OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN"

Transkript

1 IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28 udvalgte ideer... 4 Opsamling fra grupperne... 5 Fuldt hus -ideerne inddelt i emner

3 Introduktion Dette notat samler de ideer deltagerne producerede ved energikonferencen. Her præsenteres hver af de 28 ideer som de 14 grupper udvalgte til at arbejde videre med, og som de mente repræsenterede de ideer, der var mest realistiske at gennemføre og som ville give en win-win-win situation for ejer, lejere og miljøet. Flere af ideerne gik igen blandt grupperne, så her er identificeret nedenstående 10 gennemgående ideer, som vil kunne danne grundlag for et eller flere pilotprojekter. Beboeradfærd (grp 1,3,4,8,13) Tagrenovering og tagboliger (grp 1,5,7,8,11,14) Vinduesudskiftning (grp 2,5,6,14) Genvex ventilation (varmegenindvinding) (grp 2,3,11,13) Indvendig eller udvendig isolering af facader og hulmur (grp 4,6,7, 9, 14) Nye pumper (cirkulation?) (grp 9) Nedsat energipris (grp 10) Lejlighedssammenlægninger (grp 10) Risikoafdækning (ESCO) (grp 12) Kompetence hos ejendomsfunktionær (grp 12) Derudover er under hver gruppe nævnt bordformandens bud på de mest nytænkende og visionære ideer fra gruppen samt supplerende bemærkninger om muligheder og ideer til fremdrift. Bagest er inkluderet en oversigt over alle ideerne fra gruppernes fuldt hus -øvelser fordelt efter emner. 3

4 De 28 udvalgte ideer Gruppe 1 Øje for energi boligens instrumentbræt (forbrugeradfærd) Varmt, grønt tag Gruppe 2 Vindue udskiftning Genvex ventilation Gruppe 3 Behovsstyret mekanisk ventilation Brugeradfærd Gruppe 4 Klimaskærm på facader Beboerprocessen Gruppe 5 Nye vinduer Solceller/elproduktion Gruppe 6 Indvendig facadeisolering Vinduer Gruppe 7 Ny facade, mere boligareal, altaner/karnapper Tagrenovering, solpaneler, skrå tagflade, begrønning, ekstra etage Gruppe 8 Tagboliger Arbejde med beboeradfærd Gruppe 9 Hulmursisolering Nye pumper Gruppe 10 Nedsætte energipris, præmie ved energirenoveringer Lejlighedssammenlægninger Gruppe 11 Tagboliger Varmegenindvinding Gruppe 12 Kompetence hos ejendomsfunktionær Risikoafdækning (ESCO) Gruppe 13 Ventilationsanlæg med varmegenindvind Beboeradfærd ift energiforbrug Gruppe 14 Højt tag, grønne facader Udskift vinduer 4

5 Opsamling fra grupperne Gruppe nr. 1 Alice Petersen Keld Fuhr Pedersen Jesper Telcs Mette Jensen Flemming Stagis Lars Autrup Bjarne Baun Madsen Graves Simonsen Michael Kaadtman Nils Hein Henriette Hall-Andersen Albertslund Kommune Boligfonden Kuben Boligkontoret Danmark GH Ejendom A/S KAB Realdania Salus Boligadministration sbs Socialministeriet Socialministeriet Teknologisk Institut Valgte ejendom: Nordsjælland (Larsen og Nielsen byggesystem) Fuldt hus: Isolering af betonelementer Isolering af tag Tagboliger Udskiftning af vinduer Solpaneler til varmt brugsvand Varmegenvinding på varmt brugsvand Varmepumpe på udsugningsventil til opvarmning af varmt brugsvand Genbrug af vand til toiletskyl Opgradering af varme anlæg Varmevekslere i hver lejlighed Glasdækning af altaner By-vindmølle Belysning omlægges til LED Udskift af hårde hvidevarer Synliggør forbrug bolig instrumentbræt Drivhus domeløsning Termotøj til beboerne Grønt tag Nedrivning + nybyggeri Lavere fremløbstemperatur på varmeanlæg Livsløbsbebyggelse blanding af nybyg og renovering CO2 optagende planter aht. Indeklima Beboer konkurrence om laveste forbrug Intelligent styring af el, varm og ventilation + sensorer Omlægning til 12V 5

6 De mest nytænkende og visionære idéer Drivhus domeløsning Her var tanken at bygge en dome over/omkring hele ejendommen og dermed skabe et nyt kunstigt klima omkring husene, som dels kunne sænke energiforbruget, men også kunne bidrage med nye muligheder for grønne fælles arealer. CO2 optagende planter aht. Indeklima Denne idé går ud på, at anvende planter konstruktivt til at bedre indeklimaet i de ny-renoverede tætte bygninger denne idé kunne også kombineres med ovenstående idé omkring domeløsningen. Livsløbsbebyggelse blanding af nybyg og renovering Denne idé adresserede også problemstillingerne omkring genhusning af beboere i forbindelse med renoveringer, som er en udgiftstungpost, og tanken om de blandede bebyggelser. Tanken er først at bygge nyt til de nuværende beboere flytte dem og så renovere de eksisterende boliger og evt. ombygge til andre målgrupper (unge/ældre). Dette betyder at f.eks. ældre kan få en ny mindre ældrevenlig bolig og dermed ikke bliver i unødigt store boliger, fordi de ikke ønsker at flytte fra området. 1.runde: Øje for energi boligens instrumentbræt Tankerne bag denne ide var at ændre beboernes energiforbrug ved at installerer et instrumentbræt i alle boliger så beboernes aktuelle forbrug af varme, vand, og el er umiddelbart aflæseligt, og at det er muligt at se besparelser/merforbrug udregnet i kroner. Denne idé kunne også med fordel kombineres med idéen Beboer konkurrence om laveste forbrug. Hvordan løsningen skulle finansieres blev ikke drøftet men muligheden af at instrument-brættet blev en let tilgængelig teknologi og dermed kunne leveres i en prisklasse som beboerne selve kunne betale blev vendt. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Minimum økonomisk neutral Reduceret administration (online aflæsning) Attraktiv ejendom mulighed for benchmarking Tilfredse og motiverede lejere Lav fraflytning stabilt klientel (image) Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Ejerskab Reduceret forbrug Energibevidsthed Image Højere komfort, bedre indeklima Konkurrenceånd internt Socialt netværk Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Det skal gennemføres Driftes Introduktion Uddannelse Online Differentieret fjernvarme- og elafregning Eksport af soft- og hardware Høj energipris 6

7 Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Bibeholder ejendommens oprindelige arkitektur Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Installeres Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Ja! Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Bedre indeklima, ejerskab, bedre bokomfort Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja, det ligger implicit i løsningen Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Oplagt Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Oplagt Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Oplagt Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning, de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Kunne godt Bordformandens tilføjelser vedr. arkitektur, teknik og finansiering se ovenfor Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Producenter: LK, Velfac, Grundfoss, Danfoss 2. Dong, Seas 3. Energikonsulenter 7

8 2.runde: Varmt, grønt tag Denne idé tog udgangspunkt i at den valgte bolig nok trængte til en tagrenovering, og at valget af et grønt tag/græstag ville gavne ejendommen udseende og signalerer en grøn og bæredygtig profil. Der var også overvejelser om at koble denne løsning med etablering af tagboliger som kunne medvirke til at finansierer renoveringen. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Minimum økonomisk neutral En god teknisk løsning Større værdi = æstetik +økonomi Spare forsinkelsesbassin Grønt image Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Bedre bolignært klima, inde og ude Reduceret energiforbrug Bedre æstetik At det indikerer (synlig) CO2-reduktion Image og samfundssind Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre CO2 Mindre afvanding mindre belastning af kloaknet Mere flora og fauna og bedre æstetik Vidensspredning af best practise og evt. produktudvikling Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Visualisering + referenceprojekter Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Formindsket vandafledning bedre indeklima Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Nej Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Ja Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Synliggørelse af grønt image + lavere energiforbrug Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Ikke muligt 8

9 Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ikke rigtig Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Nej Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering se ovenfor Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Green Roof el. lign 2. Isoleringsproducenter 3. Beboerdemokratiet Yderligere tilføjelser fra bordformanden Se nedenfor Bordformandens tanker vedr. handlingsplan Generelt mht. de fremkomne idéer mener jeg, at det er kendetegnede, at der er tale om kendte tekniske løsninger som langt hen ad vejen er veldokumenterede, men som typisk mangler den sidste produktudvikling og markedsmodning for at være sikre og lettilgængelige i forbindelse med energirenoveringer. Det jeg oplevede på dagen, var at sikkerheden i de valgte løsninger vægtede højt dels i forhold til at levere det, der loves mht. energibesparelser, og at de er byggetekniske forsvarlige. Lysten til at eksperimentere er ikke stor, hvilket er meget forståeligt, da idéerne skal kunne sælges til beboerne og økonomien skal kunne forudsiges. Så for at kunne anvende hovedparten af de fremkomne idéer er der behov for implementeringsforløb og demonstrationsprojekter som kan give løsningerne den sidste finish og gøre dem sikre at vælge for boligforeninger og -ejere. Såfremt der ønskes mere vidtrækkende, nytænkende løsningerne vil der være behov for andre typer af workshops og innovationsforløb med deltagelse af både producenter, rådgivere, entreprenører, vidensleverandører og ikke mindst brugere og ejendomsejere. Dette kan evt. ske i form af innovationskonsortier eller ved projekter under den nye Fornyelsesfond. 9

10 Gruppe nr. 2 Torben Seindal Claus Møller Rasmussen Kenneth Djurhuus Brian Hartmann Olaf Bruun Jørgensen Jesper Birn Lindeberg Mette Lauridsen Anders Rasmussen Christian Niepoort Allis Ougaard Frank Bundgaard Boligselskabet Sjælland Dan-Ejendomme Dan-Ejendomme as Domea S.m.b.A. Esbensen Rådgivende Ingeniører KAB Lejerbo Nykredit A/S Smith - Innovating construction Socialministeriet Socialministeriet Valgte ejendom: Nr. 1 ejendommen beliggende i Storkøbenhavn Fuldt hus Genbrug af regnvand Vindmøller ESCO Myndighedsinddragelse og direktion Gearet incitament Alle tiltag der skaber herlighedsværdi Beboeradfærd tages med i betragtning Vinduesudskiftning Behovsstyret genvex ventilation Individuel synliggørelse af forbrug Præmie for lavt forbrug Beboerdrevne tiltag Klimaejerskab og uddannelse hos vicevært Keramisk isolering Solfanger på taget Facade isolering Individuel vakuum isolering Altanlukninger Tag og loftisolering CIS-styret varmesystem Renovering af installationer Nedrivning og bygge nyt (hvert 30 år) Lav energi løsninger i fællesarealer Grønt regnskab Ny tagetage Byfornyelse i samarbejde med naboer Incitament i investeringer De mest nytænkende og visionære idéer De mest visionære idéer handlede om at ændre adfærden hos brugerne og viceværten man kan mindske energiforbruget 10% ved at ændre på brugeradfærden. Fx idéen om at lave en intern konkurrence på tværs af forskellige opgange, så forbruget blev synliggjort, opgangen samarbejdede og det var sjovt at energispare. 10

11 En af de mest provokerende og tankevækkende overvejelser var idéen om, at udelade energirenoveringer og i stedet rive ned og bygge nyt fx hvert 30. år. Man skal også huske helhedsbetragtningen og fremme incitamenterne for udlejer. 1.runde: Behovsstyret genvex ventilation Skulle ikke være en standardløsning, men skulle kunne indstilles separat for hvert rum og for hvert individ, da ikke to mennesker er ens. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Sikrer luftudskiftning (mindre skimmelsvamp) Simpel drift Plads til anlæg (tilgængelighed) Økonomisk rentabelt Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Varmebesparelse (samlet besparelse) Godt indeklima Ingen støj Information Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Energibesparelse Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Skjule installation mest muligt. Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Lejligheder skal være tætte Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Ja fx via ESCO-løsning el. via varmebesparelse Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Ja særligt indeklima Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Før- og eftermåling af forbrug. Adfærd hos beboerne. Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Information for at opnå ny god adfærd. Helhedsplan, der bl.a. anviser nødvendig besparelse. Krav 11

12 Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Opgangsstatistikker over forbrug etc. Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Vedligehold, servicering (montering), læring, overvågning, synlighed Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var vigtigt for gruppen at løsninger ikke ødelagde ejendommens smukke arkitektur. Genvex ventilationen ville være usynlig udefra og skulle sikres at blive lavet på en pæn måde indvendigt. Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Administratorer 2. Beboerne 3. Leverandørerne af anlægget 2.runde: Vinduesudskiftning Oplagt og kendt løsning Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Ekstra initiativer Bedre arkitektur Vedligeholdelsesfrit Lang levetid Genanvendelighed Kort byggeproces Støttet innovationsprojekt Forrentning Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Reduceret varmeregning Bedre indeklima Bedre brugsværdi Lavere driftsomkostninger Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Spare energi Mindre vedligeholdelse Materialevalg genanvendelse Lang levetid Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Respektere den eksisterende arkitektur, men også mulighed for fornyelse/modernisering. Holistisk design. Bevidste prioritering. Beslutningskatalog. 12

13 Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Dygtig arkitektrådgivning Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? synliggøre gevinst gennem simple værktøjer, synergitænkning (referencer, mersalg) Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Modernisere altaner + rigtige tekniske løsninger Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Formidling, brugerinddragelse Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? CO2-kvote som incitament Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var vigtigt for gruppen, at løsninger ikke ødelagde ejendommens smukke arkitektur. Vinduerne skulle udvælges med respekt for den nuværende arkitektur. Man overvejede dog også at udvide vinduesudskiftningen med tilbygning af altaner (kolde ikke varme). Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Vinduebranchen 2. Bygningsejere 3. Tilskudsordninger Yderligere tilføjelser fra bordformanden Vi kommer ikke uden om at snakke adfærd og ikke kun for beboerne, men også for viceværten (der er brug for adfærdsændring, erfaringsudveksling og uddannelse) Er det legalt og miljømæssigt bæredygtigt måske at bygge nyt i stedet for at renovere? Bl.a. ift det faktum at der hele tiden kommer nye teknologier og krav. Bordformandens tanker vedr. handlingsplan Der skal skabes et netværk blandt udlejere, hvor de kan udveksle synspunkter og erfaringer. Der skal politisk skabes incitamenter for private udlejere til at foretage energirenoveringer. Branchen skal stå sammen om at løse problemet og presse på at udviklingen kommer til at ske. 13

14 Der skulle oprettes forskellige former for netværk, hvor også folk udefra kunne deltage. 14

15 Gruppe nr. 3 Anne Marie Holt Christensen Helle Foldbjerg Rasmussen Sidse Buch Carsten Larsen Ove Boh Larsen Sara Fredhave Mette Andersen Kim Haugbølle Lars Ole Hansen Gøsta Knudsen Jette Møller Albertslund Kommune ALECTIA A/S BAT kartellet BO-VEST KAB Privatbo Realkredit Danmark A/S Statens Byggeforskningsinstitut Universitets- og Bygningsstyrelsen Århus Kommune Århus Kommune Valgte ejendom: Ejendommen i Esbjerg Fuldt hus: Behovsstyret mekanisk ventilation med varme genvinding Vindmølle på taget Loftisolering Langsigtet finansiering Altaner med solcellepaneler Installationer gennemgås Tagbelægning med integreret solceller/paneler Solceller på facaden Etablering af tagboliger som finansiering Vinduer udskiftes Optimering af varmeanlæg + forbrugsovervågning Decentrale vindmøller Hulrumsisolering Jordvarme Informationskampagne, konkurrencer om energibesparelse bland beboer Sparekonkurrence Kvotestyring af vand per person Send flere penge Opsætning af tørrestativ Beboeradfærd, gennemsigtighed af energiforbrug Udskiftning af fælles lyskilder til lavenergi Vandbesparende installationer Passiv ventilation Alt byggeri under klasse E nedrives bygges nyt Færre m 2 pr person Lavtemperaturfjernvarme Fjerne grønne afgifter på grundforbrug (personlig CO2 kvote - købes) høje grønne afgifter herover -> beløb koordineres til fond, som finansierer energiinvesteringen Forhandle m. VEKS anden tarifstruktur De mest nytænkende og visionære idéer Kvotestyring af vand/energi per person var nok den mest nyskabende idé. Idéen går ud på at overføre i en tillempet version af handel med CO2-kvoter på individuelt basis. 15

16 1.runde: Brugeradfærd gennemsigtighed af energiforbrug Idé nummer 1 handler dybest set om at reducere energiforbruget ved at påvirke brugeradfærden gennem oplysning om energiforbruget fx via målere, opslagstavler osv. i opgangen Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? System til registrering/overvågning af forbrug fx fælles tavle i opgang Skaf finansiering til konsulent/ansvarlig Modernisering Imagepleje grøn profil Kvalificeret dialog m. beboere/lejere v. problemer m. træk Bedre værktøj til fordelingstal Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Der skal være en gulerod/motivation Image nabo Individuelt overblik og bevidstgørelse Synliggørelse af skjult forbrug Økonomisk gevinst Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Bedre styring af forbrug / fjernvarme og fællesarealer, vand, affald Genbrug af regnvand Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Neutral Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Gennemsigtighed skaber øget fokus på øvrige områder og øget fokus. Re-tænker hvordan man anvender klimaskærm, installationer ell. Almindeligt forbrug. Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Cost/benefit-analyser på baggrund af ønsker. via 1) friværdi og/eller 2) rentabilitetsanalyser Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Nej Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja 16

17 Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Ja Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja, netop! Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ja Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Nej Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Brugeradfærden vil ikke påvirke fx arkitektur. Til gengæld vil incitamenterne for brugerne til at ændre adfærd være meget vigtige. Om guleroden så rent faktisk er til stede var et åbent spørgsmål. Cost/benefit-analyser blev derfor foreslået til at vurdere løsningen. Håbet var, at finansieringen kunne opnås via øget friværdi, men det giver ikke meget mening i udlejningsbyggeri at tale om friværdi i en udlejningsejendom. Enten må der være ment den potentielle stigning i ejendomsværdien for ejeren, eller også har gruppen glemt, at der var tale om lejeboliger. Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Private udlejere 2. Politikere/lovgivning 3. Interesseorganisation 2.runde: Behovsstyret mekanisk ventilation m. VGV Idé nummer 2 er en meget konkret teknisk løsning: Behovsstyret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Bedre indeklima færre sager/klager om skimmelsvamp Spare varme Modernisering lettere at leje ud, mere tidssvarende boliger, lavere risiko for tomgang Information fra dygtige fagfolk Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Bedre indeklima Mindre sygdom Pæn systemløsning Oplysning om gevinst og brug for at få godt indeklima Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre varmeforbrug, højere elforbrug 17

18 Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Næppe Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Man undgår traditionelle emhætter og spredning af lugt. Udnyttelse af varme fra loft. Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Næppe, kendt teknologi Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Bedre indeklima og komfort Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja, færre sager m. skimmelsvamp Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Næppe, ikke stor nok energibesparelse ift. omkostning Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ja, erfaringer om løsning af indeklimaproblem Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Næppe Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var ikke vurderingen, at ventilationssystemet ville bidrage til arkitekturen positivt, måske snarere tværtimod. Mht. finansieringen var gruppen skeptisk overfor at få eksterne investorer til at finansiere løsningen. Argumentet var, at der var tale om en kendt teknologi. Min kommentar: Pudsigt argument, da fx en ESCO-løsning nok i særlig grad ville ønske at anvende kendte teknologier snarere end eksperimentelle. Men måske blev der tænkt i baner af, at der skulle være tale om udviklingsprojekter, som der skulle søges støtte til, og det kan man selvfølgelig ikke. 18

19 Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Miljøkonsulent 2. Administrator 3. Engagerede beboere Yderligere tilføjelser fra bordformanden Jeg vurderer, at stort set alle idéerne er "gamle kendinge". Der er således ikke mange nye spændende idéer, som kunne prøves af i et udviklingsprojekt. En anden observation er, at der er meget fokus på tekniske løsninger og en del på adfærd i gruppens diskussion. Der var også stor enighed om, at finansiering er en kæmpestor udfordring, men der var ikke ret mange idéer, som eksplicit var rettet mod finansiering. Bordformandens tanker vedr. handlingsplan I forlængelse af ovenstående er det helt afgørende at få skabt nogle stærkere incitamenter, så finansieringen af energitiltagene nemmere kan falde på plads. 19

20 Gruppe nr. 4 Per Bro Anni Olsen Lene Stub Michael Gylling Jens Gorm Hansen Saso Nedelkovski John Møller Olav Grøn Christian Thorup Kim Andersen Peer Blom Boligforeningen 3B Bregentved Center for Bydesign Dan-Ejendomme Dansk Energi FSB Glostrup Boligselskab Jyske Grundejere KAB Lejerbo Møllevænget & Storgaarden Valgte ejendom: Sydjyllandsplanen Fuldt hus Renovering af vinduer Varmt brugsvand i cirkulation Tagboliger Rejsning på taget Solenergi på tag Energistyring Nybyg Installering af varmemålere Linietab kuldebro Opkvalificering af varmemester driftspersonale Beboerinddragelse Ventilation varmegenvending til energioptimering Optimering af fællesbelysning Spændingsnedsættelse på el-forsygning Lavenergi hvidevarer Lovgivningsmæssige incitamenter ESCO LBF-støtte til energibesparelse Armaturer og toiletter vandbesparende Isolering mod kælder Fællesvaskeri Genbrug af regnvand Fjern p-pladser Jordvare Grønt tag Zoneopdeling i lejligheder Affaldshåndtering / sortering Høje energipriser Gratis elspareskinner 20

21 De mest nytænkende og visionære idéer Den mest radikale idé var at fjerne parkeringspladserne, ud fra devisen om, at er der ingen p-pladser, så kan folk heller ikke have bil, og så må man anvende off. trafiksystemer. Men man kender jo godt problematikken fra gamle middelalderbyer i udlandet, det kræver dog en bymæssig tæthed, vi ikke har. Ellers var det kendte idéer, der kom på bordet i gruppen, og det er vel heller ikke overraskende. 1.runde: Klimaskærm på facader Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? God økonomi/forrentning Attraktive boliger/image Sparet vedligeholdelse Fremtidssikring Tilfredse beboere Miljøvenlige boliger Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? God økonomi bedre og mere attraktive bolig for pengene Komfort Beboerdemokrati Fremtidssikring af boliger Godt image miljøvenlige boliger Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre energiforbrug sparet CO2 Langsigtet helhedsplan Færre fraflytninger Sparet vedligehold Miljørigtig projektering/materialer Indeklimamærkede materiale Tryghedsskabende Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Proces workshop arkitektkonkurrence bedømmelsesudvalg med beboere og professionelle Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Inddragelse af leverandører, ventilation og solceller Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskabe? Rentabelt, lille usikkerhed Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Beboertilslutning, individuel tilvalg, lovgivning, der tillader udvidelse Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? God arkitektur og løsning 21

OPSAMLING Konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010

OPSAMLING Konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010 OPSAMLING Konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28 udvalgte ideer... 4 Dokumentation af ideerne... 5 Fuldt hus -ideerne inddelt i emner...

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Allegade 36A 5000 Odense C 461-009433-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyvej 11A 8900 Randers 730-015741-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 21 8900 Randers 730-009852-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blommegrenen 241 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-634710 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frederikparken 2 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-028269 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere