KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnene. Klageren har endvidere nedlagt påstand om frifindelse over for den af indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Indklagedes påstande Frifindelse for klagerens påstand, samt at klageren tilpligtes at overdrage domænenavnet papirisolering.dk. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2008 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 16. maj 2008, replik af 19. maj 2008 med 2 bilag (5 og 6) og duplik af 10. juni 2008 med 4 bilag (A-D). Registreringsdato: Domænenavnene danskpapirisolering.dk og trekantens-papirisolering.dk er registreret den 21. februar Domænenavnet dansk-papirisolering.dk er registreret den 10. april Domænenavnet papirisolering-danmark.dk er registreret den 9. april Domænenavnet papir-isolering.dk er registreret den 28. februar

2 Sagsfremstilling: Klager har oplyst følgende: Indklagede har siden 14. jan været indehaver af domænet Dette domæne har navn efter arten af et produkt som bruges af mange isolatører i branchen og er ikke kendetegnende for noget specifikt som indklagede beskæftiger sig med. Der henvises til bilag 3 - brev af 25. april 2007 fra Patent og Varemærkestyrelsen som afslår at registrere papirisolering som varemærke, da det, som de begrunder, repræsentere arten af den varer som indklagede sælger/forarbejder. Indklagede og klager har siden september 2005, haft kendskab til hinandens virksomheders eksistens via et fælles kursus hos vores leverandør af papirisolering. Der har siden denne periode været et sporadisk, men godt samarbejde imellem de 2 virksomheder. 28. august 2007 registrer vi så domænerne i forbindelse med, at vi tidligere har omdannet vores firma til et ApS og samtidig får registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS jfr. bilag 1. Dette falder åbenbart indklagede for brystet, da han mener at have rettighederne til navnet "papirisolering" pga hans tidlige registrering af domænet Uden dialog eller anden kommunikation registrerer han blandt mange flere domænenavnene: registreret den 21. feb papirisolering.dk registreret den 21. feb registreret den 21. feb (refererer til vores geografiske beliggenhed i centrum af Trekant-området) Endvidere registrerer han domænenavnet den 10. april 2008, efter vores mail af 8. april 2008 (i dette brev får vi fejlagtigt skrevet domænenavnet med bindestreg), hvor vi appellere til en mindelig overdragelse af domænenavnet, (vi har på dette tidspunkt ikke opdaget de andre navne indklagede har registreret, som krænker og snylter på vores firmanavn) - Se bilag 4 - mail af 8. april Ligeledes registrerer indklagede domænenavnet den 9. april Vores mail af 8. april 2008 ender i øvrigt ud med, at vi bliver ringet op af [A], som er den formelle ejer af Holm Isolering ApS, som i meget iltre toner belærer os om hans rettigheder til navnet papirisolering samt i øvrigt udtaler sig meget nedladende om vores gøren og laden samt hjemmesider, hvilket vi betragter som værende uvæsentligt i denne sammenhæng. Efter en relativ kort, næsten envejs, dialog ender samtalen med, at vi opfordres til at gå til vores advokat, hvis vi vil ham noget. [ ] Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at vi ikke har interesse i at forfølge disse. Ligeledes har indklagede registreret flere udenlandske topdomænenavne af ren chikane/snylteri magen til vores firmanavn og -adresse bla. følgende: 2

3 Listen er muligvis ikke fyldestgørende, da vi ikke har kendskab til, hvorledes udenlandske domænenavne søges ud fra registranten. Klageren har som bilag 1 fremlagt en fuldstændig rapport fra CVR-registeret vedrørende klager, hvoraf fremgår, at klageren har registreret binavnet Dansk Papirisolering ApS. Som bilag 3 er fremlagt kopi af brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 25. april 2007 vedrørende en ansøgning om registrering af varemærket papirisolering. I brevet meddelte styrelsen under henvisning til varemærkelovens 13, stk. 2, at styrelsen havde fundet, at varemærket ikke havde fornødent særpræg. Som bilag 4 er fremlagt kopi af af 8. april 2008 fra klageren til indklagedes direktør, hvori klageren under henvisning til klagerens binavn anmoder om, at indklagede overdrager domænenavnet dansk-papirisolering.dk til klageren. I klagen har klageren påstået indklagede tilpligtet at overdrage domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som indklagede registrerede den 21. februar 2008, til klageren. Indklagede har i svarskriftet taget bekræftende til genmæle over for denne påstand. Indklagede har oplyst følgende: Vedrørende indklagede kan det oplyses, at indklagede personligt ejer de i sagen omhandlende domæner. Domænerne er udlånt til Holm Isolering ApS. Indklagede er eneanpartshaver i selskabet. Hendes ægtefælle [A] er ansat som direktør. Indklagede, hendes ægtefælle eller selskaber som de kontroller hel eller delvist, ejer ikke Indklagede har ingen kendskab til domænernes ejerforhold. Indklagede begyndte i 2003 at anvende ordet "papirisolering" i forbindelse med isolering af ejendomme. Det er [A]s opfattelse, at han var den første i Danmark til at anvende ordet. En nærmere undersøgelse hos Dansk Sprognævn viser, at ordet ikke findes i hverken nudanskordbog, retskrivningsordbogen eller andre ordbøger. Sammensætningen af ordet papir og isolering er dog i overensstemmelse med dansk retskrivnings tradition for sammensætning af 2 ord. Dansk sprognævn har søgt på ordet i infomedia.dk, og ordet kan spores tilbage til en artikel i Herefter er brugen af ordet tiltaget. Det må derfor konkluderes, at [A] ikke var den første til at bruge ordet, men at han muligvis ikke har hørt om ordet, før han sammensatte de 2 ord. Indklagede registrerede den 14. januar 2005 domænet Domænet er valgt ud fra, at virksomhedens vigtigste isoleringsmateriale er granuleret genbrugspapir. Her skal det be- 3

4 mærkes, at Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo). Klagerne og [A] mødte hinanden på et kursus i september Kurset blev afholdt på et tidspunkt, hvor indklagede var begyndt at bruge ordet samt produktet. På kurset blev klageren introduceret til produktet og har efterfølgende fået teknisk bistand af indklagede. Der har aldrig været tale om et samarbejdsforhold, idet klageren kun har henvendt sig til indklagede med tekniske spørgsmål, idet indklagede var mere erfaren med anvendelse af produktet. Indklagedes virksomhed består i dag af en tregrenet virksomhed. Den første gren importerer granuleret genbrugspapir. Det importerede genbrugspapir anvendes i virksomhedens to øvrige grene. Den anden gren anvender genbrugspapiret til isolering i ejendomme primært i gl. Ribe amt. Der anvendes isoleringsmaskine, trailer og bil. Denne del af virksomheden kan beskrives som den traditionelle håndværksdel. Den sidste gren er en samarbejdsgren. Denne del af virksomheden beskæftiger sig med etablering af et netværk af isoleringsvirksomheder, som skal anvende genbrugspapiret fra virksomheden. Samarbejdspartnerne forpligtes sig til at købe genbrugspapir hos indklagede mod at få know how fra indklagede. Herudover udlånes domæner til samarbejdspartnerne. I øjeblikket er der en samarbejdspartner i Ølgod og en på Fyn. Samarbejdspartneren i Ølgod har lejet og partneren på Fyn har lejet Der er konkrete projekter i gang i trekantsområdet til hvilket formål er indkøbt. Det skal bemærkes, at indklagede fik egenimport i februar måned er taget i brug på Fyn. vil blive taget i brug indenfor 1 måned. vil blive taget i brug inden for et halv år. Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren. Domænet vil derfor blive overdraget snarest muligt. Klageren har i replikken anført følgende: Indklagede skriver, at "Dansk Hulmursisolering ApS i henhold til deres hjemmeside primært anvender polystyren (Flamingo)." - Til dette skal bemærkes, at dette gør sig gældende for så vidt angår hulmursisolering. Et simpelt opslag på domænet ville have fortalt, at vi under vores registrerede binavn Dansk Papirsisolering ApS i sagens natur bruger papirisolering i stor stil i andre konstruktioner. Det skal således bemærkes, at klager på indeværende års 4 første måneder har haft en omsætning på papirisolering alene svarende til indklagedes fulde omsætning i hele sidste offentliggjorte årsregnskab. De forretningsmæssige interesser i domænerne, kan således ikke tilsiges at være større for indklagede end klager, måske snare tværtimod. [ ] Det er muligt, at indklagede ikke vil vedkende sig en form for samarbejde, det skal dog bl.a. bemærkes at indklagede således på sin hjemmeside flere steder benytter tekster, efter aftale, som klager først anvendte på sin hjemmeside. Også på andre mindre områder har der været et sporadisk samarbejde. 4

5 Det betvivles, at indklagede ejer domænet da han hverken står som ejer eller registrant. Dette er dog uvæsentligt for sagen. Indklagede skriver i sit svarskrift "Hvad angår oplyser indklagede, at domænet blev registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren..." Dette er ikke korrekt, indklagede oprettede domænet den 21. februar 2008 og vi kontakter ham første gang i denne sag (og i det hele taget i år) 8. april. Domænet er registreret samme dato som domænerne og hvorfor det må antages at det er samme fejlagtige "desperation" som ligger til grund for registreringen og ikke en sund forretningsmæssig beslutning. Om indklagedes krav om overdragelse af domænet skal følgende gøres gældende: Dansk Hulmursisolering ApS har siden september 2005 arbejdet regelmæssigt med produktet papirsisolering og har i dag efterhånden oparbejdet en kundekreds som gør, at der næsten dagligt isoleres med dette produkt. Domænet er erhvervet med henblik på, at tydeliggøre vores arbejde med papirisolering, da vores oprindelige hoveddomæne ikke direkte signalere brugen af dette produkt. Der er siden oprettelsen af firmanavnet Dansk Papirisolering ApS sket en målrettet og tydelig markedsføring med dette firmanavn på selvstændige brochurer, hjemmeside og på anden vis. Brochuren er vedlagt som bilag 6 og ses på forsiden afwww.papir-isolering.dk. Brochuren er lavet på så tidligt et tidspunkt, at vi endnu ikke havde erhvervet domænet. I stedet har vi på brochuren brugt domænenavnet men da det efter vores oplysninger giver lavere ranking på søgemaskinerne, valgte vi senere at satse på det danske domænenavn Vi er netop nu ved, at få finjusteret vores nye hjemmeside layout, hvorfor der ikke er let genkendelighed imellem det man møder på de 2 sider, vil inden for de næste par måneder, når det nye hjemmeside layout er endeligt færdig, blive nedlagt og forwardet til Klageren har som bilag 6 fremlagt kopi af brochuren Dansk PAPIRisolering, som er udgivet af klageren. I folderen benyttes betegnelsen papirisolering generisk, mens Dansk Papirisolering angives som et markedsføringsnavn for klagerens produkter. Indklagede har i duplikken anført følgende: Som dokumentation for anvendes af vedlægges annoncer fra 2005, 2006 og Endvidere vedlægges udskrift fra Ugeavisen Esbjergs kundedatabase. I databasen er hver indrykning noteret. Det skal bemærkes, at der har kørt annoncerer i andre tidsskrifter, men det har ikke været muligt at fremkomme med kopier. Henvisning til forefindes på tøj, klistermærker, messestande samt 2 stor isoleringstraileren. Se evt. billeder på hjemmesiden. Hvad angår er det korrekt, at domænet er ejet af Semberlund byg og papirisolering ApS. Imellem Semberlund byg og isolering ApS og indklagede er der et kontraktforhold, hvor Semberlund byg og papirisolering ApS har forpligtet sig til at overdrage domænet ved ophør af virksomheden eller opsigelse af kontrakten om levering af papirisolering fra indklagede. Kontrakten vil ikke blive fremlagt, idet den indeholder forretningshemmeligheder. 5

6 er ikke en del af denne tvist. Men de faktiske omstændigheder om domænet har relevans, når og skal vurderes. Det første domæne er meget naturligt, idet importeringen af papirisolering foregår i papirisolering-danmark ved indklagede. Udskrift fra CVR registret vedlægges. Domænet svaret derfor til virksomhedens navn. Danmark er ikke en bøjning af ordet dansk. Danmark er et proprium, og ordet dansk er et adjektiv. Der er derfor meget stor forskel på disse to ord. Ordene er almindelige anvendt i det danske sprog og signaler ikke særlige virksomheder, effekter eller lign. Domænerne dansk-papirisolering.dk og danskpapirisolering.dk skal i fremtiden anvendes som hovedhjemmesiden for de selvstændige isoleringsvirksomheden, der bliver registreret som aftager af isoleringsmaterialet fra indklagede. Fra hovedhjemmesiden skal aftageren kunne finde de individuelle hjemmesider. Indklagede er en mindre virksomhed, som har anvendt meget tid på importeringsdelen, derfor er hjemmesiden endnu ikke oprettet. Det sidste domæne, trekantenspapirisolering.dk, vil om kort tid blive taget i brug, idet forhandlingerne med en aftager i trekantsområdet forventes at være etableret inden sommerferien. Det er korrekt, at klageren har en større omsætning end indklagede. At klagerens omsætning er 3 gange så stor med omkring 9 ansatte i forhold til indklagedes omsætning med 1 ansat er uden betydning for sagen. Det relevante forhold er interessen i domænerne. Retspraksis er ikke, at den der er sidst i tid men størst i omsætning vinder ret, tværtimod. Først i tid og med en rimelig forretningsmæssig interesse vinder ret. Indklagede arbejder kun med papirisolering, hvorimod produktet for klageren er sekundært i forhold til bl.a. flamingo. Det må afvises, at indklagede har kopieret ting fra klagerens hjemmeside. Klagerens hjemmeside er, efter indklagedes opfattelse, meget uprofessionel. Kopiering har derfor ingen interesse. Indklagede har derimod udlånt brochure til klageren, som klageren kunne anvende som idékatalog. Hvad angår papir-isolering.dk må det antages, at den er registreret af klageren, idet klageren er bekendt med forvekslingsmuligheden. På registreringstidspunktet havde klageren ingen betydelig omsætning på produktet, men havde udelukkende kendskab til navnet papirisolering gennem indklagedes firma. Klageren opererer i hele landet, herunder Esbjerg. Indklagede opererer primært i Syddanmark, men ønsker med den nye importdel at udvide betragteligt. Sekretariatet har kunnet konstatere, at en søgning på betegnelsen papirisolering i søgemaskinen Google resulterer i ca hits. Ved en gennemgang af de første 50 hits kan det konstateres, at betegnelsen generelt anvendes generisk, herunder på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside, hvor følgende blandt andet fremgår: Papirisolering Papirs isoleringsevne målt med varmestrømsmåler Varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis papiruld og mineraluld er blevet målt. Det gennemsnitlige måleresultat viser, at varmestrømmen gennem papirisolering er 20 pct. større end gennem mineraluld. Et andet resultat af målingerne er, at fugtindholdet i papirisoleringen ikke ser ud til at forringe varmeisoleringsevnen, så længe der er tale om konstruktioner med et acceptabelt fugtindhold. 6

7 Ved søgning på betegnelsen dansk papirisolering fremkommer 8 hits, som alle relaterer sig til klageren. Domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk er ikke set aktivt anvendt for en hjemmeside, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har ved opslag den 28. august 2008 på domænenavnet papir-isolering.dk taget følgende kopi: Der er ikke set væsentlige ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering ApS nyder beskyttelse efter markedsføringslovens 18, at ordet Danmark i domænenavnet papirisolering-danmark.dk er en grammatisk bøjning af dansk og dermed ligger tæt op ad klagerens forretningskendetegn, at indklagede var i ond tro, da indklagede registrerede domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantenspapirisolering.dk, at indklagede ved sin brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, danskpapirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk, og trekantens-papirisolering.dk krænker og snylter på klagerens forretningskendetegn, at indklagede dermed har handlet i strid med markedsføringslovens 18, 7

8 at klageren ikke er bekendt med en konkurrencesituation i trekantsområdet og på Fyn, og at indklagedes anbringende om, at klagen skulle være motiveret heraf, bestrides, at der i forhold til klagerens selvstændige påstand henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, hvoraf fremgår, at ordet papirisolering ikke har fornødent særpræg, og at der i forhold til klagerens selvstændige påstand i øvrigt henvises til klagenævnets afgørelse i sag nr vedrørende domænenavnet head-set.dk. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk primært er tilknyttet den virksomhed, som indklagede beskæftiger sig med, at ordene dansk, papir, isolering, danmark og trekanten er generelle ord, som ikke henviser til en bestemt virksomhed, at indklagede har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagede har godtgjort, at domænerne ikke er købt med henblik på markedsføring i strid med markedsføringsloven eller lov om god domæneskik, at klagerens eneste formål med nærværende sag er at påtvinge indklagede at indstille konkurrencen i trekantsområdet og på Fyn, at det til støtte for indklagedes selvstændige påstand gøres gældende, at køb af et domænenavn med en bindestreg i modsætning til det oprindelige domænenavn uden bindestreg af en virksomhed indenfor samme branche og konkurrenceområde efter fast praksis anses for at være i strid med såvel domæneloven som markedsføringsloven, at klagerens brug af domænenavnet papir-isolering.dk er egnet til at skabe forveksling mellem klageren og indklagede, og at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med domæneloven 12 samt markedsføringslovens 18. Nævnets bemærkninger: Indklagede har til støtte for sin selvstændige påstand gjort gældende, at klagerens registrering af domænenavnet papir-isolering.dk er i strid med markedsføringslovens 18. Klageren har herover for påstået frifindelse under henvisning til, at betegnelsen papirisolering er en almindelig betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsret til. Nævnet lægger på baggrund af det oplyste til grund, at betegnelsen papirisolering i almindelighed anvendes som en beskrivende betegnelse for det produkt, som blandt andre klager og indklagede udbyder. Betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil indklagede påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må indklagede derfor godtgøre, at indklagede har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at indklagede har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Dette understøttes dels af Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. april 2007, jf. bilag 3, dels af sekretariatets undersøgelser. Selv om indklagede ikke har eneret til betegnelsen papirisolering, forudsætter klagers anvendelse af domænenavnet papir-isolering.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). 8

9 Ved at vælge at drive sin virksomheds hjemmeside under domænenavnet papirisolering.dk løber indklagede den risiko, at denne betegnelse der som nævnt er rent beskrivende eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, der som led i markedsføringen af samme type ydelser har behov for at anvende ydelsernes generiske betegnelse, herunder som domænenavn. Klageren har erhvervet domænenavnet papir-isolering.dk til brug for sin virksomhed, som blandt andet driver erhverv med papirisolering. Klageren anvender ikke betegnelsen på en sådan måde, at der fx gives indtryk af, at klageren skulle være den eneste internetbaserede udbyder af varer og ydelser relateret til papirisolering, og der er ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at klagers registrering og brug af domænenavnet papir-isolering.dk skulle være retsstridig i forhold til indklagede. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage indklagedes selvstændige påstand til følge. Klageren har til støtte for sin påstand vedrørende domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk gjort gældende, at klagerens binavn, Dansk Papirisolering, er beskyttet efter markedsføringslovens 18. Betegnelsen dansk papirisolering består af ord, der fremstår som en beskrivelse af klagers ydelser og nationale tilhørsforhold, og betegnelsen har derfor som udgangspunkt ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Vil klageren påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen dansk papirisolering, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at klageren har godtgjort, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Selv om klageren ikke kan få medhold i sine kendetegnsretlige indsigelser over for indklagedes brug af domænenavnene danskpapirisolering.dk, dansk-papirisolering.dk, papirisoleringdanmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, skal indklagede dog ved sin brug af domænenavnene overholde god domænenavnsskik, jf. ovenfor. Domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i alt væsentligt identiske med klagerens binavn. Når henses hertil samt til, at indklagede foretog registrering af danskpapirisolering.dk samtidig med, at indklagede registrerede domænenavnet haastrupvej138papirisolering.dk, som ifølge indklagedes egne oplysninger er registreret i desperation over, at indklagede blev kontaktet af klageren, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering af netop domænenavnene danskpapirisolering.dk og danskpapirisolering.dk er sket på samme baggrund. Registreringerne må derfor antages at være foranlediget af indklagedes kendskab til klagerens brug af selskabsnavnet Dansk Papirisolering og af den konflikt, som der tilsyneladende har været mellem parterne på tidspunktet for registreringerne af domænenavnene. Det må på denne baggrund antages, at indklagedes registrering af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er sket med det formål enten at lede internetbrugere, der søger efter klageren på internettet, hen til hjemmesiden for indklagedes egen virksomhed eller med henblik på at chikanere klageren. 9

10 Indklagede synes dermed ikke at have nogen loyal interesse i at opretholde registreringerne af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk, som klageren har et åbenlyst behov for at kunne gøre brug af. Indklagedes fastholdelse af disse domænenavnsregistreringer kommer herefter til at fremstå som illoyal over for klageren og dermed som stridende mod god domænenavnsskik, da registreringerne er til væsentlig gene for klageren, dels fordi de er forvekslelige med klagers selskabsnavn og egnede til at skabe forvirring hos klagers kunder, dels fordi registreringerne hindrer klageren i at registrere sit selskabsnavn som domænenavn. Nævnet finder på denne baggrund, at indklagedes registrering og fastholdelse af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1. For så vidt angår domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk, er der tale om to domænenavne, der begge er sammenstillinger af almindelige beskrivende ord, som ikke heller ikke når de sættes sammen umiddelbart forbindes med klageren eller klagerens virksomhed. Det kan samtidig ikke afvises, at indklagede som selv driver virksomhed med papirisolering kan have en loyal interesse i at registrere og gøre brug af disse domænenavne. Nævnet finder derfor, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at give klageren medhold i den del af klagers påstande, som vedrører dem. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Betina Sørensen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Dansk Hulmursisolering ApS. Overførslerne gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne for klagen vedrørende danskpapirisolering.dk og dansk-papirisolering.dk tilbagebetales til klageren. Der kan ikke gives klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, medhold i, at indklagede, Betina Sørensen, skal overdrage domænenavnene papirisolering-danmark.dk og trekantens-papirisolering.dk til klageren. Der kan ikke gives indklagede, Betina Sørensen, medhold i, at klageren, Dansk Hulmursisolering ApS, skal overdrage domænenavnet papir-isolering.dk til indklagede. Dato: 29. december 2008 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Thomas Riis 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1444 Klager: Psykiatrisk Privatklinik ApS Dronningens Tværgade 46, st. 1302 København K v/advokat Thomas Markert Indklagede: Kurt Harding Mølgaard Grejsdalsvej 189 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1229 Klager: Den Gamle Skole Millinge ApS Energivej 2 5600 Faaborg v/advokat Jørn Frølich Indklagede: Arne Nielsen Skolestræde 6 Nordenbro 5932 Humble Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0015 Klager: SCANINVEST ApS Løkkevej 14 5500 Middelfart og Car To Lease GmbH Scandinavien Park 11 24983 Handewitt Tyskland Indklagede: CTL Cars to lease AB Korgvideregränd

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1408 Klager: Skallerup Klit Feriecenter A/S Ndr. Klitvej 21 Sønderlev 9800 Hjørring Indklagede: Ib Rolighed Larsen Krøyersvej 4 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 604 Klager: CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Sværtegade 3 Postboks 2116 1014 København K Indklagede: DJØF Gothersgade 133 1123 København K v/advokat Lisbet Andersen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere