POLYURETHAN ISOLERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLYURETHAN ISOLERING"

Transkript

1 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov

2 Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet 10 Nybyggeri, tagkonstruktioner 12 Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 14 Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 15 Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner 16 Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner 18 Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel 19 Renovering af eksisterende byggeri 20 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Genanvendelse 21 Bæredygtighed 22 2

3 POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan eller PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, som er på markedet i dag. Det er et letvægtsmateriale, som er nemt at håndtere og montere. Materialets meget lave varmeledningsevne betyder, at der kræves et meget tyndere lag PUR for at opnå det samme energieffektivitetsniveau, som de fleste andre isoleringsmaterialer opnår ved hjælp af tykkere lag. Materialet er desuden særdeles alsidigt, og det kan næsten anvendes overalt. Da PUR ikke optager fugt eller vand, bevares den høje isoleringsevne i hele levetiden.

4 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING Byggesektoren, som omfatter boliger og Alle typer isolering kan være med til at erhvervsbygninger, er den største energiforbruger, idet den tegner sig for 40 % af EU s reducere CO2-udledningen, men PUR er et forbedre bygningers energieffektivitet og samlede energiforbrug. Sektoren er også af de mest effektive isoleringsmaterialer, den aktør, der tegner sig for den største der findes, og det kan opnå en meget høj andel (36 %) af EU s CO2-udledning. Byggesektoren har et betydeligt og uudnyttet tykkelse. Med lambda-værdier (varmeled- termisk ydeevne med en minimal isolerings- potentiale for omkostningseffektive energibesparelser. Hvis disse besparelser blev faktisk opnås en isoleringsevne (udtrykt ved ningsevne) helt ned til 0,022 W/m K kan der realiseret, ville det betyde, at EU i 2020 ville U-værdier), som er lige så høj som den isoleringsevne, der opnås ved brug af andre kunne bruge 11 % mindre energi. På grund af dette er byggesektoren den sektor, som almindelige isoleringsmaterialer, selv om har det største potentiale for omkostningseffektiv energibesparelse. PUR-isolering. PUR-materialet kan anvend- der anvendes et betydeligt tyndere lag es til såvel nybyggeri som renovering, som det fremgår af denne eksempelsamling. 4

5 PUR OG PIR PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på polyurethan (PUR) eller polyisocyanurat (PIR). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke. Både PUR- og PIR-skum fremstilles på basis af polyoler og di- og polyisocyanater. Ved fremstilling af PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanuratringstrukturer. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed i kombination med lav røgudvikling. PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader. Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum.

6 PUR ISOLERINGSPRODUKTER POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Polyurethan isoleringsprodukterne fremstilles i form af bl.a. Isoleringsplader Isoleringsblokke Kompositpaneler eller sandwichpaneler ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I BOLIGER Isoleringsplader af stift PUR er sandsynligvis en af de mest velkendte former for PURisolering. Isoleringspladerne kan anvendes til vægge, gulve eller tage, bag regnskærme eller under tagudhæng. Pladerne kan være belagt med en lang række materialer, f.eks. papir, kork, bitumen, glasfleece eller gipsplader, men de er som oftest belagt med en flerlags aluminiumfolie. PUR/PIR isoleringsplader optager ikke vand. Dette bevirker at pladernes deklarerede varmeledningsevne ikke forøges som følge af vandoptagelse. Isoleringsplader der udsættes for regn behøver ikke afdækning, da vand ikke optages af skummet. PUR- og PIR skum er termohærdende materialer, der let kan bearbejdes med skærende værktøjer såsom kniv og sav. Ved savning bør man undgå at indånde støv fra skummet. Brug af varmetråd til bearbejdning frarådes. PUR- og PIR skum er dimensionsfaste materialer inden for det temperaturinterval, som skummet normalt udsættes for under dets normale anvendelse. Skummaterialet vil ikke krympe og/eller sætte sig med tiden. Som følge heraf vil der ikke med tiden kunne dannes områder i bygningsdelen hvor isoleringen synker sammen. PUR/PIR og ÅNDBARE VÆGGE Fugttransporten gennem vægge i en bygning er - uafhængig af, om væggen er isoleret eller ej - ubetydelig lav. Vanddampdiffusionsmodstandstallet for PUR/PIR ligger mellem 40 og 200 afhængig af bl.a. densitet og fremstillingsmetoden Man støder stadig på den mening, at væggene i et hus skal kunne ånde - dette blev allerede i 1928 modbevist af byggefysiker E. Raisch. Han konstaterede, at luftgennemgangen pr. time gennem et enkelt nøglehul i et værelse er 50 gange større end gennem 1 m 2 ydervæg! Den fugtighed, som findes i beboelsesrum via f.eks. madlavning og badning, kan derfor kun føres ud ved hjælp af tilstrækkelig udluftning. 6

7 PUR/PIR og KEMIKALIE-BESTANDIGHED Påvirkning af kemiske stoffer kan have en stor indvirkning på et isoleringsmateriales egenskaber. Isoleringsplader fremstillet af PUR/PIR er modstandsdygtige overfor de fleste af de kemiske stoffer, som anvendes eller kan forekommer under og efter bygning. ISOLERINGSPLADER OG ISOLERINGS- BLOKKE I ERHVERVSBYGNINGER Det er ikke kun i forbindelse med boliger, at det er fordelagtigt at anvende PUR-isolering. Denne type isolering findes overalt omkring os og i enhver type bygning, lige fra hospitaler og skoler, kontorer og forretninger til kirker og sportsstadioner, og den har en langvarig termisk ydeevne. PUR/PIR og BIOLOGISK ROBUSTHED PUR/PIR skum er modstandsdygtige overfor bakterier, råd og skimmelsvampe, er lugtneutral og fysiologisk ufarlig under normal brug. UV-lys fører til en gulning af fritliggende skum og over tid vil det medføre en grovere sandet overflade. Dette er dog ikke en teknisk mangel og kan let fjernes inden videre brug. PUR-isoleringsplader er særdeles velegnede til isolering af tage med ståldækmembran. Pladerne er nemme at montere, de er dimensionsstabile, og de kan holde til, at der gås på dem ved montering og i forbindelse med vedligeholdelse.

8 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET 8 KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGER Standarden DS/EN 13165:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter, med og uden stiv eller fleksibel overfladebelægning eller coatings og med eller uden integral forstærkning, som anvendes til termisk isolering af bygninger. PUR inkluderer også polyisocyanauratskum (PIR). Produkterne er fremstillet i form af plader. Standarden dækker også kompositpaneler i hvilke stift polyurethanskum er det vigtigste isoleringsmateriale. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf. KRAV OG CE-MÆRKNING TERMISK ISOLERING AF BYGNINGSUD- STYR OG INDUSTRIELLE INSTALLATIONER Standarden DS/EN 14308:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede stive polyurethanskum (PUR) produkter og polyisocyanurat (PIR) produkter, som anvendes som termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer. Produkterne fremstilles bl.a. i form af blokke og plader. Standarden specificerer produktkarakteristika og inkluderer procedurer for afprøvning, evaluering af overensstemmelse og mærkning. CEmærkning af produkterne omfattet af denne standard er obligatorisk fra 1. august 2012 jf. KOMPOSITPANELER/ SANDWICHPANELER Kompositisoleringspaneler, som også kaldes sandwichpaneler, består af en PUR-isoleringskerne, der er belagt med to stive metalbelægninger, hvilket som regel er stål eller aluminium.

9 Disse paneler har en fremragende termisk ydeevne, en garanteret isoleringsholdbarhed og fabriksfremstillede samlinger, som gøres lufttætte. En af de største fordele ved at bruge et PUR-kompositsystem er, at kompositsystemet kun skal monteres af én omgang. Dette er mindre arbejdskrævende og byggeperioden forkortes. Der anvendes PUR-sandwichpanelsystemer i varehuse, kontorer, butikker og industribygninger, lejligheder, skoler og hospitaler. Boligsektoren har også opdaget fordelene ved at bruge kompositpaneler. Et andet meget vigtigt område for PUR-sandwichpaneler er kølerum og andre afkølede rum, hvor panelernes fremragende termiske egenskaber gør det muligt at skabe temperaturkontrollerede miljøer. KRAV OG CE-MÆRKNING DOBBELTSIDEDE METALBELAGTE SELVBÆ- RENDE SANDWICHPANELER Standarden DS/EN 14509:2009 specificerer krav for fabriksfremstillede dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler tage og tagbeklædning, eksterne vægge og vægbeklædninger samt indervægge og lofter. Kerneisoleringsmaterialerne, der er dækket af denne standard, omfatter en række isoleringsmaterialer, herunder stift PUR- og PIR-skum. Produkterne omfattet af denne standard skal være CE-mærkede jf.

10 EKSEMPELSAMLING POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING FOR POLYURETHAN- ISOLERING I BYGGERIET Eksempelsamlingen omfatter konstruktionseksempler for følgende områder Nybyggeri, tagkonstruktioner Nybyggeri, ydervægskonstruktioner Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal Renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende ydervægskonstruktioner Renovering og efterisolering af eksisterende dæk og sokkel Renovering af eksisterende byggeri, udnyttelse af bruttoareal Eksempelsamlingen er udarbejdet af arkitektfirmaet Saabye & Partners og er kvalitetssikret af RAMBØLL, Byggeri & Design. Nedenstående faktabokse vedrørende Hvad siger Bygningsreglementet? er udarbejdet af RAMBØLL, Byggeri & Design. HVAD SIGER BYGNNGSREGLEMENTET? ISOLERINGSMATERIALER OG BRAND Der er ikke i selve Bygningsreglementet specificeret detailkrav om isoleringsmaterialer og brand. For bygningstyper, der er omfattet af bygningsreglementet med undtagelse af enfamiliehuse m.v., er der angivet retningslinjer i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. For enfamiliehuse er der i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 specificeret regler for anvendelse af isoleringsmaterialer I de i Danmark givne retningslinjer for anvendelse af isoleringsmaterialer skelnes der ikke mellem anvendelse som isoleringsplade og anvendelse i sandwichkonstruktion. Der ses alene på selve isoleringsmaterialets brandmæssige egenskaber. Nogle PUR og PIR-typer kan opfylde klassifikationskravene til et materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved opstilling af retningslinjer for anvendelse af PUR og PIR isolering skelnes der derfor mellem om isoleringsmaterialet kan opfylde kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) eller om det i brandmæssig henseende er et dårligere materiale. Der er i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri angivet følgende steder/begrænsninger til anvendelsen af PUR og PIR-isolering, der ikke opfylder kravet til klasse D-s2, d2 (klasse B materiale): anvendes ovenpå en etageadskillelse, som er mindst bygningsdel REI 60 A2- s1, d0 (BS-bygningsdel 60). anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-bygningsdel 30). anvendes i tagkonstruktioner, så fremt den underliggende del af tag konstruktionen er mindst klasse REI/EI 30 (BD-bygningsdel 30). 10

11 anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk. For bygninger hvor gulv i øverste etage ligger højst 9,6 meter over terræn gælder følgende supplerende retningslinjer: isoleringsmaterialet afdækkes med mindst beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs under siden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, så fremt der ikke er hulrum mellem isoleringen og beklædningen. Hvis der er hulrum skal isoleringen dækkes af en mindst bygningsdel 30 (BD- bygningsdel 30). Bestemmelser for enfamiliehuse m.v. er angivet i Bygningsreglementet 2010 bilag 5 og er de samme som beskrevet ovenfor. HVAD SIGER BYGNINGSREGLEMENTET? KRAV TIL U-VÆRDIER Alt nybyggeri efter BR10 skal overholde en energiramme, hvor U-værdierne kan variere. Dog skal minimumsværdier overholdes (afsnit 7.6 i BR10). For vægge er minimumsværdien 0,3 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,2 W/m2 K. Ved tilbygninger og ændret anvendelse (renovering) skal man som udgangspunkt overholde nogle faste værdier. For vægge er værdien 0,15 W/m2 K og for tag- og loftkonstruktioner samt terrændæk er det 0,1 W/m2 K, når arealet af vinduer og døre udgør højst 22 %. For sokler er der krav til linjetab. Vær opmærksom på at der til en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) stilles krav til materialet, materialets isoleringsevne (tykkelse) samt hvorledes materialet er fastgjort til underlaget f.eks. isoleringen. En regnskærm uden på ydervæg og med ventileret bagvedliggende hul kan ikke udgøre en beklædning klasse K10 B-s1, d0 (klasse 1 beklædning) eller en konstruktion REI/EI 30 (BDkonstruktion 30) eller en konstruktion REI/EI 30 A2-s1, d0 (BS-konstruktion 30). For PUR og PIR isolering, der opfylder kravet til materiale klasse D-s2, d2 (klasse B materiale) vil der alene være de begrænsninger for anvendelse, der i det konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer med den brandmæssige klassifikation D-s2, d2 (klasse B materiale). Ved udskiftning eller renovering af enkelte bygningsdele skal kravene for tilbygninger overholdes, dog kan dårlig rentabilitet eller praktiske forhold medføre en lempelse i disse krav. Ved væsentligt ændret anvendelse gælder disse lempelser ikke. Der er efterfølgende vist eksempler på konstruktioner, hvor der er anvendt U-værdier for tilbygninger. Det er normalt disse værdier, der anbefales i de tilfælde, hvor der ikke er absolutte krav. For lavenergiklasse 2015 er der ikke opstillet krav til U-værdier, men for at opnå et 25 % lavere energiforbrug kan man bl.a. øge isoleringstykkelserne med %. VIGTIGT! De efterfølgende konstruktionseksempler skal bogstavelig talt kun opfattes som eksempler og hverken konstruktions-anvisninger eller -vejledninger. Der henvises altid til at søge rådgivning af byggesagkyndig i forbindelse med konkrete byggeprojekter, det være sig såvel ved nybyggeri som ved tilbygnings- og renoveringsopgaver.

12 NYBYGGERI, TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Tagkassette med 200 mm PUR/PIR kerne 22 mm finer tagplade 15 mm finer tagpladebund 2. Min. 50 mm PUR/PIR lambda mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 4. 2x tagpap POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 1: Konstruktionseksempel på nybyggeri, tagkassette ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende! 12

13 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ SKRÅTAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering A B C D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, traditionel isolering BR10-kl.1/Passivhus med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering mm PUR/PIR lambda 23 ved traditionel spærkonstruktion mm ny loftisolering kl. 37 med dampspærre 3. Undertag med tegl mm. 4. Traditionel spærkonstruktion 45x200 mm med 200 mm traditionel isolering ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) BR2010 BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K U=0.08 W/m² K U=0.06 W/m² K Figur 2: Konstruktionseksempel på nybyggeri, skråtag Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædningen er kun vejledende!

14 NYBYGGERI, YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering Isolering A B C D E F BR10 PUR/PIR Isolering BR10-kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR10, Traditionel isolering Passivhuskrav med PUR/PIR isolering BR10 kl. 1/2015 med traditionel isolering Passivhuskrav med traditionel isolering 1. Let sandwichelement (PUR/PIR + 2x15 mm finerplader) 2a. 15 mm fibergips pudsplade + 10 mm systempuds 2b. 10 mm systempuds 3. Gipsplade POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 3: Nybyggeri, ydervægskonstruktioner 4. Let facadebeklædning vindplade + beklædning mm porebetonvæg mm PUR/PIR isolering lambda mm betonbagmur mm standard mursten 9. Vindmembran ENERGIKRAV: BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende 14

15 NYBYGGERI, UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BEBYGGET AREAL HUS NYBYGGERI - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: 124 m2 Vægtykkelse: 406 mm Konstruktion, BR10: 120 mm Porebeton bagmur 150 mm PUR/PIR lambda 23 Figur 4: Nybyggeri, udnyttelse af bebygget areal 30 mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 456 mm / Nettoareal: 118,9 m2 Passivhus: 506 mm / Nettoareal: 116,7 m2 VED TRADITIONEL ISOLERING Bruttoareal: 140 m2 Nettoareal: m2 Vægtykkelse: 506 mm A B C D E F BR2010, PUR/PIR Isolering BR2015, PUR/PIR Isolering BR2010, Traditionel Isolering Passivhus, PUR/PIR isolering BR2015, Traditionel Isolering Passivhus, Traditionel Isolering Konstruktion BR10: 120 mm Porebeton bagmur 250 mm isolering kl mm vent.-spalte 108 mm mursten TILVALG: BR2015: 566 mm / Nettoareal: 114,1 m2 Passivhus: 606 mm / Nettoareal: 112,4 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning

16 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE TAGKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ FLADE TAGE SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 5: Konstruktionseksempel på renovering af built-up tag A BR10 min. krav=br08, PIR/PUR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering D BR10, traditionel isolering E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1. Eksisterende built-up tag - 45x200 mm bjælkespær mm eksisterende isolering 3. Eksisterende loft beklædning - spredt forskalling, dampspærre, gips mm ny indblæsningsisolering kl Ny dampspærre over eksisterende isolering* mm eksisterende tagbrædder 7. Min. 100 mm kileskåren PUR/PIR lambda x tagpap *) placering af dampspærre iht. varmetabsrammen og dugpunkt ENERGIKRAV: BR2010 min. krav(br08) U=0.11 W/m² K BR2010 U=0.08 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m² K Passivhus U=0.06 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 16

17 KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ HULDÆKTAG Figur 6: Renovering og nybyggeri af huldæk tag SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Ved traditionel efterisolering udlægges den nye isolering over eksisterende. Ved anvendelse af PUR/PIR isolering udskiftes det eksisterende isolering helt. A BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering B BR10, PUR/PIR Isolering ENERGIKRAV: C BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR2010 Min. krav(br08) U=0.11 W/m²K D BR10, traditionel isolering BR2010 U=0.08 W/m²K E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 kl. 1/2015 U=0.06 W/m²K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering Passivhus U=0.06 W/m²K O U-værdi svarende til maks. 0,20 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til 1 Eksisterende huldæktag mm huldækelement varmetabsberegning og valgt energiløsning mm eksisterende kileskåren isolering 1:20 3. Min. 100 mm ny kileskåren 1:40 PUR/PIR isolering lambda 23 NBB! Tagbeklædning er kun vejledende! 4. 2x tagpap

18 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSI- STERENDE YDERVÆGSKONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE RENOVERING MED PUR LET YDERVÆG A B C D E BR10 min. krav=br08, PUR/PIR isolering BR10, PUR/PIR isolering BR10 min. krav=br08, traditionel isolering BR10, traditionel isolering BR10 kl. 1/2015 med PUR/PIR isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Figur 7: Konstruktionseksempler på renovering af ydervægge, let ydervæg. Set fra oven, træhus, elementbyggeri fra erne, er hus, erhus, typehus fra erne og etagebyggeri erne Signaturforklaring: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering 1 Træskeletkonstruktion/ 150mm isolering 3 15 mm fibergips/ 13 mm gipsplade 2a Min. 25 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 10 mm systempuds 2c Min.70 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering +10 mm systempuds 3 Sandwich elementbyggeri 4 Hulmur med 75 mm eksisterende isolering 5 Hulmur med 100 mm eksisterende isolering mm porebetonvæg mm betonbagmur ENERGIKRAV: BR2010 Min. krav(br08) U=0.20 W/m² K BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K Passivhus U=0.09 W/m² K NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. NBB! Facadebeklædning er kun vejledende! 18

19 RENOVERING OG EFTERISOLERING AF EKSISTERENDE DÆK OG SOKKEL KONSTRUKTIONSEKSEMPLER PÅ YDERVÆGGE Figur 8: Konstruktionseksempel på renovering af dæk og sokkel SIGNATURFORKLARING: BR10 _ Traditionel isolering PUR/PIR Isolering NOTE: Pga. stor kondensrisiko ved efterisolering af terrændæk med traditionel isolering bør man søge rådgivning ved efterisolering Pga. PUR/PIR s lufttæthed og fugtafvisning kan man nemmere A B C D BR10 min. krav=br08, PUR/PIR Isolering BR10, PUR/PIR-isolering BR10 min. krav=br08, Traditionel isolering BR10, Traditionel isolering efterisolere, dog anbefales udlægning af et tæt fugtspærre over eksisterende dæk. Der tages forbehold mht. konkrete renoveringsforhold. ENERGIKRAV: E BR10 kl.1/2015 med PUR/PIR isolering BR2010 min. krav(br08) U=0.20 W/m² K F BR10 kl. 1/2015, traditionel isolering BR2010 U=0.15 W/m² K BR2010 kl. 1/2015 U=0.11 W/m² K 1. eksisterende konstruktion Passivhus U=0.09 W/m² K 2a. Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering 10 mm systempuds NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 2b Min. 50 mm PUR/PIR isolering lambda 23 med 20 mm blød isolering + 15 mm armeret systempuds NBB! Den eksisterende facade skal være plan og renset. NBB! Facadebeklædningen er kun vejledende!

20 RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGGERI KONSTRUKTIONSEKSEMPEL PÅ UDNYTTELSE AF BRUTTOAREAL B D BR10, PUR/PIR Isolering BR10, Traditionel Isolering POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET HUS RENOVERING Eksisterende bruttoareal: 140 m2 Eksisterende nettoareal: m2 Eksisterende vægtykkelse: 345 mm Eksisterende konstruktion: 120 mm Porebeton bagmur 100 mm mineraluld kl mm mursten EFTERISOLERING - BR10, U= 0.15 W/M2 K VED ISOLERING MED PUR/PIR + PUDS 82 mm PUR/PIR lambda 23+ systempuds Ny vægtykkelse: 437 mm Nyt brutto areal: m2 VED TRADITIONEL ISOLERING 150 mm mineraluld kl. 37+ systempuds Ny vægtykkelse: 505 mm Nyt bruttoareal: 148 m2 NB! Isoleringstykkelsen kan variere i henhold til varmetabsberegning og valgt energiløsning. 20

21 GENANVENDELSE OG POLYURETHAN I 2004 gennemførte Rambøll Danmark i samarbejde med Plastindustrien, PUR-sektionen, projektet Kortlægning af affaldsprodukter med indhold af polyurethan (PUR). Projektet var finansieret af Program for Renere Produkter og Plastindustrien i Danmark. Projektet har konkret fokuseret på at beskrive gældende og kommende regler på såvel nationalt og på EU-plan, endvidere at kortlægge dels produktionsspild fra fremstilling af produkter af eller med indhold af PUR i Danmark og dels at kortlægge udtjente produkter af eller med indhold af PUR i Danmark. Endelig er danske virksomheders omkostninger ved affaldshåndteringen af PUR estimeret og tilgængelig nyttiggørelses- og genanvendelsesteknologier for produktionsspild og udtjente produkter af eller med indhold af PUR beskrevet. Kildehenvisning: publikationer/2005/ /pdf/ pdf Anden litteratur om genanvendelse af polyurethan kan findes på ISOPA s hjemmeside: php?page=useful-documents ISOPA: Co-combustion of Building Insulation Foams with Municipal Solid Waste (2001) ISOPA: Recovery of Rigid PU Foam from Demolition Waste (2001) ISOPA: Energy Recovery (2001)

22 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET BÆREDYGTIGHED BÆREDYGTIGHED OG POLYURETHAN- ISOLERING Den bæredygtige udviklings tre søjler miljø, økonomi og samfund kaldes nogle gange for det trefoldige resultat. Hver søjle har afgørende betydning for, at vi fortsat kan trives og endda overleve som art. INDVIRKNING PÅ MILJØET Dette er sandsynligvis den søjle, som det er nemmest at måle og reagere i forhold til. Indvirkningen på miljøet har indtil for nylig også været den mest profilerede søjle i forhold til den globale opvarmning, og i stedet for at anvende ordet i dets virkelige holistiske betydning taler folk ofte om bæredygtighed i en sammenhæng, som udelukkende er miljømæssig. I Europa går over halvdelen af vores energiforbrug i bygninger til opvarmning og afkøling. En stor del af dette energiforbrug involverer energiproduktion ved hjælp af afbrænding af fossile brændsler, hvilket resulterer i CO2-udledning. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde, hvorpå vi kan reducere energibehovet og udledningen af CO2, er ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. PUR er i dag et af de isoleringsmaterialer på markedet, som har den højeste termiske virkningsgrad. Det er kun nødvendigt at anvende en minimal materialetykkelse for at opnå maksimal energieffektivitet for en klimaskærm. PUR-materialet kan anvendes i alle slags bygninger, og det er lige så nemt at anvende i eksisterende bygninger som i nye bygninger. Materialet er også særdeles holdbart, så det vil blive ved med at have den samme høje ydeevne i bygningens levetid, hvilket muliggør fremragende energibesparelser på langt sigt. 22

23 INDVIRKNING PÅ ØKONOMIEN Den økonomiske indvirkning kan vurderes på to forskellige niveauer: direkte besparelser for investorer, bygherrer og lejere samt makroøkonomiske fordele. Lad os begynde med at se på de direkte besparelser. Det er ikke muligt at foretage yderligere isolering af en eksisterende bygning med henblik på at opfylde ambitiøse krav om ydeevne uden at foretage en betydelig investering. I tilfælde af nybyggeri er den ekstra udgift ved at forsyne klimaskærmen med god isolering betydeligt lavere, men selv i denne situation er det sjældent, at isoleringen er tilstrækkelig. I sammenligning med andre løsninger, som har til formål at øge en bygnings energieffektivitet eller generere vedvarende energi, er isoleringsinvestering i mange tilfælde den type investering, som hurtigst tjenes ind igen. Med andre ord vil investeringen være tjent ind igen efter blot nogle få år på grund af de reducerede energiudgifter. PUR-isolering udgør den bedste investering i forbindelse med mange anvendelsesformål. INDVIRKNING PÅ SAMFUNDET Selv om den sidste af de tre søjler unægteligt er den sværeste at kvantificere, er der alligevel klare samfundsmæssige fordele ved brug af PUR-isolering. Konsekvenserne af den globale opvarmning er potentielt ødelæggende og påvirker millioner af mennesker hvert år. Energiforsyningssikkerheden er blevet genstand for stigende bekymring, eftersom afhængigheden af importeret energi kan blive truet af politiske dagsordener. Energiudgifterne stiger, og de fossile brændselsressourcer svinder ind. Energifattigdom med alle de forbundne sundhedsog velfærdsmæssige risici medfører, at de mest sårbare mennesker i samfundet bliver udsatte. Isolering kan ikke løse hele verdens problemer, men som vi allerede har set, kan vi gøre vores bygninger mere energieffektive og dermed være med til at reducere CO2-udledningen betydeligt, bekæmpe den globale opvarmning, reducere vores energiudgifter og gøre vores bolig- og arbejdsmiljøer mere komfortable. Isolering er også med til at løse problemet med energifattigdom, forbedre sundheden og skabe et stort antal job. Kildehenvisning: Bæredygtighed og polyurethanisolering, Nutidens løsning på fremtidens behov (Juni 2010) Anden litteratur på samme hjemmeside: PU Europe: Environmental product declaration for PU in insulation boards and energy saving potential calculation (December 2010) PU Europe: Life Cycle Environmental and Economic analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings (December 2010)

24 POLYURETHANISOLERING I BYGGERIET Ansvarshavende redaktør , PUR-sektionen

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov 2 Ansvarshavende redaktør PUR-sektionen, Sektionen for Polyurethanplast, PLASTINDUSTRIEN i Danmark Layout: FORMIDABEL

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere