Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild"

Transkript

1 Aalborg Universitet Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Jensen, R. L., Nørgaard, J., Daniels, O., & Justesen, R. O. (2011). Beskrivelse af Casehuse: bygningsintegreret energiforsyning. Aalborg: Aalborg Universitet. Institut for Byggeri og Anlæg. (DCE Technical Reports; Nr. 70). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 18, 2015

2 Beskrivelse af casehuse Bygningsintegreret energiforsyning Rasmus L. Jensen Jesper Nørgaard Ole Daniels Rasmus O. Justesen ISSN X DCE Technical Report No. 70 Institut for Byggeri og Anlæg

3

4 Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Indeklima og Energi DCE Technical Report No. 70 Beskrivelse af casehuse Bygningsintegreret energiforsyning af Rasmus L. Jensen Jesper Nørgaard Ole Daniels Rasmus O. Justesen August 2011 Aalborg Universitet

5 Videnskabelige publikationer ved Institut for Byggeri og Anlæg Technical Reports anvendes til endelig afrapportering af forskningsresultater og videnskabeligt arbejde udført ved Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet. Serien giver mulighed for at fremlægge teori, forsøgsbeskrivelser og resultater i fuldstændig og uforkortet form, hvilket ofte ikke tillades i videnskabelige tidsskrifter. Technical Memoranda udarbejdes til præliminær udgivelse af videnskabeligt arbejde udført af ansatte ved Institut for Byggeri og Anlæg, hvor det skønnes passende. Dokumenter af denne type kan være ufuldstændige, midlertidige versioner eller dele af et større arbejde. Dette skal holdes in mente, når publikationer i serien refereres. Contract Reports benyttes til afrapportering af rekvireret videnskabeligt arbejde. Denne type publikationer rummer fortroligt materiale, som kun vil være tilgængeligt for rekvirenten og Institut for Byggeri og Anlæg. Derfor vil Contract Reports sædvanligvis ikke blive udgivet offentligt. Lecture Notes indeholder undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere ansat ved Institut for Byggeri og Anlæg. Dette kan være kursusnoter, lærebøger, opgavekompendier, forsøgsmanualer eller vejledninger til computerprogrammer udviklet ved Institut for Byggeri og Anlæg. Theses er monografier eller artikelsamlinger publiceret til afrapportering af videnskabeligt arbejde udført ved Institut for Byggeri og Anlæg som led i opnåelsen af en ph.d.- eller doktorgrad. Afhandlingerne er offentligt tilgængelige efter succesfuldt forsvar af den akademiske grad. Latest News rummer nyheder om det videnskabelige arbejde udført ved Institut for Byggeri og Anlæg med henblik på at skabe dialog, information og kontakt om igangværende forskning. Dette inkluderer status af forskningsprojekter, udvikling i laboratorier, information om samarbejde og nyeste forskningsresultater. Udgivet 2011 af Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57, DK-9000 Aalborg, Danmark Trykt i Aalborg på Aalborg Universitet ISSN X DCE Technical Report No. 70

6 Forord Bygninger har hidtil været betragtet som rene aftagere (konsumenter) af energi. Nye krav til bygningers energieffektivitet, forbedret VE-teknologi og højere energipriser betyder imidlertid, at bygninger i stigende omfang vil optræde som både konsumenter og producenter (prosumenter). Nye og gamle bygninger vil blive udrustet med solfangere, solceller, varmepumper og brændselsceller. Dertil kommer anlæg til genbrug af varme ved ventilation og anvendelse af varmt vand. I et bygningsperspektiv består opgaven i at vælge den rette forsyningsløsning ud fra ydelse, robusthed, økonomi og miljøhensyn. I et overordnet energiforsynings-perspektiv består opgaven i at integrere de nye aftagere og producenter af energi i energiforsyningssystemet på en måde, der både tjener den enkelte bygning og det overordnede energiforsyningssystem. I begge tilfælde er der behov for forskningsbaseret analyse. En sådan vil kunne sikre, at de store investeringer, der fremover skal foretages i nye og gamle bygninger, og som inddrager bygningsintegreret energiforsyning, anvendes optimalt. Projektet tager hånd om denne problemstilling, hvor både lille og stor skala analyseres. Der er opsat tre hovedområder som projektet dækker over. Projektets formål 1. At vurdere potentielle løsninger med hensyn til ydelse, miljø og økonomi 2. At vurdere de samme løsningers robusthed med hensyn til forsyningssikkerhed, reduktion af spidsbelastninger og interaktion med forsyningsnettet 3. At vurdere, om løsningerne kan bidrage til overholdelse af energirammen for bygninger nu og i fremtiden. Fire samarbejdspartnere deltager i projektet, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut og Risø DTU. Projektleder er Ole Michael Jensen, afdeling for Energi og Miljø ved Statens Byggeforskningsinstitut. Projektet består af tre større dele. Den første del er en state-of-the-art undersøgelse af vedvarende energiproduktion: Teknologier for bygningsintegreret energiforsyning (Katic, 2007). Den anden del fokuserer på at bestemme det samlede års energiforbrug og CO 2 udslip fra boliger med udgangspunkt i typiske parcelhuse fra 60 erne, 70 erne og 80 erne. Disse huse renoveres og udstyres med vedvarende energiproduktion og det resulterende energiforbrug, CO 2 udslip og omkostninger til bedringer bestemmes. I alt fire rapporter beskriver denne del af projektet: Person- og forbrugsprofiler (Jensen et al., 2011a), Beskrivelse af casehuse (Jensen et al., 2011b), Beregningsgang (Jensen et al., 2011c) og Resultater (Jensen et al., 2011d). Til sidst er bygningsintegreret energiforsyning blevet vurderet på national plan. En opskalering af de tidligere fundne resultater benyttes til en undersøgelse af, hvilken energitype som er fordelagtig i hvilke dele af landet og forsyningssikkerheden betragtes. Rapporten: Assessment of Building Integrated Energy Supply and Energy Saving Schemes on a National Level in Denmark (Münster et al., 2011). Projektet er udbudt af EFP 2007, projekt

7 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ORIENTERING VEDVARENDE ENERGIKILDER VARMEPUMPE SOLVARMEANLÆG SOLCELLEANLÆG VENTILATION/INFILTRATION LUFTMÆNGDER UNDERSØGELSER MEKANISK VENTILATION KONSTRUKTIONSVARIATIONER Ydermure...8 Tag/loft Terrændæk...9 Vinduer GENERISKE HUSE U-værdier Vinduer Linjetab Tunge ydervægge...13 Lette ydervægge Tag/loft...16 Terrændæk Tunge ydervægge...18 Let ydervæg Tag/loft...19 Terrændæk Tunge ydervægge Let ydervæg Tag/loft Terrændæk PROTOTYPEHUSET Ydervægge...26 Tag/loft Terrændæk...27 Vinduer Linjetab KOMFORTHUS Ydervæg Tag/loft...29 Terrændæk Vinduer...29 Linjetab LITTERATURLISTE...30

8 1 Indledning Denne rapport beskriver typiske konstruktionsopbygninger for klimaskærmen (Vinduer, gulv, ydervæg og tag/loft) for huse opdelt i perioderne , og Herudover beskrives hvilke forbedringer der skal udføres for at føre konstruktionens U-værdi op til mindste værdierne angivet i Bygningsreglement 2010 (BR10) og værdier for byggeri, der vil ligge omkring lavenergi byggeri klasse 2015 og passivhus niveau (herefter samlet omtalt som lavenergi). Værdier for passivhus niveau er valgt ud fra erfaringerne i projektet omkring Komfort Husene i Skibet ved Vejle (Saint-Gobain Isover a/s, 2010). I et enkelt tilfælde er det valgt også at medtage forslag til forbedringer, der er ringere end BR10, dette er hulmursisolering af ydervæg, der er en simpel og billig forbedring af klimaskærmen. Endvidere beskrives konstruktionsopbygninger for klimaskærmen i to benyttede eksempelhuse. Prototypehuset, som oprindelig er et 70 er parcelhus og er blevet renoveret til lavenergiklasse 1 krav (Larsen et al., 2010a). Her kendes renoveringsomkostningerne ( kr.). Det andet eksempelhus er fra projektet Komforthusene lavet efter passivhus standarden (Larsen, 2010b). Disse huse bruges som sammenligningsgrundlag. Et overslag på omkostningerne ved forbedringerne er udarbejdet ud fra V&S prisdata (Byggecentrum, 2010). Det har ikke i alle tilfælde været muligt at finde det nøjagtigt ønskede produkt eller opgave. I situationen er der valgt produkter eller opgave der ligner, hvilket vil give øget usikkerhed på prisen. I nogle tilfælde findes produktet, men for efterisoleringen mangler den rette tykkelse og det er valgt at beskrive en ligning for produktet ud fra de angivne priser. Alle angivne priser er inkl. moms. Konstruktionsopbygningerne det er valgt at kigge på er; ydervægge, tag/loft, terrændæk/gulve og vinduer. For hver periode er der fundet én typisk opbygning for hver af de fire konstruktioner, dog er der for ydervæggen både valgt en tung og en let konstruktion. Disse konstruktioner er fundet ud fra bilagsdelen til Håndbog for energikonsulenter 2006 (Energistyrelsen, Teknologisk Institut og Aktuel ByggeRådgivning, 2006), hvor der for hver periode for hver konstruktion findes flere typiske opbygninger. Løsninger til forbedring af konstruktionerne er fundet med inspiration fra hjemmesiden for Videnscenter for energibesparelser i bygninger (www.byggeriogenergi.dk). Der vil naturligt være flere løsninger end de udvalgte, som er valgt ud fra energiforbedring i forhold til økonomi, frem for udseende og som skal ses som en standard forbedring, der i forhold til udseende kan forbedres efter ønske f.eks. med et andet trægulv, hvilke alt efter valg vil være forbundet med en merpris. I det følgende vil først de variationer der er ens for alle perioder blive gennemgået, herunder vedvarende energikilder og ventilation/infiltration. Dernæst bliver linjetab og vinduer beskrevet for alle perioder. Derefter vil resten af klimaskærmen blive beskrevet individuelt for de enkelte perioder, i alt 5 forskellige niveauer. 1

9 2 Orientering Det er valgt at benytte to orienteringer, mod syd og vest, for den tagside, hvor solenergien installeres. Med hensyn til solenergi har orientering indflydelse på ydeevnen af et anlæg og den eksterne varmebelastning, altså mængden af solenergi der kommer igennem vinduerne. I parametervariationen har disse to orienteringer værdier 1 og 2, hvor 1 er syd og 2 er vest. 3 Vedvarende energikilder 3.1 Varmepumpe Varmepumper findes med forskellig COP, til forskellig pris, samt forskellig effekt. Der vælges i dette projekt kun at arbejde med varmepumper af typen væske/vand. Det er valgt at tage udgangspunkt i varmepumperne angivet i V&S prisdata, hvor der er angivet varmepumper af et mærke i forskellige størrelser. Der er valgt ved implementering af varmepumpe i casene, at størrelsen af varmepumpen bliver bestemt ud fra den maksimale effekt, der skal bruges ved opvarmning af boligen. Varmepumperne findes som nævnt i forskellige størrelser, men med forbehold for at der findes produkter med anderledes effekt, der kan passe mere præcist til den ønskede effekt, er priserne i V&S prisdata omsat til et udtryk for pris af varmepumpe ud fra den ønskede effekt, se Figur 1. Der fandtes ikke priser for nedgravning af slangerne i V&S prisdata, så dette er taget fra en varmepumpe producent (Dansk Varmepumpe Industri A/S, 2010). I projektet er der anvendt 2 forskellige varmepumper, en med en dårlig COP (mellem 2 og 3) og en med en god COP (mellem 3 og 4). Figur 1: Pris for varmepumpe inkl. montage, slanger og nedgravning af slanger, som funktion af ønsket maksimaleffekt. 3.2 Solvarmeanlæg Ved valg af solvarmanlæg er det generelt set størrelsen der bestemmer ydeevnen, forudsat en fornuftig placering. Om der ønskes et anlæg til blot at supplere husstanden eller dække hele behovet for varmt brugsvand er op til den enkelte forbruger. Prisen på et solvarmeanlæg vil også variere med størrelsen. Forbruget af varmt brugsvand i en normal husstand er afhængig af antallet af personer, såvel som forbrugsmønstret. I dette projekt er der valgt tre forskellige mulige 2

10 solvarmeanlæg fra Velux, som er beskrevet i tabellen herunder. For at beskrive effekten fra anlæggene er det valgt at opgive, hvor mange personers normalforbrug (i projektet er der benyttet 30, 40 og 50 l/døgn pr. person) anlægget ca. kan dække ved fornuftig placering. Tabel 1 beskriver de tre valgte solvarmeanlæg i projektet. Nr Aktiv areal [m 2 ] 2,2 4,4 6,6 Beholder [liter] Dækning [Personer] Energiproduktion syd [kwh] Energiproduktion vest [kwh] Nominel effekt [kw] 1,4 2,9 4,3 Pris Anlæg [kr.] Flexslange [kr.] Montering [kr.] Tabel 1: De tre solvarmeanlæg anvendt i projektet. I det der kun findes en størrelse anlæg i V&S Prisdata, er prisen for anlægget angivet fra producenten, mens arbejdsløn til montering er fundet i V&S Prisdata. Yderligere beskrivelse af de tre anlæg kan ses på (Velux, 2010). 3.3 Solcelleanlæg Ved valg af solcelleanlæg er der mange muligheder, herunder bl.a. udseende, størrelse og effektivitet. I dette projekt er der valgt solceller hvor der ikke er lagt stor vægt på design, mens prisen har været mere væsentlig. Om der ønskes et anlæg til blot at supplere husstanden eller dække hele behovet for el er op til den enkelte forbruger. Prisen på et solcelleanlæg vil variere med størrelsen. Størrelsen på solcelleanlægget bestemmer i høj grad ydeevnen, mens lagringsmuligheder har stor betydning for udnyttelsen af energien. Forbruget af el i en husstand afhænger i høj grad af forbrugsmønstret. I dette projekt er der valgt tre forskellige mulige solcelleanlæg med solcellepaneler fra Gaia Solar, som er beskrevet i tabellen herunder. For at beskrive effekten fra anlæggene er det valgt at opgive, hvor mange kwh pr. år anlægget ca. vil producere ved gunstig opsætning. Tabel 2 viser de valgte solcelleanlæg i projektet. Nr Aktiv areal [m 2 ] 16,4 29,6 44,28 Energiproduktion syd [kwh] Energiproduktion vest [kwh] Installeret effekt [kwp] 2,05 3,69 5,53 Pris Materialer + montage [kr.] Levering [kr.] Tabel 2: De tre solcelleanlæg anvendt i projektet. Prisen på materialer, montage og levering angivet som vejledende pris er fra producenten (Gaia Solar, 2010). 3

11 4 Ventilation/infiltration luftmængder I dette projekt er det ønsket at finde værdier til brug ved simuleringerne af huse fra de tidligere beskrevne perioder og hvad de kan forbedres til. I flere af de nedenstående undersøgelser bliver infiltrationen bestemt ved blowerdoor tests, dette giver ikke direkte infiltrationen, men resultaterne er omregnet til infiltrationsluftskifte ud fra SBi-anvisning 213 (Aggerholm og Grau, 2008). Herunder er listet en kort beskrivelse af forskellige undersøgelser, af henholdsvis infiltrationen og ventilationen i ældre boliger, som bagefter er listet op i en tabel for bedre overblik. Alle luftskifter beskrevet er beregnet ud fra opvarmet etageareal. 4.1 Undersøgelser Under renoveringsprojektet Energi Parcel (Larsen et al., 2010) hvor fire typiske boliger opført i 1970erne er renoveret på forskellig vis, har man foretaget blowerdoor tests af tætheden af klimaskærmen. Ved omregning af test resultatet er infiltrationen i brugstiden mellem 0,1 og 0,5 l/s pr. m 2 opvarmet etagereal med et gennemsnit på 0,3 l/s pr. m 2 opvarmet etagereal. I en undersøgelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut SBi-rapport 213 (Bergsøe, 1991) af ventilationsforhold i boliger bygget efter 1982, har man målt luftskiftet i 20 naturligt og 36 mekanisk ventilerede enfamiliehuse ved PFT-metoden (Passiv sporgas-teknik). Resultatet var et gennemsnitligt luftskifte på henholdsvis 0,25 og 0,41 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. I rapporten er også beskrevet en svensk undersøgelse af huse bygget i perioden , her var resultatet henholdsvis 0,20 og 0,36 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. SBi-rapport 236 (Bergsøe, 1994) beskriver en undersøgelse af luftskiftet målt ved PFT-metoden i 150 naturligt ventilerede enfamiliehuse bygget efter Resultater er her et gennemsnitligt luftskifte på 0,26 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. En anden undersøgelse beskrevet i SBi-rapport 226 (Olufsen og Grimmig, 1993) af lavenergihuse med mekanisk ventilation med varmegenvinding opført i perioden har vist et gennemsnitlig luftskifte ved PFT-metoden på 0,42 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal og infiltration målt ved blowerdoor tests på henholdsvis 0,28 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. En måling af luftskifte og indeklima foretaget på otte boliger (Jensen et al., 2010) med PFTmetoden har vist et gennemsnitlig luftskifte på 0,4 h -1 med variation mellem 0,2-0,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. Husene af forskellig årgang er enten nyopførte eller nyrenoverede ved bl.a. udskiftning af vinduer. I bilagsdelen til Håndbog for Energikonsulenter (Energistyrelsen, Teknologisk Institut og Aktuel ByggeRådgivning, 2007) beskrives at luftskiftet i småhuse erfaringsmæssigt er mellem 0,3-0,5 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. Resultatet af trykprøvning på Komfort Husene (Saint-Gobain Isover a/s, 2010) viser et spænd på infiltrationen mellem 0,05-0,07 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal, og et gennemsnit på 0,06 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal. Alle disse værdier er angivet i Figur 2 herunder. 4

12 Figur 2: Luftskifte i forskellige grupper af parcelhuse ud fra den beskrevne litteratur. Ud fra de beskrevne undersøgelser ses det at det totale luftskifte for en naturlig ventileret bolig fra 1980erne ligger omkring 0,25-0,26 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal, hvilket også ligger tæt op af hvad andre erfaringer viser. Blowerdoor tests af 4 parcelhuse fra 1970erne viste et infiltrationsluftskifte på 0,28 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal, som ligger tæt på hvad erfaringerne siger om det totale luftskifte, hvilket ikke hænger særligt godt sammen, da det må forventes at man også i opvarmningssæsonen en gang i mellem ventilerer med åbne vinduer, udeluftventiler eller lign. Der kan ligge nogle usikkerheder i omregningen af blowerdoor test til et infiltrationsluftskifte, samt at der ikke er testet ret mange huse. Kravet i BR10 er at der i beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en minimums lufttilførsel på 0,3 l/s pr. m 2 opvarmet etageareal, for at sikre luftkvaliteten. Det antages for bedre sammenlignelighed, at dette også vil være luftskiftet i alle naturligt ventilerede boliger i dette projekt. Ved installation af mekaniskventilation er lufttilførslen fra anlægget 0,3 l/s pr. m 2. Infiltrationen baseres på blowerdoor målinger og er i de generiske modeller sat til 0,1 l/s pr. m 2 (0,19 h -1 ), for modellen af et virkeligt passivhus 0,07 l/s pr. m 2 (0,14 h -1 ), og for det virkelige renoverede prototype lavenergiklasse 1 hus er den sat til henholdsvis 0,45 1 l/s pr. m 2 (0,72 h -1 ) og 0,1 l/s pr. m 2 før og efter renovering. Figur 3 viser de valgte lufteskifter. 5

13 Figur 3: De anvendte lufteskifter i projektet. Herudover er der i Danske bygningers energi behov i 2050 (Kragh og Wittchen, 2010) beskrevet erfaringsmæssige værdier for huse i forskellige perioder. For parcelhuse gives værdierne: til 0,40 h -1 og til 0,35 h Mekanisk ventilation Ved simuleringerne i BSim er det valgt at bruge to forskellige ventilationsanlæg med varmegenvinding (VG), et normalt og et godt. Værdierne for de to anlæg er valgt dels ud fra målinger af et ventilationsanlæg, samt hvad der er nødvendigt for boligventilationsanlæg efter BR10. Luftemængden anlægget skal levere er minimum 180 m 3 /h. De to anlæg er listet op i tabellen herunder. Prisen for det normale anlæg stammer fra en licitation fra en renoveringssituation. Det andet anlæg er opdigtet og det er herunder forsøgt at estimere en pris på det. Begge kan ses i Tabel 3. Priser fra licitation af renoveringsprojekt [kr.] Tillæg for bedre aggregat ud fra prisforskelle på Exausto anlæg [kr.] Godt VG - 85 % Normalt VG - 70 % SEL J/m 3 SEL J/m 3 Aggregat % Dyrere Kanalsystem inkl. armaturer, spjæld og lyddæmpere Emhætte komplet inkl. montering Styring for ventilation Arbejdsløn Samlet % dyrere Tabel 3: Prisoverslag over ventilationsanlæg med varmegenvinding. 6

14 Det originale anlæg (Normalt) til venstre i tabellen er et prisoverslag fra et virkeligt renoveringsprojekt. Ved anlægget til højre (Godt) er der tilføjet en merpris på 90 % til aggregatet for at få bedre varmegenvinding. De 90 % ekstra på aggregatet stammer fra prisforskellen på anlæg produceret af Exausto, se Tabel 4. Priser fra Exausto med vandvarmeflade [kr.] VG % VG % Faktor U. styring U. styring ,89 VG % VG % Faktor M. styring M. styring ,83 Tabel 4: Ventilationsanlægspriser fra Exausto med vandvarmeflade. Exausto anlæggene er betydeligt dyrere end det udliciterede anlæg som det ses. Tallene stammer fra de mindste anlæg i henholdsvis VEX100 og VEX300 serien I V&S prisbog er der ventilationsanlæg med varmegenvinding fra Øland som koster mellem kr og altså noget lavere (størrelsen på genvindingsgraden og SEL-værdien er ikke angivet). 7

15 6 Konstruktionsvariationer De konstruktionsvariationer som bliver beskrevet i dette afsnit er ydermure, tag/loft og gulv/terrændæk. Disse bliver præsenteret med deres udregnede u-værdier samt de u-værdier der er benyttet til simuleringer. På grund af den metode der benyttes til opbygning af konstruktioner i simuleringsprogrammet BSim, har det ikke i alle tilfælde været muligt at genere de helt samme værdier. De ligger dog meget tæt. Konstruktionsvariationer for hver periode for de behandlede konstruktioner i dette afsnit kan ses i Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7 og Tabel Ydermure Generiske huse Prototypehuset Komfort Simlab nr Navn 60_tung_60 60_tung_80 70_tung_70 80_tung_80 60_tung_ _tung_ _tung_ _tung_komf 70_tung_Komf 80_tung_komf Eksist. Ydervæg Eksist endevæg Sfb-nr U-værdi 1,03 0,38 0,48 0,32 0,13 0,078 0,56/0,36 0,11 0,085 År/type hul Iso Passivhus 70er LavE1 Komfort x x x x x x x x x x LavE1 x x Komfort x Tabel 5: Konstruktionsvariation for ydermure. Ny Ydervæg Ydervæg 8

16 Tag/loft Generiske huse Prototypehuset Komfort Simlab nr Navn 60_tag_60 70_tag_70 80_tag_80 Sfb-nr _tag_ _tag_ _tag_ _tag_komfort 70_tag_komfort 80_tag_Komfort Eksist. Tag Nyt Tag Tag/loft U-værdi 0,49 0,4 0,18 0,1 0,075 0,35 0,095 0,076 År/type Passivhus 70er LavE1 Komfort x x x x x x x x x LavE1 x x Komfort x Tabel 6: Konstruktionsvariation for loft Terrændæk Generiske huse Prototypehuset Komfort Simlab nr. 1 og Navn terræn_60 terræn_80 terræn_2010 Sfb-nr U-værdi 0,28 0,23 0,093 0,068 0,26 0,068 År/type Passivhus 70er/LavE1 Komfort x x x x x x x x x x x LavE1 x Komfort x Tabel 7: Konstruktionsvariation for gulv. terræn_komfort Eksist. Terræn Gulv 9

17 Vinduer Generiske huse Prototypehuset Komfort Simlab nr Navn V1 V2 Eksist. Vindue Nyt Vindue Nyt Ovenlys Sfb-nr U-værdi 2,6 2,2 1,15 0,84 3,1 0,9 og 1,4 0,66 År/type Passivhus 70er LavE1 Komfort x x x x x x x x x LavE1 x x Komfort x Tabel 8: Konstruktionsvariation for vinduer. I de kommende afsnit vil disse variationer blive forklaret mere i detaljer. 6.2 Generiske huse U-værdier Forbedringerne på de forskellige konstruktioner skal give en U-værdi svarende til mindste værdierne for renovering angivet i BR10 eller værdier for lavenergi byggeri vurderet ud fra erfaringerne med Komforthusene (Saint-Gobain Isover a/s, 2010). Værdierne kan ses i Tabel 9. Ydervæg Tag/loft Gulv/terrændæk Vinduer [kwh/m 2 ] U-værdier 2010 [W/m 2 K] 0,15 0,10 0,10-33 U-værdier lavenergi [W/m 2 K] 0,085 0,075 0,07 - Tabel 9: Mindste U-værdier fra BR10 ved renovering af klimaskærmen, samt typiske U-værdier ved lavenergibyggeri. Forbedringerne vil ske med standard muligheder, tykkelse på isolering mm. Så U-værdierne vil ikke ligge præcist på de angivne værdier i tabellen. Med hensyn til vinduerne, så er det valgt at se på hvad der findes på markedet og hvilke muligheder det giver. Vindue Vinduer Typer af vinduer der originalt kunne være anvendt i de forskellige perioder, er fundet dels ud fra en udgivelse fra Energi-Spareudvalget (Energi-Spareudvalget), samt bilag til Håndbog for Energikonsulenter (Energistyrelsen, Teknologisk institut og Aktuel ByggeRådgivning, 2007). Vinduerne i perioderne og var typisk med tynd ramme og med rude af to lag glas. I perioden benyttede man i højere grad tre-lags termoruder og med lidt bredere ramme. Typiske tekniske egenskaber for vinduer fra perioderne kan ses i Tabel 10, værdierne gælder for hele vinduet inklusive ramme og karm. 10

18 Periode BR10 U-værdi [W/m 2 K] 2,6 2,6 2,2 1,4 g-værdi [-] 0,75 0,75 0,65 - LT-værdi [-] 0,8 0,8 0,7 - Tabel 10: Tekniske egenskaber for vinduer fra de benyttede perioder. Størrelsen på vinduerne for alle de generiske modeller er sat til at være lige store og med samme orientering. En undersøgelse for over huse har lagt grund for vinduesarealerne, orientering, samt antallet vinduer i de generiske modeller (Energimærkningsordningen, 2010). Størrelser på vinduerne er standardmål. Arealerne og orientering er vist i Tabel 11. Antal Orientering Nord Øst Syd Vest Sum vinduer Areal [m 2 ] 6,7 6,7 10,5 8,5 32,4 17,8 Valgte vinduer 3 stk. 1,488 x 1,188 1 stk. 1,188 x 1,188 Tabel 11: Arealer og orientering på vinduer. 3 stk. 1,488 x 1,188 1 stk. 1,188 x 1,188 6 stk. 1,488 x 1,188-4 stk. 1,488 x 1,188 32, stk. 1,188 x 1,188 Ved ønske om at mindske energitabet gennem vinduerne vil man skifte vinduerne, hvorved der findes flere muligheder, både i ramme/karm materialer for udseende og rudetype for energihensyn. Der er i dette projekt valgt, at der ved renovering skiftes til topstyrede vinduer med aluminium/træ ramme, mens rudetypen varieres. I tabellen herunder er listet de forskellige muligheder med priser. Priserne på vinduerne er indhentet fra Velfac, mens prisen for montage er taget fra V&S prisdata (Byggecentrum, 2010). U-værdierne er for vinduet inklusive ramme og karm. Data ses i Tabel 12. Vindues mulighed Mål [mm] U V -værdi g-værdi LT-værdi Pris pr. stk. [kr.] V x ,16 0,5 0, x ,12 0,5 0, V x ,85 0,47 0, x ,83 0,47 0, Tabel 12: Tekniske data for nutidsvinduer. Nedrivning + montage pr. stk. [kr.] Samlet pris [kr.] Her svarer V1 til standarden for Br10 og V2 til passivhus standard. Dette er de opgraderingsmuligheder der benyttes i projektet for de generiske huse. Endvidere er det valgt at variere vinduesstørrelsen. De originale størrelser benyttes og et andet scenarie tilføjes hvor vinduesarealet mod syd bliver fordoblet. Disse har indeksværdier 1 og 2, hvor 1 er originale størrelser og 2 er forøget areal, i simuleringerne. 11

19 6.2.3 Linjetab Linjetabet omkring vinduer/dør, fundament, ydervæg og tag, kan være meget forskellig fra bygning til bygning. I ældre huse med kun ringe isolering har et højt linjetab procentvist ikke meget at sige i det endelige energiregnskab, hvor et højt linjetab har væsentligt støre betydning i et velisoleret hus. Det er i dette projekt valgt i alle generiske modeller at bruge værdier for linjetab, der kan forventes i lavenergi byggeri. Værdierne angivet i erfaringerne med Komfort Husene (Saint-Gobain Isover a/s, 2010) kan ses i Tabel 13 herunder, samt værdier fra bygningsreglement 2010 punkt Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Komfort husene BR10 Min. Maks. Middel Renovering Fundament [W/mK] -0,11 0,1-0,01 0,12 Vinduer/døre [W/mK] 0 0,09 0,030 0,03 Ydervæg [W/mK] -0,07 0-0,029 - Tag/væg [W/mK] -0,07 0-0,029 - Tabel 13: Variation i linjetab fra Komfort Husene, samt maksimum linjetab ved renovering. Som det ses er flere af linjetabene negative, hvilket betyder at de vil bidrage positivt til det samlede energiregnskab for bygningen. Ved renovering af ydervæge er det som tidligere beskrevet antaget at der samtidig opsættes isolering uden på fundamentet, så linjetabet herved mindskes. Det vil ikke ved renovering være muligt at fjerne linjetabet ved fundamentet helt som det er tilfældet ved Komfort Husene, og det antages at kunne forbedres til 0,1 W/mK. Det antages at ydervæggen ved renovering kan forbedres, således at linjetab helt undgås, hvilket også antages at være tilfældes for samling med taget. For linjetab ved samlinger med vinduer/døre bruges middelværdien fra Komfort Husene på 0,03. Linjetab [W/mK] Fundament 0,1 Vinduer/døre 0,03 Ydervæg 0,0 Tag/væg 0,0 Tabel 14: De anvendte linjetab er benyttet ved alle beregninger for de generiske modeller. 12

20 En oversigt over forbedringerne der foretaget for perioden, samt prisen for denne renovering kan ses i Tabel 15. Periode Konstruktion * 2010 Lavenergi/passivhus Tung ydervæg U-værdi [W/m 2 K] 1,0 0,38 0,13 0,08 Pris [kr.] Let ydervæg U-værdi [W/m 2 K] 0,42-0,14 0,08 Pris [kr.] Tag/loft U-værdi [W/m 2 K] 0,49-0,099 0,07 Pris [kr.] Gulv/terrændæk U-værdi [W/m2 K] 0,28 0,23 0,093 0,07 Pris [kr.] Tabel 15: Pris og U-værdier ved forbedring af parcelhus fra perioden , med baggrund i den originale konstruktion. *Hulmursisolering. I det følgende kommer en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte konstruktioner Tunge ydervægge I perioden var der både fuldmurede mure, samt hulmure med og uden isolering. Der er her valgt en hulmur uden isolering, da men ved forbedring af denne egentligt også vil medtage forbedringsmulighederne, der findes ved en hulmur med isolering. Den originale konstruktionsopbygning er beskrevet herunder mm massive teglsten - 82 mm luft mm letklinkeblokke 1,03 W/m 2 K 1,03 W/m 2 K 300 mm Figur 4: Original opbygning , 300 mm hulmur med ståltrådsbindere. En oplagt forbedring vil være at hulmurs isolere, forbedringen vil give en U-værdi ringere end for Bygningsreglement 2010, men medtages alligevel som forbedrings mulighed. For de øvrige forbedringer er det valgt, at de skal ske uden på muren med et let træskelet og mineraluld (eksempelvis Isover Plus System). Herudover skal der laves et let fundament uden på det gamle, hvor fundamentet i den forbindelse også bliver efterisoleret. Som beskrevet i afsnittet omkring tag/loft er der normalt stort udhæng på boliger fra denne periode, som derfor vil kunne dække over den ekstra facadetykkelse. Forbedringerne på ydervæggen kan ses herunder. 13

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kassandravej 44 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-000000 Energikonsulent: Morten Wæhrens Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej 3A Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891555 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere