POLYURETHAN ISOLERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLYURETHAN ISOLERING"

Transkript

1 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov

2 Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet 10 Nybyggeri, tagkonstruktioner 12 Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 14 Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 15 Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner 16 Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner 18 Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel 19 Renovering af eksisterende byggeri 20 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Genanvendelse 21 Bæredygtighed 22 2

3 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan eller PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, som er på markedet i dag. Det er et letvægtsmateriale, som er nemt at håndtere og montere. Materialets meget lave varmeledningsevne betyder, at der kræves et meget tyndere lag PUR for at opnå det samme energieffektivitetsniveau, som de fleste andre isoleringsmaterialer opnår ved hjælp af tykkere lag. Materialet er desuden særdeles alsidigt, og det kan næsten anvendes overalt. Da PUR ikke optager fugt eller vand, bevares den høje isoleringsevne i hele levetiden.

4 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING Byggesektoren, som omfatter boliger og Alle typer isolering kan være med til at erhvervsbygninger, er den største energiforbruger, idet den tegner sig for 40 % af EU s reducere CO2-udledningen, men PUR er et forbedre bygningers energieffektivitet og samlede energiforbrug. Sektoren er også af de mest effektive isoleringsmaterialer, den aktør, der tegner sig for den største der findes, og det kan opnå en meget høj andel (36 %) af EU s CO2-udledning. Byggesektoren har et betydeligt og uudnyttet tykkelse. Med lambda-værdier (varmeled- termisk ydeevne med en minimal isolerings- potentiale for omkostningseffektive energibesparelser. Hvis disse besparelser blev faktisk opnås en isoleringsevne (udtrykt ved ningsevne) helt ned til 0,022 W/m K kan der realiseret, ville det betyde, at EU i 2020 ville U-værdier), som er lige så høj som den isoleringsevne, der opnås ved brug af andre kunne bruge 11 % mindre energi. På grund af dette er byggesektoren den sektor, som almindelige isoleringsmaterialer, selv om har det største potentiale for omkostningseffektiv energibesparelse. PUR-isolering. PUR-materialet kan anvend- der anvendes et betydeligt tyndere lag es til såvel nybyggeri som renovering, som det fremgår af denne eksempelsamling. 4

5 PUR OG PIR PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på polyurethan (PUR) eller polyisocyanurat (PIR). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke. Både PUR- og PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater. Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanuratringstrukturer. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader. Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum.

6 PUR ISOLERINGSPRODUKTER POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Polyurethan isoleringsprodukterne fremstilles i form af bl.a. Isoleringsplader Isoleringsblokke Kompositpaneler eller sandwichpaneler ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I BOLIGER Isoleringsplader af stift PUR er sandsynligvis en af de mest velkendte former for PURisolering. Isoleringspladerne kan anvendes til vægge, gulve eller tage, bag regnskærme eller under tagudhæng. Pladerne kan være belagt med en lang række materialer, f.eks. papir, kork, bitumen, glasfleece eller gipsplader, men de er som oftest belagt med en flerlags aluminiumfolie. PUR/PIR isoleringsplader optager ikke vand. Dette bevirker at pladernes deklarerede varmeledningsevne ikke forøges som følge af vandoptagelse. Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet. PUR- og PIR skum er termohærdende materialer, der let kan bearbejdes med skærende værktøjer såsom kniv og sav. Ved savning bør man undgå at indånde støv fra skummet. Brug af varmetråd til bearbejdning frarådes. PUR- og PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden. Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen. PUR/PIR og ÅNDBARE VÆGGE Fugttransporten gennem vægge i en bygning er - uafhængig af, om væggen er isoleret eller ej - ubetydelig lav. Vanddampdiffusionsmodstandstallet for PUR/PIR ligger mellem 40 og 200 afhængig af bl.a. densitet og fremstillingsmetoden Man støder stadig på den mening, at væggene i et hus skal kunne ånde - dette blev allerede i 1928 modbevist af byggefysiker E. Raisch. Han konstaterede, at luftgennemgangen pr. time gennem et enkelt nøglehul i et værelse er 50 gange større end gennem 1 m 2 ydervæg! Den fugtighed, som findes i beboelsesrum via f.eks. madlavning og badning, kan derfor kun føres ud ved hjælp af tilstrækkelig udluftning. 6

7 PUR/PIR og KEMIKALIE-BESTANDIGHED Påvirkning af kemiske stoffer kan have en stor indvirkning på et isoleringsmateriales egenskaber. Isoleringsplader fremstillet af PUR/PIR er modstandsdygtige overfor de fleste af de kemiske stoffer, som anvendes eller kan forekommer under og efter bygning. ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I ERHVERVSBYGNINGER Det er ikke kun i forbindelse med boliger, at det er fordelagtigt at anvende PUR-isolering. Denne type isolering findes overalt omkring os og i enhver type bygning, lige fra hospitaler og skoler, kontorer og forretninger til kirker og sportsstadioner, og den har en langvarig termisk ydeevne. PUR/PIR og BIOLOGISK ROBUSTHED PUR/PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe, er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere sandet overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug. PUR-isoleringsplader er særdeles velegnede til isolering af tage med ståldækmembran. Pladerne er nemme at montere, de er dimensionsstabile, og de kan holde til, at der gås på dem ved montering og i forbindelse med vedligeholdelse.

8 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET 8 KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGER Standarden DS/EN 13165:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter, med og uden stiv eller fleksibel overfladebelægning eller coatings og med eller uden integral forstærkning, som anvendes til termisk isolering af bygninger. PUR inkluderer også polyisocyanauratskum (PIR). Produkterne er fremstillet i form af plader. Standarden dækker også kompositpaneler i hvilke stift polyurethanskum er det vigtigste isoleringsmateriale. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf. KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGSUD- STYR OG INDUSTRIELLE INSTALLATIONER Standarden DS/EN 14308:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter og polyisocyanurat (PIR) produkter, som anvendes som termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer. Produkterne fremstilles bl.a. i form af blokke og plader. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. CEmærkning af produkterne omfattet af denne standard er obligatorisk fra 1. august 2012 jf. KOMPOSITPANELER/ SANDWICHPANELER Kompositisoleringspaneler, som også kaldes sandwichpaneler, består af en PUR-isoleringskerne, der er belagt med to stive metalbelægninger, hvilket som regel er stål eller aluminium.

9 Disse paneler har en fremragende termisk ydeevne, en garanteret isoleringsholdbarhed og fabriksfremstillede samlinger, som gøres lufttætte. En af de største fordele ved at bruge et PUR-kompositsystem er, at kompositsystemet kun skal monteres af én omgang. Dette er mindre arbejdskrævende og byggeperioden forkortes. Der anvendes PUR-sandwichpanelsystemer i varehuse, kontorer, butikker og industribygninger, lejligheder, skoler og hospitaler. Boligsektoren har også opdaget fordelene ved at bruge kompositpaneler. Et andet meget vigtigt område for PUR-sandwichpaneler er kølerum og andre afkølede rum, hvor panelernes fremragende termiske egenskaber gør det muligt at skabe temperaturkontrollerede miljøer. KRAV OG CE-MÆRKNING DOBBELTSIDEDE METALBELAGTE SELVBÆ- RENDE SANDWICHPANELER Standarden DS/EN 14509:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler tage og tagbeklædning, eksterne vægge og vægbeklædninger samt indervægge og lofter. Kerneisoleringsmaterialerne, der er dækket af denne standard, omfatter en række isoleringsmaterialer, herunder stift PUR- og PIR-skum. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf.

10 EKSEMPELSAMLING POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING FOR POLYURETHAN- ISOLERING I BYGGERIET Eksempelsamlingen omfatter konstruktionseksempler for følgende områder Nybyggeri, tagkonstruktioner Nybyggeri, ydervægskonstruktioner Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel Renovering af eksisterende byggeri, udnyttelse af bruttoareal Eksempelsamlingen er udarbejdet af arkitektfirmaet Saabye & Partners og er kvalitetssikret af RAMBØLL, Byggeri & Design. Nedenstående faktabokse vedrørende Hvad siger Bygningsreglementet? er udarbejdet af RAMBØLL, Byggeri & Design. HVAD SIGER BYGNNGSREGLEMENTET? ISOLERINGSMATERIALER OG BRAND Der er ikke i selve Bygningsreglementet specificeret detailkrav om isoleringsmaterialer og brand. For bygningstyper, der er omfattet af bygningsreglementet med undtagelse af enfamiliehuse m.v., er der angivet retningslinjer i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. For enfamiliehuse er der i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 specificeret regler for anvendelse af isoleringsmaterialer I de i Danmark givne retningslinjer for anvendelse af isoleringsmaterialer skelnes der ikke mellem anvendelse som isoleringsplade og anvendelse i sandwichkonstruktion. Der ses alene på selve isoleringsmaterialets brandmæssige egenskaber. Nogle PUR og PIR-typer kan opfylde klassifikationskravene til et materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved opstilling af retningslinjer for anvendelse af PUR og PIR isolering skelnes der derfor mellem om isoleringsmaterialet kan opfylde kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) eller om det i brandmæssig henseende er et dårligere materiale. Der er i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri angivet følgende steder/begrænsninger til anvendelsen af PUR og PIR-isolering, der ikke opfylder kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale): anvendes ovenpå en etageadskillelse, som er mindst bygningsdel REI 60 A2- s1, d0 (BS-bygningsdel 60). anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-bygningsdel 30). anvendes i tagkonstruktioner, så fremt den underliggende del af tag konstruktionen er mindst klasse REI/EI 30 (BD-bygningsdel 30). 10

11 anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk. For bygninger hvor gulv i øverste etage ligger højst 9,6 meter over terræn gælder følgende supplerende retningslinjer: isoleringsmaterialet afdækkes med mindst beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs under siden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, så fremt der ikke er hulrum mellem isoleringen og beklædningen. Hvis der er hulrum skal isoleringen dækkes af en mindst bygningsdel 30 (BD- bygningsdel 30). Bestemmelser for enfamiliehuse m.v. er angivet i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 og er de samme som beskrevet ovenfor. HVAD SIGER BYGNINGSREGLEMENTET? KRAV TIL U-VÆRDIER Alt nybyggeri efter BR10 skal overholde en energiramme, hvor U-værdierne kan variere. Dog skal minimumsværdier overholdes (afsnit 7.6 i BR10). For vægge er minimumsværdien 0,3 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,2 W/m2 K. Ved tilbygninger og ændret anvendelse (renovering) skal man som udgangspunkt overholde nogle faste værdier. For vægge er værdien 0,15 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,1 W/m2 K, når arealet af vinduer og døre udgør højst 22 %. For sokler er der krav til linjetab. Vær opmærksom på at der til en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) stilles krav til materialet, materialets isoleringsevne (tykkelse) samt hvorledes materialet er fastgjort til underlaget f.eks. isoleringen. En regnskærm uden på ydervæg og med ventileret bagvedliggende hul kan ikke udgøre en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) eller en konstruktion REI/EI 30 (BDkonstruktion 30) eller en konstruktion REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-konstruktion 30). For PUR og PIR isolering, der opfylder kravet til materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) vil der alene være de begrænsninger for anvendelse, der i det konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer med den brandmæssige klassifikation D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved udskiftning eller renovering af enkelte bygningsdele skal kravene for tilbygninger overholdes, dog kan dårlig rentabilitet eller praktiske forhold medføre en lempelse i disse krav. Ved væsentligt ændret anvendelse gælder disse lempelser ikke. Der er efterfølgende vist eksempler på konstruktioner, hvor der er anvendt U-værdier for tilbygninger. Det er normalt disse værdier, der anbefales i de tilfælde, hvor der ikke er absolutte krav. For lavenergiklasse 2015 er der ikke opstillet krav til U-værdier, men for at opnå et 25 % lavere energiforbrug kan man bl.a. øge isoleringstykkelserne med %. VIGTIGT! De efterfølgende konstruktionseksempler skal bogstavelig talt kun opfattes som eksempler og hverken konstruktions-anvisninger eller -vejledninger. Der henvises altid til at søge rådgivning af byggesagkyndig i forbindelse med konkrete byggeprojekter, det være sig såvel ved nybyggeri som ved tilbygnings- og renoveringsopgaver.

12 NYBYGGERI, TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Tagkassette med 200 mm PUR/PIR kerne 22 mm finer tagplade 15 mm finer tagpladebund 2. Min. 50 mm PUR/PIR lambda mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 4. 2x tagpap POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 1: Konstruktionseksempel på nybyggeri, tagkassette ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende! 12

13 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ SKRÅTAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering mm PUR/PIR lambda 23 ved traditionel spærkonstruktion mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 3. Undertag med tegl mm. 4. Traditionel spærkonstruktion 45x200 mm med 200 mm traditionel isolering ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) BR2010 BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K U=0.08 W/m² K U=0.06 W/m² K Figur 2: Konstruktionseksempel på nybyggeri, skråtag Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende!

14 NYBYGGERI, YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering Isolering A B C D E F BR10 PUR/PIR Isolering BR10-kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR10, Traditionel isolering Passivhuskrav med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015 med traditionel isolering Passivhuskrav med traditionel isolering 1. Let sandwichelement (PUR/PIR + 2x15 mm finerplader) 2a. 15 mm fibergips pudsplade + 10 mm systempuds 2b. 10 mm systempuds 3. Gipsplade POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 3: Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 4. Let facadebeklædning vindplade + beklædning mm porebetonvæg mm PUR/PIR isolering lambda mm betonbagmur mm standard mursten 9. Vindmembran ENERGIKRAV: BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende 14

15 NYBYGGERI, UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL HUS NYBYGGERI - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: 124 m2 Vægtykkelse: 406 mm Konstruktion, BR10: 120 mm Porebeton bagmur 150 mm PUR/PIR lambda 23 Figur 4: Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 30 mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 456 mm / Nettoareal: 118,9 m2 Passivhus: 506 mm / Nettoareal: 116,7 m2 VED TRADITIONEL ISOLERING Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: m2 Vægtykkelse: 506 mm A B C D E F BR2010, PUR/PIR Isolering BR2015, PUR/PIR Isolering BR2010, Traditionel Isolering Passivhus, PUR/PIR isolering BR2015, Traditionel Isolering Passivhus, Traditionel Isolering Konstruktion BR10: 120 mm Porebeton bagmur 250 mm isolering kl mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 566 mm / Nettoareal: 114,1 m2 Passivhus: 606 mm / Nettoareal: 112,4 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning

16 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 5: Konstruktionseksempel på renovering af built-up tag A BR10 min. krav=br08, PIR/PUR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering D BR10, traditionel isolering E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Eksisterende built-up tag - 45x200 mm bjælkespær mm eksisterende isolering 3. Eksisterende loft beklædning - spredt forskalling, dampspærre, gips mm ny indblæsningsisolering kl Ny dampspærre over eksisterende isolering* mm eksisterende tagbrædder 7. Min. 100 mm kileskåren PUR/PIR lambda x tagpap *) placering af dampspærre iht. varmetabsrammen og dugpunkt ENERGIKRAV: BR2010 min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 16

17 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ HULDÆKTAG Figur 6: Renovering og nybyggeri af huldæk tag SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Ved traditionel efterisolering udlægges den nye isolering over eksisterende. Ved anvendelse af PUR/PIR isolering udskiftes det eksisterende isolering helt. A BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering ENERGIKRAV: C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m²K D BR10, traditionel isolering BR2010 U=0.08 W/m²K E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m²K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering Passivhus U=0.06 W/m²K O U-værdi svarende til maks. 0,20 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til 1 Eksisterende huldæktag mm huldækelement varmetabsberegning og valgt energiløsning mm eksisterende kileskåren isolering 1:20 3. Min. 100 mm ny kileskåren 1:40 PUR/PIR isolering lambda 23 NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 4. 2x tagpap

18 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSI- STERENDE YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE RENOVERING MED PUR LET YDERVÆG A B C D E BR10 min. krav=br08, PUR/PIR isolering BR10, PUR/PIR isolering BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR10, traditionel isolering BR10 kl. 1/2015 med PUR/PIR isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 7: Konstruktionseksempler på renovering af ydervægge, let ydervæg. Set fra oven, træhus, elementbyggeri fra erne, er hus, erhus, typehus fra erne og etagebyggeri erne Signaturforklaring: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1 Træskeletkonstruktion/ 150mm isolering 3 15 mm fibergips/ 13 mm gipsplade 2a Min. 25 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 10 mm systempuds 2c Min.70 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 3 Sandwich elementbyggeri 4 Hulmur med 75 mm eksisterende isolering 5 Hulmur med 100 mm eksisterende isolering mm porebetonvæg mm betonbagmur ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.20 W/m² K BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende! 18

19 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE DÆK OG SOKKEL KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE Figur 8: Konstruktionseksempel på renovering af dæk og sokkel SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Pga. stor kondensrisiko ved efterisolering af terrændæk med traditionel isolering bør man søge rådgivning ved efterisolering Pga. PUR/PIR s lufttæthed og fugtafvisning kan man nemmere A B C D BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering BR10, PUR/PIR-isolering BR10 min. krav=br08, Traditionel isolering BR10, Traditionel isolering efterisolere, dog anbefales udlægning af et tæt fugtspærre over eksisterende dæk. Der tages forbehold mht. konkrete renoveringsforhold. ENERGIKRAV: E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 min. krav(br08) U=0.20 W/m² K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K 1. eksisterende konstruktion Passivhus U=0.09 W/m² K 2a. Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering 10 mm systempuds NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 15 mm armeret systempuds NBB! Den eksisterende facade skal være plan og renset. NBB! Facadebeklædningen er kun vejledende!

20 RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGGERI KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BRUTTOAREAL B D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, Traditionel Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET HUS RENOVERING Eksisterende bruttoareal: 140 m2 Eksisterende nettoareal: m2 Eksisterende vægtykkelse: 345 mm Eksisterende konstruktion: 120 mm Porebeton bagmur 100 mm mineraluld kl mm mursten EFTERISOLERING - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR + PUDS 82 mm PUR/PIR lambda 23+ systempuds Ny vægtykkelse: 437 mm Nyt brutto areal: m2 VED TRADITIONEL ISOLERING 150 mm mineraluld kl. 37+ systempuds Ny vægtykkelse: 505 mm Nyt bruttoareal: 148 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 20

21 GENANVENDELSE OG POLYURETHAN I 2004 gennemførte Rambøll Danmark i samarbejde med Plastindustrien, PUR-sektionen, projektet Kortlægning af affaldsprodukter med indhold af polyurethan (PUR). Projektet var finansieret af Program for Renere Produkter og Plastindustrien i Danmark. Projektet har konkret fokuseret på at beskrive gældende og kommende regler på såvel nationalt og på EU-plan, endvidere at kortlægge dels produktionsspild fra fremstilling af produkter af eller med indhold af PUR i Danmark og dels at kortlægge udtjente produkter af eller med indhold af PUR i Danmark. Endelig er danske virksomheders omkostninger ved affaldshåndteringen af PUR estimeret og tilgængelig nyttiggørelses- og genanvendelsesteknologier for produktionsspild og udtjente produkter af eller med indhold af PUR beskrevet. Kildehenvisning: publikationer/2005/ /pdf/ pdf Anden litteratur om genanvendelse af polyurethan kan findes på ISOPA s hjemmeside: php?page=useful-documents ISOPA: Co-combustion of Building Insulation Foams with Municipal Solid Waste (2001) ISOPA: Recovery of Rigid PU Foam from Demolition Waste (2001) ISOPA: Energy Recovery (2001)

22 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED OG POLYURETHAN- ISOLERING Den bæredygtige udviklings tre søjler miljø, økonomi og samfund kaldes nogle gange for det trefoldige resultat. Hver søjle har afgørende betydning for, at vi fortsat kan trives og endda overleve som art. INDVIRKNING PÅ MILJØET Dette er sandsynligvis den søjle, som det er nemmest at måle og reagere i forhold til. Indvirkningen på miljøet har indtil for nylig også været den mest profilerede søjle i forhold til den globale opvarmning, og i stedet for at anvende ordet i dets virkelige holistiske betydning taler folk ofte om bæredygtighed i en sammenhæng, som udelukkende er miljømæssig. I Europa går over halvdelen af vores energiforbrug i bygninger til opvarmning og afkøling. En stor del af dette energiforbrug involverer energiproduktion ved hjælp af afbrænding af fossile brændsler, hvilket resulterer i CO2-udledning. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde, hvorpå vi kan reducere energibehovet og udledningen af CO2, er ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. PUR er i dag et af de isoleringsmaterialer på markedet, som har den højeste termiske virkningsgrad. Det er kun nødvendigt at anvende en minimal materialetykkelse for at opnå maksimal energieffektivitet for en klimaskærm. PUR-materialet kan anvendes i alle slags bygninger, og det er lige så nemt at anvende i eksisterende bygninger som i nye bygninger. Materialet er også særdeles holdbart, så det vil blive ved med at have den samme høje ydeevne i bygningens levetid, hvilket muliggør fremragende energibesparelser på langt sigt. 22

23 INDVIRKNING PÅ ØKONOMIEN Den økonomiske indvirkning kan vurderes på to forskellige niveauer: direkte besparelser for investorer, bygherrer og lejere samt makroøkonomiske fordele. Lad os begynde med at se på de direkte besparelser. Det er ikke muligt at foretage yderligere isolering af en eksisterende bygning med henblik på at opfylde ambitiøse krav om ydeevne uden at foretage en betydelig investering. I tilfælde af nybyggeri er den ekstra udgift ved at forsyne klimaskærmen med god isolering betydeligt lavere, men selv i denne situation er det sjældent, at isoleringen er tilstrækkelig. I sammenligning med andre løsninger, som har til formål at øge en bygnings energieffektivitet eller generere vedvarende energi, er isoleringsinvestering i mange tilfælde den type investering, som hurtigst tjenes ind igen. Med andre ord vil investeringen være tjent ind igen efter blot nogle få år på grund af de reducerede energiudgifter. PUR-isolering udgør den bedste investering i forbindelse med mange anvendelsesformål. INDVIRKNING PÅ SAMFUNDET Selv om den sidste af de tre søjler unægteligt er den sværeste at kvantificere, er der alligevel klare samfundsmæssige fordele ved brug af PUR-isolering. Konsekvenserne af den globale opvarmning er potentielt ødelæggende og påvirker millioner af mennesker hvert år. Energiforsyningssikkerheden er blevet genstand for stigende bekymring, eftersom afhængigheden af importeret energi kan blive truet af politiske dagsordener. Energiudgifterne stiger, og de fossile brændselsressourcer svinder ind. Energifattigdom med alle de forbundne sundhedsog velfærdsmæssige risici medfører, at de mest sårbare mennesker i samfundet bliver udsatte. Isolering kan ikke løse hele verdens problemer, men som vi allerede har set, kan vi gøre vores bygninger mere energieffektive og dermed være med til at reducere CO2-udledningen betydeligt, bekæmpe den globale opvarmning, reducere vores energiudgifter og gøre vores bolig- og arbejdsmiljøer mere komfortable. Isolering er også med til at løse problemet med energifattigdom, forbedre sundheden og skabe et stort antal job. Kildehenvisning: Bæredygtighed og polyurethanisolering, Nutidens løsning på fremtidens behov (Juni 2010) Anden litteratur på samme hjemmeside: PU Europe: Environmental product declaration for PU in insulation boards and energy saving potential calculation (December 2010) PU Europe: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (December 2010)

24 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Ansvarshavende redaktør , PUR-sektionen

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere