KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnene. Klageren har endvidere nedlagt påstand om frifindelse over for den af indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Indklagedes påstande Frifindelse for klagerens påstand, samt at klageren tilpligtes at overdrage domænenavnet papirisolering.dk. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2008 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 16. maj 2008, replik af 19. maj 2008 med 2 bilag (5 og 6) og duplik af 10. juni 2008 med 4 bilag (A-D). Registreringsdato: Domænenavnene danskpapirisolering.dk og trekantens-papirisolering.dk er registreret den 21. februar Domænenavnet dansk-papirisolering.dk er registreret den 10. april Domænenavnet papirisolering-danmark.dk er registreret den 9. april Domænenavnet papir-isolering.dk er registreret den 28. februar

2 Sagsfremstilling: Klager har oplyst følgende: Indklagede har siden 14. jan været indehaver af domænet Dette domæne har navn efter arten af et produkt som bruges af mange isolatører i branchen og er ikke kendetegnende for noget specifikt som indklagede beskæftiger sig med. Der henvises til bilag 3 - brev af 25. april 2007 fra Patent og Varemærkestyrelsen som afslår at registrere papirisolering som varemærke, da det, som de begrunder, repræsentere arten af den varer som indklagede sælger/forarbejder. Indklagede og klager har siden september 2005, haft kendskab til hinandens virksomheders eksistens via et fælles kursus hos vores leverandør af papirisolering. Der har siden denne periode været et sporadisk, men godt samarbejde imellem de 2 virksomheder. 28. august 2007 registrer vi så domænerne i forbindelse med, at vi tidligere har omdannet vores firma til et ApS og samtidig får registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS jfr. bilag 1. Dette falder åbenbart indklagede for brystet, da han mener at have rettighederne til navnet "papirisolering" pga hans tidlige registrering af domænet Uden dialog eller anden kommunikation registrerer han blandt mange flere domænenavnene: registreret den 21. feb papirisolering.dk registreret den 21. feb registreret den 21. feb (refererer til vores geografiske beliggenhed i centrum af Trekant-området) Endvidere registrerer han domænenavnet den 10. april 2008, efter vores mail af 8. april 2008 (i dette brev får vi fejlagtigt skrevet domænenavnet med bindestreg), hvor vi appellere til en mindelig overdragelse af domænenavnet, (vi har på dette tidspunkt ikke opdaget de andre navne indklagede har registreret, som krænker og snylter på vores firmanavn) - Se bilag 4 - mail af 8. april Ligeledes registrerer indklagede domænenavnet den 9. april Vores mail af 8. april 2008 ender i øvrigt ud med, at vi bliver ringet op af [A], som er den formelle ejer af Holm Isolering ApS, som i meget iltre toner belærer os om hans rettigheder til navnet papirisolering samt i øvrigt udtaler sig meget nedladende om vores gøren og laden samt hjemmesider, hvilket vi betragter som værende uvæsentligt i denne sammenhæng. Efter en relativ kort, næsten envejs, dialog ender samtalen med, at vi opfordres til at gå til vores advokat, hvis vi vil ham noget. [ ] Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at vi ikke har interesse i at forfølge disse. Ligeledes har indklagede registreret flere udenlandske topdomænenavne af ren chikane/snylteri magen til vores firmanavn og -adresse bla. følgende: 2

3 Listen er muligvis ikke fyldestgørende, da vi ikke har kendskab til, hvorledes udenlandske domænenavne søges ud fra registranten. Klageren har som bilag 1 fremlagt en fuldstændig rapport fra CVR-registeret vedrørende klager, hvoraf fremgår, at klageren har registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS. Som bilag 3 er fremlagt kopi af brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 25. april 2007 vedrørende en ansøgning om registrering af varemærket papirisolering. I brevet meddelte styrelsen under henvisning til varemærkelovens 13, stk. 2, at styrelsen havde fundet, at varemærket ikke havde fornødent særpræg. Som bilag 4 er fremlagt kopi af af 8. april 2008 fra klageren til indklagedes direktør, hvori klageren under henvisning til klagerens binavn anmoder om, at indklagede overdrager domænenavnet dansk-papirisolering.dk til klageren. I klagen har klageren påstået indklagede tilpligtet at overdrage domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som indklagede registrerede den 21. februar 2008, til klageren. Indklagede har i svarskriftet taget bekræftende til genmæle over for denne påstand. Indklagede har oplyst følgende: Vedrørende indklagede kan det oplyses, at indklagede personligt ejer de i sagen omhandlende domæner. Domænerne er udlånt til Holm Isolering ApS. Indklagede er eneanpartshaver i selskabet. Hendes ægtefælle [A] er ansat som direktør. Indklagede, hendes ægtefælle eller selskaber som de kontroller hel eller delvist, ejer ikke Indklagede har ingen kendskab til domænernes ejerforhold. Indklagede begyndte i 2003 at anvende ordet "papirisolering" i forbindelse med isolering af ejendomme. Det er [A]s opfattelse, at han var den første i Danmark til at anvende ordet. En nærmere undersøgelse hos Dansk Sprognævn viser, at ordet ikke findes i hverken nudanskordbog, retskrivningsordbogen eller andre ordbøger. Sammensætningen af ordet papir og isolering er dog i overensstemmelse med dansk retskrivnings tradition for sammensætning af 2 ord. Dansk sprognævn har søgt på ordet i infomedia.dk, og ordet kan spores tilbage til en artikel i Herefter er brugen af ordet tiltaget. Det må derfor konkluderes, at [A] ikke var den første til at bruge ordet, men at han muligvis ikke har hørt om ordet, før han sammensatte de 2 ord. Indklagede registrerede den 14. januar 2005 domænet Domænet er valgt ud fra, at virksomhedens vigtigste isoleringsmateriale er granuleret genbrugspapir. Her skal det be- 3

4 mærkes, at Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo). Klagerne og [A] mødte hinanden på et kursus i september Kurset blev afholdt på et tidspunkt, hvor indklagede var begyndt at bruge ordet samt produktet. På kurset blev klageren introduceret til produktet og har efterfølgende fået teknisk bistand af indklagede. Der har aldrig været tale om et samarbejdsforhold, idet klageren kun har henvendt sig til indklagede med tekniske spørgsmål, idet indklagede var mere erfaren med anvendelse af produktet. Indklagedes virksomhed består i dag af en tregrenet virksomhed. Den første gren importerer granuleret genbrugspapir. Det importerede genbrugspapir anvendes i virksomhedens to øvrige grene. Den anden gren anvender genbrugspapiret til isolering i ejendomme primært i gl. Ribe amt. Der anvendes isoleringsmaskine, trailer og bil. Denne del af virksomheden kan beskrives som den traditionelle håndværksdel. Den sidste gren er en samarbejdsgren. Denne del af virksomheden beskæftiger sig med etablering af et netværk af isoleringsvirksomheder, som skal anvende genbrugspapiret fra virksomheden. Samarbejdspartnerne forpligtes sig til at købe genbrugspapir hos indklagede mod at få know how fra indklagede. Herudover udlånes domæner til samarbejdspartnerne. I øjeblikket er der en samarbejdspartner i Ølgod og en på Fyn. Samarbejdspartneren i Ølgod har lejet og partneren på Fyn har lejet Der er konkrete projekter i gang i trekantsområdet til hvilket formål er indkøbt. Det skal bemærkes, at indklagede fik egenimport i februar måned er taget i brug på Fyn. vil blive taget i brug indenfor 1 måned. vil blive taget i brug inden for et halv år. Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren. Domænet vil derfor blive overdraget snarest muligt. Klageren har i replikken anført følgende: Indklagede skriver, at "Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo)." - Til dette skal bemærkes, at dette gør sig gældende for så vidt angår hulmursisolering. Et simpelt opslag på domænet ville have fortalt, at vi under vores registrerede binavn Dansk Papirsisolering ApS i sagens natur bruger papirisolering i stor stil i andre konstruktioner. Det skal således bemærkes, at klager på indeværende års 4 første måneder har haft en omsætning på papirisolering alene svarende til indklagedes fulde omsætning i hele sidste offentliggjorte årsregnskab. De forretningsmæssige interesser i domænerne, kan således ikke tilsiges at være større for indklagede end klager, måske snare tværtimod. [ ] Det er muligt, at indklagede ikke vil vedkende sig en form for samarbejde, det skal dog bl.a. bemærkes at indklagede således på sin hjemmeside flere steder benytter tekster, efter aftale, som klager først anvendte på sin hjemmeside. Også på andre mindre områder har der været et sporadisk samarbejde. 4

5 Det betvivles, at indklagede ejer domænet da han hverken står som ejer eller registrant. Dette er dog uvæsentligt for sagen. Indklagede skriver i sit svarskrift "Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren..." Dette er ikke korrekt, indklagede oprettede domænet den 21. februar 2008 og vi kontakter ham første gang i denne sag (og i det hele taget i år) 8. april. Domænet er registreret samme dato som domænerne og hvorfor det må antages at det er samme fejlagtige "desperation" som ligger til grund for registreringen og ikke en sund forretningsmæssig beslutning. Om indklagedes krav om overdragelse af domænet skal følgende gøres gældende: Dansk Hulmursisolering ApS har siden september 2005 arbejdet regelmæssigt med produktet papirsisolering og har i dag efterhånden oparbejdet en kundekreds som gør, at der næsten dagligt isoleres med dette produkt. Domænet er erhvervet med henblik på, at tydeliggøre vores arbejde med papirisolering, da vores oprindelige hoveddomæne ikke direkte signalere brugen af dette produkt. Der er siden oprettelsen af firmanavnet Dansk Papirisolering ApS sket en målrettet og tydelig markedsføring med dette firmanavn på selvstændige brochurer, hjemmeside og på anden vis. Brochuren er vedlagt som bilag 6 og ses på forsiden afwww.papir-isolering.dk. Brochuren er lavet på så tidligt et tidspunkt, at vi endnu ikke havde erhvervet domænet. I stedet har vi på brochuren brugt domænenavnet men da det efter vores oplysninger giver lavere ranking på søgemaskinerne, valgte vi senere at satse på det danske domænenavn Vi er netop nu ved, at få finjusteret vores nye hjemmeside layout, hvorfor der ikke er let genkendelighed imellem det man møder på de 2 sider, vil inden for de næste par måneder, når det nye hjemmeside layout er endeligt færdig, blive nedlagt og forwardet til Klageren har som bilag 6 fremlagt kopi af brochuren Dansk PAPIRisolering, som er udgivet af klageren. I folderen benyttes betegnelsen papirisolering generisk, mens Dansk Papirisolering angives som et markedsføringsnavn for klagerens produkter. Indklagede har i duplikken anført følgende: Som dokumentation for anvendes af vedlægges annoncer fra 2005, 2006 og Endvidere vedlægges udskrift fra Ugeavisen Esbjergs kundedatabase. I databasen er hver indrykning noteret. Det skal bemærkes, at der har kørt annoncerer i andre tidsskrifter, men det har ikke været muligt at fremkomme med kopier. Henvisning til forefindes på tøj, klistermærker, messestande samt 2 stor isoleringstraileren. Se evt. billeder på hjemmesiden. Hvad angår er det korrekt, at domænet er ejet af Semberlund byg og papirisolering ApS. Imellem Semberlund byg og isolering ApS og indklagede er der et kontraktforhold, hvor Semberlund byg og papirisolering ApS har forpligtet sig til at overdrage domænet ved ophør af virksomheden eller opsigelse af kontrakten om levering af papirisolering fra indklagede. Kontrakten vil ikke blive fremlagt, idet den indeholder forretningshemmeligheder. 5

6 er ikke en del af denne tvist. Men de faktiske omstændigheder om domænet har relevans, når og skal vurderes. Det første domæne er meget naturligt, idet importeringen af papirisolering foregår i papirisolering-danmark ved indklagede. Udskrift fra CVR registret vedlægges. Domænet svaret derfor til virksomhedens navn. Danmark er ikke en bøjning af ordet dansk. Danmark er et proprium, og ordet dansk er et adjektiv. Der er derfor meget stor forskel på disse to ord. Ordene er almindelige anvendt i det danske sprog og signaler ikke særlige virksomheder, effekter eller lign. Domænerne dansk-papirisolering.dk og danskpapirisolering.dk skal i fremtiden anvendes som hovedhjemmesiden for de selvstændige isoleringsvirksomheden, der bliver registreret som aftager af isoleringsmaterialet fra indklagede. Fra hovedhjemmesiden skal aftageren kunne finde de individuelle hjemmesider. Indklagede er en mindre virksomhed, som har anvendt meget tid på importeringsdelen, derfor er hjemmesiden endnu ikke oprettet. Det sidste domæne, trekantenspapirisolering.dk, vil om kort tid blive taget i brug, idet forhandlingerne med en aftager i trekantsområdet forventes at være etableret inden sommerferien. Det er korrekt, at klageren har en større omsætning end indklagede. At klagerens omsætning er 3 gange så stor med omkring 9 ansatte i forhold til indklagedes omsætning med 1 ansat er uden betydning for sagen. Det relevante forhold er interessen i domænerne. Retspraksis er ikke, at den der er sidst i tid men størst i omsætning vinder ret, tværtimod. Først i tid og med en rimelig forretningsmæssig interesse vinder ret. Indklagede arbejder kun med papirisolering, hvorimod produktet for klageren er sekundært i forhold til bl.a. flamingo. Det må afvises, at indklagede har kopieret ting fra klagerens hjemmeside. Klagerens hjemmeside er, efter indklagedes opfattelse, meget uprofessionel. Kopiering har derfor ingen interesse. Indklagede har derimod udlånt brochure til klageren, som klageren kunne anvende som idékatalog. Hvad angår papir-isolering.dk må det antages, at den er registreret af klageren, idet klageren er bekendt med forvekslingsmuligheden. På registreringstidspunktet havde klageren ingen betydelig omsætning på produktet, men havde udelukkende kendskab til navnet papirisolering gennem indklagedes firma. Klageren opererer i hele landet, herunder Esbjerg. Indklagede opererer primært i Syddanmark, men ønsker med den nye importdel at udvide betragteligt. Sekretariatet har kunnet konstatere, at en søgning på betegnelsen papirisolering i søgemaskinen Google resulterer i ca hits. Ved en gennemgang af de første 50 hits kan det konstateres, at betegnelsen generelt anvendes generisk, herunder på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside, hvor følgende blandt andet fremgår: Papirisolering Papirs isoleringsevne målt med varmestrømsmåler Varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis papiruld og mineraluld er blevet målt. Det gennemsnitlige måleresultat viser, at varmestrømmen gennem papirisolering er 20 pct. større end gennem mineraluld. Et andet resultat af målingerne er, at fugtindholdet i papirisoleringen ikke ser ud til at forringe varmeisoleringsevnen, så længe der er tale om konstruktioner med et acceptabelt fugtindhold. 6

7 Ved søgning på betegnelsen dansk papirisolering fremkommer 8 hits, som alle relaterer sig til klageren. Domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk er ikke set aktivt anvendt for en hjemmeside, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har ved opslag den 28. august 2008 på domænenavnet papir-isolering.dk taget følgende kopi: Der er ikke set væsentlige ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering ApS nyder beskyttelse efter markedsføringslovens 18, at ordet Danmark i domænenavnet papirisolering-danmark.dk er en grammatisk bøjning af dansk og dermed ligger tæt op ad klagerens forretningskendetegn, at indklagede var i ond tro, da indklagede registrerede domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantenspapirisolering.dk, at indklagede ved sin brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantens-papirisolering.dk krænker og snylter på klagerens forretningskendetegn, at indklagede dermed har handlet i strid med markedsføringslovens 18, 7

8 at klageren ikke er bekendt med en konkurrencesituation i trekantsområdet og på Fyn, og at indklagedes anbringende om, at klagen skulle være motiveret heraf, bestrides, at der i forhold til klagerens selvstændige påstand henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, hvoraf fremgår, at ordet papirisolering ikke har fornødent særpræg, og at der i forhold til klagerens selvstændige påstand i øvrigt henvises til klagenævnets afgørelse i sag nr vedrørende domænenavnet head-set.dk. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk primært er tilknyttet den virksomhed, som indklagede beskæftiger sig med, at ordene dansk, papir, isolering, danmark og trekanten er generelle ord, som ikke henviser til en bestemt virksomhed, at indklagede har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagede har godtgjort, at domænerne ikke er købt med henblik på markedsføring i strid med markedsføringsloven eller lov om god domæneskik, at klagerens eneste formål med nærværende sag er at påtvinge indklagede at indstille konkurrencen i trekantsområdet og på Fyn, at det til støtte for indklagedes selvstændige påstand gøres gældende, at køb af et domænenavn med en bindestreg i modsætning til det oprindelige domænenavn uden bindestreg af en virksomhed indenfor samme branche og konkurrenceområde efter fast praksis anses for at være i strid med såvel domæneloven som markedsføringsloven, at klagerens brug af domænenavnet papir-isolering.dk er egnet til at skabe forveksling mellem klageren og indklagede, og at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med domæneloven 12 samt markedsføringslovens 18. Nævnets bemærkninger: Indklagede har til støtte for sin selvstændige påstand gjort gældende, at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med markedsføringslovens 18. Klageren har herover for påstået frifindelse under henvisning til, at betegnelsen papirisolering er en almindelig betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsret til. Nævnet lægger på baggrund af det oplyste til grund, at betegnelsen papirisolering i almindelighed anvendes som en beskrivende betegnelse for det produkt, som blandt andre klager og indklagede udbyder. Betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil indklagede påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må indklagede derfor godtgøre, at indklagede har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at indklagede har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Dette understøttes dels af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, dels af sekretariatets undersøgelser. Selv om indklagede ikke har eneret til betegnelsen papirisolering, forudsætter klagers anvendelse af domænenavnet papir-isolering.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). 8

9 Ved at vælge at drive sin virksomheds hjemmeside under domænenavnet papirisolering.dk løber indklagede den risiko, at denne betegnelse der som nævnt er rent beskrivende eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, der som led i markedsføringen af samme type ydelser har behov for at anvende ydelsernes generiske betegnelse, herunder som domænenavn. Klageren har erhvervet domænenavnet papir-isolering.dk til brug for sin virksomhed, som blandt andet driver erhverv med papirisolering. Klageren anvender ikke betegnelsen på en sådan måde, at der fx gives indtryk af, at klageren skulle være den eneste internetbaserede udbyder af varer og ydelser relateret til papirisolering, og der er ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at klagers registrering og brug af domænenavnet papir-isolering.dk skulle være retsstridig i forhold til indklagede. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage indklagedes selvstændige påstand til følge. Klageren har til støtte for sin påstand vedrørende domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering, er beskyttet efter markedsføringslovens 18. Betegnelsen dansk papirisolering består af ord, der fremstår som en beskrivelse af klagers ydelser og nationale tilhørsforhold, og betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen dansk papirisolering, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at klageren har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Selv om klageren ikke kan få medhold i sine kendetegnsretlige indsigelser over for indklagedes brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, skal indklagede dog ved sin brug af domænenavnene overholde god domænenavnsskik, jf. ovenfor. Domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i alt væsentligt identiske med klagerens binavn. Når henses hertil samt til, at indklagede foretog registrering af danskpapirisolering.dk samtidig med, at indklagede registrerede domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som ifølge indklagedes egne oplysninger er registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering af netop domænenavnene danskpapirisolering.dk og danskpapirisolering.dk er sket på samme baggrund. Registreringerne må derfor antages at være foranlediget af indklagedes kendskab til klagerens brug af selskabsnavnet Dansk Papirisolering og af den konflikt, som der tilsyneladende har været mellem parterne på tidspunktet for registreringerne af domænenavnene. Det må på denne baggrund antages, at indklagedes registrering af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er sket med det formål enten at lede internetbrugere, der søger efter klageren på internettet, hen til hjemmesiden for indklagedes egen virksomhed eller med henblik på at chikanere klageren. 9

10 Indklagede synes dermed ikke at have nogen loyal interesse i at opretholde registreringerne af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk, som klageren har et åbenlyst behov for at kunne gøre brug af. Indklagedes fastholdelse af disse domænenavnsregistreringer kommer herefter til at fremstå som illoyal over for klageren og dermed som stridende mod god domænenavnsskik, da registreringerne er til væsentlig gene for klageren, dels fordi de er forvekslelige med klagers selskabsnavn og egnede til at skabe forvirring hos klagers kunder, dels fordi registreringerne hindrer klageren i at registrere sit selskabsnavn som domænenavn. Nævnet finder på denne baggrund, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1. For så vidt angår domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, er der tale om to domænenavne, der begge er sammenstillinger af almindelige beskrivende ord, som ikke heller ikke når de sættes sammen umiddelbart forbindes med klageren eller klagerens virksomhed. Det kan samtidig ikke afvises, at indklagede som selv driver virksomhed med papirisolering kan have en loyal interesse i at registrere og gøre brug af disse domænenavne. Nævnet finder derfor, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at give klageren medhold i den del af klagers påstande, som vedrører dem. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Betina Sørensen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Dansk Hulmursisolering ApS. Overførslerne gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne for klagen vedrørende danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk tilbagebetales til klageren. Der kan ikke gives klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, medhold i, at indklagede, Betina Sørensen, skal overdrage domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren. Der kan ikke gives indklagede, Betina Sørensen, medhold i, at klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, skal overdrage domænenavnet papir-isolering.dk til indklagede. Dato: 29. december 2008 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Thomas Riis 10

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere