OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Opret. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Opret. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22"

Transkript

1 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Opret KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22

2 Servicevejledning til Sag Opret Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret KMD A/S Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse 1. Version Generelt Vejledningernes opbygning Vejledningernes formål Brug af vejledningerne Kontakt Forretningsregler Teknisk beskrivelse Input til Sag Opret Output fra Sag Opret Statuskoder fra Sag Opret KMD A/S Side 3 af 22

4 1. Version Version Dato Ændring Version Der er ikke foretaget ændringer i OIO Sag XML skemaerne. Der er foretaget en korrektur af servicebeskrivelsen, så den stemmer overens med XML skemaerne og OIO Sag standarden Ud over sproglige justeringer er følgende ændringer og rettelser foretaget i denne version 1.2 af anvendelsesvejledningen til standardservicen: Afsnit 5.1 opdateret angående oplysninger om XMLskemaer og WSDL-filer Note om tjek af ejerskabsregler tilføjet i afsnit 5.2 om sikkerhed. Beskrivelse til KassationskodeTekst ændret (afsnit 9.1) SagPrincipielIndikator rettet til at være krævet felt (afsnit 9.1). Feltlængde og beskrivelse til Ansvarlig er ændret (afsnit 9.1). FremdriftStatusKode ændret til krævet felt (afsnit 9.1 og 9.2). Beskrivelse til TidsstempelDatoTid (FraTidspunkt ifm sag:tilstandliste) er ændret (afsnit 9.2). Ansvarlig ændret til krævet felt (afsnit 9.1 og 9.2). Ejer ændret til krævet felt (afsnit 9.1 og 9.2). sag:journalpost ændret til at være krævede felter i henhold til standarden (afsnit 9.1 og 9.2). SagPrincipielIndikator rettet til krævet felt (afsnit 9.2). Afsnit 10 revideret angående dataejerskab. Afsnit 11 udvidet angående ændringer af services. En reference er fjernet fra Referenceliste (afsnit 13) Generel omstrukturering af vejledninger til OIO servicerne I KMD Sag er begrebet Kassation udgået, og erstattet med Tilgængelighed. KassationskodeTekst bliver derfor ignoreret som input (afsnit 4.1). Mapning ifm. Output til FremdriftStatusKode ændret (afsnit 4.2) Statuskode og er udgået. Statuskode er tilføjet. Der er desuden ændret visse formuleringer. KMD A/S Side 4 af 22

5 2. Generelt 2.1 Vejledningernes opbygning Der er udarbejdet følgende vejledninger Tilslutningsguide, som indeholder information gældende for alle OIO servicerne Generelle servicevejledninger, til hhv. Sag, Dokument og Advis, som indeholder information om KMD s OIO standardservices, som er gældende for alle de operationer som stilles til rådighed. Specifikke servicevejledninger for hver af de operationer som stilles til rådighed. 2.2 Vejledningernes formål Det er tilslutningsguidens formål at give en introduktion til KMD Sag s OIO services og deres anvendelse. Beskriver endvidere det implementeringsforløb, som benyttes ved ibrugtagning af servicerne samt de fokuspunkter man skal være opmærksom på. Det er servicevejledningernes formål at give KMD s kunder og deres leverandører den information som er nødvendig for at der kan indgås aftale om et konkret implementeringsforløb. være et redskab til støtte for kommunikationen mellem kunde, leverandør og KMD under implementeringsforløbet. 2.3 Brug af vejledningerne Beskrivelserne må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i Ophavsretsloven, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af servicerne og ved ændringer i disse. KMD A/S Side 5 af 22

6 2.4 Kontakt Henvendelser vedr. servicevejledningerne og spørgsmål til servicerne i øvrigt kan ske til: 3. Forretningsregler Forretningsreglerne for servicen følger, så vidt det er muligt, de regler som er gældende for sager som oprettes online via KMD Sager applikationen. Forretningsregler i relation til de enkelte operationer er beskrevet samlet i Generel servicevejledning til Sag. KMD A/S Side 6 af 22

7 KMD A/S Side 7 af 22

8 4. Teknisk beskrivelse I dette afsnit gennemgås de data, som udveksles ved kald af servicen. Kun de felter, som understøttes af KMD Sag enten ved input eller output, er beskrevet nærmere. De felter, som ikke understøttes, nævnes kun med en note om at de ignoreres eller ikke returneres. Dataværdier I de følgende input/output skemaer beskrives under de enkelte felter formatet af URNIdentifikator. Et eksempel kan være urn:oio:kmd:sag:klenr_handlingsfacet:<>;<>. Optionalitet I skemaet benyttes følgende værdisæt til at angive om et felt skal udfyldes eller ej: = Krævet oplysning Opt= Valgfri oplysning ()= betinget krævet i visse tilfælde At et felt er mandatory, (), er et krav i OIO-standarden, men ikke altid et krav i KMD Sag. Sådanne felter kan overføres uden indhold ved at sende tom streng. Det fremgår af feltbeskrivelsen for det enkelte felt, om tom streng kan fremsendes. KMD A/S Side 8 af 22

9 4.1 Input til Sag Opret Overordnet struktur for input til Sag Opret ifølge OIO-standardens xsdskema, med KMD s lokaludvidelse: INPUT til Sag Opret Format og M/O Beskrivelse feltlængde sag:opretinput BrugervendtNoegle- - - Ignoreres ved input ifm. sag opret Tekst NoteTekst - - Ignoreres - understøttes ikke Virkning VirkningType understøttes ikke. FraTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Ignoreres - understøttes ikke GraenseIndikator - - Ignoreres - understøttes ikke TilTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Ignoreres - understøttes ikke GraenseIndikator - - Ignoreres - understøttes ikke AktoerRef: UUID - - Ignoreres - understøttes ikke URNIdentifikator - - Ignoreres - understøttes ikke CommentText - - Ignoreres - understøttes ikke sag:attributliste sag:egenskaber AfleveretIndikator - - Ignoreres - understøttes ikke KMD A/S Side 9 af 22

10 INPUT til Sag Opret Format og M/O Beskrivelse feltlængde BeskrivelseTekst Char (1024) Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål. (datory iflg. OIO-standard, men kræves ikke udfyldt af KMD Sag). HjemmelSpecifikation- - - Ignoreres - understøttes ikke Tekst KassationskodeTekst Char (4) Kassationskode anvendes ikke mere i KMD Sag fra august KMD ignorerer fremover input. I stedet for er der indført tilgængelighedstid for en sag, som beregnes ud fra den værdi, som kommunen har opsat for det medsendte KLE-nummer (i feltet PrimaerKlasse). Feltet fjernes først i forbindelse med udsendelse af en ny version af OIO servicen. OffentlighedUndtaget - - Ignoreres typen understøttes ikke SagPrincipielIndikator - Ignoreres - understøttes ikke SagsnummerIdentifikator - Ignoreres - understøttes ikke TitelTekst Char (125) Officiel sagstitel, som benyttes som sagens overskrift. Mappes i KMD Sag til sagens overskrift. (datory iflg. OIO-standard, men kræves ikke udfyldt af KMD Sag). Virkning Ignoreres VirkningType understøttes ikke. sag:tilstandliste sag:fremdrift FraTidspunkt Opt TidsstempelDatoTid DatoTid Opt TilstandsVirknings FraTidspunkt anvendes hvis udfyldt. Ellers sættes statusdato på sagen til dags dato. GraenseIndikator - - Ignoreres - understøttes ikke AktoerRef - UUID - - Ignoreres - understøttes ikke URNIdentifikator - - Ignoreres - understøttes ikke CommentText - - Ignoreres - understøttes ikke KMD A/S Side 10 af 22

11 INPUT til Sag Opret Format og M/O Beskrivelse feltlængde FremdriftStatusKode Char (10) Opt Hvis ikke udfyldt, sættes værdi til Opstaaet. KMD Sag er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at understøtte/lagre værdierne Oplyst, Afgjort og Bestilt. Mapning af værdisæt: OIO KMD Sag Sag Status Opstaaet Opstaaet Aktiv Oplyst Opstaaet Aktiv Afgjort Opstaaet Aktiv Bestilt Opstaaet Aktiv Udfoert Udfoert Passiv Afsluttet Udfoert Passiv sag:relationliste AndreBehandlere - - Ignoreres - understøttes ikke AndreKlasser - - Ignoreres - understøttes ikke AndreSager - - Ignoreres - understøttes ikke Ansvarlig URNIdentifikator URN (35)+(15) Ansvarlig afdeling for sagen. Afdeling er en administrativenhed, og skal tilhøre samme organisation som Ejer gør. (Svarer til ansvarlig afdeling i KMD Sag). Kan udfyldes med tom streng. Format: urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:<> Arkiv - Ignoreres - understøttes ikke KMD understøtter ikke OIO standardens opfattelse af arkiv. KMD opfatter KMD Sag som et enkelt arkiv Ejer URNIdentifikator URN (35)+(15) Den aktør (organisation/kommune), der har det myndighedsmæssige ejerskab. Svarer til administrativ enhed i KMD Sag. Format: urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:<> Parter - - Ignoreres - understøttes ikke. (KMD har i lokaludvidelse implementeret et udvidet partbegreb). PrimaerBehandler URNIdentifikator URN (32)+(8) eller URN (35)+(15) Opt Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er den primære behandler af sagen. Hvis ikke udfyldt ved opret, hentes værdien fra regel opsat i KMD Sag Fordeling. Kan enten være en sagsbehandler eller en administrativ enhed i kommunen. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:<> KMD A/S Side 11 af 22

12 INPUT til Sag Opret PrimaerKlasse URNIdentifikator Format og feltlængde URN (37)+(12) ;x99 M/O Beskrivelse Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Dette er den primære klassifikation af sagen. Sammensat af KLEnr;Handlingsfacet. (Handlingsfacet sættes default til G01 hvis den ikke er udfyldt). Format for KLE: urn:oio:kmd:sag:klenr_handlingsfacet:<>;<> Praecedens - - Ignoreres - understøttes ikke UdlaantTil - - Ignoreres - understøttes ikke UnderSager - - Ignoreres - understøttes ikke Lokaludvidelser (sag:relationliste) - På en sag kan registreres 0-1 primær part og 0-30 sekundære parter. kmdsag:sagpart PartPrimaerKode Char(1) Angiver om parten er relateret til sagen som primær eller sekundær part. Kun én part kan have markeringen for primær part. Værdisæt: P - Primær part S - Sekundær part PartTypeKode Num (2) Parttypen beskriver hvilken type parten er, f.eks. personnummer, CVR/SE-nummer eller et frit valg nr. Værdisæt: 02 = Personnummer 03 = SE/CVR-nummer 13 = Frit 14 = Ejendom 15 = Produktionsenhedsnummer PartIdentifikator Num (10) En identifikation af relaterede parter til sagen, f.eks. personnummer. Hvis PartTypeKode = 02, skal personnummer eksistere i P-data. Hvis PartTypeKode = 03, skal CVR nummer eksistere i CVR. Hvis PartTypeKode = 13, må ikke være udfyldt Hvis PartTypeKode = 14, skal ejendom eksistere i ESR. Hvis PartTypeKode = 15, skal produktionsenheden eksistere i V-data. PartTilhoersKommune- Kode Num (4) Altid 4 cifre med foranstillede nuller. () En identifikation af den kommune hvori parten er kendt. Hvis PartTypeKode = 02, 03, 15: Feltet må ikke være udfyldt. Hvis PartTypeKode = 13, 14 skal feltet være udfyldt KMD A/S Side 12 af 22

13 INPUT til Sag Opret Format og M/O Beskrivelse feltlængde PartNavn Char (100) () En identifikation af parten når denne er af typen 13. Hvis PartTypeKode = 02, 03, 14, 15: Feltet må ikke være udfyldt. Hvis PartTypeKode = 13, skal feltet være udfyldt PartRolleKode Char (11) En identifikation af relateret parts rolle i forhold til en sag. Skal være kendt i KMD Sag. F.eks. ÆGT(ægtefælle), FBN(Fælles barn) Angives ikke for primær part, men kun for sekundær part. Ignoreres hvis udfyldt for primær part. sag:journalpost Journalpost understøttes ikke af KMD i denne version og ignoreres ved modtagelse. sd:lokaludvidelse kmdsag:inputlokaludvidelse LeverandoerKode Char(20) Store bogstaver Identifikation af den leverandør og det system, som opretter sagen. Skal være kendt af KMD Sag. Aftales med den enkelte leverandør og fremgår af tilslutningsaftalen med kommunen. KMD A/S Side 13 af 22

14 4.2 Output fra Sag Opret OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse sag:opretoutput StatusKode Integer Returkode om oprettelse af ny sag er gået OK eller fejlet. (Se liste over returkoder). FejlbeskedTekst Char(512) Beskrivende tekst til statuskoden. sag:sag UUID Overordnet struktur for output fra Sag Opret ifølge OIO standardens xsdskema: BrugervendtNoegle- Tekst UUID Char(36) UUID tildelt af KMD Sag ved oprettelsen af sagen. Char (25) Tildeles af KMD Sag. Sammensat af organisations-id, årstal og løbenummer (starter forfra hvert år). Format: orgid-aar-loebenr. orgid er numerisk 4, år er numerisk 4, loebenr numerisk 15. F.eks.: Foranstillede nuller fjernes. KMD A/S Side 14 af 22

15 OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse sag:registrering Tidspunkt: TidsstempelDatoTid DatoTid Returnerer aktuelt tidspunkt for oprettelsen. GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke LivscyklusKode Char (10) Sagens tekniske fremdrift ift. eksistens. Værdi afhængig af operation: Sag Opret: Opstaaet AktoerRef: UUID - - Optionelt felt - returneres ikke URNIdentifikator URN (32)+(8) Returnerer den bruger-id der har kaldt operationen. Identificeres via certifikat og omsættes til bruger_racfid. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> CommentText - - Optionelt felt - returneres ikke Virkning ifm. Registrering Virkning understøttes ikke. FraTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Optionelt felt - returneres ikke GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke TilTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Optionelt felt - returneres ikke GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke AktoerRef: UUID URNIdentifikator URN (32)+(8) Returnerer den bruger-id der har kaldt operationen. Identificeres via certifikat og omsættes til bruger_racfid. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> CommentText - - Optionelt felt - returneres ikke sag:attributliste sag:egenskaber AfleveretIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke BeskrivelseTekst Char (1024) Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål. HjemmelSpecifikation- Tekst - - Optionelt felt - returneres ikke KMD A/S Side 15 af 22

16 OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse KassationskodeTekst Char (4) Kassationskode anvendes ikke mere i KMD Sag fra august I stedet for er der indført tilgængelighedstid for en sag. Returnerer derfor en beregnet, tilnærmet kassationskode ud fra de anvendte tilgængelighedsregler i KMD Sag. Værdisæt: B: (tilgængelighedstid fra 29 år til 50 år) K: (tilgængelighedstid = 0 dage) K1: (tilgængelighedstid fra 1 dag til 3 år) K5: (tilgængelighedstid fra 3 år til 7½ år) K10: (tilgængelighedstid fra 7½ år til 15 år) K20: (tilgængelighedstid fra 15 år til 29 år) TitelAlternativTekst - - Optionelt felt - returneres ikke UndtagetOffentlighed- - - Optionelt felt - returneres ikke HjemmelTekst SagPrincipielIndikator - Understøttes ikke - returneres tom SagsnummerIdentifikator - Understøttes ikke - returneres tom TitelTekst Char (125) Officiel sagstitel, som benyttes som sagens overskrift. Virkning ifm. Attributliste Virkning understøttes ikke. FraTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Optionelt felt - returneres ikke GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke TilTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid - - Optionelt felt - returneres ikke GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke AktoerRef: UUID URNIdentifikator URN (32)+(8) Returnerer den bruger-id der har kaldt operationen. Identificeres via certifikat og omsættes til bruger_racfid. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> CommentText - - Optionelt felt - returneres ikke sag:tilstandliste sag:fremdrift FraTidspunkt: Opt TidsstempelDatoTid DatoTid Opt Returnerer sagens statusdato. GraenseIndikator - - Optionelt felt - returneres ikke AktoerRef: UUID URNIdentifikator URN (32)+(8) Returnerer den bruger-id der har kaldt operationen. Identificeres via certifikat og omsættes til bruger_racfid. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> KMD A/S Side 16 af 22

17 OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse URNIdentifikator - - Optionelt felt - returneres ikke CommentText - - Optionelt felt - returneres ikke FremdriftStatusKode Char (10) KMD Sag er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at returnere værdierne Oplyst, Afgjort og Bestilt. Mapning af værdisæt: KMD Sag OIO. Aktiv Opstaaet Passiv Udfoert Ikke tilgængelig Afsluttet sag:relationliste AndreBehandlere - - Optionelt felt - returneres ikke AndreKlasser - - Optionelt felt - returneres ikke AndreSager - - Optionelt felt - returneres ikke Ansvarlig URNIdentifikator Arkiv URNIdentifikator Ejer URNIdentifikator URN (49)+(26) Ansvarlig afdeling for sagen. Format: urn:oio:kmd:sag:administrativenhed_kalden avnkort:<>;<> - datory felt - returneres tom URN (35)+(15) Den aktør (organisation/kommune), der har det myndighedsmæssige ejerskab. Format: urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:<> Parter - - Optionelt felt - returneres ikke. (KMD har i lokaludvidelse implementeret udvidet partbegreb). PrimaerBehandler URNIdentifikator PrimaerKlasse URNIdentifikator URN (49)+(26) eller URN (32)+(8) URN (37)+(12) ;x99 Opt Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er den primære behandler af sagen. Kan enten være en sagsbehandler eller en administrativ enhed i kommunen. Returnerer lagret værdi. Format: urn:oio:kmd:sag:administrativenhed_kalden avnkort:<>;<> eller urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer denne sag. Dette er den primære klassifikation af sagen. Returnerer lagret værdi (sammensat af KLEnr;Handlingsfacet) Format for KLE: urn:oio:kmd:sag:klenr_handlingsfacet:<>;< > Praecedens - - Optionelt felt - returneres ikke UdlaantTil - - Optionelt felt - returneres ikke UnderSager - - Optionelt felt - returneres ikke KMD A/S Side 17 af 22

18 OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse LokalUdvidelse (sag:relationliste) kmdsag:sagpart PartPrimaerKode Char (1) Angiver om parten er relateret til sagen som primær eller sekundær part. Kun én part kan have markeringen for primær part. Værdisæt: P - Primær part S - Sekundær part PartTypeKode Num (2) Parttypen beskriver hvilken type parten er, f.eks. personnummer, CVR/SE-nummer eller et frit valg nr. Værdisæt: 02 = Personnummer 03 = SE/CVR-nummer 13 = Frit 14 = Ejendom 15 = Produktionsenhedsnummer PartIdentifikator Num (10) () En identifikation af relaterede parter til sagen, f.eks. personnummer. PartTilhoersKommune- Kode Num (4) Altid 4 cifre med foranstillede nuller. () En identifikation af den kommune hvori parten er kendt. Hvis PartTypeKode = 02, 03, 15: Feltet må ikke være udfyldt. Hvis PartTypeKode = 13, 14 skal feltet være udfyldt PartNavn Char (100) () En identifikation af parten når denne er af typen 13. Hvis PartTypeKode = 02, 03, 14, 15: Feltet må ikke være udfyldt. Hvis PartTypeKode = 13, skal feltet være udfyldt PartRolleKode Char (11) En identifikation af relateret parts rolle i forhold til en sag. F.eks. ÆGT(ægtefælle), FBN(Fælles barn) sag:journalpost Journalpost understøttes ikke af KMD i denne version. Dog returneres følgende elementer som følge af optionaliteten i standardskema. sag:journalpostegenskaber JournalPostFeltTekst - Returneres tom. TilhoersforholdKode - Returnerer Tilakteret Virkning ifm. JournalPostEgenskaber AktoerRef: URNIdentifikator URN (32)+(8) Returnerer den bruger-id der har kaldt operationen. Identificeres via certifikat og omsættes til bruger_racfid. Format: urn:oio:kmd:sag:sagsbehandlerid:<> KMD A/S Side 18 af 22

19 OUTPUT fra Sag Opret Format og feltlængde M/O Beskrivelse KMD A/S Side 19 af 22

20 5. Statuskoder fra Sag Opret Sag Opret Statuskodegruppe Beskrivelse Anbefalet reaktion Sag specifikke fejl Sagen må ikke sendes ind igen, før fejlårsag er rettet (skyldes fx mangelfuld udfyldning, ugyldige værdier eller brud på forretningsregler i KMD Sag). Ifm. batchkørsel skal den fejlende sag fjernes, hvorefter kørslen kan fortsætte Midlertidig fejl System kortvarigt utilgængeligt prøv at kalde igen Systemfejl hos KMD Fejl der helt stopper alle kald Kontakt KMD på telefon eller Alle sager vil fejle. Derfor må der ikke kaldes igen, før fejlen er rettet (skyldes fx manglende autorisation eller forkert udfyldning af XML). StatusKode FejlbeskedTekst Ok - Sag oprettet Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke udfyldt Leverandør (AttributListeLokalUdvidelse.LeverandoerKode) er ikke udfyldt Primærklasse (PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke udfyldt Sagstype (første del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke udfyldt Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke valid Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig URN værdi Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder en URN, men mangler det administrative enheds id deri Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder en administrativ enheds id, som ikke er for en organisation (kommune) Ejer (Ejer.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder en URN, men det administrative enheds id deri indeholder mere end 15 cifre Leverandør (AttributListeLokalUdvidelse.LeverandoerKode) findes ikke Leverandør (AttributListeLokalUdvidelse.LeverandoerKode) har ikke en gyldig tilslutningsaftale Leverandør (AttributListeLokalUdvidelse.LeverandoerKode) har ingen tilslutningsaftale for kommunen Sagstype (første del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldigt formateret KLE sagstype (i formatet nn.nn.nn) Primærklasse (PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig URN værdi KMD A/S Side 20 af 22

21 Sagstype (første del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Sagstype (første del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke gyldig Sagstype (første del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) skal være på emneniveau (fuldt kvalificeret KLE sagstype i formatet nn.nn.nn) Handlingsfacet (anden del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldigt formateret KLE handlingsfacet (i formatet Xnn) Handlingsfacet (anden del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Handlingsfacet (anden del af PrimaerKlasse.ReferenceID.URNIdentifikator) skal være på laveste facetniveau (i formatet Xnn) Part primærkode (SagPart[nn].PartPrimaerKode) er markeret som primær (værdien P) på mere end en af sagens parter Part primærkode (SagPart[nn].PartPrimaerKode) er markeret som sekundær (værdien S) på mere end 30 af sagens parter Part primærkode (SagPart[nn].PartPrimaerKode) indeholder ikke en af de tilladte værdier P og S Part type (SagPart[nn].PartTypeKode) indeholder ikke en af de tilladte værdier 02, 03, 13, 14 eller Primærbehandler (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig URN værdi Primærbehandler (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig URN værdi Primærbehandler angivet som sagsbehandler (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder en URN, men mangler brugerid deri Primærbehandler angivet som sagsbehandler (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Primærbehandler angivet som sagsbehandlergruppe (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig numerisk værdi Primærbehandler angivet som sagsbehandlergruppe (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Primærbehandler angivet som sagsbehandlergruppe (PrimaerBehandler.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke i samme organisation som sagen Ansvarlig (Ansvarlig.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder ikke en gyldig URN værdi Ansvarlig (Ansvarlig.ReferenceID.URNIdentifikator) indeholder en URN, men mangler ansvarlig afdeling deri Ansvarlig (Ansvarlig.ReferenceID.URNIdentifikator) findes ikke Ansvarlig (Ansvarlig.ReferenceID.URNIdentifikator) er ikke i samme organisation som sagen Ansvarlig (Ansvarlig.ReferenceID.URNIdentifikator) må maksimalt indeholde 15 cifre Fremdrift fratidspunkt (Fremdrift.TilstandVirkning.FraTidspunkt) indeholder ikke et gyldigt tidsstempel (i XML datetime format) Fremdrift fratidspunkt (Fremdrift.TilstandVirkning.FraTidspunkt) indeholder et ugyldigt tidsstempel fra før år 1900 eller efter år Fremdrift fratidspunkt (Fremdrift.TilstandVirkning.FraTidspunkt) indeholder et ugyldigt tidsstempel fra før år 1900 eller efter år Fremdrift statuskode (Fremdrift.FremdriftStatusKode) indeholder ikke en af de tilladte statuskode værdier Part id (SagPart[nn].PartIdentifikator) skal udfyldes for part type 02, 03, 14 og KMD A/S Side 21 af 22

22 Part id (SagPart[nn].PartIdentifikator) er ikke valid Part id (SagPart[nn].PartIdentifikator) må ikke udfyldes for part type Part id (SagPart[nn].PartIdentifikator) må ikke udfyldes for part type Part id (SagPart[nn].PartIdentifikator) findes ikke i P-data (for part type 02), CVR (for part type 03), ESR (for parttype 14) eller V-data (for part type 15) Part tilhørskommune (SagPart[nn].PartTilhoersKommuneKode) skal udfyldes for part type 13 og Part tilhørskommune (SagPart[nn].PartTilhoersKommuneKode) er ikke valid Part tilhørskommune (SagPart[nn].PartTilhoersKommuneKode) må ikke udfyldes for part type 02, 03 og Part tilhørskommune (SagPart[nn].PartTilhoersKommuneKode) findes ikke Part navn (SagPart[nn].PartNavn) skal udfyldes for part type Part navn (SagPart[nn].PartNavn) må ikke udfyldes for part type 02, 03, 14 og Part rolle (SagPart[nn].PartRolleKode) er ikke udfyldt Part rolle (SagPart[nn].PartRolleKode) findes ikke Der er opstået en systemfejl ved kald af servicen - operationen er ikke udført Der er opstået en systemfejl ved kald af servicen - operationen er ikke udført Bruger er ikke autoriseret til at kalde operationen for denne sag Det anvendte klientcertifikat er ikke tilknyttet en RACF bruger i KSP Brugeren er ikke autoriseret til at kalde operationen Servicen er midlertidigt lukket - forventes genåbnet <dato> <tid> Denne version af servicen er udgået og må ikke længere anvendes (gives først når denne version på et tidspunkt udgår) Ejer (RelationListe.Ejer) må ikke angives som UUID, men skal angives som URN Mere end 1 Ejer angivet PrimaerKlasse (RelationListe.PrimaerKlasse) må ikke angives som UUID, men skal angives som URN Mere end 1 PrimaerKlasse angivet PrimaerBehandler (RelationListe.PrimaerBehandler) må ikke angives som UUID, men skal angives som URN Mere end 1 PrimaerBehandler angivet Ansvarlig (RelationListe.Ansvarlig) må ikke angives som UUID, men skal angives som URN Mere end 1 Ansvarlig angivet Mere end 1 Fremdrift angivet Mere end 1 Egenskaber angivet Mere end 31 SagPart'er angivet Sag kan ikke oprettes som passiv, når der skal ske overtagelse af sag AttributListe (Input.AttributListe) elementet er ikke angivet LokalUdvidelse (Input.LokalUdvidelse) elementet er ikke angivet InputLokalUdvidelse (LokalUdvidelse.InputLokalUdvidelse) elementet er ikke angivet RelationListe (Input.RelationListe) elementet er ikke angivet RelationListeLokalUdvidelse (LokalUdvidelse.RelationListeLokalUdvidelse) elementet er ikke angivet KMD A/S Side 22 af 22

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 20

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 20 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 20 Servicevejledning til Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013 KMD A/S

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Laes KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 14 Servicevejledning til Sag Laes Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Soeg. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Soeg. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Soeg KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Servicevejledning til Sag Soeg Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Mapning af XML for Import til P12-28-B1. Ydelseshændelser

Mapning af XML for Import til P12-28-B1. Ydelseshændelser apning af XL for Import til P12-28-B1 Ydelseshændelser Dokumenthistorik Dato Revision Redaktør Ændringer 26-06-2015 1.0 NAK, CE Første version 01-07-2015 2.0 NAK, CE, CVS Anden revision 20-10-2015 3.0

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Dokument-nr.: Version: V7.21 Side 1 af 59 Versionsoversigt Version Dato Oprettet af 1.0 13.11.2014 CVS/HHO 2.0 26.11.2014

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter

Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ansættelsesforholdets faste felter Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Side 1 af 63 Versionsoversigt Version Dato Oprettet af 8.0 14.06.2017 CVS/HVJ Indhold 1. Projektets rammer... 4 1.1

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4)

Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4) Løsningsbeskrivelse til P13-39-B1 KMD Sag som Modtagersystem (Bølge 1, spor 4) Side 1 af 11 Indhold 1 Projektets rammer... 4 1.1 Formål og baggrund for projektet... 4 1.2 Projektets forventede hovedresultat...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Afgang

Vejledning til SLS webservice - Afgang Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice - Afgang Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 8.2.27 Sortiment Informationsmodel 8.2.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes

vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes Vejledning til anvisninger for Indeksene KOMBIT Dette dokument indeholder generel, tværgående vejledning til anvisningerne for anvendersystemernes anvendelse af Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks.

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Mapning af felter til P13-39-B1 AP24 KMD Sag som Modtagersystem

Mapning af felter til P13-39-B1 AP24 KMD Sag som Modtagersystem Mapning af felter til P13-39-B1 AP24 KMD Sag som Modtagersystem Dokumenthistorik Dato Revision Redaktør Ændringer 12-01-2017 1.6 HVJ pdateret efter workshop/møde med KMBIT 11-01-2017 i Ballerup Rettelser

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Schema SagStatusDetalje.xsd

Schema SagStatusDetalje.xsd Schema SagStatusDetalje.xsd schema location: attributeformdefault: elementformdefault: targetnamespace: SagStatusDetalje.xsd unqualified qualified urn:oio:kombit:bygogmiljoe:statistik:sagstatus:2.0.0 Elements

Læs mere

Sortiment Informationsmodel

Sortiment Informationsmodel 2.9.27 Sortiment Informationsmodel 2.9.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere