Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse"

Transkript

1 Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012

2 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt på bygningskategorier og opførelses år 3 Udviklingen i det samlede renoveringsbehov og udvalgte kategorier 4 Relaterede samfundsmæssige udfordringer - herunder bygningsmassen energiforbrug 5 Mulighederne i bygningsmassen eksempel 6 Mulighederne for at sænke omkostningerne og øge kvaliteten ved industrialiseret renovering? 7 Andre Benefits ved helholdorienteret energirenovering 8 Sammenfatning 2 20 November 2012

3 MT Højgaard A/S er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder års historie. Fusion mellem H&S og M&T. - Omsætning ca. kr. 9 mia. pr. år medarbejdere - Arbejder i nationalt og internationalt - Udfører domiciler, boligbyggeri, skoler, broer, tunneler, renoverer og meget andet. - Arbejder i alle entrepriseformer november 2012

4 Den Danske bygningsmasse fordelt på bygningskategorier i og opførelses år 4 20 November 2012

5 Den danske bygningsmasse fordeler sig på følgende bygnings g kategorier. Kategorier markeret med rødt er de væsentligste ift. energirenovering Bygningsarealer i Danmark fordelt på kategorier

6 De væsentligste bygningskategorier for energirenovering er kontorer, etagebebyggelser, parcelhuse der samlet udgår ca. 48% af bygningsarealet. 30% 25% Udvalgte bygningskategorier 25% 20% 15% 13% 10% 5% 0% 1% 1% 1% 3% 10% 8% 1% 1% 1% 0% 6% 4% 1%

7 Største dele af vores m 2 er bygget fra 1960 til 1990, og for etageboliger også i perioden 1930 til Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv Parcelhuse Etageboligbebyggelse g

8 Udviklingen i det samlede renoveringsbehov og udvalgte kategorier 8 20 November 2012

9 Udviklingen i renoveringsbehov afhænger materialernes levetider og af bygningernes alder

10 Ud fra opførelses år for bygningerne og levetider på de enkelte bygningsdele kan renoveringsbehovet i fremtiden bestemmes. Facade Vinduer T ag Installationer Bad Bygninger tmin Med Max min Med Max min Med Max min Med Max min Med Max Eksemplet viser udviklingen indenfor kontorbygninger tilsvarende kan laves

11 For den samlede bygningsmasse ekskl. avlsbygninger forventes renoveringsbehovet at stige kraftigt de næste 20 år Årligt renoveringsbehov Alle bygninger ekskl. avlsbygninger (opført efter 1900) Aggrerede BBR m Instal. Tag Vinduer Facade

12 For kontorbygninger udvikler renoveringsbehovet sig nogenlunde som følger. Det passer godt sammen med, at langt de fleste kontorbygninger er opført efter Værdi af genoprettende vedligehold kontorer mv Instal. Tag Vinduer Facade Millioner kr

13 For etageboliger udvikler renoveringsbehovet sig nogenlunde som vist i grafen figuren tager ikke højde for efterslæb Bad Årlig værdi af genoprettende vedligehold Etageboliger Instal Tag Vinduer Facade Mill. DKK

14 For parcelhuse udvikler renoveringsbehovet sig som følger figuren tager heller ikke højde for efterslæb Årlig værdi af genoprettende vedligehold Parcelhuse Bad Tag Instal. Vinduer Facade

15 En tilsvarende undersøgelse fra GI og Bygherreforeningen kommer til samme konklusion renoveringsbehovet stiger Bygninger efter anvendelse Antal bygning ger Bygninger til sport og fritid Offentlige bygninger og kultur Administration, transport og handel Produktionsbygninger Beboelse

16 1 6 Og renoveringsmarkedet er allerede det største

17 Vores undersøgelser viser således, at 1. Renoveringsmarkedet vil forblive større end nybygningsmarkedet i en de næste mange år 2. Store dele af vores bygningsmasse skal renoveres i denne periode fordi levetiden for facader, tage, vinduer og installationer udløber November 2012

18 Relaterede samfundsmæssige udfordringer - herunder bygningsmassen energiforbrug November 2012

19 1 9 Verdens samlede energiforbruget vil blive ved med at stige i så langt vi kan se frem

20 Og bygningsmassen er storforbruger men der er også store muligheder her I DK, EU og USA bruger bygningsmassen omkring 40 % af energien Og adskillige undersøgelser viser, at man rationelt kan reducere dette med over 50% Og det vil være en billig måde at reducere vores forbrug gpå 2 0

21 Det er derfor vigtigt, at vi sammenkobler behovet for energibesparelser med behovet for renovering Langsigtet Helhedsorienteret november 2012

22 Og at vi udnytter dette Window of opportunity og sikrer, at 1. Vi renoverer vores bygninger energirigtigt. Udnyttes muligheden ikke nu, kommer den først igen efter Bygningerne renoveres bæredygtigt Så de er attraktive, har gode adgangs- indeklima-, dagslysforhold samt gode akustiske forhold. 3. Bygninger renoveres æstetisk rigtigt, så det også bevarer der æstetiske værdi November 2012

23 Samt at vi sikrer, at bygningerne bliver en del af et fremtidigt integreret energisystem

24 Her ud over skal vi sikre, at vi finder de løsninger, der er totaløkonomisk optimale Totaløkonomisk optimering handler om at øge kvaliteten (og dermed også anlægsomkostningerne) ved byggeriets opførelse for at sikre, at driftsog vedligeholdelsesomkostninger set over byggeriets levetid (eller finansielle levetid) reduceres mere end proportionalt. Princippet er illustreret på figurer til højre. Byggeriets totalomkostninger Driftsomkostninger Driftsomkostninger Anlægsomkostninger Anlægsomkostninger Herved øges bæredygtigheden også Byggeri Traditione lt opført Byggeri opført efter totaløkonomiske principper i

25 Og endeligt skal vi tænke på, at Byen, bygningerne og infrastrukturen i højere og højere grad danner rammerne for vores og kommende generations livsudfoldelse og livskvalitet. Da byerne i højere og højere grad bliver der, hvor vi bor og lever. Derfor bliver det vigtigere end nogensinde at vi designer, indretter og renoverer vores byer og bygninger, så de bliver attraktive at bo i, og så de understøtter vores livsudfoldelse, kreativitet og udvikling i øvrigt. Churchill citat november 2012

26 Mulighederne i bygningsmassen - Eksempel 26 mth.com 20. november 2012

27 Muligheder for renovering efter ESCO-principper 1. Udfordringend 2. Den eksisterende bebyggelses renoveringsbehov (10/15 år) 3. Termografi og indeklima 4. Muligheder for energibesparelser ved energirenovering a) Lille renovering b) Større renovering c) Renovering med tagboliger 5. Investeringsbehov netto November 2012

28 Udfordringerne Gårdside Gadeside Energiforbruget til varme er ca. 150 kwh/m2/år (ekskl. el). Dette energiforbrug er ca. 3 gange så højt, som energikravet i BR10 (inkl. elforbrug). Facader og arkitektonisk udtryk ønskes bevaret 25 blokke - 88 opgange m 2

29 Bebyggelsens renoveringsbehov indenfor de næste 10/15 år er som følger: 1) Tagkonstruktionen bør skiftes inden for 10 til 15 år. 2) Isoleringen på loftet bør skiftes nu. 3) Vinduer bør skiftes indenfor 5 10 år 4) Facader bør efterfuges og isoleres 5) Faldstammer bør skiftes 6) Stigstrenge bør skiftes 7) Varmeinstallationer bør indreguleres 8) Trappeskakte bør isoleres 9) Køkkener er modne til udskiftning, hvor dette ikke er sket. 10) Badeværelser er modne til udskiftning, hvor dette ikke er sket.

30 Indvendige vægoverflader i værelser har tilsvarende problemer Kuldebro på indvendig vægoverflade pga. faste bindere i murværket, hvilket giver en lav overfladetemperatur på væggen. Konsekvens: Varmetab, trækgener, kondens og risiko for skimmelsvamp.

31 Vinduespartier og vægge i stuen er meget dårlige Vinduesparti i stuen er utæt både ved karm/ramme og karm/væg. Dette giver kritiske indvendige overflade temperaturer. Utætheden imellem karmen og den eksisterende væg kunne tyde på manglefuld stopning og fugeløsning. Konsekvens: Lav overfladetemperatur medfører risiko for kondens og skimmelsvamp på indvendig vægoverflader. Her ud over kan der være trækgener og rummet kan føles kold.

32 Friskluftventil i køkkenskabet er heller ikke optimal Friskluftventil i køkkenskab anvendes til naturlig ventilation af boligen, hvilket medfører en meget lav indvendig overfladetemperatur skabet. Den lave overfladetemperatur medfører risiko for kondens og skimmelsvamp i området, hvilket bl.a. kan konstateres på eksisterende trægulv (organisk materiale). Konsekvens: Kondens, skimmelsvamp og varmetab. Dette giver et relativt koldt rum med nogen trækgener.

33 Faldstamme i badeværelse Uisoleret faldstamme i badeværelse lige under loftrummet. Faldstammen ført uisoleret igennem loftrummet for udluftning via taghætte, hvilket medføre en kold overfalde på faldstammen i de underliggende badeværelser. Konsekvens: Hurtigt nedbrydning af faldstammen pga. kondens samt et stort varmetab.

34 Indeklimaet er ikke optimalt, da der er: 1) Nogen trækgener i næsten alle rum. 2) Problemer med opvarming primært køkkener og endelejligheder. 3) Problemer med lunkent vand i fjerne blokke. 4) Problemer med fjernelse af mad-os. 5) Problemer med fugt og varme i sommeren. 6) Skimmeldannelse og fare for skimmeldannelse November 2012

35 Muligheder for energirenovering af bebyggelsen Analyser af en blok med 4 opgange 1765 m November 2012

36 Scenarie 1: Lille renovering 1. Facader: kwh/år Omfugning af facaden og hulmursisolering (19.000) Isoler indvendigt under brystninger, bag radiatorer mv. (2000) Isoler kælder indvendigt (5.000) 2. Tagkonstruktion : kwh/år Indvendig isolering 200 mm ekstra isolering (9.000) Isolering af trappeskakte (20.000) 3. Vinduer kwh/år Udskiftning af vinduer til nye plast vinduer super lavenergi 4. Installationer kwh/år Decentrale varmecentraler (15.000) Indregulering af varmeanlægget (13.000) Udskift skakte mv. / nye radiatorer (2.500 /10.000) Optimering fællesbelysning (opgang, kælder, gade) (2.500) Gennemstrømsvandvarmer og individuel måling af varmt vand (9.000) Nye armaturer på brugsvand (20% vandbesparelse) Nuværende forbrug ca kwh/år Samlet besparelse ca kwh/år Besparelse i kr. ca kr. pr. år (inkl kr. på vand.) Besparelse i procent = 60% Installationsandel = 31 %

37 Lille renoveringsscenarie - detaljer Enheds Årlig energibesparelse Værdi af investering Årlig energi 1) Lille Renovering pris Mængder (kwh) Pris besparelse e se este g Facader subtotal kr. 0 0 kr kr kr hulmur isolering 120 mm (U=0,94) kr m kr kr kr Omfugning facade inkl. stillads kr m2 kr kr. kr. Indvendig Isolering kælder over terræn (0,31) kr m kr kr kr Vinduer subtotal kr. 0 0 kr kr kr Udskift af vinduer plast (ex stillads) (u=0,7) kr m kr kr kr Tag subtotal kr. 0 0 kr kr kr Ekstra Indvendig efterisolering 300 mm. (U=0,10) kr m kr kr kr mm Isolering 4 trappeskakte kt (tagrum) U018 U=0,18 kr m kr kr kr Installationer subtotal kr. 0 0 kr kr kr a) Varmeveksler pr. 2 blokke kr stk kr kr kr b) Indregulering af eks varmeanlæg kr kr kr kr e) Udskiftning af radiatorer og stigstrenge g kr stk kr kr kr f) Vandbesparende armaturer (20%) 40l/dag/lejl kr stk n.a. kr kr kr h) Energimålere mv. kr stk kr kr kr i) Præfabrikerede skakte / nye installationer kr stk kr kr kr Opgange kr. 0 0 kr kr kr Optimering fællesbelysning l kr m kr kr kr Maling opgange kr stk kr kr. kr. Sum kr. 0 0 kr kr kr Beregningen er pr. blok med 4 opgange og inkl. moms

38 Princip for afskæring af installationer

39 Scenarie 2: Stor renovering 1. Facader: kwh/år Isolering af hulmur + omfugning af facade samt isolering indvendigt over det hele med 100 mm. (51.000) Isoler kælder indvendigt / udvendigt hvis fugtproblemer (5.000) 2. Tagkonstruktion : kwh/år Nyt tag med 300 mm isolering (9.000) Isolering af trappeskakte (20.000) Nye ovenlys i trappe skakte (1.500) 3. Vinduer kwh/år Udskiftning af vinduer til nye plast vinduer super lavenergi 4. Installationer kwh/år Decentrale varmecentraler (15.000) Indregulering af varmeanlægget (13.000) Udskift skakte mv. / nye radiatorer (2.500 /10.000) Optimering fællesbelysning (opgang, kælder, gade) (2.500) Individuel måling af varmt vand (9.000) Nye armaturer på brugsvand (20% vandbesparelse) 5. Solvarme: kwh/år Solvarme på tag Nuværende forbrug ca kwh/år Samlet besparelse ca kwh/år Besparelse i kr. ca kr. pr. år (inkl kr. på vand.) Besparelse i procent = 80 % Installationsandel = 23 % ekskl. solvarme.

40 Stort renoverings scenarie - detaljer Enhedspris 2) Stor renovering Facader subtotal Hulmur mm indv. (U=0,30) Omfugning facade inkl. stillads Indvendig Isolering kælder over terræn (0,31) 723 Vinduer subtotal Udskift af vinduer plast (ex stillads) (u=07) 0,7) Tag subtotal Ekstra Indvendig efterisolering 300 mm. (U=0,10) mm Isolering 4 trappeskakte (tagrum) U=0, Udskiftning af tag Installationer subtotal a) Varmeveksler pr. 2 blokke b) Indregulering af eks varmeanlæg 17 e) Udskiftning af radiatorer og stigstrenge f) Vandbesparende armaturer (20%) 40l/dag/lejl h) Energimålere mv i) Præfabrikerede skakte / nye installationer Opgange Optimering fællesbelysning 100 Ovenlys trapperum Maling opgange Vedvarende energi subtotal Solvarme Sum Mængder Beregningen er pr. blok med 4 opgange og inkl. moms Årlig energibesparelse (kwh) Pris Årlig energibesparelse Værdi af investering kr. 0 0 kr kr kr kr. 715 m kr kr kr kr. 910 m2 kr kr. kr. kr. 60 m kr kr kr kr. 0 0 kr kr kr kr. 360 m kr kr kr kr. 0 0 kr kr kr kr. 535 m kr kr kr kr. 168 m kr kr kr kr. 750 m2 kr kr. kr. kr. 0 0 kr kr kr kr. 1stk kr kr kr kr kr kr kr kr. 96 stk kr kr kr kr. 24 stk n.a. kr kr kr kr. 24 stk kr kr kr kr. 24 stk kr kr kr kr. 0 0 kr kr kr kr. 200 m kr kr kr kr. 4 stk kr kr. 840 kr kr. 4stk kr kr. kr. kr. 0 0 kr kr kr kr. 57,6 m kr kr kr kr. 0 0 kr kr kr

41 Scenarie 3: Renovering med tagboliger 1. Facader: kwh/år Isolering af hulmur + omfugning af facade samt isolering ing indvendigt over det hele med 100 mm. (51.000) Isoler kælder indvendigt / udvendigt hvis fugtproblemer gp (5.000) 2. Tagkonstruktion : kwh/år Varmetab gennem tag elimineret ved etablering af tagbolig. 4. Installationer kwh/år Decentrale varmecentraler (15.000) Indregulering af varmeanlægget (13.000) Udskift skakte mv. / nye radiatorer (2.500 /10.000) Optimering fællesbelysning (opgang, kælder, gade) (2.500) Individuel måling af varmt vand (9.000) Nye armaturer på brugsvand (20% vandbesparelse) 3. Vinduer kwh/år Udskiftning af vinduer til nye plast vinduer super lavenergi 5. Solvarme: kwh/år Solvarme på tag Nuværende forbrug ca kwh/år Samlet besparelse ca kwh/år Besparelse i kr. ca kr. pr. år (inkl kr. på vand.) Besparelse i procent > 80% Installationsandel = 22 % ekskl. solvarme

42 Scenarie 3 stor renovering med tagboliger 3) Renovering med tagboliger Enhedspris Mængder Årlig energibesparelse (kwh) Pris Årlig energibesparelse Værdi af investering Facader subtotal kr kr kr Hulmur mm indv. (U=0,30) kr m kr kr kr Omfugning facade inkl. stillads kr m2 kr kr. kr. Indvendig Isolering kælder over terræn (0,31) kr m kr kr kr Vinduer subtotal kr kr kr Udskift af vinduer plast (ex stillads) (u=0,7) kr m kr kr kr Tag subtotal kr. kr kr Ekstra Indvendig efterisolering 300 mm. (U=0,10) kr m kr. kr kr Elimineret varmetab som følge af tagboliger kr. 703 m kr. kr kr mm Isolering 4 trappeskakte (tagrum) U=0,13 kr m kr. kr kr Udskiftning af tag kr m2 kr. kr. kr Installationer subtotal kr kr kr a) Varmeveksler pr. 2 blokke kr stk kr kr kr b) Indregulering af eks varmeanlæg kr kr kr kr e) Udskiftning af radiatorer og stigstrenge kr stk kr kr kr f) Vandbesparende armaturer (20%) 40l/dag/lejl kr stk n.a. kr kr kr h) Energimålere mv. kr stk kr kr kr i) Præfabrikerede æab eedesate/ skakte nye installationer at kr stk kr kr kr Opgange kr kr kr Optimering fællesbelysning kr m kr kr kr Ovenlys trapperum kr stk kr kr. 840 kr Maling opgange kr stk kr kr. kr. Vedvarende energi subtotal kr kr kr Solvarme kr ,6 m kr kr kr Sum kr kr kr Udvidelse boligareal subtotal kr kr. kr. Tagboliger (trappeopgang ført op) kr ,5 m2 kr kr. kr. Sum m tagboliger kr kr kr Beregningen er pr. blok med 4 opgange og inkl. moms

43 Casen viser, at : Installationsbesparelserne udgør ca. 1/3 af energibesparelserne. Bygningernes andel udgør ca. 2/3. Indeklimaproblemer kun kan løses, hvis man energirenoverer såvel bygningen som installationerne. At man kan få meget andet med, hvis man ser holistisk på opgaven November 2012

44 Mulighederne for at sænke omkostningerne og øge kvaliteten t ved industrialiseret i t renovering November 2012

45 Her bliver systemleverancer attraktive, idet de gør det muligt at Optimere produktet Optimere montagen Optimere planlægningen l Og dermed opnå bedre kvalitet bedre proces mindre spild Facade design Planlægning Leverance Montage november 2012

46 Eksempel få anvendelsen af industrialiserede facader på Egedalsvænge En facade består af fire til seks typer elementer hver med et antal varianter Processen kan sammenlignes med at købe et køkken november 2012

47 Andre eksempler præfabrikerer tagboliger Funktionsudbud Lokalplanbestemmelser November 2012

48 Levende, spændende og attraktive byggerier Rubow, VELUX og MTH Balanced Buiding november 2012

49 De optimale løsninger fordrer imidlertid et tættere samarbejde, idet Projekterne skal Frontloades med viden november 2012

50 Benefits ved helholdsorienteret energirenovering i November 2012

51 Helheldsorienteret renovering sikrer, at - Bygningens kvaliteter, anvendelsesmuligheder, brugsværdi, tilgængelighed, dagslysforhold ld og indeklima mv. vurderes - Således at disse parametre kan tages i regning, når man fastlægger, hvilke tiltag, der skal gennemføres i forbindelse med renoveringen November 2012

52 Et godt indeklima øger f.eks. vores velbefindende, livskvalitet og produktivitet Den rigtige temperatur og den rigtige mængde frisk luft øger f.eks vores præstationsevne med: mellem 5-15% for kontoransatte 15% for elever (børn) Pawel Wargocki DTU-BYG Her ud over betyder faktorer som et godt udsyn og et dagslys meget for vores velbefindende Philomena M. Bluyssen November 2012

53 Det ses bl.a. af følgende figurer, der viser effekten af en ordentlig ventilation Pawel Wargocki DTU-BYG november 2012

54 Samt af disse figurer, der viser betydningen af termisk komfort Pawel Wargocki DTU-BYG november 2012

55 Samt af denne figur, der viser betydningen af støj Pawel Wargocki DTU-BYG november 2012

56 Og endeligt denne figur, der viser betydningen af dagslys Pawel Wargocki DTU-BYG november 2012

57 Sammenfatning November 2012

58 Der er store muligheder i energirenovering, idet Store dele af vores bygningsmasse skal renoveres i de kommende år Dette kan sammenkobles med behovet for at reduceres vores energiforbrug, Herved fremtidssikres værdien af vores bygningsmasse og Vores afhængighed af energiimport minimeres samtidig med,at Indeklimaet forbedres i vores bygninger og Produktivitet it t og velværen øges November 2012

59 Men det kræver at vi tænker i helheder og undgår sub-optimering november 2012

60 Og at vi sikrer at fremtidig renovering bliver Energirenovering november 2012

61 John Sommer Salgsdirektør / Sales Director Ingeniør, HD, E*MBA MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg mth.dk November 2012

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere