Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER"

Transkript

1 Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER 09 BRANDKAMSERSTATNING Blik 01 TAGRENDER & RENDEJERN 02 FODBLIK 03 NEDLØB 04 SKILLELAG 05 KVISTFLUNKER, PLATTER & SKJULT INDDÆKNING 06 KVISTTAG 07 SKOTRENDER 08 INDDÆKNINGER & LØSKANTER 09 FALDSTAMMEUDLUFTNINGER 10 VENTILATIONSHÆTTER 11 NATURSKIFER

2 Hovedindex 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Murer 01 OPLÆGNING AF TEGL 02 BINDING AF TEGL 03 MONTAGE AF FUGLEGITTER 04 LIMNING OG TILPASNING AF TEGL 05 RYGNINGER & GRATER 06 FORSKELLING AF TEGL 07 BRANDKAMSERSTATNING Maskinel- og facadeisolering 01 LØSUDLÆGNING OG INDBLÆSNING 02 FACADE- OG GAVLISOLERING Sikkerhed 01 NEDTAGNING AF ASBESTSKIFER 02 NEDTAGNING AF BØLGEPLADER (ASBEST)

3 FORORD HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Kære samarbejdspartnere Hovedstadens Bygningsentreprises spidskompetence ligger indenfor renovering og udskiftning af tagkonstruktioner. Tagarbejderne udføres i egenproduktion, hvor vi beskæftiger tømrer, blikkenslagere, murer samt isolatører. Hovedstadens Bygningsentreprises medarbejdere har i fællesskab med diverse samarbejdspartnere og producenter udviklet og videreudviklet løsninger inden for renovering og udskiftning af tagværker i hele Storkøbenhavn. Det er igennem knapt 30 år, blevet til renovering/udskiftning af mange tusinder m² tag. Vi har igennem årene, med stor succes, gjort brug af løsningerne beskrevet i dette kompendium. Derfor håber vi også, at de kan bidrage til et godt resultat i en byggesag udført i samarbejde med os. For god ordens skyld skal det understreges, at forslagene til diverse løsninger er et supplement til det beskrevne og udleverede projektmateriale, som altid er gældende. Hvis andet ikke er aftalt, er det altid rådgiver, som har projektansvaret i forbindelse med udførslen af vores byggesager. Vi glæder os til at løse opgaver med jer i nær fremtid. Med venlig hilsen Hovedstadens Bygningsentreprise

4 TØMRER Index 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 OPRETNING Opretning af tagfladen T001/0-A 02 TAGFOD Opbygning af tagfod til tegltag Opbygning af tagfod ved skifertag og fast undertag Opbygning af tagfod ved skifertag og banevarer Opbygning af tagfod med udhæng T002/0-A T002/1-A T002/2-A T002/3-A 03 ISOLERING OG VENTILATION Isolering og ventilation T003/0-A 04 UNDERTAG Oplægning / montering af undertagsbrædder Oplægning / montering af krydsfiner Montering af undertagspap Montering af underlaget til banevareundertag T004/0-A T004/1-A T004/2-A T004/3-A 05 SKOTRENDER Opbygning af skotrender (tegltag) Opbygning af skotrender (skifertag) Opbygning af skotrender (zink-kvisttag) Opbygning af skotrender (bredde kvisttage) T005/0-A T005/1-A T005/2-A T005/3-A 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER Montering af lægter og afstandslister T006/0-A 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG Gennembrydninger i undertag (Velux + hætter) T007/0-A

5 TØMRER Index 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 08 RYGNINGER Opbygning af ventileret rygning Opbygning af ventileret rygning (KT-planke) Opbygning af ventileret rygning (skifertag) Opbygning af uventileret rygning T008/0-A T008/1-A T008/2-A T008/3-A 09 BRANDKAMSERSTATNING Opbygning af brandkamserstatning T009/0-A

6 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Underlag omkring gennembrydninger i tagfladen skal udføres som beskrevet i følgende billedmateriale.(se også Divoroll oplægningsvejledning). Det er nødvendigt, at der er underlag omkring hele skorstenen for at sikre en tæt løsning. Plader af 19 mm krydsfiner bruges til underlag ved gennembrydninger. Underlaget skal være i plan med opretningsoverkant. Omkring tagvinduer udføres underlaget (over og under tagvinduer). Er tagvinduer mindre, dvs. fylder det ikke hele spærfaget i bredden, skal underlag også monteres langs siden af tagvinduet. Tagfodsplader udføres af 21 mm krydsfiner i en min. bredde på 300 mm. Herved har tagfodspladen tilstrækkelig bredde til at bære undertagsdugen, så ikke der dannes en lunke, der evt. kan ophobe vand. Tagfodspladen skæres ned mellem spær, så overkanten ikke ødelægger dugen. Side 1 af 3

7 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Ved udførsel af forsænket skotrende monteres 19 mm vandfast krydsfiner i en min. bredde af 500 mm på hver side af kehl, altså 1000 mm i alt. I skotrenden lægges en ekstra bane undertag. Der monteres 2 baner dobbeltklæbende tape i skotrendens længderetning, hvorpå de vandrette baner af undertag klæbes til. Undertag klæbes til fodblikket med 2 baner vandretgående dobbeltklæbende tape. Ved alle afgrænsninger/gennembrydninger føres undertagsbaner min. 150 mm med op ad tilstødende bygningsdel, så det kan fastholdes af en skjult inddækning m.m. Side 2 af 3

8 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Over alle gennembrydninger monteres en vandrende som afvander i næste spærfag. Der ilægges, som vist her, et ekstra stykke banevareundertag i vandrenden. Dette overlappes af vandretgående bane. Midt i hvert spærfag på hver 3. lægte monteres blafresikring i form af skumklods. Skumklods fastgøres med stripps. Ved buede frontispicer og lignende udføres skotrende på lige fod med alm. skotrende. 500 mm underlag til hver side med ekstra bane af banevareundertag udlagt under zink. I tagfoden lægges vandret en ekstra bane undertagsdug. Den monteres 30 mm udover tagfodspladens forkant. Herved sikres, at undertagsdugen passer med forkant fodblik efter montage. Ydermere undgås evt. opfugtning af tagfodspladen under udførsel. Side 3 af 3

9 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af undertagspap NR.: T004/2-A Oplægning af undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Undertagspap oplægges i vandrette baner (kan også monteres i lodrette baner) på underlag af krydsfiner eller brædder. Overlæg skal være 100 mm iht. producents anvisninger. I alle skotrender lægges en ekstra bane undertagspap. Banen ilægges uden samlinger i skotrendens længderetning. Herefter tilpasses de vandrette baner i længden til den valgte skotrendeløsning. Den første bane undertagspap monteres ca. 30 mm udover tagfodspladens forkant. Herved sikres mod evt. opfugtning af tagfodsplade under udførelse. Herudover sikres, at undertagspappen passer med forkant fodblik efter montage. For at fastholde undertagsbaner under oplægning, fastklammes de med klammer i overlæg. Overlæg skal være iht. producents anvisninger. Side 1 af 2

10 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af undertagspap NR.: T004/2-A Oplægning af undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inden montering af afstandslister fjernes slipfolien på de selvklæbende overlæg på såvel underside som overside. Når fodblik er monteret fjernes folien, og undertagspappen fastklæbes til fodblikket. Alternativt kan der i overgang mellem fodblik og undertagspap klæbes med tagklæber. Ved gennembrydninger i tagfladen føres undertagspappen ca. 150 mm med op ad skorstenen. Herved sikres, at undertagspappen kan fastholdes af den skjulte inddækning. Herved sikres det, at overgangene bliver tætte. Ved samtlige gennembrydninger føres pappen ligeledes 150 mm lodret op. Side 2 af 2

11 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. GVO og VLT Veluxtagvinduer monteres i hertil udført ramme af lægter. Når der lægtes til skifer monteres lægterammen 8 mm under overkant på taglægter. Dette udføres, fordi overkant af plastikramme på tagvinduer skal være i niveau med overkanten af taglægter. For maksimal tæthed omkring Veluxvinduer fastklammes stykker af undertag i indvendige hjørner på ramme. Efter hjørner er monteret skæres et X i undertagspappen. Herefter trækkes pappen op omkring lægterammen og klammes fast til rammen. Side 1 af 3

12 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Over alle gennembrydninger monteres en vandrende på skrå som afvander i næste spærfag. Under overliggende bane af undertagspap monteres et ekstra stykke pap, som skal ligge i vandrenden. Her ses vandrende monteret mellem 2 baner undertagspap. Begge baner er monteret op under overliggende vandrette baner af undertagspap. Den underste bane er som gardering ført med op ad lægte og klammet fast. Ved montering af alm. Veluxvinduer som fylder hele spærfagets bredde udføres IKKE lægteramme, fordi isoleringskraven når ud over afstandslisten i begge sider. Se også Velux montagevejledning. Ved montering af smallere tagvinduer (som herover) udføres lægteramme, da isoleringskraven ikke når ud forbi afstandslisten. (Se beskrivelse for udførsel af ramme under GVO montering). Side 2 af 3

13 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Isoleringskraven lægges op under vandrenden. Den føres op bag vandrenden og ned i vandrenden igen, hvorefter den ekstra banepap føres ned i renden over isoleringskraven. Det fastholdes med afstandslister. Nærbillede af føromtalte løsning. Afstandsliste monteres i en sådan længde, at det er muligt efterfølgende at oprense vandrende. Omkring faldstammer monteres en rørkrave af gummi eller en tilpasset krave af undertagspap. Gummikrave/papkrave føres med op under vandrende. Her ses vandrender monteret med afvanding til begge sider. Denne løsning er en mulighed i tilfælde af, at gennembrydningen er bredere end standard vandrender. Alternativt kan zinkvandrender anvendes. Afstanden mellem vandrende og gennembrydninger må ikke overstige 500 mm. Side 3 af 3

14 BLIK Index 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 TAGRENDER & RENDEJERN Montage af tagrender og rendejern B001/0-A 02 FODBLIK Montage af fodblik B002/0-A 03 NEDLØB Montage af nedløb B003/0-A 04 SKILLELAG Skillelag B004/0-A 05 KVISTFLUNKER, PLATTER & SKJULT INDDÆKNING Kvistflunker og skjult inddækning Kvistplatter B005/0-A B005/1-A 06 KVISTTAG Kvisttag af zink B006/0-A 07 SKOTRENDER Montage af zinkskotrender Opbygning af skotrende (bredde kvisttage) B007/0-A B007/1-A 08 INDDÆKNINGER & LØSKANTER Inddækninger og løskanter Vindskeder af zink B008/0-A B008/1-A 09 FALDSTAMMEUDLUFTNINGER Faldstammeudluftninger B009/0-A

15 BLIK Index 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 10 VENTILATIONSHÆTTER Ventilationshætter B010/0-A 11 NATURSKIFER Oplægning af naturskifer B011/0-A

16 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Montage af tagrender og rendejern NR.: B001/0-A Montage af tagrender og rendejern. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det er ønsket fra tilsynets side, udføres der prøveopsætning omkring tagfod, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. p Tillavningsmål på tagrender: mm mm. Rendejern monteres med maks. afstand 600 mm. Rendejern fastholdes med min. 2 stk. udendørsskuer eks. Topco Træskrue Ruspert 4,0 x mm (en i top og bund). Tagrenderne skal, med mindre andet aftales med tilsynet, monteres med et fald svarende til 2 promille. Dvs. 2 mm pr. m. Tagrenden skal monteres, så forvulst er 10 mm lavere end bagvulst. Der afsluttes med endebunde som loddes i hele tagrendens runding. Side 1 af 2

17 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Montage af tagrender og rendejern NR.: B001/0-A Montage af tagrender og rendejern. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det er ønsket fra tilsynets side, udføres der prøveopsætning omkring tagfod, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tagrender monteres med et overlæg på min. 30 mm og loddes i samlingerne. Ekspansionsstykker skal monteres pr. maks. 15 m på lige længder tagrende og 6 m fra hjørner. Hvor tagrender afsluttes mod tilstødende bygningsdele, skal der holdes en afstand på ca. 10 mm af hensyn til ekspansion. Isatte tudstykker skal tilpasses nedløbets dimension og skal loddes tæt i hele kanten rundt. Side 2 af 2

18 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Hver enkelt side på toppen af hætten bukkes med en kant på følgende mål: 22 x 10 mm. Dette ombuk gør at holderne til toppen af hætten kan loddes herpå. Der laves et ombuk langs siden på hætten. Herved kan siderne loddes korrekt sammen på den udvendige side af hætten. Holdere til toppen på hætten loddes både indvendig og udvendig. Holderne der skal holde toppen af hætten udføres på 65 mm i højden, og afsættes på indvendig ombuk. Herved er luftafkastet tilstrækkelig stor. Side 1 af 4

19 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der skal monteres fuglesikring i aftræksspalten. Blyerstatningen monteres til et stykke zink tilskåret på 65 mm og bukket på mål: 15 x 35 x 20 mm. Blyerstatningen fastgøres som vist på følgende billeder. Butylbånd monteres. Blyerstatning monteres. Der skæres et hak i blyerstatningen tilpasset zinkens længde. Herefter bukkes det med rundt om zinken. Side 2 af 4

20 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Butylbåndet og klæberen på blyerstatningen klemmes sammen i bukkemaskinen. Herefter ser det endelige resultat ud. Herefter påloddes dette stykke til hætten som vist på næste billede. Zinkovergangen monteret på blyerstatningen og loddes fast til hætten langs hele hættens forkant. Af hensyn til stivheden i hættetaget bukkes der et kryds. Side 3 af 4

21 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Hættetaget påloddes til holdere. Stormstropper af zink på 1 m i længden påloddes indvendig på begge sider af ventilationshætten. Hætterne fastgøres med stormstropper, der fastsømmes til lægter eller indvendig på spær. Som ekstra gardering fastskrues hætterne til lægter med RF-skrue med neoprenskive. Er hætten bredere end 300 mm, skal der udføres en svineryg. Side 4 af 4

22 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Skifersten skal altid fastgøres med kobbersøm tilhørende produktet. Kobbersømmene til fastholdelse af skifer skal være 2,8 x 40 mm. Ved oplægning af naturskifer, startes der altid med en halv skifersten. Længden af skiferstenen skal være 330 mm. Det kontrolleres, at lægteafstanden svarer overens med producentens anvisninger. NB: Naturskifer lokkes på bagsiden. Skifersten monteres i normalt forbandt svarende til en halv sten forskudt sideværts. NB: Naturskifer sorteres i 3 tykkelser, den tykkeste skifersten oplægges først ved tagfod. Side 1 af 6

23 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Skifer skal monteres med en ca. afstand på 5 mm. Dog maks 8 mm. Indskud tillaves på værksted. De klippes i tillavningsmål på 250 mm x 330 mm. De bukkes på 100 mm x 150 mm. Fladen på 150 mm indflettes mellem skiferstenene. Hvor der monteres indskud langs/omkring div. Gennembrydninger, SKAL indskuddene sømmes med varmeforsinkede papsøm og IKKE kobbersøm! Nærbillede af korrekte søm for fastgørelse af indskud, blindfalse og andet. Side 2 af 6

24 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der skal af hensyn til korrekt afvanding fra tagflade til tagrende monteres vandleder på nederste indskud. Ved montage af zink i skotrender indflettes zinken i overgang til hovedtaget. Generelt kittes der i disse overgange og som vist på følgende billeder. På følgende billeder skal der kittes ved diverse skotrender, inddækninger og gennembrydninger. Denne skiferkit forefindes på lager. Der kittes langs siderne af skotrende i hele skotrendens længde. Side 3 af 6

25 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der kittes omkring inddækninger på hætter og omkring faldstammeudluftning. Tilskåren skifer skal have en min. bredde på 80 mm. Bliver den mindre skal der bruges en bredere skifer som bestilles i 350 mm eller 450 mm bredde. Der kittes omkring Velux uanset vinduestype. Mht. tilpasning af skifer omkring Velux skæres skifer med følgende afstand til inddækning. GVO: Side 30 mm. Top mm. GGL: Side 20 mm. Top mm. Skifer over kvisttage tilskæres med en afstand til kvisttag på ca mm. Langs skjulte inddækninger skal afstanden være ca mm. Side 4 af 6

26 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der monteres en skiferliste på øverste lægte som underlag for den sidste skifersten. Den fastgøres med galvaniserede papsøm pr. min. 300 mm. Rygning: Der monteres hafter fastsømmet til undersiden af rygningsplanken. Der påsømmes blindfalse med et overlæg på ca. 100 mm. Heri monteres inddækningen der fastholdes med hafterne og den ombukkede blindfals. Endetræet på rygningsplanken inddækkes med ombuk af zink. Gratplanker inddækkes på samme måde som rygningsplanker. Side 5 af 6

27 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Ender af gratplanker pakkes ligeledes ind i zink. Den endelige afstand fra rygnings- /gratplanke til skifer skal efter montage af inddækning være ca. 20 mm af hensyn til tilstrækkelig ventilation. Snestop monteres på den tredje lægte fra tagfod og med en afstand på 600 mm c/c. Snestop fastgøres med papsøm eller skruer til taglægten. Side 6 af 6

28 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. p Eksisterende kvistflunker skal fremstå afrensede og fri for søm og lignende. Under kviste skal der monteres blyerstatninger. Her er vist en blyerstatning af plisseret zink, men Wakaflex kan også anvendes, og skal stadig monteres som vist her. Dvs. det monteres på et stykke vinduesblik, som kan monteres i vinduesfals og loddes til den skjulte inddækning. Vinduesblik/inddækninger under vinduer skal ombukkes i fals. Ombukket skal gå ca. 20 mm ind i fals og være ca. 15 mm højt. Vinduesblikket/inddækningen SKAL indfræses i kviststolpen og loddes sammen med den skjulte inddækning. Skjulte inddækninger monteres med et overlæg på min. 200 mm. Det sikres, at undertagspappen er fastklemt mellem inddækning og flunkeside inden blindfalse fastsømmes. Inddækningen fastgøres på forside af kviststolpe. Side 1 af 3

29 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inddækninger bukkes på værksted i dimension 150 x 150 mm med et ombuk på 15 mm for montage af hafter. Inddækninger hæftes til flunkeside med papsøm inden blindfalsen monteres. Inddækninger fastholdes til hver taglægte med hafter fastsømmet med papsøm. De skjulte inddækninger føres med op ad tagflade. Herved kan zinktag loddes til inddækninger. Inddækningen bukkes og fastsømmes til tagflade. Side 2 af 3

30 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Flunkesider monteres med blindfalse. Blindfalse monteres vinkelret på tagfladen. Blindfalse fabrikeres på værksted i tilskæringsmål 100 mm. De bukkes i målene 60 x 25 x 15 mm. Blindfalse sømmes min. pr. 150 mm med galvaniserede papsøm. Her ses færdig kvistflunkeside med blindfalse monteret vinkelret på tagflade. Side 3 af 3

31 MURER Index 1:1 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 OPLÆGNING AF TEGL Oplægning af tegl M001/0-A 02 BINDING AF TEGL Binding af tegl M002/0-A 03 MONTAGE AF FUGLEGITTER Montage af fuglegitter M003/0-A 04 LIMNING OG TILPASNING AF TEGL Limning og tilpasning af tegl M004/0-A 05 RYGNINGER & GRATER Mørtelfri rygning Mørtelfri rygning (KT-Planke) Mørtelrygninger og grater M005/0-A M005/1-A M005/2-A 06 FORSKELLING AF TEGL Forskelling M006/0-A 07 BRANDKAMSERSTATNING Brandkamserstatning M007/0-A

32 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tegl til brug for skæringer i skotrender og andet limes med en Dow Corning 781 byggesilikone eller et produkt tilsvarende dette. Tagstenene limes, der lægges en bane i overlægget på stenen. Stenene udlægges til tørre på lægterne og skal hærde i minimum 5 timer inden skæring. Teglstenene skal skæres på en stationær vådskærer og ikke med vinkelsliber! Side 1 af 3

33 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tegl skal efter skæring fremstå med glatte og uskadte flader. Skotrendeskæringer skal skæres med ensartet afstand fra midten af skotrenden. Blyerstatninger/forkant på Veluxtagvinduer limes til toppen af teglen med en TEC7 tagstensklæber eller tilsvarende. Teglsten skal ydermere tilpasses omkring tagvinduer. På følgende billeder fremgår det, hvilke tilskæringsmål der påkræves omkring diverse Veluxtagvinduer. Over Veluxtagvinduerne skal tagstenene skæres med en afstand til overkant tagvindue på følgende mål: mm på alle typer. Tagstenene tilpasses langs vinduets sider med en afstand til vinduet på følgende mål: mm på GVO & VLT mm på resterende typer. Side 2 af 3

34 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tagstenene tilpasses langs kvistflunker med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses langs siderne af hætter med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses omkring udluftninger med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses skotrender således, at skotrendebredden er ca. 200 mm. Side 3 af 3

35 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Mørtelrygninger og grater NR.: M005/2-A Mørtelrygninger og grater. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale og eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inden rygninger og grater oplægges i mørtel, skal renden mellem de øverste rækker teglsten lukkes ved indlægning af murstensstumper, som vist på dette billede. Det skal sikres, at der er 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og murstensstumperne. Som ekstra gardering for sikring af 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og murstensstumperne kan en strimmel asfaltpap oplægges mellem de øverste lægter, som vist på billedet her. Der skal altid iblandes flest mulige teglstensstumper i mørtelpuden. Rygnings-/gratsten der oplægges vådt i vådt, som alternativ til svumning, påføres et lag fliseklæb og henmures umiddelbart efter i den friske mørtel. Alternativt til oplægning vådt i vådt, som beskrevet på billedet før, kan stenene svummes på bagsiden. Stenene svummes med en mørtel af cement og groft sand i en blanding 1:3. Stenene skal hærde et døgn uden udtørring, Jf. Tegl 36, side Side 1 af 2

36 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Mørtelrygninger og grater NR.: M005/2-A Mørtelrygninger og grater. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale og eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Rygnings- og gratsten oplægges i en kalkcementmørtel (KC 35/65/650), som vist på billedet her eller en hydraulisk kalkmørtel (KKh 20/80/475). Mørtlerne kan iblandes 4 liter fæhår pr. 80 liter (en balje) mørtel, Jf. Tegl 36, side 17. For at undgå støbeskel er det vigtigt at mørtelpuden lægges i en arbejdsgang. Der skal anvendes samme mørteltype som på rygningen ved evt. efterfyldning. Arbejdet udføres hurtigst muligt og helst samme dag. Ved evt. nattefrost kan der ilægges et el-kabel. Rygningen afdækkes yderligere med vintermåtter. Rygningsstenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst muligt. Rygningen renskæres, når mørtelpuden har sat sig. Mørtelfladen i siderne skal skråne indad og udføres med drypkant. Overgange mellem rygningssten og gratsten skal lukkes på samme måde, som overlæggene på rygningsstenene. Underliggende tagsten rengøres med afsyring i saltsyre. Blandingen må ikke være stærkere end 1 del 30% saltsyre til 20 dele vand. Side 2 af 2

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer.

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer. Arbejdsbeskrivelse eksempel 1. Murerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Nedbankning af puds på indvendige skille- og skunkvægge Nedtagning og genopmuring af flunker på begge frontkviste (herunder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726

Syns- og skønssag: Sjælsø Entreprise A/S Arkitema K/S Dyrlund Sørensen A/S Tåsinge Træ A/S Voldgiftsnævnet sags nr. A-7726 Svenstrupvej 9 2700 Brønshøj Telefon: 38 74 29 72 Mobil: 21 24 22 36 Mail: erik@brandt.mail.dk Bankkonto: 3186-642 33 88 SE 83 21 36 12 J.nr.: 10.464 Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed Vesterbrogade

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01 Lindab Rainline Tagrender Lindab Rainline Sådan udskiftes de skjulte tagrender Din guide til et nyt taglook 1487.01 Vælg Lindab Rainline ståltagrender og få en flot og sikker løsning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere