PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug"

Transkript

1 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug

2

3 3 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Indhold: Resumé PUR det foretrukne materiale til bygninger med meget lavt energiforbrug Hvad er fordelene ved energieffektive samfund? Hvad er en bygning med meget lavt energiforbrug? Er lavenergibygninger overkommelige i pris? De juridiske rammer i Europa og medlemsstaterne Fordelene ved renovering Casestudier

4 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 4 Potentielle besparelser i EU CO 2 CO 2 -mængde pr. år 1 klimaskærmseffektiviteten. Dernæst bør energibehovet så vidt muligt dækkes af vedvarende energikilder. Evt. resterende behov bør dækkes ved hjælp af effektiv brug af fossile brændstoffer. Resumé Andel af det samlede bygningsenergiforbrug Vores bygninger står for næsten 40 % af vores samlede energiforbrug, men samtidig udgør de også det højeste potentiale for omkostningseffektive besparelser. I betragtning af Europas hastigt voksende afhængighed af energiimport og af, at energiregningerne vokser over hele kontinentet, er det blevet en afgørende betingelse for, at vi kan opretholde vores levestandard fremover, at vi reducerer energibehovet i vores bygninger. Investeringer i energieffektive bygninger kan medføre adskillige fordele, både mikro- og makroøkonomisk set. Man har derfor med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) fastlagt, at alle nye offentlige bygninger skal være så godt som energineutrale fra 2019 og fremover. Tidsfristen for alle andre bygninger er 2021, men flere medlemsstater har vedtaget mere ambitiøse deadlines. Man kan kun opnå næsten energineutrale bygninger eller bygninger med meget lavt energiforbrug, hvis der gøres brug af en holistisk tilgangsvinkel. Dette beskrives i trias energetica-princippet, som først kræver, at energibehovet i bygninger reduceres via forbedring af Rumopvarmning og -køling Belysning og elapparater Vandopvarmning Madlavning På trods af, at der bygges stadigt flere lavenergi- eller energineutrale bygninger, er der stadig en bred opfattelse af, at denne type bygninger er dyre at bygge og arkitekturmæssigt kun fokuserer på nytteværdien. Men takket være brugen af højeffektive produkter som f.eks. PURisolering er det muligt at konstruere højeffektive bygninger, som kombinerer et højt komfortniveau med attraktiv arkitektur og rimelige priser. Renovering er et andet vigtigt aspekt, man må overveje, hvis Europa skal overholde 2050-målet om at reducere CO 2 CO 2 - udledningen med % sammenlignet med 1990-niveauet. PUR-isolering kan også anvendes til særdeles effektiv opgradering af ydeevnen i eksisterende bygninger, da materialet både er tyndt og har en lav vægt 1 Insulation for Sustainability a Guide (CXO2 Conisbee Ltd., 2006)

5 5 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Hvad er PUR? PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på PUR (polyurethan) eller PIR (polyisocyanurat). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har en god varmebestandighed, en stor trykstyrke og fremragende isoleringsegenskaber. PUR-isolering er kendetegnet ved at have en meget lav varmeledningsevne, helt ned til 0,022 W/(m². K), hvilket gør materialet til et af de mest effektive og alsidige isoleringsmaterialer på markedet i dag. Isoleringstykkelse for U-værdi 0,022 W/(m².K) kun isolering Hvorfor er PUR det foretrukne isoleringsmateriale til bygninger med meget lavt energiniveau? Ikke nok med, at polyurethanisolering (PUR) er i stand til at opnå et meget højt energimæssigt effektivitetsniveau, men fordi materialet kan gøre det med en minimal tykkelse, skal der foretages færre justeringer i bygningsdesignet for at tage højde for den nødvendige isoleringsdybde. Det giver omkostningsbesparelser, da det minimerer påvirkningen af elementer som f.eks. udhængsdybde, strøer, spær eller stolper, længden på befæstelser samt størrelsen og styrken af den samlede konstruktion. Det maksimerer også den tilgængelige plads, så bygninger og boligarealer udnyttes bedst muligt. Lufttæthed er en væsentlig komponent i forbindelse med bygninger med meget lavt energiforbrug. Designmæssige løsninger, der anvender PUR-isolering, kan relativt nemt opnå et højere niveau af lufttæthed samt et reduceret materialeforbrug sammenlignet med løsninger, der anvender andre isoleringsmaterialer. Polyurethanisoleringens holdbarhed indebærer, at den energieffektivitet, isoleringen leverer, vil holde i hele bygningens levetid, så der fortsat spares penge, også længe efter tilbagebetalingsperioden.

6 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 6 Casestudie: Isolering af nyt skråtag (diskonteringssats på 3,5 %, tempereret kystklima, U-værdi: 0,13 W/(m². K), kumulativ omkostning i løbet af en livscyklus på 50 år) PUR og bæredygtighed PUR-isolering udviser de laveste livscyklusomkostninger i en række lavenergibygningskonstruktioner, takket være højere energibesparelser eller, i tilfælde af samme RU-værdier, et lavere materialeforbrug og lavere følgevirkninger på bygningen. 2 Det vurderes, at anvendelsen af PURisolering frem for andre isoleringsmaterialer med lavere ydeevne kan resultere i en gennemsnitlig besparelse på 5 % på hvert enkelt bygningselement. I betragtning af, at markedet for boligbyggeri og renovering i Europa havde en værdi på 550 milliarder i 2009, kan besparelserne være særdeles betydelige, også selvom der anvendes meget forsigtige skøn. Det betyder, at samfundet kan opnå betydelige økonomiske fordele. 3 Research har vist, at den miljømæssige ydeevne i løbet af livscyklussen for PURisolering i bygninger med lavenergidesign kan sammenlignes med ydeevnen for andre almindelige materialer, f.eks. mineralfibremineraluld, EPS 4 og naturlige isoleringsmaterialer 5. Til nogle formål kan det endda være bedre. Mindre isoleringstykkelse giver også mulighed for tyndere vægge, og det maksimerer den tilgængelige plads; brug af PURisolering kan f.eks. reducere fodaftrykket for et fritliggende hus med op til 4 m 2 [6] 2 PU Europe factsheet n 15: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings, Buildecon for Euroconstruct: Landerapporter 70. udgave (2010) 4 Jf. reference 1 5 Centre Scientifique et Technique de la Construction (B): Impact environnemental des toits à versants (CSTC-Contact n 28 (4-2010)) 6 Jf. reference 1

7 7 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Godt for mennesker, Godt for planeten og Godt for økonomien Hvad er fordelene ved energieffektive samfund? Der er mange fordele forbundet med opbygningen af et energieffektivt samfund: Tilbagebetalingsperioden for investeringer i energieffektivitet er relativt kort. Det er den hurtigste og mest omkostningseffektive metode til at reducere den årlige udledning af drivhusgasser med 740 millioner tons. Det udgør en løsning på energifattigdom mellem 50 og 125 millioner europæere anses i øjeblikket for at være energifattige, og tallet vil sandsynligvis stige 7. Det øger leveringssikkerheden. Hvis vi f.eks. når målet om 20 % energibesparelser, vil det spare lige så meget energi som 15 Nabucco-gasledninger vil kunne levere 8. Det forbereder boliger på klimaændringer og effekterne af ekstreme temperaturer, både i sommer- og vintermånederne. Det vurderes, at over 15 % af boligerne i Italien, Letland, Polen og Cypern og 50 % af boligerne i Portugal er uegnede til de nuværende temperaturniveauer om vinteren. Det forbedrer den eksisterende bygningsmasse. Det skaber jobs og øger den disponible indkomst. I 2020 vil der kunne være skabt op mod 2 millioner jobs, og energifordelene pr. år vil kunne beløbe sig til op mod pr. husstand 9. Det ansporer enkeltpersoner til at foretage forbedringer i den bygningsmæssige infrastruktur og vil medføre adfærdsændringer på lang sigt. 7 EU-Parlamentet, Report on Revision of the Energy Efficiency Action Plan (2010/2107(INI)), Committee on Industry, Research and Energy, Rapporteur: Bendt Bendtsen 8 Idem 9 EU-Kommissionen, SEC(2011) 277: Impact Assessment accompanying the Energy Efficiency Plan

8 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 8 Forskellige mål, beregningsmetoder og normer for lavenergi- og passivhuse i udvalgte lande 10 Hvad er en bygning med meget lavt energiforbrug? Der findes ingen global definition på lavenergibygninger, men det er generelt accepteret, at de har et bedre niveau for energieffektivitet end standardkravene til energieffektivitet i nuværende bygningsreglementer. Lavenergibygninger bruger typisk høje isoleringsniveauer, energieffektive vinduer, lave niveauer for luftlækage og varmegenindvindingsventilation for at sænke energibehovet i forbindelse med rumopvarmning og -afkøling. Der kan også gøres brug af teknikker til bygningsdesign med passiv solenergi eller aktive solenergiteknologier, samt teknologier til genanvendelse af varmt vand, så der kan genbruges varme fra f.eks. brusebade og opvaskemaskiner. Ikke nok med, at der ikke findes en klar, universelt accepteret definition af, hvad lavenergibygninger er, der er også forskellige udlægninger af, hvilke former for energiforbrug, der bør inkluderes i udregningen af efterspørgslen. Ofte er det kun rumopvarmning, der er inkluderet, men ideelt set bør minimumkravene til ydeevne tage alle former for energiforbrug i betragtning, herunder afkøling og vandopvarmning, belysning og forbrug af elektricitet til forskellige elapparater. Billedet illustrerer de forskellige områder og beregningsmetoder på udvalgte standarder for lavenergieffektivitet. Indtil nu har ca. en tredjedel af EUmedlemsstaterne defineret begrebet lavenergibygning, og et par stykker mere har planer om at gøre det. Definitionerne gælder i næsten alle tilfældene for både boliger og erhvervsbygninger og fokuserer primært på nybyggeri, men i nogle tilfælde dækker definitionerne også eksisterende bygninger. Et typisk krav er en reduktion i energiforbruget på mellem 30 og 50 % i forhold til aktuelle standarder for nybyggeri. Det svarer generelt til et årligt energibehov på kwh/m² i centraleuropæiske lande. I nogle lande har man indført mærkninger (MINERGIE i Schweiz og Effinergie i Frankrig) for at hjælpe forbrugerne med at identificere nationalt standardiserede lavenergibygninger. Tabel 1 viser en oversigt over definitionerne for lavenergibygninger i Europa 11

9 9 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Tabel 1: Eksempler på definitioner på lavenergibygningsstandarder (kilde: SBI, European Strategies to move towards very low energy buildings, 2008) Land Østrig Belgien (Flandern) Tjekkiet Danmark Finland Frankrig Tyskland England og Wales Officiel definition Lavenergibygning = årligt energiforbrug til opvarmning på under KWh/m² samlet areal 30 % over standardydeevne Passivbygning = Feist Passivhaus-standard (15 kwh/m² pr. nytteareal (Styria) og pr. opvarmet areal (Tyrol) Lavenergiklasse 1 for huse: 40 % lavere end standardniveauer, 30 % lavere for kontor- og skolebygninger Meget lav energiklasse: 60 % reduktion for huse, 45 % for skoler og kontorbygninger Lavenergiklasse: kwh/m 2 pr. år Meget lav energiklasse: Under 51 kwh/m² pr. år, Passivhaus-standarden på 15 kwh/m 2 anvendes også Lavenergiklasse 1 = beregnet energieffektivitet er 50 % lavere end minimumkravet for nybygninger Lavenergiklasse 2 = beregnet energieffektivitet er 25 % lavere end minimumkravet for nybygninger (dvs. for boliger = /A kwh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede samlede gulvareal, og for andre bygninger = /A kwh/m² pr. år (inkluderer elektricitet til indbygget belysning) Lavenergistandard: 40 % bedre end standardbygninger Nye boliger: Det årlige gennemsnitlige behov for opvarmning, afkøling, ventilation, varmt vand og belysning skal være lavere end 50 kwh/m² (i primærenergi). Dette rangerer fra 40 kwh/m² til 65 kwh/m² afhængigt af det klimamæssige område og højde over havets overflade Andre bygninger: Det årlige gennemsnitlige behov for opvarmning, afkøling, ventilation, varmt vand og belysning skal være 50 % lavere end de aktuelle bygningsreglementkrav for nybygninger Ved renovering: 80 kwh/m² fra 2009 Krav til lavenergiboliger = maksimalt energiforbrug på kfw60 (60 kwh/(m².a) eller KfW40 (40 kwh/(m².a)) Grænserne for eksisterende bygninger er 40 % højere Passivhaus = KfW-40 bygninger med et årligt varmebehov på under 15 kwh/m² og et samlet forbrug på under 120 kwh/m² Nul-CO 2 -ddefinition på zero carbon: Ingen kuldioxidudledning fra rumopvarmning, afkøling, varmt vand og belysning 10 Thomsen/Wittchen, European national strategies to move towards very low energy buildings, SBI (Danish Building Research Institute) EU-Kommissionen, Low energy buildings in Europe: current state of play, definitions and best practice, 2009

10 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 10 Anbefalede U-værdier for lavenergihuse generelt i området 0-14 % mere end standardalternativet. Den prismæssige forskel mellem lavenergi og den mere ambitiøse Passivhaus-standard angives som værende 8 % (ca euro) i Tyskland. 13 Er lavenergibygninger overkommelige i pris? Selvom det kan medføre yderligere omkostninger at opføre lavenergibygninger, f.eks. på grund af et øget isoleringsniveau eller vinduer med større ydeevne, så bliver lavenergibygninger hele tiden mere overkommelige i pris. Det vigtige spørgsmål er, hvordan man opnår den optimale balance mellem energibesparelser og øgede omkostninger. Indførelsen af nye teknologier kan f.eks. også føre til skjulte omkostninger, såsom øget behov for investering i planlægning, uddannelse og kvalitetssikring. Disse parametre er svære at definere, specielt i lande med mindre udviklede lavenergimarkeder. Dette afsnit giver en oversigt over den aktuelle situation i flere forskellige lande, samt et par relevante casestudier. 12 Øget konkurrence i levering af specifikt konstruerede og standardiserede Passivhaus-bygningsprodukter har bevirket, at omkostningerne er faldet i både Tyskland, Østrig og Sverige. I disse lande ligger de ekstra omkostninger i forbindelse med konstruktion på Passivhaus-niveau I Schweiz angives der et interval på 2-6 % i ekstraomkostninger på Minergie lavenergistandarden og, afhængigt af det valgte design, et interval på 4-10 % på Minergie P Passivhaus-standarden. Ifølge AHQE-sammenslutningen i Frankrig vil den ekstra omkostning kun udgøre 5 %, hvis der tages højde for parametrene for høj miljømæssig kvalitet på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt. Tilbagebetalingsperioden kan variere, men den bør ligge på ca. 10 år, baseret på de aktuelle energipriser. Hvis energipriserne bliver ved med at stige, vil den ekstra investering fremover være tilbagebetalt endnu hurtigere. For at sætte disse omkostninger i perspektiv, så bør man bemærke, at der kan opnås en betydelig reduktion i de samlede omkostninger, når energikravene til rumopvarmning reduceres til ca. 15 kwh/m² pr. år det punkt, hvor der ikke længere er behov for et traditionelt opvarmningssystem. Ved dette niveau for energieffektivitet vil gevinsterne ved energibesparelser også være ganske betydelige 12 Idem 13 Kilder: Passivhaus Centre Sweden, cipra.org, passive-on.org, ig-passivhaus.de

11 11 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug De juridiske rammer i Europa og medlemsstaterne 14 Den europæiske ramme er defineret i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (2010/31/EU EPBD) 15. Det angiver, at alle nye offentlige bygninger skal være næsten energineutrale fra og med Tidsfristen for alle andre bygninger er Adskillige medlemsstater har allerede udarbejdet langsigtede strategier og mål for at indføre lavenergistandarder for nye huse (se Tabel 2). I Holland er der f.eks. en frivillig aftale med branchen Tabel 2: Nationale køreplaner frem mod næsten energineutrale bygninger (kilde: SBI, Ecofys: principles for nearly zero energy buildings, 2011) Planlagte initiativer med nzeb som mål om at have reduceret energiforbruget, sammenlignet med de nuværende bygningsreglementer, med 25 % i 2011, 50 % i 2015 (tæt på Passivhaus) og at have energineutrale bygninger i I Storbritannien er ambitionen at have nul- CO 2 zero carbon-huse i Fra og med 2012 skal alle nye bygninger i Frankrig overholde standarden om lavt forbrug, og i 2020 skal de være energipositive, dvs. producere energi. Flere regioner og kommuner (f.eks. i Italien) ser også længere end de nuværende mål Land/år Nuværende Østrig 66,5 kwh/m 2 /år (endelig energi) -15 % Passivhaus Belgien kwh/m 2 /år (primærenergi) -25 % Danmark 2010: 52,5-60 kwh/m 2 /år (primærenergi) -25 % -50 % -75 % Finland 65 kwh/m 2 /år (varmeefterspørgsel) % -20 % Passivhaus til offentlige bygninger Frankrig Indtil 2012: Fossile brændstoffer: kwh/m 2 /år Elektricitet kwh/m 2 /år (primær energi) LEB Effinergie 50 kwh/m 2 /år Positive E+ Tyskland 2009: 70 kwh/m 2 /år (primærenergi) -30 % NFFB Irland 2011: 64 kwh/m 2 /år (primærenergi) -60 % CO 2 -neutral Holland Reguleret via EPC-faktor 2008: ~ kwh/m 2 /år (primærenergi) -25 % Klimaneutrale offentlige bygninger -50 % ENB Norge 2010: 150 kwh/m 2 /år (netto varmeefterspørgsel) Passivhaus ZEB Sverige 2009: kwh/m 2 /år (leveret energi) -20 % -25 % af alle nybygninger er ZEB ZEB Schweiz 2011: 60 kwh/m 2 /år (primærenergi) Minergie-P 30 kwh/m 2 /år (leveret energi) Storbritannien Reguleret via CO 2 -krav 2010: ~100 kwh/m 2 /år (primærenergi) -25 % -44 % Zero Carbon (nul CO 2 CO 2 ) 14 Idem

12 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 12 Renovering af en gammel gård (fra 1800-tallet) af Renaud Laverdure, Belgien Fordelene ved renovering Nybyggeri med meget lav eller tæt på nul-co 2 CO 2 -udledning er relativt enkelt, når de seneste teknologiske fremskridt og konstruktionsmetoder tages i brug. Den virkelige udfordring, vi står overfor, er den gennemgribende renovering af den eksisterende bygningsmasse, hvilket desværre er utilstrækkeligt nævnt i det omarbejdede EPBD (direktivet om bygningers energimæssige ydeevne). Der bygges ca. 2,1 millioner nye bygninger om året, så selvom alle disse bygninger bliver bygget i henhold til de nødvendige lavenergistandarder, vil de stadig kun udgøre en lille procentdel af den nuværende bygningsmasse. Den store udfordring for EU er derfor de eksisterende bygninger, dels fordi de udgør så stor en andel af EU s energiforbrug, og dels fordi disse bygninger vil bestå i mange årtier fremover. Selvom gennemgribende energimæssig renovering generelt er omkostningseffektivt i løbet af levetiden, er det også en teknisk krævende opgave, der kræver skræddersyede løsninger, og omkostningen pr. sparet kwh er derfor højere end for nybyggeri. Men hvis der ikke tages hånd om den eksisterende bygningsmasse, vil alle tiltagene for at opnå målene for CO 2 CO 2 -reduktion være forgæves. Det vurderes, at der er ca. 210 millioner bygninger i EU, med en nedrivningsfrekvens på kun bygninger om året dvs. kun 0,1 % af den eksisterende bygningsmasse. Den nuværende frekvens for energimæssig renovering af bygninger ligger på mellem 1,2 % og 1,4 % et tal, der skal øges med op til tre gange, hvis vi skal nå EU-målene om reduktion af CO 2 -udledningerne med % frem mod 2050, sammenlignet med 1990-niveauerne. 16 Men hvis vi følger det aktuelle scenarie og gør, som vi plejer, så vil det tage ca. 90 år, før alle de eksisterende bygninger har opnået en tilstrækkeligt høj standard! Det er også værd at overveje, at den normale renoveringscyklus for en bygning er 30 år, så hvis der kun tages utilstrækkelige skridt

13 13 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Forrentning af investeret kapital Casestudie: Årlige besparelser og forrentning af investeret kapital ved brug af PUR-isolering 17 Et skråtag i Tyskland blev renoveret og isoleret med 140 mm PUR-isoleringsmateriale. Varmetab gennem taget inden renovering: Varmetab gennem taget efter renovering: Opvarmning, oliepriser 2010 (herunder hjælpeenergi): Årlig besparelse på olie til opvarmning: Omkostningsbesparelse for energi: kwh/a kwh/a 0,073 /kwh l/a /a Den øverste linje i nedenstående tabel viser mulige scenarier for udviklingen i energipriser (i %, sammenlignet med det foregående år). Investeringen på inkluderer alle omkostninger i forbindelse med installation af PUR-isoleringslaget. Da det formodes, at isoleringsarbejdet foretages samtidig med, at taget alligevel renoveres, er det ikke nødvendigt at tage højde for omkostningerne til taglægning. Dette medfører følgende forrentning af den investerede kapital ved forskellige prisscenarier: Stigning i oliepris pr. år 0 % 4 % 8 % Investering Forrentning af investeret kapital pr. år 12,46 % 16,34 % 22,22 % nu, vil de sandsynligvis ikke blive rettet inden for en overskuelig tidshorisont. Denne udfordring kan kun håndteres effektivt ved hjælp af bindende nationale renoveringsmål, som giver et langsigtet perspektiv til både branchen og slutbrugerne, giver mulighed for udvikling af relevante politiske værktøjer og incitamentordninger samt sikrer måling af fremskridtene. På tidspunkter med stram budgetstyring er myndighederne nødt til at udvikle nye finansielle værktøjer for at sikre bedst mulig udnyttelse af mulighederne for forbedring af bygningsydeevne. Subsidierede lån, betalog-spar-op osv. Overvind den barriere, som kontant finansiering udgør, og begræns indvirkningen på offentlige budgetter. Finansiel støtte bør være proportional med niveauet af de energibesparelser, der foretages, hvilket giver incitament til at gennemføre stærkere tiltag. Fuld gennemførelse af potentialet for energibesparelser i eksisterende bygninger betyder, at alle parter får en gevinst: Lavere energiregninger til energiforbrugerne, flere faglærte jobs i byggeindustrien og højere indtægter fra et øget antal økonomiske aktiviteter på de offentlige budgetter. PUR-isoleringsbranchen er villig, klar og i stand til at levere produkter med høj ydeevne og bæredygtige løsninger til Europas lavenergifremtid 16 The Fundamental Importance of Buildings in Future EU Energy Saving Policies, en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af aktører og interessenter fra den europæiske bygge- og anlægssektor, juli 2010 (www.ace-cae.eu/public/ contents/getdocument/content_id/868) 17 Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Gutachten Energieeinsparung der renditestarke Baustein für die finanzielle Zukunftssicherung (2011)

14 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 14 BASF-huset Kategori / år Nybygning: Næsten energineutral bygning eller bedre lille bolig (en-/tofamiliehuse) / Adresse Creative Homes Project, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom Kontaktoplysninger Billeder Bygherre: BASF plc, Deryn Gilbey Tlf.: +44 (0) Yderligere oplysninger kan indhentes hos: BASF plc, Deryn Gilbey Tlf.: +44 (0) Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: BASF-huset er et énfamiliehus på 82 m 2, som efter ønske kan udvides til rækkehuse. Det bebos i øjeblikket af to personer. Der blev sat et mål om lav CO 2 CO 2 -udledning for huset. Reduktion af varmebehovet var afgørende; der anvendes vedvarende energikilder til at opvarme huset og levere varmt vand. Huset overholder Passivhaus-standarderne på 15 kwh/m 2 og kan benævnes 1,5 liter-hus. Materialerne blev udvalgt med henblik på at afbalancere omkostningerne ved at bygge et energieffektivt hus i forhold til kravet om, at en førstegangskøber skulle have råd til huset, baseret på omkostningerne og energiforbruget over hele husets levetid. Alternative konstruktionsmetoder i stedet for traditionelt mursten og mørtel-arbejde reducerede byggetiden og behovet for dyrt faglært arbejde. Huset kan opnå komfortable temperaturer på naturlig vis via en kombination af solvarme, naturlig ventilation og termisk masse, der leveres af et nyt faseskiftmateriale (PCM, Phase Change Material). På den sydvendte facade er der et fuldt glasbelagt, justerbart, tolags solrum. Solen opvarmer luften i solrummet og fungerer som husets primære varmekilde. Vinduer mellem solrummet og hoveddelen af huset kan derefter åbnes, så den varme luft kan strømme rundt i resten af huset. Klimaskærm: Stueetage og tag: Strukturelle kompositplader isoleringsplader (SIP, Structural Insulated Panels) med PUR-kerne. Lav-CO 2 CO 2 - taget er af letvægtsstål og belagt med BASF Coatings båndbelægning, tilført specielt udvalgte varmehåndteringspigmenter med solvarmereflekterende egenskaber. Dette materialevalg resulterede i en U-værdi på 0,15 for vægge og tag. Vedvarende energikilder: Et prisbilligt udvekslingssystem med jord- og luftopvarmning og afkøling samt en biomassekedel udgør en effektiv og prisbillig varme- og afkølingskilde, hvor det integreres. Energiforbrug Energiværdier: Opvarmningsbehov: ca. 12,5 kwh/m 2 /år Afkølingsbehov: 0 kwh/m 2 /år Samlet energibehov: 12,5 kwh/m 2 /år (incl. varmt vand) Brug af vedvarende energikilder: 100 % RES-fraktion af den energi, der anvendes til varmt vand 100 % RES-fraktion af den energi, der anvendes til afkøling 100 % RES-fraktion af det samlede energibehov (elektricitet betragtes ikke som vedvarende energi, heller ikke selvom den stammer fra en vedvarende energikilde) Vundne priser Finalist i Sustainability Awards 2008, i kategorien: Sustainability Innovation Award Links Website med illustration af bygningen: Casestudier 1

15 15 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Bayers administrationsbygning, Diegem Kategori / år Nedrivning og nybygning: Lavenergibygning eller bedre Kontorbygning ( ansatte) / 2009 Adresse Kontaktoplysninger Billeder J. E. Mommaertslaan, Diegem (Belgien) Ejer: Bayer Arkitekt: Schellen Architecten Konstruktion: Van Roey Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Christoph Kohlen Leder af EcoCommercial Building-programmet Region Benelux Mobil: Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: Bayer Diegems administrationsbygning kombinerer salg/marketing-aktiviteterne for Bayer HealthCare, Bayer CropScience og Bayer MaterialScience samt koncernaktiviteterne for Bayer i Belgien. L / W / H = 94 / 13/ 26 m. Samlet overflade på m², hvoraf parkering udgør m², kontorer udgør m² og tekniske områder udgør 522 m². Det samlede koncept muliggør reduktion af det primære energiforbrug til opvarmning og afkøling med 83 %, hvilket betyder kg mindre CO 2 -udledning. Den bygning, der befandt sig på stedet før, blev revet ned og genanvendt fuldstændigt. Klimaskærm: Vægge: 10 cm polyurethanisolering (U=0,26 W/(m². K)) Facaden er dækket med lameller for at opnå optimal lys-/varmehåndtering (20% besparelser på afkøling) Glas med høj nytteværdi Optimal akustik Energieffektive teknologier: Opvarmning med aktiverede betongulve HVAC, inkl. system til rotationsvarmegenindvinding Bevægelsessensorer og justérbar LED-belysning Bygningsautomatisering Vedvarende energikilder: Geotermisk felt (60 borehuller, 100 m dybe) 3 varmepumper (16 kw, effektfaktor på 4,3) Jord-/luftvarmeudveksler (18 underjordiske ledninger på 55 m) Brug af regnvand og genindvinding af husholdningsspildevand til sanitære formål (reducerer udskylningsvand med op til liter pr. år) Energiforbrug Energiværdier: Energiforbrug: under E65 (144 kwh/m²/år) iht. det flamske E100 (222 kwh/m²/år), men reelt burde det være E57 eller derunder, da denne officielle beregningsmetode ikke inkluderer det geotermiske felt og jord-/luftvarmeveksleren Termisk varmetabskoefficient: U = 0,58 W/(m². K) (K30 vs. det flamske krav på K45) Energibehov: Opvarmning: 35 % Varmt vand: 15 % Belysning: 16 % Ventilation: 16 % Køkken: 11 % Overskud: 1 % Geotermisk: 25 % Varmeudveksling: 24 % Gas: 4 % Elektricitet: 47 % Vundne priser Energy Award 2009 Certificate of Partner i GreenBuilding-programmet for forbedret energieffektivitet i bygninger (EU-Kommissionen) Pilotprojekt for det flamske energiagentur (VEA) Blandt de fem finalister i ORI 2020 Challenge 2009 Links Websteder med illustration af bygningen: PR-materiale online: Bygningen kan besøges under BBL Open Door Days Detaljer vedr. de anvendte materialer og teknologier er tilgængelige Film af byggeprocessen Casestudier 2

16 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 16 Børnehaven Die Sprösslinge, Monheim Kategori / år Nybygning: Nulenergibygning eller bedre skolebygning (60 børn + personale) / 2009 Adresse Kontaktoplysninger Billeder Alfred-Nobel-Str. 60, Monheim (Tyskland) Ejer: Bayer Real Estate Arkitekt: tr. Architekten Struktur: Ingenieurbüro für Baustatik Dipl.-Ing. Abed Isa Energikoncept: IPJ Ingenieurbüro P. Jung GmbH HVAC: E + W Ingenieurgesellschaft mbh Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Heinz-Reiner Duenwald Bayer Real Estate GmbH Tlf.: +49 (0) Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: Børnehaven Die Sprösslinge i Monheim tjener som børnehave for børn af ansatte hos Bayer. Bygningen indeholder kontorer, klasseværelser og legeområder, og den anvendes af ca. 60 børn + personale. Etageareal: m³ / gulvareal: m². Bygningen blev designet som en nulenergibygning baseret på en træskeletkonstruktion. Takket være brugen af innovative teknologier er minimumenergibesparelserne i forhold til lokale standarder registreret som værende 91 %. Klimaskærm: Optimeret klimaskærm og rumindholdsudmåling Polyurethanisoleringsplader (λ= 0,028 W/(m. K)), ca. 200 mm (Passivhaus) trelagsvinduer (ca. U= 0,70 til 0,90 W/(m². K)) Klimaskærm (gennemsnitlig værdi): U= 0,147 W/(m². K) Energieffektive teknologier: Optimal, højtydende HVAC-teknologi Udnyttelse af dagslys og effektive belysningssystemer Højtydende elektrisk udstyr Vedvarende energikilder: Geotermisk energi (4 geotermiske sonder, til ca. 100 m dybe) Solvarmeenergi (ca. 50 m²) Solceller (ca. 412 m²) Energiforbrug Energiværdier: Primært energibehov: 12 KWh/(m². a) (den krævede maksimumværdi for denne bygningstype er iht. tyske standarder 134 KWh/(m². a)) Energibehov: Opvarmning + HW: 51 % Vent. + lys: 15 % AC: 34 % I alt = 60 MWh Geotermisk energi: 41 % Solenergi: 10 % Solceller: 49 % I alt = 60 MWh Vundne priser Prisen Energy-Optimized Building fra det tyske finansministerium, 2009 EU s Green Building Certification (ansøgning er under behandling) Links Websteder med illustration af bygningen: internet/global_portal_cms.nsf/id/en_deutschland PR-materiale online: Casestudier 3

17 17 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Stuehus på gård (Passivhaus), Trezzo Tinella Kategori / år Nybygning: Næsten energineutral bygning eller bedre lille bolig (en-/tofamiliehuse) / Adresse Kontaktoplysninger Billeder Trezzo Tinella (CN, Italien) Bygherre: Edilio srl - Osio di Sotto (BG - I), Giovanni Cagnoli Tlf.: Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Edilio srl - Osio di Sotto (BG - I), Giovanni Cagnoli Tlf.: STIFERITE srl Padova (I), Massimiliano Stimamiglio Tlf.: Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: Enfamiliehus, fritliggende, ca. 400 m 2 nettogulvareal, overholder Passivhaus-standarderne. Bygget på det sted, hvor et nedrevet stuehus tidligere lå. Det gamle stuehus var konstruktionsmæssigt ødelagt og havde ingen hverken historisk eller arkitektonisk værdi. Det designmæssige mål var at bygge en bolig, som er energiuafhængig, har nul-co 2 -udledning og meget lave krav til strømforsyning. Klimaskærm: Bygningen består af tre sammenhængende dele. Hver af disse tre dele gør brug af forskellige teknologier/materialer, så man kan afprøve og sammenligne dem på samme sted. Den første del: hoveddelen af bygningen anvender den traditionelle dobbelte murstensmur med hulmursisolering. Isoleringslag: 200 mm STIFERITE GT PU-plader for at opnå en varmetransmission (U-værdi) helt ned til 0,10 W/(m 2. K) Den anden del: den bioklimatiske pavillon blev bygget som en træskeletkonstruktion, der er isoleret med strukturisoleringspaneler. Disse er anbragt uden for skelettet for at undgå kuldebroer. U-værdien af disse vægge er 0,09 W/(m 2. K) takket være 250 mm STIFERITE GT PU-plader. Pavilonen har et grønt tag, man kan gå på, der er dækket af en græsplæne. Der er brugt 200 mm STIFERITE GT polyurethan-plader for at opnå en U-værdi på 0,09 W/(m 2. K) Den tredje del: denne del inkluderer trappen og blev bygget med et metalskelet og skalmur samt cementfiberpladelag, der veksler med polyurethanlag, for at opnå en varmetransmission på 0,08 W/(m 2. K). Ydertræet er konstrueret som en ventileret facade. Vinduer: fra serien Internorm EDITION i træ/aluminium med U-værdi = 0,74 W/(m 2. K) Vedvarende energikilder: Der er installeret to systemer til vedvarende energi på bygningens tag: et anlæg til fremstilling af solcelleelektricitet og en vindmølle med vertikalakse. Begge systemer er forbundet til den nationale elforsyning og dimensioneret til at opfylde energikravene i alle HVACsystemer (incl. hjælpesystemer). Energiforbrug Links Energiværdier: Opvarmningsbehov: 2 kwh/m 2 /år Afkølingsbehov: 0 kwh/m 2 /år (passiv afkøling) Samlet energibehov: 30 kwh/m 2 /år Websteder med illustration af bygningen: (under udarbejdelse) Brug af vedvarende energikilder: 100 % RES-fraktion af energien anvendes til opvarmning 100 % RES-fraktion af den energi, der anvendes til varmt vand PR-materiale: Ca fotos, der viser byggemetoden, vil blive tilgængelige på cd-rom. Casestudier 4

18 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 18 Kingspan Lighthouse Kategori / år Nybygning: Næsten energineutral bygning eller bedre lille bolig (en-/tofamiliehuse) / 2007 Adresse Kontaktoplysninger Billeder BRE Innovation Park, Bucknalls Lane, WD25 9XX (UK) Bygherre: Kingspan Potton, Eltisley Road, Great Gransden, Sandy Bedfordshire SG19 3AR Tlf.: +44 (0) Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Dale Kaszycki, Marketing Communications Manager Tlf.: +44 (0) Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: Kingspan Lighthouse blev præsenteret på Building Research Establishment s (BRE) Innovation Park i 2007 og var på det tidspunkt det mest avancerede hus, der nogensinde er fremstillet i Storbritannien til den almindelige byggeindustri. Med et årligt brændselsforbrug på kun 30 skubbede Lighthouse grænserne for moderne boligdesign og blev det første hus, der opnåede det højeste niveau i den britiske regerings Code for Sustainable Homes (CSH) fra 2006, nemlig niveau 6. Der blev installeret et anlæg til mekanisk ventilation med varmegenindvinding (MVHR, Mechanical Ventilation with Heat Recovery) til at levere frisk luft og maksimere klimaskærmens termiske nyttevirkning. Huset blev konstrueret til passivt at maksimere solvarme om vinteren og levere solafskærmning om sommeren. Der anvendes 100 % lavenergibelysning i hele huset, og alle apparater er mærket A++ (det mest energi- og vandforbrugseffektive niveau). Derudover har alle vandforsyningsenheder (brusebad, vandhaner osv.) såkaldt lav gennemstrømning, husholdningsspildevandet genanvendes til toiletudskyl, og der anvendes regnvandsindvinding til vaskemaskine og havevanding. Klimaskærm: Kingspan Lighthouse gjorde brug af af tilgangen klimaskærmen først og anvendte Kingspan TEK Building System, som består af SIP-paneler, der indeholder en fast urethankerne med OSB selvklæbende forbundet på begge sider. Det skabte en konstruktion med en højisoleret klimaskærm (U-værdier på 0,11 W/(m 2. K) i gulve, vægge og tag) med minimal risiko for kuldebroer og fremragende lufttæthed (luftlækagefrekvenser på ca. 1 m 3 /t/m 2 ved 50 Pa). Vedvarende energikilder: Solcellepaneler leverer al elektricitet, mens solvarmepaneler og et pillefyr leverer alt det varme vand og rumopvarmningen. Energiforbrug Vundne priser Links Energiværdier: Belysning: 4 kwh/m 2 /år Ventilatorer og pumper: 2 kwh/m 2 /år MVHR-ventilatorer: 4 kwh/m 2 /år Varmt vand til husholdningsbrug: 29 kwh/m 2 /år Rumopvarmning: 16 kwh/m 2 /år Madlavning: 9 kwh/m 2 /år Beboernes elforbrug: 20 kwh/m 2 /år I alt = 83 kwh/m 2 /år TTJ Awards - Achievement in Engineered Timber Builder & Engineer Awards - Energy Efficient Project of Year Internationale designpriser Byggeservicepriser Mail on Sunday - British Homes Awards Websteder med illustration af bygningen: Brug af vedvarende energikilder: Al elektricitet leveres af solcellepanelerne Det meste af det varme vand leveres via solvarmepanelerne. Resten kommer fra pillefyret Al rumopvarmning foretages ved hjælp af pillefyret PR-materiale online: Casestudier 5

19 19 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Kuopas-lejlighedskomplekset Kategori / år Nybygning: Næsten energineutral bygning eller bedre stor bolig (flerfamiliehus) / 2010 Adresse Finland, Kuopio, Suokatu 14 Kontaktoplysninger Billeder Arkitekt: Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen, Tampere Bygherre: Lujatalo Oy, Maaherrankatu 27, Kuopio Tlf.: , Ejer: Kuopas Oy, Torikatu 15, Kuopio Tlf.: , Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Janne Jormalainen, SPU Insulation Tlf.: Tuula Vartiainen, Kuopas Oy Tlf.: Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: 5-etages lejlighedskompleks med 47 studenterlejligheder. Bygningens bruttovolumen: m 3, opvarmet bruttoareal m 2 uden garage. Klimaskærm: Vægge: polyurethanisolering (300 mm), sandwichelementer i beton (U-værdi 0,08 W/(m 2. K)) Tag: hulplade, polyurethanisolering (270 mm) mm let grus og 100 mm beton Bygningens samlede energiforbrug: kwh/a Vedvarende energikilder: Produktion af vedvarende energi i alt (solopvarmet vand og solelektricitet, geotermisk opvarmning og varmeenergi, der skabes ved brug af bygningen): KWh/a Opvarmningsenergi købt via fjernvarmenettet: kwh/a Elektricitet købt via forsyningsnettet: kwh/a Opvarmningsenergi og elektricitet solgt til fjernvarmesystemet og elforsyningsnettet: kwh/a Eksemplet viser, at energineutrale bygninger er opnåelige, selv i områder med barske klimaforhold og lav solstråling. Energiforbrug Links Energiværdier: Opvarmningsbehov: 10,6 kwh/(m². a) Afkølingsbehov: 12,9 kwh/a, afkøling produceres udelukkende vha. geocool, dvs. den eneste energi, der forbruges, er elektriciteten til pumperne Samlet energibehov inkl. solenergiproduktion på stedet: 1,4 kwh/(m². a) Samlet energibalance = KWh/a (elektricitet købt fra eksterne kilder) Website med illustration af bygningen: Brug af vedvarende energikilder: 100 % RES-fraktion af energien anvendes til opvarmning 100 % RES-fraktion af den energi, der anvendes til afkøling Vedvarende energikilder samlet energibehov 98 % samlet årlig balance (bygning overfører energi til både fjernvarmeog elforsyningsnettet) PR-materiale online: Casestudier 6

20 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 20 Recticel Insulations Massiv Passive House-koncept Kategori / år Nybygning: Næsten energineutral bygning eller bedre lille bolig (en-/tofamiliehuse) / 2009 Adresse Kontaktoplysninger Billeder Belgien, Bottelare (nær Gent) Arkitekt: Kristof Cauchie, Eegene 32, 9200 Oudegem (Belgien) Tlf.: +32 (0) ; Fax: +32 (0) Ejer: Elie Verleyen Initiativtagerne til massiv/passiv-projektet: Recticel Insulation, Tramstraat 6, 8560 Wevelgem (Belgien) Tlf.: +32 (0) ; Fax: +32 (0) Wienerberger, Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk (Belgien) Tlf.: +32 (0) ; Fax : +32 (0) Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Recticel Insulation, Dirk Vermeulen (Business Development Coordinator) Tlf.: +32 (0) ; Recticel Insulation, Valerie Deraedt (Marketing Manager Benelux) Tlf.: +32 (0) ; Beskrivelse af bygningen Detaljeret beskrivelse: Massiv/passiv-huset i Bottelare er et familiehus, der er bygget til seks personer. Bygningen har opnået det officielle Passivhauscertifikat Passiefhuiscertificaat ( Passiefhuisplatform vzw ) og var startskuddet til opførslen af mange andre massiv/passiv-huse i Belgien. Eksempelvis bygges der nu et massiv/passivt hotel og et massiv/passivt idrætscenter. Klimaskærm: Isolering af skråtag: 160 mm PUR-isolering Isolering af fladt tag: 200 mm PUR-isolering Isolering af hulmur: 164 mm PUR-isolering Isolering af stueetage: 200 mm PUR-isolering Vinduer: tre lag glas Vedvarende energikilder: I konstruktionen af massiv/passiv-huset blev der installeret 33 solcellepaneler på 78 Wp og 36 solcellepaneler på 81 Wp. 33 x 78 Wp = Wp i Belgien (1.000 Wp kwh/år) kwh/år afhængig af orienteringen (96% af optimal orientering) = kwh/år 36 x 81 Wp = Wp i Belgien (1.000 Wp kwh/år) kwh/år afhængig af orienteringen (70% af optimal orientering) = kwh/år Energiforbrug Links Energiværdier: 15 kwh/m²/år varmebehov 34 kwh/m²/år samlet energibehov (Langt under de krævede 42 kwh/m²/år iht. den belgiske Passiefhuis-Platform ) Websteder med illustration af bygningen: (Passiefhuis Platform vzw) (Plate-forme Maison Passive asbl) Brug af vedvarende energikilder: Ingen RES for varmtvandsproduktion / ingen RES for afkøling Websteder med illustration af bygningen: (video tilgængelig via dette link) Casestudier 7

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

LAVENERGI HUSE PASSIV HUSE Byggelovsdagene januar 2007

LAVENERGI HUSE PASSIV HUSE Byggelovsdagene januar 2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk Bygningsinspektørforening LAVENERGI HUSE PASSIV HUSE Byggelovsdagene januar 2007 Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

Skærpede regler for energieffektivitet i EU

Skærpede regler for energieffektivitet i EU Skærpede regler for energieffektivitet i EU Claus Bugge Garn Agenda Hvorfor fokus på energieffektivitet i EU? Hvilken rolle spiller bygninger? Nye Bygninger Det nemme tiltag Eksisterende bygninger Dyb

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energirammer for fremtidens bygninger

Energirammer for fremtidens bygninger Energirammer for fremtidens bygninger Temadag om reduktion af energiforbruget i bygninger Tirsdag 11. november 2008 Eigtveds Pakhus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk Hoteller CAMPING WELLNESS OG SPORT SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE Solvarmeløsninger til hoteller, camping, wellness og sport www.sonnenkraft.dk DERFOR ER SOLVARME DEN BEDSTE VARMEKILDE Solen har

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

energirigtig arkitektur

energirigtig arkitektur energirigtig arkitektur Det Digitale Byggeri Ca. 80% af alle byggesager overskrider økonomien og deadlines! Kilde: Dansk Byggeri Fejl og mangler i byggeriet koster hvert år 12 mia. kr. eller 10% af de

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energikrav til nybyggeriet 2020

Energikrav til nybyggeriet 2020 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Færdigt udkast 2011.05.30 klar til layout og udgivelse Søren Aggerholm SBi 2011:xx Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Forord Analyserne

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Erantisvej 7 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2016 Til den 5. april 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Teknologioversigt over de eksisterende og fremtidige muligheder for energiforsyning af huse med naturgas som energikilde. v/ianina Mofid, DGC a/s Husets energibehov

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere