POLYURETHAN ISOLERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLYURETHAN ISOLERING"

Transkript

1 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov

2 Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet 10 Nybyggeri, tagkonstruktioner 12 Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 14 Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 15 Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner 16 Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner 18 Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel 19 Renovering af eksisterende byggeri 20 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Genanvendelse 21 Bæredygtighed 22 2

3 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan eller PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, som er på markedet i dag. Det er et letvægtsmateriale, som er nemt at håndtere og montere. Materialets meget lave varmeledningsevne betyder, at der kræves et meget tyndere lag PUR for at opnå det samme energieffektivitetsniveau, som de fleste andre isoleringsmaterialer opnår ved hjælp af tykkere lag. Materialet er desuden særdeles alsidigt, og det kan næsten anvendes overalt. Da PUR ikke optager fugt eller vand, bevares den høje isoleringsevne i hele levetiden.

4 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING Byggesektoren, som omfatter boliger og Alle typer isolering kan være med til at erhvervsbygninger, er den største energiforbruger, idet den tegner sig for 40 % af EU s reducere CO2-udledningen, men PUR er et forbedre bygningers energieffektivitet og samlede energiforbrug. Sektoren er også af de mest effektive isoleringsmaterialer, den aktør, der tegner sig for den største der findes, og det kan opnå en meget høj andel (36 %) af EU s CO2-udledning. Byggesektoren har et betydeligt og uudnyttet tykkelse. Med lambda-værdier (varmeled- termisk ydeevne med en minimal isolerings- potentiale for omkostningseffektive energibesparelser. Hvis disse besparelser blev faktisk opnås en isoleringsevne (udtrykt ved ningsevne) helt ned til 0,022 W/m K kan der realiseret, ville det betyde, at EU i 2020 ville U-værdier), som er lige så høj som den isoleringsevne, der opnås ved brug af andre kunne bruge 11 % mindre energi. På grund af dette er byggesektoren den sektor, som almindelige isoleringsmaterialer, selv om har det største potentiale for omkostningseffektiv energibesparelse. PUR-isolering. PUR-materialet kan anvend- der anvendes et betydeligt tyndere lag es til såvel nybyggeri som renovering, som det fremgår af denne eksempelsamling. 4

5 PUR OG PIR PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på polyurethan (PUR) eller polyisocyanurat (PIR). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke. Både PUR- og PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater. Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanuratringstrukturer. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader. Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum.

6 PUR ISOLERINGSPRODUKTER POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Polyurethan isoleringsprodukterne fremstilles i form af bl.a. Isoleringsplader Isoleringsblokke Kompositpaneler eller sandwichpaneler ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I BOLIGER Isoleringsplader af stift PUR er sandsynligvis en af de mest velkendte former for PURisolering. Isoleringspladerne kan anvendes til vægge, gulve eller tage, bag regnskærme eller under tagudhæng. Pladerne kan være belagt med en lang række materialer, f.eks. papir, kork, bitumen, glasfleece eller gipsplader, men de er som oftest belagt med en flerlags aluminiumfolie. PUR/PIR isoleringsplader optager ikke vand. Dette bevirker at pladernes deklarerede varmeledningsevne ikke forøges som følge af vandoptagelse. Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet. PUR- og PIR skum er termohærdende materialer, der let kan bearbejdes med skærende værktøjer såsom kniv og sav. Ved savning bør man undgå at indånde støv fra skummet. Brug af varmetråd til bearbejdning frarådes. PUR- og PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden. Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen. PUR/PIR og ÅNDBARE VÆGGE Fugttransporten gennem vægge i en bygning er - uafhængig af, om væggen er isoleret eller ej - ubetydelig lav. Vanddampdiffusionsmodstandstallet for PUR/PIR ligger mellem 40 og 200 afhængig af bl.a. densitet og fremstillingsmetoden Man støder stadig på den mening, at væggene i et hus skal kunne ånde - dette blev allerede i 1928 modbevist af byggefysiker E. Raisch. Han konstaterede, at luftgennemgangen pr. time gennem et enkelt nøglehul i et værelse er 50 gange større end gennem 1 m 2 ydervæg! Den fugtighed, som findes i beboelsesrum via f.eks. madlavning og badning, kan derfor kun føres ud ved hjælp af tilstrækkelig udluftning. 6

7 PUR/PIR og KEMIKALIE-BESTANDIGHED Påvirkning af kemiske stoffer kan have en stor indvirkning på et isoleringsmateriales egenskaber. Isoleringsplader fremstillet af PUR/PIR er modstandsdygtige overfor de fleste af de kemiske stoffer, som anvendes eller kan forekommer under og efter bygning. ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I ERHVERVSBYGNINGER Det er ikke kun i forbindelse med boliger, at det er fordelagtigt at anvende PUR-isolering. Denne type isolering findes overalt omkring os og i enhver type bygning, lige fra hospitaler og skoler, kontorer og forretninger til kirker og sportsstadioner, og den har en langvarig termisk ydeevne. PUR/PIR og BIOLOGISK ROBUSTHED PUR/PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe, er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere sandet overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug. PUR-isoleringsplader er særdeles velegnede til isolering af tage med ståldækmembran. Pladerne er nemme at montere, de er dimensionsstabile, og de kan holde til, at der gås på dem ved montering og i forbindelse med vedligeholdelse.

8 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET 8 KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGER Standarden DS/EN 13165:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter, med og uden stiv eller fleksibel overfladebelægning eller coatings og med eller uden integral forstærkning, som anvendes til termisk isolering af bygninger. PUR inkluderer også polyisocyanauratskum (PIR). Produkterne er fremstillet i form af plader. Standarden dækker også kompositpaneler i hvilke stift polyurethanskum er det vigtigste isoleringsmateriale. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf. KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGSUD- STYR OG INDUSTRIELLE INSTALLATIONER Standarden DS/EN 14308:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter og polyisocyanurat (PIR) produkter, som anvendes som termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer. Produkterne fremstilles bl.a. i form af blokke og plader. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. CEmærkning af produkterne omfattet af denne standard er obligatorisk fra 1. august 2012 jf. KOMPOSITPANELER/ SANDWICHPANELER Kompositisoleringspaneler, som også kaldes sandwichpaneler, består af en PUR-isoleringskerne, der er belagt med to stive metalbelægninger, hvilket som regel er stål eller aluminium.

9 Disse paneler har en fremragende termisk ydeevne, en garanteret isoleringsholdbarhed og fabriksfremstillede samlinger, som gøres lufttætte. En af de største fordele ved at bruge et PUR-kompositsystem er, at kompositsystemet kun skal monteres af én omgang. Dette er mindre arbejdskrævende og byggeperioden forkortes. Der anvendes PUR-sandwichpanelsystemer i varehuse, kontorer, butikker og industribygninger, lejligheder, skoler og hospitaler. Boligsektoren har også opdaget fordelene ved at bruge kompositpaneler. Et andet meget vigtigt område for PUR-sandwichpaneler er kølerum og andre afkølede rum, hvor panelernes fremragende termiske egenskaber gør det muligt at skabe temperaturkontrollerede miljøer. KRAV OG CE-MÆRKNING DOBBELTSIDEDE METALBELAGTE SELVBÆ- RENDE SANDWICHPANELER Standarden DS/EN 14509:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler tage og tagbeklædning, eksterne vægge og vægbeklædninger samt indervægge og lofter. Kerneisoleringsmaterialerne, der er dækket af denne standard, omfatter en række isoleringsmaterialer, herunder stift PUR- og PIR-skum. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf.

10 EKSEMPELSAMLING POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING FOR POLYURETHAN- ISOLERING I BYGGERIET Eksempelsamlingen omfatter konstruktionseksempler for følgende områder Nybyggeri, tagkonstruktioner Nybyggeri, ydervægskonstruktioner Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel Renovering af eksisterende byggeri, udnyttelse af bruttoareal Eksempelsamlingen er udarbejdet af arkitektfirmaet Saabye & Partners og er kvalitetssikret af RAMBØLL, Byggeri & Design. Nedenstående faktabokse vedrørende Hvad siger Bygningsreglementet? er udarbejdet af RAMBØLL, Byggeri & Design. HVAD SIGER BYGNNGSREGLEMENTET? ISOLERINGSMATERIALER OG BRAND Der er ikke i selve Bygningsreglementet specificeret detailkrav om isoleringsmaterialer og brand. For bygningstyper, der er omfattet af bygningsreglementet med undtagelse af enfamiliehuse m.v., er der angivet retningslinjer i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. For enfamiliehuse er der i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 specificeret regler for anvendelse af isoleringsmaterialer I de i Danmark givne retningslinjer for anvendelse af isoleringsmaterialer skelnes der ikke mellem anvendelse som isoleringsplade og anvendelse i sandwichkonstruktion. Der ses alene på selve isoleringsmaterialets brandmæssige egenskaber. Nogle PUR og PIR-typer kan opfylde klassifikationskravene til et materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved opstilling af retningslinjer for anvendelse af PUR og PIR isolering skelnes der derfor mellem om isoleringsmaterialet kan opfylde kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) eller om det i brandmæssig henseende er et dårligere materiale. Der er i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri angivet følgende steder/begrænsninger til anvendelsen af PUR og PIR-isolering, der ikke opfylder kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale): anvendes ovenpå en etageadskillelse, som er mindst bygningsdel REI 60 A2- s1, d0 (BS-bygningsdel 60). anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-bygningsdel 30). anvendes i tagkonstruktioner, så fremt den underliggende del af tag konstruktionen er mindst klasse REI/EI 30 (BD-bygningsdel 30). 10

11 anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk. For bygninger hvor gulv i øverste etage ligger højst 9,6 meter over terræn gælder følgende supplerende retningslinjer: isoleringsmaterialet afdækkes med mindst beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs under siden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, så fremt der ikke er hulrum mellem isoleringen og beklædningen. Hvis der er hulrum skal isoleringen dækkes af en mindst bygningsdel 30 (BD- bygningsdel 30). Bestemmelser for enfamiliehuse m.v. er angivet i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 og er de samme som beskrevet ovenfor. HVAD SIGER BYGNINGSREGLEMENTET? KRAV TIL U-VÆRDIER Alt nybyggeri efter BR10 skal overholde en energiramme, hvor U-værdierne kan variere. Dog skal minimumsværdier overholdes (afsnit 7.6 i BR10). For vægge er minimumsværdien 0,3 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,2 W/m2 K. Ved tilbygninger og ændret anvendelse (renovering) skal man som udgangspunkt overholde nogle faste værdier. For vægge er værdien 0,15 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,1 W/m2 K, når arealet af vinduer og døre udgør højst 22 %. For sokler er der krav til linjetab. Vær opmærksom på at der til en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) stilles krav til materialet, materialets isoleringsevne (tykkelse) samt hvorledes materialet er fastgjort til underlaget f.eks. isoleringen. En regnskærm uden på ydervæg og med ventileret bagvedliggende hul kan ikke udgøre en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) eller en konstruktion REI/EI 30 (BDkonstruktion 30) eller en konstruktion REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-konstruktion 30). For PUR og PIR isolering, der opfylder kravet til materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) vil der alene være de begrænsninger for anvendelse, der i det konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer med den brandmæssige klassifikation D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved udskiftning eller renovering af enkelte bygningsdele skal kravene for tilbygninger overholdes, dog kan dårlig rentabilitet eller praktiske forhold medføre en lempelse i disse krav. Ved væsentligt ændret anvendelse gælder disse lempelser ikke. Der er efterfølgende vist eksempler på konstruktioner, hvor der er anvendt U-værdier for tilbygninger. Det er normalt disse værdier, der anbefales i de tilfælde, hvor der ikke er absolutte krav. For lavenergiklasse 2015 er der ikke opstillet krav til U-værdier, men for at opnå et 25 % lavere energiforbrug kan man bl.a. øge isoleringstykkelserne med %. VIGTIGT! De efterfølgende konstruktionseksempler skal bogstavelig talt kun opfattes som eksempler og hverken konstruktions-anvisninger eller -vejledninger. Der henvises altid til at søge rådgivning af byggesagkyndig i forbindelse med konkrete byggeprojekter, det være sig såvel ved nybyggeri som ved tilbygnings- og renoveringsopgaver.

12 NYBYGGERI, TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Tagkassette med 200 mm PUR/PIR kerne 22 mm finer tagplade 15 mm finer tagpladebund 2. Min. 50 mm PUR/PIR lambda mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 4. 2x tagpap POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 1: Konstruktionseksempel på nybyggeri, tagkassette ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende! 12

13 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ SKRÅTAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering mm PUR/PIR lambda 23 ved traditionel spærkonstruktion mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 3. Undertag med tegl mm. 4. Traditionel spærkonstruktion 45x200 mm med 200 mm traditionel isolering ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) BR2010 BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K U=0.08 W/m² K U=0.06 W/m² K Figur 2: Konstruktionseksempel på nybyggeri, skråtag Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende!

14 NYBYGGERI, YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering Isolering A B C D E F BR10 PUR/PIR Isolering BR10-kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR10, Traditionel isolering Passivhuskrav med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015 med traditionel isolering Passivhuskrav med traditionel isolering 1. Let sandwichelement (PUR/PIR + 2x15 mm finerplader) 2a. 15 mm fibergips pudsplade + 10 mm systempuds 2b. 10 mm systempuds 3. Gipsplade POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 3: Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 4. Let facadebeklædning vindplade + beklædning mm porebetonvæg mm PUR/PIR isolering lambda mm betonbagmur mm standard mursten 9. Vindmembran ENERGIKRAV: BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende 14

15 NYBYGGERI, UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL HUS NYBYGGERI - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: 124 m2 Vægtykkelse: 406 mm Konstruktion, BR10: 120 mm Porebeton bagmur 150 mm PUR/PIR lambda 23 Figur 4: Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 30 mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 456 mm / Nettoareal: 118,9 m2 Passivhus: 506 mm / Nettoareal: 116,7 m2 VED TRADITIONEL ISOLERING Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: m2 Vægtykkelse: 506 mm A B C D E F BR2010, PUR/PIR Isolering BR2015, PUR/PIR Isolering BR2010, Traditionel Isolering Passivhus, PUR/PIR isolering BR2015, Traditionel Isolering Passivhus, Traditionel Isolering Konstruktion BR10: 120 mm Porebeton bagmur 250 mm isolering kl mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 566 mm / Nettoareal: 114,1 m2 Passivhus: 606 mm / Nettoareal: 112,4 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning

16 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 5: Konstruktionseksempel på renovering af built-up tag A BR10 min. krav=br08, PIR/PUR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering D BR10, traditionel isolering E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Eksisterende built-up tag - 45x200 mm bjælkespær mm eksisterende isolering 3. Eksisterende loft beklædning - spredt forskalling, dampspærre, gips mm ny indblæsningsisolering kl Ny dampspærre over eksisterende isolering* mm eksisterende tagbrædder 7. Min. 100 mm kileskåren PUR/PIR lambda x tagpap *) placering af dampspærre iht. varmetabsrammen og dugpunkt ENERGIKRAV: BR2010 min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 16

17 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ HULDÆKTAG Figur 6: Renovering og nybyggeri af huldæk tag SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Ved traditionel efterisolering udlægges den nye isolering over eksisterende. Ved anvendelse af PUR/PIR isolering udskiftes det eksisterende isolering helt. A BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering ENERGIKRAV: C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m²K D BR10, traditionel isolering BR2010 U=0.08 W/m²K E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m²K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering Passivhus U=0.06 W/m²K O U-værdi svarende til maks. 0,20 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til 1 Eksisterende huldæktag mm huldækelement varmetabsberegning og valgt energiløsning mm eksisterende kileskåren isolering 1:20 3. Min. 100 mm ny kileskåren 1:40 PUR/PIR isolering lambda 23 NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 4. 2x tagpap

18 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSI- STERENDE YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE RENOVERING MED PUR LET YDERVÆG A B C D E BR10 min. krav=br08, PUR/PIR isolering BR10, PUR/PIR isolering BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR10, traditionel isolering BR10 kl. 1/2015 med PUR/PIR isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 7: Konstruktionseksempler på renovering af ydervægge, let ydervæg. Set fra oven, træhus, elementbyggeri fra erne, er hus, erhus, typehus fra erne og etagebyggeri erne Signaturforklaring: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1 Træskeletkonstruktion/ 150mm isolering 3 15 mm fibergips/ 13 mm gipsplade 2a Min. 25 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 10 mm systempuds 2c Min.70 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 3 Sandwich elementbyggeri 4 Hulmur med 75 mm eksisterende isolering 5 Hulmur med 100 mm eksisterende isolering mm porebetonvæg mm betonbagmur ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.20 W/m² K BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende! 18

19 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE DÆK OG SOKKEL KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE Figur 8: Konstruktionseksempel på renovering af dæk og sokkel SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Pga. stor kondensrisiko ved efterisolering af terrændæk med traditionel isolering bør man søge rådgivning ved efterisolering Pga. PUR/PIR s lufttæthed og fugtafvisning kan man nemmere A B C D BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering BR10, PUR/PIR-isolering BR10 min. krav=br08, Traditionel isolering BR10, Traditionel isolering efterisolere, dog anbefales udlægning af et tæt fugtspærre over eksisterende dæk. Der tages forbehold mht. konkrete renoveringsforhold. ENERGIKRAV: E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 min. krav(br08) U=0.20 W/m² K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K 1. eksisterende konstruktion Passivhus U=0.09 W/m² K 2a. Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering 10 mm systempuds NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 15 mm armeret systempuds NBB! Den eksisterende facade skal være plan og renset. NBB! Facadebeklædningen er kun vejledende!

20 RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGGERI KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BRUTTOAREAL B D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, Traditionel Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET HUS RENOVERING Eksisterende bruttoareal: 140 m2 Eksisterende nettoareal: m2 Eksisterende vægtykkelse: 345 mm Eksisterende konstruktion: 120 mm Porebeton bagmur 100 mm mineraluld kl mm mursten EFTERISOLERING - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR + PUDS 82 mm PUR/PIR lambda 23+ systempuds Ny vægtykkelse: 437 mm Nyt brutto areal: m2 VED TRADITIONEL ISOLERING 150 mm mineraluld kl. 37+ systempuds Ny vægtykkelse: 505 mm Nyt bruttoareal: 148 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 20

21 GENANVENDELSE OG POLYURETHAN I 2004 gennemførte Rambøll Danmark i samarbejde med Plastindustrien, PUR-sektionen, projektet Kortlægning af affaldsprodukter med indhold af polyurethan (PUR). Projektet var finansieret af Program for Renere Produkter og Plastindustrien i Danmark. Projektet har konkret fokuseret på at beskrive gældende og kommende regler på såvel nationalt og på EU-plan, endvidere at kortlægge dels produktionsspild fra fremstilling af produkter af eller med indhold af PUR i Danmark og dels at kortlægge udtjente produkter af eller med indhold af PUR i Danmark. Endelig er danske virksomheders omkostninger ved affaldshåndteringen af PUR estimeret og tilgængelig nyttiggørelses- og genanvendelsesteknologier for produktionsspild og udtjente produkter af eller med indhold af PUR beskrevet. Kildehenvisning: publikationer/2005/ /pdf/ pdf Anden litteratur om genanvendelse af polyurethan kan findes på ISOPA s hjemmeside: php?page=useful-documents ISOPA: Co-combustion of Building Insulation Foams with Municipal Solid Waste (2001) ISOPA: Recovery of Rigid PU Foam from Demolition Waste (2001) ISOPA: Energy Recovery (2001)

22 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED OG POLYURETHAN- ISOLERING Den bæredygtige udviklings tre søjler miljø, økonomi og samfund kaldes nogle gange for det trefoldige resultat. Hver søjle har afgørende betydning for, at vi fortsat kan trives og endda overleve som art. INDVIRKNING PÅ MILJØET Dette er sandsynligvis den søjle, som det er nemmest at måle og reagere i forhold til. Indvirkningen på miljøet har indtil for nylig også været den mest profilerede søjle i forhold til den globale opvarmning, og i stedet for at anvende ordet i dets virkelige holistiske betydning taler folk ofte om bæredygtighed i en sammenhæng, som udelukkende er miljømæssig. I Europa går over halvdelen af vores energiforbrug i bygninger til opvarmning og afkøling. En stor del af dette energiforbrug involverer energiproduktion ved hjælp af afbrænding af fossile brændsler, hvilket resulterer i CO2-udledning. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde, hvorpå vi kan reducere energibehovet og udledningen af CO2, er ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. PUR er i dag et af de isoleringsmaterialer på markedet, som har den højeste termiske virkningsgrad. Det er kun nødvendigt at anvende en minimal materialetykkelse for at opnå maksimal energieffektivitet for en klimaskærm. PUR-materialet kan anvendes i alle slags bygninger, og det er lige så nemt at anvende i eksisterende bygninger som i nye bygninger. Materialet er også særdeles holdbart, så det vil blive ved med at have den samme høje ydeevne i bygningens levetid, hvilket muliggør fremragende energibesparelser på langt sigt. 22

23 INDVIRKNING PÅ ØKONOMIEN Den økonomiske indvirkning kan vurderes på to forskellige niveauer: direkte besparelser for investorer, bygherrer og lejere samt makroøkonomiske fordele. Lad os begynde med at se på de direkte besparelser. Det er ikke muligt at foretage yderligere isolering af en eksisterende bygning med henblik på at opfylde ambitiøse krav om ydeevne uden at foretage en betydelig investering. I tilfælde af nybyggeri er den ekstra udgift ved at forsyne klimaskærmen med god isolering betydeligt lavere, men selv i denne situation er det sjældent, at isoleringen er tilstrækkelig. I sammenligning med andre løsninger, som har til formål at øge en bygnings energieffektivitet eller generere vedvarende energi, er isoleringsinvestering i mange tilfælde den type investering, som hurtigst tjenes ind igen. Med andre ord vil investeringen være tjent ind igen efter blot nogle få år på grund af de reducerede energiudgifter. PUR-isolering udgør den bedste investering i forbindelse med mange anvendelsesformål. INDVIRKNING PÅ SAMFUNDET Selv om den sidste af de tre søjler unægteligt er den sværeste at kvantificere, er der alligevel klare samfundsmæssige fordele ved brug af PUR-isolering. Konsekvenserne af den globale opvarmning er potentielt ødelæggende og påvirker millioner af mennesker hvert år. Energiforsyningssikkerheden er blevet genstand for stigende bekymring, eftersom afhængigheden af importeret energi kan blive truet af politiske dagsordener. Energiudgifterne stiger, og de fossile brændselsressourcer svinder ind. Energifattigdom med alle de forbundne sundhedsog velfærdsmæssige risici medfører, at de mest sårbare mennesker i samfundet bliver udsatte. Isolering kan ikke løse hele verdens problemer, men som vi allerede har set, kan vi gøre vores bygninger mere energieffektive og dermed være med til at reducere CO2-udledningen betydeligt, bekæmpe den globale opvarmning, reducere vores energiudgifter og gøre vores bolig- og arbejdsmiljøer mere komfortable. Isolering er også med til at løse problemet med energifattigdom, forbedre sundheden og skabe et stort antal job. Kildehenvisning: Bæredygtighed og polyurethanisolering, Nutidens løsning på fremtidens behov (Juni 2010) Anden litteratur på samme hjemmeside: PU Europe: Environmental product declaration for PU in insulation boards and energy saving potential calculation (December 2010) PU Europe: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (December 2010)

24 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Ansvarshavende redaktør , PUR-sektionen

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov 2 Ansvarshavende redaktør PUR-sektionen, Sektionen for Polyurethanplast, PLASTINDUSTRIEN i Danmark Layout: FORMIDABEL

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Isoleringsevne. Lad os få det på det rene. Build with ease

Isoleringsevne. Lad os få det på det rene. Build with ease Isoleringsevne Lad os få det på det rene Build with ease Få overblik over isoleringsevnen i din ydervæg Effektiv varmeisolering står højt på dagsordenen overalt, og alle i byggeriet er i dag opmærksomme

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, marts 2016 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Produktoversigt Danmark Marts 2016

Produktoversigt Danmark Marts 2016 Insulation Produktoversigt Danmark Marts 2016 SUPER EFFEKTIV OG HØJTYDENDE ISOLERING TIL ALLE FORMÅL Besøg vores hjemmeside: www.kingspaninsulation.dk Low Energy Low Carbon Buildings Indhold Kooltherm

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Produktoversigt Danmark Februar 2014

Produktoversigt Danmark Februar 2014 I n s u l a t i o n Produktoversigt Danmark Februar 2014 SUPEREFFEKTIV OG HØJTYDENDE ISOLERING TIL ALLE FORMÅL Besøgvoreshjemmeside: www.kingspaninsulation.dk Low Energy Low Carbon Buildings Indhold Kooltherm

Læs mere

Energirammer for fremtidens bygninger

Energirammer for fremtidens bygninger Energirammer for fremtidens bygninger Temadag om reduktion af energiforbruget i bygninger Tirsdag 11. november 2008 Eigtveds Pakhus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

K5 Facadeisolering. Insulation SUPER EFFEKTIV ISOLERING TIL PUDSEDE FACADER. Low Energy Low Carbon Buildings

K5 Facadeisolering. Insulation SUPER EFFEKTIV ISOLERING TIL PUDSEDE FACADER. Low Energy Low Carbon Buildings Insulation Oktober 2015 K5 Facadeisolering SUPER EFFEKTIV ISOLERING TIL PUDSEDE FACADER Super effektiv, stiv thermosetisolering varmeledningsevner ned til 0,020 W/m K Egnet til brug bag traditionel og

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere