KirkeBladet. Fredslyset fra Bethlehem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. Fredslyset fra Bethlehem"

Transkript

1 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår årgang Fredslyset fra Bethlehem En flamme for fred er siden 1998 blevet tændt hvert år i Bjerringbro. Det er Sct. Georgs Gil derne i Danmark, der står for at bringe Fredslyset fra fødselsgrotten i Bethlehem til en lang række byer i Danmark. Gildet i Bjerringbro glæder sig over, at Fredslyset er blevet en fast tradition takket være det samarbejde, man har med Bjerringbro Kirke, hvor der hvert år holdes en særlig gudstjeneste, når Fredslyset kommer. Det er altid onsdag før første søndag i advent - i år onsdag den 25. november kl. 17. Ved en ceremoni i Byhaven kl. 16, hvor Fredslyset modtages, tændes lyset i den særlige grotte, der blev opstillet her for nogle år siden. Her taler skoleleder Frank Dissing Jensen, Egeskovskolen, og så bringes lyset, med Blæserorkestret fra fortsætter side 2... År efter år bringer et fakkeltog Fredslyset til Bjerringbro Kirke. Foto: Jens Anker Tvedebrink Bjerringbros første bistandspræst side 3 Sognerejse til Israel side 13 Missionshuset Bethel har 75 års jubilæum side 16 KirkeBladet efterår

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Uge 39 studieuge; okt. kursus; uge 42 ferie; og nov. friweekend. Sognepræst Merete Lindhardt Christensen Frisholtvej 38, Sahl Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag 15. nov. fri og nov. friweekend. Sognepræst Bjarne Markussen Bjerring Byvej 26, Bjerring, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag 5. sept. 31. december ferie og orlov. Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag sept., oktober og nov. friweekend; 1. nov. fri; uge 42 ferie. Fortsat fra forsiden... Søndermarken i spidsen, i et stort fakkeltog til Bjerringbro Kirke. Ved gudstjenesten, hvor der også medvirker børnekor, tændes alterlysene med Fredslyset. Både fra Bjerringbro Kirke og fra Gildet i Bjerringbro bringes lyset videre til flere af omegnens kirker. Sidste år var det bl.a. Bjerring, Hjermind, Mammen, Gullev, Sahl, Ans og Grønbæk. Fredslyset er tændt ved den flamme, der altid brænder i fødselsgrotten i Bethlehem. Lyset er en påmindelse om den fred, der udgår fra barnet i Bethlehem til hele jorden. Lyset skal minde os om, at Jesus er verdens lys, og at han skinner med lys og glæde, liv og fred for mennesker. Et lys for fred er naturligvis for alle mennesker. Det giver god mening i den verden, vi lever i, at tænke lidt over freds- og tolerancebudskabet. I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage lyset som en gave og give det videre som en gave med budskabet Fred på Jorden. Sognepræst Laila Hansen oktober friweekend; nov. ferie. Redaktion: Birthe Winther Stentoft (ansvarshavende), Bjerringbro. Tlf Birte Amdisen, Bjerringbro. Tlf Michael Lassen, Hjorthede. Tlf Deadline for næste blad 31. oktober 2009 Logoet for Fredslyset 2 KirkeBladet efterår 2009

3 Holger Dalls smukke mosaikruder i Bjerringbro Kirke kom i Ingrid Kjeldsens tid i Her korsfæstelsen, der hænger lige bag ved alterbordet. Kirken giver sammenhæng Hjertelig til lykke med Bjerringbro Kirkes 90-årsdag! Siden der i sin tid blev slået bro over Gudenåen ved Bjerring, er Bjerringbro vokset til en smuk og aktiv by. I denne by har det kirkelige liv altid haft sin væsentlige plads, og tidligt ønskede man at opføre kirke i byen. I de 90 år, der er gået, har Guds ord lydt fra Bjerringbro Kirke i glæde og sorg, og kirken og det liv, der udgår herfra, har i særlig grad været en sammenhængskraft i byen. For mange år siden fik jeg i 7½ år lov til at leve med i den sammenhæng, idet jeg i årene var den første bistandspræst ved Bjerringbro Kirke. Den 16. august 1970 var jeg blevet indsat som sognepræst i Sahl og Gullev, og den 23. august fulgte så indsættelsen i Bjerringbro Kirke ved provst Hjorth-Jensen. Kraftig kirkesang Jeg husker den festlige gudstjeneste, som var det i går: En kirke fyldt til sidste plads med imødekommende mennesker, en kraftig kirkesang, barnedåb og altergang. af Ingrid Kjeldsen Den lille pige, som jeg den dag døbte, kom jeg senere som præst på Fyn til at konfirmere; i dag er hun selv præst i Himmerland. FDF og KFUK-spejderne var i kirke med faner for at hilse den nye præst velkommen. Jeg fik senere glæde af et samarbejde med de unge mennesker og kom til at værdsætte det for mig indtil da ukendte korpsarbejde. Mange voksne, yngre mennesker gjorde en stor indsats her. Hurtigt efter indsættelsen fulgte dagligdagen, som den fortsætter side 4... KirkeBladet efterår

4 Fortsat fra side 3... skulle, med gudstjeneste i Bjerringbro Kirke hver 3. søndag, alle bryllupper og begravelser hver 3. uge samt en tredjedel af konfirmanderne, hvilket dengang betød skiftevis 1 og 2 hold konfirmander i Bjerringbro. Dertil kom gudstjenesteturnus på plejehjemmene Skov vænget og Egely og i pensionistboligerne, husbesøg og sygehusbesøg i Kjellerup og Viborg, mødeaktiviteter o.s.v., sådan som en præsts arbejde former sig. Jeg husker først og fremmest stor glæde ved arbejdet, men også, at det var lidt svært at dele sol og vind lige mellem Bjerringbro med de mange mennesker og Sahl-Gullev, hvor jeg var sognepræst og stedets eneste præst. Dertil kom, at præstemangelen begyndte at tage til op igennem 1970-erne, så der var brug for præstelig assistance også i andre sogne. Det blev gode læreår med nok af arbejde. De sidste to år i embedet havde jeg tre Ingrid Kjeldsen Bjerringbros første bistandspræst eller fire gudstjenester hver søndag, og flere lørdage drog jeg hjemmefra først på formiddagen medbringende præstekjole og madpakke rundt til kirker til begravelser, og hen på eftermiddagen rundt til de samme kirker til bryllupper. Tilsvarende var der konfirmandhold forskellige steder. Som kollega ved Bjerringbro Kirke havde jeg de første år Jens Kjærsgård, som var præst i Bjerringbro i rigtig mange år og havde levet med i byens og sognets vækst og kendte de fleste mennesker i byen. De sidste år var min kollega Kai Faarvang, der kom til Bjerringbro efter en årrække som præst på Haderslevegnen. Godt samarbejde Midtjylland er nok kirkeligt set lignende den jyske højderyg, hvor vandet løber til hver sin side, forstået på den måde, at missionsfolk og grundtvigske begge er repræsenteret. Det grundtvigske kendte jeg som ung, nyuddannet præst til på forhånd; det missionske lærte jeg at kende. Jeg kom til at sætte pris på vekselvirkningen og havde et godt samarbejde til begge sider, og jeg havde den glæde, at få dage før, jeg skulle flytte til Fyn for at tiltræde nyt embede, kom en ældre mand, aktiv missionsmand og trofast kirkegænger, ind i præstegården for at sige farvel, og han gjorde det med ordene: Jeg har erfaret, at evangeliet kan forkyndes på mere end én måde. I vore dage er de kirkelige grupperinger nok ikke så udtalte mere. Noget, som også glædede mig dengang, var, at efter, at jeg havde været præst på stedet et par år, kom indremissionær Carl Døhr, Bjerringbro, en dag ud i Sahl præstegård til mig. Allerede i forstuen rakte han mig en bog, Hjemlandstoner. Den skal du have, sagde han, og han føjede til: Vi har bestemt, at vi gerne fremover af og til vil bede dig tale i Bethel. Første kvinde I 2009 kan man næppe i Bjerringbro, hvor der er to kvindelige sognepræster, forstå, hvordan forholdene var i Jeg var ikke bare den første bistandspræst i Bjerringbro, men også den første kvindelige præst og den eneste af slagsen i Viborg Stift, og dengang var der ingen i Aalborg, Ribe og Haderslev Stifter; men det er en helt anden historie. Jeg kan kun notere og være taknemmelig for, at jeg mødte stor velvilje i Bjerringbro og i Midtjylland i det hele taget. Lad mig ønske Guds velsignelse til Bjerringbro by og menighed med salmens ord: O Gud, som har din kirke grundfæst på dette sted, du selv alt godt udvirke her i din menighed! Lad her os i dit hus i troskab mod dig vandre og følge ordets lys! (Salmebogen nr. 8) Ingrid Kjeldsen 4 KirkeBladet efterår 2009

5 Præst på studieorlov Sognepræst Bjarne Markussen, Bjerring, er bevilget studieorlov fra 1. oktober og året ud. Forud afvikler han ferie, og det betyder, at Bjarne Markussens sidste arbejdsdag i embedet i år er fredag den 4. september. Om baggrunden for den bevilgede studieorlov fortæller Bjarne Markussen: - Jeg har efterhånden været præst en del år oven i købet det samme sted. Det giver en særlig nærhed og kontakt til sognene, som jeg sætter pris på. Men det gør også, at man kan trænge til ny inspiration og søge nye udfordringer. For mig betød det, at jeg tilbage i 2002 begyndte at uddanne mig ved siden af mit arbejde som præst, men naturligvis på områder, der kunne være med til at udvikle mig som præst. I 2005 afsluttede jeg således en såkaldt master i emnerne senmodernitet, kirke og kommunikation fra Københavns Universitet. Ret hurtigt derefter fik jeg igen lyst til teoretisk at udfordre mig selv og snuse til et andet område, denne gang i organisation og ledelse. - Hvorfor netop dette emne? - Jo, jeg har efterhånden i en del år været til lidsrepræsentant og blev først valgt til kredsformand og sidste år til stiftsformand i Præsteforeningen. Dette faglige engagement har medført et fokus på mine kollegers trivsel og på folkekirken som organisation, og det har givet mig lyst til at være med til at gennemtænke nogle af de organisatoriske og ledelsesmæssige udfor - d ringer, folkekirken står over for både lokalt og på nationalt plan. Store udfordringer - Folkekirkens organisatoriske struktur er kringlet, forklarer Bjarne Markussen og påpeger, hvordan holdninger, adfærd og normer i vor tid ændres med en hastighed, som ikke tidligere er set i historien. Det betyder, at folkekirken står overfor nogle meget store udfordringer. Samtidig er fastlæggelse af vision, strategi og målsætning også noget, der bør arbejdes med helt lokalt og influere på de prioriteringer, man bevidst eller ubevidst foretager. - Men et sådant studium er vel ikke klaret på tre måneder? - Nej, selvfølgelig ikke. Allerede i 2007 begyndte jeg på diplomuddannelsen i ledelse. Studiet foregår på Aarhus Universitet/Handelsog Ingeniørhøjskolen i Herning. Sammenlagt er studiet normeret til et års fuldtidsarbejde. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag: det personlige lederskab, ledelse og medarbejdere og ledelse og organisation. Dertil to valgfag, som for mit vedkommende har været ledelse og coaching og forandringsledelse. Det sidste modul er afgangsprojektet. - Jeg mangler nu kun afgangsprojektet, og det er til færdiggørelse af dette, jeg er blevet bevilget studieorlov i tre måneder, fortæller Bjarne Markussen. Bjerringpræsten glæder sig til de tre måneders studieorlov: - Så kan jeg arbejde koncentreret med strategi i en tid med forandringer i folkekirken, og når jeg så har færdiggjort min uddannelse, forventer jeg at komme tilbage med fornyet inspiration og energi. Men så går der vist også et par dage, inden jeg igen sætter mig på skolebænken, tilføjer Bjarne Markussen. Bjarne Markussen er klar til studieorlov i tre måneder. KirkeBladet efterår

6 Bjerringbro Kirke Menighedsrådsformand: Birthe Winther Stentoft. Tlf Kirkeværge: Ernst Nielsen. Tlf Information Menighedsrådsmøder Kirkecenteret kl september, 6. oktober og 10. november Kirkens børnekor øver onsdag eftermiddag i Kirkesalen på Sønderbro. Henv.: Steffen Jungild, tlf Koncerter i kirken Fredag den 11. september kl med gospelkoret Mosaik i anledning af missionshuset Bethel s 75 års dag. Onsdag den 7. oktober kl med Den Jydske Harpetrio. (se side 14) Tirsdag den 3. november kl. 19. Ungdomskirkekoncert. Torsdag den 10. december kl Julekoncert med Grundfoskoret. Menighedsmøde Tirsdag den 20. oktober kl holdes menighedsmøde i Kirkecenteret i Bjerringbro. På mødet vil Bjerringbro Menighedsråd ved regnskabsfører Villy Sørensen redegøre for sidste års regnskab og for budgettet for Desuden vil formanden for menighedsrådet Birthe Winther Stentoft aflægge beretning om rådets virksomhed og orientere om den planlagte virksomhed i det kommende år. BUSKgudstjeneste Søndag den 25. oktober kl BUSKgudstjeneste i Bjerringbro Kirke. Navnet BUSK er dannet af forbogstaverne til Børn-Unge-Sogn-Kirke. FDF og KFUMspejderne medvirker. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Kirkecenteret. Pris 25 kr. Alle er velkomne. Alle Helgens dag Den første søndag i november, er dagen hvor vi særligt mindes vore døde. Bjerringbro Kirke er pyntet med levende lys. Sognepræsten læser navne på dem, der er bisat og begravet fra Bjerringbro Kirke siden sidste Alle Helgen. Efter gudstjenesten den 1. november kl er der kirkefrokost i Kirkecenteret. Pris 25 kr. Alle er velkomne. Arrangementer i Kirkesalen Bjerringbro Menighedsråd fortsætter møderækken i Kirkesalen. Alle møder indledes med en andagt og kaffebord. Programmet de enkelte aftener er som følger: - Tirsdag den 22. september Anker Olsen fortæller om rejser med Unitas. Det er rejser, hvor mødet med mennesker og kulturer er en meget vigtig del. - Tirsdag den 27. oktober Erik Berthelsen, Thorsø, fortæller om Luther. - Tirsdag den 24. november en aften med Sang og musik. Nærmere herom i dagspressen. 6 KirkeBladet efterår 2009

7 Bjerringbro - kontaktpersoner Bjerringbro Kirkekontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Fax: Kontortid: Tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Mandag, lukket. Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger. Bjerringbro Kirkegårdskontor. Tlf Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Kirkegårdsleder: Knud Birk træffes bedst på kontoret tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, 8850 Bjerringbro. Tlf Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen Tlf Kirketjener ved kirkesalen: Henvendelse Servicemedarbejder: Anja Kjældmand Tlf kan benyttes. Kirkecenteret: Nørregade 33 B. Tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro Kirkes oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og -besøg. Bjerring Kirke Menighedsrådsformand: Lisbeth Munch. Tlf Kirkeværge: Kirsten Bak. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf. nr Organist: Kristian Nørholm. Tlf. nr Kirkesanger: Stillingen er p.t. ledig Information Menighedsrådsmøder i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. KirkeBladet efterår

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro Kirkesalen Bjerring Mammen Hjermind Lee/hjorthede/Skjern 6. sep. 13. s.e. trin GBJ GBJ Lee/9.00 MLC 11. sep. Fredag sep. 14. s. e. trin. 20. sep. 15. s. e. trin MLC 9.00 GBJ Høst GBJ Høst 22. sep. Tirsdag MLC GBJ 9.00 KNP Hjh/ KNP MLC Høst Lee/9.00 KNP Skjern KNP 27. sep 16. s. e. trin MLC KNP Høst KNP Høst 1. okt. Torsdag Skjern/17.00 KNP Høst 4. okt. 17. s. e. trin. 7. okt. Onsdag okt. 18. s. e. trin. 18. okt. 19.s. e. trin. 25. okt. 20. s. e. trin GBJ LM altergang LH 9.00 KNP Lee/ KNP GBJ LH Hjh/9.00 LH LH 9.00 LH MLC BUSK GBJ 27. okt. Tirsdag GBJ 1. nov. Alle helgen 3. nov. Tirsdag GBJ 9.00 KNP Skjern/ KNP GBJ LH LM Lee/9.00 GBJ 8. nov. 22. s. trin GBJ LH Skjern/9.00 LH 15. nov. 23. s. trin LH 9.00 KNP Lee/ og 6 KNP 22. nov. Sidste s. i kirkeåret KNP LM altergang 24. nov. Tirsdag MLC GBJ Hjh/9.00 KNP 25. nov. Onsdag nov. Torsdag HM 29. nov. 1. s. i advent MLC 9.00 KNP LH 9.00 LH Hjh/ KNP 1) Kirkekaffe 2) Bethel 75 år - gospelkoncert 3) Guldkonfirmandjubilæum 4) Kirkekoncert 5)Ungdomskirkekoncert 6) Kirkeradio 7) Fredslysgudstjeneste 8) IM og ELM adventsgudstjeneste 8 KirkeBladet efterår 2009

9 GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen. MLC: Merete Lindhardt Christensen BM: Bjarne Markussen. KNP: Ken Nørgaard Pedersen. LH: Laila Hansen. LM: Lars Morthorst. HM: Harpøth Møller Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro Kirke er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. Kirkebil Bjerringbro-Bjerring-Hjermind Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S). Mammen Kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Kollekter Indsamlinger i Bjerringbro Kirke: 20. september: Norea Radio 27. september: Dansk Missionsråds efterårskollekt HUSK HØSTOFFER 18. oktober: Indenlandsk Sømandsmission 1. november: Danske Sømands- og Udlandskirker 22. november: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark Indkomne beløb under kr. 100,- til annoncerede formål vil i stedet indgå i høstofferet. Indsamlinger i Bjerring og Mammen Kirker 23. august: Dansk Bibel Institut Viborg Sygehus Der er gudstjeneste på Viborg Sygehus hver torsdag kl Nørrevænget Gudstjeneste kl september Merete Lindhardt Christensen 27. oktober Gerda Brøchner Jørgensen 24. november Ken Nørgaard Pedersen Skovvænget Gudstjeneste kl september: Ken Nørgaard Pedersen 23. september: Ken Nørgaard Pedersen 7. oktober: Merete Lindhardt Christensen 21. Oktober: Gerda Brøchner Jørgensen 4. November: Laila Hansen altergang 18. november: Ken Nørgaard Pedersen Sct. Nicolaitjenesten Tlf: Viborg Kirkeradio Hver søndag kl Frekvens 94,2 (Bjerringbro) www. kirkeradio.dk. Gudstjenester fra en af oplandets kirker og udsendelser med aktuelle indslag produceret af redaktionsudvalget veksler hver anden søndag. Konfirmationsdatoer: År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede Kirke Kirke Kirke Kirke og Skjern Kirker april april april 30. april april 1 2. maj maj maj maj 20. maj maj maj april 1 4. maj april 4. maj april 1 6. maj 2 1 Bøgeskovskolen. 2 Egeskovskolen. Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med hvilken kirke, deres konfirmand hører til, evt. ved henvendelse til præsterne KirkeBladet efterår

10 Mammen Kirke Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf Kirkeværge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Stilling er p.t. ledig. Information Menighedsrådsmøder i Mammen den sidste onsdag i måneden i Mammen Menighedshus. Dagsorden og referat kan ses i våbenhuset. Hjermind Kirke Menighedsrådsformand: Grethe Langdahl Olesen. Tlf Kirkeværge: Ubbe Madsen Graver: Steffen Thougaard. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Hjermind præstegård bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. 10 KirkeBladet efterår 2009

11 Lee Hjorthede Skjern Kirke Lee Kirke: Kirkeværge: Ketty Kramer Nielsen Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Hjorthede Kirke: Kirkeværge: Tove Bjerring Hansen Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Skjern Kirke: Kirkeværge: Niels Ole Mortensen Graver: Anne-Lise Sørensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesanger: Kathrine Jespersen. Tlf Pastoratrådet: Formand: Elsebeth Schwerin Mikkelsen Næstformand: Erik Rasmussen Sekretær: Susanne Mariussen Information Menighedsrådsmøder offentliggøres ved ophæng i kirkernes våbenhuse. Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Koncert med Klezmorkester I Lee kirke er der tirsdag den 8. september kl koncert med Klezmorkester. Koncerten er gratis. Århusianske Klezmorkester består af tre teologer og to musikere, som tager publikum med på en rejse i middelhavslandenes musik og kommer undervejs hele turen rundt i følelsesregistret. Oplev klezmer, længselsfulde sange på yiddish, vilde danserytmer fra Balkan landene, græsk patos og skæve toner og rytmer fra Tyrkiet. Til koncerten i Lee Kirke og Forsamlingshus vil Klezmorkester lægge ud med inciterende sange om længsel og håb fra Østeuropa og Balkan landene. Hvis vejret tillader det, vil orkestret og publikum vandre fra kirken til forsamlingshuset, ledsaget af processions- og dansemusik. Århusianske Klezmorkester giver koncert i Lee. I forsamlingshuset vil Klezmorkester slutte kon certen af med heftige og festlige danserytmer, der in viterer til kædedans hvis man har lyst - og et par fællessange. KirkeBladet efterår

12 Redebyggeri i tårnet Ligner til forveksling Graveren måtte i gang med en større oprydning i kirketårnet i Lee. Graveren ved Lee Kirke, Bente Jørgensen, fik i foråret en på opleveren. Et allike-par arbejdede utrolig flittigt med at flyve grene, kviste, rockwool, fåreuld og hvad der ellers var brugbart til redebygning op i kirketårnet. Det var ikke småting, fuglene havde fået samlet sammen. Graveren var da også gans ke imponeret over, hvad fuglene kunne få igennem udluftningshullerne også kaldet glughuller - huller som er 10x10 cm. Fuglens længde er cm, så pladsen var trang. Men allikeparret i Lee fandt kirketårnet velegnet til re debyggeri. Alliken yngler i april, maj og juni. Hunnen lægger 4-8 æg, som er lyseblå med sorte og grå pletter. De ruger dage. Det fandt graver Bente dog ikke passende, og en større oprydning i tårnet gik i gang. Men hvem ved, måske forsøger allikeparret igen til næste forår. Gud åndede på leret, og mennesket blev til, og Gud sagde: Menneske! Du er som skåret ud af mit ansigt. Og det er din værdighed den er guddommelig! Menneske! Og mennesket så på sig selv: I spejlet så han sit ansigt, og han syntes, det ikke var tilstrækkeligt at ligne Gud til forveksling. Og han gik hen og tillagde sig storhed, selvudnævnte embeder og opgaver, og han føjede titel på titel, og hans skuldre kunne næsten ikke bære læsset. Men han svulmede op og gjorde karriere. Og da Gud ville møde sit billede igen, kunne han ikke finde det neden under alle karrierens frakker og den selvudnævnte storhed. Da forlod Gud sin himmel og begyndte at lede efter mennesket. W. Bruners (tysk teolog), oversættelse Ele Bonde 12 KirkeBladet efterår 2009

13 Sognerejse til Israel i april måned 2010 Fra Oliebjerget er der en betagende udsigt over Jerusalem. En rejse til Israel er en opdagelsesrejse tilbage til vor egen kulturs rødder. En rejse til et land, hvor bibelhistorien bliver til konkrete steder, og hvor man bogstavelig talt kan gå i Jesu fodspor. Længe efter ligger indtrykkene i baghovedet og gør de bibelske beretninger mere levende og de historiske og politiske spændinger nær værende. I dagene april arrangeres en sognerejse til Israel. Rejsen har afsæt i sognene i og omkring Bjerringbro. Den laves i samarbejde med Unitas Rejser og med Susanne og Bjarne Markussen som rejseledere. Endeligt program og pris foreligger i løbet af kort tid. Rejsen er naturligvis åben for alle så længe der er plads. For at give et endnu større udbytte forberedes rejsen over tre sogneaftener, som naturligvis er åbne for alle uanset om man deltager eller ej. Ved en fælles sogneaften i Bjerringbro onsdag den 4. november vil tidl. chefre daktør Herbert Pundik holde foredrag over emnet Den hellige krig om det hellige land. Herbert Pundik, der er jøde og bosiddende i Israel, er en stærkt efterspurgt foredragsholder. Rejsen bringer bl.a. deltagerne til Nazareth i Galilæa, hvor Jesus trådte sine barne sko. Gennem frugtbare land brugsområder køres til Kana, hvor Jesus gjorde vand til vin. Videre til det prægtige område nord for Genesareth sø. Her besøges Kapernaum, hvor Jesus boede som voksen. Fra Galilæa går rejsen langs Jordanfloden til Jerusalem. Naturen bliver mere og mere gold, og man kommer forbi hyrdeflokke og beduinlejre, helt utroligt primitivt i et moderne land. Vi ender ved Det døde Hav, hvor en svømmetur i det saltholdige vand er en helt speciel oplevelse. Man bæres oppe og kan ikke synke. Klippefæstningen Massada midt i ørkenen besøges. Den står som en bastion for det jødiske folks kamp for frihed. I tre år holdt de her stand mod romernes belejring. Rejsen mod Jerusalem går forbi Jeriko, inden man kører op i Judæas højland til toppen af Oliebjerget, hvorfra der er en betagende udsigt ind over den hellige by. Der bliver ophold i Getsemane have, hvor Jesus blev taget til fange. Vi står på stenene, hvor Jesus blev dømt og går ad Via Dolorosa Smertens Vej på vej til Golgatha. Jerusalem er en fascinerende by. En by med ældgamle mure. Tempelpladsen med klippemoskeen er bygget over den klippe, hvor Abraham af Herrens engel blev standset i at ofre sin søn Isak. Besøget ved Grædemuren, med de mange jøder, der står og beder, er noget helt for sig selv. Turen går også ud til Bethlehems marker. Hyrderne er der ikke længere, englesangen er flyttet andre steder hen, men det var HER, det skete. Stederne er mange, indtrykkene store og skulle man være i tvivl, kan det ikke nok understreges, at landet Israel bestemt er en rejse værd. KirkeBladet efterår

14 Fælles information Koncert i Bjerringbro Kirke Onsdag den 7. oktober kl giver Den Jydske Harpetrio koncert. Trioen består af Marianne Leth, tværfløjte, Bjarke Gundersen, bratsch, og Joost Schelling, harpe. Denne sammensætning af instrumenter stammer fra komponisten Debussy, der i 1915 skrev en sonate, som også bliver spillet denne aften. Senere skrev andre komponister harpetrioer, så det blev et begreb ligesom f. eks. klavertrioen. Også ældre musik fra barokken er blevet arrangeret for denne besætning. De tre musikere, Den Jydske Harpetrio i Bjerringbro Kirke onsdag den 7. oktober. der er uddannet på konservatorierne i Århus og Esbjerg og har videreuddannet sig senere, byder på et afvekslende program med musik af Telemann, Mozart, Debussy, Ravel, Carl Nielsen m. fl. Der er fri entré. Herbert Pundik om Israel Det bliver tidligere chefredaktør ved Politiken, Herbert Pundik, der indleder sæsonens fire fælles sogneaftener. Det sker onsdag den 4. november kl i Bjerringbro Kirkecenter. Herbert Pundik, der om kort tid fylder 82 år, virker stadig som seniorudenrigskorrespondent for Politiken. Pundik er desuden en meget efterspurgt foredragsholder, ikke mindst efter at han har skrevet sine to erindringsbøger Herbert Pundik kommer til Bjerringbro onsdag den 4. november. Det er ikke nok at overleve og Du kan hvis du tør. Herbert Pundik er jøde og siden 1954 bosat i Israel. Hans forældre kom begge til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med jødepogromer. Faderen kom fra Ukraine og moderen fra Rusland. Ved den fælles sogneaften i Bjerringbro vil Herbert Pundik tale om Den hellige krig om det hellige land. Han belyser baggrunden for striden om Palæstina samt udsigterne til fred. Mødet er for alle, men det er samtidig en forberedelse til den sognerejse til Israel, der er omtalt nærmere på side 13. Pundik, der er en fængslende taler, har rejst meget som journalist i Afrika og Asien. Han har bl.a. modtaget Cavling-prisen, Modersmålprisen, Radioens Rosenkær-pris og Ebbe Munck-prisen. Fælles sogneaftener Der er udover foredraget med Herbert Pundik planlagt tre spændende fælles sogneaftener. - Lørdag den 16. januar 2010 arrangeres en gospel workshop med Lene Nørrelykke, Århus. Det er et heldagsarrangement og slutter med koncert i Bjerringbro Kirke - Onsdag den 10. februar drejer sig om de nye salmer. Salmedigter Hans Anker Jørgensen fortæller i Hjermind Forsamlingshus. Organist Steffen Jungild, Bjerringbro spiller til. - Onsdag den 24. marts taler Flemming Kofod-Svendsen ud fra sin bog Døden, Sorgen, Håbet. 14 KirkeBladet efterår 2009

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenå vej 22 A, 8850 Bjerring bro. Kontakt person: René Nielsen. Tlf FDF Bjerringbro Skovparken 1. v/carsten Mortensen. Tlf De Ældres Eftermiddag Bethel, Nørregade 22. kl sep. Tale v/poul Erik Hansen, Farsø. Emne: Vitaminer til seniorlivet 27. okt. Tale v/henry Christensen, Ålestrup. Emne senere 24. nov. Tale v/pastor Merete L. Christensen. Emne: Mit arbejde i Reden Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Sædv. mødestart kl sep. Tale v/forstander Morten Nebel, Skrødstrup 11. sep. Bethel 75 års jubilæum. Festtale v/pastor Erik Bjørn, Sevel Fællespisning m/ tilmelding og koncert v/mosaik koret, Århus m.m. Se program 17. sep. Bibelkredse i hjemmene 24. sep. Mission Afrika-aften v/ fam. Skindhøj, Kirketerp 1. okt. Tale v/pastor Lars M. Christiansen, Brandstrup okt. Oktobermøder i Viborg 15. okt. Bibelkredse i hjemmene 22. okt. Generalforsamling 30. okt. Familieaften v/jens Kr. Plougmann, Videbæk. Fællesspisning m/ tilmelding. 5. nov. Tale v/lærer, cand. theol. Kristian Vestergaard, Dalbyover 12. nov. Kl Kredsefterårsog årsmøde v/pastor T. Fuglsang, Struer 14. nov. Børnekordag for børn fra kl. m/tilmelding 19. nov. Bibelkredse i hjemmene 26. nov. Gudstjeneste i Bjerringbro kirke v/pastor Fl. Harpøth Møller, Gjern. Fælles med ELM. Kaffe i kirkecenteret Se i øvrigt Bethels program Indre Mission kontakt Formand: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf Børneklub: Tlf ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf Mødested: Kirkecenteret kl Fællesspisning kl sep. Oplæg v/nicolaj Wibe 25. sep. Tale v/jørgen Pedersen 23. okt. Tale v/peder Mikkelsen 6. nov. Tale v/anders Lind 20. nov. Tale v/jens Å. Nielsen 26. nov. kl. 19 Adventsgudstj. fælles m/im. Se under Bethel Mission Afrika kl sep. Møde hos Bjergs, Storegade 33 L 10. nov. Møde på Ingemannsvej 23. Danmission i Bethel kl d. 14. sep., 12. okt., 9. nov. Onsdagsklubben Bjerring Onsdag kl i konfir mandstuen i Bjerring. Det er for alle børn mellem 4 og 10 år. Det er bibelshistorie, leg, sang og sjov. Kontaktperson: Randi Thorlund tlf FDF Mammen v/frede Sørensen, Søndervang 7, tlf Mammen IM Hver aften kl sept. Høstfest v/forstander Anders Ahrenfeldt, Hammerum Landbrugsskole. 28. okt. Temaaften v/ sognepræst Gerda Jessen, Tvilum, (præst i DR kirken i februar). Folkekirkens fremtid. 9. dec. Adventsfest v/ sognepræst Ken Nørgaard Pedersen, Hjermind. Møder i hjemmene 16. sept., 21.okt., 18. nov. Foreningstekst sendes til: KirkeBladet efterår

16 75 år og stadig fuld af liv Missionshuset Bethel fylder 75 år Kirkelivets palet har mange farver. Det gælder såvel inden for folkekirken som uden for i det kirkelige foreningsliv. Indre Mission udgør én af disse farver og har lokalt haft eget hus på Nørregade 22 i Bjerringbro siden Derfor kan huset fejre 75 års jubilæum den 11. september. Det har i alle årene været rammen for Indre Missions formål, som i dag lyder: Lede til Jesus - leve i Ham. Husets historie Indre Mission på landsplan blev stiftet 13. september I Bjerringbro begyndte bevægelsen sit virke i begyndelsen af 1900-tallet, og den var stærk nok til, at man i 1934 kunne indvi huset, der fik navnet Bethel. I årenes løb har der ud over de sædvanlige torsdagsmøder været søndagsskole, og forskellige andre foreninger har lejet sig ind for at holde deres store arrangementer i Bethel. Sådan husker undertegnede, at FDF sidst i 1950-erne holdt sin årlige mønstring her. I krigsårene lagde besættelsesmagten beslag på huset, og ved befrielsen i maj 1945 blev frihedskæmperne bespist i Bethel. Som kuriosum kan nævnes, at kommunen betalte 50 kr. til fernisering! Huset her og nu Bethel har de seneste år ved frivillige bidrag og hænder gennemgået en gennemgribende renovering og ombygning og fremstår i dag som et nyt og moderne hus med nye installationer som automatisk varmeregulering, lydanlæg, PC og video projektor og et moderne anretterkøkken. Inden længe står en nyrenoveret lejlighed på 1. sal klar til udlejning. Der er stadig et aktivt liv i huset. Torsdagsmøderne er rygraden i aktiviteterne, og derud over er der klubmøder for børn og unge, og her er det værd at nævne, at mange unge kan se tilbage på et godt og udbytterigt kammeratskab i IMU, Indre Missions Ungdom, og mange er derefter fortsat i nye fællesskaber på de nye steder, hvor de efterfølgende har bosat sig. Der er syv bibelkredse i Bjerringbro, som har deres udspring fra Bethel, og huset byder endvidere på ældreeftermiddage, familieaftener med fællesspisning og torsdagsmøderne, som giver plads til, at forskellige foreninger kan holde deres mødeaftener. Formand for bestyrelsen, friskoleleder Vagn Bodilsen, har bidraget til denne artikel, og han ser forsat gode muligheder for, at Bethel kan danne en god ramme om Indre Missions arbejde i Bjerringbro. Han nævner tilmed, at en del personer fra nabosognene deltager i husets aktiviteter. Det er med til, at Bethel bliver godt brugt. Sammen med En helt ny indgang til Bethel var en del af renoveringen. andre kirkelige organisationer og foreninger i Bjerringbroområdet er arbejdet i Indre Missionen en af kirkens mange dagligstuer. Kir kens budskab til nutidens mennesker får på den måde lov til at komme til udtryk i menneskers hverdag. Jubilæet Jubilæet fejres den 11. september kl. 19 med et festligt program i huset med jubilæumstale ved pastor Erik Bjørn, Sevel, en gospelkoncert kl i Bjerringbro Kirke med det kendte kor Mosaik fra Århus, og aftenen afsluttes med samvær i Bethel. Henning Bach. Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. Tlf KirkeBladet efterår 2009

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2010 6. årgang Nye initiativer i kirken Landet over tænkes nye tanker omkring gudstjeneste og formidling.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2009 5. årgang Konfirmand-snak Inden længe er der konfirmation i vores forskellige kirker, og inde i bladet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2013 9. årgang Teater i Bjerringbro Kirke Som et spændende og fornyende input med humor vi valgt ovenstående

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Grandækningskursus på Bjerring kirkegård Netop i denne tid, hvor KirkeBladets vinternummer udsendes, er der ekstra grund

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2008 4. årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys.

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 2 Forår 2008 4. årgang Ny påskesalme Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende. Hvor du går hen, skal dine små dit

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2009 5. årgang Ung kirke fylder 90 Bjerringbro Kirke runder mandag den 31. august sine første 90 år. For

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KirkeBladet. Natkirke igen

KirkeBladet. Natkirke igen KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2010 6. årgang Natkirke igen FDF Bjerringbro forsøgte sig i fjor med en såkaldt natkirke. En ny aktivitet,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KirkeBladet. Kirken på nettet

KirkeBladet. Kirken på nettet KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 4 Efterår 2007 3. årgang Kirken på nettet Vel vidende, at nogle af bladets læsere ikke har mulighed for at bruge Internettet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2011 7. årgang Gudstjenester i Guds frie natur I Bjerring er der en gammel tradition (mindst 30 år) for

Læs mere

KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste

KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2011 7. årgang Med kirkebilen til gudstjeneste Ønsket om at komme i kirke om søndagen er ikke altid let at

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Kirketrappen i Lee. Sognerejsen til Israel side 12-13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Kirketrappen i Lee. Sognerejsen til Israel side 12-13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2010 6. årgang Kirketrappen i Lee Den nye trappe fra Lee Byvej op til Lee Kirke er nu færdig og taget i

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2010/11 7. årgang Nu bæres lyset frem I dag har hver by sit Luciaoptog i kirker, skoler eller på plejehjem.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1 Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober / November 2009 Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 2 Forsidebillede:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2013 9. årgang Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. Læs side 5 Fisk lavet af minikonfirmander og

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere