet fuldstændigt. 1 Skift fra den netop viste menu til hovedmenuen. 2 Vælg vha. Udfør måling ( symbol). 3 Åbn vha. menuen Udfør måling. Efter opfordringen til vask af hænder klargøres et nyt testfelt, og der vises opfordringen Tilfør dråbe. Du kan nu påbegynde målingen. 35

38 4 Udførelse af blodsukkermåling 4.2 Udtagning af bloddråbe Generelt kan der udtages blod fra en hvilken som helst finger. Bestemte fingre kan være uegnede til det, f.eks. hvis der foreligger en infektion af huden eller i en fingernegl. Til udtagning af kapillærblod anbefaler vi at anvende siden af fingerspidsen, da det her gør mindst ondt. W kim_manual_0110 Anvend en ny lancet, hver gang du udtager blod. Dermed reduceres risikoen for infektion, og blodudtagningen er stort set smertefri. Fingerprikkeren må kun anvendes med hætten på. Hvis hætten ikke er på, vil lancetten trænge for dybt ind, og stikket bliver mere smertefuldt end nødvendigt. Med udløserknappen kan du på én gang lade fingerprikkeren og udløse lancetten. Når lancetten udløses, trænger den ind i huden. 1 Tryk fingerprikkeren fast på det ønskede indstikssted. 2 Tryk udløserknappen helt ned. Lancetten udløses og trænger ind i huden. 3 Massér forsigtigt fingeren i retning af fingerspidsen for at få en bloddråbe frem. Den opnåede blodmængde er afhængig af indstiksdybden og det tryk, som fingerprikkeren sættes på huden med. 36

39 kim_manual_0580 Udførelse af blodsukkermåling 4 Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt blod, skal du prøve igen med et lidt hårdere tryk. Hvis der stadig ikke er nok blod, skal du forøge indstiksdybden trinvist. Hvis der kommer for meget blod, skal du mindske indstiksdybden. Bloddråben skal være tilstrækkelig stor og fint formet. 4.3 Tilførsel af bloddråbe Du kan holde apparatet i hånden eller lægge det, mens du tilfører blod til testfeltet. 1 Hold bloddråben, så snart den er dannet, i midten af testfeltet på kassettespidsen. Berør båndet let med bloddråben. H Hold dog ikke apparatet med testfeltet opad. Bloddråben opsuges af testfeltet. 37

40 4 Udførelse af blodsukkermåling 2 Tag fingeren væk fra testfeltet, så snart Måling er i gang og timeglas-symbolet vises i displayet. Testfeltet har nu opsuget tilstrækkeligt blod, og biplyden lyder. Timeglas-symbolet viser, at målingen er i gang. Afhængigt af blodsukkerkoncentrationen er målingen afsluttet efter ca. 5 sekunder. I displayet vises måleresultatet, og bip-lyden lyder. Samtidig har apparatet lagret måleresultatet. Det brugte testfelt transporteres væk fra kassettespidsen. 4.4 Symboler i forbindelse med måleresultatet De følgende symboler kan vises sammen med måleresultatet: Symbol Betydning Batterierne er næsten tomme. Temperaturen lå under målingen uden for det tilladte område på +10 til +40 C. Måleresultatet er større end den øvre grænseværdi for det indstillede målområde. Hvis du ønsker at markere måleresultatet, skal du ikke slukke apparatet (se afsnittet Markering af måleresultater, side 39). Måleresultatet er mindre end den nedre grænseværdi for det indstillede målområde. 3 Luk skydedækselet for at slukke for apparatet. 38

41 4.5 Symboler i stedet for måleresultat Apparatet måler blodsukkerværdier i området fra 0,6 til 33,3 mmol/l. Hvis måleresultatet ligger uden for dette område, vises et af følgende symboler: Symbol W Betydning Måleresultatet er mindre end 0,6 mmol/l. Måleresultatet er større end 33,3 mmol/l. Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi er meget lav (muligvis alvorlig hypoglykæmi). Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi er meget høj (muligvis alvorlig hyperglykæmi). Følg straks din diabetesbehandlers råd, og gentag målingen. Udførelse af blodsukkermåling 4.6 Markering af måleresultater Du kan markere måleresultater for at beskrive bestemte hændelser i sammenhæng med dette måleresultat, eller måleresultatets særlige egenskaber. Du kan kun markere et måleresultat, så længe det vises efter en måling, og du så åbner menuen Markér. Efter visningen af måleresultatet kommer du vha. Markér ind i menuen Markér, hvor du kan tilføje de ønskede markører. 1 I eksemplet ovenfor er måleresultatet markeret med symbolet Øvrigt

42 4 Udførelse af blodsukkermåling I menuen Markér har du 4 markører at vælge imellem: Symbol Betydning Før måltid (symbol æble): Beregnet til måleresultater, som du har målt før et måltid. Efter måltid (symbol æbleskrog): Beregnet til måleresultater, som du har målt efter et måltid. Øvrigt (symbol asterisk): Du kan selv fastlægge, hvad denne markør betyder. Kontrolmåling (symbol penselflaske): Beregnet til kontrolmålinger, hvor du har tilført kontrolvæske til testfeltet i stedet for blod. Du kan samtidigt forsyne et måleresultat med følgende markører: Øvrigt og Før måltid Øvrigt og Efter måltid Et måleresultat kan ikke samtidigt markeres med Før måltid og Efter måltid. Du kan ændre markørerne igen (til- og frakoble), så længe du befinder dig i menuen Markér. Så snart du forlader menuen, lagres de valgte markører, og kan derefter ikke ændres. Hvis du vælger markøren Kontrolmåling, forlader du menuen Markér og kommer ind i menuen Kontrolvæske. Symbolet for den tilkoblede markør vises til højre over måleresultatet. 40

43 Øvrigt, Før måltid og Efter måltid Udførelse af blodsukkermåling Hvis du ønsker at give måleresultatet endnu en markør, skal du gentage trin 2 og 3. Sådan slettes markøren igen: 4 1 Tryk på (Markér). 2 Vælg vha. Før måltid, Efter måltid eller Øvrigt. 3 Tryk på (Vælg). 1 Vælg vha. markøren, f.eks. Øvrigt. 2 Tryk på for at slette markøren. Sådan forlades menuen Markér: 1 Sluk for apparatet vha.. eller 2 Vælg vha. Hovedmenu, og tryk på. 3 Luk skydedækselet. 41

44 4 Udførelse af blodsukkermåling 4.7 Indstilling af påmindelse Vha. menupunktet Påmindelse har du efter en måling mulighed for at indstille en påmindelse direkte i menuen Markér, hvis du vil kontrollere din blodsukkerværdi på et senere tidspunkt. Apparatet kan påminde dig om en måling én gang om 1 time, 1,5 timer, 2 timer eller 3 timer. Til det formål behøver du ikke at indstille noget klokkeslæt. Disse påmindelser kan være meningsfyldte, hvis du f.eks. ønsker at kontrollere et netop målt resultat endnu en gang. Når påmindelsen har fundet sted, slettes den automatisk. Når måleresultatet vises: 1 Tryk på Markér. 2 Åbn Påmindelse. 3 Vælg vha. et påmindelsestidspunkt (f.eks. Om 1 time). 4 Tryk på. Apparatet vender tilbage til menuen Markér. Hvilke muligheder du har, når den indstillede påmindelse vises, findes på side

45 Kontrolmåling Når måleresultatet vises: 1 Tryk på Markér. 2 Vælg vha. Kontrolmåling. 3 Tryk på. I kapitlet Kontrol af apparatet (side 88) er det beskrevet, hvordan du skal gå videre ved en kontrolmåling (måling med kontrolvæske). Udførelse af blodsukkermåling 4.8 Vurdering af måleresultater Måleresultaterne afhænger f.eks. af ernæring, medikamenter, sundhedstilstand, stress og fysisk aktivitet. W Hvis det viste måleresultat stemmer overens med, hvordan du har det, skal du følge din diabetesbehandlers anvisninger. Hvis det viste måleresultat ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du udføre en kontrolmåling. Gentag derefter blodsukkermålingen. Hvis det nye måleresultat heller ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du kontakte din diabetesbehandler. Du bør ikke ændre din behandling på grundlag af et enkelt måleresultat. Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi er meget lav (muligvis alvorlig hypoglykæmi). Visningen kan betyde, at din blodsukkerværdi er meget høj (muligvis alvorlig hyperglykæmi). Følg straks din diabetesbehandlers råd, og gentag målingen. 4 43

46 4 Udførelse af blodsukkermåling Fejlkilder i forbindelse med tvivlsomme måleresultater Hvis dit apparat gentagne gange viser tvivlsomme måleresultater eller fejlmeddelelser, skal du kontrollere de nedenfor nævnte punkter. Hvis dit svar afviger fra det svar, der er angivet ved det pågældende spørgsmål i tabellen, skal du korrigere det tilsvarende punkt ved den næste måling. Hvis du har overholdt alle disse punkter, og alligevel får tvivlsomme måleresultater eller fejlmeddelelser, skal du kontakte kundeservice. Har du trykket testfeltet på fingeren, eller har du tværet bloddråben ud, da du tilførte blod? Har du anvendt den samme bloddråbe til flere målinger? Har du udført målingen i det rigtige temperaturområde (+10 til +40 C)? Har du overholdt opbevaringsbetingelserne for apparatet og testkassetten? nej nej ja ja Har du udført blodsukkermålingen i overensstemmelse med brugsanvisningen? Har du vasket dine hænder med varmt vand og sæbe, og tørret dem grundigt? Har du først tilført blodet, efter du i displayet blev opfordret til det? Har du tilført bloddråben til testfeltet med det samme? Har du tilført en fint formet bloddråbe? ja ja ja ja ja Har du været opmærksom på de fejlkilder, der nævnes i pakningsindlægget til testkassetten? Hvis du taber dit apparat, mens Tilfør dråbe vises i displayet, skal du udføre en kontrolmåling. W Hvis du har tabt dit apparat, kan også det føre til tvivlsomme måleresultater eller fejlmeddelelser. Kontakt også i dette tilfælde kundeservice. ja 44

47 5 Gennemførelse af indstillinger 5.1 Oversigt over indstillingerne Gennemførelse af indstillinger 5 Menu Sprog Lydstyrke Lydsignal Påmindelser Klokkesl./dato Målområde Lysstyrke Valg-/indstillingsmuligheder Forskellige sprog 5 niveauer (Lydløs og 4 lydstyrkeniveauer) Bip-lyde: Til- eller frakoble bip-lyde Påmindelser: Til- eller frakoble bip-lydene ved påmindelser Akust. mode: Til- eller frakoble akustisk mode 7 klokkeslæt frit indstillelige daglige påmindelser Klokkeslæt: Indstille klokkeslæt Dato: Indstille dato Tidsformat: Indstille tidsformat (8 tidsformater) (format for klokkeslæt og dato) Indstille øvre og nedre grænseværdi Til- eller frakoble målområde 3 niveauer 45

48 5 Gennemførelse af indstillinger Apparatet råder over flere funktioner, du først kan anvende, når du har foretaget de dertil hørende indstillinger. Disse funktioner tjener i første linje tilpasningen af apparatet til dine personlige behov (f.eks. bip-lyde og påmindelseslydsignaler). 5.2 Indstilling af sprog Du kan indstille et af de disponible sprog til de tekster, der vises i displayet. Du kan også udføre blodsukkermålinger uden at foretage indstillinger på apparatet. Sådan åbner du menuen Indstillinger: 1 Åbn Indstillinger Sprog ( symbol). Det aktuelt indstillede sprog er markeret. 2 Vælg vha. det ønskede sprog. 1 Vælg vha. Indstillinger ( symbol) i hovedmenuen. 2 Tryk på. 3 Tryk på. Det valgte sprog vises. 4 Tryk på (OK). 46

49 Gennemførelse af indstillinger 5 Korrektur af forkert indstillet sprog Sådan ændrer du et utilsigtet forkert indstillet sprog: 1 Tænd apparatet med. 2 Vent, til displayet ikke mere forandrer sig. 3 Tryk 2 gange på. 5.3 Indstilling af lydstyrke Du kan indstille lydstyrken for bip-lydene på 5 forskellige niveauer. Jo flere bjælker der er udfyldt i displayet, desto højere er lydstyrken. På lydstyrkeniveauet 1 Lydløs høres ingen bip-lyd. Menuen Indstillinger er nu markeret. 4 Tryk på. Menuen Sprog er nu markeret. 5 Tryk på. Menuen Sprog er åbnet. 6 Vælg vha. det ønskede sprog. 7 Tryk på. Det valgte sprog vises. 8 Tryk på (OK). 1 Åbn Indstillinger Lydstyrke. 2 Indstil minutterne vha.. Ved hvert tryk på knappen lyder en bip-lyd i den nyvalgte lydstyrke. 3 Tryk på. Apparatet vender tilbage til menuen Indstillinger. 47

50 5 Gennemførelse af indstillinger 5.4 Indstilling af lydsignal I menuen Lydsignal kan du til- eller frakoble bip-lyde, bip-lyd ved påmindelser og akustisk mode. Bip-lyde: Når Bip-lyde er tilkoblet, og lydstyrken ikke er indstillet på niveau 1 (Lydløs), lyder der en bip-lyd ved en måling, når apparatet transporterer et testfelt over på kassettespidsen, når Tilfør dråbe vises, og du kan tilføre blod eller kontrolvæske til testfeltet, når Måling er i gang vises, og målingen begynder, når måleresultatet vises, hvis der vises en fejlmeddelelse (en dobbelt-bip-lyd 4 gange efter hinanden). Påmindelser: Hvis Påmindelser er tilkoblet, lyder bip-lydene. Akust. mode: Hvis akustisk mode er tilkoblet, fører apparatet dig igennem blodsukkermålingen med de førnævnte bip-lyde (se kapitel Akustisk mode, side 81). Til- og frakobling af lydsignal Bip-lyde, påmindelser og akustisk mode kan kun til- og frakobles. Fremgangsmåde ved eksemplet bip-lyde: 1 Åbn Indstillinger Lydsignal. 2 Vælg vha. Bip-lyde. 3 Tryk på for at til- ( ) eller frakoble ( ) bip-lyde. i Hvis du ønsker at anvende den akustiske mode, skal du tilkoble både Akust. mode og Bip-lyde. 48

51 Gennemførelse af indstillinger Indstilling af påmindelser Du kan indstille op til 7 påmindelsestidspunkter. Når apparatet er slukket, vises Påmindelse og påmindelsestidspunktet dagligt på det indstillede klokkeslæt. Samtidig lyder der bip-lyde, såfremt du har tilkoblet Påmindelser i menuen Lydsignal (se side 115). Indstilling af ny påmindelse Åbn Indstillinger Påmindelser. 2 Vælg vha. Ny. 3 Åbn vha. Ny. Når meddelelsen med påmindelsen vises, kan du frakoble bip-lydene ved at trykke på en vilkårlig knap. Hvis du ikke trykker på en knap, slukkes apparatet automatisk efter 20 sekunder. Påmindelsen gentages ikke. Hvis du udfører en blodsukkermåling 10 eller færre minutter før en påmindelse, bortfalder påmindelsen. 4 Indstil timerne 1 vha.. 5 Tryk på (Fortsæt). 6 Indstil minutterne 2 vha.. 7 Tryk på (Fortsæt). 49

52 5 Gennemførelse af indstillinger Tryk på. Apparatet vender tilbage til menuen Påmindelser. Kun ved klokkeslæt i 12-timersformat: Angivelsen am (om formiddagen) eller pm (om eftermiddagen) er markeret. 7a Vælg vha. 7b Tryk på (Fortsæt). am eller pm. 24-timersformat 12-timersformat Det indstillede påmindelsestidspunkt vises. 24-timersformat 12-timersformat Apparatet viser dig det påmindelsestidspunkt, du har indstillet. Påmindelsen er samtidig blevet tilkoblet. 50

53 Til- eller frakobling af påmindelse I displayet vises listen over de forhåndenværende påmindelser. 1 Åbn Indstillinger Påmindelser. 2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som du ønsker at til- eller frakoble. 3 Tryk på. 4 Vælg vha. Tilkoblet. 5 Tryk på for at til- eller frakoble påmindelsen. En påmindelse, som én enkelt gang påminder dig om at kontrollere blodsukkeret, vises ikke i påmindelseslisten (se også side 42). Redigering af påmindelse Gennemførelse af indstillinger 1 Åbn Indstillinger Påmindelser. 2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som du ønsker at redigere. 3 Tryk på. 4 Vælg vha. Redigér. 5 Tryk på. 6 Indstil det nye påmindelsestidspunkt. Påmindelsestidspunktet er nu redigeret. Sletning af påmindelse 1 Åbn Indstillinger Påmindelser. 2 Vælg vha. det påmindelsestidspunkt, som du ønsker at slette. 3 Tryk på. 4 Vælg vha. Slet. 5 Tryk på. Påmindelsestidspunktet er nu slettet. 5 51

54 5 Gennemførelse af indstillinger 5.6 Indstilling af klokkeslæt, dato og tidsformat Klokkeslæt og dato er allerede forudindstillet i apparatet. Hvis du anvender påmindelserne, eller ønsker at analysere dine måleresultater, f.eks. med en computer, skal du kontrollere klokkeslæt og dato, og korrigere dem, hvis de afviger fra det aktuelle klokkeslæt hhv. den aktuelle dato. Alle måleresultater lagres med klokkeslæt og dato. Kun hvis klokkeslæt og dato er indstillet korrekt, er det muligt at foretage meningsfyldte tidsrelaterede analyser af måleresultaterne. Indstilling af klokkeslæt Åbn Indstillinger Klokkesl./dato Klokkeslæt. 2 Indstil timerne 1 vha.. 3 Tryk på (Fortsæt). 4 Indstil minutterne 2 vha.. 5 Tryk på (Fortsæt ). 52

55 Gennemførelse af indstillinger 5 3 Indstilling af dato Rækkefølgen af dag, måned og år ved indstillingen af datoen retter sig efter det indstillede tidsformat. Med undtagelse af rækkefølgen er fremgangsmåden i øvrigt den samme. Der findes følgende rækkefølger: Dag.Måned.År Måned/Dag/År År/Måned/Dag Kun ved klokkeslæt i 12-timersformat: Angivelsen am eller pm 3 er markeret. 5a Vælg vha. am eller pm. 5b Tryk på (Fortsæt) Tryk på (OK). Det indstillede klokkeslæt vises. 1 Åbn Indstillinger Klokkesl./dato Dato. 53

56 5 Gennemførelse af indstillinger 2 Indstil dagen 1 vha.. 3 Tryk på (Fortsæt). 4 Indstil måneden 2 vha.. 5 Tryk på (Fortsæt). 6 Indstil året 3 vha.. 7 Tryk på (Fortsæt). Den indstillede dato vises. 8 Tryk på (OK). i Hvis den indtastede dato ikke findes (f.eks. 31. april), vender apparatet efter bekræftelse af den sidste indtastning med Fortsæt (trin 7) tilbage til den første indtastningsposition. Indstilling af tidsformat 1 Åbn Indstillinger Klokkesl./dato Tidsformat. Det aktuelt indstillede tidsformat er markeret. 2 Vælg vha. det ønskede tidsformat. 3 Tryk på. Det valgte tidsformat vises. 54

57 4 Tryk på (OK) for at bekræfte det valgte tidsformat. Hvis du ikke ønsker at indstille det valgte tidsformat, skal du vælge Afbryd. Tryk på -knappen (OK) for at vende tilbage til menuen Klokkesl./dato. 5.7 Indtastning af målområde Gennemførelse af indstillinger Du kan indtaste dit personlige målområde for blodsukkerværdier (grundindstilling: Fra). Måleresultater, der ligger over dette målområde, er angivet med symbolet. Måleresultater, der ligger under dette målområde, er angivet med symbolet. Målområdet omfatter de blodsukkerværdier, der skal opnås ved optimal behandling. Bestem det målområde, der er relevant for dig, sammen med din diabetesbehandler. Målområdet fastlægger du ved at indtaste en nedre og øvre grænseværdi. Den nedre grænseværdi kan indstilles fra 2,8 til 5,5 mmol/l. Den øvre grænseværdi kan indstilles fra 5,5 til 11,1 mmol/l. Begge grænseværdier kan indstilles i trin på 0,1 mmol/l. 5 55

58 5 Gennemførelse af indstillinger W Hvis du ønsker at anvende den nedre grænseværdi som angivelse af et muligt for lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi), skal du overveje følgende: Angivelsen er kun pålidelig, hvis grænseværdien er valgt rigtigt. Vi anbefaler dig derfor udtrykkeligt, at du drøfter indstillingen af grænseværdien med din diabetesbehandler. Denne funktion erstatter ikke din diabetesbehandlers eller dit diabetes-teams undervisning i hypoglykæmi. Indstilling af målområde 1 Åbn Indstillinger Målområde. 2 Vælg vha. Redigér. 3 Tryk på Indstil den nedre grænseværdi 1 vha.. 5 Tryk på (Fortsæt). 6 Indstil den øvre grænseværdi 2 vha.. 7 Tryk på (Fortsæt). 8 Tryk på (OK) for at bekræfte det indstillede målområde. 56

59 Hvis du ikke ønsker at indstille et målområde, skal du vha. vælge Afbryd og derefter trykke på -knappen (OK) for at vende tilbage til menuen Indstillinger. Gennemførelse af indstillinger Til-/frakobling af eksisterende målområde 1 Åbn Indstillinger Målområde. 5 Det indstillede målområde vises. Det er samtidig tilkoblet. 9 Vælg vha. Tilbage. 10 Tryk på. Apparatet vender tilbage til menuen Indstillinger. 2 Vælg vha. Tilkoblet. 3 Tryk på for at til- eller frakoble målområdet. En lille kasse angir målområdet som frakoblet, et flueben som tilkoblet. 57

60 5 Gennemførelse af indstillinger Redigering af målområde 1 Åbn Indstillinger Målområde. 5.8 Indstilling af lysstyrke Du kan indstille lysstyrken for teksterne og symbolerne, som vises i displayet, på 3 forskellige niveauer. Jo flere bjælker der er udfyldt i displayet, desto højere er lysstyrken. 2 Vælg vha. Redigér. 3 Tryk på. 4 Indstil det nye målområde. 5 Tryk på (OK) for at bekræfte det indstillede målområde. Det redigerede målområde vises. Det er samtidig tilkoblet. 1 Åbn Indstillinger Lysstyrke. 2 Indstil lysstyrken vha.. 3 Tryk på. 58

61 6 Anvendelse af apparatet som dagbog Apparatet kan lagre op til 2000 måleresultater med klokkeslæt og dato. Du skal intet foretage dig for at lagre et måleresultat. Alle måleresultater, alle symboler, der vises sammen med måleresultatet, og alle indstillede markører lagres automatisk af apparatet. Er hukommelsespladserne opbrugt, slettes det ældste måleresultat, når der udføres en ny måling for at skaffe plads til det nye måleresultat. I menuen Mine data har du følgende valgmuligheder: Alle resultater: vis alle lagrede måleresultater Gennemsnit: vis gennemsnittene for de sidste 7, 14, 30 eller 90 dage Pc-analyse: vis og analyser lagrede måleresultater på en computer (se side 64) Anvendelse af apparatet som dagbog 6.1 Hentning af lagrede måleresultater Du har mulighed for at hente alle lagrede måleresultater via menuen Mine data eller med -knappen. Symboler, der er lagret sammen med måleresultatet, vises til højre over måleresultatet. For at hente lagrede måleresultater via menuen Mine data skal du gøre følgende: Åbn Mine data ( symbol) Alle resultater. Det sidst lagrede måleresultat vises. 6 59

62 6 Anvendelse af apparatet som dagbog For at hente måleresultater med gøre følgende: Når apparatet er slukket: -knappen, skal du Tryk på, til apparatet tændes (længere end 2 sekunder). Det sidst lagrede måleresultat vises. Hent ældre måleresultater: Tryk på for at komme til det næstældste måleresultat. Tryk på for at komme til det næstnyeste måleresultat. Hvis du holder knapperne trykket ned, vises måleresultaterne i hurtigt gennemløb, i starten langsomt, senere hurtigt. Ved det ældste og nyeste (sidste) måleresultat bliver displayet stående. Hvis der i hukommelsen som det sidste (nyeste) måleresultat vises XX.X med streger ved dato og klokkeslæt, gav den sidste måling ikke noget måleresultat. I dette tilfælde blev der enten vist en fejlmeddelelse ved den sidste måling, eller du tilførte ikke noget blod (eller kontrolvæske), efter at opfordringen Tilfør dråbe blev vist. Efter den næste måling, som giver et måleresultat, bliver X-resultatet slettet fra hukommelsen. Hvis der ikke er lagret måleresultater i apparatet, vises ligeledes XX.X. 60

63 Anvendelse af apparatet som dagbog Hentning af gennemsnit Apparatet kan beregne gennemsnit af de lagrede måleresultater. Du kan vælge, hvilke måleresultater gennemsnittene skal beregnes ud fra: Gennemsnittet beregnes ud fra alle måleresultater, der stemmer overens med dit valg. Alligevel inddrages følgende måleresultater ikke i beregningen: Kontrolmålinger (markeret med ), Måleresultater, der blev vist som eller. alle måleresultater 1 kun måleresultater, der er markeret med Før måltid 2 kun måleresultater, der er markeret med Efter måltid 3 Har du truffet dette valg, kan du vælge det tidsrum, hvor værdierne blev målt: De sidste 7, 14, 30 eller 90 dage

64 6 Anvendelse af apparatet som dagbog Valg af tidsrum 1 fastlægger kun det gennemsnit, du først får vist. Med -knapperne kan du skifte direkte fra et tidsrum til de andre. 1 1 Åbn Mine data Gennemsnit. 2 Vælg vha. Alle måleresultater, Før måltid eller Efter måltid. 3 Tryk på. 4 Vælg vha. det tidsrum, hvor værdierne blev målt: 7, 14, 30 eller 90 dage. 5 Tryk på. Det valgte gennemsnit 2 vises sammen med antallet af måleresultater, som dette gennemsnit er beregnet ud fra (betegnet som Test)

65 Gennemsnit Før måltid er markeret med Gennemsnit Efter måltid er markeret med symbolet. symbolet. i Anvendelse af apparatet som dagbog Apparatet beregner også gennemsnittet for et tidsrum, hvis de lagrede måleresultater dækker et mindre tidsrum (f.eks. kun 5 dage). Hvis gennemsnit ikke kan beregnes, vises XX.X (mmol/l) i stedet for et gennemsnit, og antallet af måleresultater (Test) angives med nul. Det er tilfældet, hvis der ikke er lagret måleresultater i det valgte tidsrum, eller kun måleresultater, der ikke inddrages i beregningen af gennemsnittene. 6 63

66 7 Analyse af måleresultater på pc en 7 Analyse af måleresultater på pc en Apparatet har en indbygget USB-grænseflade (USB = universal serial bus) til overførsel af lagrede måleresultater til en tilsvarende udstyret computer (pc). USB-grænsefladen 1 befinder sig på venstre side af apparatet. 1 Den medleverede USB-ledning har to forskellige stik: Micro-B-stikket 2 er beregnet til tilslutningen til apparatet, USB-A-stikket 3 til tilslutningen til computeren. Via menuen Pc-analyse kan du på to forskellige måder vise måleresultaterne med computeren: Med Dataoverførsel sker en overførsel af måleresultaterne til computeren. Med specielle software-programmer til diabetesmanagement kan du vise og analysere dataene. Med Rapporter kan du vise og analysere måleresultaterne vha. den i apparatet installerede software, der anvendes til dagbogsfunktionen, og en internetbrowser på computeren. Med disse muligheder for analyser kan du og din diabetesbehandler bedre administrere dine måleresultater, og vha. grafikker og tabeller kan du bedre forstå dine måleresultater

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Standardbrugervejledning

Standardbrugervejledning Roche USA 52186 Aviva V6/1 00048009706/C Black Roche USA 52186 Aviva V6/2 00048009706/C Cyan Roche USA 52186 Aviva V6/3 00048009706/C Magenta 2013 Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere