Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker"

Transkript

1 DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere udsendt i perioden maj til juli November 2006 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Bygning 3, 3.sal Sdr. Boulevard Odense C Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr Uddrag af denne rapport må kun gengives med DELTA s skriftlige tilladelse.

2 Titel Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere udsendt i perioden maj til juli Projekt nr. Vores ref. Udgivelsesdato: A SLJ/GeR/CD/slj 14. november 2006 Klient: Amtsrådsforeningen/Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Klient ref. Lisbeth Andersen Resume: Der er opbygget en procedure for udsendelse af spørgeskemaer og indsamling af besvarelser. Dette gøres bl.a. gennem sygehusenes patientadministrationssystem. Det har taget noget tid at opbygge proceduren og opnå de nødvendige tilladelser bl.a. vedrørende datasikkerhed og persondataregistrering. Samtlige 19 offentlige høreklinikker i Danmark deltager i projektet ved fuld implementering. Indtil videre er der medtaget data fra 12 sygehuse. Resultaterne er for patienter, der har fået høreapparat inden for perioden fra marts til maj måned Spørgeskemaet er bygget på det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) samt to yderligere spørgsmål. Svarprocenten for denne gruppe patienter er 61,5 %. Af de patienter, som har besvaret spørgeskemaet, har 2,1 % svaret, at de ikke benytter deres høreapparat, mens 84,4 % svarer, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. Yderligere detaljer omkring tilfredshed med høreapparaterne mv. fremgår af rapporten. DELTA - TAL Søren Ludvig Jørgensen Civilingeniør Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 2 af 26

3 Indhold Kvalitetssikring på offentlige audiologiske afdelinger... 4 Udsendelse af spørgeskemaer og registrering af svar... 4 Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen... 5 Om spørgeskemaet... 5 Kort om spørgeskemaets resultater... 6 Yderligere datagrundlag for analysen... 6 Analyse af resultaterne... 6 Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen... 6 Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA... 7 IOI-HA, spørgsmål 1: Brugstid... 8 IOI-HA, spørgsmål 7: Livsglæde... 9 IOI-HA spørgsmål 2 til Patienter med et eller to høreapparater Første- eller fler-gangsbruger af høreapparat Aldersfordeling Patienter under og over 18 år Returneret og ikke-returneret spørgeskema Kønsfordeling Konklusion Litteratur Appendiks A Appendiks B Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 3 af 26

4 Kvalitetssikring på offentlige audiologiske afdelinger DELTA udfører på opfordring af Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS) og finansieret af Amtsrådsforeningen/Danske Regioner et kvalitetssikringsprojekt for patienter, som får nyt høreapparat på en audiologisk afdeling på et offentligt sygehus i Danmark. Projektet bygger på den danske oversættelse af det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). Projektet er startet i september Resultaterne i denne rapport er for patienter, som har fået høreapparat i marts, april og maj måned Udsendelse af spørgeskemaer og registrering af svar Det spørgeskema, som høreapparatbrugerne bliver bedt om at udfylde, sendes til brugerne 2-3 måneder efter, de har fået høreapparat på en audiologisk afdeling. Det giver patienten mulighed for at vænne sig til høreapparatet inden spørgeskemaet udfyldes. Udsendelsen af spørgeskemaerne skal i projektet ske på baggrund af de registreringer af behandlinger, som alle sygehuse i Danmark foretager. Det gøres i sygehusenes patientadministrationssystemer. Denne løsning er valgt da det giver nogle datasikkerhedsmæssige fordele, og da den ikke giver anledning til yderligere arbejdsbelastning med registrering på de audiologiske afdelinger. Indberetninger skal foregå således, at når en patient får et nyt høreapparat, indtaster afdelingen det med en kode i patientadministrationssystemet på sygehuset. Denne indberetning overfører sygehusene til den landsdækkende database over behandlinger, Sundhedsdatabanken (SDB). Herfra kan DELTAs samarbejdspartner, CSC Scandihealth, hente oplysning om, at der er udleveret høreapparat til patienten. På baggrund heraf udsendes spørgeskemaet af en anden af DELTAs samarbejdspartnere i projektet, DataScanning A/S et datterselskab til Post Danmark. Når patienten har udfyldt spørgeskemaet skal det returneres til DataScanning. Her kan man aflæse besvarelsen elektronisk og overføre den til en database hos CSC Scandihealth, hvorfra DELTA kan hente og analysere besvarelserne. Både CSC Scandihealth og Datascanning har erfaring med håndtering af data på et højt sikkerhedsniveau. Det har taget noget tid at få dette system til at fungere og få de rette tilladelser til at kunne udnytte patientoplysningerne i Sundhedsdatabanken. Derfor har det været nødvendigt at starte spørgeskemaundersøgelsen op med nogle få audiologiske afdelinger ad gangen i løbet af Det betyder, at resultaterne i denne rapport er for patienter, som har fået høreapparat i marts, april og maj måned 2006 på de audiologiske afdelinger på Centralsygehuset i Slagelse, Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus, Vejle Sygehus, Silkeborg Centralsygehus, Århus Sygehus, Randers Centralsygehus, Grenaa Sygehus, Viborg Sygehus, Sygehus Nord, Thisted, Sygehus Vendsyssel, Hjørring og Aalborg Sygehus 1. Det er ikke alle de nævnte audiologiske afdelinger, som har deltaget i 1 Resultater fra Audiologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg indgår ikke i rapporten på grund af problemer med overførelser til Sundhedsdatabanken fra Ribe Amt i perioden. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 4 af 26

5 kvalitetssikringsprojektet i hele denne periode. Her er data medtaget for patienterne efterhånden, som afdelingerne er inddraget i projektet, og der er registreret patienter i Sundhedsdatabanken. I nedenstående tabel (Tabel 1) er anført, hvor mange måneder, der er besvarelser fra hver afdeling. Audiologisk Afdeling: Antal måneder, med data Centralsygehuset i Slagelse 3 Odense Universitetshospital 3 Sønderborg Sygehus 1 Vejle Sygehus 3 Silkeborg Centralsygehus 3 Århus Sygehus 3 Randers Centralsygehus 3 Grenaa Sygehus 3 Viborg Sygehus 1 Sygehus Nord, Thisted 1 Sygehus Vendsyssel, Hjørring 1 Aalborg Sygehus 1 Tabel 1. Tabellen viser det antal måneder, de nævnte audiologiske afdelinger har deltaget i kvalitetssikringsprojektet i den tremåneders periode, der er data fra. Der udsendes spørgeskemaer til alle de patienter, som de audiologiske afdelinger registrerer, har fået høreapparat, og som har folkeregisteradresse i Danmark. Der sendes dog ikke et spørgeskema til patienter, som har oplyst til Folkeregistret, at de ikke ønsker at modtage spørgeskemaer i forbindelse med forskning. Desuden sendes der ikke et spørgeskema til en patient, hvis det i Folkeregistret er registreret, at denne er afdød indenfor perioden mellem udleveringen af høreapparatet og tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaet. Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen Resultaterne i denne rapport er baseret på svar fra patienter, som har fået nyt høreapparat på et af de ovennævnte sygehuse i perioden fra marts til maj måned Disse patienter har fået tilsendt spørgeskemaet i de tre måneder fra maj til juli De patienter, som har ønsket at besvare spørgeskemaet, har herefter haft tid til at udfylde og returneret det. Om spørgeskemaet Det spørgeskema, som benyttes i tilfredshedsundersøgelsen, er baseret på den officielle danske oversættelse af det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). IOI-HA-spørgeskemaet ses i appendiks A, og det er på syv spørgsmål. I denne undersøgelse er der tilføjet to yderligere spørgsmål, som omhandler, hvilket øre patienten har fået behandlet, samt om det er første gang, patienten benytter høreapparat. Det spørgeskema, som udsendes, er desuden suppleret med en vejledning. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 5 af 26

6 Kort om spørgeskemaets resultater IOI-HA-spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål. Ved hvert spørgsmål er der fem svarmuligheder, som tildeles karaktererne 1 til 5. Svarene er opbygget sådan, at jo større udbytte man har af sit høreapparat, jo højere karakter gives. Det er karaktererne 1-5 for de syv spørgsmål, som ligger til grund for de efterfølgende resultater. For spørgsmålet vedrørende hvilket øre, der er givet høreapparat til, er svarmulighederne Venstre øre, Højre øre og Begge ører. Svarmulighederne til spørgsmålet, vedrørende om det er første gang patienten benytter høreapparat, er Nej og Ja. Yderligere datagrundlag for analysen Ud over besvarelserne fra spørgeskemaet er der nogle oplysninger tilgængelige om patienterne, som kan benyttes til analysen af resultaterne. Der er tale om patienternes alder og køn samt hvorfra i landet, de kommer. Desuden indgår oplysninger om hvilken audiologisk afdeling, der har udleveret høreapparat til en patient. Analyse af resultaterne Der er foretaget en statistisk analyse af resultaterne for de patienter, som har svaret på spørgeskemaet i den aktuelle periode. På grund af spørgeskemaets opbygning og patienternes tilbagemeldinger er analyserne baseret på såkaldte fordelingsfrie tests. Denne måde at analysere resultaterne er ikke helt så følsom over for forskelle i besvarelserne som de analyser, der baserer sig på at besvarelserne tilhører den såkaldte normale fordeling. Men eftersom besvarelserne ikke er normalfordelte, kan disse metoder ikke anvendes. Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen I de tre måneder, der er besvarelser fra, er der udsendt spørgeskemaer til 5111 patienter. Heraf er der modtaget et besvaret spørgeskema fra 3141 patienter, mens 1970 patienter ikke har svaret. Det giver en svarprocent på 61,5 %. Der er tidligere lavet et pilotprojekt for patienter, der har fået nyt høreapparat på Audiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital i september måned Resultaterne herfra er beskrevet i [1]. Ved pilotprojektet var der en svarprocent på ca. 56 %. Der kan være mange faktorer, som påvirker svarprocenten. En væsentlig forskel mellem de to resultater er, at patienterne ved pilotprojektet ikke i forvejen var informeret om, at de ville modtage et spørgeskema. Det er patienterne, som har modtaget spørgeskemaet i denne del af undersøgelsen. De modtog en informationsseddel sammen med deres høreapparat på høreklinikken, som fortæller om projektet, og at de vil modtage et spørgeskema. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 6 af 26

7 Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA For hver af de syv spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet er den gennemsnitlige bedømmelse beregnet. Resultatet ses i Figur 1. For de seks spørgsmål, 1, 2, 3, 4, 6 og 7, ligger resultatet et sted mellem 3,62 og 4,44, hvilket skal ses i forhold til den højest mulige bedømmelse, som er 5. Dog er gennemsnittet for spørgsmål 5 noget lavere (3,09). Det har i flere undersøgelser med IOI-HA vist sig, at sidstnævnte spørgsmål kan opfattes på flere måder med modsatrettede besvarelser, hvorfor det lave gennemsnit ikke er så overraskende. Problemet omkring spørgsmål 5 er blandt andet undersøgt nærmere i en valideringsundersøgelse af den danske oversættelse af IOI-HA [2]. På baggrund af den undersøgelse er en gruppe bestående af medarbejdere fra Bispebjerg Hospital og høreapparatproducenten GN Resound gået i gang med en ny oversættelse af spørgsmål 5. Når resultatet af deres arbejde foreligger, vil det blive overvejet, om der skal ske ændringer i forhold til det spørgeskema, der benyttes i kvalitetssikringsprojektet. 5 A 4 A A A A A Bedømmelse 3 A IOI-HA-spørgsmål Figur 1. Den gennemsnitlige bedømmelse er beregnet for hvert af de syv spørgsmål fra IOI-HA-spørgeskemaet. Det ses, at det laveste gennemsnit er opnået for spørgsmål 5. Gennemsnittene for de syv spørgsmål, som Figur 1 er baseret på, er også gengivet i Tabel 2 herunder. Desuden ses det, hvor mange besvarelser, der er for hvert spørgsmål (N). Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 7 af 26

8 Descriptive Statistics Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Valid N (listwise) N Mean , , , , , , , Tabel 2. Gennemsnittet (Mean) for hvert af de syv spørgsmål er beregnet. N er antallet af besvarelser for hvert spørgsmål. De tilsvarende resultater for det pilotprojekt, der er gennemført med patienter på Odense Universitetshospital i september 2005, ses i Tabel 3. Descriptive Statistics Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Valid N (listwise) N Mean 105 4, , , , , , ,68 97 Tabel 3. Gennemsnitsbedømmelserne (Mean) for de syv spørgsmål i IOI-HA fra pilotprojektet på Odense Universitetshospital med patienter i september N er antallet af besvarelser for hvert spørgsmål. Det ses af Tabel 2 og Tabel 3, at gennemsnitsbedømmelserne for alle spørgsmålene med undtagelse af spørgsmål 6 er lavere for denne gruppe patienter end for patienterne i pilotprojektet. IOI-HA, spørgsmål 1: Brugstid Det første spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet omhandler, hvor mange timer om dagen høreapparatbrugeren i gennemsnit benytter sit høreapparat (se appendiks A). Det må forventes, at der er en sammenhæng mellem brugstiden af høreapparatet, og det udbytte brugeren opnår. I Figur 2 ses fordelingen af besvarelser for spørgsmål 1 i procent. Det ses, at den største gruppe af de høreapparatbrugere, som har besvaret spørgeskemaet, benytter deres høreapparat mere end otte timer om dagen. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 8 af 26

9 60% 40% Percent 20% 0% Ingen 4-8 timer om dagen Mindre end 1 time om dagen Mere end 8 timer om dagen 1-4 timer om dagen Spørgsmål 1 Figur 2. Figuren viser fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 1 i procent. Det ses, at de fleste høreapparatbrugere bruger deres høreapparat i mere end 8 timer om dagen. Der er en lille gruppe patienter, som svarer, at de ikke benytter deres høreapparat (første svarkategori). Denne gruppe udgør 2,1 % af besvarelserne. 84,4 % af høreapparatbrugerne benytter deres høreapparat mere end 4 timer om dagen (dvs. de to højeste svarkategorier). IOI-HA, spørgsmål 7: Livsglæde Det syvende spørgsmål i IOI-HA spørgeskemaet lyder: Hvor meget har dit nuværende høreapparat alt taget i betragtning ændret din livsglæde?. Fordelingen af besvarelser for dette spørgsmål ses i Figur 3. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 9 af 26

10 30% 20% Percent 10% 0% Til det værre Lidt til det bedre Betydeligt til det bedre Ingen ændring En hel del til det bedre Spørgsmål 7 Figur 3. Figuren viser et histogram for besvarelserne af spørgsmål 7. Det ses, at de fleste høreapparatbrugere opnår højere livsglæde med høreapparat. Der dog 2,2 % af patienterne, som har mindre livsglæde med høreapparat. Det ses, at en stor del af de patienter, som har fået nyt høreapparat, oplever en vis grad af øget livsglæde med høreapparat, mens nogle patienter ikke har oplevet ændret livsglæde. En lille gruppe patienter oplever dog mindre livsglæde med høreapparat. Det drejer sig om 2,2 % af besvarelserne. IOI-HA spørgsmål 2 til 6. Fordelingerne for besvarelserne af spørgsmål 2 til spørgsmål 6 ses i appendiks B. Figurerne svarer til dem, som er gengivet i Figur 2 og Figur 3 for henholdsvis spørgsmål 1 og spørgsmål 7. Patienter med et eller to høreapparater Spørgsmål otte i spørgeskemaet handler om, hvorvidt patienten har fået et eller to høreapparater; altså om der er givet en monaural eller binaural tilpasning. Helt præcist lyder spørgsmålet: Er der udleveret høreapparat til venstre øre, højre øre eller begge ører? Af Tabel 4 ses, at 325 af de patienter, som har svaret, har fået høreapparat til venstre øre og 295 patienter til højre patienter har svaret, at de benytter høreapparat på begge Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 10 af 26

11 ører. Det betyder, at 20,4 % af patienterne har fået en monaural tilpasning og 79,6 % en binaural høreapparattilpasning. Spørgsmål 8 Valid Missing Total Venstre øre Højre øre Begge ører Total 0 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,3 10,7 10, ,4 9,7 20, ,2 79,6 100, ,9 100,0 96 3, ,0 Tabel 4. Tabellen viser procentfordelingen for patienter, der har svaret, at de har fået høreapparat til hhv. venstre øre, højre øre eller begge ører (søjlen Valid Percent ). Første- eller fler-gangsbruger af høreapparat Patienterne er blevet spurgt, om det er første gang de benytter høreapparat, eller de har haft et høreapparat tidligere. Af Figur 4 ses, at der er næsten dobbelt så mange patienter, som svarer, at de ikke benytter høreapparat for første gang (64,8 %) altså at de har haft høreapparat før som patienter, der har fået høreapparat for første gang (35,2 %). 60% 40% Percent 20% 0% Nej Spørgsmål 9 Ja Figur 4. Spørgsmål 9 lyder Er det første gang du benytter høreapparat? Der er flest, som svarer, at det er det ikke. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 11 af 26

12 Man kan sammenligne besvarelserne fra IOI-HA-spørgsmålene for patienter, som ikke har haft høreapparat tidligere, med de patienter, som har haft høreapparat før. Analysen er baseret på en rangordning af besvarelserne og resultatet af sammenligningen ses i Tabel 5. Test Statistics a Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Grouping Variable: Spørgsmål 9 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7,219,068,067,096,077,166,042,000,000,067,000,077,166,010 -,219 -,068,000 -,096,000,000 -,042 5,734 1,776 1,734 2,503 1,991 4,297 1,091,000,004,005,000,001,000,185 Tabel 5. Resultatet af analysen viser, at der er signifikant forskel på besvarelserne af spørgsmål 1 til 6 for første- og fler-gangsbrugere af høreapparat på 95 % signifikansniveau, da nederste linje i tabellen her er under 0,05. Tabel 5 viser, at der er signifikant forskel på besvarelserne fra førstegangsbrugere og flergangsbrugere af høreapparat for IOI-HA-spørgsmål 1 til 6. Dette kan skyldes forskelle i middelværdien for de to grupper, eller at fordelingen af besvarelserne i de to grupper er forskellige. For at undersøge forskellene nærmere, udregnes gennemsnitsbedømmelserne for de syv IOI-HA-spørgsmål for hver af de to grupper patienter. Resultatet ses i Tabel 6. Report Spørgsmål 9 Nej Ja Total Mean N Mean N Mean N Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 4,60 3,93 3,63 4,13 3,01 3,80 3, ,17 3,78 3,78 3,91 3,24 4,16 3, ,45 3,88 3,68 4,05 3,09 3,93 3, Tabel 6. Gennemsnitsbedømmelserne (Mean) er beregnet for de syv IOI-HAspørgsmål for patienter, som benytter høreapparat for første gang ( Ja ), og patienter, som ikke benytter høreapparat for første gang ( Nej ). Det ses af Tabel 6, at de største forskelle i gennemsnitsbedømmelserne mellem patienter, som ikke benytter høreapparat første gang, og patienter, der benytter høreapparat for første gang, findes for spørgsmål 1 (0,43) og spørgsmål 6 (-0,36). Den mindste forskel findes for spørgsmål 7. Spørgsmål 1 omhandler brugstid. Tidligere høreapparatbrugere benytter altså deres høreapparat lidt længere om dagen i gennemsnit end førstegangsbrugere. Spørgsmål 6 lyder Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de seneste to uger med dit nuværende høreapparat?. Her svarer tidligere høreapparatbrugere, at de tror andre mennesker har været lidt mere besværet end nye høreapparatbrugere tror. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 12 af 26

13 Aldersfordeling På baggrund af patientoplysningerne er det muligt at beskrive patientgruppen lidt nærmere. Af Figur 5 ses aldersfordelingen for de patienter, der har besvaret spørgeskemaet. Den yngste patient, som fik høreapparat, var endnu ikke fyldt et år, mens den ældste var 103 på udleveringstidspunktet. Gennemsnitsalderen var omkring 67 år og medianen var 71 år Count Alder på udleveringstidspunktet Figur 5. Histogram for patienternes alder. Patienter under og over 18 år Det er i undersøgelsen valgt, at sende spørgeskemaet til alle patienter, som har fået udleveret høreapparat på audiologisk afdeling. Det betyder, at også børn får tilsendt et spørgeskema. Hvis disse svarer, må det forventes, at nogen af dem har fået deres pårørende til at svare for dem eller i hvert fald fået hjælp med besvarelsen. Derfor undersøges det, om der er statistisk signifikante forskelle på besvarelser fra patienter over og under 18 år. Besvarelserne opdeles i to grupper patienter, som er under 18 år og patienter, som er over 18 år. Af Tabel 7 ses det, at 2,9 % af alle patienterne er under 18 år, og blandt de, som har besvaret spørgeskemaet, er det kun 1,5 % af patienterne. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 13 af 26

14 Er patienten over eller under 18 år? * Er spørgeskemaet returneret? Crosstabulation Er patienten over eller under 18 år? Total Under Over Count % within Er patienten over eller under 18 år? % within Er spørgeskemaet returneret? % of Total Count % within Er patienten over eller under 18 år? % within Er spørgeskemaet returneret? % of Total Count % within Er patienten over eller under 18 år? % within Er spørgeskemaet returneret? % of Total Er spørgeskemaet returneret? Ikke returneret Returneret Total ,6% 32,4% 100,0% 5,1% 1,5% 2,9% 2,0%,9% 2,9% ,7% 62,3% 100,0% 94,9% 98,5% 97,1% 36,6% 60,5% 97,1% ,5% 61,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 38,5% 61,5% 100,0% Tabel 7. Tabellen viser andelen af patienter, som er hhv. over og under 18 år blandt alle patienter. Desuden vises andelen opdelt i patienter, som har returneret spørgeskemaet, og de, som ikke har. Det undersøges, om der er forskel på besvarelserne af de syv IOI-HA-spørgsmål fra patienter, som er under 18 år, og patienter, som er over. Hertil benyttes analysen i Tabel 8, som er baseret på en rangordning af besvarelserne. Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Absolute Positive Negative a. Grouping Variable: Er patienten over eller under 18 år? Test Statistics a Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Spørgsmål 7,132,148,126,055,181,107,061,000,000,058,025,181,107,052 -,132 -,148 -,126 -,055,000,000 -,061,878,973,804,349 1,164,677,380,424,300,538 1,000,133,749,999 Tabel 8. Analysen af besvarelser fra patienter, som er hhv. under og over 18 år, viser, at der ikke er statistisk signifikante forskelle på besvarelserne for nogen af de syv spørgsmål med de nuværende data. Dette ses ved, at ingen af værdierne i nederste linje i tabellen er under 0,05 (svarende til 95 % sign.). Analysen viser, at der med de nuværende resultater ikke er forskel på besvarelserne fra patienter, som er hhv. under og over 18 år. Antallet af besvarelser fra patienter under 18 år udgør dog kun en begrænset del af det samlede antal besvarelser. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 14 af 26

15 Returneret og ikke-returneret spørgeskema Det er begrænset, hvor mange oplysninger, som er tilgængelige for undersøgelsen, om de patienter, som ikke besvarer spørgeskemaet. Patienternes alder kan dog sammenlignes for patienter, som har svaret, og de, som ikke har svaret. Analysen ses i Tabel 9 og er baseret på en rangordning af alderen. Test Statistics a Alder på udleverings tidspunktet Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Absolute Positive Negative,138,047 -,138 4,805,000 a. Grouping Variable: Er spørgeskemaet returneret? Tabel 9. Analysen af besvarelser fra patienter, som har hhv. svaret og ikke svaret, viser, at der er statistisk signifikant forskel på aldersfordelingen for de to grupper patienter, da nederste linje i tabellen er under 0,05. Det ses, at der er statistisk signifikant forskel på alderen for patienter, som besvarer spørgeskemaet, og patienter, som ikke besvarer spørgeskemaet (på 95 % signifikansniveau, dvs. p=0,05). Dette skyldes enten en forskel i middelværdien for de to grupper eller forskelle i aldersfordelingen. Kigger man på histogrammerne for de to grupper (Figur 6), ses det, at der er en betydelig gruppe patienter omkring de 75 år, som har returneret spørgeskemaet. Derimod ser fordelingen for de patienter, som ikke har returneret spørgeskemaet ud til at være lidt mere jævnt fordelt mellem yngre og ældre patienter. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 15 af 26

16 Count Ikke returneret Returneret Alder på udleveringstidspunktet Alder på udleveringstidspunktet Figur 6. Histogram for aldersfordelingen af patienter, som har returneret spørgeskemaet, og de, som ikke har. Forskellen mellem de to grupper ses også af middelværdien og medianen for patienternes alder for de, som har svaret, og de, som ikke har svaret (Tabel 10). Gennemsnitsalderen for patienterne, som har svaret er omkring 69 år (median 72 år) og for de, som ikke har svaret, er den ca. 64 år (median 69 år). Report Alder på udleveringstidspunktet Er spørgeskemaet Mean Median N Ikke returneret 64,37 69, Returneret 69,11 72, Total 67,28 71, Tabel 10. Gennemsnitsalderen (Mean) og medianalderen (Median) for patienter, som har returneret spørgeskemaet, og de, som ikke har. N er antallet af besvarelser i hver gruppe. Kønsfordeling Kønsfordelingen for de patienter, som har fået høreapparat i den givne periode, ses af Tabel 11. Der er 51,7 % mænd og 48,3 % kvinder. Det ses desuden af Tabel 11, at blandt de patienter, hvorfra spørgeskemaet er modtaget i udfyldt tilstand, er 53,7 % mænd og 46,3 % kvinder. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 16 af 26

17 Køn * Er spørgeskemaet returneret? Crosstabulation Køn Total Mand Kvinde Count % within Er spørgeskemaet returneret? Count % within Er spørgeskemaet returneret? Count % within Er spørgeskemaet returneret? Er spørgeskemaet returneret? Ikke returneret Returneret Total ,4% 53,7% 51,7% ,6% 46,3% 48,3% ,0% 100,0% 100,0% Tabel 11. Kønsfordelingen for patienterne. Konklusion Der er opbygget en procedure for udsendelse af spørgeskemaer og indsamling af besvarelser. Dette gøres bl.a. gennem sygehusenes patientadministrationssystem. Det har taget noget tid at opbygge proceduren og opnå de nødvendige tilladelser bl.a. vedrørende datasikkerhed og persondataregistrering. Samtlige 19 offentlige høreklinikker i Danmark deltager i projektet ved fuld implementering. Indtil videre er der medtaget data fra Centralsygehuset i Slagelse, Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus, Vejle Sygehus, Silkeborg Centralsygehus, Århus Sygehus, Randers Centralsygehus, Grenaa Sygehus, Viborg Sygehus, Sygehus Nord, Thisted, Sygehus Vensyssel, Hjørring og Aalborg Sygehus. Resultaterne er for patienter, der har fået høreapparat inden for perioden fra marts til maj måned Spørgeskemaet er bygget på det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA) samt to yderligere spørgsmål. Svarprocenten for denne gruppe patienter er 61,5 %. Af de patienter, som har besvaret spørgeskemaet, har 2,1 % svaret, at de ikke benytter deres høreapparat, mens 84,4 % svarer, at de benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. Det er fundet, at der er forskel på besvarelserne af spørgeskemaet fra første- og flergangsbrugere af høreapparater. Flergangsbrugere benytter deres høreapparat lidt mere end førstegangsbrugere. Samtidig svarer flergangsbrugerne af høreapparat, at de tror deres omgivelser er mere generet af deres høreproblemer med de nye høreapparater end førstegangsbrugere. Det er undersøgt, om der er forskel i alderen på de patienter, som svarer, og de, som ikke svarer. Der er fundet en signifikant forskel på disse to grupper. Gennemsnitsalderen for de, som ikke svarer, er lavere end for de, som svarer. Spørgeskemaet udsendes til Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 17 af 26

18 alle patienter, som har fået høreapparat uanset alder. Derfor er det undersøgt, om patienter under 18 år svarer signifikant forskelligt fra patienter over 18 år. Kun 2,9 % af patienterne er under 18 år. De, som svarer, svarer ikke signifikant anderledes end personer over 18 år. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 18 af 26

19 Litteratur [1] Jørgensen, S. L., Resultat af første indberetninger fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere på Odense Universitetshospital, Audiologisk Afdeling, DELTA Teknisk- Audiologisk Laboratorium, Odense, januar [2] Jespersen, C. T., Bille, M., Groth, J., Hansen, T., Danish Reference Data for the IOI-HA, Hearing Aid Fitting, 21th Danavox Symposium 2005, Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 19 af 26

20 Appendiks A Herunder ses de syv spørgsmål i den danske udgave af IOI-HA-spørgeskemaet suppleret med de to ekstra spørgsmål, som indgår i denne undersøgelse (spørgsmål 8 og 9). 1. Tænk på hvor meget du har brugt dit nuværende høreapparat i de seneste to uger. Hvor mange timer brugte du dit høreapparat på en gennemsnitlig dag? Ingen Mindre end 1 time om dagen 1-4 timer om dagen 4-8 timer om dagen Mere end 8 timer om dagen 2. Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre, før du fik dit nuværende høreapparat. Hvor meget har dit høreapparat hjulpet dig i den situation i de seneste to uger? Slet ikke hjulpet Hjulpet lidt Hjulpet moderat Hjulpet en hel del Hjulpet betydeligt 3. Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre. Hvor meget besvær har du STADIG i den situation, når du bruger dit nuværende høreapparat? Betydeligt besvær En hel del besvær Moderat besvær Lidt besvær Intet besvær 4. Synes du alt taget i betragtning, at dit nuværende høreapparat er besværet værd? Slet ikke besværet værd I mindre grad besværet værd I moderat grad besværet værd I overvejende grad besværet værd I betydelig grad besværet værd Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 20 af 26

21 5. Hvor meget har dine høreproblemer med dit nuværende høreapparat i de seneste to uger haft indflydelse på de ting du kan gøre? Betydelig indflydelse En hel del indflydelse Moderat indflydelse Lidt indflydelse Slet ingen indflydelse 6. Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de seneste to uger med dit nuværende høreapparat? Betydeligt besværet En hel del besværet Moderat besværet Lidt besværet Slet ikke besværet 7. Hvor meget har dit nuværende høreapparat alt taget i betragtning ændret din livsglæde? Til det værre Ingen ændring Lidt til det bedre En hel del til det bedre Betydeligt til det bedre 8. Er der udleveret høreapparat til venstre øre, højre øre eller begge ører? Venstre øre Højre øre Begge ører 9. Er det første gang, du benytter høreapparat? Nej Ja Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 21 af 26

22 Appendiks B Fordelingen af besvarelser for spørgsmålene 2 til 6 gengives i dette appendiks. Spørgsmål 2 Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre, før du fik dit nuværende høreapparat. Hvor meget har dit høreapparat hjulpet dig i den situation i de seneste to uger? Fordelingen af besvarelserne for dette spørgsmål ses i Figur 7. 30% Percent 20% 10% 0% Slet ikke hjulpet Hjulpet lidt Hjulpet moderat Hjulpet betydeligt Hjulpet en hel del Spørgsmål 2 Figur 7. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 2. Spørgsmål 3 Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre. Hvor meget besvær har du STADIG i den situation, når du bruger dit nuværende høreapparat? Fordelingen af besvarelserne for dette spørgsmål ses i Figur 8. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 22 af 26

23 40% 30% Percent 20% 10% Betydeligt besvær Moderat besvær En hel del besvær Lidt besvær Spørgsmål 3 Intet besvær Figur 8. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 3. Spørgsmål 4 Synes du alt taget i betragtning, at dit nuværende høreapparat er besværet værd? Fordelingen af besvarelserne for dette spørgsmål ses i Figur 9. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 23 af 26

24 40% 30% Percent 20% 10% Slet ikke besværet værd I overvejende grad besværet værd I mindre grad besværet værd I betydelig grad besværet værd I moderat grad besværet værd Spørgsmål 4 Figur 9. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 4. Spørgsmål 5 Hvor meget har dine høreproblemer med dit nuværende høreapparat i de seneste to uger haft indflydelse på de ting du kan gøre? Fordelingen af besvarelserne for dette spørgsmål ses i Figur 10. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 24 af 26

25 20% 15% Percent 10% 5% 0% Betydelig indflydelse Moderat indflydelse Slet ingen indflydelse En hel del indflydelse Lidt indflydelse Spørgsmål 5 Figur 10. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 5. Spørgsmål 6 Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de seneste to uger med dit nuværende høreapparat? Fordelingen af besvarelserne for dette spørgsmål ses i Figur 11. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 25 af 26

26 30% Percent 20% 10% 0% Betydeligt besværet Moderat besværet Slet ikke besværet En hel del besværet Lidt besværet Spørgsmål 6 Figur 11. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 6. Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker 26 af 26

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable.

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable. Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable. 1. Hvilket postnummer bor du i? Frequency Percent Valid Percent Valid 3 1,3,3,3 2000 1,3,3,7 2100 5 1,5 1,7 2,3 2300 1,3,3 2,6 2610 1,3,3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere