Den lille lune. - for byggefagfolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lille lune. - for byggefagfolk"

Transkript

1 Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007

2 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor temaet er at spare på energiforbruget i det danske byggeri. Ved at følge de anviste konstruktionseksempler og isoleringstykkelser vil der være stor sandsynlighed for at et hus overholder det energikrav, der er påkrævet. Læs mere i afsnittet Bygningsreglement 2006 om de samlede krav til fremtidens byggeri. Skulle der være oplysninger som du ikke kan finde, så kig ind på eller ring til os på telefon Vi ønsker dig god læselyst. A/S Indhold Internet BR-guide Produktguide Konstruktionsguide Brochuretjenesten Lovbibliotek Beregningsprogrammer Så meget sparer du Bygningsreglement 2006 Energiforbrug Energirammer Sommerhuse og tilbygninger Bygningsreglementernes krav Anbefalede isoleringstykkelser Tætning af hus Vindtætning Dampspærre Fugtspærre Tætning af hus Krav til tæthed Produktegenskaber Varmeledning l-værdi og U-værdi Lydisolering Brandisolering Fugt Nybyg konstruktioner Terrændæk Kælderkonstruktioner Ydervægge Tag Renovering og efterisolering Efterisolering af krybekælder Efterisolering af etageadskillelse Efterisolering af hulmur Efterisolering af ydervæg Dampspærre ved efterisolering Efterisolering af gitterspær Efterisolering af hanebåndspær

3 Din egen indgang På har vi fire forskellige indgange til faggrupper: Projekterende, entreprenører, forhandler, håndværkere m.m. og gør-det-selv folk. Du har dermed din egen indgang, hvor vi har samlet alt, hvad du har brug for. Det er enkelt og overskueligt, og du kan hurtigt finde præcis det, du søger. opdateres løbende med nyheder, information, produktviden m.m. 4 5

4 BR-guide Se løsninger Når du går ind på BR-guiden kan du finde/scrolle ned over de nye tillæg til bygningsreglement BR- 95 og BR-S 98, klikke ind på det, der interesserer dig og få løsning, kommentar eller forklaring. BR-guide Beregn energibehovet For at hjælpe projekterende, rådgivende, entreprenører og andre af byggeriets parter har udarbejdet et beregningsprogram, der beregner konsekvenserne i energitabet, når forskellige forudsætninger ændres i et typisk enfamilieshus. Beregningerne er vejledende, men kan give dig et fingerpeg om hvilke parametre, der kan betyde noget for dig. 6 7

5 Produktguide Produktguide I vores produktguide får du information om alle vores produkter: Hvor og hvordan de kan anvendes og al den nødvendige dokumentation, du har behov for. Produktbeskrivelser Datablade Arbejdsvejledninger Leverandørbrugsanvisninger PRINT VENLIG VERSION 8 9

6 Konstruktionsguide Konstruktionsguide I vores konstruktionsguide får du en udførlig beskrivelse af forskellige typer bygningskonstruktioner. En hurtig søgefunktion samt dybdegående beskrivelser og illustrationer af de enkelte konstruktioner, gør konstruktionsguiden til et uundværligt værktøj for alle der arbejder med planlægning, projektering og udførelse af byggeri. 10 PRINT VENLIG VERSION 11

7 Brochuretjeneste tilbyder et omfattende bibliotek med brochurer. Brochuretjeneste Du kan downloade eller printe brochurer, og et brugervenligt design betyder, at du hurtigt kan finde den brochure, du søger

8 Lovbibliotek og andre links Vi har samlet byggelovgivningen på www. rockwool.dk, så du altid har den nyeste lovgivning lige ved hånden og ikke behøver søge flere steder. Derudover finder du også her andre relevante links. Beregningsprogrammer Vi har designet en række målrettede beregningsprogrammer til at gøre hverdagen lettere for dig. Du skal blot indtaste dine data, så giver vi svaret. A/S udvikler løbende beregningsprogrammer, så tjek for de seneste programmer

9 Så meget sparer du Så meget sparer du Med dette program kan du hurtigt beregne, hvor meget der kan spares i energi og penge ved at efterisolere forskellige konstruktioner i et hus

10 Bygningsreglement 2006 Bygningsreglement 2006 Tillæg 12 til bygningsreglement 1995 (BR-95) og tillæg 9 til bygningsreglement 1998 (BR-S 98) er kommet, fordi energiforbruget er alt for stort og derfor skal gøres mindre. Tillæg 12 til Bygningsreglement Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse Erhvervs- og Byggestyrelsen Ændringer! 1 De vigtigste ændringer: Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer og ud fra maximum U-værdier. Tidligere blev de enkelte bygningsdele dimensioneret efter U-værdier. Generelt er krav til U-værdier og linietab blevet skærpet. Ansøgningen om byggetilladelse for nybyggeri - sommerhuse undtaget - skal inkludere energiberegning og kvittering for, at denne er indberettet til Energimærkeordningen. Inden ibrugtagning skal der foretages en energimærkning som udarbejdes af en uafhængig energikonsulent. Energimærkningen fremsendes sammen med færdigmelding af byggeriet. En bygning anses for opvarmet når temperaturen er 15 C eller derover. Tidligere var grænsen 18 C. Det er rentabilitetsmæssigt defineret, hvornår ombygninger skal følge de nye lovkrav. Der er et defineret lovkrav om lufttæthed i bygningerne. Dette kan af myndighederne forlanges testet. Der skal foreligge energimærkning for alle nybygninger og for alle bygninger, der sælges eller udlejes. Ved facadevis udskiftning af vinduer stilles der krav til de nye vinduers U-værdi. Disse krav er blevet skærpet og vil fremover 18 blive endnu skrappere. 19

11 Bygningsreglement 2006 Anbefalede isoleringstykkelser til nybyggeri Ved beregning af energibehovet i et nybyggeri vil disse isoleringstykkelser være et godt udgangspunkt for at opfylde energirammen. Energiforbrug Mindre energiforbrug i bygninger i Europa Baggrunden for de nye bestemmelser skyldes, at Danmark med underskrift af Kyoto aftalen har forpligtet sig til at reducere CO 2 udslip. Dette betyder, at forbruget af kul, olie og gas skal sænkes. For dels generelt at spare på energiforbruget og dels for at gøre os mere uafhængig af olie- og gasleverancer udefra, skal vi nedsætte vores energiforbrug på bygninger. Fakta om energiforbrug 40% Mere end 40% af Europas energiforbrug anvendes i bygninger. Hvis du øger isoleringstykkelserne yderligere, giver det dig flere frihedsgrader i designet af dit byggeri. Eks. kan du have flere vinduer i dit byggeri. 5% 10 millioner fyringsanlæg i boliger i Europa er over 20 år gamle. Ved udskiftning af disse fyringsanlæg kan spares 5% af den energi, der bruges til opvarmning

12 Energiforbrug Den generelle opfattelse af energiforbruget: Energiforbrug Energiforbrug til opvarmning Her kan du se, hvor meget energi, der bruges på en gennemsnitsbolig nu og tidligere. Tallene angiver brutto energiforbruget. Det aktuelle energiforbrug: 22 Kilde: Deutsche Energie-Agentur 23

13 Energiforbrug Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at de sundhedsmæssige forhold er i orden. Her er vist, hvilke områder der bruger meget energi. Varmetabet forøges væsentligt som følge af fugt og blæst Ventilation Undgå kuldebroer Energirammer For nybyggeri skal der dimensioneres efter nedenstående energirammer. Det vil typisk være rådgivende ingeniører og specielle firmaer, der udfører sådanne beregninger for nybyggeri. Energirammeberegninger skal gennemføres for at få en byggetilladelse. Kravene til energirammen vil blive skærpet yderligere hvert 5. år. Eksempler på energirammer, der ikke må overskrides. Disse tal på energiforbrug er bruttoenergiforbrug inklusive tab via forbrændingen, forbrug til varmt vand, evt. belysning, el til ventilations- og køleanlæg. For enfamilieshuse: Opvarmning Køling Varmt vand Belysning For etageboliger, kollegier, hoteller m.m.: For kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattet af regler for etageboliger o.a.: For lavenergibygninger: Klasse 1: Klasse 2: 24 25

14 Energirammer Energirammeberegning omfatter: Fremover bliver det meget sværere at lave en energirammeberegning med alle de faktorer der indgår: Klimaskærm - bygningens ydre flader såsom vægge med vinduer og døre samt tag Indretning - placering af rum i forhold til sollys Varmeinstallation Varmt vand Mekanisk ventilation og køling Naturlig ventilation Indeklimabetingelser Bygningens orientering kombineret med vinduernes orientering Dagslysudnyttelse - eksempelvis solafskærmning Udeklima Aktiv solvarme og solcelleanlæg eller andre alternative energikilder Varmegenvindingsanlæg Sommerhuse og tilbygninger For tilbygninger kan der foretages varmetabsrammeberegning ved overholdelse af maximums U-værdier og maximums linietab (kan ses på de næste sider), således at bygningen ikke har større varmetab end hvis kravene til standard U-værdier, standard linietab og maksimalt 22 % vinduesareal var overholdt. For sommerhuse kan der foretages en beregning af det dimensionerede varmetab (kan ses på de næste sider), således at bygningen ikke har større varmetab end hvis kravene til standard U-værdier, standard linietab og maksimalt 30 % vinduesareal er overholdt. For store bygninger også: Ved maximums U-værdi og linietab forstås, at disse ikke må være ringere end de angivne Kraftvarmeanlæg værdier. Fjernvarme- og fjernkøleanlæg Eksempel: Lovkrav U-værdi = 0,15 W/m 2 K. U-værdi = 0,16 W/m 2 K er ringere Almen belysning 26 og U-værdi = 0,14 W/m 2 K er bedre. 27

15 Bygningsreglementernes krav Bygningsreglementernes krav til U-værdier W/m 2 K) gældende fra Bemærk at det er tilladt at overholde gamle U-værdier i overgangsperioden fra Bygningsreglementernes krav Det skal bemærkes at ved nybyggeri skal der gennemføres en beregning, der dokumenterer, at energirammen er overholdt for det enkelte byggeri. Konstruktion Gulve Terrændæk uden gulvvarme Terrændæk med gulvvarme Kældergulv mod jord Kældergulve mod jord med gulvvarme Etageadskillelser over det fri eller over ventileret kryberum Etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum med gulvvarme Etageadskillelser mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Etageadskillelser med gulvvarme mod opvarmede rum Vægge Ydervægge Kældervægge mod jord Skillevægge mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Tage Loft- og tagkonstruktioner, skunkvægge samt flade tage og skråvægge direkte mod tag Vinduer m.v. Vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller med en temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Tagvinduer og ovenlys Bygningsreglementernes krav til linietab f, W/mK Fundamenter omkring gulve uden gulvvarme Fundamenter omkring gulve med gulvvarme Bygningsreglementernes krav til linietab s, W/mK Samlingen mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme Mindste varmeisolering for rum opvarmet til mindst 15 C, samt krav til rum opvarmet fra 5 til 15 C (sommerhuse undtaget) Rum opvarmet til mindst 15 C. Krav ved renovering og tilbygning Sommerhuse 0,30 0,15 0,20 0,30 0,12 0,15 0,30 0,15 0,20 0,30 0,12 0,15 0,30 0,15 0,20 0,30 0,12 0,15 0,40 0,40 0,40 0, ,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,50 0,40 0,40 0,25 0,15 0,20 2,30 1,50 2,30 2,30 1,80 2,30 0,40 0,15 0,20 0,20 0,12 0,15 0,06 0,03 0,06 28 Samlingen mellem tagkonstruktionen og vinduer i tag eller ovenlys 0,20 0,10 0,15 29

16 Bygningsreglementernes krav Anbefalede min. isoleringstykkelser til nybyggeri. Bygningsreglementernes krav Det skal bemærkes, at ved nybyggeri skal der gennemføres en beregning, der dokumenterer, at energirammen er overholdt for det enkelte byggeri. Konstruktion Gulve Terrændæk uden gulvvarme Terrændæk med gulvvarme Kældergulv mod jord Kældergulve mod jord med gulvvarme Etageadskillelser over det fri eller over ventileret kryberum Etageadskillelser over det fri eller over ventileret kryberum med gulvvarme Etageadskillelser mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Etageadskillelser med gulvvarme mod opvarmede rum Vægge Ydervægge, tung Ydervægge, let Kældervægge mod jord Skillevægge mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Tage Loft- og tagkonstruktioner, skunkvægge samt flade tage og skråvægge direkte mod tag Vinduer m.v. Vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller med en temperatur mere end 8 C under aktuelt rums temperatur Tagvinduer og ovenlys Bygningsreglementernes krav til linietab f,w/mk Fundamenter omkring gulve uden gulvvarme Fundamenter omkring gulve med gulvvarme Bygningsreglementernes krav til linietab s,w/mk Samlingen melllem ydervæg og vinduer eller skydedøre, glasvægge, porte og lemme Følgende isoleringstykkelser tilrådes som udgangspunkt for at opfylde energirammen til alm. nybyggeri I parantes er varmeledningsevnen angivet 200 mm (l 38 mw/m K) 260 mm (l 38 mw/m K) 150 mm (l 38 mw/m K) 200 mm (l 38 mw/m K) mm (l 37 mw/m K) mm (l 37 mw/m K) 150 mm (l 37 mw/m K) mm (l 37 mw/m K) 190 mm (l 37 mw/m K) 260 mm (l 37 mw/m K) mm (l 38 mw/m K) mm (l 37 mw/m K) mm (l 37 mw/m K) 1,50 W/m 2 K 1,50 W/m 2 K 0,15 W/mK 0,12 W/mK 0,03 W/mK Samlinger mellem tagkonstruktionen og vinduer i tag eller ovenlys 0,10 W/m K 30 31

17 BR-guide Bygningsreglementernes krav Se løsninger Når du går ind på BR-guiden kan du finde/scrolle ned over de nye byggeregler, klikke ind på det, der interesserer dig og få s løsning, kommentar eller forklaring. Med de nye lovkrav til bygningers tæthed er det meget vigtigt at følgende faktorer er i orden: Tæt regnskærm Vindtæt lag med tætte samlinger for ydervægge Flerlagsløsning med isolering og forskudte samlinger for at øge tætheden Dampspærre med tætte samlinger Indvendig beklædning, som er tæt Beregn energibehov For at hjælpe projekterende, rådgivende, entreprenører og andre af byggeriets parter, har udarbejdet et beregningsprogram, der beregner konsekvenserne i energitabet, når forskellige forudsætninger ændresi et typisk enfamiliehus. Læs mere om tæthed i huse på de kommende sider. Beregninger er vejledende, men kan give dig et fingerpeg om hvilke parametre, der kan betyde noget for dig

18 Tætning af hus - indledning Bygningsreglementet stiller krav til klimaskærmens tæthed. Utætheder i en bygning påvirker indeklimaet først og fremmest ved, at der opstår træk og ubehag. Utætheder kan også indvirke negativt på indeklimaet ved at kold udeluft trænger ind i konstruktionerne og nedkøler disse. Dette er ofte årsagen til kolde gulve. Nedkøling af indvendige overflader kan medføre kondensdannelse og giver anledning til mug og skimmel. Tætning og isolering vil modvirke dette. Det er også vigtigt, at bygningen ventileres tilstrækkeligt med ren udeluft for at fjerne de luftforureninger som tilføres indeluften. Krav til boliger er et luftskifte på 0,5 gange i timen. Vindtætning Det er den stillestående luft i isoleringen, som giver den gode isoleringsevne. Derfor er det vigtigt at beskytte isoleringen mod luftbevægelser med f.eks. et vindtæt lag. Det er kun i helt specielle tilfælde, hvor lufthastigheden er lav, og konstruktionen i øvrigt er lufttæt, at et vindtæt lag kan undværes. Et vindtæt lag har funktionen både at hindre gennemtræk i en konstruktion og undgå vindsug langs ventilationsspalten. Vindsug kan ske p.g.a. forskelligt vindtryk langs det vindtætte lag i en udluftet konstruktion. Luft strømmer ind i utætheder i det vindtætte lag og ud igen et andet sted, og vil dermed reducere isoleringseffekten. Frisk luft skal tilføres via friskluftskanaler eller via friskluftsventiler, således at friskluftsmængden kan kontrolleres og justeres efter behov. Luftskifte via utætte konstruktioner fører til ukontrollerede forhold. Dette kan dels medføre stort varmetab og dels via afkøling medføre mug og skimmel

19 Vindtætning Et vindtæt lag skal være diffusionsåben, så fugt kan diffundere ud af konstruktionen. Gennemtræk i konstruktionen vil også kunne stoppes af dampspærren eller f.eks. af en lufttæt bagvæg af beton eller pudset murværk. I enkelte konstruktioner som tag vil det imidlertid være vanskeligt at få dampspærren i ét stykke, de mange samlinger vil i praksis være vanskelige at få lufttætte. Det vindtætte lag vil i sådanne tilfælde hjælpe til at undgå luftgennemtrængninger og derved hindre varmetab. For at der skal opstå luftgennemtrængninger i en konstruktion, skal der være trykforskelle mellem ude og inde. Dette kan ske ved stærk vind udefra eller via ventilationsanlæg, som giver unødigt stort lufttryk i bygningen. Der kan også være lufttryksforskelle på grund af temperaturforskelle mellem ude- og indeluft, som øges med højden af bygningen. Et vindtæt lag skal foruden at have en stor lufttæthed også have en lav dampdiffusionstæthed for at luftfugtigheden kan komme ud af konstruktionen. Det er vigtigt, at samlinger i det vindtætte lag og tilslutninger mod de tilstødende konstruktioner er lufttætte. Dampspærre I opvarmede, lette tagkonstruktioner skal der anbringes en dampspærre på isoleringens varme side. Dampspærren skal hindre varm, fugtig rumluft i at trænge ind i konstruktionen ved diffusion eller luftstrømning. NB: I uopvarmede og til tider opvarmede huse, såsom sommerhuse, udhuse og lignende erstattes dampspærren med vindtæt lag ind imod rummene. Dampspærren skal have en diffusionsmodstand på mindst: Z=250 Gpa s m 2 /kg. Som dampspærre anvendes normalt polyethylenfolie (mindst 0,15 mm) eller alukraft-papir. Ved valg af dampspærre skal man sikre sig, at den valgte type ikke nedbrydes under det luftmiljø, den udsættes for (f.eks. svømmehaller og stalde). Det er ikke alene vigtigt, at dampspærren har den fornødne diffusionsmodstand, men især, at Eksempel på samling ved let ydervæg og tag, hvor dampspærre fra loftet er ført ned ad væggen. Flexi A-Batts/ Super A-Batts Dampspærre 36 Eksempel på samling ved tung ydervæg og tag. Flexi A-Batts/ Super A-Batts Dampspærre Butylgummi 37

20 Dampspærre den monteres lufttæt, således at luftstrømning undgås. Når dampspærren udføres lufttæt, undgås trækproblemer, som ellers vil betyde øget varmetab og kondensproblemer. Samlinger i dampspærren skal i størst muligt omfang undgås. Samlingerne skal have et overlæg på mindst 150 mm, og de skal være klemte, tapede eller på anden vis helt tætte. Afslutninger ved ydervægge og ved skillevægge skal ligeledes være udført lufttætte enten ved overlæg til anden dampspærre eller ved fugning. Eksempel på samling ved loftfladens afgrænsning, hvor der ved væggens opførelse monteres en fastklemt bane af dampspærre, som senere fastklemmes til tagkonstruktionens dampspærre, når denne monteres. Eksempel på samling ved loftfladens afgrænsning. Gummiliste/Fugestrimmel Dampspærre, væg Dampspærre, tagkonst. Dampspærre Indbygning af installationer Hvor der indbygges installationer (el-rør) i loftskonstruktionen kan dampspærre med fordel placeres f.eks. 45 mm inde i isoleringen. Ved denne placering er der plads til elinstallationer, hvorved gennembrydninger af dampspærren undgås, således at den forbliver lufttæt. Ved utætheder i dampspærren opstår der konvektion, som transporterer fugt ud i konstruktionen med risiko for kondens.ved almindelig rumtemperatur 20 C og en luftfugtighed på 50% RF skal der mindst være den dobbelte isoleringstykkelse over dampspærren som under dampspærren.ved lavere rumtemperatur og/eller højere luftfugtighed skal dampspærrens placering beregnes. Eksempel på indbygning af installation I lette ydervægge skal der anvendes en dampspærre på isoleringens varme side, da lette vægge ofte indeholder organiske materialer og diffusionsåbne indvendige beklædninger. Eksempel på samling ved tung ydervæg og tag. Gummiliste/Fugestrimmel 38 Afslutning ved loft Afslutning ved gulv 39

21 Fugtspærre Fugtspærre Fugtspærren har til formål at beskytte gulvkonstruktioner med fugtfølsomme materialer, f. eks. træ, visse limtyper eller klæbemasser, mod fugt fra betonklaplaget. Fugtspærren er et lovkrav fra gældende Bygningsreglement. Her ses nogle forskellige placeringer af fugtspærren i forhold til de forskellige terrændækkonstruktioner. Betonpladen danner sammen med fugtspærren en god sikring mod indtrængning af radonholdig luft. Trægulv på strøer eller Gulvrenoveringsplade/Gulvplade. Fugtfølsom klæber for gulvbelægning. Betonen bør være udtørret, inden gulvbelægningen udlægges. Ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker el. lign.) Gulv med varmeslanger eller varmekanaler og med ikke fugtfølsom gulvbelægning (klinker el. lign.) Gulv med varmeslanger eller varmekanaler og fugtfølsom gulvbelægning. Betonen forudsættes udtørret ved brug af det indbyggede system, inden gulvbelægning udlægges

22 Tætning af hus Kan et hus blive for tæt? Ældre huse som kan give træk og ubehag, har ofte mange utætheder ved f.eks. døre og vinduer og andre samlinger. Dette giver alt i alt et meget stort varmetab, og derfor er der for nye huse stillet krav til udluftning. Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr m 2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Derfor er det meget vigtigt, at samlinger mellem de forskellige konstruktioner er helt lufttætte. Den friske luft får man i stedet via den kontrollerede naturlige ventilation eller via mekanisk ventilation. Tætning og udluftning Et utæt hus er dyrt at varme op. For at få fuld udnyttelse af sin isolering er det nødvendigt at huset er lufttæt, da der ellers forsvinder meget varme ud gennem utætheder i konstruktionerne. En familie producerer ca. 10 liter vand i døgnet i form af fordampning fra vask, madlavning, bad og udåndning. For at undgå fugtgener, skal luften stenuld Tætning af hus Ved ét luftskifte i timen forstås, at luften i huset skiftes én gang pr. time. Hvordan slipper man af med rumfugt? Nye huse skal udluftes 0,5 gange i timen, svarende til mindsteværdien i brugstiden på 0,30 l/s pr m 2 opvarmet etageareal. Dug på termoruder er et sikkert tegn på behov for udluftning. Hyppige og korte udluftninger; luk for varmen, når der luftes ud. Opholdsrum: Luft kraftigt ud mindst én gang dagligt med 5-10 minutters gennemtræk, men dog helst 3 gange dagligt hvis det er muligt. Soverum: Luft ud hver morgen. Luft sengetøjet så tit som muligt. Køkken: Åben vindue eller start ventilator under og efter madlavning. Baderum: Åben vindue eller start ventilator indtil baderummet føles tørt efter bad og tøjtørring. Tildæk aldrig aftræksrør. Ideel rumtemperatur og indeklima Ventilation Tætning og udluftning Tæthed Luftskifte pr. time Meget utæt Utæt Normalt 0,7 540 Liter olie forbrug pr. 100 m 2 hus pr. år Tæt (lavenergihus) Max. 0,

23 Krav til tæthed (arbejdsudførelse) Generelt kan man sige, at lufttæthed i de forskellige bygningskonstruktioner er meget vigtigt for at undgå: Unødvendigt stort varmetab Trækproblemer Kuldebroer Kuldestråling Dårligt indeklima Fugtproblemer på grund af kondensdannelse Fugtproblemer på grund af konvektion Skimmelsvampe Bygningsskader Dampspærren skal have 150 mm overlæg og tapes sammen. Dampspærren skal slutte tæt til tilstødende konstruktioner. Tagkonstruktioner: For tagkonstruktioner er det vigtigt, at dampspærren er placeret tæt mod isoleringen for at skabe lufttæthed i isoleringen. Placeres dampspærren under forskallingsbrædder, har man ikke skabt lufttæthed i isoleringen og der kan dermed komme luftstrøm gennem isoleringen, som vil nedsætte isoleringsevnen og dermed kunne skabe kuldebroer og en koldere loftoverflade som følge heraf. Krav til tæthed (arbejdsudførelse) isoleringen for at skabe lufttæthed i isoleringen. Hvis der kommer luftstrøm gennem isoleringen vil det nedsætte isoleringsevnen og dermed kunne skabe kuldebroer og en koldere vægoverflade som følge heraf. Krybekælderkonstruktioner: Det er vigtigt, at dampspærren skal ligge tæt på isoleringen for at skabe lufttæthed i isoleringen. Hvis der kommer luftstrøm gennem isoleringen vil det nedsætte isoleringsevnen og dermed kunne skabe kuldebroer og et koldere gulv som følge heraf. Eksempler på lufttætte samlinger Let ydervæg/fundament. Murpap svejses fast til sokkel og betonklaplag. Under fodrem og ovenpå murpappen lægges Fugestrimmel og på indersiden fuges, for at skabe fuldstændig lufttæthed. Vindue eller dør/tung ydervæg. Imellem vindue eller dør lægges Fugestrimmel mod mur op på indersiden fuges, for at skabe fuldstændig lufttæthed. Ydervægskonstruktioner: Bagmur med rem/loft. Ovenpå bagmuren lægges gummibånd, I ventilerede tunge ydervægskonstruktioner er dampspærre og rem. Herved bliver det vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod bagmuren der skabt fuldstændig lufttæthed. for at skabe lufttæthed i isoleringen og dermed undgå nedsættelse af isoleringsevnen og risiko for kuldebroer. Herved undgår man en Let ydervæg/loft. koldere bagmur. Dampspærren i loft og let ydervæg I ventilerede lette ydervægskonstruktioner er samles med overlæg, så der bliver skabt fuldstændig lufttæthed. det vigtigt, at både det vindtætte lag udvendig 44 og dampspærren indvendig er placeret tæt mod 45

24 Produktegenskaber Indledning Der er mange grunde til, at netop er det mest anvendte isoleringsmateriale. Det skyldes blandt andet alle de vigtige egenskaber, der er samlet i stenuldsprodukter i forbindelse med varme-, brand-, fugt-og lydisolering. Desuden er stenuld nemt at arbejde med, det er trykstabilt - og uforgængeligt. stenuld angriber og skader ikke andre materialer, den kommer i kontakt med. Den fremmer ikke korrosion på metaller, og der frigives ingen aggressive luftarter under brandpåvirkning. stenuld fremstilles på basis af den bedst egnede stenart til fabrikationen af isoleringsmaterialer - Diabas. Diabas blandes med koks og kalk og smeltes i store kupolovne ved ca C. Den flydende stenmasse løber derefter ned på hurtigt roterende spindehjul, som slynger den smeltede sten ud i små tråde med en middeldiameter på ca. 0,005 mm (1/20 af et menneskehår). Bindemiddel tilsættes, og i de imprægnerede produkter bliver trådenes overflade betrukket med en vandafvisende film. Varmeledning Hvad sker der med varmen? Den store varmeisoleringsevne i produkterne skyldes, at man pakker luft ind i stenuldstrådene, så luften står stille. F.eks. består de lette bygningsisoleringsprodukter af 99 % luft og 1% stenuldstråde. I tungere isoleringsmaterialer (eksempelvis Tagplader) er luftandelen 94%. Stenuldstrådene er kun punktvis i berøring med hinanden, så porevolumenet er helt sammenhængende. Varmetransmissionen fra en varm flade til en koldere omfatter følgende forhold: Varmeledning gennem faste stoffer Varmeledning gennem luft Konvektion - (luft sat i bevægelse) Stråling Derefter kommer ulden i specielle hærdeovne, hvor bindemidlet omdannes til bakalit. Så er grundmaterialet til Danmarks mest anvendte isoleringsmateriale klar til den videre proces

25 Varmeledning Dette kan anskueliggøres på en anden måde. Undersøgelser har vist, hvordan isoleringsevnen afhænger af materialets densitet (rumvægt). Konvektion Konvektionsbidraget er uden betydning ved densiteter fra ca. 20 kg/m 3 og opefter. Varmeledning gennem luft Varmeledning gennem stillestående luft giver det væsentligste bidrag til den samlede varmestrøm. Varmeledning afhænger kun meget lidt af densiteten, da trådene udgør en ringe del af det samlede volumen. Stråling Strålingsbidraget derimod afhænger stærkt af densiteten. Strålingsbidraget er i høj grad temperaturafhængigt og gør sig stærkere gældende ved højere temperaturer. Varmeledning gennem stenuldsmaterialet Varmestrømmen vil her vokse proportionelt med densiteten p.g.a. de flere tråde. Samlet varmestrøm Det minimale varmeledningstal ligger ved densitet (rumvægt) på ca. 80 kg/m 3. -værdi og U-værdi Lambda-værdi, også kaldet varmeledningsevne, er et tal, der udtrykker, hvor godt et materiale isolerer. Lambda-værdien angives med det græske bogstav lambda-. Jo mindre et materiales lambda-værdi er, desto bedre isolerer det. Flexi A-Batts, det mest brugte stenuldsprodukt, har lambda-værdi 37 mw/mk. Et produkt, som har lambda-værdi 40 mw/mk, har næsten 8% dårligere isoleringsegenskaber end Flexi A-Batts. Ved køb af isoleringsprodukter er det derfor vigtigt ikke alene at se på indkøbsprisen, men også på, hvor godt det isolerer, og hvad dette betyder i forhold til øgede driftsudgifter til varmeforbruget. Hvad er lambda-værdi? Et materiales lambda-værdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time passerer gennem materialet på 1 m 2 med en tykkelse af 1 m, når temperaturforskellen mellem de 2 flader er 1 C. Lambda er en skala for den praktiske isoleringsevne angivet i mw/m K (milliwatt/meter Kelvin). F.eks. Flexi A-Batts, 37 = 37 mw/m K Jo lavere værdi, desto bedre isoleringsevne. Et materiales lambda-værdi angiver, hvor stor varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem materialet på 48 1 m² med en tykkelse af 1 m, når temperaturforskellen mellem de to flader er 1 C. 49

26 -værdi og U-værdi Hvad er U-værdi? Isoleringsevnen i en konstruktion - f.eks. ydervæg - angives med en U-værdi, også kaldet transmissions-koefficient. Jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen. Sammenligning af isoleringstykkelser produkterne har stor varmeisoleringsevne, da luften nærmest pakkes ind i stenuld, så den står stille. Figuren viser, hvor godt stenuld isolerer i forhold til andre byggematerialer. Tallene angiver i mm, hvilke tykkelser af de enkelte materialer, der er nødvendige, for at give samme isoleringsevne. Eksempel: Hvor stor tykkelse isolering -værdi 40 mw/m K skal man have for at opnå samme isoleringsevne som 240 mm isolering med -værdi 37 mw/m K? U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 C. Svaret er = 10 W/m K Tykkelse i mm x mm = 260 mm Super A-Batts, - 34 Flexi A-Batts, Ekspanderet polystyrenplast, - 38 mineraluld, - 40 Letbeton Mursten 50 51

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere