Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten"

Transkript

1 Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

2 Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi

3 Fremtiden?

4 Fremtiden?

5 Fremtiden?

6 Fremtiden?

7 Fremtiden?

8 Koncepter for lavenergi

9 Aktive eller passive bygninger Overordnet to retninger: Passive huse, hvor fokus er: - at holde på varmen og udnytte de passive tiltag - tætte og velisolerede bygninger - form og design er vigtig i forhold til at opnå et meget lavt varmetab - orientering og placering af bygningen er vigtig i forhold til at udnytte den (passive) solvarme Aktive huse, hvor fokus er: - at optimere de aktive tiltag: - effektivitet, virkningsgrad samt styring af de tekniske installationer, fx ventilationsanlæg, køling, belysning, varmeforsyning - vedvarende energi, fx solceller, solfangere, vindmøller

10 Passive huse 3 primære krav: Varmebehov er højst 15 kwh/m² netto boligareal Det totale primære energibehov er højst 120 kwh/m² (varmt brugsvand, opvarmning, køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv.) Primære energibehov: -Inkl. lys og el til husholdningen -mere realistisk billede af forbruget -Stor fokus på det passive varmetilskud (design) Infiltration: Luftskifte højst 0,60 h -1 ved trykprøvning med 50 Pa PHPP beregning

11 Passive huse komforthusene

12 Aktive huse Bolig for livet Bolig for livet (Lystrup) Samlet boligareal: 190 m² Energiregnskab: + 5 kwh/m² Solceller: 50 m² Solfanger: 6,7 m² Styring: Der styres således, at på varme- og elforbruget minimeres: Varmepumpe: luft-til-luft type - om sommeren anvendes den automatisk styrede naturlige ventilation til udluftning - intelligent styring regulerer ud- og indvendige solafskærmninger og sørger for at optimere varme- og lysindtag samt slukker lyset, når rummet forlades

13 Aktive huse Bolig for livet Koncept: Der produceres mere energi, end der forbruges, og al energi er vedvarende

14 Aktive huse Green Lighthouse

15 Et gæt på fremtiden!! Passive eller aktive huse?

16 Bygningsreglementet!! Bygningsreglementet viser vej Markante stramninger i klasse 2015 og 2020: - transmissionstab / isolering - vinduer energibalancen - tæthed - udnyttelse af passiv solvarme / dagslys - energirammerne - Større fokus på indeklima Passivhuset Aktivhuset + design Aktiv- eller passivhuset? Der er næsten ingen stramninger inden for de tekniske installationer!!!

17 Passive huse Passive huse Udfordringer: økonomi miljø indeklima Brutto/netto arealer

18 Passive huse udfordringer Giver det mening at isolere mere? - Kan det betale sig ind igen? U-værdi W/m² K Er størrelsen af varmetabet i Watt gennem 1m² af bygningsdelen ved en temperaturforskel på 1 Kelvin. Isolering U-værdi Energibehov U-værdi W/m²K 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 0,31 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06-18 kwh/m² pr år -7 kwh/m² pr år -3 kwh/m² pr år -2 kwh/m² pr år -1 kwh/m² pr år 0,4 0,3 0,2 0, mm isolering

19 Passive huse udfordringer Hvor stor betydning har isoleringens tykkelse for økonomien? Eksempel med et hus på 150 m 2 : Hvad er energibesparelsen ved at øge isoleringstykkelsen fra 300 mm til 400 mm i loftog tagkonstruktionen? Forudsætning er at bygningen opvarmes med en varmepumpe (årsvirkningsgrad på 4,0) og elpris på 2,00 kr./kwh Besparelse: 1,5 kwh/m 2 = 225 kwh pr år Varmepris: 0,50 kr. pr kwh Samlet besparelse: 112,50 kr. pr. år 0,4 0,3 0,2 0,

20 Passive huse udfordringer Hvor stor betydning har isoleringens tykkelse for miljøet? 100 mm ekstra traditionel isolering koster: 2,9 kg CO2 pr. m2 = 435 kg CO2 CO2-besparelsen er 28 kg CO2. (Varmepumpe med COP på 4, og CO2-udledning for el på 0,5 kg pr. kwh) CO2-udledning til fremstillingen af isoleringen er tilbagebetalt efter 16 år. Kilde: Sbi anvisning 207. Papirisolering, giver en tilbagebetalingstid på ca. 2 år.

21 Passive huse udfordringer Hvor stor betydning har isoleringens tykkelse for dimensionerne? I +huset er arealerne (brutto / netto) 141 m 2 / 109 m mm isolering (træfiber) i en let konstruktion Peter Grønlunds +hus

22 Passive huse udfordringer Isover: lambda 32 Rockwool: lambda 34 Sundolitt: lambda 31

23 Passive huse udfordringer Vakuum isolering (se eksempelvis rapporter fra DTU) God λ-værdi: 0,004 0,008 Wm/K: - løse problemer med tykke konstruktioner Dog problemer med: - korte levetider (vakuum vil sive) - kan punktere - kuldebroer langs kanten - pris (meget dyrt!!) Anvendelse: - præfabrikerede elementer - let udskiftning

24 Passive huse udfordringer PIR skum - God isoleringsevne - Brandforhold ydervægge, loft Tradition hulmur (tegl) på 41 cm giver en u- værdi på 0,11 W/m²K.

25 Passive huse udfordringer Konklusion: 1. Store problemer med overophedning om sommeren 2. Store problemer med at varme husene op om vinteren

26 Aktive huse Aktive huse Udfordringer: Økonomi Individuel forsyning eller kollektiv forsyning Styring / adfærd

27 Aktive huse udfordringer Eksempel: Et lavenergihus med en årlig forbrug til varme og varmt vand på kwh Valg: Varmepumpe med en virkningsgrad på 3,5 og en elpris på 2,00 kr/kwh Årlig udgift: kr Investering: kr Kedel med en virkningsgrad på 98%, oliepris på 11,50 kr/liter Årlig udgift: kr Investering: kr

28 Aktive huse udfordringer Behovet for opvarmning udgør en stadig mindre del af energibehovet!! Mere fokus på el både til bygningsdrift og udstyr/apparater

29 Aktive huse udfordringer Ingen varmeanlæg i passivhuse Traditionelt er de sparede udgifter til varmeanlæg, rørføring, radiatorer/gulvarme, med til at betale de ekstra omkostninger Kilde:

30 Aktive huse udfordringer Keep it simpel Konklusion: Komplicerede tekniske installationer Uoverskueligt vedligehold Behov for opfølgende indregulering Mangelfuld brugerinstruktion For mange, ukoordinerede og bruger-uvenlige styringer

31 Aktive huse udfordringer Solceller: individuelle vs. kollektive anlæg Panasonic City (færdig i 2014!!!)

32 Aktive huse udfordringer Solceller: Energi vs. Arkitektur

33 Fremtiden

34 Passive eller aktive huse integreret energidesign Passive tiltag kommer før aktive tiltag Optimer de aktive tiltag Installationer varmekilde Hold på varmen Materialer og konstruktioner Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering Form og Design

35 De passive tiltag Er bygningen rigtig tænkt, giver det optimale muligheder for at udnytte de passive egenskaber i forhold til indeklima og optimere mulighederne for opvarmning, køling, ventilation, dagslys, mm. Designet er i sig selv energireducerende, da behovet er minimeret. Det er ægte lavenergi Mellem 40 og 50 procent af en bygnings energiforbrug er låst i designet - Signe Kongebro i Design med viden.

36 De passive tiltag design af bygningen Geometrien: Bygningskroppen Kompaktheden Orientering i forhold til solen og nabobygninger Facadens design Afgørende betydning for energiforbruget altså behovet for opvarmning eller køling samt kunstigt lys! Dog sammenhængene er komplekse og påvirker hinanden både positivt og negativt

37 De passive tiltag design af bygningen Kompakte bygninger

38 De passive tiltag design af bygningen Kilde:

39 De passive tiltag design af bygningen Ventilationsanlæg på koldt loft! Afsæt god plads til teknikrum Placer teknik- og vådrum, så føringsveje for rør og ventilationskanaler bliver så korte som muligt.

40 De passive tiltag placering på grunden Udnyt den passive varme fra solen Orienter huset mod syd Undgå skygger fra andre bygninger eller beplantning

41 Klimaskærm orientering Sommersol Vælg en effektiv solafskærmning Det er dyrt at køle mekanisk Sommersol Vintersol Vend størstedelen af vinduerne mod syd Vindues arealer over 30% af boligarealet er ofte problematiske. Aandahl og Boisen, Herfølge

42 Men de aktive tiltag bliver vigtigere Øget fokus på dynamiske løsninger Øget fokusering på både energi, indeklima og bæredygtighed (måske vil energiforbruget stige på bekostning af et bedre indeklima) Huse der understøtter forsyningsnettet, altså kan håndtere fluktuerende VE energi: Varmepumper Tunge byggematerialer / faseskiftende materialer Intelligente elinstallationer og apparater Politisk favorisering af fjernvarme og varmepumper

43 Samarbejde / fælles forståelse Øget behov for samarbejde, fælles forståelse, mv. På tværs af faggrænser

44 Spørgsmål

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi gelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designprocess nergibesparelser sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Notat. Isolering af køle- og frostrum

Notat. Isolering af køle- og frostrum Notat Isolering af køle- og frostrum Titel: Notat - Isolering af køle- og frostrum Udarbejdet for: Niels Bruus Varming Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere