Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne"

Transkript

1 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun

2 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted: Projektvejleder: Udgave: Thomas Bruun Arenfeldtsgade Frederikshavn UC Nordjylland Porthusgade Aalborg Ingeniør Mogens Helledie 1. Udgave Udgivelsesdato: 13. marts 2012 Sprog: Dansk Sideantal: 69 Antal tegn med mellemrum: Forside: Forfatter: Thomas Bruun 1

3 Forord Denne rapport er et resultat af undertegnedes speciale, som er udarbejdet i perioden 1. februar 13. marts Specialet er udarbejdet efter reglerne vedrørende bygningskonstruktøruddannelsen om valgfrit emne på 7. semester. Den er udarbejdet under vejledning fra Ingeniør Mogens Helledie. Grundlaget for specialet er, at der er så stor fokus på energi. Energi er blevet et emne, vi ikke kommer uden om, hvis udledningen af drivhusgasser skal reduceres. Jeg har taget udgangspunkt i energirenovering af parcelhuse fra 1960erne-70erne. Mit formål med specialet, er at få en bred faglig viden indenfor energirenovering og måske være med til at inspirere interesserede boligejere til at energirenovere. Samtidig vil de være med til at begrænse CO 2 udslippet. Specialet er også skrevet til de studerende på UC Nordjylland, såvel som andre udefrakommende, som har en interesse indenfor energirenovering. Specialet kan give en teoretisk forståelse for, hvad man bør være opmærksom på ved energioptimering, samt om det er en god investering at energirenovere. Jeg vil gerne rette en stor tak til ejendomsmægler Carsten Jørgensen for interview, Lars Ovesen Spar Nord Bank og de boligejere der har haft interesse i at udfylde spørgeskemaer. 2

4 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forord... 2 Resume... 5 Abstract... 6 Indledning... 7 Problemformulering... 8 Metode... 8 Afgrænsning... 8 Historisk udvikling... 9 Sammenligninger bygningsreglementet Potentiale besparelser Rentabilitet iht. Bygningsreglementet Parcelhusets historie: Parcelhuset Metoder og muligheder for energirenovering Hulmursisolering Hulmursundersøgelse Formursundersøgelse Bagmursundersøgelse Udvendig facadeisolering Rockwool facadesystem Efterisolering af loft Udskiftning af vinduer og døre Del konklusion Sammenstilling af energirenoveringer Isolering af facade Udskiftning af vinduer og døre Loftisolering Del konklusion Energirenovering Case: Eksempel på finansiering af lån

5 Resume af interview af Carsten Jørgensen Analyse og vurdering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

6 Resume I de seneste år, er der kommet utroligt meget fokus på miljøet og energiforbruget. Op imod halvdelen af den energi vi bruger og den C0 2 vi udleder, kommer fra vore bygninger. Vi er nød til at få bragt energiforbruget ned og få reduceret C0 2 udslippet. Derfor er der store mængder energi der kan spares, ved at energirenovere. 30 % af boligerne i Danmark består af parcelhuse fra begyndelsen af 1960erne 1970erne. Disse huse er de største energiforbrugere blandt Danmarks bygninger. Derfor skal der arbejdes på at få disse bygninger energirenoveret. Mange er ikke klar over, hvilke besparelser, de kan opnå ved at energioptimere deres bolig. For ejeren er den største barriere manglende viden og interesse for energiforbrug. Mange har også en ide om, at det ikke kan svare sig. Trods tilskuds- og fradragsmuligheder. Hvis interessen skal øges for at energirenovere, skal der være meget mere fokus på rådgivning og formidling af viden. Hvor meget det koster, og hvor meget man kan spare ved at energirenovere, er afhængig af hvor meget man har tænkt sig at gøre, for at få sænket energiforbruget. Man skal acceptere, at det koster ekstra, hvis man vil gå hele vejen. Andre fordele ved en større energirenovering er et totalt renoveret hus, der har et utroligt lunt, sundt og behageligt indeklima. Energirenovering betaler sig især, hvis man alligevel skal udskifte bygningsdele. Fordelene kan ikke udelukkende gøres op i penge. Det er en kombination af flere faktorer. 5

7 Abstract This paper examines/investigates the problem of today s energy consumption and the need for renovation of houses. In later years there has been incredibly much focus on the environment and the consumption of energy. Nearly half of all the energy we use, we use in buildings, and half of the Co2 (carbondioxide) we emit come from houses. We have to bring down energy consumption and reduce Co2 emission. Huge amounts of energy can be saved by renovating buildings. 30 per cent of all housing in Denmark consists of detached houses built from the beginning of the 1960 s 1970 s. These houses are the greatest consumers of energy among Denmark s buildings. Consequently we must work at getting these buildings renovated with special reference to conservation of energy. Many people do not realize the savings they can make by optimizing their house with regard to energy. The greatest barrier is the owner s lack of knowledge and interest in energy consumption. Many people also think that it may not pay. In spite of possibilities of grants, subsidies, and tax- reduction. If people s interest in renovation is to increase, there must be more focus on consulting and propagation of knowledge. How much it costs, and how much can be saved by renovating depends on how much is to be done in order to lower the consumption of energy. You have to accept it will cost extra if you want to go all the way. Another advantage of a major renovation is a totally renovated house which has an incredibly warm, healthy, and comfortable indoor climate. Renovation with regard to energy pays, particularly if parts of the construction have to be changed anyway. The advantages cannot be put in money terms only. It is a combination of several factors. 6

8 Indledning Op imod halvdelen af den energi vi bruger, og den CO2 vi udleder, kommer fra vore bygninger 1. Konklusionen er klar. Vi er nødt til at handle nu, hvis vi vil bevare kloden som vi kender den i dag. På verdensplan skal udledningen af drivhusgasser reduceres kraftigt. Den globale opvarmning må stabiliseres, før kloden bliver ubeboelig for mennesker og dyr. Derfor må vores eksisterende levevis revurderes og ændres. Der bør ske en udvikling indenfor alle sektorer i samfundet. Hvis Danmarks energipolitiske strategi, om at være uafhængig af fossile brændsler i skal opfyldes, vil det kræve en indsats af et omfang, som vi ikke tidligere har set. Byggebranchen har en stor rolle, da det er bygningerne, som er den største energiforbruger 3. Den nye regering arbejder på, at forhandle en aftale i hus, som skal give energirenoveringstilskud til private boliger i 2013 og Regeringens målsætning er at øge fokusset på de grønne områder, heriblandt energirenoveringer. Det er endnu uvist hvor stort et tilskud, man som boligejer kan opnå. Det vil regeringen beslutte i løbet af Heldigvis er planen, at energipuljen skal overlappe håndværkerfradraget, der er blevet forlænget til udgangen af % af boligerne i Danmark består af parcelhuse fra begyndelsen af 1960eren til slutningen af 1970eren. Disse huse er på grund af deres størrelse, alder og byggemåde de største energiforbrugere blandt Danmarks bygninger. Hvis alle disse parcelhuse blev energirenoveret, vil det samlede energiforbrug blive kraftigt reduceret og den enkelte boligejer har mulighed for at spare penge. Samtidig forbedres husene, der opnås større komfort, og besparelser på energiregningen. Alligevel ser man ikke, at parcelhusene fra før energikriserne i 1970erne bliver energirenoveret. Tværtimod virker det som om, der er nogle enorme barrierer, der modvirker at parcelhusene energirenoveres, trods tilskuds og fradragsmuligheder. Det undrer mig: - Hvorfor er der ikke flere parcelhuse fra 1960erne -70erne som er blevet renoveret? - Skyldes det manglende viden og interesse for energiforbruget, når eksperterne vurderer, at ved at energioptimere parcelhuse fra 1960erne-70erne, kan vi opnå besparelser og et bedre indeklima? 1 Komfort husene - ISOVER 2 Energimagasin E+ 2. Februar 2012, side 13 3 Komfort husene - ISOVER 4 7

9 Problemformulering Hvilke muligheder er der, for at energirenovere sin bolig fra 1960erne 70erne? Problemstillinger: Hvorfor er der ikke flere der energirenovere i Danmark? Er det rentabelt at renovere? Skyldes det uvidenhed, at der ikke er flere der energirenovere? Metode Den måde jeg greb specialet an på, var ved at søge information på internettet, læse om emnet og finde artikler, for at få den teoretiske baggrundsviden om energirenovering. Jeg tog kontakt til en ekspert på området. Min hensigt med dette var at lave et personligt interview, men på grund af travlhed hos eksperten, blev det et telefonisk interview. Efter aftale sendte jeg spørgsmålene ud dagen før. Jeg tog ud til forbrugerne, afleverede og indhentede igen 75 spørgeskemaer. Jeg håbede disse metoder, på hver deres måde, ville gøre sig gældende i forbindelse med mulige løsninger til energirenovering og energibesparelser af eksisterende boliger i Danmark. På baggrund af dette, fandt jeg ud af, hvorfor boligejerne ikke kom i gang med at energirenovere. Jeg har brugt overskrifterne 1, 2 og 3 i hoveddelen, til at vise hovedoverskrift med overskrift 1 og så underoverskrift med 2 og 3. Der er fodnoter, som enten referer til bilag eller til direkte links. Der er indsat figurer og billeder, som henvises med nummerering. Figurerne er for at give en bedre forståelse af, hvad der menes med teksten. Hvis teksten er taget direkte fra en anden kilde er det skrevet i kursiv Afgrænsning Jeg har valgt, at afgrænse mit speciale til kun, at handle om de energirenoveringer som omhandler tag, ydervægge og vinduer/døre. I specialet vil jeg ikke komme ind på de muligheder, der ligger i at energioptimere tekniske installationer, på trods af, at de udgør en del af det samlede energiforbrug i husstandene. 8

10 Historisk udvikling I Danmark har det ikke altid været lov, at isolere sit hus ved opførelsen. Det var først i 1961 at ideen om at sætte krav og standarder for bygninger blev indført, sammen med det første Bygningsreglement. Bygningsreglementet blev udviklet i takt med udviklingen indenfor byggeri, men ved indførelsen af nye materialer og metoder at bygge på, var der behov for revideringer. Bygningsreglementet har ligeså ændret sit fokus på netto energirammen til brutto energiramme. Dette vil sige, at det er op til den enkelte forbruger, at vælge mellem at isolere og effektiviserer bygningen rent energimæssigt, eller sætte forskellige mekaniske anlæg op, så som solfangere. 5 I 1972 mødtes internationale politikere ved FN s konference, hvor menneskeligt miljø var på dagsorden. Konferencen fandt sted, fordi i det meste af verden, havde man erkendt at den økonomiske og tekniske udvikling, medførte en række miljømæssige problemer. Der var store uenigheder på konferencen, hvor ilandene ønskede miljømæssige løsninger, men ulandene ønskede økonomisk vækst. Denne konference endte ikke ud med et målbar resultat, men det var en af grundpillerne til, at verden og landets politikere blev opmærksomme på miljøproblematikkerne. 6 Den øgede opmærksomhed på miljøet, kunne også mærkes her hjemme. Krav til bygningsenergiforbrug blev første gang introduceret i bygningsreglementet i Det var i forbindelse med oliekrisen, som havde ramt os, og øget internationalt opmærksomhed på miljøet, at fokus blev rette mod bygningernes energiforbrug. Ændringerne trådt i kraft i De huse, som er opført efter 1979 ses et merkant større fald i energiforbruget, end de huse som er opført lige inden Fokus blev nu rettet mod energirigtige huse, og rundt om i verden blev der bygget huse med lavest mulige energiforbrug. I Danmark blev verdens første 0-energihus bygget i Københavns området 7. Figur 1 Verdens første 0-energihus 8 Der var mange delte meninger om arkitekturen ved disse energirigtige huse, og de første huse af denne type var meget dyre. På baggrund af overstående og olieprisen igen faldt, blev fokus på energiforbruget

11 glemt igen hos de private forbrugere. Det var kun for de private forbruger, at fokus på energiforbruget var glemt. Verdens politikere var stadig opmærksomme på problemet og FN havde nedsat en kommission, ledet af den daværende statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland. Rapporten fik navnet Vores Fælles fremtid, den er dog ikke blevet kaldt andet end Brundtland rapporten. Det var den første internationale rapport, som gav et omfattende overblik over de største globale miljøkriser, og den stiller forslag til, hvordan problemerne kan løses. Rapportens opgave var også, at formulere et globalt program for ændringer omkring verdens resurseproblemer og miljøproblemer, med en beskrivelse af såvel mål, og de muligheder der var til forhandling, der kunne sikre en bæredygtig udvikling efter år Rapporten udkom i I 1995 blev bygningsreglementet yderligere skærpet inden for energi. Der blev sat krav om bygningsvarmetabsramme og energiramme, som forstås sådan, at der blev stillet krav om varmebehov til rumopvarmning og ventilation. I 1997 blev der indgået en international aftale, som fik navnet Kyoto aftalen. Formålet med denne aftale, var at beskytte jordens klima. De lande, som indgår i traktaten forpligtede sig til, at begrænse og senere reducere udledningen af CO2 og fem andre drivhusgasser. Kyoto aftalen har dannet grundlag for ændringer i de danske krav til energi. Det har medført en ny energimærkeordning for bygninger i Der trådte et nyt EU direktiv i kraft, som stillede skærpede krav til bygningernes energimæssige ydeevne, som har resulteret i en revidering af bygningsreglementet. Disse ændringer er blevet indarbejdet i Bygningsreglementet I de sidste år, har der været forskellige skærpelser inden for energiforbrug. Der er lagt en plan for, hvornår energikravene bliver skærpet, og hvilket krav der sættes til energiforbruget i fremtiden. (Se nedenstående tabel) Der er lavet rigtig mange ændringer inden for energiforbrug i Danmark, såfremt man vælger at bygge en ny bolig. Der er desværre ikke endnu stillet tilsvarende skrappe energikrav til renoveringer. Tabel 1 Energiramme i kwh/m2 pr år (A = opvarmede areal i m2) (Side 3) 10

12 Sammenligninger bygningsreglementet Parcelhuse som er bygget efter Bygningsreglementet 1961 (BR61) skulle bygges med bygningsdele, som ikke måtte overstige gældende krav for transmissionstal k (kcal / m 2 h. C ), som var det tal man benyttede dengang. I dag bruger vi en anden faktor som kaldes U-Værdi (W / m 2 K) Nedenfor i tabel 2, ses bygningsreglementernes krav til varmeisolering fra BR61, til de markant højere krav i BR08. For at få en forståelse af kravende, har jeg omregnet de tidligere K-værdier til nutidens U-værdier for nemmere, at kunne sammenligne kravende fra datiden til nutidens krav. For at omregne fra den ene faktor til den anden faktor, har jeg benyttet mig af følgende omregningsfaktor W/m 2 K (U-værdi) = 0,86 Kcal/m 2 h C (K-Værdi) 1 Kcal/m 2 h C (K-Værdi) = 1,163 W/m 2 K (U-værdi) Bygningsdele BR61 BR66 BR72 BR77 BR82 BR85 BR95 BR98 BR08 U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi U-værdi Ydervæg tegl 0,99 0,99 0,99 0,46 0,46 0,46 0,30 0,30 0,20 Terrændæk 0,46 0,46 0,46 0,35 0,35 0,35 0,20 0,20 0,15 Tage 0,46 0,46 0,46 0,23 0,23 0,23 0,15 0,15 0,15 Vinduer - - 3,37 3,37 3,37 3,37 1,80 1,80 1,50 Døre ,32 2,32 2,32 1,80 1,80 1,50 Tabel 2 Varme isoleringskrav fra BR61 til BR08 12 Som det kan ses på tabel 2, blev U-værdierne på bygningsdele halveret fra BR61 til Br77, dette skyldtes, som også er skrevet tidligere, oliekrisen indtraf og folk blev mere opmærksomme på deres energiforbrug. Der var en årrække efter BR77, hvor kravende ikke er blevet skærpet. Dette skyldes folk glemte krisen, og oliepriserne var igen blevet mere normale. U-værdierne blev først skærpet igen i BR95 og senere blevet skærpet igennem årene. I tabel 3 har jeg listet kravende op i nutidens bygningsreglement Det er de u-værdier, som skal overholdes, såfremt man bygger nyt. Udover kravende er blevet skærpet markant, er der i forhold til BR61, kommet yderligere krav om linjetabet ved fx fundament. Linjetabet kan også ses i tabel BR61, BR66, BR72, BR77, BR82, BR85, BR95, BR98, BR08 11

13 Bygningsdele: U-Værdi W/m 2 K Ydervæg 0,15 Terrændæk 0,10 Tage 0,10 Vinduer 1,40 Døre 1,40 Linjetab: Linjetab W/m K Fundamenter 0,20 Samling mellem ydervæg, vinduer eller 0,03 Yderdøre, porte og lemme Samling mellem ovenlysvinduer 0,03 Og ovenlyskupler Tabel 3 Varmeisolering af bygningsdele 13 U-værdierne er siden BR61 blevet 5-6 gange mindre ved opførelsen af nybyggeri. Det symboliserer også, at fokus på energiforbruget er i højsæde i dag. Både hos forbrugerne og hos politikerne. 13 BR10 b005a9b2a 12

14 Potentiale besparelser Der er et meget stort potentiale for energibesparelser i de eksisterende bygninger, som ikke leverer op til de nuværende energikrav. Nedenfor i tabel 4, har Energistyrelsen, lavet en vurdering af, hvor meget der højeste kan spares på energiforbruget, på hvert enkelt bygningsdel. Det skal dog lige siges, at det er en vurdering som omfatter samtlige huse i Danmark. Den samfundsmæssigt besparelsespotentiale er en vurdering fra Energistyrelsen, om hvor mange procent man reelt vil kunne spares ved at energirenovere. Rumvarme i husholdninger Maksimal besparelse Samfundsmæssigt besparelsespotentiale % % Tag Gulv og fundament Ydervægge Vinduer Ventilation Varmt brugsvand I alt (Gennemsnit) Tabel4 rgibesparelser pdf Som det ses i overstående tabel, er det kun ca. 1/3 af den maksimale besparelse, at Energistyrelsen vurderer, vil blive energirenoveret. Det fremgår også tydeligt, hvilke bygningsdele, som vil være de mest fordelagtige at udskifte, hvis man ønsker at spare mest muligt i forhold til nuværende bygningsdel. Det skal dog hele tiden vurderes, om det er rentabelt, og hvilken form for energirenovering hvor man opnår den største mulige besparelses på energiforbruget. 13

15 Rentabilitet iht. Bygningsreglementet Det fremgår i Bygningsreglementet 2010 (BR10), at det er lovpligtigt for bygningsejerne, at optimere bygningens energimæssige stand, såfremt at bygningen står overfor en renovering. For at gøre det nemmere for boligejerne, har BR10 lavet faste regler for rentabiliteten og tilbagebetalingstiden for renoveringer af enfamiliehuse. Der fremgår også i BR10 levetiden på typiske rentable energioptimeringer, som skal bruges som beregningsgrundlag. Det fremgår tydeligt af BR10, hvis en forbedring er rentabel, skal den gennemføres, såfremt der findes en fugtteknisk forsvarlig måde at gennemføre forbedringerne på. En løsning anses for at være fugtteknisk forsvarlig, når den er udført efter principperne, der er beskrevet i SBI Anvisning 224. Det er derfor ikke nok, at konkludere, at det ikke er fugtmæssigt forsvarligt, at udføre, for at blive undtaget for, at udføre energiforbedringerne. En energibesparende foranstaltning anses for at være økonomisk rentabel når: Figur 2 14 Som det fremgår af overstående, betragter BR10 kun en energioptimering for at være rentabel, hvis tilbagebetalingstiden er kortere end den forventede levetid. Der er forskel på en renovering i forhold til, at gennemføre energibesparelser på en eksisterende bygning, da der skelnes mellem en ombygning eller vedligeholdelse af en bygningsdel, og så en direkte udskiftning af en bygningsdel. Hvis en bygningsdel skal total udskiftes, fx tag, skal kravene til isolering overholdes iht. BR10 Kapitel 7.4.2, stk. 2 uanset om det er rentabelt eller ej 15. Opmærksomheden skal også rettes mod, at i forbindelse med ombygning eller vedligeholdelse gælder kravet i BR , stk., kun hvis det er rentabelt, og kan udføres på en fugtteknisk forsvarlig måde. Hvis det er tilfældet, men at det ikke er rentabelt, men et mindre omfattende tiltag, som kan nedbringe energibehovet, og kan udføres på en fugtteknisk forsvarlig måde, skal dette foretages b005a9b2c 15 4b005a9b2d b005a9b2c 14

16 Til beregningen af investeringen, skal kun medregnes de ekstra omkostninger til de energimæssige forbedringer. Det vil altid være et skøn. Skønnet tages ud fra de punkter som er listet nedenfor. Materialer Timeløn til evt. håndværker Projekteringsomkostninger Der vil måske være andre punkter på de enkelte sager. Men omkostninger til stillads osv. skal ikke tages med. Da dette ville være nødvendigt, for at udføre den renovering man står overfor. Så det er udelukkende de ekstra omkostninger, der vil komme i forbindelse med energiforbedringerne. 15

17 Parcelhusets historie: I de glade 60ere med fremgang og velstand, startede en ny epoke for det danske parcelhus. Med skattemæssige fordele, rentefradrag og nye måder at bygge på, blev det muligt for folk med almindelige lønindkomster, at købe eget hus. Det skabte et byggeboom. I begyndelsen af 60erne var husene ret små, men efterhånden som velstanden forøgedes, voksede den gennemsnitlige parcelhusstørrelse. Fra 1960 til 1980 blev der i Danmark opført ca nye parcelhuse 17. Man regner med, at for hvert opført parcelhus, blev der bygget ca. tre gange så meget i form af veje, indkøbscentre, skoler og andre faciliteter, der var nødvendige, for at skabe et liv i de nye byer, der skød op på den bare mark overalt. På blot 20 år, blev der bygget lige så meget, som i de sidste 800 år 18. Selvom at der i 70erne kom oliekrise og økonomisk nedgang, blev forholdene for husejerne bedre og bedre. Huspriserne steg, og regeringen sørgede for store skattefordele, så det blev en god forretning at være husejer. Parcelhuset Jeg vil beskæftige mig med de typiske huse fra 1960erne 70erne. Her eksisterer et enormt potentiale, for at forbedre parcelhusenes energiforbrug, og derved undgå de store CO 2 udledninger. De er ofte kendetegnet ved lave skalmurende facader, hvor der over dør højden bliver afsluttet med en bærende limtræs rem. Husene er uden kælder, og taget er et lavt sadeltag med eternit og med et stort udhæng, som medfører, at husenes facader ligger hen i mørke skygger. Bygningerne er udført af teglsten, med store termovinduer i trærammer, og store skydedøre ud til haven. Indervæggene bestående af letbeton. Gulvene er støbt af beton. Bygningerne er udført med minimalt isolering. Parcelhuset jeg taget udgangspunkt i har: 296mm hulmur, uden/minimal isolering 100mm isolering på loftet 1 fags vinduer 2 lags termorude. 17 Energiparcel Side Energiparcel Side 26 16

18 Figur 3 Den type hus jeg har arbejdet med i projektet. Jeg tager udgangspunkt i huset ovenfor. Det har en længde på 18,45 meter og en bredde på 7,68 meter, huset har et samlet grundplan på 142 m 2,med en facade højde på 2.5 meter. Samlet facade areal på 269 m 2. Vindues fordeling: Nord facade: 0 % Syd facade: 10 % Øst facade: 28 % Vest facade: 62 % Det samlede vinduesareal udgør 15 % af facadearealet. 17

19 Metoder og muligheder for energirenovering I de følgende afsnit, vil jeg kigge nærmere på de forskellige konstruktioner som overstående bygning indeholder, hvor der ifølge Bygningsreglementet 2010, normalt vil være rentabelt, at udfører energirenoveringer. Hulmursisolering De huse jeg har beskæftiget mig med, som er fra 1960erne -70erne, er udført med hulmur. I den type huse er der meget lidt eller slet ingen form for isolering i hulmuren. Ved energirigtig renovering, kan dette udnyttes, så bygningen får et meget lavere energitab. Metoden er forholdsvis simpel, set i forhold til, at skulle udfører ud- og indvendig isolering, som er forbundet med kritiske konstruktionsmæssige tiltag. Det anbefaledes dog, at der bliver lavet de nødvendige forundersøgelser før isoleringsarbejdet påbegyndes. Hulmursundersøgelse Ved en hulmursisolering, skal det først sikres, at hulrummet mellem for- og bagmur er velegnet til hulmursisolering. For at sikre dette, kræves det en grundig forundersøgelse, som skal klarlægge om murens hulrum er velegnet og har kapacitet til hulmursisolering. Hvis der er behov for reparationer af formuren eller bagmuren, skal de udbedres inden isoleringsarbejdet kan udføres. Som et led i forundersøgelsen af hulmuren, skal det også undersøges om hulmuren er fyldt op med byggeaffald, overskydende mørtel osv. der kan forhindre en optimal indblæsning. Det skal også undersøges om for- og bagmur, er udført med fastebindere, som kan have en stor betydning for, hvor indblæsningen skal ske. Er for- og bagmuren udført med stålbindere, skal de tjekkes for rustangreb og brud. Hvis de er beskadiget, skal de udskiftes med nye rustfrie bindere, så vi forhindrer evt. skader ved indblæsningen. Det er kun aktuelt at gennemføre en hulmursisolering, såfremt der er minimum 30mm mellem for- og bagmur. Det er mest fordelagtigt, hvis hulrummet er på mindst 80 mm 19. Det vil give det bedste resultat. Viser det sig i det enkelte tilfælde, at hulmuren allerede er isoleret med Leca nødder eller ekspanderet glimmer, tages blot et par sten ud i bunden af formuren, og isolering vil nemt løbe ud. 20 Figur 4 Indblæsning af isolering Energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger side 49 18

20 Formursundersøgelse Det er vigtigt, at formuren bliver undersøgt grundigt, for porøse sten, revner og løs puds, som skal repareres inden indblæsningen af hulmursisoleringen. Dette er også med til, at risikoen for frost sprængning af sten, vil blive mindre. Grunden til der kan opstå frostspringninger, er at temperaturen i formuren bliver sænket, fordi isoleringen holder på varmen inden i huset, og det medfører mindre fordampning fra murens udvendige side 21. Bagmursundersøgelse For at forhindre at støv mm. blæses ind i huset, er det vigtigt at bagmuren på samme måde bliver undersøgt, inden indblæsningen af hulmursisolering påbegyndes. Bagmuren skal undersøges for utætheder som revner, sprækker og lignende. Disse mangler forekommer typisk ved mur afslutninger, dvs. omkring døre- og vinduesåbninger, fundamenter, lofter og skillevægge. Er bagmuren pudset skal det sikres at pudset ikke sidder løst. Isoleringsmaterialet indblæses ved et ret højt tryk. Derfor skal overstående undersøges godt, for at sikre, at der ikke bliver lavet skader på murværket. Figur 5 Før hulmuren fik isolering havde den en U-Værdi på 1,49 W / m 2 K 22 efter 80mm isolering er blevet sprøjtet ind i hulmuren har den fået en U-Værdi på 0,39 W 23 / m 2 K. Ved at udføre denne form for energirenovering, opfylder vi ikke BR10 krav til mindste varmeisolering af bygningsdele BR10 kap Stk. 2. Er det rentabelt Se Sammenstilling af energirenoveringer side VIF-Isolering.dk Bilag 1 23 VIF-Isolering.dk Bilag 2 19

21 Udvendig facadeisolering 80mm hulmurs isolering var ikke tilstrækkeligt, for at opfylde kravene iht. BR10 kap stk. 2, så i dette afsnit vil jeg se på, hvilke muligheder vi har, for at udføre udvendig facadeisolering, og hvad det kræver, for at vi kan opfylde kravene til BR10. Den type parcelhuse, jeg beskæftiger mig med, er ikke udformet med stor arkitektonisk kunst, og derfor er der ikke noget problem i at udføre udvendig facadeisolering, hvis lokalplanen ikke har et krav om bygningsudvendige overflader. Ved at udføre udvendig facadeisolering ændres på husenes udtryk, og det skifter karakter. Er facaderne ved at trænge til en større renovering, er det samtidig en nem måde, at ændre på husenes arkitektur. Inden påbegyndelsen af opsætningen af udvendig facadeisolering sker, skal facaden efterses. Udføres energirenoveringen, som et led i forbindelse med isolering af hulmuren, er facaden blevet efterset og repareret, hvis det er fundet nødvendigt. Sker opsætningen af udvendig facadeisolering, på baggrund af der ikke er hulmur, skal facaden efterses som i overstående afsnit. Det skal under alle omstændigheder undersøges, om der vil blive problemer med tagudhænget. Tagudhænget skal gerne have en længe, så det dækker den nye isolering. Tagnedløb, brønde, udluftningsventiler, udvendige lamper skal ligeledes flyttes ud. Dette er nogle af de overvejelser, der skal gøres, inden arbejdet påbegyndes. Rockwool facadesystem Rockwools facadesystem 24 er den mest brugte metode, med henblik på at energioptimere ældre huse, som ikke er bygget efter nutidens standart. Udover at varmeisolere, som oftest er den primære grund til, at benytte den type systemer, så forlænger facadesystemet også husenes levetid, samtidig med at indeklimaet bliver bedre. Parcelhusene fra 1960erne 70erne har tit ujævne og skæve facader. Derfor påføres der en klæber, som sikrer en jævn og lige overflade på facaden, som det isolerende lag Rockwool facadebatts 25 kan monteres på. Facadebattsene fastmonteres på dybler, hvor efter der vil blive pudset en underpuds på isolering og en let armering af facadenet monteres i underpudsen som svindarmering. Efter underpudsen er tørret, vil der blive brugt en pudsprimer, og afsluttet med et lag strukturpuds. Er ønsket at få en helt glat Figur 6 Roockwool facadesystem onstruktioner/facadesystem/ udfoerelse-trin-fortrin?page=

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere