PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts for. gældende mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem"

Transkript

1 PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit 4 Udvendigt pudsearbejde m.v. Afsnit 5 Facedebeklædning Afsnit 6 Indvendigt pudsearbejde Afsnit 7 Rabitzværk Afsnit 8 Pladevægge, Porebeton og beklædninger Afsnit 9 Vægfliser Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Afsnit 17 Afsnit 18 Afsnit 19 Vådrumsbehandling Gulve Trapper Indvendig efterpuds m.v. Ventiler, gelændere, vinduesplader m.v. Hvidtning, farvning og asfaltering Støbeforskalling Dampskorstene Dampkedler Almindelige bestemmelser

3 Afsnit 1. Murerarbejde Murværk af blokke... Glasbygningssten... Murværk af teglsten, alm. sten, tynde sten samt tranchering, hulmur, kloakbrønde... Ventilationsrør, skaktrør, skorstensrør m.v.... Skorstenspiber... Isolering... Forskellige sten... Blankmurstillæg, knækkede kopper, rund mur... Piller, gulv og underlagspiller, formsten... Dilatationsfuger, fortandinger og riller, støberiller o.l.... Lodsteder... Indsætning af vinduer, døre m.v., vinduer og døre af jern... Afsætning af huller, ventilrør og elinstallationer i mur... Hugninger, smig... Ankre, stødjern, bolte m.v., bindere... Buer og stik... Monierplanker m.v... Jernbjælker og søjler m.v.... Gene og begrænsning ved dragere, søjler, altaner, spær m.v... Gesimser, bånd, friser m.v.... Hvælvinger, røselersten o.l... 1

4 Afsnit 1 3 Afsn. 1 A Afsnit 1 Murearbejde A Murværk af blokke: 1 Opmuring (eventuelt i bastardmørtel): Over 8 indtil 13 cm tykkelse pr. m 2 Fra tillæg pr. påbeg. cm 25 cm tykkelse pr. m 2 Fra tillæg pr. påbeg.cm 35 cm tykkelse pr. m 2 Fra tillæg pr. påbeg. cm kr. kr. kr. kr. kr. kr. Gasbeton, siporex... 15,98 0,51 22,30 0,71 29,26 0,46 Samme i sand og cement... 17,91 0,58 24,96 0,77 32,66 0,51 2 Klinkerbeton, parallel o.l. cement hulblokke... 18,47 0,61 25,85 0,76 33,48 0,47 Samme i sand og cement... 20,58 0,71 28,95 0,88 37,61 0,51 3 Teglblokke (højde ikke under 2 skifter alm. mursten, længde for normal sten ikke under 28 cm) betales efter post 2. 4 For indmuring af polystyrenstrimler, strimler af mineraluld og lignende i såvel lang- som stødfuger i murværk af blokke 2,28 lm 5 Når mørtelen kræves lagt i 2 baner, så der dannes hulrum i fugerne, tillægges de respektive opmuringspriser 2,28 m² 6 Når der til udlægning af mørtel anvendes mørtelrist og -tragt, forhøjes det i post 5 anførte tillæg til 5,56 m²

5 4 Afsnit 1 7 De i posterne 5 og 6 nævnte tillæg ydes ikke, hvor der indmures de i post 4 nævnte isoleringsstrimler. 8 For almindelige durisolblokke at opstille med eller uden benyttelse af mørtel, men med ifyldning af beton i hulrummene, betales som for porebeton. 9 Gesimser, bånd, friser, murpiller m.v. betales med de for disse arbejder fastsatte priser, 15 % og ved beregning af antal skifter regnes med skiftehøjde som i murværk af almindelige sten. 10 For ovennævnte murværk af blokke muret til fugning og udkradset betales et tillæg på 5,69 m² 11 Såfremt blokkene kræves opført med loddet forbandt 7,38 m² 12 Udføres de i posterne 10 nævnte arbejder til fugning på begge sider, betales bagsiden med 2,58 m² Udføres de i posterne 11 nævnte arbejder til fugning på begge sider, betales bagsiden med 3,30 m² 13 Opmåling af murværk af blokke sker efter de for murværk af teglsten gældende regler, og der betales lodsteder, overlukning af åbninger m.v. efter priskurantens respektive priser. 14 For fugning af ovennævnte murværk, jf. afsnit 3, herunder posterne 40, 41, 42 og 43, eller behandling som anført i posterne 284, 286, 287, 288 og 289 betales ⅔ af de respektive priser. 15 For fugning eller behandling jf. ovennævnte post af riflede porebetonblokke tillægges ⅔ af prisen i post For henmuring eventuelt i bastardmørtel af indtil 12 cm tykke porebeton-, og lignende blokke på betontage til påklæbning af tagpap 13,86 m² 17 Samme henmuret i mørtel af sand og cement 15,47 m² 18 Hvor arbejdet ikke udføres til direkte påklæbning af tagpap, fradrages 1,27 m² 19 Ved taghældning over 30 cm pr. m tillægges 1,85 m² 20 Samme over 45 cm pr. m tillægges 3,67 m²

6 Afsnit 1 21 Udgydning og rensning, hvor fugerne er indtil og med 5 mm brede 3,28 m² 22 Samme, hvor fugerne er over 5 mm brede 4,72 m² 23 Tildannelse af forannævnte blokke: Lodret eller vandret tildannelse ved åbninger, hjørner o.lign. pr. lm Skrå tildannelse eller smig, herunder vederlagskilesten o.lign. pr. lm 5 B Over 8 til og med 13 cm tykkelse Over 13 til og med 25 cm tykkelse For hver påbegyndt 10 cm tykkelse derover tillægges Over 8 til og med 13 cm tykkelse Over 13 til og med 25 cm tykkelse For hver påbegyndt 10 cm tykkelse derover tillægges kr. kr. kr. kr. kr. kr. 24 Gasbeton, siporex... 4,80 8,74 2,95 9,45 14,98 3,67 Samme i bl. mur... 6,80 12,51 4,26 13,7121,64 5,42 25 Klinkerbeton, cement parallel tegl... 6,22 11,14 3,53 12,0019,54 4,91 Samme i bl. mur... 9,21 16,17 5,42 17,4627,89 6,94 26 For skæring af de i posterne 24 og 25 nævnte blokke, blank 2 sider, tillægges de respektive priser 35 % 27 Stiller mesteren maskiner til rådighed ved tildannelse, fradrages for hånddrevne maskiner -20 % Stiller mesteren maskiner til rådighed ved tildannelse, fradrages for mekaniske maskiner -40 % B Glasbygningssten: 30 For indmuring af glasbygningssten i felter i sand og cement 143,05 m² 31 Hvor der i en samlet akkord er mindre areal end 5 m², tillægges 20,40 m²

7 6 Afsnit 1 32 Samme under 2 m² tillægges 61,23 m² 33 For rensning, eftergåelse og fugning (eventuelt med sand og cement) pr. side 12,27 m² 34 Hvor der forlanges armering, såvel vandret som lodret 2,39 lm 35 For isolering omkring felterne med korkstrimler eller lignende 2,39 lm C Murværk af teglsten: 40 Ved opmåling af murværk måles midt i murtykkelsen. Alle åbninger, støbte etageadskillelser, hulstensdæk og lignende samt dragere og søjler fradrages. Herfra undtages: Overliggere over åbninger støbt på stedet eller oplagt i forbindelse med opmuringen. Dragere indtil 1 m høje og søjler indtil 0,50 m brede, hvor murværket føres igennem foran eller bagved. Afsætning af vederlag for etageadskillelser, vandrette og lodrette riller, dobbelt- og anslagsfalse, indfatninger o.l. Afsatte ventil- og dragerhuller samt i murværk forekommende rør og elmålerskabe og på murflugten tværgående dragere. 41 Hvor bygningen etagevis, facaderne etagevis eller hele bygningen opmures i bastardmørtel, og baljerne af den grund forlanges muret tomme hver dag, betales til grundpriserne i tillæg 3 % 42 I grundpriserne er, hvor andet ikke er nævnt, indeholdt alt arbejde ved målsætning, højdeafsætning, alm. forbandter samt hugning for samme. Afsætning af mål til hovedhjørner og udgangskoter samt levering af nødvendige hovedmållægter og højdemål er ikke indeholdt i priserne. 43 Hvor fundamenterne er unøjagtige, og udmåling af hovedhjørner er nødvendig, eventuelt ved opsæt-

8 Afsnit 1 ning af nye galger, betales for hele hjørner (2 sideretninger) 38,16 stk 44 For halve hjørner (1 sideretning) 19,09 stk Ved hovedhjørne forstås hjørne, der danner bygningsværkets konturer. 45 For opsnøring af gavle, hvor spær er opstillet, betales pr. gavl 45,22 stk 46 For opsnøring af gavle, hvor spær ikke er opstillet, betales pr. gavl 192,93 stk 47 For anlæg af murværk, såvel ydermur som skillevægge, betales for alle murtykkelser uden fradrag af åbninger. (Dog fradrages åbninger, over hvilke der ikke findes murværk.) 3,67 lm 48 Samme for blank mur 5,07 lm 49 Samme, hvor muren er blank på begge sider 6,67 lm 50 Hvor blank mur fortsætter over rå mur, betales i tillæg til post 47 for nyt anlæg (herfra undtages anlæg over tilbagespring for pudstykkelser, støberiller og lignende) 2,28 lm 51 Som anlæg regnes også nyanlæg over støbte etageadskillelser, hulstensdæk, dragere, der fradrages i murværk, samt hvor altaner, baldakiner og lignende støbes ud over ydermur. 52 Hvor anlæg finder sted på et underlag med så store variationer og unøjagtigheder i forhold til højden, at der før isolering foretages udligning eventuelt med sand og cement, betales denne udligning særskilt. For ½-stens mur 5,07 lm For hver påbegyndt ½ sten derudover 3,16 lm 53 Ved anlæg af blankt murværk på sokkel med forsætninger (murværkets begyndelse i forskellige højder) betales for hver forsætning pr. skifte 2,85 stk 54 Hvor murværk over etageadskillelser og lignende udføres med enkelte skifter af andet materiale end det, der i øvrigt anvendes, betales i tillæg pr. skifte 0,88 lm 7 C

9 8 Afsnit 1 55 Almindelig hugning for forbandt, tilhugning og udkragning ved gavlspær og bjælker er indeholdt i grundpriserne. Ved mere end 12 cm udkragning mod gavlspær og bjælker betales dog, såfremt der ikke er påsømmet liste, til udkragningen 4,10 lm 56 For over 2 indtil 4 cm fremspring over betonsokkel inklusive anbringelse af eventuelt kantbrædt til understøtning 6,11 lm 57 Samme over 4 cm 10,15 lm 58 For over 2 indtil 4 cm fremspring i blank mur over betonsokkel inklusive anbringelse af eventuelt kantbrædt til understøtning 8,44 lm Samme over 4 cm 12,51 lm 59 Tilbagespring i ydermur (indtil 4 skifters højde) før rejsehøjde betales med 11,31 lm 60 For efterfølgende 6 skifter i tillæg pr. skifte 1,35 lm 61 Der sker ingen fradrag i murtykkelsen for de tilbageliggende partier, og der betales ikke tillæg for evt. forekommende uregelmæssig mur. (Se tegningen). 62 Hvor det færdige gulvplan i villaer og rækkehuse er forskudt, så der i en lejlighed findes 2 gulvplaner med en forskelshøjde på mindst 30 cm, betales der

10 Afsnit 1 for gene ved opmuring af ydermur og skillevægge i den pågældende lejlighed. 232,45 stk 63 Hvor der samtidig med opmuring af facade (ydermur) foregår transport af materialer gennem murflugten, betales af den fulde etagehøjde i genetillæg for hver gennemgang 51,08 lm 64 Samme ved indvendige murflugter 25,59 lm 65 Hvor der afsættes for gennemgang, betales dette ikke særskilt, men det udeladte murværk måles med (dog maksimalt 1,5 m²). 66 Efterlukning af gennemgange 36,81 stk 67 Tillæg for indtil 1-stens mur pr. skifte 6,15 lm 68 Samme for hver efterfølgende ½ sten 3,13 lm 69 For blankt arbejde tillægges post % 70 I posterne 66, 67, 68 og 69 er indeholdt eventuelt forekommende arbejder vedrørende anlæg, indmuring i fortanding og vandret begrænsning. 71 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr ,06, tillægges 20 % 72 Samme, ikke over kr ,00, tillægges 10 % 73 Samme, ikke over kr ,55, tillægges 5 % 74 Fritliggende huse regnes hver for sig som en selvstændig akkord. 75 Ovenstående tillæg i posterne 71, 72 og 73 betales ikke ved et samlet byggeri, når et akkordhold udfører murearbejdet på 3 eller flere huse. Endvidere betales der ikke tillæg for den del af en mureakkord, der omfatter diverse arbejder ved opmuring af ½-stens facademur (såkaldt skalmur) ved enfamiliehuse uden spidsgavle, såfremt nævnte facademur overstiger 50 m². 76 Som akkorder regnes i denne forbindelse alle arbejder anført i nærværende afsnit, uanset om de udføres i forbindelse med arbejder anført i andre afsnit, men de kan ikke medtages ved beregning af eventuelle tillæg for arbejder under disse andre afsnit. 9

11 10 Afsnit 1 Murværk af alm. sten indtil og med: 80 ½-stens mur 35,99 m² 81 ¾-stens mur af 16 cm sten 40,87 m² 82 ¾-stens mur af 17 cm sten 45,63 m² 83 ¾-stens mur af 12 cm sten 50,27 m² 84 1-stens mur 68,11 m² 85 1½-stens mur 93,30 m² 86 2-stens mur 112,75 m² 87 2½-stens mur 128,89 m² 88 1½-stens hulmur 69,47 m² 89 2-stens hulmur 93,30 m² 90 2½-stens hulmur 109,64 m² 91 For hver ½ sten tykkere tillægges 14,62 m² cm tyk mur, der mures efter snor på begge sider og eventuelt forbindes med ståltrådsbindere, betales som 1½-stens hulmur. 69,47 m² 93 For mur af uregelmæssig tykkelse betales den efterfølgende murtykkelses fulde pris, og der tillægges for massiv mur endvidere 5,07 m² 94 For gene ved opmuring mod eksisterende mur eller betonvæg (indtil en afstand på 2 cm) betales et tillæg på 5,07 m² 95 Samme, når muren, der skal mures imod, er beklædt med mineraluldsmåtter, batts, kork eller lignende materiale 3,28 m² 96 Hvor der forlanges udfyldning med mørtel mellem mur og begrænsende flader indtil 3 cm, tillægges 3,16 m² 97 Samme over 3-6 cm tillægges 4,63 m² 98 Udgydning af skifter under isoleringspap, afslutningshøjder i etagerne og øverste skifte på murværket er indeholdt i grundpriserne. 99 Hvor der forlanges udgydning af hvert enkelt skifte i murværk, betales der af den pågældende murtykkelses pris i tillæg 16 %

12 Afsnit For spidsgavl eller gavle på frontspidser at mure tillægges, når disse er under 12 m² 20 % m² og derover samt halvgavle 10 % 102 For trimpel af mure over hånden, når trimpelværket er opstillet, betales et tillæg på 25 % 103 Disse procenter beregnes kun af grundprisen og ikke af gesimser og forsiringer. 104 Skillevægge ved kreaturbåse og svinestier, murede lyskasser, skyllekar, saltkummer og lignende regnes ikke til mindre end 1 m i højden. 105 Muring af ½-stens mur indtil 3 skifters højde til understøtning af bjælkelag i krybekældre betales med 10,26 lm 106 Samme af 1-stens mur 14,52 lm 107 Hvor ovennævnte understøtninger er over 3 skifter, men under 60 cm i højden, måles mindst 60 cm. 108 For ovennævnte understøtninger betales ikke for anlæg. 109 Opmuring af isoleringsmurværk i brystninger og lignende efter det øvrige murearbejdes udførelse betales med et tillæg af de respektive priser (grundprisen + tillægspriser). 25 % 110 For murede trappevanger, altanbrystninger og lignende indtil 6 m² tillægges grundprisen 33½ % 11 Tynde sten: 111 Ved murværk udført af tynde sten regnes 1 m i højden for hvert 15 skifter (selv om i øvrigt normale mursten indmures med 16 skifter pr. m, kan der ikke kræves opmåling som for tynde sten). 112 Hvor tynde sten kun anvendes til den forreste halve sten af tykkere mure, opmåles murværket på normal måde, og skifterne ud over 15 pr. m i forreste halve sten regnes i højden til 6,5 cm pr. skifte og betales ekstra som ½-stens mur. Ved beregning af lodsteder, blankmurstillæg samt tillæg for knæk-

13 12 Afsnit 1 kede kopper for den side af muren, der er udført med tynde sten, regnes 15 skifter = 1 m i højden. 113 For blank mur af 4,5 cm tykke sten, hvor skiftegangen skal følge almindelig mur, betales et tillæg på 8,08 m² Tranchering: 114 For tranchering på piller og lignende betales ved hvert hjørne pr. side 10,34 lm 115 Endvidere betales for flademålet af trancheringen 5,10 m² Hulmur: 116 Overstiger hulrummet 13,5 cm, betales begge mure efter opmåling og faste bindere ligeledes efter opmåling med et tillæg på 25 % 117 Hvor hulrummet er over ½ sten, betales for lukning af muren (der betales ikke for lukning, når der er isoleringsmateriale i hulrummet, der kan bære) 3,16 lm 118 Hvor hulrummet er mindre end 13,5 cm, og der anvendes ¾ sten til en af murene, betales i tillæg 3,16 m² 119 Hvor hulmur opføres med den ene mur af almindelige sten og den anden af blokke, betales som for murværk af almindelige sten, og såfremt hulrummet er mindre end 13,5 cm, og blokkenes tykkelse er over 13 cm, betales tykkelsestillæg for blokkene i henhold til afsnit I, A. Skæring af blokkene betales med de respektive priser. 120 Ved benyttelse af ¼-sten i én eller begge mure regnes med ½-stens tykkelse i hver, og hulrummets bredde bestemmes i henhold hertil. 121 For hulmur med uregelmæssig murtykkelse, hvor der mures kompakt ved vinduer, døre og lignende (herunder faste bindere), betales et tillæg af hele murværket på 5%

14 Afsnit Det i post 121 nævnte 5%-tillæg betales ikke, hvor der ved ½-stens ydermur kun mures ind mod eksisterende bagmur for ved vinduer og døre at lukke hulrummet i indtil 13,5 cm bredde. Murværket, der lukker hulrummet, betales pr. m². 13 Kloakbrønde: 123 For muring og berapning eller pudsning udført i sand og cement af kloakbrønde betales murværket med 254,01 m³ 124 For indmuring af trin i kloakbrønde 6,67 stk D D Ventilationsrør, skaktrør, skorstensrør m.v.: 125 For runde lerrør at anbringe i muren 12,88 lm 126 For opstilling i mur af sammenhængende ventilationsrør af beton, når rørene ikke foranlediger uregelmæssig murtykkelse 7,38 lm 127 For opstilling i mur af ventilationsrør af ler (forbandtrør) 8,74 lm 128 For opstilling i mur af ventilationsrør af eternit o.l. inklusive udfyldning af mufferne med opmuringsmørtelen 6,11 lm 129 For anbringelse af vatstrimler eller lignende i eternitrørsamlinger inklusive eventuel udfyldning i muffen med mørtel af sand og cement (det er en forudsætning, at rørene opstilles med muffen vendende opefter) 1,85 saml. 130 Når rørene foranlediger uregelmæssig murtykkelse, tillægges 5,69 lm 131 Ved ovennævnte ventilationsrør måles muren igennem i fuld murtykkelse. 132 For opstilling mod væg af ventilationsrør af beton betales flademålet (kolonnens bredde) med 14,67 m² 133 Yderligere betales hele rørstammen (indtil 3 huls rør) målt fra dens begyndelse til afslutning ved taget med 10,92 lm

15 14 Afsnit For opstilling mod væg af ventilationsrør af eternit o.l. betales flademålet (kolonnens bredde) med 14,67 m² 135 Yderligere betales pr. rør målt fra dets begyndelse til afslutning ved taget med 8,44 m² For opstilling af sammenhængende fritliggende ventilationsrør: 136 For 1- og 2-huls rør 150 cm² i lysningen 11,60 lm 137 For 3-huls rør 150 cm² i lysningen 14,56 lm 138 For ventilationsrør med lysning over 150 cm² indtil 225 cm² tillægges priserne i posterne 136 og % 139 Forannævnte priser er inklusive fornøden afkortning af ventilationsrørene. 140 For trækning af rørstammen betales for hvert knæk af stammen indtil 3-huls rør (hugning eller skæring inklusive) 9,67 stk 141 For at hugge hul i rør 4,34 stk 142 For kun afmærkning til hul i rør 1,02 stk 143 For at hugge eller skære rør skrå 6,11 stk 144 Opstilling af rør til nedstyrtningsskakter samt rør til aftræksskorstene fra stalde og lignende bygninger indtil og med 25 cm indvendig diameter 44,92 lm 145 For hver påbegyndt 10 cm større diameter tillægges 11,46 lm 146 Overhugning af rør indtil og med 25 cm diameter 11,46 stk 147 For hver påbegyndt 10 cm større diameter tillægges 5,56 stk 148 Ved indmurede skaktrør betales murværket efter opmåling. Hvor der forlanges tilhugning og udfyldning om røret tillægges 19,86 26,78 m² 149 Skaktrør af eternit betales som foran nævnt med fradrag på -33⅓ % 150 Tildannelse og opstilling af forskalling, anbringelse af jern og stampning af beton om nederste rør ved dettes anbringelse i nedstyrtningsskakter 102,38 stk

16 Afsnit Oplægning af færdigstøbt plade samt udfyldning med sand og cement om nederste rør 53,91 stk 152 Indsætning af isokern i cm skorstensrør samtidig med muring af røret 21,64 lm 153 Samme med ifyldning af løst isoleringsfyld 25,72 lm 154 For udmåling og anbringelse af renselemsrør tillægges 18,38 stk 155 Hugning af hul i isokern 16,96 stk 156 Opmuring i bastardmørtel af kaminent skorstenselementer betales med: For elementer 15/15 cm (udv. mål cm) 44,65 lm For elementer 15/24 cm (udv. mål cm) 51,44 lm For elementer 24/24 cm (udv. mål cm) 56,03 lm For konsolelementer: 15/15 K. (udv. mål cm) 39,87 stk 15/24 K. (udv. mål cm) 42,75 stk 24/24 K. (udv. mål cm) 45,59 stk For afdækninger: 15/15 A. (udv. mål cm) 24,64 stk 15/24 A. (udv. mål cm) 26,93 stk 24/24 A. (udv. mål cm) 29,14 stk Samme med fremspring: 15/15 AS (udv. mål cm) 43,03 stk 15/24 AS (udv. mål cm) 46,28 stk 24/24 AS (udv. mål cm) 49,53 stk 157 Ved murede ventilationsrør, der indeholdes i murtykkelsen, betales lodsteder indvendig i rørene i henhold til almindelig lodstedsberegning. 158 Skorstensrør opmåles som almindeligt murværk, og uden særligt tillæg afsættes indtil 2 huller til renselåger. 159 Indvendig berapning af røret betales med 4,10 m² 160 For skorstensrør, der udføres med så stor hældning, at der kræves stol, samt for rør, der skal drejes indtil ¼ gang, betales et tillæg til grundprisen. For skråtliggende rør ydes også almindelig betaling for lodsteder ved alle hjørner. 25 %

17 16 Afsnit Murede foringer i skorstensrør opmåles særskilt uden beregning af lodsteder, men der betales følgende tillæg til grundprisen: For anvendelse af teglsten og mørtel 30 % For anvendelse af teglsten og ildfast ler 70 % For anvendelse af ildfaste sten og ildfast ler 100 % 162 Hvor der i murede rør fordres afsat flere end to huller, enten til renselåger, emklapper, varme rør eller lignende 3,16 stk 163 For indsætning af renselåge (dobbelt klap) samtidig med opmuring 11,14 stk 164 Alle rør leveres efter opmuring i renset og brugbar stand. E Skorstenspiber: For en skorstenspibe uden hoved med 1-stens vanger at mure og fuge med skrabe-, vandfalds- eller rygfuger, pudse glat eller afskure pr. side pr. m af højden: 170 For 12 cm rør 89,26 lm 171 For 24 cm rør 109,97 lm 172 For hver påbegyndt 12 cm større rør end 24 cm tillægges pr. side 13,98 lm 173 For ½-stens tunge i ovennævnte piber betales af prisen for 1-stens sider. 50 % For hver påbegyndt ½ sten større tykkelse af sider eller tunger tillægges 20 % 174 For skorstenspibe med ½-stens vanger fradrages ovennævnte priser -25 % 175 Hvor skorstenspibe udføres med muret foring, betales foringen som under skorstensrør anført, og skorstenspibens størrelse for beregning af de under post 172 nævnte tillæg måles til den udvendige murs bagside.

18 Afsnit En skorstenspibes højde måles fra taget, hvor den udgår, midt imellem det højeste og laveste punkt på taget. 177 Skorstenspibe på mindre end 1 m regnes til 1 m i højden. 178 Skorstenspibe at mure på flade tage fradrages af prisen for 1,25 m højde -15 % 179 Anbringelse af rør på skorstenspibe samtidig med opmuringen 40,47 stk 180»Zenith«sammen med opmuringen på cm i 1-stens pibe 67,49 stk 181 For hver 12 cm, skorstenen udvendig er større end cm, tillægges i post 180 5,10 stk 182 Skorstenspiber med tranchering henvises til afsnit 1, C, post 114 og Indmuring af jerntrin udvendig i skorstenspiber inklusive hugning i blank mur 16,96 stk 184 Samme i rå mur 9,39 stk 185 Indmuring af rygbøjler betales efter posterne henholdsvis 183 og 184 med et tillæg på 100 % 186 Fuges skorstenspiber med andre fugearter end de i indledningen nævnte fuger, betales i tillæg forskellen mellem priserne på rygfuger og den udførte fuge. 187 Når forannævnte skorstenspiber pudses, betales hjørner ekstra med de for pudsede false gældende priser. 188 Pudses skorstenspiber med andet end almindelig glat puds, betales i tillæg forskellen mellem prisen på almindelig glat puds og den udførte puds skifte fremspring (ikke højere end det fjerdeøverste skifte) på skorstenspibens hals regnes ikke som gesims eller hoved, men betales med 8,08 lm 17 E

19 18 Afsnit Skorstenspiber, som overdækkes, betales ekstra efter overenskomst. 191 For at mure og fuge gesims eller hoved indtil 3 skifter i højden eller støbehoved eller afdækning på forannævnte skorstenspiber betales pr. side (tungen medregnes ikke, men betales som afdækning uden fremspring) uanset murtykkelsen som omstående anført. Hovedet eller afdækning medregnes ved bestemmelsen af pibens højde. (Ved støbte afdækninger medregnes dog kun indtil 20 cm.) Rørets dimension 12 cm 24 cm 36 cm 48 cm kr. kr. kr. kr. For hver påbeg. 12 cm større rør pr. side kr. 192 Muret hoved 10,34 12,27 14,29 16,44 2, Støbt afdækn. uden fremspring indtil 5 cm tykkelse i forkant 10,34 12,27 14,29 16,44 2, Samme med fremspring 19,54 22,47 25,59 29,84 4, Samme med profil 28,74 33,90 38,81 44,01 5, For hver påbegyndt cm, afdækningen i forkant er tykkere end 5 cm, tillægges pr. side 0,94 1,08 1,27 1,35 0,09

20 Afsnit Priserne for støbte afdækninger fradrages ved dobbelte piber -15 % 198 Ved 3- og 4-dobbelte -25 % 199 Henlægning af færdigstøbte afdækninger betales med -50 % af de i posterne 193, 194 og 196 nævnte priser. 200 Tildannelse, anbringelse og indstøbning af indtil 8 mm armeringsjern i skorstensafdækninger betales for en enkelt pibe pr. krans jern 11,46 stk 201 For hvert tilkommende rør tillægges 5,07 stk 19 F F Isolering: 202 Isolering med skiferplader eller andet materiale, lagt i mørtel af sand og cement på murværk indtil 1½-stens tykkelse 4,26 lm 203 Samme over 1½ stens tykkelse tillægges for hver ½ sten 0,67 lm 204 For isolering med pap eller mastikspapir indtil 2 stens tykkelse 0,88 lm 205 For hver sten, muren tiltager, tillægges 0,42 lm 206 Når isoleringsmaterialet bøjes og ligger indtil 2 skifter højere i bag- end formur, tillægges 0,88 lm 207 For hvert skifte højere end 2 tillægges pr. skifte 0,42 lm 208 For isolering med pap eller mastikspapir, der opbøjes (indtil 25 cm) og fastgøres mod eksisterende bagvæg 2,20 lm 209 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign., af pap eller mastikspapir pr. kit/limside inkl. samlinger (se tegning s. 22) 5,68 lm 210 For ekstra kitning/limning med asfaltkit eller lign. når det forlanges, betales pr. gang (se tegning s. 22) 5,15 lm 211 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved opbukket pap eller mastikspapir ved hjørnesamlinger inkl. tildannelse pr. hjørnesamling (se tegning s. 22) 20,28 stk

21 20 Afsnit Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir inkl. tildannelse ved konsoller, falseelementer og firkantjern (se tegning side 22) 30,41 stk 213 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir ved H-jern inkl. tildannelse ved flangerne (se tegning side 22) 40,89 stk 214 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket pap eller mastikspapir ved hovedkabel eller forsyningsrør til måleskab for el eller gas inkl. tildannelse 18,14 stk 215 Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved gennemstukne elrør, forankringsjern intil Ø 20 mm eller lign. samt evt. tildannelse af pap eller mastikspapir 9,06 stk Over Ø 20 mm betales i tillæg efter ny post ,14 stk 216 Såfremt der i stedet for kitning/limning foretages svejsning (opvarmning), tillægges ovenstående tillægsbetalinger for kitning/limning 25 % 217 For isolering med tagpap i lodret fortanding, hvor pappet bøjes ind i hvert skifte, betales i lodret mål 14,67 lm 218 Samme, hvor pappet bøjes ind i hvert 4. skifte 8,08 lm 219 Samme, hvor pappet indmures uden indbøjning 5,69 lm 220 Hvor pappet anbringes lodret mod eksisterende mur eller beton 2,58 lm 221 Det er en forudsætning, at ovennævnte isoleringsmateriale leveres afpasset i murtykkelsens bredde, åbningerne måles med. 222 For tildannelse af pap eller mastikspapir i murtykkelsens bredde 0,67 lm 223 For isolering med polystyren i false, hvor polystyrenen isættes under opmuringen 5,69 lm 224 Hvor polystyrenen anbringes lodret mod eksisterende mur eller beton 2,58 lm 225 For tildannelse af nævnte polystyren indtil 25 mm tykkelse 1,35 lm

22 Afsnit Fra 25 mm til 50 mm tykkelse 2,20 lm 227 For udgydning af muren til påstrygning af asfalt betales samme pris som for isolering med pap. 228 Påstrygning af kold asfalt på indtil 24 cm tyk mur 2,01 lm 229 For hver påbegyndt 12 cm, muren er tykkere, tillægges 0,57 lm 230 Opsætning inklusive eventuel tilpasning af mineraluld i hulmur (uden fradrag af eventuelle faste bindere) 8,44 m² 231 For opsætning af kileformede batts i indtil 4 skifters højde under og evt. over opbøjet isoleringspap (uanset om der opsættes 1 eller 2 kiler pr. m) betales i tillæg til post 230 2,44 lm 231 Det forudsættes, at battskilerne er tildannede. 232 For vandret tildannelse af isolerings-batts i forbindelse med anvendelse af ovennævnte kileformede batts betales 1,86 lm 233 For vandret tildannelse af isolerings-batts, hvor afsatte bindere ikke følger battshøjde, betales 1,86 lm 233 (Hvor vandret tildannelse foretages på grund af afsatte bindere, betales ikke samtidig for gennemstikning i batts). 234 Beklædning af bagvæg med batts forinden opmuring af udvendig mur betales efter post Udretning af udstukne bindere, gennemstikning i batts, vinkelbukning og evt. bukning til skiftegangshøjde 0,67 stk 236 For tilskæring og anbringelse af pap eller lignende lodret på eller i mur 3,16 m² 237 Samme af glasulds-, stenulds-, tang- eller lignende måtter 4,34 m² 238 For arealer under 2 m² tillægges ovennævnte priser 50 % 239 For ifyldning af løse betonklinker, micafyld eller lignende i hulmur med indtil og med 9 cm hulrum (uden fradrag af eventuelle faste bindere) 4,10 m² 21

23 22 Afsnit Samme med over 9 indtil og med 14 cm hulrum 6,11 m² 241 Tætning af bomhuller i hulmur samtidig med murearbejde for ifyldning af ovennævnte isoleringsmaterialer 1,85 stk 242 Indmuring af klinkerbetonsten i bagsiden af dør og vinduesfalse som isolering i ydermure 3,16 lm 243 Indmuring af asfalterede sten 0,09 stk G Forskellige sten: 244 For formuring af almindelige gamle sten betales i tillæg 245 For formuring af halve sten (de undtagne, der fremkommer ved tilførelsen af nye sten) tillægges 35, stk stk. 58,28 ½ sten 246 For formuring af halve gamle sten tillægges 75, stk. ½ sten

24 Afsnit For murværk udført af cementsten eller slaggebetonsten af normal murstensstørrelse ydes et tillæg på 248 Samme af betonsten (grovere grus og mere cement end i almindelige cementsten) 23 40, stk. 55, stk. 249 Samme af klinkerbetonsten og synopalsten 47, stk. 250 Samme af kalksandsten, molérklinker samt ferger og termosten 251 Samme af mangehulsten (incl. gene ved eventuel støv og aske) 20, stk. 25, stk. 252 Samme af mangehulsten i blank mur 35, stk. 253 Når svendene fjerner papir mellem stenlagene, betales 254 Når svendene foretager udpakning af sten i krympefolie, betales 255 Ved benyttelse af 16 cm eller 17 cm sten regnes 600 stk. = 1000 almindelige sten. 14, sten 30, sten G H H Blankmurstillæg: 256 Opmåling af blank mur foretaget således, at kun den som blankt arbejde behandlede flade måles, og åbninger og gesimser fradrages. Det samme er gældende for arbejde udført til vandskuring eller filtsning. 257 På facader, hvor der ved porte, døre, vinduer o.l. er blanke false på indtil ½ stens bredde med vedliggende stødfuge, betales pr. m af prisen pr. m² for det pågældende blanke murværk eller murværk til vandskuring eller filtsning 50 % 258 For hver ½ sten eller dele deraf, som false er bredere end ½ sten, betales pr. m af prisen pr. m² af det pågældende blanke murværk eller murværk til vandskuring eller filtsning 16 % 259 For blanke false ved ½-stens mur, blank på begge sider, betales bagsidens fals i åbninger med af forsidens falspris 50 %

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

PRISKURANT. for murerarbejdsmandsarbejde i hele landet undtaget Københavns- og Frederiksberg kommuner gældende mellem

PRISKURANT. for murerarbejdsmandsarbejde i hele landet undtaget Københavns- og Frederiksberg kommuner gældende mellem PRISKURANT Af 1. marts 2006 (uddrag af priskurant af 1. september 1998 for Bygge- og anlægsarbejde mellem BYG og SiD med prisreguleringer pr. 1. marts 2006 ifølge protokollat af 15. juni 2006) for murerarbejdsmandsarbejde

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer

5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt. Temaopgave / del af afslutningsprojekt Matematik, niveau F Murer 5.1 BA, temaopgave niveau F eventuelt del af afslutningsprojekt Opgaveeksempel udarbejdet på EUC Sjælland. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående Alment Tankegangskompetence

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Etageadskillelse - nabostøj 2004

Etageadskillelse - nabostøj 2004 Etageadskillelse - nabostøj 2004 11 Indhold Etageadskillelse... 3 Træbjælkelag... 4 Jernbjælkelag... 5 Kappedæk... 6 Massive betondæk... 7 Hulstensdæk... 8 Præfabrikeret huldæk... 10 Trapper... 11 SIDE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere