Ankestyrelsens principafgørelse om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Resumé: Principafgørelsen fastslår Under en anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung skal der tages stilling til barnet eller den unges samvær og kontakt med netværket. Netværket skal specificeres i afgørelsen. Afgørelsen bliver truffet overfor indehaveren af forældremyndigheden samt den unge, der er fyldt 12 år. Det er børn og unge-udvalget, der træffer afgørelse om de mest indgribende begrænsninger i samværet og kontakten. Hvem er netværket Netværket til det anbragte barn eller den anbragte unge kan som udgangspunkt være alle personer, som har tilknytning til barnet/den unge på det tidspunkt, hvor afgørelsen om samvær og kontakt bliver truffet. Begrebet netværk omfatter efter ordlyden i servicelovens bestemmelse om samvær og kontakt, barnets eller den unges søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. En afgørelse om omfang, eventuel begrænsning og afbrydelse af det anbragte barns eller den anbragte unges samvær og kontakt med netværk, vil kunne omfatte alle personer, som har en tilknytning til barnet eller den unge på det tidspunkt, hvor afgørelsen bliver truffet. Specificering i afgørelsen af netværket Det skal i afgørelsen specificeres, hvilke personer, afgørelsen drejer sig om. Der er tale om en meget indgribende afgørelse, når børn og unge-udvalget træffer afgørelse om afbrydelse af forbindelsen i form af samvær eller anden kontakt, eller om anonymisering af barnets eller den unges opholdssted. Hvis børn og unge-udvalget træffer afgørelsen over for barnet eller den unges netværk alene, er dette som udgangspunkt for bred en betegnelse og ikke en tilstrækkeligt specificeret personkreds. En afgørelse om overvåget samvær, afbrudt forbindelse i form af samvær eller brev-, mail- og telefonforbindelse samt anonymiseret opholdssted mellem barnet eller den unge og dennes netværk, skal således specificere, hvilke personer, der er omfattet af afgørelsen. Undtagelse til kravet om specificering af netværket I helt særlige tilfælde kan der i en konkret sag være grund til, at netværket ikke kan specificeres nærmere. Et eksempel er det tilfælde, hvor barnets eller den unges netværk er meget stort og uoverskueligt, og hvor barnet eller den unge har behov for ro omkring sig. I dette tilfælde kan der være behov for, at kommunen afværger, at personer i barnets eller den unges netværk, som ikke fremgår af en nærmere specificering, skaber en negativ kontakt til barnet eller den unge. Ligeledes vil kommunen kunne afværge, at forældremyndighedsindehaveren gentagne gange anmoder kommunen om, at der fastsættes samvær mellem barnet eller den unge og et vilkårligt familiemedlem eller anden bekendt til barnet eller den unge, som ikke er nævnt i en nærmere specificering. Hvornår er der pligt til at træffe afgørelse om samvær og kontakt med netværket Det er kommunen, der har pligt til at være opmærksom på det anbragte barn eller den anbragte unges behov for samvær og kontakt med netværket. Det kan også være forældremyndighedsindehaveren og/eller barnet eller den unge, der beder kommunen om, at der fastsættes samvær med netværket. Netværket har ikke en selvstændig ret til samvær med barnet eller den unge. Hvis en forældremyndighedsindehaver ønsker at have en eller flere personer med fra barnets eller den unges netværk til sit eget samvær med barnet eller den unge, er dette en afgørelse om tilrettelæggelse af forældremyndighedsindehaverens samvær, som forvaltningen træffer. Hvem træffer afgørelsen Det er enten forvaltningen eller børn og unge-udvalget, der træffer afgørelsen om et anbragt barn eller en anbragt ungs samvær med netværket. Dette følger af servicelovens bestemmelse om samvær og kontakt. Det er afgørelsens indgribende karakter, der er afgørende for, om det er forvaltningen eller børn og unge-udvalget, der skal træffe afgørelse om et anbragt barn eller en anbragt ungs samvær og kontakt under anbringelsen. Hvis samværet f.eks. skal begrænses til mindre end én gang om måneden, eller samværet skal være overvåget, skal børn og unge-udvalget træffe afgørelsen, uanset om afgørelsen retter sig mod forældrene eller personer i netværket. Mindre indgribende afgørelser om samvær med det anbragte barn eller den anbragte unge træffes af kommunens forvaltning. Hvem træffes afgørelsen overfor Afgørelser om samvær og kontakt med netværket bliver truffet overfor indehaveren af forældremyndigheden samt den unge, der er fyldt 12 år. Det er således alene indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, der kan klage over afgørelsen. Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr af 5. september , stk. 1, 71, stk. 2 og 71, stk. 3 Afgørelse:

2 1. Baggrund for at behandle sagen Vi har besluttet at behandle sagerne principielt til belysning af, hvordan kommunerne skal behandle sager om samvær og kontakt mellem barnet eller den unge og netværket, herunder fortolkning af begrebet netværk i servicelovens Reglerne Lov om social service 71, stk. 1, fastslår, at barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Det fremgår af 71, stk. 3, at børn og unge-udvalget for en bestemt periode kan træffe afgørelse om, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan der træffes afgørelse om at afbryde forbindelsen i form af samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Børn og unge-udvalget har endelig mulighed for at træffe afgørelse om, at barnets eller den unges anbringelsessted ikke må oplyses over for forældrene eller netværket. 3. Andre Principafgørelser Gældende Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig: C-25-07: Børn og unge-udvalgets afgørelse om, at der skulle føres kontrol med enhver form for telefon- og brevkontakt til en 16-årig blev ophævet, da der ikke efter loven kunne fastsættes telefon- og brevkontrol over for en ubestemt, bredere kreds af personer. Børn og unge-udvalget havde udover moderen ikke angivet, hvilke personer kontrollen gjaldt for. Afgørelsen om kontrol med den unges brevveksling og telefonsamtaler med moderen blev stadfæstet. 4. De konkrete afgørelser 1. sag (j.nr ) Resultatet er: Samværet mellem dig [barnet] og M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN skal være afbrudt for en periode på 6 måneder fra børn og unge-udvalgets afgørelse Brev-, mail- og telefonkontakt mellem dig [barnet] og M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN skal være afbrudt for en periode på 6 måneder fra børn og unge-udvalgets afgørelse M (moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN kan ikke få oplyst dit [barnets] anbringelsessted for en periode på 6 måneder fra børn og unge-udvalgets afgørelse Vi er således kommet til samme resultat som børn og unge-udvalget, dog finder vi ikke, at det er tilstrækkelig dokumenteret at du har behov for særlig støtte. Vi anbefaler kommunen, snarest muligt at iværksætte en relevant udredning af dig med henblik på at støtte dig bedst muligt, herunder også under et eventuelt fremtidigt samvær. Der var enighed på ankemødet. Begrundelsen for afgørelsen om afbrudt samvær Vi vurderer, at det i en periode på 6 måneder er nødvendigt af hensyn til din [barnets] sundhed og udvikling, at du ikke har samvær med M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN. Årsagen til det er, at du [barnet5]har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN.

3 Årsagen er også, at samvær med M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN gør dig utryg. Årsagen er desuden, at du udtrykkeligt fastholder dit ønske om ikke at have samvær med M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN. Vi henviser til de ovenfor under begrundelsen for anbringelse anførte oplysninger, samt til, at du [barnet] har oplyst, at du frygter repressalier fra familiens side, idet du har ønsket at blive anbragt udenfor hjemmet. Vi har fastsat perioden til 6 måneder under hensyn til ovenstående. [Oplysningerne fremgår ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være samvær mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Begrundelsen for afgørelsen om afbrudt brev-, mail- og telefonkontakt Vi vurderer, at det i en periode på 6 måneder er nødvendigt af hensyn til din [barnets] sundhed og udvikling, at du ikke har brev-, mail- og telefonkontakt med M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN. Årsagen til det er, at du [barnet] har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN og at kontakten med dem gør dig utryg. Årsagen er desuden, at du [barnet] udtrykkeligt fastholder dit ønske om ikke at have brev-, mail- og telefonkontakt med M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN. Vi henviser til de ovenfor under begrundelsen for anbringelse anførte oplysninger, samt til, at du har oplyst, at du frygter repressalier fra familiens side, idet du har ønsket at blive anbragt udenfor hjemmet. Vi har fastsat perioden til 6 måneder under hensyn til ovenstående. [Oplysningerne fremgår af ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være brev-, mail- og telefonkontakt mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Begrundelsen for afgørelsen om anonymisering af anbringelsesstedet Vi vurderer, at det i en periode på 6 måneder er nødvendigt af hensyn til din [barnets] sundhed og udvikling, at M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN ikke får oplyst, hvor du er anbragt. Årsagen til det er, at du frygter at M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN opsøger dig og at du vil blive udsat for repressalier fra deres side. Årsagen er desuden, at du fastholder dit udtrykkelige ønske om, at M [moderen], F [faderen] samt dine søskende S1, S2, S3, S4, S5 og S6 samt onkel NN ikke får oplyst, hvor du er anbragt. Vi henviser til de ovenfor under begrundelsen for anbringelse anførte oplysninger, samt til, at du har oplyst, at du frygter repressalier fra familiens side, idet du har ønsket at blive anbragt udenfor hjemmet. Vi har fastsat perioden til 6 måneder under hensyn til ovenstående. [Oplysningerne fremgår af ]

4 Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at forældrene eller netværket i en bestemt periode ikke må få oplyst, hvor barnet eller den unge er anbragt. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Bemærkninger til kommunen Vi gør kommunens opmærksom på, at kommunens brev om afgørelsen ikke stemmer overens med børn og unge-udvalgets afgørelse i protokoludskriften. Vi gør endelig kommunen opmærksom på, at afgørelsen ikke omfatter andre end den nærmere angivne personkreds, samt at der ikke er grundlag for at fratage B [barnet] hendes telefon. Oplysningerne i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: Afgørelse af 12. februar 2013, sendt til dig den 13. februar 2013, fra børn og unge-udvalget i X Kommune om anbringelse af dig med en genbehandlingsfrist på 1 år, afbrydelse af samvær, brev-, mail- og telefonkontakt samt anonymisering af opholdssted for en periode på 6 måneder Klage af 20. februar 2013 fra advokat Y De oplysninger, som vi sendte til din advokat før mødet i Ankestyrelsen, og som er nævnt i bilagsoversigten Mødet i Ankestyrelsen 2. sag (j.nr ) Resultatet er: Din familie kan ikke få oplyst anbringelsesstedet for dig i 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Samværet mellem dig og familien skal være afbrudt i 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Mail og telefonforbindelsen mellem dig og familien skal være afbrudt i 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Vi ophæver børn og unge-udvalgets afgørelse om afbrydelse af brevforbindelsen mellem dig og familien, da denne er blevet genoprettet Vi ophæver børn og unge-udvalgets afgørelse om kontrol med din brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med familien Vi er således kommet til samme resultat som børn og unge-udvalget om anonymisering af opholdsstedet og afbrydelse af samvær, mail- og telefonkontakt og perioden herfor mellem dig og familien, men er kommet til en anden afgørelse for så vidt angår brevforbindelsen mellem dig og familien og kontrol med din brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med familien. Der var enighed på ankemødet. Vi gør opmærksom på, at såfremt kommunen ønsker at genindføre afbrydelse af brevkontakten mellem dig og familien eller kommunen ønsker at indføre kontrol med brev- og telefonkontakten, skal sagen forelægges børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse. Vi anbefaler i øvrigt kommunen at specificere, hvilke familiemedlemmer, der er omfattet af afgørelsen om afbrudt samvær, mail og telefonkontakt. Begrundelsen for afgørelsen om anonymisering af anbringelsesstedet

5 Vi vurderer, at det i en periode på 1 år er nødvendigt af hensyn til din sundhed og udvikling, at din mor og far og resten af familien ikke får oplyst, hvor du er anbragt. Årsagen til det er, at din mor og far og andre familiemedlemmer flere gange har truet med at hente dig. Vi henviser til, at din mor og far og andre familiemedlemmer henvendte sig på X [tidligere opholdssted] og forlangte, at du skulle komme hjem. Hvis du ikke kom hjem, ville konsekvensen være, at din familie ville brænde X ned, og din bror ville slå dig ihjel. Vi har fastsat perioden til 1 år under hensyn til, at du synes det er betryggende, at din familie ikke ved, hvor du befinder dig, og at du siden du blev anbragt på det nye opholdssted har fastholdt dit bestemte ønske om, at din mor og far og resten af familien ikke skal vide, hvor du bor, og at du på grund af din mor og far og familiens gentagne trusler om at hente dig har brug for, at du i en længere periode har sikkerhed for, at de ikke opsøger dig. [Oplysningerne fremgår af ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at forældrene eller netværket i en bestemt periode ikke må få oplyst, hvor barnet eller den unge er anbragt. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Begrundelsen for afgørelsen om afbrudt samvær Vi vurderer, at det i en periode på 1 år er nødvendigt af hensyn til din sundhed og udvikling, at din mor og far og resten af familien ikke har samvær med dig. Årsagen til det er, at du har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra din mor og far og øvrige familiemedlemmer. Vi henviser til, at din mor og far og andre familiemedlemmer har truet med at brænde dit tidligere opholdssted ned, og at din bror ville slå dig ihjel. Vi henviser også til, at du synes, at det er betryggende, at din familie ikke ved, hvor du befinder dig. Du var meget skræmt de gange, hvor din far og din bror dukkede op på X [tidligere opholdssted]. Vi har fastsat perioden til 1 år under hensyn til, at du siden du blev anbragt uden for hjemmet har fastholdt dit bestemte ønske om ikke at se din mor og far og resten af familien, og at du på grund af den lange negative kontakt fra din mor og fars side har brug for, at du i en længere periode ikke ser din mor og far og resten af familien. [Oplysningerne fremgår af ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være samvær mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Begrundelsen for afgørelsen om afbrudt telefonkontakt og mailkontakt Vi vurderer, at det i en periode på 1 år er nødvendigt af hensyn til din sundhed og udvikling, at din mor og far og resten af familien ikke har telefonkontakt og mailkontakt med dig. Årsagen til det er, at du har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra din mor og far og resten af familien og at kontakten med din mor og far og resten af familien gør dig utryg. Vi henviser til begrundelsen ovenfor under afbrudt samvær. Vi har fastsat perioden til 1 år under hensyn til, at du siden du blev anbragt uden for hjemmet har fastholdt dit bestemte ønske om ikke at have telefonkontakt og mailkontakt med din mor og far og resten af familien, og at du på grund af den lange negative kontakt fra din mor og fars side har brug for, at du i en længere periode ikke har telefonkontakt og mailkontakt med din mor og far og resten af familien.

6 [Oplysningerne fremgår af ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være mailkontakt eller telefonkontakt mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Begrundelsen for at ophæve afgørelsen om afbrudt brevkontakt Årsagen er, at du og din mor, efter børn og unge-udvalgets afgørelse om afbrudt brevkontakt, har genoprettet denne. Vi anser derfor denne del af afgørelsen for ophævet. Begrundelsen for at ophæve afgørelsen om kontrol med breve telefonsamtaler og anden kommunikation Vi vurderer, at personkredsen er for bred i forhold til, at der efter loven kun kan træffes afgørelse om brev- og telefonkontrol over for nærmere angivne personer. Årsagen er, at familien ikke dækker over nærmere angivne personer. Vi henviser til, at børn og unge-udvalget i sin afgørelse har bestemt, at der uden retskendelse træffes afgørelse om kontrol med din brev-veksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med familien, jf. servicelovens 123, stk. 2. Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, uden retskendelse kan træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen. [Det bemærkes, at børn og unge-udvalgets afgørelse om brev- og telefonkontrol i øvrigt var unødvendig, da udvalget samtidig havde truffet afgørelse om afbrudt brev-, mail- og telefonkontakt. Det var således ikke noget at kontrollere, såfremt afgørelsen havde været gyldig. ] Oplysningerne i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: Afgørelse af XX sendt til dig den XX, fra børn og unge-udvalget i X Kommune om anbringelse af dig, anonymisering af opholdssted, afbrudt forbindelse i form af samvær, brev- mail- og telefonkontakt og kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation. Klage af XX fra advokat, X De oplysninger, som vi sendte til din advokat før mødet i Ankestyrelsen, og som er nævnt i bilagsoversigten Mødet i Ankestyrelsen 3. sag (j.nr ) Resultatet er: Samværet mellem dine søskende og dit netværk på den ene side og dig på den anden side skal fortsat være afbrudt i et år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Kontakt i form af brev-, telefon- og mailkontakt med dine forældre, dine søskende og dit netværk på den ene side og dig på den anden side skal være afbrudt i en periode på 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Dine forældre, dine søskende og dit netværk kan fortsat ikke få oplyst dit anbringelsessted i en periode på 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse Vi er således kommet til samme resultat som børn og unge-udvalget

7 Der var enighed på ankemødet. Begrundelsen for afgørelsen om afbrudt samvær og for afgørelsen om afbrudt brev-, telefon- og mailkontakt Vi vurderer, at det i en periode på 1 år fortsat er nødvendigt af hensyn til din sundhed eller udvikling, at du ikke har samvær med dine søskende og dit netværk. Vi vurderer også, at det i en periode på 1 år er nødvendigt af hensyn til din sundhed eller udvikling, at du ikke har brev-, telefon- og mailkontakt med dine forældre, dine søskende og dit netværk. Årsagen til det er, at du har brug for at blive beskyttet mod negativ kontakt fra dine forældre, dine søskende og dit netværk og at der er begrundet mistanke om, at dine forældre, dine søskende og dit netværk vil bortføre dig. Vi har fastsat perioden til 1 år under hensyn til, dine særlige vanskeligheder og dine særlige behov for at blive skærmet for negativ kontakt. [Oplysningerne fremgår... ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være samvær mellem forældrene og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Begrundelsen for afgørelsen om anonymisering af anbringelsesstedet Vi vurderer, at det i en periode på 1 år er nødvendigt af hensyn til din sundhed eller udvikling, at dine forældre, dine søskende og dit netværk ikke får oplyst, hvor du er anbragt. Årsagen til det er, at dine søskende tidligere er blevet bortført fra anbringelsesstedet under trusler om vold, samt at du tidligere er stukket af og er blevet afhentet af familien. Vi henviser til, at familien har haft en central rolle i både din og din brors forsvinden fra anbringelsesstederne, samt at dine forældre ikke har medvirket til en løsning af situationen. Vi har fastsat perioden til 1 år under hensyn til, dine særlige vanskeligheder og dit særlige behov for at blive skærmet for negative kontakt [Oplysningerne fremgår af ] Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget kan beslutte, at forældrene i en bestemt periode ikke må få oplyst, hvor barnet eller den unge er anbragt. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Oplysningerne i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: Afgørelse af XX, sendt til dig den XX, fra børn og unge-udvalget i X Kommune om afbrudt samvær, afbrudt telefon-, mail- og brevkontakt samt anonymisering af opholdssted Klage af XX fra advokat X De oplysninger, som vi sendte til din advokat før mødet i Ankestyrelsen samt de oplysninger der blev udleveret på mødet og som er nævnt i bilagsoversigten Mødet i Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER DER ER PLANLAGT EN VIDEOAFHØRING AF ET BARN SOM DU ER SAGS BEHANDLER FOR. INDLEDNINGSVIS ER DET VURDERET AT SAGEN ER ALVORLIG. Du er ved at forberede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 93-13 4300174-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - valg af anbringelsessted - ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand. jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2010 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 175 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Konsekvensændringer på det sociale område som

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service

Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 143 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Plejefamiliers

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom:

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Emneafgrænsning: Der er alene tale om børn og unge, der allerede er i Herning Kommunes varetægt. Dvs.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 217 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet 2016-41 Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet En kommune traf afgørelse om at ændre en 11-årig piges anbringelsessted, så hun skulle flytte fra sin

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Afgørelser i Ankestyrelsen Sag ikke behandles, da klagen er modtaget for sent.

Afgørelser i Ankestyrelsen Sag ikke behandles, da klagen er modtaget for sent. Norddjurs Kommune Familierådgivningen. Afgørelser i 2010 Modtaget Dato Afsender Beskrivelse 20.01.2010 Statsforvaltningen 01.02.2010 Statsforvaltningen Sag er ikke genvurderet, da klagefristen er overskredet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere