TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK. Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I S O L E R I N G. I bølgerne på Danmarks største vandland"

Transkript

1 Nr. 1 maj årg. TEKNISK I S O L E R I N G Hvad med Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering? I bølgerne på Danmarks største vandland Fokus på energirigtige standardløsninger

2 Af Lars Graff, Formand, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening indhold Vision I bølgerne på Danmarks største vandland Hvad med Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering? Lærlingen er kendt Innovative isoleringsprojekter satte præg på årets DIB seminar Fokus på energirigtige standardløsninger Norisol isolerer Carlsberg 8 nybagte isolatørsvende fra EUC-Nordvestsjælland Uddan medarbejderne, hvis der kommer "huller" i ordrebogen! Medlemsfortegnelse Vision Nye initiativer og projekter sætter præg på isoleringsbranchen Efter en årrække med stor aktivitet og historisk høj beskæftigelse inden for den danske bygge- og anlægssektor er situationen nu vendt. Byggeriet toppede i 2006 både inden for byggeriet af boliger og produktionslokaler, og DIBs medlemmer har i de sidste 3-4 år oplevet gyldne tider. Desværre har finanskrise og dermed faldende byggeaktivitet også sat sit præg på den tekniske isoleringsbranche. Redaktion/annoncer/ekspedition Redaktør: Anne Mette Høiler Tlf Oplag: Kommunikationsmedarbejder: Ditte Duus Gjessing Tlf Udgives: 3 gange årligt Trods nedgang i byggeriet er der dog stadig mange spændende nye initiativer og tiltag at glædes over i branchen. Efter generalforsamlingen i april i år blev det vedtaget at gøre det muligt for andre end DIBs medlemmer at blive medlem af Kontrolordningen, hvilket betyder, at VVS firmaer og leverandører til branchen med fordel kan blive medlem. Leverandørerne vil nu blive inddraget betydeligt mere, og der etableres et tættere samarbejde med blandt andre Rockwool, Saint-Gobain Isover, Armacell m.fl. med henblik på, at udbrede kendskabet til Ordningen. Et meget vigtigt mål i forbindelse med Ordningen har været at få indskrevet i BIPS' projektbeskrivelser, at Al teknisk isolering skal udføres af et firma, som er medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. BIPS ser meget positivt på Ordningen, ikke mindst nu hvor medlemskab af Ordningen bliver tilgængelig for alle. I BIPS beskrivelserne står også beskrevet, at Isoleringsarbejdet skal udføres ifølge beskrivelserne i Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Visionen for isoleringsbranchen er at sikre korrekt udførelse af teknisk isolering, og i den forbindelse er det nu blevet besluttet at kigge DS 452 efter i sømmene. DIB er blevet inviteret med til at deltage i normarbejdet og revideringen, og vi ser frem til at bidrage med branchens ekspertise og mangeårige erfaringer på området! Kort sagt; Et forår fyldt med nye spændende initiativer og tiltag for branchen! Deadline for materiale DIB nr. 2/ Ultimo juli 2009 DIB nr. 3/ Ultimo november 2009 DIB nr. 1/ Ultimo marts 2010 Tryk/tilføjelser og ændringer til mailingliste Rounborgs grafiske hus, Tlf Fax DIB - Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax ForsideBILLEDET Forsidebilledet er taget på kontrolbesøget hos Lalandia i Billund. 2 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 3

3 I bølgerne på Danmarks største vandland ringsprojekter bag sig som Thule Airbase på Grønland, Herning Kraftvarmeværk, Studstrupværket blok 3 og 4. Med en entreprise på godt 1 million kroner er det også med oprejst pande, at Bjarne Christensen takker af. Nu bliver der mere tid til familien, og mon ikke min kone og jeg skal bruge en del af tiden i det nye Oplevelsescenter i Billund med vores børnebørn. Så kan jeg forklare, at deres bedstefar har været med til at isolere Centret og sikre, at der ikke trænger vand ind de forkerte steder, og at gæsterne ikke fryser eller får det for varmt, slutter Bjarne Christensen. En indisk elefant importeret til det tropiske vandland. Hos IKAS Isolering A/S er man netop ved at færdig gøre et af årets største isoleringsprojekter. Det kommende tropiske vandland i Billund, der udover at indeholde et orientalsk tempel, en 21 meter høj rutchjebane og Danmarks største bowlingcenter også bærer titlen som Skandinaviens største og mest moderne ferieog oplevelsescenter. Tekst: Ditte Duus Gjessing Der bliver kigget langt efter isoleringen på Kontrolbesøget i Lalandia. Isolering på højtryk Det summer af energi overalt på byggepladsen, der skal rumme Skandinaviens største oplevelsescenter. Hundredvis af meter med vandrutsjebaner samles, originale dekorationer fra Østen sættes op, og legepladser bygges. Meget mangler endnu, men hos IKAS Isolering A/S er man allerede ved at lægge sidste hånd på isoleringen, der i denne omgang både omfatter varmerør, kølerør, vandrør samt brandsikring af gennemføringer. Vi har haft glæden af at få lov at isolere de fleste steder og prøvet kræfter med at isolere både vandlandet, sportshallen, oplevelsescentret og teknik rummene, fortæller Bjarne Christensen fra IKAS Isolering A/S, imens han viser taget over oplevelsescentret frem. Med et flat tag som dette er det vigtigt at få isoleret tagvandet, så det ikke drypper ned og skaber vandskader i hele oplevelsescenteret. At sikre isoleringen af tagvandet har været en væsentlig del af isoleringsprojektet, og med et areal på kvadratmeter er det vigtigt, at løsningen er holdbar. Svært at arbejde rationelt Hele Centret skal indvies den 24. april, og selvom IKAS Isolering A/S allerede er langt fremme i Isoleringsprocessen, har de haft travlt. Udover at der flere steder har manglet plads til isoleringen, har vi også været tidsmæssigt presset under hele projektet. Med så mange håndværkere og entreprenører samlet på ét sted er det umuligt at arbejde fuldstændig rationelt, forklarer Bjarne Christensen. Retræte projekt For Bjarne Christensen er projektet i Lalandia mere end blot et stort isoleringsprojekt. Det er min sidste isoleringsopgave, og i fremtiden er det min søn Kim, som står bag roret i IKAS Isolering A/S, fortæller Bjarne Christensen, der efterhånden har lagt mange større isole- Poul Rand noterer, imens Bjarne Christensen fortæller om isoleringen af rørene. 4 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 5

4 Hvad med Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering? Her ses et både forkert og korrekt isoleret termometer. Det forkert isolerede termometer er ikke ført rigtigt uden for isoleringstykkelsen, og er dermed ikke korrekt forlænget. Tekst: Anne Mette Høiler, DIB Sekretariat Der er sket meget, siden Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening for et par år siden etablerede Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. DIB har nedsat en arbejdsgruppe for at sikre, at Ordningen udvikler sig i takt med branchens behov. Læs her, hvad arbejdsgruppen har fokus på. Ny kontrolordning for alle Tilbage i 2006 kom teknisk isolering på lige fod med andre installationsbrancher, da Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB etablerede Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering OKTI. Ordningen blev etableret for at sikre forholdene for, at teknisk isolering kunne udføres i henhold til standarden DS 452. VVS entreprisen - VVS Ventilation entreprisen - ventilation DIBs medlemmer har nu indberettet over 600 projekter til Ordningen, heraf er 40% kontrolleret. Siden etableringen har en arbejdsgruppe nedsat af DIB jævnligt mødtes for at sikre udbredelsen og kendskabet til Ordningen. Blandt andet har gruppen arbejdet på det nye koncept for Ordningen, som - byggesag - bygningsinstallationer Sprinkling entreprisen - ventilation Basis beskrivelser gør det muligt for andre end kun DIBs medlemmer at blive medlem. For at branchen og dermed Ordningen kan opnå de bedste resultater, ønsker DIB, at medlemskab af Ordningen gøres mulig for alle, som arbejder inden for branchen. Dette betyder, at VVS firmaer og leverandører til branchen med fordel kan blive medlem af Ordningen. Eksempel 2 på entrepriser med tilhørende arbejdsbeskrivelser Automation entreprisen - bygnings automation Isolering entreprisen -teknisk isolering Projektspecifik beskrivelser I de nye BIPS beskrivelser er isoleringsentreprisen, herunder teknisk isolering udskilt som en selvstændig entreprise. Udføres af medlemmer af OKTI Et meget vigtigt mål har været at få indskrevet i BIPS projektbeskrivelser, at Al teknisk isolering skal udføres af et firma, som er medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. BIPS ser meget positivt på Ordningen, ikke mindst nu hvor medlemskab af Ordningen bliver tilgængelig for alle, og i BIPS beskrivelser står der da også, at Isoleringsarbejdet skal udføres ifølge beskrivelserne i OKTI. DIB er i den forbindelse i tæt dialog med det rådgivende ingeniørfirma EKJ (som er engageret af BIPS) for sammen at redigere fagbeskrivelserne for blandt andet teknisk isolering. BIPS beskrivelsesværktøj er ikke obligatorisk i forbindelse med et byggeprojekt men anvendes som reglen altid af rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører for at strukturere og beskrive indholdet i deres byggesager. I og med at Ordningen gøres tilgængelig for alle, er kravet om medlemskab af OKTI ikke længere konkurrenceforvridende. Det er da også glædeligt at konstatere, at de rådgivende ingeniører i stigende omfang indfører en tekst i projektbeskrivelserne om, at isoleringsarbejdet skal udføres af medlemmer af OKTI. Standardblade for teknisk isolering Et nyt Videncenter for energibesparelser i bygninger (som du kan læse mere om på side 12-13) skal være katalysator for, at danske bygninger bruger mindre energi og har løsninger parat, ikke mindst til håndværkerne der nu skal i spil for at få mere energirenovering i gang. Blandt andet udarbejder Videncentret såkaldte standardløsningsblade for isolering og også for teknisk isolering. Arbejdsgruppen bidrager med erfaring og ekspertise ved udarbejdelsen af standardbladet for teknisk isolering. Gratis kontrol af udført arbejde ENERIGIbesparelser, ENERIGIrigtigt byggeri og ENERGIrenoveringer er nogle af de hotteste temaer for tiden. En gennemgående fejl er efter DIBs mening, at der mangler fokus på det mest lukrative område, nemlig den tekniske isolering. Fokusområderne for energibesparelser bærer præg af, at det er de store fag, der sætter dagsordnen. DIB bidrager nu med et tilbud til dig om en gratis gennemgang af kvaliteten af den udførte tekniske isolering (for isoleringsprojekter over kr.). Kontakt Anne Mette Høiler, DIBs sekretariat på telefon og bestil tid til en gratis gennemgang. DS 452 DIBs medlemmer udfører, så vidt som forholdene tillader det, den tekniske isolering efter DS 452. Kontrollerne udføres ligeledes efter DS 452, som er spillereglerne for udførelse af den tekniske isolering, dvs. DS 452 er en frivillig aftale mellem de parter, der har interesse i sagen, men som der også understøtter europæisk og dansk lovgivning. Det er besluttet, at DS 452 skal kigges efter i sømmene, og i den forbindelse er DIB inviteret til at deltage i normarbejdet og revideringen, og DIB bidrager meget gerne til dette arbejde med branchens ekspertise og mangeårige erfaringer på området. OKTI arbejdsgruppe består af Formand for DIB, direktør Lars Graff, Dantec Isolering A/S Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S Adm. direktør Jesper Øland, Persolit Entreprenørfirma A/S Direktør Kent Larsen, BL Isolering ApS Chefkonsulent Anne Mette Høiler, DIB sekretariat Typiske fejl mht. isoleringsarbejder - Pladsmangel - Manglende færdiggørelse/finish - Beskadigelse af isoleringen af andre håndværkere - Beskadigelse af isoleringsmaterialet inden opsætning (mekanisk/fugt) Forkortelser DIB = Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening OKTI = Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering BIPS = BIPS beskrivelsesværktøj er en fælles national de facto standard for strukturen og indholdet af de beskrivelser, der knytter sig til en byggesag. 6 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 7

5 Lærlingen er kendt Tekst: Torben Svane Christensen Norisol i Fredericia tøvede ikke, da de blev kontaktet af en folkeskole i byen for at få dem til at tage en elev ind i en slags virksomhedspraktik. Eleven fra E-klassen, hvor skoletrætte elever blive tilbudt en blanding af skolegang og erhvervspraktik, er faldet så godt til, at han skal begynde i lære efter sommerferien. Det kan være vanskeligt at finde lærlinge i dag, men på Norisol i Fredericia har de åbnet dørene for elever, der er kørt træt i lange skoledage med teori. En af dem er Nicolaj Jakobsen. Han er 15 år, og efter sommerferien skal han i lære på virksomheden. Før var jeg ikke særlig glad for at gå i skole. Jeg pjækkede meget. Vi sad hele tiden ned og skulle høre på læreren. Det her er meget bedre, fordi jeg får lov til at bruge mine hænder. Jeg laver nu det samme som de voksne, der arbejder her, fortæller Nikolaj Jakobsen. Hvis Nikolaj Jakobsen ikke gik i E-klassen på Bakkeskolen, skulle han gå i en almindelig 9. klasse. Nu arbejder han to dage om ugen i firmaet, og tre dage tilbringer han med almindelig undervisning på Bakkeskolen i Erritsø ved Fredericia. På Norisol er han ikke bare fejedreng. Her prøver han de forskellige arbejdsopgaver, som virksomheden kan byde på. Det kan være alt lige fra at være med til at klargøre montørernes værktøjskasser til at hjælpe de Nicolaj Jakobsen er glad for at gå i E-klassen. Han har allerede en lærerplads efter sommerferien på virksomheden Norisol, men han skal blive bedre til hovedregning, for det kræver jobbet med teknisk isolering. ansatte hjemme på fabrikken med andre opgaver. Jørgen Nielsen er ansat i firmaet, og har taget sig lidt af Nicolaj, siden drengen startede der. Vi har lavet nogle gode projekter sammen, og hænderne sidder jo godt på drengen. Men han skal blive bedre til hovedregning, for det bruger vi jo meget i vores arbejde. Niels Hansen, regionschef for Norisol A/S, synes E-klassen er et godt projekt, og han har kun rosende ord at sige om den unge medarbejder. Han er faldet godt til her, og vi har haft mulighed for at se ham an. Det er en klar fordel for virksomheden at have en dreng som Nicolaj i prøve, inden man beslutter sig for, om han ville kunne bruges som lærling på virksomheden. Vi får samtidig en lærling, der er mere klar, og vi havde ingen betænkeligheder med at tilbyde ham en læreplads. Vi har jo set, hvad han kan. Vi kunne sagtens finde på at tage en ny dreng ind fra E-klassen, og hvis der bliver en klasse efter sommerferien, vil vi tilbyde en plads til en ny elev, siger Niels Hansen. Et nødvendigt tilbud På Bakkeskolen er Connie Vinter Jensen lærer. Hun har været med til at udvikle projektet E-klassen i Pædagogisk Udviklingsafdeling i Fredericia Kommune. Der er tale om elever, som på trods af deres vanskeligheder med skolegang, skal rummes i folkeskolen. Tidligere har de tiltag, som har været brugt over for denne målgruppe, været ekskluderende. Det her bygger på tillid og inkluderer drengene, og vi kan se, det virker, siger Connie Vinter Jensen. De fem drenge i E-klassen holder til i deres eget lokale på skolen. De har undervisning mandag, torsdag og fredag fra 8 til 12. Der er 12 lektioner i alt, og de undervises i dansk og matematik. Tirsdag og onsdag er de ude i en virksomhed i en udvidet arbejdspraktik. Det har ikke været noget problem at finde virksomheder, som ville tage drengene ind. Til et informationsmøde blev der inviteret 15 virksomheder, og alle mødte op. Alle virksomheder var interesserede i at være med i projektet. Der blev fundet en plads til alle drengene. Virksomhederne står nu på en liste, som skolen kan bruge, når en ny elev skal bruge en plads. Virksomhederne forpligter sig til at udføre et reelt stykke arbejde ude på virksomhederne, så eleverne ikke bare bliver brugt som fejedrenge. Det skal være motiverende arbejde, som drengene kan lære noget af, og det skal motivere dem til at vælge den branche, de afprøver, siger Connie Vinter Jensen. Oplevelserne ude i virksomheden rykker også ved elevernes egne ambitioner. De oplever, at når mester ude på virksomheden stiller krav, så kan de se sammenhængen mellem det, vi lærer dem, og det, de skal bruge ude på en arbejdsplads. Nu er de for eksempel også begyndt at efterspørge undervisning i engelsk, forklarer Connie Vinter Jensen. Tre af de fem elever er allerede blevet lovet en lærerplads ude på de virksomheder, hvor de arbejder. Hele projektet er nøje beskrevet, og der ligger en færdig manual på så andre skoler kan gå ind og etablere en E-klasse. Tiltaget er næsten ressourceneutralt, men det kræver lidt ekstra midler til en kontaktlærer samt et fleksibelt personale, som er villige til at yde en indsats for denne målgruppe af elever, fortæller Connie Vinter Jensen. Niels Hansen fra Norisol i Fredericia opfordrer andre virksomheder til at benytte sig af lignende muligheder, og hvis der ikke lige findes en E-klasse ordning, så er det en god ide at opsøge kommunen for at høre, om det er muligt at få en skoleelev ind, som søger andre udfordringer end folkeskolen. 8 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 9

6 Ingen kunne efterfølgende være i tvivl om, at tekniske isolatører er i god form og mestrer håndboldspillet til fulde. Teknisk konsulent Dennis Rasmussen, Saint-Gobain Isover A/S, introducerede IsoDim DK, der på en enkelt måde giver brugeren mulighed for at beregne isoleringstykkelser og overfladetemperaturer. Innovative isoleringsprojekter satte præg på årets DIB seminar Et nyt beregnings program til teknisk isolering, nye anvendelses områder for ISOVER ULTIMATE, bedre kølesystem med ISOVER Hygrowick og et i dansk sammenhæng helt nyt produkt til ventilationskanaler. Sådan lød det, da Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB holdt medlemsmøde den 7. november på Hotel Svendborg, som i år blev holdt i samarbejde med Saint-Gobain Isover a/s. Allerede fra morgenstunden blev tonen slået an af den danske sangerinde Naja Storebjerg. Hun sang sig ind i hjerterne på de 71 deltagere som optakt til den mere faglige dagsorden, der ikke mindst bød på en præsentation af det helt nye beregningsprogram IsoDim DK. IsoDim DK IsoDim DK giver mulighed for, at brugeren på en enkel og overskuelig måde kan beregne og dokumentere såvel isoleringstykkelser og overfladetemperaturer som energibesparelser, fortalte teknisk konsulent Dennis Rasmussen, Saint-Gobain Isover A/S, og tilføjede, at en demomodel kan downloades på Derefter gennemgik og argumenterede salgskonsulent Torben Ahlborn for korrekt dimensionering af køleteknisk isolering. Dimensionering efter kondenskrav er ofte ikke tilstrækkeligt. DS452 foreskriver isolering efter energikrav, hvilket betyder mere og bedre isolering. Ny anvendelse af ISOVER ULTIMATE Lav vægt, nemt at arbejde med, let at skære til og forme. Sådan blev ISOVER ULTIMATE til termisk isolering præsenteret med de fordele, produktsortimentet har på dette område. ULTIMATE kan også med fordel anvendes til anden isolering, for eksempel lydisolering, forklarede Anders Vestergaard om produktet. Staffan Tigerfeldt, udviklingschef fra det svenske Saint- Gobain Isover, fortalte om Climaver - en alt-i-et kanal - og rørisoleringsløsning, som har været benyttet i en årrække. Blandt andet i Spanien og USA. Om den slår igennem herhjemme er uvist - men måske er indlægget medvirkende til det. I hvert fald byder produktet på mange fordele - også økonomiske., fortalte Staffan Tigerfeldt. Nyt koncept for Oplysningsog Kontrolordningen Medlemsmødets kerne var de interne indlæg. DIB-formand Lars Graff informerede om det nye koncept for Oplysningsog Kontrolordningen, der nu åbnes op for andre end kun DIB medlemmer. Tillige beskrev Lars Graff vigtigheden i at benytte ordningen som et værktøj og indberette flere sager. Efterfølgende gav bestyrelsesmedlem Niels Hansen et oplæg om ny kontingentstruktur. Konsulent fra DI Klima og Energi, Martin Gram, informe- rede om Klimakompasset, mens Dennis Rasmussen, Saint-Gobain Isover a/s orienterede om DS428 standarden for brandisolering af ventilationskanaler, som netop nu er i høringsfasen. Og så var det tid til en gang håndbold Efter det meste af en arbejdsdag med faglige indlæg var det tid til at strække benene, og det skete for fuld udblæsning på den sydfynske topklub, GOG Svendborg TGI s hjemmebane. Der blev virkelig gået til den, og ingen kan være i tvivl om, at tekniske isolatører er i form og mestrer håndboldspillet til fulde, konkluderer salgschef Peter Hedegaard, Saint-Gobain Isover A/S. Efter middagen var der hyggeligt samvær, og her fik formiddagens sangerinde konkurrence til stregen. Det er ikke nemt at komme igennem et så monumentalt forsvar Udviklingschef fra det svenske Saint-Gobain, Staffan Tigerfeldt, fortalte de interesserede mødedeltagere om Climaver en alt i en kanal- og rørisoleringsløsning, som har været benyttet i en årrække. 10 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 11

7 Fokus på energirigtige standardløsninger Tekst: Ditte Duus Gjessing Klima- og energiminister Connie Hedegaard indviede onsdag den 25. marts Videncenter for energibesparelser i bygninger, der har til formål at udbrede viden om energirigtige løsninger i byggebranchen. Teknisk Isolering indgår som en vigtig del af de løsninger, der i fremtiden skal formidles på landets byggepladser. "Videncentrets formål er at sikre, at byggeriets parter og andre aktører får mere viden om de konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Med henblik på at øge realiseringen af energibesparelserne, forklarer seniorkonsulent fra Teknologisk Institut, Susie Merete Frederiksen, der i løbet af de seneste måneder har arbejdet hårdt for at få stablet Videnscentret på benene. Energirigtige standardløsninger til isolering På nuværende tidspunkt er der mest fokus på isolering af loft, isætning af nye vinduer med energiruder og udskiftning af varmekilde, fortæller Susie Merete Frederiksen og tilføjer. På sigt vil der også komme fokus på efterisolering af eksisterende rør f.eks. i krybekælder eller ved fyret og isolering af fjernvarmeunits. Målet er at lave energirigtige løsninger til stort set alle former for isolering og derefter få dem implementeret hos isolatørerne, så de bliver bragt i spil og ikke overset. I første omgang tager Videncentret fat på løsninger, der er aktuelle for parcelhusene fra 1960 erne og 1970 erne. I denne periode blev der bygget rigtigt mange huse, inden der blev strammet op på kravene til isolering i bygningsreglementet i slutningen af 70 erne. Videncentret har bl.a. til formål at udvikle energirigtige standardløsninger. Både inden for Teknisk Isolering og andre håndværksområder. Der er både fokus på enfamiliehuse, etageejendomme, institutioner og kontorer, alle steder det er muligt at spare penge på energirigtige løsninger. Det er i de større bygninger, der kan spares flest penge på energirigtig isolering af rør. Men da efterisolering af rør i enfamiliehuse hurtigt tjener sig selv ind, er det også et væsentligt område at se nærmere på, siger Susie Merete Frederiksen. Genbrug af standardløsninger Når vi laver standardløsninger til bygningsdele som f.eks. efterisolering af lofter og ydervægge, kan de i mange tilfælde genbruges på andre bygninger som etageejendomme med lejligheder, skoler og kontorer. Videncentrets løsninger kan derfor sættes sammen i pakker, så det er muligt at komme hele vejen rundt om hver enkelt bygning, siger Susie Merete Frederiksen. Energistyrelsen har valgt et konsortium til at varetage den daglige drift af centret. Konsortiet består af Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet, Viegand & Maagøe samt KommunikationsKompagniet. Herfra vil der i løbet af 2009 blive udsendt op til flere standardløsninger for den Tekniske Isolering. Videncentret har til huse på Teknologisk Institut i Taastrup, og centerleder er Vagn Holk. Centrets hjemmeside: Det nye Videnscenter for energibesparelser i bygninger skal være katalysator for, at danskebygninger bruger mindre energi og har løsninger parat, ikke mindst til håndværkerne. I den forbindelse vil Videncentret blandt andet udarbejde såkaldte standardløsninger for teknisk isolering. 12 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 13

8 Norisol isolerer Carlsberg På billedet ses varmerør isoleret med 100 mm rockwool og afsluttet med søvandsbestandig aluminium. I baggrunden procesrør som er opskummet med PUR og afsluttet med søvandsbestandig aluminium. Tekst: Ditte Duus Gjessing I november drog kontrolordningen tværs over Danmark og på kontrolbesøg hos Carlsberg i Fredericia. Her er Norisol ved at lægge sidste hånd på isoleringsarbejdet i de bygninger, der nu huser det samlede Carlsberg bryggeri i Danmark. Det har været en spændende opgave at få lov til at isolere Carlsberg fabrikken i Fredericia, fortæller projektleder Allan Jensen fra Norisol, der afsluttede projektet i Fredericia for en måned siden. Projektet har primært omhandlet isolering af procesrør på fabrikkens nye procesanlæg. Det er kommet til i forbindelse med, at Carlsberg Danmark har udvidet og ombygget bryggeriet i Fredericia og i den forbindelse flyttet produktionen fra Valby. Den sidste dråbe tappet I december måned blev den sidste dråbe øl tappet i Carlsbergs historiske Valby bryggeri, og siden er alle tanke og tappelinjer flyttet fra Valby. Efter udvidelsen er byggeriet i Fredericia nu både et af Europas mest moderne bryggerier og det største af sin slags i Danmark. Tillige har det jyske produktionsanlæg efter flytningen en kapacitet på 4,3 millioner hektoliter øl om året, hvilket svarer til 1,3 milliarder flasker øl. Normer fra Danbrew Norisol har arbejdet på opgaven i ca. to måneder og har haft otte mand gående på projektet. Der er i alt blevet isoleret 4, 2 km rør, og alt isoleringsarbejdet er udført efter Carlsbergs egne normer og standarder. Ved brandgennemføringer er der isoleret efter BS120. Afslutningsvis er rørene blevet beklædt med søvandsbestandige aluminium og rustfrie pladekapper, forklarer Allan Jensen. Ti produktionslinjer Efter udvidelsen råder bryggeriet over ti produktionslinjer, ompakningsanlæg, sorteringsanlæg, et imponerende højlager og fire kilometer fuldautomatisk transportsystem, der håndterer al transport af produkterne fra produktion til lager. Målet med den milliardstore opgradering er at blive et af Europas mest effektive bryggerier, og allerede i april måned regnes der med at køre på fuld kraft. Topkarakter til Norisol Det er kun to år siden, det første spadestik blev taget til en udvidelse af Carlsbergs nye anlæg i Fredericia, som kommer til at koste bryggeriet over en milliard kroner. For Norisol har det været en både sjov og anderledes opgave at komme til at isolere på et så omtalt projekt, som netop det nye bryggeri i Fredericia er. Det har været en spændende opgave at isolere efter Carlsbergs egne normer og sikre, at isoleringsarbejdet er udført optimalt, fortæller Allan Jensen, der senere fik uddelt topkarakter af Kontrolordningen for isoleringsarbejdet på Carlsberg fabrikken i Fredericia. 14 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 15

9 Uddan medarbejderne, hvis der kommer huller i ordrebogen! 8 nybagte isolatørsvende fra EUC-Nordvestsjælland Så skete det igen i år. Der blev afholdt svendeprøve på Audeboskolen og uddelt medaljer til otte nye svende fra isoleringsafdelingen. Tekst: Faglærer Henrik Mau Faglig og praktisk kunnen Første del af stævnet blev skudt i gang torsdag den 12. marts. Her blev der dystet med tegneopgaver, beregningsopgaver og 25 spørgsmål til hele uddannelsen. Et teoretisk program, der skulle give et billede af den enkelte lærlings faglige kunnen. Lokalerne summede af spænding, og nerverne var uden på tøjet hos de otte lærlinge, der alle vidste, at tiden var inde til at arbejde ihærdigt med opgaverne for at opnå gode resultater. Den efterfølgende mandag blev den praktiske del af svendeprøven udført. Omdrejningspunktet var isolering af forskellige rør med isoleringsmaterialer. Alle med relevans for tiden og normen i Danmark. Igen var alle otte lærlinge dybt koncentreret og havde knapt tid til at holde pause. Der var 24 timer at gøre godt med, og tidsbegrænsningen samt ønsket om at nå et godt resultat var faktorer, der både var til at føle på 16 l DIB Teknisk Isolering og se hos de hårdarbejdende lærlinge denne dag. Torsdagen efter blev prøverne besigtiget. Nu kunne de kommende svende slappe af efter deres store anstrengelser. Løbet var kørt, og der var ikke mere at gøre i den sag. Resten lå i skuemestrenes hænder og bedømmelser. Festlig fredag Festlighederne for de 8 nybagte svende begyndte fredagen efter, hvor de nye svende mødte op til rengøring af værkstedet. En gammel skik, hvor lærlingene selv er med til at dække bordene og gøre klar til de indbudte gæster. Familie, sponsorer og alle mestrene var inviteret til kl. 12:00, hvor skolens ledelse overrakte skolebeviser og gav et par ord med på vejen til svendene. Derefter ønskede formanden fra Det Lokale Uddannelsesudvalg de nye svende til lykke og uddelte svendebreve. 1 sølv og 2 bronzemedaljer Dette år bød på 1 sølv og 2 bronzemedaljer. Alle medaljer var yderst velfortjente, da der var kælet for detaljerne i alt isoleringsarbejdet. Den gyldne saks fra Isover blev overrakt til Mikkel Jørgensen fra Ledøje Isolering ApS, der var den svend, som opnåede den bedste karakter på holdet. Han modtog samtidig sølvmedalje. Kasper Simonsen fra Svale Isolering ApS og Peter Sivebæk fra Danisol modtog de to bronzemedaljer. En levende reklame for isoleringsbranchen Samlet set gjorde alle det godt. Branchen har fået nye kræfter, og på EUC Nordvestsjælland håber vi på flere lærlinge til at fortsætte udviklingen af dygtige svende, der kan bestride opgaver både i Danmark og udland. Vi er glade for denne udvikling og udmærkelsen af svendene. Det opnåede resultat taler sit tydelige sprog og er en levende reklame for isolatørbranchen. Lad os få flere på banen og give dem mulighed for et svendebrev, de kan være stolte af.! FAKTA Set fra venstre: Johnny B. Petersson (faglærer) Simon Palander Søgård Firma: Persolit A/S, 5330 Munkebo Peter Sivebæk Firma: Danisol, 4300 Holbæk Kasper N. Simonsen Firma: Svale Isolering Aps, 4660 St. Heddinge Mikkel Jørgensen Firma: Ledøje Isolering Aps, 2765 Ledøje Casper A. Christensen Firma: Teknisk Isolering, 4684 Holme-Olstrup Martin Mølgård Firma: Terton Aps, 2650 Hvidovre Mark Sølvquist Firma: Scanisol Aps, 4600 Køge Lars Jepsen Firma: Brdr. Hoppe Isolering, 3480 Fredensborg Faglærer Henrik Mau, Teknisk Isolering EUC-Nordvestsjælland Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk Tekst: Jan Mogensen, Konsulent, tlf Voksenlærlingeordningen er permanent Så er der tid til at gøre en indsats med hensyn til at indgå voksenuddannelsesaftaler. Arbejdsgivere får tilskud, hvis voksenlærlingen 1. er fyldt 25 år, og 2. ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse eller for personer, der har været ledige i mindst 6/9 måneder, svarende til reglerne for ret og pligt til første tilbud om aktivering. Tilskuddet kan ydes til arbejdsgiveren, når uddannelsen kvalificerer til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode jobmuligheder. Alle uden en erhvervsuddannelse eller derover kan påbegynde et voksenlærlingeforløb med arbejdsgivertilskud for ledige stilles ikke forudgående krav til ledighedens længde. Tilskudssatsen ændres til 30 kr. i timen. Tilskudsperioden ændres til 2 år. Ordningen er lovbundet, så arbejdsgiveren får ret til tilskuddet, når betingelserne er opfyldt. Der skal ikke længere tages hensyn til, om der er elever i skolepraktik. Sådan gør du Tal med medarbejderen om muligheden. Erfarne medarbejdere kan indgå i et afkortet uddannelsesforløb. Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende. Kontakt dit lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt eller hent AF 66. A (pdf) via jobcenter.dk. Skemaet skal retur inden en måned, efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse. Blanketter til meritansøgning kan rekvireres hos det faglige Teknisk isolering Hulmurs- og loftsisolering Pladeisolering Asbest demontering Prefab udvalgs sekretariat på telefon hos Mona Fasen eller Jan Mogensen. Læs mere om tilskudsreglerne og meritreglerne på fagets hjemmeside hvor meritskemaet også kan hentes. Fortsat praktikpladspræmie til virksomhederne AER udbetaler en præmie til arbejdsgivere, der i et præmieringsår tager flere elever, end arbejdsgiveren gennemsnitligt har haft i de 3 foregående præmieringsår. Præmien udgør kr. pr. ekstra elev i et år. Dette svarer til ca. 85 kr. pr. arbejdsdag. Præmien udbetales i 4. kvartal hvert år. De elever, som giver ret til lønrefusion fra AER, giver også ret til præmie. Der gives ikke præmie for de første 30 dages ekstra elevbeskæftigelse pr. arbejdsgiver. Prøvetiden skal være gået, før eleven indgår i præmieringsgrundlaget. Arbejdsgiverne skal ikke indsende nogen ansøgning om præmie. Præmien beregnes på grundlag af de oplysninger, AER allerede har fra arbejdsgivernes bidragsfritagelse. Spørgsmål? Kontakt AER eller Det faglige udvalg. Snart tilskud til efteruddannelse Overenskomsternes nuværende rettigheder til frihed til uddannelse er udbygget, så der er ret til frihed til selvvalgt uddannelse, som er relevant for beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Det faglige udvalg forventes ultimo april at fastlægge regler for supplerende tilskud fra udviklingsfonden samt vilkår og regler for ansøgninger om tilskud. Det forventes derfor, at de første tilskud kan udbetales efter sommerferien. Der vil blive udsendt breve/mail til alle godkendte virksomheder om tilskudsordningen til efteruddannelse, når regelsættet er fastlagt. OLAF BAHN ISOLERING A/S Pi 1 Søften 8382 Hinnerup Tlf DIB Teknisk Isolering l 17

10 Armaflex Kurser - Kursuskalender 2009 Planlagte grundkurser I korrekt montering af Armaflex plader og slanger. Arrangør Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Armacell I samarbejde med ARMADAN Armacell I samarbejde med WEISS Den sikre måde til at undgå kuldebroer. patent nº EP Uge 4 Uge 14 Tilmeldinger til den arrangerende forhandler. KursuskalenderDK2009.indd :54:57 Armacell GmbH Robert-Bosch-Str. 10 D Münster Tel. +49 (0)2 51 / Fax +49 (0)2 51 / Armafix AF - er professionelle rørbærere Termisk afisolering af rørophæng Nem og hurtig installation Selvklæbende lukning Indbygget dampspærrer Garanterer proffesionelt resultat NYT! Armaflex-System-Garanti Tilbyder 10 års garanti i kombination med AF/Armaflex 022 Armafix half page_dk.indd :26:01 Uge 34 Uge 44 Rockwool Universal Rørskål - nu endnu større sortiment! t! Markedets mest alsidige rørisolering, dækker nu dimensioner til stort set enhver opgave. Her ser du det nye og større produktprogram med rørdiameter op til 114 mm, og hvor mange rørstykker der er i hver kasse. Kan leveres med og uden tape Leveres kun med tape Isoleringstykkelse Udv. rørdia. 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm Universal rørskål med tape - endnu hurtigere montage Med selvklæbende tape på foliens overlap Lige velegnet til isolering af varmerør og til kondensisolering Munkebo: Tlf Esbjerg: Tlf Vejle: Tlf Nørresundby: Tlf Greve: Tlf Kalundborg: Tlf l DIB Teknisk Isolering Rockwool A/S Hedehusene DIB Teknisk Isolering l 19 Tlf.: Internet:

11 14276 bureaulist.dk ULTIMATE Protect En ny generation af netmåtter og plader Isolering mod brand BALLERUP ISOLERING A/S Brandbeskyttelse: ULTIMATE er klassificeret som ubrændbart [A1], den højeste brandklasse og bidrager ikke til brandudvikling. ULTI- MATE s unikke brandegenskaber gør materialet velegnet til brandbeskyttelse af ventilationskanaler. Teknisk isolering Akustisk regulering Facadebeklædning Køle-/frysehuse Stilladsentrepriser Skibsaptering/ skibsindretning Norisols tjenesteydelser omfatter levering produkter og knowhow til forebyggelse af energitab, stilladsog inddækningsservices, regulering af lyd og støj samt brandsikring. Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Og for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien samt bygge- og anlægsbranchen. ALT I: Teknisk isolering Asbestsanering Loft og hulmur Brandisolering Varmeberegning Meget lav vægt: ULTIMATE kombinerer en effektiv brandbeskyttelse med en meget lav vægt. Materialet er ca. 50% lettere end stenuldsprodukter med samme brandmæssige og isoleringsmæssige egenskaber. Telefon Tempovej Ballerup Telefon Telefax NYHED! Komfortabel montage: Den lave vægt letter montagearbejdet. Et arbejde, hvor man ofte står i besværlige arbejdsstillinger og på steder, hvor der ikke er for meget plads. ULTIMATE er let at tilskære, bøje og forme. Produktet fås med belægning af alu-folie. Mange gode egenskaber, der alle bidrager til et bedre arbejdsmiljø. - din isoleringsrådgiver - din totalleverandør Temperaturbestandighed: ULTIMATE Protect udmærker sig ved både at have gode varmeisolerende egenskaber og en anvendelsestemperatur på op til 700 C. Produktet er således velegnet til isolering af kedler beholdere, røggaskanaler og andre applikationer, hvor der er krav til en høj temperaturbestandighed. Landsdækkende service og lager Vil du vide mere om ULTIMATE Protect? Er du interesseret i at vide mere om ISOVER ULTIMATE Protect s unikke egenskaber, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Anders Vestergaard Telefon: Torben Ahlborn Telefon: René Rodian Telefon: BALLERUP Tlf KOLDING Tlf ÅRHUS Tlf ÅRHUS NORD Tlf et selskab i 20 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 21

12 Medlemsfortegnelse for foreningen af danske isoleringsfirmaer april 2009 FIRma adresse tlf./fax mail INTERNET FIRma adresse tlf./fax mail INTERNET ACTIV A/S Højevej 14, 4900 Nakskov Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Skoleparken 116, 8330 Beder Tlf.: Fax: Altek Trading ApS Nydamsvej 43, 8362 Hørning Tlf.: Fax: Altisol Teknisk Isolering Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Andersen's Isolering ApS Krakasvej 15, 3400 Hillerød Tlf.: Fax: B. L. Isolering ApS Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV Tlf.: Fax: B T ISOLERING APS Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Olaf Bahn Isolering A/S Pi 1, 8382 Hinnerup Tlf.: Fax: Ballerup Isolering A/S Tempovej 37B, 2750 Ballerup Tlf.: Fax: BV-Isolering v/ole Buhl Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup Tlf.: Fax: Brdr. Christensen s Monterings & Isoleringsfirma Gasværksvej 2, 4930 Maribo Tlf.: Fax: CH Isolering v/michael Clausen Villestoftedalen 31, 5210 Odense NV Tlf.: dan-isoleringsteknik Havnepladsen 12-14, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: Dantec Isolering A/S Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: Dantec Rørisolering A/S Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby Tlf.: Kr. Dreyer A/S Vigerslevvej 284B, 2500 Valby Tlf.: Fax: Grenaa Isolering ApS Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup Tlf.: Fax: Grøndal Isoleringsteknik Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals Tlf.: H H ISOLERING Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse Tlf.: Fax: H H Isolering A/S Geminivej 72, 2670 Greve Tlf.: Fax: Hasselager Isoleringsforretning A/S Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager Tlf.: Fax: Brdr. Hoppe Isolering ApS Højvangen 9, 3480 Fredensborg Tlf.: Fax: IKAS ISOLERING A/S Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg Tlf.: Fax: J C ISOLERING APS Snedkervej 8, 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE Hammeren 10, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Kaefer ApS Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: LM Isolering ApS Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Marine Isolering Foldbakvej 68, 9870 Sindal Tlf.: Fax: Nivisol ApS Engvej 6, 2990 Nivå Tlf.: Fax: NORISOL A/S Postboks 70, 4230 Skælskør Tlf.: Fax: NORISOL A/S Postboks 8233, 9220 Aalborg øst Tlf.: Fax: NORISOL A/S Langerak 85, 9900 Frederikshavn Tlf.: Fax: NORISOL A/S Industrivej 39, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: NORISOL A/S, Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: Nykjær Isolering A/S Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ Tlf.: Fax: NYTECH ISOLERING A/S Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg Tlf.: Fax: Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering PALCON PLADE-ISOLERING v/palle Sørensen Hjulmagervej 15A, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Lindøalleen 103, 5330 Munkebo Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Diskovej 2, 7100 Vejle Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Håndværkerbyen 10, 2670 Greve Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Flakagervej 5, 4400 Kalundborg Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N Tlf.: Fax: Persolit Entreprenørfirma A/S Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby Tlf.: Fax: Allan Ploug A/S Trekronergade 124, 2500 Valby Tlf.: Fax: PM Teknisk Isolering ApS Skelvej 20, 2640 Hedehusene Tlf.: Fax: POLY-CAP ApS Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge Tlf.: Fax: Randers Isolering A/S Fuglebakken 1, Randers By, 8900 Randers Tlf.: Fax: Roskilde Isolering ApS Vindingevej 34, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: SAKI Isolering ApS Gunnar Clausensvej 26A, 8260 Viby J Tlf.: Fax: CH Isolering v/michael Clausen Villestoftedalen 31, 5210 Odense NV Tlf.: Scanisol A/S Postboks 19, 4600 Køge Tlf.: Fax: SN Gruppen A/S Ellekær 7, 2730 Herlev Tlf.: Fax: S R ISOLERING A/S Ringstedvej 178C, Kvanløse,4300 Holbæk Tlf.: Fax: Stabil Total Isolering ApS Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: Svale Isolering ApS Rengevej 25, 4660 Store Heddinge Tlf.: Fax: BRDR. SVENSSON A/S, ISOLERING Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup Tlf.: Fax: Sydjydsk Isolering ApS Industrivej 8, 6630 Rødding Tlf.: Fax: Teknisk Isolering ApS Skovvej 10, 4684 Holmegaard Tlf.: Fax: Teknisk Isolering Fyn ApS Allerupvej 35, 5672 Broby Tlf.: Fax: Terton ApS Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Vest Isolering ApS Guldagervej 107, Guldager, 6710 Esbjerg V Tlf.: Fax: Vimo Isolation ApS v/gert Jønsson Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup Tlf.: Fax: Ja, jeg vil gerne modtage send den til: Gratis abonnement Stilling: Navn: Firma: Firmaadresse: Privatadresse: Postnr.: By: Telefon: Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf , 22 l DIB Teknisk Isolering DIB Teknisk Isolering l 23

13 Returadresse: Rounborgs grafiske hus Rasmus Færchs Vej Holstebro aktivitetskalender 29. april 2009 Rådsmøde i Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering, Industriens Hus, København September/oktober 2009 Lærlingemesterskab DM 2009, Ålborg oktober 2009 DIB studietur til Amalfi, Italien 6. november 2009 DIB årlige medlemsmøde i år i samarbejde med Rockwool Munkebjerg Hotel, Vejle Generalforsamling 2010 annoncedata 1/1 side 188 x kr. 1/2 side højformat 91 x kr 1/2 side tværformat 188 x kr. 1/4 side højformat 91 x kr. 1/4 side tværformat 188 x kr. 2. omslagsside 188 x kr. 3. omslagsside 188 x kr. Bagside 188 x kr. SÆRPLACERING 10% ORDREADRESSE DIB c/o DI H.C. Andersens Boulevard København V REDAKTION DIB-bladet Teknisk Isolering c/o DI H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax:

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 november 2009-22. årg. TEKNISK I S O L E R I N G 4 10 14 LEDER 13 Har finanskrisen ramt isoleringsbranchen? Lars Graff, formand TEMA 14 slut med varmespild og mangelfuld teknisk isolering 40 % af

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 1 april 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Status for Oplysnings- og Kontrolordningen På virksomhedsbesøg hos LM Isolering Isolering af vvs rør efter bestemmelserne i DS 452 Rockwool Universal

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 April 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 4 December 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Passiv brandtætning i teori og praksis Læs mere på side 8-9 På besøg hos Elin Niclasen, den eneste kvindelige direktør i isoleringsbranchen Mulighed

Læs mere

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand

TEKNISK DIB. DM for isolatørlærlinge. Juni 2005-18. årg. Nr. 2. www.dib-net.dk I N D H O L D. Danske isoleringsfirmaers. har valgt ny formand DIB Juni 2005-18. årg. TEKNISK Nr. 2 I S O L E R I N G DM for isolatørlærlinge I N D H O L D 02 Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening har valgt ny formand 04 Formanden har ordet 05 Fem kilometer kondensisolerede

Læs mere

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk

TEK NISK. 50 år. med Armaflex DIB. August 2004-17. årg. www.dib-net.dk DIB Nr. 2 TEK NISK I S O L E R I N G August 2004-17. årg. 50 år med Armaflex I N D H O L D 02 Formanden har or det 04 Isover Duo - ideel til kælderisolering 05 DIB's generalforsamling 06 Historien om Armaflex

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 3 december 2008-21. årg. TEKNISK I S O L E R I N G Teknisk isolering på verdenskortet Teknisk artikel Økonomisk optimal isolering af kølede rør Kr. Dreyer - 100 år i isoleringsarbejdets tegn Rockwool

Læs mere

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det

TEK NISK DIB ISOLERING. Oktober 2003-16. årg. www.dib-net.dk INDHOLD. 02 Formanden har or det DIB Nr. 3 TEK NISK ISOLERING Oktober 2003-16. årg. INDHOLD 02 Formanden har or det 04 Nyt energimærke gør effektivt isolerede boliger ekstra attraktive 06 Buk og saks på første klasse 08 ESAB præsenterede

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg.

TEKNISK. DIB's medlemsmøde I S O L E R I N G. OBS! Nye adresser: E-mail: dibblad@dibnet.dk og www.dibnet.dk INDHOLD. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. Nr. 1 Februar 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G DIB's medlemsmøde INDHOLD 02 Formanden har ordet 05 Optimal marineisolering med Isover ULTIMATE 06 Vægekonceptet til kondensisolering af kolde rør

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

TEK NISK DIB. Teknisk Isolering. - Et fag i fokus ISOLERING. April 2004-17. årg. www.dib-net.dk INDHOLD

TEK NISK DIB. Teknisk Isolering. - Et fag i fokus ISOLERING. April 2004-17. årg. www.dib-net.dk INDHOLD DIB Nr. 1 TEK NISK ISOLERING Teknisk Isolering - Et fag i fokus Isoleringsbranchens faglige uddannelser blev sat i fokus i forbindelse med Foreningen af Danske Isoleringsfirmaers 100 års jubilæum den 13.

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Nr. 1 november 2011-24. årg.

Nr. 1 november 2011-24. årg. Nr. 1 november 2011-24. årg. Side 3 Leder af formand i Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening Lars Graff Side 4 Case: Clamps på Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen Side 8 Brug Oplysnings- og Kontrolordningen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering

VEDTÆGTER FOR. Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering VEDTÆGTER FOR Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Sekretariat hos: DANSK INDUSTRI 1787 København V 22. marts 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Navn og formål 3 2: Medlemskab 3 3: Oplysnings-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

TEKNISK DIB. Juni 2003-16. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D. 02 Formanden har ordet. 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop

TEKNISK DIB. Juni 2003-16. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D. 02 Formanden har ordet. 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop DIB Nr. 2 TEKNISK I S O L E R I N G Juni 2003-16. årg. I N D H O L D 02 Formanden har ordet 04 Isover uddanner medarbejdere i genoplivning ved hjertestop 06 Norisol A/S er Månedens wwwirksomhed 08 Til

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

TEKNISK DIB. Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Nr. 3. Oktober 2005-18. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D

TEKNISK DIB. Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Nr. 3. Oktober 2005-18. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D DIB Oktober 2005-18. årg. TEKNISK Nr. 3 I S O L E R I N G Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Et nyt tiltag i Danske Isoleringsmestres brancheforening som med OK TEKNISK ISOLERING ønsker,

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk

Find din lokale Redoffice her: Den røde kontorrevolution. Find din lokale Redoffice forhandler her: www.redoffice.dk Find din lokale Redoffice forhandler her: Find din lokale Redoffice her: Forhandler Postnummer/by Telefon Redoffice PKC A/S 4100 Ringsted 57 61 19 09 Redoffice PKC A/S 4300 Holbæk 59 43 06 07 Forhandler

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... REOLER

INDRETNINGSTANKER... REOLER INDRETNINGSTANKER... REOLER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

Servex Ventilation A/s

Servex Ventilation A/s historie Servex Ventilation A/s En virksomhed med mere end tredive års erfaring Servex Ventilation A/S arbejder med alle typer af ventilationsog klimastyring til eksempelvis laboratorier, skoler, produktionslokaler,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere