Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Søren Mayntz, Søren Wiborg, John Sørensen, Arne Petersen Erdal Colak Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsrapport for specialiseringsområdet Præsentation af centre Årsplan 2014 for Børne- og Kulturudvalget Den politiske vision - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Rammebetingelser for folkeskolerne - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Anbefaling af reformens nye timetal - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform foråret Meddelelser fra Formanden Underskriftsside Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at godkende dagsordenen. Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

4 2. Kvalitetsrapport for specialiseringsområdet Sagsnr.: 14/27 Beslutningstema Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter (PPR) for Ishøj og Vallensbæk kommuner har udarbejdet kvalitetsrapport Indstilling Center for Skoler og Dagtilbud indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen, at drøfte og godkende kvalitetsrapporten. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kvalitetsrapporten er den tredje rapport, der er udarbejdet på Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter-området (PPR). Rapporten tegner et billede af PPR s virksomhed, og viser desuden Vallensbæk og Ishøj Kommunes ressourceforbrug inden for det specialpædagogiske område. Et nyt element i denne rapport er resultaterne fra en forældretilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i efteråret Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kvalitetsrapport for PPR /14 Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

5 3. Præsentation af centre Sagsnr.: 14/76 Beslutningstema Præsentation af de centre der refererer til udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Børne- og Kulturudvalget at tage præsentationen til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Centerchef Pia Hjørtoft og centerchef Eva Rehling præsenterer hhv. Center for Skoler og Dagtilbud og Center Borgeraktivitet og Kultur, herunder politikker, organisering, centrenes medarbejdere, vigtigste (drifts-)opgaver, kommune- og borgerdata på centrenes områder, centrenes budget og økonomi samt centrenes vigtigste udviklingsopgaver og langsigtede mål. Kommunikation Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

6 4. Årsplan 2014 for Børne- og Kulturudvalget Sagsnr.: 12/10401 Beslutningstema Godkendelse af årsplan for Børne- og Kulturudvalget for Årsplanen omhandler oversigt over udvalgets møder gennem året, datoer for arrangementer og møder med udvalgets deltagelse herunder de årlige møder med bestyrelserne for skoler og daginstitutioner. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at årsplanen godkendes. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Godkendt med den bemærkning at årsplan 2014 fremlægges igen på udvalgets første møde i det nye år. Erdal Colak deltog ikke i behandlingen af punktet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Børn og Kultur har udarbejdet årsplan for Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder gennem året, datoer og arrangementer og møder med udvalgets deltagelse herunder de årlige møder med bestyrelserne for skoler og daginstitutioner. På skoleområdet afholder Børne- og Kulturudvalget i 2014 et årligt møde med hver af skolebestyrelserne. På daginstitutionsområdet afholdes et fællesmøde med deltagelse af Borgmesteren, Børne- og Kulturudvalget, formænd og næstformænd for daginstitutionernes bestyrelser og dagplejen samt institutionsledere og souschefer. På Kultur- og Fritidsområdet afholdes der nogle forskellige arrangementer. Kommunikation Skoler og institutioner på Børne- og Kulturområdet. Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

7 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Årsplan 2014 for Børne- og Kulturudvalget 53527/13 Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

8 5. Den politiske vision - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Godkendelse af den politiske vision for folkeskolerne i Vallensbæk kommune. Indstilling Det nu nedlagte (pr. 31/ ) 17, stk. 4 udvalg indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at godkende at den politiske vision for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune anvendes som retningsgivende for det videre arbejde med skoleudvikling i kommunen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Indstillingen kommer af udvalgsarbejde i forbindelse med implementering af Folkeskolereformen i Vallensbæk Kommune. Her har det politiske niveau, professionelle og andre relevante aktører været inddraget i det forberedende arbejde. Udvalget har haft til opgave, at komme med forslag til en vision og skolepolitik. Vallensbæk Kommunes vision for folkeskolen Den udfordrende skole for både børn og voksne Vallensbæk Kommune har høje forventninger til alle børns læring. Vores skoler er kendetegnet af glade elever, som trives i en attraktiv skole, hvor elevernes læring er det styrende for skoledagens tilrettelæggelse og indhold. Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi. Reformarbejdet betyder endvidere, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ny skolepolitik sammenhængende med den politiske vision for skolerne i Vallensbæk Kommune, samt nye styringsmæssige principper til implementering af reformen. Baggrund Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev i juni 2013 enige om en folkeskolereform, der træder i kraft fra den 1. august Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

9 Folkeskolereformen stiller både nye og skærpede krav til styringen af folkeskolen og giver en række nye muligheder for forvaltningen i arbejdet med folkeskolen. Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i forhold til eksisterende lov og bekendtgørelser. Intentionen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med mere undervisningstid og med anvendelse af mere varierede undervisningsformer. Udvalgets rolle har været at være forberedende og rådgivende for de politiske udvalg, der skal træffe beslutninger vedrørende Folkeskolereformen. Udvalget har herudover ikke haft selvstændig kompetence. Kommunikation Skolebestyrelser Ledere Lærere Musikskolen Ungdomsskolen Faglige foreninger Retsgrundlag Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen, indgået den 13. juni Bilag: 1 Åben Vallensbæk Kommunes vision for folkeskolen 316/14 Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

10 6. Rammebetingelser for folkeskolerne - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Fastsættelse af overordnede rammer for ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august Indstilling Det nu nedlagte (pr. 31/ ) 17, stk. 4 udvalg indstiller til Børne og Kulturudvalget, at godkende at rammebetingelser for folkeskoler i Vallensbæk Kommune som led i Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august Herunder: at skoleledelsen har det overordnede pædagogiske, administrative og personalemæssige ansvar at det professionelle råderum anvendes med udgangspunkt i Folkeskoleloven samt de kommunale og lokale værdier, mål og strategier at arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage mandag til fredag. Desuden: Placeres undervisningen på 200 skoledage. Elevernes sommerferie placeres på 6 uger, med første feriedag sidste lørdag i juni måned (med start fra 1.juli 2015). Lærernes årsnorm placeres på op til 220 årlige arbejdsdage. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperiode fra 1/8 31/7). Lærernes ferie placeres således: 3 ugers sommerferie placeres i juli måned 1 uges ferie placeres i uge 42 1 uges ferie placeres i uge 8 Endvidere at pædagogernes ferie placeres i henhold til overenskomst gældende for pædagoger. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

11 Sagsfremstilling Med afsæt i lov om ændring af folkeskolen, arbejdstidsaftale for BUPL, samt lov nr. 409 (Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område) formuleres rammebetingelser for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune. Denne sag har til formål at få godkendt de anbefalede indstillinger til Børne- og Kulturudvalget. Indstillingerne kommer af udvalgsarbejde i forbindelse med implementering af Folkeskolereformen i Vallensbæk Kommune. Gennem de sidste måneder har det politiske niveau, professionelle og andre relevante aktører været inddraget i det forberedende arbejde til Folkeskolereformen, som træder i kraft den 1. august Rammebetingelserne styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Udgangspunktet for rammebetingelserne er, at det pædagogiske personales opgaver som udgangspunkt løses på skolen. Dette forbedrer muligheden for et styrket samarbejde mellem det pædagogiske personale, og mellem personalet og skolens ledelse. Ledelsesrollen Skolens ledelse har den overordnede pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Skoleledelsen vælger gennem dialog med det pædagogiske personale, elever, ledelsesteam og skolebestyrelse skolens indsatsområder, der er tilpasset skolens behov. Ledelsen indgår i en tæt dialog med medarbejderne om, hvordan organiseringen af skolens samlede opgave kan fremme et godt undervisnings-, fritids- og læringsmiljø, og give gode resultater. Set i lyset af de ændringer den nye folkeskolelov medfører for den samlede arbejdsopgave, er der enighed om at følge arbejdsmiljøet tæt. Lokalt sker det ved løbende drøftelser i MED-udvalget og arbejdsmiljøgruppen om forhold af betydning for arbejdsmiljøet og i skolebestyrelsen, som løbende drøfter lokale mål og rammer for skolens samlede virke. Det professionelle råderum Den samlede opgave på skolen er i fokus, og medarbejderne skal aktivt være en del af fællesskabet om opgaveløsningen. Medarbejdernes professionelle råde- og ansvarsrum giver mulighed for at anvende deres faglighed og dømmekraft til at løfte ansvaret for den samlede opgave med udgangspunkt i Folkeskoleloven samt de kommunale og lokale værdier, mål og strategier. Arbejdstid Arbejdet tilrettelægges som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag. Det pædagogiske personale skal være til stede i det tidsrum der giver mening i forhold til løsning af kerneopgaven, både hvad angår undervisning, pædagogisk arbejde og samarbejde (jævnfør den individuelle opgaveoversigt der udarbejdes for skoleåret). Løsning af arbejdsopgaver der hensigtsmæssigt kan afvikles andre steder, aftales med skoleledelsen. Undervisningen placeres på 200 skoledage. Elevernes sommerferie placeres på 6 uger, med første feriedag sidste lørdag i juni måned (med start fra 1. juli 2015). Lærernes årsnorm placeres på op til 220 årlige arbejdsdage. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperiode fra 1/8 31/7). Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

12 Lærernes ferie placeres således: 3 ugers sommerferie placeres i juli måned 1 uges ferie placeres i uge 42 1 uges ferie placeres i uge 8 Pædagogernes ferie placeres i henhold til overenskomst gældende for pædagoger. Samarbejdet på skolen Skoleledelsen har ansvaret for at lede og fordele arbejdet på skolen, og det er således skoleledelsen der i sidste ende træffer beslutninger om skolens virke. Dette sker som udgangspunkt i samarbejde med medarbejdere, tillidsvalgte, skolebestyrelse osv. Skoleledelsen udøver sin ledelsesret indenfor de almindelige rammer for ledere i Vallensbæk kommune herunder ledelsesgrundlag og mål og politikker. Rammebetingelserne for det pædagogiske personales arbejde bæres af et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, omkring børn og unges læring, udvikling og trivsel. Ledelse og medarbejdere på Vallensbæk Kommunes skoler er enige om at sikre og udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Alle medarbejdere skal sikres indflydelse på eget arbejde og parterne er enige om, at alle påtager sig ansvar for at udvikle en god arbejdsplads. Samarbejdet i den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig overfor det omgivende samfund. Det sker gennem en større inddragelse af det lokale erhvervs -, idræts, kultur- og foreningsliv i skolens daglige arbejde, samt gennem et forpligtende og gensidigt samarbejde med kommunens musik og ungdomsskole. Skoleledelsen har ansvaret for at dette samarbejde udmøntes i en praksis der bidrager til elevernes læring. Rammebetingelsernes ikrafttræden Rammebetingelserne træder i kraft pr. 1. august Baggrund Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev i juni 2013 enige om en folkeskolereform, der træder i kraft fra den 1. august Folkeskolereformen stiller både nye og skærpede krav til styringen af folkeskolen og giver en række nye muligheder for forvaltningen i arbejdet med folkeskolen. Reformaftalen har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftalen indebærer på den baggrund tre overordnede indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

13 Ovenstående betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ny skolepolitik, sammenhængen med den politiske vision for Skole & Fritidsområdet i Vallensbæk Kommune, samt nye styringsmæssige principper til implementering af reformen. Skolereformen medfører desuden, at flere beslutninger skal træffes lokalt i kommunen og på de enkelte skoler. Der er derfor været behov for forberedelse af reformen, og af de politiske beslutninger på området i forhold til det skolepolitiske indhold, styringsprincipper og økonomi. Udvalgets rolle har været at være forberedende og rådgivende for de politiske udvalg, der skal træffe beslutninger vedrørende folkeskolereformen. Udvalget har herudover ikke haft selvstændig kompetence. Kommunikation Skolebestyrelser Ledere Lærere Musikskolen Ungdomsskolen Faglige foreninger Retsgrundlag Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen, indgået den 13. juni Bilag: 1 Åben Rammebetingelser for skoler i Vallensbæk 315/14 Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

14 7. Anbefaling af reformens nye timetal - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Sagsnr.: 13/8125 Beslutningstema Godkendelse af at Vallensbæk Kommune pr. 1. august 2014 følger det timetal til fagopdelt undervisning, der angives som minimums- og vejledende timetal i den nye lov om folkeskolen. Indstilling Det nu nedlagte (pr. 31/ ) 17, stk. 4 udvalg indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at den fagopdelte undervisning i indskolingen falder med gennemsnitligt 0,6 timer pr. uge den fagopdelte undervisning på mellemtrinnet øges med gennemsnitligt 1,9 timer pr. uge den fagopdelte undervisning i udskolingen øges med gennemsnitligt 0,7 timer pr. uge Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Der er ikke et fastlagt timetal til den understøttende undervisning, men undervisningen tilrettelægges så en gennemsnitlig skoleuge har en varighed på henholdsvis 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen. Timetallet i de fagopdelte timer på de enkelte klassetrin har derfor indvirkning på, hvor meget tid, der bliver afsat til den understøttende undervisning. For skolerne i Vallensbæk er konsekvensen af at følge det timetal, der anbefales i reformen, som følger: i indskolingen falder den fagopdelte undervisning med gennemsnitligt 0,6 timer pr. uge på mellemtrinnet øges tiden til den fagopdelte undervisning med gennemsnitligt 1,9 timer pr. uge i udskolingen øges tiden til den fagopdelte undervisning med gennemsnitligt 0,7 timer pr. uge Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

15 Den understøttende undervisning kan tilrettelægges i form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv., der ligger ud over undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, men som skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål samt Fælles Mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Den understøttende undervisning skal således anvendes både til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold, herunder i forhold til de obligatoriske emner, og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Baggrund Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev i juni 2013 enige om en folkeskolereform, der træder i kraft fra den 1. august Folkeskolereformen stiller både nye og skærpede krav til styringen af folkeskolen og giver en række nye muligheder for forvaltningen i arbejdet med folkeskolen. Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i forhold til eksisterende lov og bekendtgørelser. Intentionen er, at alle elever skal have en længere og mere varieret skoledag med mere undervisningstid og med anvendelse af mere varierede undervisningsformer. Dette skal give tid til både mere fagopdelt undervisning og tid til nyskabelsen understøttende undervisning. Kommunikation Skolebestyrelser Ledere Lærere Musikskolen Ungdomsskolen Faglige foreninger Retsgrundlag Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen, indgået den 13. juni Bilag: 1 Åben Anbefaling vedrørende tilmetal (UU) 317/14 Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

16 8. Kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform foråret 2014 Sagsnr.: 14/219 Beslutningstema Opstart af kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i kommunens skoler i foråret 2014, som forberedelse til skolereformen august Indstilling Center for Skoler og Daginstitutioner indstiller til Børne og Kulturudvalget, at godkende afholdelse af fælles kompetenceforløb Synlig læring for lærere og pædagoger, til afholdelse foråret 2014, som forberedelse til den kommende skolereform. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forløbet Synlig læring varer samlet 12 timer pr. skole, fordelt på 3 dage á 4 timer. Forløbet omfatter det samlede pædagogiske personale på skolen, og placeres på eftermiddage i perioden kl Dette medfører at SFO-personalet ikke kan være til stede i SFO en på de omfattede tre kursusdage. De tre SFO er vil vikardække for hinanden, således at personale fra de to SFO er der ikke har kursus, vil sende personale til den SFO der deltager på kursus, så SFO-en kan holde åbent som planlagt. Ovenstående vil betyde at børn og forældre i SFO en på de tre kursusdage vil møde personale fra en af de to andre SFO er i kommunen. Samlet pris for afholdelse af forløbet på kommunens tre skoler = kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Den nye folkeskole har tre overordnede mål, der sætter klar retning og et højt ambitionsniveau for folkeskolens udvikling: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det er afgørende for det høje ambitionsniveau i Folkeskolereformen og for Vallensbæk Kommune i øvrigt, at lærere og pædagoger har et højt fagligt niveau, og et Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

17 kompetenceløft af lærere og pædagoger er derfor et centralt indsatsområde i såvel folkeskolereformen som. I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2014, indgår desuden en forpligtelse til at løfte kompetencedækningen (linjefag for lærere), samt til at sikre en bedre anvendelse af kompetenceudviklingen for det pædagogiske personale, så indsatsen fokuseres strategisk mod de områder hvor der er størst sammenhæng med folkeskolens mål og behov. En samlet kompetenceudviklingsplan for området er derfor under udarbejdelse og fremlægges for Børne-og Kulturudvalget i foråret 2014, en plan der vil være retningsgivende for kompetenceudviklingen frem mod Da folkeskolereformen træder i kraft allerede august 2014, finder Center for Skoler og Dagtilbud det væsentligt at igangsætte en fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger på kommunens skoler i foråret 2014, så alle er så godt forberedt på det fælles arbejde i den nye skole som muligt. Forløbet Synlig læring afvikles i foråret 2014, for at forberede det pædagogiske personale på arbejdet i den nye skole, et arbejde der stiller nye krav til både indhold, rammer og samarbejde for det pædagogiske personale. Forløbet Synlig læring afvikles på alle tre skoler, med en varighed af tre eftermiddage á fire timers varighed. Forløbet omfatter det samlede pædagogiske personale. Forløbet indeholder blandt andet emnerne: Læringsmål. Feedback. Evaluering. Fra undervisning til læring. Da personalet i Skolefritidsordningen deltager i de tre kursuseftermiddage, vil hver SFO komme ud for at SFO personalet ikke kan være til stede i SFO en på de omfattede tre kursusdage. De tre SFO er vil vikardække for hinanden, således at personale fra de to SFO-er der ikke har kursus, vil sende personale til den SFO der deltager på kursus, så den SFO der deltager i kursus kan holde åbent som planlagt. Ovenstående vil betyde at børn og forældre i SFO en på de tre kursusdage vil møde personale fra en af de to andre SFO er i kommunen. Kommunikation Hjemmesider for skoler og SFO Forældreinformation udsendt fra SFO til forældre Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

18 9. Meddelelser fra Formanden Sagsnr.: Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

19 Underskriftsside Jytte Bendtsen Kenneth Kristensen Berth Erdal Colak Søren Mayntz Søren Wiborg John Sørensen Arne Petersen Børne- og Kulturudvalget, 15. januar

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere