Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER"

Transkript

1 Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER 09 BRANDKAMSERSTATNING Blik 01 TAGRENDER & RENDEJERN 02 FODBLIK 03 NEDLØB 04 SKILLELAG 05 KVISTFLUNKER, PLATTER & SKJULT INDDÆKNING 06 KVISTTAG 07 SKOTRENDER 08 INDDÆKNINGER & LØSKANTER 09 FALDSTAMMEUDLUFTNINGER 10 VENTILATIONSHÆTTER 11 NATURSKIFER

2 Hovedindex 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Murer 01 OPLÆGNING AF TEGL 02 BINDING AF TEGL 03 MONTAGE AF FUGLEGITTER 04 LIMNING OG TILPASNING AF TEGL 05 RYGNINGER & GRATER 06 FORSKELLING AF TEGL 07 BRANDKAMSERSTATNING Maskinel- og facadeisolering 01 LØSUDLÆGNING OG INDBLÆSNING 02 FACADE- OG GAVLISOLERING Sikkerhed 01 NEDTAGNING AF ASBESTSKIFER 02 NEDTAGNING AF BØLGEPLADER (ASBEST)

3 FORORD HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Kære samarbejdspartnere Hovedstadens Bygningsentreprises spidskompetence ligger indenfor renovering og udskiftning af tagkonstruktioner. Tagarbejderne udføres i egenproduktion, hvor vi beskæftiger tømrer, blikkenslagere, murer samt isolatører. Hovedstadens Bygningsentreprises medarbejdere har i fællesskab med diverse samarbejdspartnere og producenter udviklet og videreudviklet løsninger inden for renovering og udskiftning af tagværker i hele Storkøbenhavn. Det er igennem knapt 30 år, blevet til renovering/udskiftning af mange tusinder m² tag. Vi har igennem årene, med stor succes, gjort brug af løsningerne beskrevet i dette kompendium. Derfor håber vi også, at de kan bidrage til et godt resultat i en byggesag udført i samarbejde med os. For god ordens skyld skal det understreges, at forslagene til diverse løsninger er et supplement til det beskrevne og udleverede projektmateriale, som altid er gældende. Hvis andet ikke er aftalt, er det altid rådgiver, som har projektansvaret i forbindelse med udførslen af vores byggesager. Vi glæder os til at løse opgaver med jer i nær fremtid. Med venlig hilsen Hovedstadens Bygningsentreprise

4 TØMRER Index 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 OPRETNING Opretning af tagfladen T001/0-A 02 TAGFOD Opbygning af tagfod til tegltag Opbygning af tagfod ved skifertag og fast undertag Opbygning af tagfod ved skifertag og banevarer Opbygning af tagfod med udhæng T002/0-A T002/1-A T002/2-A T002/3-A 03 ISOLERING OG VENTILATION Isolering og ventilation T003/0-A 04 UNDERTAG Oplægning / montering af undertagsbrædder Oplægning / montering af krydsfiner Montering af undertagspap Montering af underlaget til banevareundertag T004/0-A T004/1-A T004/2-A T004/3-A 05 SKOTRENDER Opbygning af skotrender (tegltag) Opbygning af skotrender (skifertag) Opbygning af skotrender (zink-kvisttag) Opbygning af skotrender (bredde kvisttage) T005/0-A T005/1-A T005/2-A T005/3-A 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER Montering af lægter og afstandslister T006/0-A 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG Gennembrydninger i undertag (Velux + hætter) T007/0-A

5 TØMRER Index 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 08 RYGNINGER Opbygning af ventileret rygning Opbygning af ventileret rygning (KT-planke) Opbygning af ventileret rygning (skifertag) Opbygning af uventileret rygning T008/0-A T008/1-A T008/2-A T008/3-A 09 BRANDKAMSERSTATNING Opbygning af brandkamserstatning T009/0-A

6 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Underlag omkring gennembrydninger i tagfladen skal udføres som beskrevet i følgende billedmateriale.(se også Divoroll oplægningsvejledning). Det er nødvendigt, at der er underlag omkring hele skorstenen for at sikre en tæt løsning. Plader af 19 mm krydsfiner bruges til underlag ved gennembrydninger. Underlaget skal være i plan med opretningsoverkant. Omkring tagvinduer udføres underlaget (over og under tagvinduer). Er tagvinduer mindre, dvs. fylder det ikke hele spærfaget i bredden, skal underlag også monteres langs siden af tagvinduet. Tagfodsplader udføres af 21 mm krydsfiner i en min. bredde på 300 mm. Herved har tagfodspladen tilstrækkelig bredde til at bære undertagsdugen, så ikke der dannes en lunke, der evt. kan ophobe vand. Tagfodspladen skæres ned mellem spær, så overkanten ikke ødelægger dugen. Side 1 af 3

7 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Ved udførsel af forsænket skotrende monteres 19 mm vandfast krydsfiner i en min. bredde af 500 mm på hver side af kehl, altså 1000 mm i alt. I skotrenden lægges en ekstra bane undertag. Der monteres 2 baner dobbeltklæbende tape i skotrendens længderetning, hvorpå de vandrette baner af undertag klæbes til. Undertag klæbes til fodblikket med 2 baner vandretgående dobbeltklæbende tape. Ved alle afgrænsninger/gennembrydninger føres undertagsbaner min. 150 mm med op ad tilstødende bygningsdel, så det kan fastholdes af en skjult inddækning m.m. Side 2 af 3

8 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af underlag til banevareundertag NR.: T004/3-A Montering af underlag til banevareundertag. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Over alle gennembrydninger monteres en vandrende som afvander i næste spærfag. Der ilægges, som vist her, et ekstra stykke banevareundertag i vandrenden. Dette overlappes af vandretgående bane. Midt i hvert spærfag på hver 3. lægte monteres blafresikring i form af skumklods. Skumklods fastgøres med stripps. Ved buede frontispicer og lignende udføres skotrende på lige fod med alm. skotrende. 500 mm underlag til hver side med ekstra bane af banevareundertag udlagt under zink. I tagfoden lægges vandret en ekstra bane undertagsdug. Den monteres 30 mm udover tagfodspladens forkant. Herved sikres, at undertagsdugen passer med forkant fodblik efter montage. Ydermere undgås evt. opfugtning af tagfodspladen under udførsel. Side 3 af 3

9 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af undertagspap NR.: T004/2-A Oplægning af undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Undertagspap oplægges i vandrette baner (kan også monteres i lodrette baner) på underlag af krydsfiner eller brædder. Overlæg skal være 100 mm iht. producents anvisninger. I alle skotrender lægges en ekstra bane undertagspap. Banen ilægges uden samlinger i skotrendens længderetning. Herefter tilpasses de vandrette baner i længden til den valgte skotrendeløsning. Den første bane undertagspap monteres ca. 30 mm udover tagfodspladens forkant. Herved sikres mod evt. opfugtning af tagfodsplade under udførelse. Herudover sikres, at undertagspappen passer med forkant fodblik efter montage. For at fastholde undertagsbaner under oplægning, fastklammes de med klammer i overlæg. Overlæg skal være iht. producents anvisninger. Side 1 af 2

10 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Montering af undertagspap NR.: T004/2-A Oplægning af undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inden montering af afstandslister fjernes slipfolien på de selvklæbende overlæg på såvel underside som overside. Når fodblik er monteret fjernes folien, og undertagspappen fastklæbes til fodblikket. Alternativt kan der i overgang mellem fodblik og undertagspap klæbes med tagklæber. Ved gennembrydninger i tagfladen føres undertagspappen ca. 150 mm med op ad skorstenen. Herved sikres, at undertagspappen kan fastholdes af den skjulte inddækning. Herved sikres det, at overgangene bliver tætte. Ved samtlige gennembrydninger føres pappen ligeledes 150 mm lodret op. Side 2 af 2

11 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. GVO og VLT Veluxtagvinduer monteres i hertil udført ramme af lægter. Når der lægtes til skifer monteres lægterammen 8 mm under overkant på taglægter. Dette udføres, fordi overkant af plastikramme på tagvinduer skal være i niveau med overkanten af taglægter. For maksimal tæthed omkring Veluxvinduer fastklammes stykker af undertag i indvendige hjørner på ramme. Efter hjørner er monteret skæres et X i undertagspappen. Herefter trækkes pappen op omkring lægterammen og klammes fast til rammen. Side 1 af 3

12 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Over alle gennembrydninger monteres en vandrende på skrå som afvander i næste spærfag. Under overliggende bane af undertagspap monteres et ekstra stykke pap, som skal ligge i vandrenden. Her ses vandrende monteret mellem 2 baner undertagspap. Begge baner er monteret op under overliggende vandrette baner af undertagspap. Den underste bane er som gardering ført med op ad lægte og klammet fast. Ved montering af alm. Veluxvinduer som fylder hele spærfagets bredde udføres IKKE lægteramme, fordi isoleringskraven når ud over afstandslisten i begge sider. Se også Velux montagevejledning. Ved montering af smallere tagvinduer (som herover) udføres lægteramme, da isoleringskraven ikke når ud forbi afstandslisten. (Se beskrivelse for udførsel af ramme under GVO montering). Side 2 af 3

13 STANDARDLØSNING TØMRER EMNE: Gennembrydninger i undertag. NR.: T007/0-A Udførelse af gennembrydninger i undertagspap. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvevindue, som herefter skal godkendes af tilsyn. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Isoleringskraven lægges op under vandrenden. Den føres op bag vandrenden og ned i vandrenden igen, hvorefter den ekstra banepap føres ned i renden over isoleringskraven. Det fastholdes med afstandslister. Nærbillede af føromtalte løsning. Afstandsliste monteres i en sådan længde, at det er muligt efterfølgende at oprense vandrende. Omkring faldstammer monteres en rørkrave af gummi eller en tilpasset krave af undertagspap. Gummikrave/papkrave føres med op under vandrende. Her ses vandrender monteret med afvanding til begge sider. Denne løsning er en mulighed i tilfælde af, at gennembrydningen er bredere end standard vandrender. Alternativt kan zinkvandrender anvendes. Afstanden mellem vandrende og gennembrydninger må ikke overstige 500 mm. Side 3 af 3

14 BLIK Index 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 TAGRENDER & RENDEJERN Montage af tagrender og rendejern B001/0-A 02 FODBLIK Montage af fodblik B002/0-A 03 NEDLØB Montage af nedløb B003/0-A 04 SKILLELAG Skillelag B004/0-A 05 KVISTFLUNKER, PLATTER & SKJULT INDDÆKNING Kvistflunker og skjult inddækning Kvistplatter B005/0-A B005/1-A 06 KVISTTAG Kvisttag af zink B006/0-A 07 SKOTRENDER Montage af zinkskotrender Opbygning af skotrende (bredde kvisttage) B007/0-A B007/1-A 08 INDDÆKNINGER & LØSKANTER Inddækninger og løskanter Vindskeder af zink B008/0-A B008/1-A 09 FALDSTAMMEUDLUFTNINGER Faldstammeudluftninger B009/0-A

15 BLIK Index 2:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 10 VENTILATIONSHÆTTER Ventilationshætter B010/0-A 11 NATURSKIFER Oplægning af naturskifer B011/0-A

16 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Montage af tagrender og rendejern NR.: B001/0-A Montage af tagrender og rendejern. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det er ønsket fra tilsynets side, udføres der prøveopsætning omkring tagfod, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. p Tillavningsmål på tagrender: mm mm. Rendejern monteres med maks. afstand 600 mm. Rendejern fastholdes med min. 2 stk. udendørsskuer eks. Topco Træskrue Ruspert 4,0 x mm (en i top og bund). Tagrenderne skal, med mindre andet aftales med tilsynet, monteres med et fald svarende til 2 promille. Dvs. 2 mm pr. m. Tagrenden skal monteres, så forvulst er 10 mm lavere end bagvulst. Der afsluttes med endebunde som loddes i hele tagrendens runding. Side 1 af 2

17 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Montage af tagrender og rendejern NR.: B001/0-A Montage af tagrender og rendejern. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det er ønsket fra tilsynets side, udføres der prøveopsætning omkring tagfod, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tagrender monteres med et overlæg på min. 30 mm og loddes i samlingerne. Ekspansionsstykker skal monteres pr. maks. 15 m på lige længder tagrende og 6 m fra hjørner. Hvor tagrender afsluttes mod tilstødende bygningsdele, skal der holdes en afstand på ca. 10 mm af hensyn til ekspansion. Isatte tudstykker skal tilpasses nedløbets dimension og skal loddes tæt i hele kanten rundt. Side 2 af 2

18 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Hver enkelt side på toppen af hætten bukkes med en kant på følgende mål: 22 x 10 mm. Dette ombuk gør at holderne til toppen af hætten kan loddes herpå. Der laves et ombuk langs siden på hætten. Herved kan siderne loddes korrekt sammen på den udvendige side af hætten. Holdere til toppen på hætten loddes både indvendig og udvendig. Holderne der skal holde toppen af hætten udføres på 65 mm i højden, og afsættes på indvendig ombuk. Herved er luftafkastet tilstrækkelig stor. Side 1 af 4

19 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der skal monteres fuglesikring i aftræksspalten. Blyerstatningen monteres til et stykke zink tilskåret på 65 mm og bukket på mål: 15 x 35 x 20 mm. Blyerstatningen fastgøres som vist på følgende billeder. Butylbånd monteres. Blyerstatning monteres. Der skæres et hak i blyerstatningen tilpasset zinkens længde. Herefter bukkes det med rundt om zinken. Side 2 af 4

20 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Butylbåndet og klæberen på blyerstatningen klemmes sammen i bukkemaskinen. Herefter ser det endelige resultat ud. Herefter påloddes dette stykke til hætten som vist på næste billede. Zinkovergangen monteret på blyerstatningen og loddes fast til hætten langs hele hættens forkant. Af hensyn til stivheden i hættetaget bukkes der et kryds. Side 3 af 4

21 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Ventilationshætter NR.: B010/0-A Tillavning og montage af ventilationshætter. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Hvis det fra tilsynets side er ønsket, monteres prøve på ventilationshætte, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Hættetaget påloddes til holdere. Stormstropper af zink på 1 m i længden påloddes indvendig på begge sider af ventilationshætten. Hætterne fastgøres med stormstropper, der fastsømmes til lægter eller indvendig på spær. Som ekstra gardering fastskrues hætterne til lægter med RF-skrue med neoprenskive. Er hætten bredere end 300 mm, skal der udføres en svineryg. Side 4 af 4

22 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Skifersten skal altid fastgøres med kobbersøm tilhørende produktet. Kobbersømmene til fastholdelse af skifer skal være 2,8 x 40 mm. Ved oplægning af naturskifer, startes der altid med en halv skifersten. Længden af skiferstenen skal være 330 mm. Det kontrolleres, at lægteafstanden svarer overens med producentens anvisninger. NB: Naturskifer lokkes på bagsiden. Skifersten monteres i normalt forbandt svarende til en halv sten forskudt sideværts. NB: Naturskifer sorteres i 3 tykkelser, den tykkeste skifersten oplægges først ved tagfod. Side 1 af 6

23 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Skifer skal monteres med en ca. afstand på 5 mm. Dog maks 8 mm. Indskud tillaves på værksted. De klippes i tillavningsmål på 250 mm x 330 mm. De bukkes på 100 mm x 150 mm. Fladen på 150 mm indflettes mellem skiferstenene. Hvor der monteres indskud langs/omkring div. Gennembrydninger, SKAL indskuddene sømmes med varmeforsinkede papsøm og IKKE kobbersøm! Nærbillede af korrekte søm for fastgørelse af indskud, blindfalse og andet. Side 2 af 6

24 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der skal af hensyn til korrekt afvanding fra tagflade til tagrende monteres vandleder på nederste indskud. Ved montage af zink i skotrender indflettes zinken i overgang til hovedtaget. Generelt kittes der i disse overgange og som vist på følgende billeder. På følgende billeder skal der kittes ved diverse skotrender, inddækninger og gennembrydninger. Denne skiferkit forefindes på lager. Der kittes langs siderne af skotrende i hele skotrendens længde. Side 3 af 6

25 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der kittes omkring inddækninger på hætter og omkring faldstammeudluftning. Tilskåren skifer skal have en min. bredde på 80 mm. Bliver den mindre skal der bruges en bredere skifer som bestilles i 350 mm eller 450 mm bredde. Der kittes omkring Velux uanset vinduestype. Mht. tilpasning af skifer omkring Velux skæres skifer med følgende afstand til inddækning. GVO: Side 30 mm. Top mm. GGL: Side 20 mm. Top mm. Skifer over kvisttage tilskæres med en afstand til kvisttag på ca mm. Langs skjulte inddækninger skal afstanden være ca mm. Side 4 af 6

26 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Der monteres en skiferliste på øverste lægte som underlag for den sidste skifersten. Den fastgøres med galvaniserede papsøm pr. min. 300 mm. Rygning: Der monteres hafter fastsømmet til undersiden af rygningsplanken. Der påsømmes blindfalse med et overlæg på ca. 100 mm. Heri monteres inddækningen der fastholdes med hafterne og den ombukkede blindfals. Endetræet på rygningsplanken inddækkes med ombuk af zink. Gratplanker inddækkes på samme måde som rygningsplanker. Side 5 af 6

27 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Oplægning af naturskifer NR.: B011/0-A Oplægning af naturskifer. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt i tagfod på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Ender af gratplanker pakkes ligeledes ind i zink. Den endelige afstand fra rygnings- /gratplanke til skifer skal efter montage af inddækning være ca. 20 mm af hensyn til tilstrækkelig ventilation. Snestop monteres på den tredje lægte fra tagfod og med en afstand på 600 mm c/c. Snestop fastgøres med papsøm eller skruer til taglægten. Side 6 af 6

28 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. p Eksisterende kvistflunker skal fremstå afrensede og fri for søm og lignende. Under kviste skal der monteres blyerstatninger. Her er vist en blyerstatning af plisseret zink, men Wakaflex kan også anvendes, og skal stadig monteres som vist her. Dvs. det monteres på et stykke vinduesblik, som kan monteres i vinduesfals og loddes til den skjulte inddækning. Vinduesblik/inddækninger under vinduer skal ombukkes i fals. Ombukket skal gå ca. 20 mm ind i fals og være ca. 15 mm højt. Vinduesblikket/inddækningen SKAL indfræses i kviststolpen og loddes sammen med den skjulte inddækning. Skjulte inddækninger monteres med et overlæg på min. 200 mm. Det sikres, at undertagspappen er fastklemt mellem inddækning og flunkeside inden blindfalse fastsømmes. Inddækningen fastgøres på forside af kviststolpe. Side 1 af 3

29 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inddækninger bukkes på værksted i dimension 150 x 150 mm med et ombuk på 15 mm for montage af hafter. Inddækninger hæftes til flunkeside med papsøm inden blindfalsen monteres. Inddækninger fastholdes til hver taglægte med hafter fastsømmet med papsøm. De skjulte inddækninger føres med op ad tagflade. Herved kan zinktag loddes til inddækninger. Inddækningen bukkes og fastsømmes til tagflade. Side 2 af 3

30 STANDARDLØSNING BLIKKENSLAGER EMNE: Kvistflunker og skjult inddækning. NR.: B005/0-A Beklædning af kvistflunker og montage af skjulte inddækninger. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale. Der skal altid udføres prøvefelt ved diverse overgange fra kvist til hovedtag, som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Flunkesider monteres med blindfalse. Blindfalse monteres vinkelret på tagfladen. Blindfalse fabrikeres på værksted i tilskæringsmål 100 mm. De bukkes i målene 60 x 25 x 15 mm. Blindfalse sømmes min. pr. 150 mm med galvaniserede papsøm. Her ses færdig kvistflunkeside med blindfalse monteret vinkelret på tagflade. Side 3 af 3

31 MURER Index 1:1 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER 01 OPLÆGNING AF TEGL Oplægning af tegl M001/0-A 02 BINDING AF TEGL Binding af tegl M002/0-A 03 MONTAGE AF FUGLEGITTER Montage af fuglegitter M003/0-A 04 LIMNING OG TILPASNING AF TEGL Limning og tilpasning af tegl M004/0-A 05 RYGNINGER & GRATER Mørtelfri rygning Mørtelfri rygning (KT-Planke) Mørtelrygninger og grater M005/0-A M005/1-A M005/2-A 06 FORSKELLING AF TEGL Forskelling M006/0-A 07 BRANDKAMSERSTATNING Brandkamserstatning M007/0-A

32 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tegl til brug for skæringer i skotrender og andet limes med en Dow Corning 781 byggesilikone eller et produkt tilsvarende dette. Tagstenene limes, der lægges en bane i overlægget på stenen. Stenene udlægges til tørre på lægterne og skal hærde i minimum 5 timer inden skæring. Teglstenene skal skæres på en stationær vådskærer og ikke med vinkelsliber! Side 1 af 3

33 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tegl skal efter skæring fremstå med glatte og uskadte flader. Skotrendeskæringer skal skæres med ensartet afstand fra midten af skotrenden. Blyerstatninger/forkant på Veluxtagvinduer limes til toppen af teglen med en TEC7 tagstensklæber eller tilsvarende. Teglsten skal ydermere tilpasses omkring tagvinduer. På følgende billeder fremgår det, hvilke tilskæringsmål der påkræves omkring diverse Veluxtagvinduer. Over Veluxtagvinduerne skal tagstenene skæres med en afstand til overkant tagvindue på følgende mål: mm på alle typer. Tagstenene tilpasses langs vinduets sider med en afstand til vinduet på følgende mål: mm på GVO & VLT mm på resterende typer. Side 2 af 3

34 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Limning og tilpasning af tegl NR.: M004/0-A Limning, tilskæring og tilpasning af tegl skal udføres iht. beskrivelsesmateriale og/eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvetilpasning af tegl omkring div. kviste, skotrender m.v., som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Tagstenene tilpasses langs kvistflunker med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses langs siderne af hætter med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses omkring udluftninger med ensartet afstand på mm. Tagstenene tilpasses skotrender således, at skotrendebredden er ca. 200 mm. Side 3 af 3

35 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Mørtelrygninger og grater NR.: M005/2-A Mørtelrygninger og grater. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale og eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Inden rygninger og grater oplægges i mørtel, skal renden mellem de øverste rækker teglsten lukkes ved indlægning af murstensstumper, som vist på dette billede. Det skal sikres, at der er 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og murstensstumperne. Som ekstra gardering for sikring af 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og murstensstumperne kan en strimmel asfaltpap oplægges mellem de øverste lægter, som vist på billedet her. Der skal altid iblandes flest mulige teglstensstumper i mørtelpuden. Rygnings-/gratsten der oplægges vådt i vådt, som alternativ til svumning, påføres et lag fliseklæb og henmures umiddelbart efter i den friske mørtel. Alternativt til oplægning vådt i vådt, som beskrevet på billedet før, kan stenene svummes på bagsiden. Stenene svummes med en mørtel af cement og groft sand i en blanding 1:3. Stenene skal hærde et døgn uden udtørring, Jf. Tegl 36, side Side 1 af 2

36 STANDARDLØSNING MURER EMNE: Mørtelrygninger og grater NR.: M005/2-A Mørtelrygninger og grater. Bygningsdele/detaljer skal altid opbygges iht. beskrivelsesmateriale og eller Tegl 36. Der skal altid udføres prøvefelt på ca. 1 m², som herefter skal godkendes af tilsynet. Den godkendte prøve danner herefter grundlag for udførslen på resten af byggeriet med mindre andet aftales. Rygnings- og gratsten oplægges i en kalkcementmørtel (KC 35/65/650), som vist på billedet her eller en hydraulisk kalkmørtel (KKh 20/80/475). Mørtlerne kan iblandes 4 liter fæhår pr. 80 liter (en balje) mørtel, Jf. Tegl 36, side 17. For at undgå støbeskel er det vigtigt at mørtelpuden lægges i en arbejdsgang. Der skal anvendes samme mørteltype som på rygningen ved evt. efterfyldning. Arbejdet udføres hurtigst muligt og helst samme dag. Ved evt. nattefrost kan der ilægges et el-kabel. Rygningen afdækkes yderligere med vintermåtter. Rygningsstenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst muligt. Rygningen renskæres, når mørtelpuden har sat sig. Mørtelfladen i siderne skal skråne indad og udføres med drypkant. Overgange mellem rygningssten og gratsten skal lukkes på samme måde, som overlæggene på rygningsstenene. Underliggende tagsten rengøres med afsyring i saltsyre. Blandingen må ikke være stærkere end 1 del 30% saltsyre til 20 dele vand. Side 2 af 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere