Region Syddanmark 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmark 2009"

Transkript

1 14899 KONTUR_samlet regioner.indd Kommunale nøgletal for udvikling i :39:57

2 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Der er for eksempel brug for tal, der beskriver erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, indkomstforhold og pendling. Og tallene skal bruges. Kontur følger op på Regional UdviklingsPlan. samler oplysninger om regionen på stort set alle ledder og kanter - og deler gerne ud af den indhentede viden. Den udgør nemlig fakta, der kan være vigtig baggrundsviden for kommuner og andre aktører og kan danne basis for strategier, handleplaner og projekter. Med venlig hilsen Bosætning / side 3 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Indkomst Pendling Huspriser Livsstilsgrupper Turisme / side 16 Overnatninger Forbrug Nationalitet Sommerhus antal og priser Regional Udvikling / Strategi & analyse Erhvervsforhold / side 19 Erhvervsstruktur Udvikling i erhvervsstruktur Eksport Detaljeret erhvervsstruktur Arbejdspladser og arbejdsstyrke Iværksætteri Uddannelse / side 33 Befolkningens uddannelsesniveau De beskæftigedes uddannelsesniveau Uddannelsesforløb Kontur 2009 for er udgivet af maj 2010 Oplag: 500 stk. Redaktion: regional Udvikling / Strategi & Analyse Design: Mediegruppen Reklamebureau Side 2 KONTUR 2009

3 BOSÆTNING Befolkningsvæksten i er størst omkring Trekantområdet og mindst på øerne Med 1,2 mio indbyggere er landets tredje største region Tyskland og Polen var de lande, hvorfra der kommer flest indvandrere til og til Danmark i øvrigt i Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i er kr. Det er næstlavest blandt regionerne Mænd pendler generelt mere end kvinder, dog ikke blandt dem med en lang videregående uddannelse Huspriserne i ligger på kr./kvm. Landsgennemsnittet er kr./kvm KONTUR 2009 Side 3

4 BOSÆTNING SÅDAN HAR BEFOLKNINGEN UDVIKLET SIG FORDELT PÅ SOGNE Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra 2004 til 2009 i regionen fordelt på sogne. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -5 til -10 pct. Mindre end -10 pct. Datakilde: CPR SÅDAN HAR BEFOLKNINGEN UDVIKLET SIG FORDELT PÅ Kommuner Udvikling i procent Figuren viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra i kommunerne i. Side 4 KONTUR 2009

5 BOSÆTNING HVOR STOR ER BEFOLKNINGEN? Vækst i pct. Region Hovedstaden ,7 Region Sjælland , ,5 Region Midtjylland ,9 Region Nordjylland ,0 Hele landet ,4 Tabellen viser befolkningstallet i 1989 og 2009 samt væksten i regionerne og hele landet. SÅDAN VIL BEFOLKNINGEN UDVIKLE SIG ALDERSOPDELT 0-24 år år 65+ år Region Hovedstaden 0% -4% 44% Region Sjælland 0% -6% 63% -4% -7% 59% Region Midtjylland 4% -2% 67% Region Nordjylland -8% -10% 55% Hele landet -1% -5% 57% BEFOLKNINGS- FREMSKRIVNING Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland = Indeks 100 Januar 2009: indbyggere i Tabellen viser den forventede procentvise udvikling fra 2009 til 2030 i antallet af borgere i tre forskellige alderskategorier. Kurven viser den forventede befolkningsudvikling fra 2009 til 2030 i de fem regioner. KONTUR 2009 Side 5

6 BOSÆTNING FLYTTEMØNSTRE 1998 OG Udvikling (pct.) Samlet tilflytning ,7 - fra Hovedstadsområdet og Århus ,1 - indvandrere fra udlandet ,0 Samlet fraflytning ,7 - til Hovedstadsområdet og Århus ,1 - udvandrere til udlandet ,5 Nettotilflytning Flytninger internt i regionen ,8 Tabellen giver både et billede af de aktuelle flyttemønstre (2008-tal) og et billede af udviklingen over tid (fra 1998 til 2008). Nettotilflytning defineres som tilflyttere minus fraflyttere. RSD UDVIKLING I FLYTTEMØNSTRE Tilflytninger Tilflyning Fraflytninger Fraflytning Figuren giver et billede af udviklingen fra Både flytninger mellem regioner og ind- og udvandring er talt med. B5_Udvikling i flyttemønstre Side 6 KONTUR 2009

7 BOSÆTNING RSD HVEM FLYTTER TIL OG FRA REGIONEN? Antal flytninger år år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år Til Fra Netto Til Fra Netto Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i 2007 og Både flytninger mellem regioner og ind- og udvandring er talt med. B6_Til- og fraflyttere opdelt på alder NETTOTILFLYTNING 2008 Kortet viser nettotilflytningen fordelt på kommunerne i landet. Nettotilflytning forstås som tilflyttere minus fraflyttere Over til til 100 Under 0 (nettofraflytning) KONTUR 2009 Side 7

8 BOSÆTNING FLYTNINGER TIL OG FRA REGION Syddanmark over til til til til -500 under -500 Grøn viser fra hvilke kommuner, der har været en nettotilflytning til Regionen. Orange viser til hvilke kommuner, der har været en nettofraflytning fra Regionen i perioden HVORDAN PÅVIRKER FLYTNINGER SKATTEGRUNDLAGET? Fraflytteres samlede indkomst (mio. kr.) Tilflytteres samlede indkomst (mio. kr.) Netto (mio. kr.) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Figuren viser den samlede indkomst i mio. kr. for til- og fraflyttende personer i og CRT (SAM-K) Side 8 KONTUR 2009

9 BOSÆTNING IND- OG UDVANDRING I Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Figuren viser det samlede antal ind- og udvandrede i 2007 og fordelt på regioner og hele landet. 0 Indvandringer Udvandringer STØRSTE INDVANDRINGSLANDE I Hele Landet Region Hovedstaden Procent 8 Procent Region Sjælland Procent 8 Procent Region Midtjylland 16 Region Nordjylland Procent 8 Procent Den første figur viser de 8 største indvandringslandes andel af den samlede indvandring til Danmark i 2007 og De resterende figurer viser de 8 landes andel af den samlede indvandring til regionerne i 2007 og Både indvandrere med dansk og udenlandsk statsborgerskab er talt med. KONTUR 2009 Side 9

10 BOSÆTNING INDKOMST PR. INDByggeR 2007 Indkomst pr. indb. (kr.) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Landet Både tabel og kort viser den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger. INDKOMST PR. indbygger I ALLE LANDETS kommuner til kr til kr. under kr. indkomstfordeling I REGIONERNE kr kr. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland kr kr. 0% 10% 20% 30% Figuren viser en fordeling af indkomstniveauer for borgere i alderen år i regionerne og hele landet. Region Hovedstaden Region Sjælland Datakilde: Danmarks Region Midtjylland Statistik Region Nordjylland Side 10 KONTUR 2009

11 BOSÆTNING PENDLINGSSTRØMME I 2008 Pilene viser antal beskæftigede, der pendler over kommunegrænsen for at komme på arbejde: til til til Farverne viser nettoindpendling: 400 til til 400 under -400 BESKÆFTIGEDE PERSONER I 2008 Arbejdssted Bopæl Nettoindpendling Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Tabellen viser antallet af personer i alderen år, der har hhv. arbejdssted og bopæl i regionerne, samt nettoindpendlingen, dvs. arbejdssted fratrukket bopæl. Indpendlere, der bor uden for landet, kan ikke medtælles. Datakilde: Erhvervs- og byggestyrelsen KONTUR 2009 Side 11

12 BOSÆTNING ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDByggeRE Antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år. 100 til til til 79 Kortet viser hvorvidt den enkelte kommune er en udpræget bosætningskommune eller en udpræget erhvervskommune. HVEM ER PENDLERNE I REGION SyddanmaRK 2008? 45 Andel pendlere (procent) Mænd Kvinder Tallet i søjlerne viser antal pendlere fordelt på køn indenfor hver uddannelseskategori Ufaglært Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Figuren viser andelen og antallet af pendlere i 2008 blandt de beskæftigede årige i regionen fordelt på køn og uddannelse. Figuren viser at 30 pct. af de ufaglærte mænd pendler. Datakilde: CRT (SAM-K) Side 12 KONTUR 2009

13 BOSÆTNING HUSPRISER FORDELT PÅ REGIONER Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Gennemsnitspris (kr. pr. m 2 ) Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden fra 1. januar til 31. december Datakilde: Realkreditrådet TOP TRE KOMMUNER I REGIONERNE Gennemsnitspris (kr. pr. m 2 ) Frederiksberg Gentofte Rudersdal Roskilde Solrød Greve Odense Kolding Fredericia Århus Skanderborg Silkeborg Aalborg Frederikshavn Rebild Tabellerne viser hvilke tre kommuner i hver region, der har den største gennemsnitlige pris pr. m 2 for handlede parcel- og rækkehuse i Datakilde: Realkreditrådet KONTUR 2009 Side 13

14 BOSÆTNING HUSPRISER I ALLE LANDETS KOMMUNER Relativt prisniveau i perioden 1. kvt kvt Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Under gennemsnittet i Kortet viser et relativt niveau for kvadratmeterprisen på handlede parcel- og rækkehuse. Gennemsnitspris for perioden 1. kvt til og med 2. kvt Datakilde: Realkreditrådet Udvikling i huspriser Område Vækst 2007 (pct.) Vækst 2008 (pct.) Vækst 2009 (pct.) Region Hovedstaden 1,7-11,3-17,5 Region Sjælland 7,3-5,8-14,3 11,8 2,0-4,0 Region Midtjylland 9,2 0,2-6,1 Region Nordjylland 8,2 2,5 1,5 Hele landet 6,5-4,3-10,2 Tabellen viser den procentvise udvikling i prisniveauet for parcel- og rækkehuse (kr. pr. m 2 ). Datakilde: Realkreditrådet Side 14 KONTUR 2009

15 BOSÆTNING LIVSSTILSGRUPPER befolkningsandel i procent Boligejere med overskud Komfort og hygge Livet på gården Velhavere Fællesskab Storbyliv Seniorer Unge på vej Hele landet Figuren viser andelen af befolkningen i regionen inden for hver livsstilsgruppe sammenholdt med gennemsnittet for hele Danmark. Datakilde: Geomatic a/s Livsstilsgrupper hvad er det? Livsstil handler om måden vi lever på, vores værdier og præferencer. De er selvfølgelig afhængige af mange ting som alder, køn, religion, kultur, socioøkonomisk status og så videre. Men vores livsstil er også afhængig af det miljø, vi er vokset op i, hvad vi er blevet opdraget til eller på anden vis har overtaget fra vores forældre og omgangskreds. Geomatic a/s har sammenstillet og analyseret demografiske, socioøkonomiske og adfærdsmæssige adressebaserede data og har gennem statistiske metoder opdelt befolkningen i 32 livsstilstyper fordelt på 8 overordnede livsstilsgrupper. Da dataene er adressebaserede er det muligt at belyse hvilke livsstilstyper og grupper der dominerer i et givet geografisk område, for eksempel en kommune og hvilke typer og grupper der ikke er særligt udbredte i det pågældende område. Den viden kan være med til at sige noget om, hvad folk efterspørger inden for f.eks. kultur, fritid og bosætning. Omvendt kan den viden også bruges til at sige noget om, hvad der mangler, hvis man ønsker at tiltrække bestemte grupper eller typer. I figuren er valgt at fokusere på grupperne. De er beskrevet nærmere i appendiks. Hvis man vil vide lidt mere om livsstilstypernekan man se en beskrivelse på livsstilstyper. På hjemmesiden kan man få en mere fyldig forklaring og en detaljeret beskrivelse af både livsstilstyper og -grupper. KONTUR 2009 Side 15

16 BOSÆTNING TURISME TURISME 14 mio. turistovernatninger om året placerer som den region, der har flest overnattende turister 30 pct. af samtlige turister (inkl. endagsturister og privat overnatning) kommer fra Norge eller Sverige Turisterne bruger i gennemsnit 530 kr. i døgnet Sommerhuspriserne i er blandt landets dyreste, kun overgået af sommerhuspriserne i Region Hovedstaden Side 16 KONTUR 2009

17 turisme ANTAL OVERNATNINGER 2006 Overnatninger og endagsturister Heraf overnatninger i feriehuse Heraf overnatninger på hoteller, campingpladser o.l. I alt Pr. 100 indb. I alt Pr. 100 indb. I alt Pr. 100 indb. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet I tabellen vises antal overnatninger og endagsturister i Overnatninger i feriehuse er beregnet delvist på baggrund af stikprøveundersøgelser. Med denne lidt usikre opgørelse inkluderes overnatninger i lånt og eget feriehus i de samlede tal. Kategorien hoteller, campingpladser o.l. inkluderer også overnatninger på feriecentre, vandrehjem og i lystbådehavne., VisitDenmark og CRT (SAM-K) HVOR KOMMER TURISTERNE FRA? 22% 13% 44% 33% 13% 43% 19% 56% 21% 16% 8% 12% Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland 19% 17% 10% 8% 43% 10% 43% 16% 53% 30% 30% 21% Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark Tyskland Norge og Sverige Øvrige lande Beregnede tal for Datakilde: CRT (SAM-K) KONTUR 2009 Side 17

18 TURISME TURISTERNES FORBRUG 2006 Gennemsnitlig døgnforbrug (kr.) Forbrug i alt (mio kr.) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Tabellen viser hhv. det gennemsnitlige døgnforbrug pr. turist og hvor mange millioner kroner turisterne samlet set brugte i Tallene er beregnede. Datakilde: VisitDenmark SOMMERHUSE OG SalgSPRISER Antal sommerhuse 2009 Salgspris pr. m /09 (kr.) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet SOMMERHUSPRISER Tabellen viser hhv. antal sommerhuse og den gennemsnitlige kvadratmeterpris på handlede sommerhuse i 2008 og Kortet viser sommerhuspriserne i alle landets kommuner i samme periode. Gennemsnitlig m 2 -pris for handlede sommerhuse : til kr til kr til kr. Data mangler og Realkreditrådet Side 18 KONTUR 2009

19 ERHVERVSFORHOLD TURISME ERHVERV$- FORHOLD Der er arbejdspladser i, svarende til 21 pct. af landets knap 3. mio. arbejdspladser Arbejdsstyrkens andel af den samlede befolkning er lavere i end i resten af landet og det vil den også være de kommende år er erhvervsmæssigt specialiseret inden for energi/miljø, fødevarer og transport. De seneste 5 år har den største vækst i beskæftigelsen været inden for erhvervsområdet medico/sundhed Syddanske iværksættere har klaret sig bedre end gennemsnittet både med hensyn til overlevelse og jobvækst KONTUR 2009 Side 19

20 ERHVERVSFORHOLD ANTAL ARBEJDSPLADSER I LANDETS REGIONER 2008 Område Antal arbejdspladser (heraf private) Antal arbejdspladser pr årige (heraf private) Region Hovedstaden ( ) 103 (68) Region Sjælland ( ) 79 (51) ( ) 95 (66) Region Midtjylland ( ) 99 (69) Region Nordjylland ( ) 95 (65) Hele landet ( ) 96 (65) Tabellen viser samtlige arbejdspladser i regionerne og i hele landet. I parentes er vist antallet af private arbejdspladser. Desuden vises antallet af arbejdspladser sat i relation til antallet af borgere i alderen år. I parentes vises antal private arbejdspladser. ANTAL ARBEJDSPLADSER I REGIONEN Kortet viser antal arbejdspladser pr. kvadratkilometer i de enkelte kommuner 1. kvartal til til til 50 Datakilde: CVR Side 20 KONTUR 2009

21 ERHVERVSFORHOLD BOSÆTNING ARBEJDSSTYRKE OG BESKÆFTIGELSE Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse (DK) Arbejdsstyrke () Beskæftigelse () Figuren viser udviklingen i andelen af befolkningen, der hhv. er i beskæftigelse eller indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige). Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Udviklingen vises for regionen og for hele landet. Datakilde: CRT (SAM-K og LINE) Andel af hele befolkningen 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% Arbejdskraftsbalance Andel Andel Andel Andel ( er fremsk 47% År LEDIGE i regionen Ledighed i Syddanmark Mænd Kvinder Figuren viser udviklingen i antal ledige mænd og kvinder. Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Antal arbejdsløse Mænd Datakilde: CRT (SAM-K og LINE) År ( er fremskr KONTUR 2009 Side 21

22 BOSÆTNING ERHVERVSFORHOLD HVAD LAVER DE ÅRIGE? Region Hovedstaden 5,0 73,6 2,2 9,8 9,4 Region Sjælland 5,9 72,4 1,9 13,8 6,1 5,3 73,1 1,4 13,2 6,9 Region Midtjylland 5,4 74,9 1,3 11,7 6,6 Region Nordjylland 5,8 72,3 2,0 12,8 7,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Uden for arbejdsstyrken Figuren viser den socioøkonomiske status for borgerne i alderen år i 2008 i regionerne. Side 22 KONTUR 2009

23 ERHVERVSFORHOLD HVAD LAVER DE ÅRIGE? FORDELT PÅ LANDEGRUPPER 75 procent Personer med dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Uden for arbejdsstyrken 75 procent Hele landet Personer med dansk oprindelse Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Uden for arbejdsstyrken Figurerne viser den socioøkonomiske status for forskellige befolkningsgrupper i alderen år i 2008, i regionen og i hele landet. Befolkningen er opdelt efter personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere fra vestlige lande samt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. indkomst PR. BESKÆFTIGET 2007 Område Indkomst pr. beskæftiget (kr.) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Landet Tabellen viser bruttoindkomst pr. beskæftiget borger i alderen år. Bruttoindkomst er primært erhvervsindkomst. Datakilde: CRT (SAM-K) KONTUR 2009 Side 23

24 ERHVERVSFORHOLD ARBEJDSPLADSER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR 2008 Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser % % % % Hele landet REGIONENS ERHVERVSSTRUKTUR Den offentlige sektor 2008 Offentlig administration, forsvar mv. Undervisning Sundhedsvæsen Hele landet Foreninger, kultur, fritid mv. Børnepasning Ældrepleje og omsorg i øvrigt Postvæsen og transport El, vand og varmeforsyning og affaldshåndtering Figuren viser fordelingen af de offentlige arbejdspladser i regionen og i hele landet fordelt på otte hovedområder. bearbejdet af e-statistik.dk procent Hele landet REGIONENS ERHVERVSSTRUKTUR Den private sektor 2008 E10_Kommunens erhvervsstruktur i den offentlige sektor Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig Hele landet IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv Figuren viser fordelingen af de private arbejdspladser i regionen og i hele landet fordelt på ressourceområder procent Hele landet E9_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor RESSOURCEOMRÅDEr HVAD ER DET? Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Se appendiks for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde. Side 24 KONTUR 2009

25 andel af den e ERHVERVSFORHOLD ERHVERVSSPECIALISERING 2008 Figuren viser regionens andel af den samlede private beskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser Regionens samlede andel af alle arbejdspladser i hele landet. E11_ Erhvervsspecialisering Energi/miljø Fødevarer Transport Turisme Bygge/bolig Møbler/beklædning Øvrige erhverv Medico/sundhed IT/kommunikation 21, procent UDVIKLING I ERHVERVSSTRUKTUREN procent Medico/sundhed Øvrige erhverv Energi/miljø Turisme Bygge/bolig Alle brancher Transport Møbler/beklædning Offentlig sektor It/kommunikation Fødevarer Figuren viser udvikling i beskæftigelsen på mellemlang sigt, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Hele landet procent UDVIKLING I ERHVERVSSTRUKTUREN Hele landet Figuren viser udviklingen E12_Udvikling i beskæftigelsen i erhvervsstrukturen på kort sigt, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Energi/miljø Bygge/bolig IT/kommunikation Øvrige erhverv Turisme Medico/sundhed Alle brancher Transport Møbler/beklædning Fødevarer Offentlig sektor Hele landet procent procent KONTUR 2009 Side 25

26 ERHVERVSFORHOLD BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE STYRKER OG SVaghedeR 2,0 1,5 Energi/miljø Ændring i beskæftigelsesandel i (pct. point) 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Medico/sundhed!!!+%0*A(&<510:%0! It/kommunikation!!!23&.(4451*.67(1! Øvrige erhverv 89-*$%!%-:9%-9! Møbler/beklædning!!!+,')%-&'%.)/01*1$! ;5-*<4%! Turisme Bygge/bolig!!!"#$$%&'()*$! Transport!!!;-61<=(-3! Fødevarer!!!>,0%96-%-! -1,5-2, s andel af den private beskæftigelse i 2008 (pct.) Ændring i regionens andel af samtlige beskæftigede i Danmark (-0,18 pct-point) Regionens andel af samtlige beskæftigede i den private sektor i Danmark i 2008 (21,7 pct.) Boblernes farve viser ændring i antallet af ansatte på landsplan : Boblernes størrelse viser antallet arbejdspladser i regionen: Fremgang i antal ansatte Få arbejdspladser Uændret antal ansatte Tilbagegang i antal ansatte Mange arbejdspladser Figuren viser et billede af status og udvikling i den private sektor i regionen målt i forhold til antallet af beskæftigede: Den vandrette akse viser et statusbillede af regionens specialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for den blå streg, er regionen specialiseret, dvs. at ressourceområdet i Syddanmark har en større andel af beskæftigelsen, end det har på landsplan. Den lodrette akse viser udviklingen i beskæftigelsen fra De områder, der ligger over den lyserøde streg, er vokset hurtigere i regionen end på landsplan. Datakilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Side 26 KONTUR 2009

27 ERHVERVSFORHOLD DETALJERET ERHVERVSSTRUKTUR 2008 Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i regionen fordelt på delområder inden for ressourceområderne. Farverne viser hvor specialiseret regionen er inden for det pågældende område: Lidt specialiseret Specialiseret Meget specialiseret Lidt specialiseret: Større end regionens samlede andel af landets arbejdspladser Specialiseret: Mindst en halv gang større end regionens samlede andel af landets arbejdspladser Meget specialiseret: Mindst tre gange større end regionens samlede andel af arbejdspladserne i hele landet Ressourceområde Delområde Fødevarer Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Møbler Fremstillingserhverv Serviceerhverv Beklædning Fremstillingserhverv Serviceerhverv Turisme Serviceerhverv Bygge/bolig Primære erhverv 919 Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv IT/kommunikation Fremstillingserhverv Støtteerhverv 729 Serviceerhverv Transport Primære erhverv 0 Fremstillingserhverv Serviceerhverv Energi/miljø Primære erhverv Fremstillingserhverv Serviceerhverv Medico/sundhed Fremstillingserhverv Serviceerhverv Øvrige Operationel service mm Handel Fremstillingserhverv Rest I alt SPECIALISERING INDEN FOR DE ENKELTE RESSOURCEOMRÅDER Da de ni ressourceområder er baseret på jord til bord -princippet, så er et ressourceområde i princippet en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra ressourceområdet fødevarer): Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer) KONTUR 2009 Side 27

28 ERHVERVSFORHOLD SAMLET BNP I REGIONERNE Figuren viser det samlede BNP i regionerne i 2007 i mia. kr. Tallene er opgjort i løbende priser. Kilde: Erhvervs- og byggestyrelsen Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Hele landet produktivitet Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Tabellen viser bruttoværditilvæksten pr. arbejdstime (i kr.) i perioden i 2000-priser, kædede værdier. Datakilde: Erhvervs- og byggestyrelsen Side 28 KONTUR 2009

29 ERHVERVSFORHOLD ØKONOMISKE STYRKER OG SVaghedeR Vækst i produktivitet i regionen % 30% 20% 10% Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv It/kommunikation Turisme Transport Møbler/beklædning Bygge/bolig Fødevarer 0% Økonomisk specialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet i regionen Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan ( ) Boblernes størrelse viser ressourceområdets bidrag til den samlede værditilvækst i regionen Høj vækst i produktivitet Lille bidrag Mellemhøj vækst i produktivitet Lav vækst i produktivitet Stort bidrag Figuren viser et billede af den økonomiske status og udvikling i den private sektor i regionen: Den vandrette akse viser regionens økonomiske specialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er regionen specialiseret, dvs. at ressourceområdet i Syddanmark har en større andel af den samlede værditilvækst end det har på landsplan (værditilvækst opgøres som omsætning minus vareforbrug). Den lodrette akse viser vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). bearbejdet af e-statistik.dk KONTUR 2009 Side 29

30 ERHVERVSFORHOLD EKSPORT FORDELT PÅ VAREGRUPPER 2005 Tabellen indikerer de tre varegrupper, som giver de største eksportindtægter. Datakilde: CRT (SAM-K) Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Tre største eksportgrupper Transportvirksomhed Jern- og metalprodukter Kemisk- og plastindustrivarer Jern- og metalprodukter Kemisk- og plastindustrivarer Føde-, drikke- og tobaksvarer Jern- og metalprodukter Føde-, drikke- og tobaksvarer Transportvirksomhed Jern- og metalprodukter Føde-, drikke- og tobaksvarer Kemisk- og plastindustrivarer Jern- og metalprodukter Føde-, drikke- og tobaksvarer Udenlandske turisters forbrug i DK Jern- og metalprodukter Transportvirksomhed Kemisk- og plastindustrivarer NYE VIRKSOMHEDER Etableringsrate 12,5 10,0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland 7,5 5, År Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. bearbejdet af e-statistik.dk Side 30 KONTUR 2009

31 Nye Virksomheder - FORDELT PÅ RESSOURCEOMRÅDER Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Fødevarer 9,8 6,6 6,0 6,3 5,9 7,2 Møbler/beklædning 11,6 10,2 8,1 8,9 8,2 9,7 Turisme 13,3 13,0 11,9 12,4 12,0 12,6 Bygge/bolig 10,5 10,3 8,9 8,9 8,8 9,6 IT/kommunikation 11,7 9,3 9,7 10,6 10,5 10,8 Transport 7,8 6,7 6,3 6,9 5,4 6,8 Energi/miljø 7,0 3,2 2,8 3,9 3,1 3,7 Medico/sundhed 12,2 10,3 10,9 11,0 9,5 11,2 Øvrige erhverv 11,5 9,9 9,6 9,9 9,7 10,4 Alle erhverv 10,9 9,5 8,7 9,0 8,5 9,6 Tabellen viser den gennemsnitlige etableringsrate i regionerne fordelt på ressourceområder. bearbejdet af e-statistik.dk NYE VIRKSOMHEDER 2006 Kortet viser andelen af nyetablerede virksomheder ud af samtlige virksomheder. 10,1 til 11,5 pct. 8,6 til 10 pct. 6,5 til 8,5 pct. KONTUR 2009 Side 31

32 ERHVERVSFORHOLD IVÆRKSÆTTERI OVERLEVELSE OG JOBVÆKST 3,6 Region Nordjylland 3,4 Region Midtjylland Jobvækst (2002) ,2 3,0 2,8 Landsgennemsnit Region Hovedstaden 2,6 Region Sjælland 2,4 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% Overlevelsesandel (2002) På den vandrette akse vises overlevelsesraten, som angiver, hvor stor en andel af de virksomhederne, der blev etableret i 2002, der stadig eksisterer i På den lodrette akse vises jobskabelsen, som er det gennemsnitlige antal ansatte i 2007 for de virksomheder, der blev etableret i 2002 og fortsat eksisterer i De stiplede linjer viser landsgennemsnittet. bearbejdet af e-statistik.dk DE NYE VIRKSOMHEDERS JOBANDEL Søjlerne viser jobandelen for virksomheder med etableringsår 9,1% fra 2002 til 2006 ud af det samlede antal job i den private sektor i ,4% 7,5% 7,5% 8,0% 7,8% bearbejdet af e-statistik.dk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Side 32 KONTUR 2009

33 ERHVERVSFORHOLD UDDANNELSE 4,7 pct. af borgerne i alderen år i har en lang videregående uddannelse. Det er den laveste andel blandt regionerne Også væksten i antal borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er lavest 9,9 pct. af de privatansatte og 41,2 pct. af de offentligt ansatte i har en mellemlang eller lang videregående uddannelse Inden for samtlige erhvervsområder er andelen af højtuddannede medarbejdere på virksomheder i lavere end i resten af landet Andelen, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er højest i de sydvestjyske kommuner Ledigheden for ufaglærte syddanskere forventes at stige fra omkring i 2009 til op imod i For alle andre uddannelsesgrupper forventes ledigheden at falde fra 2011 og frem KONTUR 2009 Side 33

34 uddannelse UDDANNELSESNIVEAU 2008 Grundskole Gym. udd. Erhvervs udd. KVU MVU LVU Region Hovedstaden 20,1 9,0 31,9 5,9 19,2 13,9 Region Sjælland 26,3 4,6 43,1 5,8 15,2 4,9 26,3 4,7 41,3 6,4 16,6 4,7 Region Midtjylland 23,8 6,0 39,5 6,4 17,4 6,8 Region Nordjylland 27,5 4,5 41,6 5,7 15,5 5,2 Hele landet 24,0 6,3 38,4 6,1 17,2 8,1 Tabellen viser andelen af borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse), UDDANNELSESFORDELING I REGION SyddanmaRK % Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse MVU + LVU 80% 60% 40% 20% 0% år år år år år år år år UDDANNELSESFORDELING I HELE LANDET % Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse MVU + LVU 80% 60% 40% 20% 0% år år år år år år år år Side 34 KONTUR 2009

35 uddannelse ANDELEN UDEN EN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE 2008 : 31,1 pct. Hele landet: 30,2 pct. 33,1 til 36,7 30,1 til 33,0 19,1 til 30,0 Kortet viser hvor stor en andel af de årige i arbejdsstyrken der er uden kompetencegivende uddannelse. ANDELEN MED En KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE 2008 : 68,9 pct. Hele landet: 69,8 pct. 70,1 til 80,9 67,1 til 70,0 63,3 til 67,0 Kortet viser hvor stor en andel af de årige i arbejdsstyrken der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. KONTUR 2009 Side 35

36 U7_Andel borgere med MVU eller LVU uddannelse UDVIKLING I ANTAL BORGERE MED: 32,3 Region Nordjylland 33,9 mvu eller lvu Vækst i hele landet: 36,4 pct. Region Sjælland 34,4 Region Hovedstaden 38,2 Region Midtjylland 38,9 U8_Andel borgere med erhv. udd eller KVU U9_Andel borgere uden erhv. komp. giv. udd Procent procent Region Hovedstaden -4,6 7,5 Region Sjælland 8,3 Region Nordjylland 8,8 Region Midtjylland 10, Procent procent Region Hovedstaden -15,5 Region Sjælland -17,0 Region Midtjylland -19,2 ERHVERVSFAGLIG UDDANNELSE ELLER KVU Vækst i hele landet: 4,9 pct. UDEN KOMPeTENCEGI- VENDE UDDANNELSE Tilbagegang i hele landet: -18,5 pct. -20,5 Region Nordjylland -22, Procent procent De tre diagrammer viser udviklingen i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte niveau. Side 36 KONTUR 2009

37 uddannelse BORGERE MED MVU ELLER LVU ,0 til 50,8 pct. 20,0 til 24,9 pct. 13,3 til 19.9 pct. Kortet viser andelen af højtuddannede borgere i alderen år i landets kommuner. BESKÆFTIGEDE I DEN PRIVATE SEKTOR MED MVU ELLER LVU ,0% 22,7% 14,5% 9,1% 9,1% 9,9% Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Hele landet BESKÆFTIGEDE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR MED MVU ELLER LVU ,2% 43,2% 43,9% 42,2% 38,8% 37,8% Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Hovedstaden Hele landet De to søjlediagrammer viser andelen af højtuddannede beskæftigede på arbejdspladser i regionerne. KONTUR 2009 Side 37

38 uddannelse ANDEL HØJTUDDANNEDE FORDELT PÅ RESSOURCEOMRÅDER 40% 38,0% 34,1% 30% 24,0% 20% 19,0% 15,0% 12,0% 14,1% 13,0% 12,5% 13,1% 10% 9,9% 9,5% 7,0% 6,0% 6,0% 5,5% 5,0% 4,1% 6,0% 4,4% 0 Alle brancher Fødevarer Møbler/Beklædning Turisme Bygge/Bolig IT/Kommunikation Transport Energi/Miljø Medicol/Sundhed Øvrige erhverv Hele landet Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor i 2008 med mellemlang eller lang videregående uddannelse på arbejdspladser i regionen og i hele landet opgjort på ressourceområder. bearbejdet af e-statistik.dk Side 38 KONTUR 2009

39 uddannelse UDDANNELSESFORLØB UDDANNELSESBALANCE 2005 Tabellen viser uddannelsesniveauet for de unge, der forlod grundskolen 1991 fordelt på 3 grupper: de unge, der forlod grundskolen i 1991 i Region Syddanmark og var bosat i regionen i 2005 de unge, der forlod grundskolen i 1991 i en anden region end, men var bosat i i 2005 de unge, der forlod grundskolen i 1991 i Region Syddanmark, men ikke var bosat i regionen i 2005 Fortsat i regionen Tilflyttere Fraflyttere Ikke-erhvervskomp. udd Erh.-udd. + KVU MVU + LVU I alt - pct Samlet antal Datakilde: TrendEduc UDDANNELSESPRofiL i Regionen og i hele landet Uden kompetencegivende uddannelse 16% 16% 16% Erhvervskompetencegivende uddannelse 16% 77% 76% Studiekompetencegivende uddannelse 16% 7% 8% Erhvervsfaglig: Videregående udd: 34% 16% 31% 43% 16% 45% Uden ungdomsuddannelse Med ungdomsuddannelse 21% 16% 20% 79% 16% 80% Erhvervsfaglig: Gymnasial udd: Begge kompetencer: 41% 16% 37% 49% 16% 52% 10% 16% 10% Grundskole 100% 16% 100% region syddanmark 16% hele landet Tallene i figuren er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. Ud fra den historiske udvikling fremskriver modellen, hvordan de unge, som forlod 9. klasse i 2007, vil komme igennem uddannelsessystemet i de efterfølgende 25 år. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50 pct. skal tage en videregående uddannelse. Datakilde: Undervisningsministeriet KONTUR 2009 Side 39

40 uddannelse ANDELEN DER GENNEMFØRER EN UNGDOMSUDDANNELSE 2007 : 79,0 pct. Hele landet: 79,7 pct. 81 til til til 77 Andelen der gennemfører EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 2007 : 42,6 pct. Hele landet: 44,8 pct. 46 til til til 40 Kortene viser hvor stor en andel af de unge, der forlod 9. klasse i 2007, som forventeligt vil få hhv. en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Datakilde: Undervisningsministeriet Side 40 KONTUR 2009

41 uddannelse UDVIKLING I ANTAL LEDIGE FORDELT PÅ UDDANNELSE Ledighed i hele landet DANMARK Uden kompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU Figuren viser udviklingen i antallet af ledige personer i hele landet. Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Antal arbejdsløse Ufaglær Faglært Kort vid Mellem - MVU Lang vid Kilde: CRT (SAM-K og LINE) År ( er frems syddanmark Ledighed i Syddanmark Uden kompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU Figuren viser udviklingen i antallet af ledige personer i Syddanmark. Tallene er fremskrevne for år (den stiplede linie). Antal arbejdsløse Ufaglært Faglærte Kort vid. Melleml - MVU Lang vid Kilde: CRT (SAM-K og LINE) År ( er frems KONTUR 2009 Side 41

42 BOSÆTNING APPENDIKS Forklaring af livsstilsgrupper Boligejere med overskud udgør en gruppe relativt velhavende mennesker. Aldersprofilen er bred i den yngre ende sidder man i gode stillinger, i den anden udgør efterlønnen et bekvemt valg til at forsøde alderdommen. Gruppen har eller har haft en høj indkomst og følgelig opbygget en betragtelig formue, som for en dels vedkommende er bundet i mursten. Boligejere med overskud tænker i frihed og friværdi og gøremål i fritiden, med eller uden børn og børnebørn. I gruppen læser man generelt de større, landsdækkende aviser, men også regionalaviser. Derudover har Erhvervsbladet samt magasiner som Lederne eller Dansk Golf flere læsere her end i befolkningen som helhed. Komfort og hygge er en bred og sammensat gruppe bestående primært af familier med børn, fra de helt små og til voksne (og flyttet fra hjemmet). I denne gruppe arbejder man og har det sikkert godt med det, men for en del er efterløn og et frit otium noget som nærmer sig. Formuen er helt generelt middel, en del af er bundet i det hus som man under alle omstændigheder ejer selv. Det kan være et ældre landsbyhus med bindingsværk eller et nyere rækkehus i et forstadskvarter. Hos Komfort og hygge betyder fritiden, huset og haven meget. Livet på gården omfatter både egentlige landmænd og de udflyttere til landbrugsejendomme som vil et liv på en gård, men som ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning til landbruget i øvrigt. Livet på gården udgøres af familier som ejer deres hus, samt en yngre type som bor til leje. I forhold til mange øvrige dele af den danske befolkning er avislæsemønstre anderledes: De større landsdækkende aviser udgør ikke den primære kilde til daglig viden. På radiosiden lyttes til nær- og lokalradio eller de større kommercielle kanaler. Velhavere dækker over nogle af landets mest velhavende husstande og familier. Ikke alle bor i palæerne, men man har ikke mindst på grund af de senere års økonomiske vækst og stigninger i ejendomspriserne opnået store gevinster. Man har sit på det tørre og bor i store huse som ofte omtales som liebhaveri og lystejendomme. Gruppen er beskæftiget bredt men under alle omstændigheder i beskæftigelse. Beskæftiget kan de også kaldes i fritiden, hvor Velhavere generelt er meget aktive: Dels går de gerne ud om aftenen, dels udøver de i høj grad forskellige sportsog fritidasktiviteter. En større andel har sommerhuse. Succes kan måske siges at være en faktor for denne gruppe; selv siger de at penge ikke må være en målestok for hvordan man klarer sig i forhold til andre. Fællesskab udgøres af forskellige boliggrupper i lejligheder og række-/kædehuse. Offentlig leje er det typiske ejerforhold. Nok omfatter Fællesskab ikke landets rigeste husstande, men i høj grad nyder man godt af nærvær og sammenhold i beboelserne, med et overskud til alt der ikke er arbejde. Af fritidsaktiviteter er det ikke sport, der fylder mest. Fællesskab ser typisk mere TV end landsgennemsnittet som tilbydes gennem antenneforeningen. Herfra modtager man typisk også Beboerbladet læsning heraf går meget kraftigt igennem for alle typer inden for gruppen. Til gengæld læses de store aviser såsom Berlingske, Jyllandsposten, Politiken eller Kristeligt Dagblad ikke; regionalaviser heller ikke. Storbyliv findes i mange varianter. Gruppen spænder fra unge veletablerede familier over familier godt i gang med job og familie til ældre husstande med voksne enlige eller singler i leje- og andelsboliger. Det er byen der drager om et tog eller en bus så skal bringe en derhen, er mindre afgørende. Man går gerne ud til arrangementer, i biografen eller lignende. De fleste finder, at der skal afsættes flere penge til kunst og kultur, og man stiller gerne krav om høj kvalitet både i indkøb og i det offentliges forvaltning af danske værdier. Storbyliv finder at Danmark skal være mere åben for omverdenen, at der gøres for lidt for flygtninge og at vores traditionelle værdier nok skal bestå. Gruppen har normalt ikke noget problem med at tingene forandrer sig hurtigt, men man er ikke parat til at acceptere forringelser i miljøet. Seniorer rummer mange forskellige holdninger og tendenser hvad angår baggrund og erfaringer fra arbejdsmarkedet, stillingtagen til moderne virkemidler og løsninger, boligform og meget andet. Der er således tale om en ret sammensat gruppe. I andre henseender ligner seniorer hinanden. Eksempelvis køber eller lejer man ikke film og seniorer er ikke alle tilbøjelige til at bruge PC derhjemme. En del bruger ikke engang mobiltelefon. Unge på vej bor på kollegier, værelser eller ungdomslejligheder af en overskuelig størrelse. Gruppen råder ikke over store personlige formuer, men man gør noget ved et tager en uddannelse og har planer for fremtiden. Når de unge på vej ikke lige læser eller arbejder ved siden af, er der gang i de sociale netværk. Gruppen er meget aktiv hvad angår fritid og sport både individuelle discipliner og holdsport. Side 42 KONTUR 2009

43 BOSÆTNING APPENDIKS Forklaring af ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knyter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. KONTUR 2009 Side 43

44 Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional UdviklingsPlan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen. Se mere på Regional Udvikling Damhaven Vejle

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område 2015 Nøgletal for udvikling i det vestdanske område www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk SILKEBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere