EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar Troels Kildemoes, Ekolab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab"

Transkript

1 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Varmetab i klimaskærmen typiske værdier for U-værdi og linietab for byggeperioden Varmetab gennem vægarealer Varmetab ved vindues- og dørindbygninger Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk Varmetab ved tagrem Renoveringskoncept Energibesparelser Besparelse ved vægisolering Besparelse ved optimeret vindue/dørindbygning Besparelse ved fundamentsisolering Besparelse ved isolering af tagrem Indeklimamæssige forbedringer Demonstrationsprojekt Saturnvej Beskrivelse af hus og energiforbrug Beskrivelse af renoveringstiltag og energibesparelser Termografi Bilag

3 Nyt koncept til energirenovering af murede facader 1. Introduktion Renoveringsmetoden er specielt orienteret til byggeri fra perioden men kan med fordel også benyttes til muret byggeri med hulmur af ældre dato. Historisk set blev det almindeligt at anvende hulmure i slutningen af 1800 tallet for at forbedre isoleringsevnen. Hulmuren blev i begyndelsen udført med faste bindere (mursten), men binderne blev fra ca gradvis afløst af trådbindere, dog stadig med udmuring omkring vinduer og døre. Kuldebroen omkring vinduer og døre har først været afbrudt siden ca Renoveringsmetode benytter isoleringstiltag, som alle kan foretages udefra med begrænset påvirkning af den indvendige del af boligen inklusiv beboere i husstanden. Varmetabet reduceres fra følgende områder i klimaskærmen: Varmetab gennem vægarealer. Varmetab ved vindues- og dørindbygninger. Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk (dog kun i de tilfælde hvor soklen kan isoleres udvendigt i forbindelse med facaderenoveringen). Varmetab ved tagrem dvs. samling mellem væg og tagkonstruktion (som udgangspunkt kun i de tilfælde, hvor tagremmen med fordel kan efterisoleres udvendigt i forbindelse med facaderenoveringen). Derudover er der en typisk en varmebesparelse ved at huset efter grundig isolering er mere tæt og dermed reducerer ventilationstabet. Huset skal naturligvis stadig ventileres efter Bygningsreglementets anvisninger. Udover den varmemæssige besparelse, vil renoveringen medføre en stærkt forbedret termisk komfort pga. højere og mere ensartede temperaturer på de indvendige overflader. En yderligere gevinst er at risikoen for fugtrelaterede skader, fx ved væghjørner og ved udmuringer, kan elimineres. I det nærværende rapport beskrives hvorledes varmetabet reduceres ved at benytte sig af den udviklede metode samt der gives estimater for besparelse. Endvidere gives kort beskrivelse af de indeklimamæssige forbedringer. 3

4 2. Varmetab i klimaskærmen typiske værdier for U- værdi og linietab for byggeperioden Varmetab gennem vægarealer Vejledende U-værdi for tunge vægkonstruktioner af ældre dato kan ses af tabellen i figur 1. For den typiske 29 cm væg benyttet i perioden er vejledende U-værdi ca W/m 2 *k (den typiske 29 cm mur blev udført med 75 mm hulmursisolering). Denne U-værdi inkluderer 1-dimensionelt varmetab gennem vægarealer samt ekstra varmetab ved udmuringer fx omkring vinduer og døre. Der regnes med en udmuringsandel på 10 %, dvs. 10 % af det samlede vægareal har ingen isolering. Figur 2 viser et eksempel på et klassisk dansk parcelhus fra 1970, hvor der er udmuring flere steder blandt andet omkring døre og vinduer (beskrevet i rapporten Energirenovering af 70 er parcelhus, Teknologisk Institut, 2010) Figur 3 viser et termografibillede af en ydervæg med 2 vinduer (hus fra XX). Der ses tydeligt forhøjede temperaturer rundt om vinduerne fra udmuringer. Derudover ses uens overfladetemperaturer på ydervæggen hvilket skyldes delvis sammenfalden hulmursisolering dvs. reduceret isoleringsevne. Figur 1: Tabel med vejledende U-værdier for ydervægge [ref: Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Energistyrelsen]. 4

5 Figur 2: Dansk 70'er hus med udmuring omkring vinduer og døre [ref: Energirenovering af 70 er parcelhus, Teknologisk Institut, 2010]. Figur 3: Termografisk visning af forøget varmetab fra henholdsvis udmuring omkring vinduer, uens vægisolering samt tab fra fundament [ref: Engko.dk]. 5

6 2.2 Varmetab ved vindues- og dørindbygninger Linietabet ψ sa for indbygningen af døre og vinduer er betragteligt for byggeri i denne periode pga. manglende kuldebro-afbrydelse. Linietabet kan jævnfør DS 418 sættes til en typisk værdi på 0.11 W /m*k for hulmure i tegl uden kuldebroafbrydelse. Endvidere vil ny indbygning sikre stor lufttæthed ved vinduesindbygning (både for nye og eksisterende vinduer/døre) hvilket reduceret ventilationstab. Figur 4: Indbygningslinietab for vinduer og døre her vist med kuldebroafbrydelse af udmuring. 2.3 Varmetab ved overgang mellem fundament, væg og terrændæk Det største linietab/kuldebro findes typisk i samlingen mellem fundament, ydervæg og terrændæk. Termografibilledet på figur 3 illustrerer tydeligt den markante kuldebro ved denne samling. I ældre byggeri vil fundamentet ofte være af beton og direkte sammenstøbt med terrændækket. I byggeri fra 1960 erne og 1970 erne er det øverste af fundamentet ofte udført med letklinkerblokke, som reducerer kuldebroen noget. Figur 4 illustrerer grafisk kuldebroen for fundamenter i beton samt forbedrede fundamenter med letklinkerblokke øverst. Vejledende linietabsværdier ydervægsfundamenterkan ses af tabellen i figur 2. Alt efter om der er benyttet letklinkerblok eller ej, ligger det typiske linietab fra ca W/m*K. 6

7 Figur 5: Grafisk illustration af kuldebro ved fundament og betydning af letklinkerbolk samt udvendig isolering [ref: Videncenter for Energibesparelser]. Figur 6: Linietab for ydervægsfundamenter [ref: Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008, version 3. Energistyrelsen ] 7

8 2.4 Varmetab ved tagrem Synlige tagremme ses ofte i byggeri fra 1960 erne og 1970 erne. Figur 7 viser et klassisk hus fra 60 erne med synlig tagrem. Ved efterisolering af ydervæg (og loft) er det oplagt at efterisolere tagremmen. Det kan både ske fra indvendig og udvendig side. Figur 8 viser et eksempel på isolering af tagrem udefra. Figur 7: Hus fra 60'erne med synlig tagrem [ref: Videncenter for energibesparelser] Figur 8: Isolering af tagrem udefra [ref: Videncenter for energibesparelser] 8

9 3. Renoveringskoncept Renoveringskonceptet angriber de i kapitel 2 beskrevne typiske kilder til varmetab via følgende tiltag: 1) Gammel isolering med ringe isoleringsevne fjernes ofte vil der være områder helt uden isolering eksempelvis pga. sammenfalden isolering. Ny effektiv isolering med meget lav varmeledningsevne monteres. 2) Murbrokker, mørtelrester mv. kan fjernes fra hulmuren de leder til ekstra kuldebro-effekter, da isolering kortsluttes. Især ved fundamentet kan der kortslutning af isolering pga. mørtelrester og murbrokker. 3) Udmuringer rundt om vinduer og døre kan fjernes helt eller delvis (skæres bort). Dette reducerer både varmetab igennem udmuringen samt forbedrer linietab ψ sa for vindue/dør-parti. 4) Fundament isoleres udvendigt * ad 1) for at reducere kraftig kuldebro. Især betonfundamenter uden letklinkerblokke øverst har meget stort varmetab og giver kolde hjørner. 5) Såfremt tagrem er udført med ringe isolering, foretages udvendig isolering, *ad 1) såfremt dette er muligt Ad 1: Punkt 4 og 5 er ikke en direkte del af renoveringskonceptet men det er oplagt at udføre disse forbedringer. 9

10 4. Energibesparelser I det følgende vises tabeller over energibesparelse ved at anvende den udviklede løsning. Den skal pointeres, at energibesparelserne er vejledende estimater ud fra beregninger og derfor behæftet med usikkerhed. Faktorer som rumtemperatur og brugsmønster påvirker kraftigt det reelle energiforbrug. 4.1 Besparelse ved vægisolering Udgangspunkt for beregningerne er anvisninger i Rapport XX. I beregninger af U-værdier og årlig besparelse i kwh pr. m2 vægareal (tabel figur 9), antages antag EPS-søjlerne at omfatte 10 % af vægarealet, de resterende 90 % udføres med enten Kingspan isolering med λ=0.020 eller tilsvarende, mineraluldisolering med λ=0.034 eller polystyren-isolering med λ= Til EPS-søjlerne er der taget udgangspunkt i S80 isolering (λ = 0.038). U-værdi beregningerne medtager ikke isoleringseffekten af den bløde isolering, som placeres mellem hårde isoleringsplader og bagvæg og som sikrer mod eventuel luftcirkulation. Isoleringen udføres typisk af mm blød glasuldsisolering, som sammentrykkes ved påmontage af de hårde isoleringsplader. Tabellen viser teoretisk mulig isoleringstykkelse. Det er dog vigtigt at beholde mindst 10 mm i luft til blød isolering, murbinder med fastgørelsesplade til isoleringsplade samt til at tage unøjagtigheder i murværket (som det ses af tabellen, er gevinsten ved at isolere med 150 mm Kingspan frem for 140 mm yderst minimal, kun 1 kwh/m 2 ; derfor anbefales mm i luft for at give en hurtig og problemfri montage). Som eksempler på brugbar hård kompakt isolering kan nævnes Kingspanisolering K8-batts (λ = 0.020) med fals for at opnå god samling mellem batts. Se datablad for Kingspan på figur 10. Jf. tabellen kan følgende ses: For en uisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. 10

11 For en uisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra 123 kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. Eksisterende væg 29 cm væg uden hulmursisolering 29 cm væg uden hulmursisolering Ny væg Teoretisk hulrum [mm] Anvendt tykkelse [mm] U-værdi nu [W/m 2 *K] U-værdi efter [W/m 2 *K] Besparelse pr. m 2 vægareal [kwh/m 2 ] Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 150 mm King 1,52 0, Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 140 mm King 1,52 0, Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 29 cm væg uden hulmursisolering 162 mm 150 mm mineraluld λ34 1,52 0, cm væg uden 29 cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 102 mm 80 mm King 1,52 0, cm væg uden 29 cm væg - hulmursisolering hulmurisoleret 72 mm Granulat 1,52 0,6 89 Opgradering til cm væg med cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 162 mm 150 mm King 0,6 0, cm væg med hulmursisolering 29 cm væg med hulmursisolering Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 162 mm 140 mm King 0,6 0,15 44 Opgradering til 35 cm væg - 78 mm facadesten 150 mm mineraluld λ34 0,6 0, mm Opgradering til cm væg med cm væg - 78 mm 150 mm hulmursisolering facadesten 162 mm polystyren λ31 0,6 0, cm væg med 29 cm væg - 78 mm hulmursisolering facadesten 102 mm 80 mm King 0,6 0, cm væg med 29 cm væg - 78 mm 100 mm hulmursisolering facadesten 102 mm mineraluld λ37 0,6 0,32 27 Figur 9: U-værdier og årlige beregnede besparelser ved forskellige vægløsninger 11

12 Figur 10: Datablad for Kingspan isolering K8 med fals 12

13 4.2 Besparelse ved optimeret vindue/dør-indbygning Renoveringen af ydervæggen eliminerer den kraftige kuldebro ved vinduer og døre og reducerer indbygningslinietab ψ sa fra typisk 0.11 W/m*K til ca W/m*K. Dette giver en besparelse pr. meter indbygning (eksempelvis pr. meter vinduesramme) på ca. 8 kwh/m. I et hus med eksempelvis 60 m vinduesramme, fås en årlig varmebesparelse på ca. 480 kwh. Figur 11 viser et eksempel på den indbygningsløsning, som er benyttes i demonstrationsprojektet omtalt i kapitel 6. Figur 11: Forbedring af vindues/dørindbygninger 13

14 4.3 Besparelse ved fundamentsisolering I de tilfælde hvor en 29 cm mur udvides til 35 cm dvs. skubbes udad 6 cm, anbefales en sokkelisolering. I det følgende vises et eksempel på en fundamentsløsning med massiv beton uden lecablokke. Terrændæk består af trægulv øverst på strøer, 50 mm isolering ovenpå betonplade, under betonplade 200 mm singels. U-værdi for terrændæk = 0.31 W/m 2 *K. Væggen har hulmursisolering. I den viste løsning isoleres med 50 mm Polystyren λ=0.031 ned til en dybde på 600 mm. Sokkelisoleringen kan udmærket være tykkere end 50 mm (også tykkere end væggen) men det kræver så en affasning øverst for at sikre at regnvand kan løbe af. Den årlige besparelsen pr. løbende meter fundament ved at isolere med 50 mm er beregnet til 11 kwh. Har huset et betonfundament på 60 m, opnår man derfor en besparelse på 660 kwh årligt. Har huset et nyere fundament med 40 cm lecablokke øverst, er besparelsen ved at udføre sokkelisolering yderst begrænset pga. den allerede gode isolering (ca. 2-3 kwh årligt pr. løbende meter fundament). Der henvises til Videncenter for Energibesparelser, hvor yderligere løsninger til isolering af yderfundament beskrives og der angives estimater for besparelse. 14

15 Figur 12: Udgangspunkt for kuldebroanalyse standard 29 cm hulmur. Linietab ψ = 0.63 W/m*K Figur 13: Renoveret mur (35 cm) samt fundamentsisolering. Linietab ψ = 0.47 W/m*K 15

16 Figur14: Udgangspunkt for kuldebro-analyse standard 29 cm hulmur - temperaturplot Figur 15: Renoveret mur (35 cm) samt fundamentsisolering - temperaturplot 16

17 4.4 Besparelse ved isolering af tagrem Der henvises til Videncenter for Energibesparelser, løsninger til isolering af tagrem beskrives og der angives estimater for besparelse (se også tabel nedenfor). Figur 16: Estimeret besparelse ved at isolere tagrem 17

18 5. Indeklimamæssige forbedringer Udover den varmemæssige besparelse, vil renoveringen medføre en stærkt forbedret termisk komfort pga. højere og mere ensartede temperaturer på de indvendige overflader. Især hvis renoveringen omfatter den fulde pakke dvs. renovering af ydervæg, fundamentsisolering, tagrem- og loftsisolering, nye energivinduer, kan der opnås fine termiske forhold ikke langt fra det man opnå i nye lavenergihuse anno Eneste markante akilleshæl er terrændækket, hvor efterisolering til dagens standard vil kræve omfattende arbejde. Figur 17 viser forskellen i termisk indeklima mellem et gammelt hus med meget ringe isolering (ingen hulmursisolering) og et moderne lavenergihus som et passivhus. Udetemperaturen er -10 grader, indetemperaturen 22 grader. Ved at benytte sig af 3-lags lavenergivinduer samt U-værdier for klimaskærmen på U 0.15 W/m 2 *K opnås et godt termisk indeklima med meget ensartede temperaturer. Ensartede temperaturer vil også være tilfældet for huse renoveret efter den udviklede metode; dog vil temperaturer på gulvet og i samlingerne mellem terrændæk og fundament ikke helt leve op til dagens standard men trods alt tæt på. Med en fundamentsisolering på 50 mm som beskrevet i kap.4.3, kan der for et terrændæk med en relativ ringe U-værdi = 0.31 W/m 2 *K opnås en overfladetemperatur på gulvet på ca i en afstand fra ydervæggen på 0.6 m samt en overfladetemperatur i hjørnet mellem væg og gulv på 16.2 grader se figur 16. Disse overfladetemperaturer vil både medvirke til godt indeklima samt god sikkerhed imod fugtrelaterede skader (fx skimmel) i samlingen mellem væg og gulv. For den ikke renoverede løsning opnås en overfladetemperatur på 19.2 på gulvet i en afstand fra ydervæg på 0.6 m samt en beregnet overfladetemperatur i hjørnet mellem væg og gulv på 14.0 grader se figur 17. Reelt vil overfladetemperaturen i hjørnet ofte være 1-2 grader lavere end beregnet pga. ekstra kuldebroeffekter fra gammel mørtel mv., hvilket i uheldigste fald kan medføre fugtskader. Passivhaus Institut i Darmstadt arbejder intens med løsninger til renovering af den eksisterende boligmasse og har i den forbindelse lavet interessante studier af typiske overfladetemperaturer i byggeri. Figur 18 viser estimater for overfladetemperaturer i en ringe isoleret bygning (60 mm vægisolering) ved en udetemperatur på -5 grader; flere steder ligger overfladetemperaturer på vægge på ca grader, hvilket under de givne forhold giver en markant risiko for skimmel, især i områder med ringe ventilation fx bag skabe. Det ses 18

19 også at kravet til den relative fugtighed skal være < 45 % af hensyn til minimering af risiko for skimmelvækst, hvilket kun kan opfyldes ved omhyggeligt at ventilere/udlufte. Figur 19 viser estimater for overfladetemperaturer i en godt isoleret bygning (200 traditionel mineraluld-isolering for vægge) ved en udetemperatur på -5 grader; De tidligere kritiske vægtemperaturer ligger nu > 16 grader, hvilket eliminerer risikoen for skimmel under normale forhold. Det ses også at kravet til den relative fugtighed skal være < 62 % af hensyn til minimering af risiko for skimmelvækst, hvilket kan opfyldes ved moderat ventilation/udluftning. Figur 17: Forskel i termisk indeklima for gammel dårligt isoleret bygning versus højisoleret bygning [PHI / Helmth Krapmeier]. 19

20 Figur 18: Overfladetemperaturer i bygning med renoveret ydervæg og isoleret fundament. Vægtykkelse forøget fra 29 cm til 35 cm. Figur 19: Overfladetemperaturer i ikke renoveret bygning. 29 cm væg. 20

21 Figur 20: Overladetemperaturer i dårligt isoleret bygning (PHI). Figur 21: Overfladetemperaturer i renoveret bygning (PHI). 21

22 6. Demonstrationsprojekt Saturnvej Beskrivelse af hus og energiforbrug For at afprøve renoveringskonceptet blev det besluttet at energiforbedre pågældende hus i sommeren Huset har et etageareal på 130 m 2. Huset er udført med en uopvarmet kælder (kælderen har dog en rumtemperatur på ca. 14 grader i vinterhalvåret pga. varmetab fra fyr, centralvarmerør, varmtvandsbeholder og varmetilskud gennem stuedæk). Ejeren af huset har oplyst et olieforbrug på 2000 liter årligt samt et forbrug på 1000 kg træbriketter. Baseret på disse oplysningerne er energiforbruget til rumopvarmning og brugsvand derfor ca kwh årligt. Ejeren har dog oplyst, at en del af huset ikke er opvarmet til 20 grader (der bor 2 personer i huset). Forbruget til varmt vand er estimeret til 1600 kwh årligt for 2 personer. Bygningen årlige netto rumvarmebehov er derfor ca = kwh. Baseret på erfaringer fra lignende boliger vil rumvarmeforbruget for pågældende bygning ligge på ca. 185 kwh/m 2 ved fuld udnyttelse dvs. rumtemperatur på 20 grader. Dette vil medføre et forbrug til rumvarme på 185*130 m 2 = kwh årligt. Som det ses er der en pæn overensstemmelse med det reelle rumvarmebehov på ca kwh 22

23 Figur 22: Saturnvej 17, Thyholm 6.2 Beskrivelse af renoveringstiltag og energibesparelser Primær fokus var nye facader med kraftig isolering; det blev dog i projektet besluttet at lave en omfattende renovering bestående af følgende elementer: Renovering af 96.1 m 2 ydervæg eksisterende væg udført som 29 cm hulmur med hulmursisolering (U-værdi 0.6 W/m 2 *K) ny 35 cm væg med 140 mm Kingspan-isolering (U-værdi for renoveret væg = 0.15 W/m 2 *K) Besparelse pr. m 2 væg = 44 kwh (figur 9) Samlet årlig besparelse = 4228 kwh Isolering af 25 m 2 synlig kældervæg ind til kælder (temperatur ca. 14 grader) isolering med 50 mm polystyren (U-værdi forbedret fra 3.0 W/m 2 *K til 0.44 W/m 2 *K) Besparelse pr. m 2 væg = 146 kwh Samlet årlig besparelse = 3655 kwh 23

24 Isolering af 180 m 2 loftsareal isoleringstykkelse øget fra 120 mm til 245 mm (kombineret λ34 og λ20 isolering) U-værdi forbedret fra 0.32 W/m 2 *K til 0.14 W/m 2 *K. Besparelse pr. m 2 loft = 18 kwh Samlet årlig besparelse = 3240 kwh Nye lavenergivinduer med 3-lags glas (Ideal Combi) i alt 24.3 m 2. U-værdi forbedret fra 2.8 W/m 2 *K til 1.0 W/m 2 *K Besparelse pr. m 2 vindue = 130 kwh Samlet årlig besparelse = 3146 kwh Samlet årlig estimeret besparelse udgør derfor = kwh NB: De årlige estimerede besparelse er baseret på en rumtemperatur overalt på 20 grader. Som tidligere nævnt er dette ikke tilfældet i bygningen (1 grads reduktion i rumtemperatur giver en reduktion i rumvarmeforbrug på typisk 6-8 %). For at kompensere for lidt lavere temperaturer i visse rum, reduceres den årlige estimerede besparelse derfor til kwh. Det estimerede årlige rumvarmeforbrug efter renoveringen forventes derfor at ligge på følgende: kwh kwh = 8400 kwh (65 kwh/m 2 ) 6.3 Termografi Der er udført termografi for bygningen Saturnvej 17 efter renoveringen. Det overordnede indtryk er meget tilfredsstillende; eksempelvis er typiske kuldebroer omkring vinduer og døre er helt eliminerede. Termograferingen har dog vist, at beslag til understøtning af ny formur kan optimeres og isoleres bedre (mindre beslag, andet materiale, bedre isolering omkring beslag); som det ses er der tydelig kuldebro omkring disse beslag. Der er ligeledes udført termografi for et hus på Ålkærvej 19, Søndbjerg for at lave en sammenligning med et ikke renoveret hus. Huset er opbygget efter samme tegningsgrundlag som Saturnvej 17 og kan derfor direkte bruges til sammenligning. Som det ses af figur 26 og 27 er der markante kuldebroer ved vinduer/døre samt ved fundament. 24

25 Figur 23: Saturnvej 17, Sydfacade Figur 24: Saturnvej 17, Vestfacade - ingen kuldebroer rundt om vinduer/døre. Kuldebro fra beslag ved understøtning dog tydelig. Figur 25: Saturnvej 17, Nordfacade ingen kuldebroer rundt om vinduer/døre 25

26 Figur 26: Ålkærvej 19 - østfacade markante kuldebroer rundt om vinduer Figur 27: Ålkærvej 19 - sydfacade markante kuldebroer rundt om vinduer samt ved fundament. 26

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Næsbyvænget 001 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Næsbyvænget 001 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Næsbyvænget 001 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-288960-001 Energikonsulent: Anders Llileskov Mortensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 420-009291 Energimærkning nr.: 100113525 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 420-009291 Energimærkning nr.: 100113525 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosevangen 44 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-009291 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Ramten Hedevej 11 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101618-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hermodsvej 14 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-034365 Energikonsulent: Ole Hargbøl Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH Ingeniørservice

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning nr.: 100118918 Gyldigt 5 år fra: 30-04-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning nr.: 100118918 Gyldigt 5 år fra: 30-04-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringgade 43 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 380,9 m³ naturgas 8 kwh el 252,7 m³ naturgas SIDE 1 AF 8 Adresse: Ægirsvej 3 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-021629-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere