Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)"

Transkript

1 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), kan søge om godskrivning/afkortning af praktikuddannelsen, hvis de har relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang. Ved relevant erhvervserfaring til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) forstås, at ansøger inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget: inden for overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område som handicaphjælper indenfor voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet. En ansøger, der ønsker godskrivning/afkortning af praktikuddannelsen, skal selv fremskaffe dokumentation for relevant erhvervserfaring. Ansøger har således brug for, at tidligere arbejdssteder/arbejdsgivere medvirker i ansøgers indsamling af dokumentation for relevant erhvervserfaring. Ansøgers sidste arbejdssted/arbejdsgiver skal desuden vurdere ansøgers kompetencer i forhold til de praktikmål (se Skema III), der gælder for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper). For at opnå afkortning skal der være dokumentation for minimum 1 eller 2 års relevant erhvervserfaring og kompetencer Ansøgning om godskrivning samt dokumentation for relevant erhvervserfaring og kompetencer skal afleveres ved ansøgning om optag på uddannelsen. Hvor meget godskrivning/afkortning kan man søge om? En ansøger, der har minimum 1 års relevant erhvervserfaring, kan søge om at få afkortet praktikuddannelsen med 50 %. En ansøger, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan søge om at få afkortet praktikuddannelsen med 95 %. Hvad betyder det, at eleven får 50 % eller 95 % afkortning? Der er ca. 30 ugers praktik på social- og sundhedsuddannelsen, trin 1. En elev der får 50 % afkortning, skal have ca. 15 ugers praktik. Ved afslutningen af praktikperioden laves en afsluttende praktikerklæring, hvor det bedømmes, om eleven har nået de samlede mål for den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen, trin 1.

2 2 En elev, der får 95 % afkortning, skal have ca. 2 ugers praktik. Ved afslutningen af praktikperioden laves en afsluttende praktikerklæring, hvor det bedømmes, om eleven har nået de 1-2 praktikmål, som det er aftalt, at eleven skal nå i praktikperioden. Hvad sker der, når man ansøger om godskrivning? En ansøgning om godskrivning/afkortning kan få følgende udfald: ansøgningen om godskrivning imødekommes og resulterer i afkortning af praktikuddannelsen ansøgningen om godskrivning imødekommes ikke, fordi der mangler relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang ansøgningen om godskrivning/afkortning imødekommes ikke, fordi ansøgers kompetencer vurderes som utilstrækkelige Afgørelse vedrørende godskrivning af praktikmål/afkortning af praktikuddannelsen træffes i et samarbejde mellem praktikvirksomheden - i denne sammenhæng Sundheds og Omsorgsforvaltningen - og Social- og Sundhedsskolen København. Vejledningerne herunder retter sig mod 1. ansøgere til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der ønsker godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen 2. tidligere ansættelsessteder/arbejdsgivere, der skal dokumentere, at ansøgere til Socialog sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der søger om godskrivning og afkortning af praktikuddannelsen, har relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang 3. ansøgers sidste ansættelsessted/arbejdsgiver, der skal a) dokumentere, at ansøgere til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der søger om godskrivning og afkortning af praktikuddannelsen, har relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang og b) vurdere ansøgers kompetencer i forhold til de praktikmål, som gælder for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper).

3 3 1: Vejledning til ansøgere til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der ønsker godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen Har du relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang, kan du søge om at få godskrevet dele af praktikuddannelsen 1. Ved relevant erhvervserfaring til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1(Social- og sundhedshjælper) forstås, at du inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget: inden for overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område som handicaphjælper indenfor voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes med 50 % Eksempel: Ansættelse med 20 timer i gennemsnit pr. uge i 6 måneder tæller som 3 måneders beskæftigelse. Hvor meget godskrivning/afkortning kan jeg søge? Har du minimum 1 års relevant erhvervserfaring, kan du søge om at få afkortet praktikuddannelsen med 50 %. Har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan du søge om at få afkortet praktikuddannelsen med 95 %. Hvordan skal jeg søge? 1. Du skal selv udfylde Skema I: Mine oplysninger 2. Du skal have din arbejdsgiver/dine arbejdsgivere til at udfylde, underskrive og sætte stempel på Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse. Hver arbejdsgiver, som tæller med i din dokumentation, skal udfylde, underskrive og sætte stempel på Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse. 3. Din sidste arbejdsgiver skal også udfylde Skema III eller Skema IV: Skema til vurdering af ansøgers kompetencer (Skema III, hvis du søger om 50 % godskrivning eller Skema IV, hvis du søger 95 % godskrivning) 4. Du skal lægge de udfyldte dokumenter sammen med din ansøgning, som du afleverer eller sender til Social- og Sundhedsskolen København 1 jf. BEK nr. 163 af 07/03/2008, Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

4 4 2: Vejledning til tidligere ansættelsessteder/arbejdsgivere, der skal dokumentere, at ansøgere til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der søger om godskrivning og afkortning af praktikuddannelsen, har relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang For at ansøger kan opnå godskrivning for dele af praktikuddannelsen, skal ansøger kunne dokumentere relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang 2. Ved relevant erhvervserfaring til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) forstås, at ansøger inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget: inden for overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område som handicaphjælper indenfor voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet. Tidligere ansættelsessteders/arbejdsgiveres opgave Ansøgers tidligere arbejdssted(er)/arbejdsgiver(e) skal udfylde Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse. Det er vigtigt for ansøger, at kun relevant erhvervserfaring registreres sammen med ansættelsens varighed og antal timer. Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring: Skemaet udfyldes, underskrives og stemples og udleveres til ansøger. 2: jf. BEK nr. 163 af 07/03/2008, Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

5 5 3: Vejledning til ansøgers sidste ansættelsessted/arbejdsgiver, der skal a) dokumentere at ansøgere til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper), der søger om godskrivning og afkortning af praktikuddannelsen, har relevant erhvervserfaring i tilstrækkeligt omfang og b) vurdere ansøgers kompetencer i forhold til de praktikmål, som gælder for Socialog sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Social- og Sundhedsskolen København og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, samarbejder om praksis vedr. ansøgning om godskrivning for dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1. Har du spørgsmål til skemaet, og er du som arbejdsgiver ansat i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal du henvende dig til den uddannelsesansvarlige på plejehjemmet/i hjemmeplejen eller til uddannelseskonsulenten på Lokalområdekontoret. Hvis du som arbejdsgiver er ansat et andet sted, dvs. uden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, kan du henvende dig til uddannelseskonsulenten i Sundheds og Omsorgsforvaltningen, Center for Organisation, Sjællandsgade 40, 2200 Kbh. N. Hanne Berner, tlf , mailadresse: For at ansøger kan opnå godskrivning for dele af praktikuddannelsen, skal ansøger kunne dokumentere relevant erhvervserfaring 3. Ved relevant erhvervserfaring til Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) forstås, at ansøger inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget: inden for overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område som handicaphjælper indenfor voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet Sidste ansættelsessteds/arbejdsgivers opgave Ansøgers sidste ansættelsessted/arbejdsgiver skal udfylde Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse Skema III eller Skema IV: Skema til vurdering af ansøgers kompetencer Det er vigtigt for den senere ansøgning, at kun relevant erhvervserfaring registreres sammen med ansættelsens varighed og antal timer. Skema II: Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse: Skemaet udfyldes, underskrives og stemples og udleveres til ansøger. Skema III (der søges om 50 % godskrivning) eller Skema IV (der søges om 95% godskrivning): Skema til vurdering af ansøgers kompetencer 3 jf. BEK nr. 163 af 07/03/2008, Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

6 6 Sidste arbejdssted/arbejdsgiver vurderer ansøgers kompetencer i forhold til de praktikmål, som gælder for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper). Vedlagte Vejledning til vurdering af kompetencer skal hjælpe ansøgers sidste arbejdssted/arbejdsgiver i vurderingen af ansøgers kompetencer. Ansøgers sidste arbejdssted/arbejdsgiver skal vurdere ansøgers kompetencer i forhold til de oplistede praktikmål (A I). Kompetencer beskrives på tre niveauer, der angiver, i hvilken grad ansøger har kompetencer svarende til målene for praktikuddannelsen. Niveauerne beskrives således: I høj grad I nogen grad I mindre grad Skema III: Hvis ansøger søger om 50 % godskrivning/afkortning: Når sidste arbejdssted/arbejdsgiver udfylder Skema til vurdering af ansøgers kompetencer, skal ansøger kun vurderes i forhold til niveauerne I mindre grad og I nogen grad. (En elev der får 50 % afkortning, skal have ca. 15 ugers praktik. Ved afslutningen af praktikperioden laves en afsluttende praktikerklæring, hvor det bedømmes om eleven har nået de samlede mål for den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen trin 1.) Skema IV: Hvis ansøger søger om 95 % godskrivning/afkortning: Når sidste arbejdssted/arbejdsgiver udfylder Skema til vurdering af ansøgers kompetencer, skal ansøger vurderes i forhold til niveauerne I mindre grad, I nogen og I høj grad. (En elev der får 95 % afkortning, skal have ca. to ugers praktik. Ved afslutningen af praktikperioden laves en afsluttende praktikerklæring, hvor det bedømmes, om eleven har nået de 1-2 praktikmål, som det er aftalt at eleven skal nå i praktikperioden.) Den vurdering, sidste arbejdssted/arbejdsgiver giver af ansøgers kompetencer, skal afspejle de kompetencer, som ansøger har vist i det daglige arbejde. Vurderingen indgår i den samlede vurdering, hvori der tages endelig stilling til, om ansøger kan opnå godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen.

7 7 Mit navn Mit CPRnr.: Skema I: Mine oplysninger Jeg søger 50 % godskrivning og kan dokumentere 1 års relevant erhvervserfaring Sæt x: Jeg søger 95 % godskrivning og kan dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring Sæt x: Jeg har inden for de seneste 4 år - været ansat på følgende arbejdssted/arbejdssteder: Arbejdssted 1. arbejdssted: Fra dato Indenfor de seneste 4 år Til dato Antal timer ugentligt (gennemsnit) Dokumentation vedlagt (f.eks. ansættelsesbrev) Ja Nej 2. arbejdssted: 3. arbejdssted: 4. arbejdssted: 5. arbejdssted: Dato Min underskrift

8 8 Skema II Dokumentation for relevant erhvervserfaring/ansættelse Ansøgers navn: CPR-nr.: Udfyldes af arbejdsgiver: Arbejdsområde Fra dato Til dato Timer pr. uge Arbejdstimer i alt Dokumentation vedlagt Dokumentation ikke vedlagt Ovenstående bekræftes af arbejdsgiver med underskrift og stempel: Dato: Underskrift: Stempel: Til eleven: Hvis du har brug for dokumentation fra flere arbejdsgivere, må du downloade siden igen.

9 9 Skema III: Vurdering af ansøgers kompetencer Ansøgers navn: Ansøgers cpr.nr.: Søger om 50 % afkortning Praktikmål Ansøger kan: (viden, færdigheder og holdninger) A i samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes B observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret C vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder D formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov E arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde F arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og vidensøgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne G kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde H alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særligt henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen I vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til regler og lovgivning på området. I mindre grad Kompetenceniveauer I nogen grad I høj grad Vurdering af ansøgers kompetencer skal bekræftes af arbejdsgiver med underskrift og stempel. Dato Stempel: Underskrift

10 10 Skema IV: Vurdering af ansøgers kompetencer - Ansøgers navn: Ansøgers cpr.nr.: Søger om 95 % afkortning Praktikmål Ansøger kan: (viden, færdigheder og holdninger) A i samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes B observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret C vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer i den sammenhæng forholde sig til kommunens kvalitetsstandarder D formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov E arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde F arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og vidensøgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne G kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere samt indgå i tværfagligt samarbejde H alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særligt henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen I vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til regler og lovgivning på området. I mindre grad Kompetenceniveauer I nogen grad I høj grad Vurdering af ansøgers kompetencer skal bekræftes af arbejdsgiver med underskrift og stempel. Dato Stempel: Underskrift

11 11 Vejledning til vurdering af kompetencer Kompetenceniveauer/Kompetencestandarder Kan i mindre grad Kan i nogen grad Kan i høj grad Ansøger kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling, eller ansøger kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i sosu-hjælperens fundamentale kundskabs og færdighedsområder, og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. VIDEN. Hjælpeord: Kendskab til Faktaviden Genkender Beskriver Gengiver FÆRDIGHEDER. Hjælpeord: Vejledes Indstillet på Kopierer Anvender Bliver klar over Kan ikke prioritere HOLDNINGER. Hjælpeord: Reagerer på Forholder sig til Deltager Interesseret Lytter Udviser forståelse Ansøger kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og kendte omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger, og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. VIDEN. Hjælpeord: Viden om Vælger Overfører Redegør Generaliserer Sammenligner FÆRDIGHEDER. Hjælpeord: Overblik Afprøver Rutinepræget En vis sikkerhed En vis selvstændighed Overskuer eget arbejde HOLDNINGER. Hjælpeord: Argumenterer Påtager sig Bevidst om Konsekvent Vælger Samarbejder Reflekterer Ansøger kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer, alene eller i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. VIDEN. Hjælpeord: Indsigt i Planlægger Kombinerer Kritiserer Overskuer Diskuterer og fremstiller FÆRDIGHEDER. Hjælpeord: Udfører selvstændigt Udfører sikkert Udfører kreativt Ser nuancer Prioriterer mellem opgaver Overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde HOLDNINGER. Hjælpeord: Tager ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Reflekterer kritisk Arbejder bevidst med Udvikler

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere