OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN"

Transkript

1 IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28 udvalgte ideer... 4 Opsamling fra grupperne... 5 Fuldt hus -ideerne inddelt i emner

3 Introduktion Dette notat samler de ideer deltagerne producerede ved energikonferencen. Her præsenteres hver af de 28 ideer som de 14 grupper udvalgte til at arbejde videre med, og som de mente repræsenterede de ideer, der var mest realistiske at gennemføre og som ville give en win-win-win situation for ejer, lejere og miljøet. Flere af ideerne gik igen blandt grupperne, så her er identificeret nedenstående 10 gennemgående ideer, som vil kunne danne grundlag for et eller flere pilotprojekter. Beboeradfærd (grp 1,3,4,8,13) Tagrenovering og tagboliger (grp 1,5,7,8,11,14) Vinduesudskiftning (grp 2,5,6,14) Genvex ventilation (varmegenindvinding) (grp 2,3,11,13) Indvendig eller udvendig isolering af facader og hulmur (grp 4,6,7, 9, 14) Nye pumper (cirkulation?) (grp 9) Nedsat energipris (grp 10) Lejlighedssammenlægninger (grp 10) Risikoafdækning (ESCO) (grp 12) Kompetence hos ejendomsfunktionær (grp 12) Derudover er under hver gruppe nævnt bordformandens bud på de mest nytænkende og visionære ideer fra gruppen samt supplerende bemærkninger om muligheder og ideer til fremdrift. Bagest er inkluderet en oversigt over alle ideerne fra gruppernes fuldt hus -øvelser fordelt efter emner. 3

4 De 28 udvalgte ideer Gruppe 1 Øje for energi boligens instrumentbræt (forbrugeradfærd) Varmt, grønt tag Gruppe 2 Vindue udskiftning Genvex ventilation Gruppe 3 Behovsstyret mekanisk ventilation Brugeradfærd Gruppe 4 Klimaskærm på facader Beboerprocessen Gruppe 5 Nye vinduer Solceller/elproduktion Gruppe 6 Indvendig facadeisolering Vinduer Gruppe 7 Ny facade, mere boligareal, altaner/karnapper Tagrenovering, solpaneler, skrå tagflade, begrønning, ekstra etage Gruppe 8 Tagboliger Arbejde med beboeradfærd Gruppe 9 Hulmursisolering Nye pumper Gruppe 10 Nedsætte energipris, præmie ved energirenoveringer Lejlighedssammenlægninger Gruppe 11 Tagboliger Varmegenindvinding Gruppe 12 Kompetence hos ejendomsfunktionær Risikoafdækning (ESCO) Gruppe 13 Ventilationsanlæg med varmegenindvind Beboeradfærd ift energiforbrug Gruppe 14 Højt tag, grønne facader Udskift vinduer 4

5 Opsamling fra grupperne Gruppe nr. 1 Alice Petersen Keld Fuhr Pedersen Jesper Telcs Mette Jensen Flemming Stagis Lars Autrup Bjarne Baun Madsen Graves Simonsen Michael Kaadtman Nils Hein Henriette Hall-Andersen Albertslund Kommune Boligfonden Kuben Boligkontoret Danmark GH Ejendom A/S KAB Realdania Salus Boligadministration sbs Socialministeriet Socialministeriet Teknologisk Institut Valgte ejendom: Nordsjælland (Larsen og Nielsen byggesystem) Fuldt hus: Isolering af betonelementer Isolering af tag Tagboliger Udskiftning af vinduer Solpaneler til varmt brugsvand Varmegenvinding på varmt brugsvand Varmepumpe på udsugningsventil til opvarmning af varmt brugsvand Genbrug af vand til toiletskyl Opgradering af varme anlæg Varmevekslere i hver lejlighed Glasdækning af altaner By-vindmølle Belysning omlægges til LED Udskift af hårde hvidevarer Synliggør forbrug bolig instrumentbræt Drivhus domeløsning Termotøj til beboerne Grønt tag Nedrivning + nybyggeri Lavere fremløbstemperatur på varmeanlæg Livsløbsbebyggelse blanding af nybyg og renovering CO2 optagende planter aht. Indeklima Beboer konkurrence om laveste forbrug Intelligent styring af el, varm og ventilation + sensorer Omlægning til 12V 5

6 De mest nytænkende og visionære idéer Drivhus domeløsning Her var tanken at bygge en dome over/omkring hele ejendommen og dermed skabe et nyt kunstigt klima omkring husene, som dels kunne sænke energiforbruget, men også kunne bidrage med nye muligheder for grønne fælles arealer. CO2 optagende planter aht. Indeklima Denne idé går ud på, at anvende planter konstruktivt til at bedre indeklimaet i de ny-renoverede tætte bygninger denne idé kunne også kombineres med ovenstående idé omkring domeløsningen. Livsløbsbebyggelse blanding af nybyg og renovering Denne idé adresserede også problemstillingerne omkring genhusning af beboere i forbindelse med renoveringer, som er en udgiftstungpost, og tanken om de blandede bebyggelser. Tanken er først at bygge nyt til de nuværende beboere flytte dem og så renovere de eksisterende boliger og evt. ombygge til andre målgrupper (unge/ældre). Dette betyder at f.eks. ældre kan få en ny mindre ældrevenlig bolig og dermed ikke bliver i unødigt store boliger, fordi de ikke ønsker at flytte fra området. 1.runde: Øje for energi boligens instrumentbræt Tankerne bag denne ide var at ændre beboernes energiforbrug ved at installerer et instrumentbræt i alle boliger så beboernes aktuelle forbrug af varme, vand, og el er umiddelbart aflæseligt, og at det er muligt at se besparelser/merforbrug udregnet i kroner. Denne idé kunne også med fordel kombineres med idéen Beboer konkurrence om laveste forbrug. Hvordan løsningen skulle finansieres blev ikke drøftet men muligheden af at instrument-brættet blev en let tilgængelig teknologi og dermed kunne leveres i en prisklasse som beboerne selve kunne betale blev vendt. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Minimum økonomisk neutral Reduceret administration (online aflæsning) Attraktiv ejendom mulighed for benchmarking Tilfredse og motiverede lejere Lav fraflytning stabilt klientel (image) Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Ejerskab Reduceret forbrug Energibevidsthed Image Højere komfort, bedre indeklima Konkurrenceånd internt Socialt netværk Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Det skal gennemføres Driftes Introduktion Uddannelse Online Differentieret fjernvarme- og elafregning Eksport af soft- og hardware Høj energipris 6

7 Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Bibeholder ejendommens oprindelige arkitektur Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Installeres Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Ja! Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Bedre indeklima, ejerskab, bedre bokomfort Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja, det ligger implicit i løsningen Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Oplagt Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Oplagt Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Oplagt Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning, de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Kunne godt Bordformandens tilføjelser vedr. arkitektur, teknik og finansiering se ovenfor Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Producenter: LK, Velfac, Grundfoss, Danfoss 2. Dong, Seas 3. Energikonsulenter 7

8 2.runde: Varmt, grønt tag Denne idé tog udgangspunkt i at den valgte bolig nok trængte til en tagrenovering, og at valget af et grønt tag/græstag ville gavne ejendommen udseende og signalerer en grøn og bæredygtig profil. Der var også overvejelser om at koble denne løsning med etablering af tagboliger som kunne medvirke til at finansierer renoveringen. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Minimum økonomisk neutral En god teknisk løsning Større værdi = æstetik +økonomi Spare forsinkelsesbassin Grønt image Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Bedre bolignært klima, inde og ude Reduceret energiforbrug Bedre æstetik At det indikerer (synlig) CO2-reduktion Image og samfundssind Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre CO2 Mindre afvanding mindre belastning af kloaknet Mere flora og fauna og bedre æstetik Vidensspredning af best practise og evt. produktudvikling Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Visualisering + referenceprojekter Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Formindsket vandafledning bedre indeklima Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Nej Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Ja Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Synliggørelse af grønt image + lavere energiforbrug Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Ikke muligt 8

9 Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ikke rigtig Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Nej Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering se ovenfor Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Green Roof el. lign 2. Isoleringsproducenter 3. Beboerdemokratiet Yderligere tilføjelser fra bordformanden Se nedenfor Bordformandens tanker vedr. handlingsplan Generelt mht. de fremkomne idéer mener jeg, at det er kendetegnede, at der er tale om kendte tekniske løsninger som langt hen ad vejen er veldokumenterede, men som typisk mangler den sidste produktudvikling og markedsmodning for at være sikre og lettilgængelige i forbindelse med energirenoveringer. Det jeg oplevede på dagen, var at sikkerheden i de valgte løsninger vægtede højt dels i forhold til at levere det, der loves mht. energibesparelser, og at de er byggetekniske forsvarlige. Lysten til at eksperimentere er ikke stor, hvilket er meget forståeligt, da idéerne skal kunne sælges til beboerne og økonomien skal kunne forudsiges. Så for at kunne anvende hovedparten af de fremkomne idéer er der behov for implementeringsforløb og demonstrationsprojekter som kan give løsningerne den sidste finish og gøre dem sikre at vælge for boligforeninger og -ejere. Såfremt der ønskes mere vidtrækkende, nytænkende løsningerne vil der være behov for andre typer af workshops og innovationsforløb med deltagelse af både producenter, rådgivere, entreprenører, vidensleverandører og ikke mindst brugere og ejendomsejere. Dette kan evt. ske i form af innovationskonsortier eller ved projekter under den nye Fornyelsesfond. 9

10 Gruppe nr. 2 Torben Seindal Claus Møller Rasmussen Kenneth Djurhuus Brian Hartmann Olaf Bruun Jørgensen Jesper Birn Lindeberg Mette Lauridsen Anders Rasmussen Christian Niepoort Allis Ougaard Frank Bundgaard Boligselskabet Sjælland Dan-Ejendomme Dan-Ejendomme as Domea S.m.b.A. Esbensen Rådgivende Ingeniører KAB Lejerbo Nykredit A/S Smith - Innovating construction Socialministeriet Socialministeriet Valgte ejendom: Nr. 1 ejendommen beliggende i Storkøbenhavn Fuldt hus Genbrug af regnvand Vindmøller ESCO Myndighedsinddragelse og direktion Gearet incitament Alle tiltag der skaber herlighedsværdi Beboeradfærd tages med i betragtning Vinduesudskiftning Behovsstyret genvex ventilation Individuel synliggørelse af forbrug Præmie for lavt forbrug Beboerdrevne tiltag Klimaejerskab og uddannelse hos vicevært Keramisk isolering Solfanger på taget Facade isolering Individuel vakuum isolering Altanlukninger Tag og loftisolering CIS-styret varmesystem Renovering af installationer Nedrivning og bygge nyt (hvert 30 år) Lav energi løsninger i fællesarealer Grønt regnskab Ny tagetage Byfornyelse i samarbejde med naboer Incitament i investeringer De mest nytænkende og visionære idéer De mest visionære idéer handlede om at ændre adfærden hos brugerne og viceværten man kan mindske energiforbruget 10% ved at ændre på brugeradfærden. Fx idéen om at lave en intern konkurrence på tværs af forskellige opgange, så forbruget blev synliggjort, opgangen samarbejdede og det var sjovt at energispare. 10

11 En af de mest provokerende og tankevækkende overvejelser var idéen om, at udelade energirenoveringer og i stedet rive ned og bygge nyt fx hvert 30. år. Man skal også huske helhedsbetragtningen og fremme incitamenterne for udlejer. 1.runde: Behovsstyret genvex ventilation Skulle ikke være en standardløsning, men skulle kunne indstilles separat for hvert rum og for hvert individ, da ikke to mennesker er ens. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Sikrer luftudskiftning (mindre skimmelsvamp) Simpel drift Plads til anlæg (tilgængelighed) Økonomisk rentabelt Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Varmebesparelse (samlet besparelse) Godt indeklima Ingen støj Information Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Energibesparelse Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Skjule installation mest muligt. Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Lejligheder skal være tætte Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Ja fx via ESCO-løsning el. via varmebesparelse Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Ja særligt indeklima Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Før- og eftermåling af forbrug. Adfærd hos beboerne. Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Information for at opnå ny god adfærd. Helhedsplan, der bl.a. anviser nødvendig besparelse. Krav 11

12 Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Opgangsstatistikker over forbrug etc. Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Vedligehold, servicering (montering), læring, overvågning, synlighed Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var vigtigt for gruppen at løsninger ikke ødelagde ejendommens smukke arkitektur. Genvex ventilationen ville være usynlig udefra og skulle sikres at blive lavet på en pæn måde indvendigt. Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Administratorer 2. Beboerne 3. Leverandørerne af anlægget 2.runde: Vinduesudskiftning Oplagt og kendt løsning Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Ekstra initiativer Bedre arkitektur Vedligeholdelsesfrit Lang levetid Genanvendelighed Kort byggeproces Støttet innovationsprojekt Forrentning Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Reduceret varmeregning Bedre indeklima Bedre brugsværdi Lavere driftsomkostninger Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Spare energi Mindre vedligeholdelse Materialevalg genanvendelse Lang levetid Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Respektere den eksisterende arkitektur, men også mulighed for fornyelse/modernisering. Holistisk design. Bevidste prioritering. Beslutningskatalog. 12

13 Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Dygtig arkitektrådgivning Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? synliggøre gevinst gennem simple værktøjer, synergitænkning (referencer, mersalg) Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Modernisere altaner + rigtige tekniske løsninger Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Formidling, brugerinddragelse Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? CO2-kvote som incitament Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var vigtigt for gruppen, at løsninger ikke ødelagde ejendommens smukke arkitektur. Vinduerne skulle udvælges med respekt for den nuværende arkitektur. Man overvejede dog også at udvide vinduesudskiftningen med tilbygning af altaner (kolde ikke varme). Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Vinduebranchen 2. Bygningsejere 3. Tilskudsordninger Yderligere tilføjelser fra bordformanden Vi kommer ikke uden om at snakke adfærd og ikke kun for beboerne, men også for viceværten (der er brug for adfærdsændring, erfaringsudveksling og uddannelse) Er det legalt og miljømæssigt bæredygtigt måske at bygge nyt i stedet for at renovere? Bl.a. ift det faktum at der hele tiden kommer nye teknologier og krav. Bordformandens tanker vedr. handlingsplan Der skal skabes et netværk blandt udlejere, hvor de kan udveksle synspunkter og erfaringer. Der skal politisk skabes incitamenter for private udlejere til at foretage energirenoveringer. Branchen skal stå sammen om at løse problemet og presse på at udviklingen kommer til at ske. 13

14 Der skulle oprettes forskellige former for netværk, hvor også folk udefra kunne deltage. 14

15 Gruppe nr. 3 Anne Marie Holt Christensen Helle Foldbjerg Rasmussen Sidse Buch Carsten Larsen Ove Boh Larsen Sara Fredhave Mette Andersen Kim Haugbølle Lars Ole Hansen Gøsta Knudsen Jette Møller Albertslund Kommune ALECTIA A/S BAT kartellet BO-VEST KAB Privatbo Realkredit Danmark A/S Statens Byggeforskningsinstitut Universitets- og Bygningsstyrelsen Århus Kommune Århus Kommune Valgte ejendom: Ejendommen i Esbjerg Fuldt hus: Behovsstyret mekanisk ventilation med varme genvinding Vindmølle på taget Loftisolering Langsigtet finansiering Altaner med solcellepaneler Installationer gennemgås Tagbelægning med integreret solceller/paneler Solceller på facaden Etablering af tagboliger som finansiering Vinduer udskiftes Optimering af varmeanlæg + forbrugsovervågning Decentrale vindmøller Hulrumsisolering Jordvarme Informationskampagne, konkurrencer om energibesparelse bland beboer Sparekonkurrence Kvotestyring af vand per person Send flere penge Opsætning af tørrestativ Beboeradfærd, gennemsigtighed af energiforbrug Udskiftning af fælles lyskilder til lavenergi Vandbesparende installationer Passiv ventilation Alt byggeri under klasse E nedrives bygges nyt Færre m 2 pr person Lavtemperaturfjernvarme Fjerne grønne afgifter på grundforbrug (personlig CO2 kvote - købes) høje grønne afgifter herover -> beløb koordineres til fond, som finansierer energiinvesteringen Forhandle m. VEKS anden tarifstruktur De mest nytænkende og visionære idéer Kvotestyring af vand/energi per person var nok den mest nyskabende idé. Idéen går ud på at overføre i en tillempet version af handel med CO2-kvoter på individuelt basis. 15

16 1.runde: Brugeradfærd gennemsigtighed af energiforbrug Idé nummer 1 handler dybest set om at reducere energiforbruget ved at påvirke brugeradfærden gennem oplysning om energiforbruget fx via målere, opslagstavler osv. i opgangen Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? System til registrering/overvågning af forbrug fx fælles tavle i opgang Skaf finansiering til konsulent/ansvarlig Modernisering Imagepleje grøn profil Kvalificeret dialog m. beboere/lejere v. problemer m. træk Bedre værktøj til fordelingstal Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Der skal være en gulerod/motivation Image nabo Individuelt overblik og bevidstgørelse Synliggørelse af skjult forbrug Økonomisk gevinst Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Bedre styring af forbrug / fjernvarme og fællesarealer, vand, affald Genbrug af regnvand Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Neutral Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Gennemsigtighed skaber øget fokus på øvrige områder og øget fokus. Re-tænker hvordan man anvender klimaskærm, installationer ell. Almindeligt forbrug. Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Cost/benefit-analyser på baggrund af ønsker. via 1) friværdi og/eller 2) rentabilitetsanalyser Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Nej Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja 16

17 Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Ja Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja, netop! Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ja Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Nej Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Brugeradfærden vil ikke påvirke fx arkitektur. Til gengæld vil incitamenterne for brugerne til at ændre adfærd være meget vigtige. Om guleroden så rent faktisk er til stede var et åbent spørgsmål. Cost/benefit-analyser blev derfor foreslået til at vurdere løsningen. Håbet var, at finansieringen kunne opnås via øget friværdi, men det giver ikke meget mening i udlejningsbyggeri at tale om friværdi i en udlejningsejendom. Enten må der være ment den potentielle stigning i ejendomsværdien for ejeren, eller også har gruppen glemt, at der var tale om lejeboliger. Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Private udlejere 2. Politikere/lovgivning 3. Interesseorganisation 2.runde: Behovsstyret mekanisk ventilation m. VGV Idé nummer 2 er en meget konkret teknisk løsning: Behovsstyret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? Bedre indeklima færre sager/klager om skimmelsvamp Spare varme Modernisering lettere at leje ud, mere tidssvarende boliger, lavere risiko for tomgang Information fra dygtige fagfolk Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? Bedre indeklima Mindre sygdom Pæn systemløsning Oplysning om gevinst og brug for at få godt indeklima Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre varmeforbrug, højere elforbrug 17

18 Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Næppe Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Man undgår traditionelle emhætter og spredning af lugt. Udnyttelse af varme fra loft. Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskaber? Næppe, kendt teknologi Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Bedre indeklima og komfort Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? Ja, færre sager m. skimmelsvamp Kan føre til at omkostningerne til realisering af energibesparelserne dækkes af forsyningsselskaber eller gennem ESCO- eller EPC-modeller? Næppe, ikke stor nok energibesparelse ift. omkostning Bidrager til grøn profil og ny klimavenlig adfærd blandt beboere/lejere, fordi den giver mening for den enkelte som borger? Ja Kan ses i sammenhæng med bygningsejere og administratorers strategi, ledelse, sparemål og læring samt engagement i erfaringsudveksling og netværk? Ja, erfaringer om løsning af indeklimaproblem Åbner for at ejendommens beboere kan være ejere af et anlæg på den bygning de selv bor i, ved at etablere et SPV, fx et a.m.b.a., en forening eller lignende? Næppe Bordformandens tilføjelser om arkitektur, teknik og finansering Det var ikke vurderingen, at ventilationssystemet ville bidrage til arkitekturen positivt, måske snarere tværtimod. Mht. finansieringen var gruppen skeptisk overfor at få eksterne investorer til at finansiere løsningen. Argumentet var, at der var tale om en kendt teknologi. Min kommentar: Pudsigt argument, da fx en ESCO-løsning nok i særlig grad ville ønske at anvende kendte teknologier snarere end eksperimentelle. Men måske blev der tænkt i baner af, at der skulle være tale om udviklingsprojekter, som der skulle søges støtte til, og det kan man selvfølgelig ikke. 18

19 Hvem kan åbne døren for denne idé bringe den videre? 1. Miljøkonsulent 2. Administrator 3. Engagerede beboere Yderligere tilføjelser fra bordformanden Jeg vurderer, at stort set alle idéerne er "gamle kendinge". Der er således ikke mange nye spændende idéer, som kunne prøves af i et udviklingsprojekt. En anden observation er, at der er meget fokus på tekniske løsninger og en del på adfærd i gruppens diskussion. Der var også stor enighed om, at finansiering er en kæmpestor udfordring, men der var ikke ret mange idéer, som eksplicit var rettet mod finansiering. Bordformandens tanker vedr. handlingsplan I forlængelse af ovenstående er det helt afgørende at få skabt nogle stærkere incitamenter, så finansieringen af energitiltagene nemmere kan falde på plads. 19

20 Gruppe nr. 4 Per Bro Anni Olsen Lene Stub Michael Gylling Jens Gorm Hansen Saso Nedelkovski John Møller Olav Grøn Christian Thorup Kim Andersen Peer Blom Boligforeningen 3B Bregentved Center for Bydesign Dan-Ejendomme Dansk Energi FSB Glostrup Boligselskab Jyske Grundejere KAB Lejerbo Møllevænget & Storgaarden Valgte ejendom: Sydjyllandsplanen Fuldt hus Renovering af vinduer Varmt brugsvand i cirkulation Tagboliger Rejsning på taget Solenergi på tag Energistyring Nybyg Installering af varmemålere Linietab kuldebro Opkvalificering af varmemester driftspersonale Beboerinddragelse Ventilation varmegenvending til energioptimering Optimering af fællesbelysning Spændingsnedsættelse på el-forsygning Lavenergi hvidevarer Lovgivningsmæssige incitamenter ESCO LBF-støtte til energibesparelse Armaturer og toiletter vandbesparende Isolering mod kælder Fællesvaskeri Genbrug af regnvand Fjern p-pladser Jordvare Grønt tag Zoneopdeling i lejligheder Affaldshåndtering / sortering Høje energipriser Gratis elspareskinner 20

21 De mest nytænkende og visionære idéer Den mest radikale idé var at fjerne parkeringspladserne, ud fra devisen om, at er der ingen p-pladser, så kan folk heller ikke have bil, og så må man anvende off. trafiksystemer. Men man kender jo godt problematikken fra gamle middelalderbyer i udlandet, det kræver dog en bymæssig tæthed, vi ikke har. Ellers var det kendte idéer, der kom på bordet i gruppen, og det er vel heller ikke overraskende. 1.runde: Klimaskærm på facader Hvad skal der til for at ejere/administrator siger ja til denne idé? God økonomi/forrentning Attraktive boliger/image Sparet vedligeholdelse Fremtidssikring Tilfredse beboere Miljøvenlige boliger Hvad skal der til for at lejere/beboer siger ja til denne idé? God økonomi bedre og mere attraktive bolig for pengene Komfort Beboerdemokrati Fremtidssikring af boliger Godt image miljøvenlige boliger Hvad skal der til for at denne idé har en positiv effekt på miljøet? Mindre energiforbrug sparet CO2 Langsigtet helhedsplan Færre fraflytninger Sparet vedligehold Miljørigtig projektering/materialer Indeklimamærkede materiale Tryghedsskabende Hvad skal der til for at idéen Kan medvirke til at skabe helhed og god arkitektur ved renovering af ejendommen? Proces workshop arkitektkonkurrence bedømmelsesudvalg med beboere og professionelle Kan skabe synergier i sammenhæng med de eksisterende teknologier og løsninger inden for fx klimaskærm, installationer eller alternativ energiforsyning? Inddragelse af leverandører, ventilation og solceller Kan kobles med at eksterne investorer bidrager til finansieringen gennem nogle til formålet oprettede selskabe? Rentabelt, lille usikkerhed Giver muligheder for øget boligkvalitet i dagligdagen som fx udvidet boligareal, mere dagslys, brugbar altan, bedre indeklima og socialt liv? Beboertilslutning, individuel tilvalg, lovgivning, der tillader udvidelse Bliver til den gode historie med fornuftig prioritering og synliggørelse af en målbar effekt? God arkitektur og løsning 21

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 N Lysstudie Eksisterende forhold Set fra syd -Formiddagssol Skyggediagram kl 10-14 i juni Lysstudie Eksisterende forhold Set fra Vest, Eftermiddagssol

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere