Kristiansand oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristiansand oktober 2013"

Transkript

1 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste?

2 Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden

3 Faktaboks Danmark har ingen penge 1700 folkeskoler kommunalt drevne elever ok-ansatte tjenestemænd Organisationsprocent : 98% 70 lokalafdelinger

4 Hvor kom vi fra En professionsaftale fra 2008 Evalueret og rost af begge parter Understøttede pædagogisk ledelse, lærernes professionelle råderum og ansvar for undervisningen Loft over undervisningsopgaven og sikring af forberedelsen

5 Optakten til OK 13 Der er ingen penge! KL skærpede retorikken lærerne underviser for lidt lærerne har for mange privilegier Vi ville forhandle, havde købt en smal ramme Alliance mellem KL og regering tegner sig

6 Økonomiaftalen 2013 Inklusion uden resursesikring Ændret skolestruktur for bedre resurseudnyttelse Mere uv-tid for nuværende lærerresurser Mere hensigtsmæssig udnyttelse af efteruddannelsesresurser Mindre resurseanvendelse v.h.a. digitale lærermidler

7 Folkeskolereform Fagligt løft Alle med Flere timer - Heldagsskolen Kompetenceløft af lærere Færre regler

8 Arbejdstid - KL og regeringen smeder rænker Målsætningen om bedre ressourceudnyttelse skal ses i relation til lærernes arbejdstid. Anvendelsen af lærernes arbejdstid er reguleret i centrale overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler. Dette begrænser mulighederne for at anvende lærernes arbejdstid mere hensigtsmæssigt. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er behov for at få mere undervisningstid for de nuværende lærerressourcer i folkeskolen. Økonomiaftalen 2012

9 Formand for KL s Løn og Personaleudvalg Erik Nielsen og Michael Ziegler, KL Formand KL Og vi skal have fjernet knaster og forhindringer, som gør, at vi ikke kan udvikle skolen, så eleverne får størst muligt udbytte. Én af knasterne er lærernes arbejdstidsaftaler. Det er dybt indgribende i den lokale ledelsesret, at anvendelsen af lærernes arbejdstid tilrettelægges i aftaler. Og vi er nødt til at anerkende, at vi skal have frigjort tid, så lærerne er mere sammen med eleverne, og så eleverne lærer mest muligt. Jyllandsposten

10 Normalisering af lærernes arbejdstid

11 DLF i offensiven

12

13 DLF s 3 spor Omdømmesporet Forhandlingssporet Konsekvenssporet

14 Danmarks Lærerforening Vi vil undervise ikke konflikte! Hilsen de danske lærere

15 Temaer Vi ønsker ikke konflikt vi elsker at undervise Vi vil gerne undervise i 25 timer om ugen i sammenhængende undervisningsforløb. Flere lektioner giver kun bedre resultater for eleverne, hvis der er tid til forberedelse. Det afgørende er kvaliteten i undervisningen. Vi skal nå hver enkelt elev i undervisningen. Det skal vi have tid til at forberede. Der er i dag under 2 minutter pr. elev pr. lektion At være lærer kræver en fuldtidsindsats Gør skolen åben brug den om eftermiddagen til valgfag og sport men pres ikke heldagsskole ned over alle

16 Temaer 25 timer sammenhængende undervisning Kvalitet i undervisningen kræver tid til forberedelse Under 2 min. forberedelse pr. elev Vi ønsker ikke konflikt vi elsker at undervise Pres ikke heldagsskole ned over alle At være lærer kræver en fuldtidsindsats

17 Forhandlingerne KL sagde nej, nej og atter nej og det afgøres af lederen. Egne forslag 25 timer Skolepædagogaftalen Udskyde til skolereform er vedtaget 2 min. pr. elev pr. lektion Aldersreduktionen er fjernet Aftaleretten er fjernet

18 Den aktuelle situation Ingen aftale Intet forlig Lock out Lovgivning 2014

19 Loven om arbejdstid

20 L409 Fuld ledelsesret, men også ledelsespligt! Intet maksimalt U-timetal Ingen bestemmelser om forberedelsestid Ingen klasselærertid Ingen aldersreduktion Lejrskoler o.lign. højst 14 timer pr. døgn Antal arbejdsdage som øvrige arbejdsmarked Årsnorm og ikke månedsnorm. For at understøtte den løbende dialog mellem leder og lærerne kan der på den enkelte skole/den enkelte kommune etableres et tidsregistreringssystem.

21 L409 at arbejdet normalt skal tilrettelægges på mandage til fredage i dagtimerne. at skolelederen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, det overordnet angiver de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i den pågældende periode at væsentlige ændringer i indhold og omfang i opgaveoversigten snarest muligt skal drøftes mellem ledelsen og lærere, herunder drøftes evt. konsekvenser af ændringer.

22 L409 som værn Som udgangspunkt arbejdes på skolen ellers aftale (KTO aftale om Tele- og hjemmearbejde / frivillig basis. Grej stilles til rådighed) Sammenhængende arbejdstid Ledelsespligt Arbejdsmiljøloven Arbejdspladser Rådighedstjeneste (EU-domstolen om arbejdstid og hviletid) Lejrskoler (EU s arbejdstidsdirektiv)

23 Strategi og medie gn=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

24 Ny folkeskolelov - mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

25 Ny folkeskolelov -Indsatsområder En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

26 Timetal Gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal som kommunerne skal tilbyde Gennemsnitligt obligatorisk minimumstimetal for eleverne klasse 30 timer 28 timer klasse 33 timer 30 timer klasse 35 timer 33 timer

27 Lovens elementer Understøttende undervisning Motion og bevægelse hver dag Faglig fordybelse og lektiehjælp Den åbne skole

28 Resultatmål De tre hovedmål vurderes ved: 80 % gode til at læse og regne i nationale test Andelen af de allerdygtigste skal stige årligt Andelen med dårlige resultater i de nationale test (matematik og læsning) skal reduceres årligt Elevtrivslen skal øges

29 Lige nu - efteråret 2013 Reformen er lige om hjørnet 1/ Kommunerne sparer 1,4 mia. Vi fik en lov ikke en aftale Kommunernes budgetter vedtages nu - lærerne skal betale prisen mere arbejde mindre indflydelse

30 En hård tid for lærerne Lockoutet i en måned KL har trådt på os! Det koster også økonomisk Vi venter og venter Hvad sker der ?

31 Fremtidig strategi todelt taktik Fornuftig kollektiv forståelse eller aftale Fælles viden og indsigt i lovens bestemmelser Værn om den enkelte (L409) Fælles fagforening / rykke sammen Kreds, TR/AMR, faglig klub

32 Tænk fremad Nye vilkår for TR Nye opgaver for TR sikre fællesskabet som leder af faglig klub Hvorfor skal lærere være medlem af DLF? (Kontingentløsning)

33 AMR og MED s muligheder AMRs rolle og muligheder Muligheder i MED/SU

34 Vi er klar! Fastholde medlemsopbakningen Fælles fortælling To delt taktik Sammenhold og faglig klub Ikke stå alene, ikke gå solo Relancere professionsidealet Hvorfor blev vi lærere Kampagne vedr. lærernes betydning

35 Hold sammen TAK!

36 STÅ SAMMEN Tak!

37 Konsekvenser Fjerner normale bestemmelser Ikke samlet tjeneste minus 6. ferieuge på hele dage Minus overtid på hele dage Minus aftale på skole-/kommune niveau Problemer med løndannelsen

38 Konflikter? Kamppladsen er flyttet til arbejdspladsen! Hjemmeopgaver kun efter aftale! EU : arbejdstid eller hviletid Rådighedstjeneste Lejrskole Rejsetid Tilkaldetid

39 Det arbejder vi for Fælles kollektive forståelser Tillid, retfærdighed, dialog At loven så følges Arbejdsliv i balance med familie-/privatliv

40 Arbejdstid (i dag) Professionsaftale max 25 lektioner á 45 min. Forberedelse og samarbejde afregnes med lokalt aftalt akkord Der reduceres for specielle opgaver Aldersreduktion (175 timer)

41 Foreningens forslag 25 timer 25:00 Skolepædagogers arbejdstid 2 minutter

42 KLs forslag kan betyde at forud for skoleåret får læreren tildelt undervisning i en række klasser og fag. Læreren har ingen krav på at få at vide, hvilke overvejelser lederen har gjort i forhold til de tildelte opgaver. læreren har ikke krav på at vide om de tildelte opgaver udgør en fuldtidsstilling. I løbet af skoleåret kan læreren blive tildelt andre opgaver. Skolelederen afgør om det medfører reduktion i allerede tildelte opgaver. læreren har en årsnorm på 1924 timer inkl. ferie. Der sker ingen optælling af arbejdstiden. Ledelsen skønner og afgør om der ved skoleårets afslutning er tale om overtid.

43 KLs forslag kan betyde at der er ingen varslingsregler. Læreren kan blive tildelt efteruddannelse, der starter ugen efter og strækker sig over 5-6 timer om ugen de næste tre måneder. Lederen afgør som nævnt om det medfører reduktion i andre opgaver. læreren kan i princippet blive sendt på lejrskole i dagen efter. Selv om den strækker sig over weekenden er der ingen ekstra betaling. Der er ingen form for arbejdstidsbestemte tillæg. læreren står i princippet til rådighed hele tiden bortset fra ferie- og fridage. Læreren møder på arbejde tirsdag kl og ved ikke hvornår hun har fri. Der er endvidere ingen regler i forhold til delt tjeneste. læreren har ikke krav på at kunne udføre arbejdet på arbejdspladsen. Det afgør skolelederen.

44 Regelforenkling Fælles ledelse små skoler op til 300 elever og/eller i landdistrikter Pædagogisk råd ikke pligtigt Skolebibliotekar uden lærerudd. Skolebestyrelse andre end forældre, elever og medarbejdere Elevplaner kernefag? Klasselærerfunktionen deles varetages af pædagoger Holddannelse 50% regel ophæves på klassetrin

45 Kompetencer Lærere Har den generelle undervisningskompetence Pædagoger Ingen undervisningskompetence. Kan inddrages i undervisningen, støtte og supplere læreren og varetage understøttende undervisning alene med eleverne. Afgrænsede undervisningsopgaver i indskolingen Linjefag I 2020 skal alle elever i alle fag undervises af lærere med kompetencer svarende til linjefag - 1 mia. kr. afsat Læringskonsulenter 40 konsulenter rådgive om kvalitetsudviklingen

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere