EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar Troels Kildemoes, Ekolab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab"

Transkript

1 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Varmetab i klimaskærmen typiske værdier for U-værdi og linietab for byggeperioden Varmetab gennem vægarealer Varmetab ved vindues- og dørindbygninger Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk Varmetab ved tagrem Renoveringskoncept Energibesparelser Besparelse ved vægisolering Besparelse ved optimeret vindue/dørindbygning Besparelse ved fundamentsisolering Besparelse ved isolering af tagrem Indeklimamæssige forbedringer Demonstrationsprojekt Saturnvej Beskrivelse af hus og energiforbrug Beskrivelse af renoveringstiltag og energibesparelser Termografi Bilag

3 Nyt koncept til energirenovering af murede facader 1. Introduktion Renoveringsmetoden er specielt orienteret til byggeri fra perioden men kan med fordel også benyttes til muret byggeri med hulmur af ældre dato. Historisk set blev det almindeligt at anvende hulmure i slutningen af 1800 tallet for at forbedre isoleringsevnen. Hulmuren blev i begyndelsen udført med faste bindere (mursten), men binderne blev fra ca gradvis afløst af trådbindere, dog stadig med udmuring omkring vinduer og døre. Kuldebroen omkring vinduer og døre har først været afbrudt siden ca Renoveringsmetode benytter isoleringstiltag, som alle kan foretages udefra med begrænset påvirkning af den indvendige del af boligen inklusiv beboere i husstanden. Varmetabet reduceres fra følgende områder i klimaskærmen: Varmetab gennem vægarealer. Varmetab ved vindues- og dørindbygninger. Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk (dog kun i de tilfælde hvor soklen kan isoleres udvendigt i forbindelse med facaderenoveringen). Varmetab ved tagrem dvs. samling mellem væg og tagkonstruktion (som udgangspunkt kun i de tilfælde, hvor tagremmen med fordel kan efterisoleres udvendigt i forbindelse med facaderenoveringen). Derudover er der en typisk en varmebesparelse ved at huset efter grundig isolering er mere tæt og dermed reducerer ventilationstabet. Huset skal naturligvis stadig ventileres efter Bygningsreglementets anvisninger. Udover den varmemæssige besparelse, vil renoveringen medføre en stærkt forbedret termisk komfort pga. højere og mere ensartede temperaturer på de indvendige overflader. En yderligere gevinst er at risikoen for fugtrelaterede skader, fx ved væghjørner og ved udmuringer, kan elimineres. I det nærværende rapport beskrives hvorledes varmetabet reduceres ved at benytte sig af den udviklede metode samt der gives estimater for besparelse. Endvidere gives kort beskrivelse af de indeklimamæssige forbedringer. 3

4 2. Varmetab i klimaskærmen typiske værdier for U- værdi og linietab for byggeperioden Varmetab gennem vægarealer Vejledende U-værdi for tunge vægkonstruktioner af ældre dato kan ses af tabellen i figur 1. For den typiske 29 cm væg benyttet i perioden er vejledende U-værdi ca W/m 2 *k (den typiske 29 cm mur blev udført med 75 mm hulmursisolering). Denne U-værdi inkluderer 1-dimensionelt varmetab gennem vægarealer samt ekstra varmetab ved udmuringer fx omkring vinduer og døre. Der regnes med en udmuringsandel på 10 %, dvs. 10 % af det samlede vægareal har ingen isolering. Figur 2 viser et eksempel på et klassisk dansk parcelhus fra 1970, hvor der er udmuring flere steder blandt andet omkring døre og vinduer (beskrevet i rapporten Energirenovering af 70 er parcelhus, Teknologisk Institut, 2010) Figur 3 viser et termografibillede af en ydervæg med 2 vinduer (hus fra XX). Der ses tydeligt forhøjede temperaturer rundt om vinduerne fra udmuringer. Derudover ses uens overfladetemperaturer på ydervæggen hvilket skyldes delvis sammenfalden hulmursisolering dvs. reduceret isoleringsevne. Figur 1: Tabel med vejledende U-værdier for ydervægge [ref: Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Energistyrelsen]. 4

5 Figur 2: Dansk 70'er hus med udmuring omkring vinduer og døre [ref: Energirenovering af 70 er parcelhus, Teknologisk Institut, 2010]. Figur 3: Termografisk visning af forøget varmetab fra henholdsvis udmuring omkring vinduer, uens vægisolering samt tab fra fundament [ref: Engko.dk]. 5

6 2.2 Varmetab ved vindues- og dørindbygninger Linietabet ψ sa for indbygningen af døre og vinduer er betragteligt for byggeri i denne periode pga. manglende kuldebro-afbrydelse. Linietabet kan jævnfør DS 418 sættes til en typisk værdi på 0.11 W /m*k for hulmure i tegl uden kuldebroafbrydelse. Endvidere vil ny indbygning sikre stor lufttæthed ved vinduesindbygning (både for nye og eksisterende vinduer/døre) hvilket reduceret ventilationstab. Figur 4: Indbygningslinietab for vinduer og døre her vist med kuldebroafbrydelse af udmuring. 2.3 Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk Det største linietab/kuldebro findes typisk i samlingen mellem fundament, ydervæg og terrændæk. Termografibilledet på figur 3 illustrerer tydeligt den markante kuldebro ved denne samling. I ældre byggeri vil fundamentet ofte være af beton og direkte sammenstøbt med terrændækket. I byggeri fra 1960 erne og 1970 erne er det øverste af fundamentet ofte udført med letklinkerblokke, som reducerer kuldebroen noget. Figur 4 illustrerer grafisk kuldebroen for fundamenter i beton samt forbedrede fundamenter med letklinkerblokke øverst. Vejledende linietabsværdier ydervægsfundamenterkan ses af tabellen i figur 2. Alt efter om der er benyttet letklinkerblok eller ej, ligger det typiske linietab fra ca W/m*K. 6

7 Figur 5: Grafisk illustration af kuldebro ved fundament og betydning af letklinkerbolk samt udvendig isolering [ref: Videncenter for Energibesparelser]. Figur 6: Linietab for ydervægsfundamenter [ref: Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Energistyrelsen ] 7

8 2.4 Varmetab ved tagrem Synlige tagremme ses ofte i byggeri fra 1960 erne og 1970 erne. Figur 7 viser et klassisk hus fra 60 erne med synlig tagrem. Ved efterisolering af ydervæg (og loft) er det oplagt at efterisolere tagremmen. Det kan både ske fra indvendig og udvendig side. Figur 8 viser et eksempel på isolering af tagrem udefra. Figur 7: Hus fra 60'erne med synlig tagrem [ref: Videncenter for energibesparelser] Figur 8: Isolering af tagrem udefra [ref: Videncenter for energibesparelser] 8

9 3. Renoveringskoncept Renoveringskonceptet angriber de i kapitel 2 beskrevne typiske kilder til varmetab via følgende tiltag: 1) Gammel isolering med ringe isoleringsevne fjernes ofte vil der være områder helt uden isolering eksempelvis pga. sammenfalden isolering. Ny effektiv isolering med meget lav varmeledningsevne monteres. 2) Murbrokker, mørtelrester mv. kan fjernes fra hulmuren de leder til ekstra kuldebro-effekter, da isolering kortsluttes. Især ved fundamentet kan der kortslutning af isolering pga. mørtelrester og murbrokker. 3) Udmuringer rundt om vinduer og døre kan fjernes helt eller delvis (skæres bort). Dette reducerer både varmetab igennem udmuringen samt forbedrer linietab ψ sa for vindue/dør-parti. 4) Fundament isoleres udvendigt * ad 1) for at reducere kraftig kuldebro. Især betonfundamenter uden letklinkerblokke øverst har meget stort varmetab og giver kolde hjørner. 5) Såfremt tagrem er udført med ringe isolering, foretages udvendig isolering, *ad 1) såfremt dette er muligt Ad 1: Punkt 4 og 5 er ikke en direkte del af renoveringskonceptet men det er oplagt at udføre disse forbedringer. 9

10 4. Energibesparelser I det følgende vises tabeller over energibesparelse ved at anvende den udviklede løsning. Den skal pointeres, at energibesparelserne er vejledende estimater ud fra beregninger og derfor behæftet med usikkerhed. Faktorer som rumtemperatur og brugsmønster påvirker kraftigt det reelle energiforbrug. 4.1 Besparelse ved vægisolering Udgangspunkt for beregningerne er anvisninger i Rapport XX. I beregninger af U-værdier og årlig besparelse i kwh pr. m2 vægareal (tabel figur 9), antages antag EPS-søjlerne at omfatte 10 % af vægarealet, de resterende 90 % udføres med enten Kingspan isolering med λ=0.020 eller tilsvarende, mineraluldisolering med λ=0.034 eller polystyren-isolering med λ= Til EPS-søjlerne er der taget udgangspunkt i S80 isolering (λ = 0.038). U-værdi beregningerne medtager ikke isoleringseffekten af den bløde isolering, som placeres mellem hårde isoleringsplader og bagvæg og som sikrer mod eventuel luftcirkulation. Isoleringen udføres typisk af mm blød glasuldsisolering, som sammentrykkes ved påmontage af de hårde isoleringsplader. Tabellen viser teoretisk mulig isoleringstykkelse. Det er dog vigtigt at beholde mindst 10 mm i luft til blød isolering, murbinder med fastgørelsesplade til isoleringsplade samt til at tage unøjagtigheder i murværket (som det ses af tabellen, er gevinsten ved at isolere med 150 mm Kingspan frem for 140 mm yderst minimal, kun 1 kwh/m 2 ; derfor anbefales mm i luft for at give en hurtig og problemfri montage). Som eksempler på brugbar hård kompakt isolering kan nævnes Kingspanisolering K8-batts (λ = 0.020) med fals for at opnå god samling mellem batts. Se datablad for Kingspan på figur 10. Jf. tabellen kan følgende ses: For en uisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. 10

11 For en uisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra 123 kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. Eksisterende væg 29 cm væg uden hulmursisolering 29 cm væg uden hulmursisolering Ny væg Teoretisk hulrum [mm] Anvendt tykkelse [mm] U-værdi nu [W/m 2 *K] U-værdi efter [W/m 2 *K] Besparelse pr. m 2 vægareal [kwh/m 2 ] Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 150 mm King 1,52 0, Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 140 mm King 1,52 0, Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 29 cm væg uden hulmursisolering 162 mm 150 mm mineraluld λ34 1,52 0, cm væg uden 29 cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 102 mm 80 mm King 1,52 0, cm væg uden 29 cm væg - hulmursisolering hulmurisoleret 72 mm Granulat 1,52 0,6 89 Opgradering til cm væg med cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 162 mm 150 mm King 0,6 0, cm væg med hulmursisolering 29 cm væg med hulmursisolering Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 140 mm King 0,6 0,15 44 Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 150 mm mineraluld λ34 0,6 0, mm Opgradering til cm væg med cm væg - 78 mm 150 mm hulmursisolering facadesten 162 mm polystyren λ31 0,6 0, cm væg med 29 cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 102 mm 80 mm King 0,6 0, cm væg med 29 cm væg - 78 mm 100 mm hulmursisolering facadesten 102 mm mineraluld λ37 0,6 0,32 27 Figur 9: U-værdier og årlige beregnede besparelser ved forskellige vægløsninger 11

12 Figur 10: Datablad for Kingspan isolering K8 med fals 12

13 4.2 Besparelse ved optimeret vindue/dør-indbygning Renoveringen af ydervæggen eliminerer den kraftige kuldebro ved vinduer og døre og reducerer indbygningslinietab ψ sa fra typisk 0.11 W/m*K til ca W/m*K. Dette giver en besparelse pr. meter indbygning (eksempelvis pr. meter vinduesramme) på ca. 8 kwh/m. I et hus med eksempelvis 60 m vinduesramme, fås en årlig varmebesparelse på ca. 480 kwh. Figur 11 viser et eksempel på den indbygningsløsning, som er benyttes i demonstrationsprojektet omtalt i kapitel 6. Figur 11: Forbedring af vindues/dørindbygninger 13

14 4.3 Besparelse ved fundamentsisolering I de tilfælde hvor en 29 cm mur udvides til 35 cm dvs. skubbes udad 6 cm, anbefales en sokkelisolering. I det følgende vises et eksempel på en fundamentsløsning med massiv beton uden lecablokke. Terrændæk består af trægulv øverst på strøer, 50 mm isolering ovenpå betonplade, under betonplade 200 mm singels. U-værdi for terrændæk = 0.31 W/m 2 *K. Væggen har hulmursisolering. I den viste løsning isoleres med 50 mm Polystyren λ=0.031 ned til en dybde på 600 mm. Sokkelisoleringen kan udmærket være tykkere end 50 mm (også tykkere end væggen) men det kræver så en affasning øverst for at sikre at regnvand kan løbe af. Den årlige besparelsen pr. løbende meter fundament ved at isolere med 50 mm er beregnet til 11 kwh. Har huset et betonfundament på 60 m, opnår man derfor en besparelse på 660 kwh årligt. Har huset et nyere fundament med 40 cm lecablokke øverst, er besparelsen ved at udføre sokkelisolering yderst begrænset pga. den allerede gode isolering (ca. 2-3 kwh årligt pr. løbende meter fundament). Der henvises til Videncenter for Energibesparelser, hvor yderligere løsninger til isolering af yderfundament beskrives og der angives estimater for besparelse. 14

15 Figur 12: Udgangspunkt for kuldebroanalyse standard 29 cm hulmur. Linietab ψ = 0.63 W/m*K Figur 13: Renoveret mur (35 cm) samt fundamentsisolering. Linietab ψ = 0.47 W/m*K 15

16 Figur14: Udgangspunkt for kuldebro-analyse standard 29 cm hulmur - temperaturplot Figur 15: Renoveret mur (35 cm) samt fundamentsisolering - temperaturplot 16

17 4.4 Besparelse ved isolering af tagrem Der henvises til Videncenter for Energibesparelser, løsninger til isolering af tagrem beskrives og der angives estimater for besparelse (se også tabel nedenfor). Figur 16: Estimeret besparelse ved at isolere tagrem 17

18 5. Indeklimamæssige forbedringer Udover den varmemæssige besparelse, vil renoveringen medføre en stærkt forbedret termisk komfort pga. højere og mere ensartede temperaturer på de indvendige overflader. Især hvis renoveringen omfatter den fulde pakke dvs. renovering af ydervæg, fundamentsisolering, tagrem- og loftsisolering, nye energivinduer, kan der opnås fine termiske forhold ikke langt fra det man opnå i nye lavenergihuse anno Eneste markante akilleshæl er terrændækket, hvor efterisolering til dagens standard vil kræve omfattende arbejde. Figur 17 viser forskellen i termisk indeklima mellem et gammelt hus med meget ringe isolering (ingen hulmursisolering) og et moderne lavenergihus som et passivhus. Udetemperaturen er -10 grader, indetemperaturen 22 grader. Ved at benytte sig af 3-lags lavenergivinduer samt U-værdier for klimaskærmen på U 0.15 W/m 2 *K opnås et godt termisk indeklima med meget ensartede temperaturer. Ensartede temperaturer vil også være tilfældet for huse renoveret efter den udviklede metode; dog vil temperaturer på gulvet og i samlingerne mellem terrændæk og fundament ikke helt leve op til dagens standard men trods alt tæt på. Med en fundamentsisolering på 50 mm som beskrevet i kap.4.3, kan der for et terrændæk med en relativ ringe U-værdi = 0.31 W/m 2 *K opnås en overfladetemperatur på gulvet på ca i en afstand fra ydervæggen på 0.6 m samt en overfladetemperatur i hjørnet mellem væg og gulv på 16.2 grader se figur 16. Disse overfladetemperaturer vil både medvirke til godt indeklima samt god sikkerhed imod fugtrelaterede skader (fx skimmel) i samlingen mellem væg og gulv. For den ikke renoverede løsning opnås en overfladetemperatur på 19.2 på gulvet i en afstand fra ydervæg på 0.6 m samt en beregnet overfladetemperatur i hjørnet mellem væg og gulv på 14.0 grader se figur 17. Reelt vil overfladetemperaturen i hjørnet ofte være 1-2 grader lavere end beregnet pga. ekstra kuldebroeffekter fra gammel mørtel mv., hvilket i uheldigste fald kan medføre fugtskader. Passivhaus Institut i Darmstadt arbejder intens med løsninger til renovering af den eksisterende boligmasse og har i den forbindelse lavet interessante studier af typiske overfladetemperaturer i byggeri. Figur 18 viser estimater for overfladetemperaturer i en ringe isoleret bygning (60 mm vægisolering) ved en udetemperatur på -5 grader; flere steder ligger overfladetemperaturer på vægge på ca grader, hvilket under de givne forhold giver en markant risiko for skimmel, især i områder med ringe ventilation fx bag skabe. Det ses 18

19 også at kravet til den relative fugtighed skal være < 45 % af hensyn til minimering af risiko for skimmelvækst, hvilket kun kan opfyldes ved omhyggeligt at ventilere/udlufte. Figur 19 viser estimater for overfladetemperaturer i en godt isoleret bygning (200 traditionel mineraluld-isolering for vægge) ved en udetemperatur på -5 grader; De tidligere kritiske vægtemperaturer ligger nu > 16 grader, hvilket eliminerer risikoen for skimmel under normale forhold. Det ses også at kravet til den relative fugtighed skal være < 62 % af hensyn til minimering af risiko for skimmelvækst, hvilket kan opfyldes ved moderat ventilation/udluftning. Figur 17: Forskel i termisk indeklima for gammel dårligt isoleret bygning versus højisoleret bygning [PHI / Helmth Krapmeier]. 19

20 Figur 18: Overfladetemperaturer i bygning med renoveret ydervæg og isoleret fundament. Vægtykkelse forøget fra 29 cm til 35 cm. Figur 19: Overfladetemperaturer i ikke renoveret bygning. 29 cm væg. 20

21 Figur 20: Overladetemperaturer i dårligt isoleret bygning (PHI). Figur 21: Overfladetemperaturer i renoveret bygning (PHI). 21

22 6. Demonstrationsprojekt Saturnvej Beskrivelse af hus og energiforbrug For at afprøve renoveringskonceptet blev det besluttet at energiforbedre pågældende hus i sommeren Huset har et etageareal på 130 m 2. Huset er udført med en uopvarmet kælder (kælderen har dog en rumtemperatur på ca. 14 grader i vinterhalvåret pga. varmetab fra fyr, centralvarmerør, varmtvandsbeholder og varmetilskud gennem stuedæk). Ejeren af huset har oplyst et olieforbrug på 2000 liter årligt samt et forbrug på 1000 kg træbriketter. Baseret på disse oplysningerne er energiforbruget til rumopvarmning og brugsvand derfor ca kwh årligt. Ejeren har dog oplyst, at en del af huset ikke er opvarmet til 20 grader (der bor 2 personer i huset). Forbruget til varmt vand er estimeret til 1600 kwh årligt for 2 personer. Bygningen årlige netto rumvarmebehov er derfor ca = kwh. Baseret på erfaringer fra lignende boliger vil rumvarmeforbruget for pågældende bygning ligge på ca. 185 kwh/m 2 ved fuld udnyttelse dvs. rumtemperatur på 20 grader. Dette vil medføre et forbrug til rumvarme på 185*130 m 2 = kwh årligt. Som det ses er der en pæn overensstemmelse med det reelle rumvarmebehov på ca kwh 22

23 Figur 22: Saturnvej 17, Thyholm 6.2 Beskrivelse af renoveringstiltag og energibesparelser Primær fokus var nye facader med kraftig isolering; det blev dog i projektet besluttet at lave en omfattende renovering bestående af følgende elementer: Renovering af 96.1 m 2 ydervæg eksisterende væg udført som 29 cm hulmur med hulmursisolering (U-værdi 0.6 W/m 2 *K) ny 35 cm væg med 140 mm Kingspan-isolering (U-værdi for renoveret væg = 0.15 W/m 2 *K) Besparelse pr. m 2 væg = 44 kwh (figur 9) Samlet årlig besparelse = 4228 kwh Isolering af 25 m 2 synlig kældervæg ind til kælder (temperatur ca. 14 grader) isolering med 50 mm polystyren (U-værdi forbedret fra 3.0 W/m 2 *K til 0.44 W/m 2 *K) Besparelse pr. m 2 væg = 146 kwh Samlet årlig besparelse = 3655 kwh 23

24 Isolering af 180 m 2 loftsareal isoleringstykkelse øget fra 120 mm til 245 mm (kombineret λ34 og λ20 isolering) U-værdi forbedret fra 0.32 W/m 2 *K til 0.14 W/m 2 *K. Besparelse pr. m 2 loft = 18 kwh Samlet årlig besparelse = 3240 kwh Nye lavenergivinduer med 3-lags glas (Ideal Combi) i alt 24.3 m 2. U-værdi forbedret fra 2.8 W/m 2 *K til 1.0 W/m 2 *K Besparelse pr. m 2 vindue = 130 kwh Samlet årlig besparelse = 3146 kwh Samlet årlig estimeret besparelse udgør derfor = kwh NB: De årlige estimerede besparelse er baseret på en rumtemperatur overalt på 20 grader. Som tidligere nævnt er dette ikke tilfældet i bygningen (1 grads reduktion i rumtemperatur giver en reduktion i rumvarmeforbrug på typisk 6-8 %). For at kompensere for lidt lavere temperaturer i visse rum, reduceres den årlige estimerede besparelse derfor til kwh. Det estimerede årlige rumvarmeforbrug efter renoveringen forventes derfor at ligge på følgende: kwh kwh = 8400 kwh (65 kwh/m 2 ) 6.3 Termografi Der er udført termografi for bygningen Saturnvej 17 efter renoveringen. Det overordnede indtryk er meget tilfredsstillende; eksempelvis er typiske kuldebroer omkring vinduer og døre er helt eliminerede. Termograferingen har dog vist, at beslag til understøtning af ny formur kan optimeres og isoleres bedre (mindre beslag, andet materiale, bedre isolering omkring beslag); som det ses er der tydelig kuldebro omkring disse beslag. Der er ligeledes udført termografi for et hus på Ålkærvej 19, Søndbjerg for at lave en sammenligning med et ikke renoveret hus. Huset er opbygget efter samme tegningsgrundlag som Saturnvej 17 og kan derfor direkte bruges til sammenligning. Som det ses af figur 26 og 27 er der markante kuldebroer ved vinduer/døre samt ved fundament. 24

25 Figur 23: Saturnvej 17, Sydfacade Figur 24: Saturnvej 17, Vestfacade - ingen kuldebroer rundt om vinduer/døre. Kuldebro fra beslag ved understøtning dog tydelig. Figur 25: Saturnvej 17, Nordfacade ingen kuldebroer rundt om vinduer/døre 25

26 Figur 26: Ålkærvej 19 - østfacade markante kuldebroer rundt om vinduer Figur 27: Ålkærvej 19 - sydfacade markante kuldebroer rundt om vinduer samt ved fundament. 26

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima Marts 2015 Troels Kildemoes, Ekolab EUDP - J.nr. 64012-0112 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

FACADEISOLERING, DER VIRKER

FACADEISOLERING, DER VIRKER VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER NETVÆRKSDAGEN, 27. NOVEMBER 2015. FACADEISOLERING, DER VIRKER HENRIK M. TOMMERUP, CIVILING., SENIORKONSULENT RAMBØLL, ØRESTAD AFD. RENOVERING & BYGNINGSFYSIK

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gasværksvej 6 Postnr./by: 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-003556 Energikonsulent: Tue Ulrich Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Bryggerivej 19 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003929-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere