UNDGÅ FUGT OG KONDENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDGÅ FUGT OG KONDENS"

Transkript

1 UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler, tæpper, gangklæder m.v...3 Tørring af tøj i lejligheden...3 Placering af møbler / malerier ved ydervægge...3 Madlavning / badning...3 Opstigende grundfugt...3 Fordampning fra kælder(gulv) gennem etageadskillelse...4 Kuldebroer i ydervægge...4 Manglende tvangsudluftning (for tætte boliger)...4 Løsning af problemerne...4 Kilder...5 1

2 Kondensdannelse i beboelseslejligheder I vinterhalvåret sker modtager Laros ca. én gang om ugen en reklamation fra en lejer, som klager over kondens- og / eller mugdannelse på lejlighedens ydervægge. Der opstår altid kondens på en flade, når temperaturen dér er lavere end luftens dugpunktstemperatur. Det naturlige luftskifte i en utæt bolig er ca. 1,0 gang pr time. I en tæt bolig er det ofte reduceret til 0,2-0,3 gang pr. time. Lejligheder med termoruder med plastrammer har oftere fugtproblemer end lejligheder med trærammer, hvilket formodentlig skyldes at en del af luftfugtigheden kan diffundere ud gennem træet, mens plasticrammerne ikke giver en sådan mulighed. Uanset kondensdannelsens årsag, så medfører en relativ fugtighed på mere end 75% lugtgener og misfarvning på grund af skimmelvækst. Skimmelvækst skal undgås, derved at 'produktionen' af vanddamp begrænses eller fjernes. Under den udtrykkelige forudsætning, at byggematerialer, møbler, tæpper, gangklæder etc. ikke i forvejen er opfattede, er 2 x 15 min. daglig udluftning i form af gennemtræk normalt tilstrækkeligt. Kraftig vækst af skimmel, evt. efterfulgt af angreb af trænedbrydende svampe, vil ofte være en følge af, at luften indeholder vanddamp, som kan kondenseres på kolde overflader. Materialer, der indeholder cellulose (f. eks. tapet) eller simplere sukkerstoffer, kan blive nedbrudt ved længerevarende angreb af skimmelsvampe. Vækst af skimmelsvampe på boligens indvenige overflader er ikke blot grimt og uhygiejnisk. Det kan også lugte ubehageligt og i værste fald give beboerne helbredsmæssige gener f. eks. allergi og luftsvejslidelser. Skimmelsvampe er meget nøjsomme. Der vil ofte være næring nok i det støv og snavs, som sætter sig på alle overflader. Særlig udsatte er den indvendige side af nord- og østvendte vægge. Årsager til kondensdannelse Med baggrund i ovenstående og de erfaringer, som Laros har indsamlet, kan kondensdannelse skyldes en række forhold, f. eks.: Beboernes forhold Fugttilførsel til en bolig er en naturlig konsekvens af beboernes aktiviteter. Fugt kan derfor ikke undgåes, men fugtproblemerne kan evt. mindskes. Beboerne bør være særlig påpasselige med at udnytte mulighederne for udluftning og ventilation. På grund af menneskers forskelligartede adfærd vil fugttilførslen variere fra husstand til husstand. For en 2 personers husstand skønner sagkyndige, at fugttilførslen i boligen varierer mellem 2 og 7 liter pr. døgn. Manglende udluftning Kondensdannelse på vægge, paneler, tapet, maling og andre indvenige overflader kan være vanskelige at konstatere, før der opstår misfarvning forårsaget af skimmelsvampe. Duggede vinduer kan ofte tages som udtryk for, at der også er risiko for kondensdannnelse andre steder. Er der dugdannelse på vinduer / døre med min. 2 lag glas skal der udluftes. Høj- og efterisolerede boliger er ofte så lufttætte, at luften ikke kan udskiftes tilstrækkeligt. 2

3 Sænkning af lufttemperaturen vil mindske luftens evne til at indeholde vand. Rumtemperaturen bør ikke sænkes unormalt meget. Eksempelvis bør et soverum ikke konstant henstå uopvarmet. I sådanne rum vil det være sædvanligt, at der opstår kondensproblemer. Årsagen er, at varm og fugtig luft fra resten af boligen let ledes hen til disse rum for dér at afgive vanddampen på flader, der er koldere end luftens såkaldte dugpunkt. Kan kondens ikke fjernes på anden måde, kan en forøgelse af rumtemperaturen være nødvendig. Derved mindskes den relative fugtighed. F. eks. vil en forøgelse af rumtemperaturen fra 18 til 21 grader C medføre, at luften kan indeholde ca. 28,5% mere fugt uden kondensproblemer. Det er ofte noteret, at lav temperatur kan tilskynde beboerne til ringe eller ingen udluftning, skønt behovet for udluftning netop i disse tilfælde er særligt stort. Ophobning af fugt møbler, tæpper, gangklæder m.v. Størstedelen af den fugt, der findes i boligen, er bundet til møbler, tæpper, tapet, klæder og andre fugtsugende materialer, der tilsammen virker som et lager for fugt. Tørring af tøj i lejligheden Tørring af vasketøj vil medføre, at den tilsvarende vandmængde skal bort-ventileres. I modsat fald sker der kondensering. Placering af møbler / malerier ved ydervægge Møbler bør flyttes ud fra væggen. I modsat fald kan det føre til utilsigtet lav overfladetemperatur på vægge som følge af ringe eller ingen luftcirkulation. Madlavning / badning Kogning, bagning og stegning medfører fordampning. Dampen skal bortledes for at forhindre kondensering. Opstigende grundfugt I alle bygninger må der forventes opsugning af jordfugt i fundamenterne. Specielt i ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden p.g.a. kapillarvirkningen bliver suget højt op i murværket. Det mest karakteristiske ved opstigende grundfugt er, at der i modsætning til, hvad der er tilfældet ved kondensfugt, er en konstant vandmængde i muren uafhængig af årstiden. Det er endvidere karakteristisk, at grundfugten kan konstateres både ind- og udvendigt på ydervægge. Opstigende grundfugt kan øges f. eks. som følge af, at regnvands- eller afløbsledninger er blevet utætte. Byggematerialer vil hele tiden indstille sig i en fugtmæssig ligevægt med omgivelserne. den højde, som fugten kan stige til er hovedsagelig betinget af balancen mellem den tilgående vandmængde og fordampningen fra væggens overflade. Når tilgang og fordampning er i ligevægt, standser opstigningen. 3

4 Opstigende grundfugt kan medføre stærk forringelse af ydervæggenes varmeisoleringsevne. Fugtsugende materialer, der ikke indeholde svampedræbende stoffer, har størst risiko for at blive angrebet af skimmel. Fordampning fra kælder(gulv) gennem etageadskillelse Fugtproblemer i stueetagen, herunder indeklimamæssige problemer, kan skyldes forhold omkring kælderens fugtmæssige tilstand. Jordfugt opsuges og fordamper fra kældergulvet. Luftfugtigheden i kælderen kan nedsættes ved: Udlægning af vandtæt pudslag eller anden form for fugtspærre på de eksisterende gulve. Forøgelse af ventilationen i kælderen. dette medfører evt. nye problemer i form af fodkulde i stueetagen eller forøget saltudblomstring på kældervæggene pga. en forøget fordampning. I praksis kan ældre, fugtige kældre ikke forbedres så meget, at det kommer i overensstemmelse med de krav, der stilles i medfør af nugældende bygningsreglement. Kuldebroer i ydervægge Forekommer sædvanligvis i nyere bygninger, der er opført med hulmur. Kan skyldes f. eks. 'mørteltunger', bygningsdele udført i beton uden isolering el. tilsvarende byggetekniske forhold. Manglende tvangsudluftning (for tætte boliger) Udskiftning af gamle, utætte vinduer til nye og tætte kan medføre øget luftfugtighed. Friskluftventiler kan i så fald etableres i vinduer og døre eller i ydervægge. Der bør etableres ventilation fra køkken og bad, såvel hvor der ikke findes ventilation, som de steder hvor ventilationseffekten er ringe. Friskluiftsventiler i ydervæggene skal monteres i ikke fugtbelastede rum i kombination til aftrækskanaler, som føres til det fri. Små ventiler monteret i vinduer eller døre har ofte utilstrækkelig effekt. Luftfugtigheden er betinget af, hvor megen fugt der tilføres, i forhold til hvor megen fugt, der fjernes ved den givne ventilation. Løsning af problemerne Laros indgår gerne i en konstruktiv dialog med udlejere og lejere om løsning af fugtproblemer. Det er ikke altid, at de første formodninger er de rigtige. Ved at udelukke fugtkilder, kan den VIRKELIGE årsag konstateres og problemet afhjælpes. N år der reklameres tilbyder vi at foretage fugtmåling af overflader samt temperaturmåling i rummene. På basis af de foretagne målinger rådgives der om nødvendige foranstaltninger. 4

5 Kilder Ovenstående baserer sig på følgende erfaringsblade: BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (13) BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (19) BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (27) BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (31) BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (42) BYG-ERFA Erfaringsblad SfB (99) 5

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere