Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance"

Transkript

1 Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter med at tilføre den samme energi? Du skal i de følgende undersøge hvad der sker, når du tilfører energi til et lille glas vand. En nem måde at tilføre energi til vandet er med en dyppekoger. Her skal du anvende en speciel hjemmelavet dyppekoger til 6V. Du skal bruge et kronemuffepar, 10 cm kanthaltråd (Ø 0,25), to stykker udrettede papirclips og to ledninger med krokodillenæb. Kom 30 ml vand i et lille bægerglas (50 ml). Placer dyppekogeren og et termometer i vandet. Aflæs temperaturen. Tænd for strømmen og aflæs temperaturen hvert minut i 10 minutter (husk omrøring inden aflæsning). Kom vandet til at koge? Afsæt temperaturerne i et koordinatsytem, hvor tiden afsættes ud ad X-aksen og temperaturen op ad Y- aksen. Lav nu det samme forsøg, men denne gang skal du lave et låg (pap) som kan lægges på glasset. Du skal også pakke noget om glasset (vante, tørklæde eller lignende). Indtegn temperaturforløbet i samme koordinatsystem. Ændrer temperaturen sig på en anden måde end før? Har du tilført den samme mængde energi (samme dyppekoger og spænding)? - 1 -

2 Opgave 2 Isolering Undersøg forskellige materialers evne til at isolere for varmetab til omgivelserne. Forsøgsopstillingen består af et almindeligt reagensglas i mælkekarton eller syltetøjsglas med det materiale som skal undersøges. Prop med termometer så termometret går ca. 5 cm under proppen. Du skal fylde varmt vand (når det varme vand har løbet lidt fra hanen) i reagensglasset så det står 2 cm fra kanten. Proppen sættes i og temperaturen aflæses hvert minut. Følg temperaturfaldet og indtegn i koordinatsystem. Find 3-4 forskellige materialer du kan undersøge

3 Opgave 3 Opvarmning og isolering af paphus Vi vil godt have det varmt i vores bolig, også om vinteren. Derfor må vi tilføre energi i form af varme. Desværre forsvinder varmen fra boligen, så vi skal blive ved med at tilføre ny varme hele vinteren. Du kan lave et forsøg som illustrerer problemet. Lav et modelhus af en papkasse (til A4-papir) uden vinduer. Inde i huset placerer du to pærer (6v, 1A) i parallelforbindelse. Forbind til strømforsyningen. Lav et hul til et termometer. Mål temperaturen udenfor huset. Tænd for varmen (pæren) og aflæs temperaturen hvert minut i 10 minutter. Tegn en kurve over temperaturforløbet i et koordinatsystem. Gentag forsøget, men denne gang skal du pakke huset ind i et materiale som du mener er godt til at holde på varmen. Forklar forskellen på de to kurver. Et rigtigt hus er ikke bygget så simpelt som en papkasse. De forskellige bygningsdele (tag, gulv, vægge og vinduer) er lavet af forskellige materialer som har forskellige evner til at isolere for varmetabet til omgivelserne. Denne evne til at isolere udtrykkes i materialets K-værdi jo lavere værdi jo bedre isoleringsevne

4 De forskellige bygningsdeles overflade har også betydning for hvor meget energi der slipper ud. Bygningskonstruktioner ses bedst i virkeligheden, men hvis du ikke har adgang til en byggeplads eller en teknisk skole med bygge og anlæg, kan de ses i f.eks. Den lille lune fra Rockwool eller på Jo større forskel der er mellem indendørstemperaturen og udendørstemperaturen jo større er energitransporten fra boligen til luften udenfor. Du kan få en fornemmelse af hvilke bygningsdele som isolerer godt ved at måle temperaturen på indersiden af vinduer, vægge, yderdøre m.m. Det er ikke let, men hvis du tager et termometer og holder det tæt til det du vil måle, samtidig med at termometeret dækkes med en flamingoklods (se foto) og venter 3-5 minutter inden aflæsning, så får du resultater som gør dig i stand til at vurdere hvilke bygningsdele som er kolde. Hvis du skal finde ud af hvor meget energi der skal tilføres dit hus på et år, er det besværligt at skulle måle udetemperaturen hver dag året igennem. Resultatet har du så også først når året er gået. Ved mange års målinger har man fundet ud af, at vi opvarmer vores bolig i 230 døgn, det svarer til 5500 timer om året. Den gennemsnitlige udendørs temperatur er 4ºC i fyringssæsonen

5 Opgave 4 Simulering Når man skal have erfaringer med situationer som kan være vanskelige at gennemføre i virkeligheden, laver man ofte simuleringer, efterligninger af virkeligheden. Du kan hente et regneark på hvor du kan ændre på isoleringsgraden og vinduernes størrelse i et modelhus. Prøv at eksperimentere med forskellige ændringer og se hvilken betydning det har for energiforbruget til opvarmning. Varmetabet i din bolig Den store opgave er at finde ud af hvor meget energi som skal bruges til at opvarme jeres hus og måske finde på ændringer, så der skal bruges mindre energi. Ved mange års målinger har man fundet frem til, at fyringssæsonen i gennemsnit varer 230 døgn som svarer til 5500 timer. Udendørstemperaturen har på samme måde et gennemsnit som er sat til 4ºC. Indendørstemperaturen sættes normalt til 20ºC, men hvis I derhjemme har en højere temperatur skal du selvfølgelig regne med den. For at beregne varmetabet skal dette skema først udfyldes: Ydervægge Areal Vinduer m 2 Loft m 2 Gulv m 2 Døre m 2 Dernæst skal du finde ud af hvilken U-værdi de forskellige bygningsdele har. Du kan finde eksempler på U-værdier på næste side. Bygningsdel U-værdi Ydervægge Vinduer Loft Gulv Døre - 5 -

6 Eksempler på U-værdier Vinduer U-værdi 1 lag glas 6,0 Termorude 2,7 Energirude 1,1 Tage og lofter U-værdi Isoleringstykkelse; 0 mm 1,5 Isoleringstykkelse; 50 mm 0,6 Isoleringstykkelse; 100 mm 0,4 Isoleringstykkelse; 150 mm 0,25 Isoleringstykkelse; 200 mm 0,2 Isoleringstykkelse; 400 mm 0,1 Gulve U-værdi Støbt gulv 0 mm isolering 0,76 Støbt gulv 50 mm isolering 0,32 Støbt gulv 100 mm isolering 0,25 Krybekælder 0 mm isolering 1,2 Krybekælder 25 mm isolering 0,8 Krybekælder 100 mm isolering 0,4 Ydervæg U-værdi Træskeletvæg 0 mm isolering 2,2 Træskeletvæg 50 mm isolering 0,6 Træskeletvæg 100 mm isolering 0,4 Træskeletvæg 150 mm isolering 0,25 Træskeletvæg 200 mm isolering 0,2 30 cm hulmur, uisoleret 1,5 30 cm hulmur, hulmursisoleret 0,5 24 cm letbetonmur 0,8 24 cm letbetonmur + 50 mm isolering 0,4 Murstensmur uden hulrum 2,3 Murstensmur uden hulrum mm isolering 0,4-6 -

7 Nu er det muligt at beregne det samlede varmetab i løbet af fyringssæsonen. Det samlede varmetab er bestemt af hvor stort et areal varmen kan slippe væk gennem, hvor lang tid dette varmeudslip varer samt hvor let varmen slipper igennem mure, vinduer, døre, lofter og gulve. Varmetabet (eller energiudslippet) måles i Wh (watttimer eller kwh, kilowatttimer). Varmetabet beregnes ved at gange arealet (i kvadratmeter) med U-værdien og igen gange resultatet med temperaturforskellen. Resultatet bliver målt i Wh. Da U-værdierne er forskellige for de forskellige bygningsdele er det lettest at beregne varmetabet for hver bygningsdel for sig. Indsæt tallene i skemaet og beregn varmetabet Bygningsdel Areal U-værdi Temperaturforskel Tid Varmetab Ydervægge 5500 timer Wh Vinduer 5500 timer Wh Loft 5500 timer Wh Gulv 5500 timer Wh Døre 5500 timer Wh Ialt Wh Omregn varmetabet til kwh (kilowatttimer) Varmetabet er kwh pr. år Til at dække dette varmetab kan der bruges forskellige opvarmningsformer: Olie, elektricitet, naturgas, fjernvarme og fast brændsel. De forskellige opvarmningsmetoder bruger forskellige betegnelser for den mængde energi der er brugt til opvarmning. Du skal omregne til den opvarmningsform I bruger derhjemme. 1 kwh svarer til l olie afbrændt i oliefyr 1 kwh svarer til 859,8 kcal (kilocalorier) fjernvarme Hvis I bruger elektricitet til opvarmning er der ingen problemer med omregning

8 Opgave 5 Boligopvarmning Vi kan opvarme vores bolig på mange forskellige måder. Den mest almindelige er radiatorer med vand. Vandet varmes op i en kedel i boligen hvor der fyres med biomasse, olie eller naturgas, det kaldes et centralvarmeanlæg. Et fjernvarmeanlæg fungerer på samme måde, her kommer opvarmningsvandet bare fra en stor kedel på fjernvarmeværket. Boligens centralvarmeanlæg består i princippet af en kedel hvor vandet varmes op og radiator, hvor vandet kan afgive sin varme til luften i boligen. Du kan bygge en model af centralvarmeanlægget. Du skal bruge: 1 stk kedel: 50 cm 8 mm blød kobberrør vikles om et vandrør i en spiral 1 stk radiator: 15 cm 3/4 (20mm) sort stålrør For at sammensætte opstillingen skal du bruge: 2 stk 10 cm gummislange 1 stk bøjet glasrør 1 stk T-stykke (glas eller plast) 1 stk 10 cm klar plastslange 2 stk gummiprop med 1 hul 1 stk 30 mm Rockwool måtte Noget tyndt ståltråd (blomstertråd) til at holde isoleringen på plads - 8 -

9 Se på billedet hvordan delene skal sættes sammen og spændes op i to stativer. Principopstilling af centralvarmeanlæg Løft den øverste prop af radiatoren og fyld op med vand til kanten. Sæt proppen på plads igen. Nu er anlægget fyldt med vand og der står vand halvt op i plastslangen. Plastslangen fungerer som ekspansionsbeholder og udluftning. Vandet kan ikke løbe rundt hvis der er luftbobler i anlægget. Hvis der er luft kan det slippe ud gennem plastslangen. Når vandet varmes op udvider det sig. Hvis anlægget var helt lukket ville vandets udvidelse betyde at rør og slanger blev ødelagt; derfor skal der være mulighed for ekspansion. Opvarmningen sker med et fyrfadslys som sættes inde under kobberspiralen. Det er nødvendigt at pakke kobberspiralen ind i Rockwool så der stadig kan komme luft til fyrfadslyset og så der er en åbning foroven (skorsten). Mærk øverst og nederst på din hjemmelavede radiator. Hvordan er temperaturen? Høj Mellem Lav Øverst på radiatoren Nederst på radiatoren - 9 -

10 Lad centralvarmeanlægget passe sig selv i 10 minutter. I mellemtiden kan du måle temperaturen på en rigtig radiator. Mål både øverst og nederst på radiatoren. Kan du forklare dine måleresultater? Når de 10 minutter er gået, mærk igen øverst og nederst på din hjemmelavede radiator. Hvordan er temperaturen? Høj Mellem Lav Øverst på radiatoren Nederst på radiatoren Hvilken vej tror du vandet løber rundt i dit centralvarmeanlæg? Lav en skitse, hvor du viser hvilken vej vandet løber. Hvad sker der med vandets temperatur når det løber gennem anlægget?

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere