BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 BILLUND KOMMUNE TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund Kommune 3 2 RAMMEBETINGELSER Børnegruppen Skoleudsættelser Medarbejdere og ledere Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Forældreinddragelse Overgange Øvrige tilsynselementer 19 3 EVALUERING AF RESULTATER Trivsel Inklusion og relationer Sprogvurdering Motorikvurdering 28 4 ORDINÆRT TILSYN I TRÆSTUBBEN NATUR-EKSPERIMENTER Yderligere punkter til opfølgning Sammenfatning/primære opfølgningspunkter 32 2

3 1 ORDINÆRT TILSYN I TRÆSTUBBEN NATUR- EKSPERIMENTER 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud i Billund Kommune Deltagere fra dagtilbuddet: Kirsten Vestergaard, Inga Grosen, Rikke Kruse Møller og Line Møller Jensen Navn på tilsynsførende: Karina Krogh Kristensen Dato for tilsyn: 6. juni 2017 Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit om rammer for tilsynet): Dagtilbudslovens 5 angiver at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer der er fastsat efter 3 efterleves. Tilsyn skal tilse og sikre at kommunens tilbud herunder det daglige pædagogiske arbejde praktiseres i overensstemmelse, med dagtilbudsloven og de kommunale politikker og retningslinjer, samt at den ydelse dagtilbuddene leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med serviceniveauet i kommunen. Desuden skal tilsyn afdække dagtilbuddenes muligheder for at skabe et godt børneliv, hvor børn trives, lærer og udvikler sig. Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte tilsyn: Politisk tilsyn: Der føres mindst et tilsyn pr. valgperiode (4. år). Derudover holdes der en gang årligt dialogmøde med ledelse og bestyrelsesformænd fra både dagtilbud og skole i distriktet. Der afholdes desuden temamøder med leder og forældrebestyrelse en gang årligt samt besøg tilrettelagt ud fra aktuelle behov og udfordringer lokalt. Derudover godkendes kvalitetsrapporter hvert andet år (lige år) og læreplaner ved ordinære politiske møder. Indhold Præsentation af institutionens fysiske rammer, pædagogiske profil, særlige udfordringer og gode erfaringer. Drøftelse af udfordringer og muligheder i lokalmiljøet. Ny viden og drøftelse af aktuelle faglige emner. Drøftelse af aktuelle emner og udfordringer lokalt. Godkendelse af pædagogiske læreplaner ved ordinære politiske møder. Godkendelse af kvalitetsrapporter ved ordinære politiske møder. Pædagogisk tilsyn: Pædagogisk tilsyn føres som anmeldt tilsyn, som uanmeldt tilsyn og som individuelle situationsbestemte/behovsbestemte tilsyn. Deltagere ved pædagogisk tilsyn er ledelser og tilsynsførende konsulent. Tilsynet afsluttes med en rapport. Der vil årligt blive ført tilsyn. Derudover føres der kvalitetsundersøgelser hvert andet år. Der foretages også løbende registreringer af sprogvurderinger. I særlige tilfælde og efter behov deltager kommunen i personale-, bestyrelses- og forældremøder. Kommunens beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde: Det aktuelle tilsyn er et årligt anmeldt tilsyn. Tilsynet vil omhandle følgende temaer: Børnegruppen Medarbejdere og leder Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Forældreinddragelse Overgange Mad og måltider Mental sundhed Fysisk aktivitet Hygiejne Solbeskyttelse Øvrige tilsynselementer Trivsel Inklusion og relationer Sprogvurdering Motorikvurdering Derudover vil tilsynet sætte fokus på resultaterne fra kortlægningen T1 i Program for læringsledelse og tegn på de indsatser der er igangsat på baggrund heraf herunder arbejdet med kreativitet gennem Billund Builds Energy. Tilsynet vil desuden sætte fokus på arbejdet med projekt Sammen finder vi ud af det. 3

4 Rammesætning af Træstubben Natur-Eksperimenters tilsyn: Tilsynet er et årligt anmeldt tilsynsbesøg. Primære opfølgningspunkter fra Træstubben Natur-Eksperimenters seneste tilsyn: Seneste anmeldte tilsynsbesøg var den 1. juli Primære opfølgningspunkter: Sprogvurderinger og erfaringer med at sprogvurdere alle 3 årige børn. Samarbejdet omkring overgangen mellem dagtilbud og skole. Program for læringsledelse herunder arbejdet med barn-voksen relationen. Sprogvurderinger og erfaringer med at sprogvurdere alle 3 årige børn Børnenes Univers Billund har pr. 1. august 2017 sprogvurderet alle 3 årige børn i et år. Medarbejderne udvælger fokusområder og benytter resultaterne aktivt i den daglige pædagogiske praksis. Meddarbejderne oplever, at de opdager flere børn med sproglige udfordringer, end de umiddelbart selv vil vurdere har udfordringer. Samarbejdet omkring overgangen mellem dagtilbud og skole Der er blevet et tættere samarbejde mellem Universet og BillundSkolen - Særligt mellem pædagogerne og børnehaveklasselærerne. Der er dog fortsat plads til udvikling. Der er iværksat diverse tiltag såsom gesidige besøg, deltagelse ved hinandens forældremøder omhandlende skolestart, overleveringsmøder hvor både børnehaveklasselæreren og SFO personalet deltager mv. I juni 2017 laver Universet og skolen en fælles evaluering af samarbejdet med afsæt i en GLK. I efteråret 2017 vil der ske et skolelederskifte på BillundSkolen. Universet er spændte på hvilken betydning dette vil have for samarbejdet omkring overgangen mellem dagtilbud og skole. Program for læringsledelse herunder arbejdet med barn-voksen relationen Med afsæt i resultaterne fra kortlægningen T1 fra Program for læringsledelse er der blevet arbejdet med kompetencepakken Barn-voksen kommunikation og relation. Derudover er der blevet iværksat et aktionslæringsforløb, hvor ledelsen giver individuel feedback til medarbejderne. Tanken er, at elementer fra den individuelle feedback skal deles på enhedsniveau for at videndele og sætte retning for hvordan hverdagspraksis skal udvikles og forandres. Medarbejderne er positive overfor forløbet og giver udtryk for, at det har styrket deres faglighed. Forløbet har desuden givet anledning til at sætte fokus på rutinesituationer og værdien heraf. 4

5 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Børnegruppen I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (0-2 år): Institution beskrivelse: I Børnenes Univers har vi 2 fysiske enheder med hver deres pædagogiske linje: Kultur & Kreativitet i Trætoppen, Engdraget 8 Sundhed & Bevægelse i Klatretræet, Engdraget 8 Natur & Eksperimenter i Træstubben, Tuen 2 På alle linjer arbejder vi med de 6 læreplans temaer. At arbejde med pædagogiske linjer betyder at der på den enkelte enhed er en særlig fokus på hvordan den fysiske indretning og de pædagogiske aktiviteter understøtter den pædagogiske linje Vi er en institution med et budget og en bestyrelse. Ledelsesteam: 1 Dagtilbudsleder og 3 Daglige pædagogiske ledere 31 fastansatte pædagoger & 1 fastansat medhjælpere 2 pædagog studerende 2 PA elever 4 køkken medarbejdere. Vi har i dag produktions køkken i Træstubben og Klatretræet/Trætoppen 1 havemand på timeløn (Pensionist) I 2016 er vi normeret til 175 børnehavebørn og vuggestue børn. Fysisk har vi plads til 80 børnehavebørn + 14 vuggestuebørn i Træstubben, 80 børnehavebørn i Klatretræet og 80 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn i Trætoppen. Børn og voksne er delt på hold. 0 3 år, 3 4 årige og de kommende SFO/skolebørn. Vi er funktionsopdelt, hvilket betyder at man som børn og voksne på nogle tidspunkter af dagen er sammen på sit hold. F.eks. til samling, spisning og på tur. På andre tidspunkter af dagen har de voksne fordelt sig i huset, og barnet kan vælge, hvad det gerne vil deltage i. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord (3-6 år): Institution beskrivelse: I Børnenes Univers har vi 2 fysiske enheder med hver deres pædagogiske linje: Kultur & Kreativitet i Trætoppen, Engdraget 8 Sundhed & Bevægelse i Klatretræet, Engdraget 8 Natur & Eksperimenter i Træstubben, Tuen 2 På alle linjer arbejder vi med de 6 læreplans temaer. At arbejde med pædagogiske linjer betyder at der på den enkelte enhed er en særlig fokus på hvordan den fysiske indretning og de pædagogiske aktiviteter understøtter den pædagogiske linje Vi er en institution med et budget og en bestyrelse. Ledelsesteam: 1 Dagtilbudsleder og 3 Daglige pædagogiske ledere 31 fastansatte pædagoger & 1 fastansat medhjælpere 2 pædagog studerende 2 PA elever 4 køkken medarbejdere. Vi har i dag produktions køkken i Træstubben og Klatretræet/Trætoppen 1 havemand på timeløn (Pensionist) I 2016 er vi normeret til 175 børnehavebørn og vuggestue børn. Fysisk har vi plads til 80 børnehavebørn + 14 vuggestuebørn i Træstubben, 80 børnehavebørn i Klatretræet og 80 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn i Trætoppen. Børn og voksne er delt på hold. 0 3 år, 3 4 årige og de kommende SFO/skolebørn. Vi er funktionsopdelt, hvilket betyder at man som børn og voksne på nogle tidspunkter af dagen er sammen på sit hold. F.eks. til samling, spisning og på tur. På andre tidspunkter af dagen har de voksne fordelt sig i huset, og barnet kan vælge, hvad det gerne vil deltage i. Godkend eller tilret beskrivelsen så den passer til de aktuelle forhold: Børnene bor i parcelhus eller i lejebolig i Billund by. De fleste af de udenlandske familier er kommet til byen på grund af arbejde 15 % af børnegruppen er 2 sproget, hvor ingen af forældrene har dansk som modersmål, 2,5 % af børnegruppen er 2 sproget, hvor enten mor eller far har dansk som modersmål, 5,5 % af børnegruppen er skilsmissebørn og 1 % af børnegruppen er plejebørn. Beskrivelsen af dagtilbuddets børnegruppe (0-2 år og 3-6 år) vil blive ændret i forbindelse med revideringen af de pædagogiske læreplaner i foråret

6 Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Ja Er dagtilbuddet aldersopdelt? Nej Er børnegruppen opdelt på andre måder? Nej Beskriv hvordan børnegruppen er opdelt: Børn og voksne er delt på hold. 0 3 år, de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn, 3 4 årige og de kommende SFO/skolebørn. Vi er funktionsopdelt, hvilket betyder at man som børn og voksne på nogle tidspunkter af dagen er sammen på sit hold. F.eks. til samling, spisning og på tur. På andre tidspunkter af dagen har de voksne fordelt sig i huset, og barnet kan vælge, hvad det gerne vil deltage i. Beskriv kort de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: At arbejde funktionsopdelt giver mulighed for at skabe læringsmiljøer, hvor indretning er retningsgivende for de pædagogiske aktiviteter og børnene møder forskellige voksne med forskellige kompetencer. Børnene indgår i fleksible fællesskaber, afpasset udvikling og interesse. Leg og legerelationer prioriteres og børnene får mulighed for at knytte venskaber på tværs af alder og hold. Ved at samle de kommende skolebørn det sidste år, kan de pædagogiske tilrettelagte aktiviteter målrettes den kommende overgang til SFO/skole. Universet arbejder desuden med alders- og kønsopdeling. Børnegruppens opdeling afhænger af temaer og aktiviteter. Universet har desuden fokus på børneinddragelse. Der arbejdes bl.a. hermed vha. børneinterviews og ved inddragelse af børnenes perspektiver i den daglige pædagogiske praksis. Derudover forsøger de at "gribe" børnenes initiativer og det de er optaget af. Aktiviteter justeres løbende i forhold hertil. Der er sket et paradigmeskifte i forhold til børneinddragelse. Det er en kulturændring, men den giver mening for medarbejderne. I juni 2017 sættes der fokus på de fire læringsrum herunder placering af børn og voksne. 6

7 2.2 Skoleudsættelser I forbindelse med skolestart har der været følgende skoleudsættelser i dagtilbuddet: Angiv antallet af skoleudsættelser i det forløbne år: 0 Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende? Uddyb eventuelt dit svar: Skoleudsættelser sker altid i samarbejde med PPS, forældre og skolen, hvor det enkeltes barns trivsel og udvikling vurderes. Vi oplevede øget trivsel og udvikling, hos de børn vi skoleudsatte fra april 16 til april 17, I forbindelse med en skoleudsættelse udarbejder medarbejderne en handleplan. Forældrene inddrages løbende heri. Der udarbejdes desuden dialogprofiler i efteråret (på vej mod skole). På baggrund heraf bliver der i fællesskab med forældrene sat fokus på barnets udviklingspunkter forud for skolestart. Der er et ønske om, at skolen i højere grad benytter dialogprofilerne. 7

8 2.3 Medarbejdere og ledere Medarbejdergruppen Pædagogiske uddannelse Antal medarbejdere Ingen pædagogfaglig uddannelse 1 Pædagogisk grunduddannelse (PGU) Pædagogisk assisten (PAU) Seminarieuddannet pædagog 13 Videregående pædagogisk uddannelse Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse Pædagogstuderende 1 Pædagogisk assistent elev 1 Anden relevant uddannelse 2 Der er desuden ansat en altmuligmand (timeløn). Billund Kommunes ressourcemodel angiver en fordeling på min. 7 pædagoger. I Børnenes Univers Billund, Træstubben er der 87,5 % pædagoger og 12,5% medhjælpere. Børnenes Univers Billund, Tæstubben opfylder således fordelingen. De to medarbejdere med en anden relevant uddannelse er køkkenpersonale. De indgår således ikke i fordelingen. Ressourceperson Antal medarbejdere Alkohol nøglepersoner Nøglepersoner for psykisk syge 2-sprogsansvarlige Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken) Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb Andre relevante ressourcepersoner 8 De andre relevante ressourcepersoner er teamkoordinatorer, LP tovholder, praktikvejledere, mediepædagog og forandringsagenter. Ressourcepersonerne går "foran", fungerer som sparringspartnere samt igangsætter og faciliterer relevante tiltag. Uddannelsesniveau i ledergruppen Antal Lederuddannelse på diplomniveau 3 Lederuddannelse på masterniveau Anden lederuddannelse 8

9 Der er en dagtilbudsleder og tre daglige ledere i Børnenes Univers Billund. Dagtilbudslederen og to daglige ledere har en lederuddannelse på diplomniveau. En daglig leder er i gang med en lederuddannelse på diplomniveau. Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja Medarbejderudvikling Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år: 3 forandrings agenter har fortsat deres uddannelse og deltaget i workshops i det kommunale projekt: Sammen finder vi ud af det. Ledelsen deltaget i lederdagene i Sammen finder vi ud af det. Program for læringsledelse: Ledelses team forløb: temamøder, workshop, konference, været vejledere og arbejdet med feedback. Team koordinatorer forløb: Workshop og netværksmøder Alle pædagogiske medarbejdere har deltaget i læringskaravanen og har arbejdet med kompetencepakken Barn voksne kommunikation og relation og efterfølgende aktionslæring. Ledelse: Observation af læringsmiljøet og individuel iagttagelse. Konference: Køn, seksualitet og mangfoldighed i pædagogisk praksis (3 pædagoger og en daglig pædagogisk leder.) Leder konference: BUPL (Dagtilbudsleder) Årsmøde for ledere (BUPL): Dagtilbudsleder og daglig pædagogisk leder. KL Konferencer (Dagtilbudsleder og Daglige Pædagogiske ledere) ABA kursus: 1 daglig pædagogiske leder. 1. hjælps kursus opfølgning. Lovpligtigt hvert 2. år, tilbydes hvert år, så alle medarbejdere hele tiden er opdateret. Fyraftensmøde om forældresamarbejdet med flygtninge familier og andre nyankomne familier (Dagtilbudsleder). Kommunal arbejdsmiljødag for TR, AMR og ledelse. Diplom uddannelse: Daglig pædagogiks leder. Billund Build Energy: Anvendte 2 kompetenceklip (2 pædagoger og ledelse). Fri for mobberi: Mobning og små børn, Det inkluderende legefællesskab, Børns sociale relationer, Drama som pædagogisk værktøj. ( 3 pædagoger og en daglig pædagogisk leder). Konference: Sprogpædagogik i hverdagen 2017 vinkler på en sprogpædagogisk indsats. (Teamkoordinatorerne) Pædagogisk dag: Alle pædagogiske medarbejdere. Har dagtilbuddet fået værdi af de kurser og uddannelser, som der er afholdt midler til i det forløbne år? Videreuddannelse af medarbejderne i form af kurser og uddannelsesforløb har en høj prioritet i Universet. Ledelsesgruppen er optaget af hvordan ny viden omsættes til pædagogisk praksis. Ledelsens erfaring er, at udbyttet af kurser, temadage og uddannelsesforløb er størst, når minimum én fra hver enhed deltager samt en ledelsesrepræsentant. To eller flere kan ved fælles hjælp fastholde "momentum" og give hinanden sparring efterfølgende. Medarbejderne holder desuden et oplæg omkring det lærte for de resterende medarbejdere. Der er dog enighed om, at den største effekt er når alle medarbejdere og ledelser deltager fx i forbindelse med kompetenceforløbet i Program for læringsledelse. Medarbejderne er meget positive over for kompetenceforløbet i Program for læringsledelse herunder aktionslæringsforløbet og ledelsesfeedbacken Medarbejdertrivsel 9

10 Er antallet af opsigelser acceptabelt? Er niveauet af sygefravær acceptabelt? Uddyb eventuelt dit svar: I BU Billund lægger vi op til, at der dialog og åbenhed omkring en sygemelding med det formål, at opnå indbyrdes forståelse. Vi oplever, at der er stor ansvarlighed og velvillighed i forhold til, at hjælpe hinanden ved sygefravær på egen enhed og på tværs enhederne Samarbejde Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet I forbindelse med kortlægning i program for læringsledelse blev medarbejderne spurgt om følgende forhold: Der er en klar ledelse af institutionen Ledelsen tager ansvar for pædagogisk udvikling af institutionen. Svarene var overvejede i passer godt og passer meget godt. Der er ingen svar i passer dårligt. Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende? Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende? Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende? Uddyb eventuelt dit svar: Vi oplever fleksibilitet og velvillighed i forhold til løsning af kerneopgaven. Vi har udarbejdet funktionsugeplaner, så medarbejderne ved, hvor de skal være i forhold til dagsrytmen. I forbindelse med Program for læringsledelse er der blevet arbejdet med dagsplaner og aktiviteter. Der er bl.a. blevet udarbejdet funktionsugeplaner som syringsredskab. Dette har medvirket til en højere grad af struktur og mere 10

11 samarbejde på tværs af enhederne Ledelsen Er det interne samarbejde i dagtilbuddets ledelsesteam velfungerende? Har du personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring svære situationer... Føler du dig tilpas i rollen som leder? Oplever du som leder et konstruktivt samarbejde med forvaltningen? Uddyb eventuelt dit svar: Det er til tider udfordrende at prioritere opgaverne: Administrative opgaver, personale ledelse, strategi og planlægnings opgaver og akutte driftsopgaver. Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til: I forhold til samarbejdet med forvaltningen er det godt at blive inviteret til diverse møder og arrangementer for hele ledelses teamet. Men ofte er vi nødt til at prioritere, hvem der deltager. I forhold til udfordringen med at prioritere opgaverne forsøger ledelsesteamet løbende at vurdere og prioritere opgaverne i fællesskab. Der arbejdes desuden med det at lade sig repræsentere af de andre ledere. Endelig hjælper de hinanden med at løse opgaverne og uddelegerer dem mellem hinanden. Ledelsestemaet deler løbende udarbejdet materialer med hinanden således, at alle ikke skal "opfinde den dybe tallerken". Ledelsestemaet giver løbende hinanden feedback. 11

12 2.4 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Arbejder I struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af dagtilbuddet? Inddrages kommunens personalepolitik i ledelsen af dagtilbuddet? Afholdes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i dagtilbuddet? Afholdes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbjede i dagtilbuddet? Afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år? Uddyb eventuelt dit svar: Der er mulighed for dialog i forskellige mødetyper: P møder/teammøder 1 gang om måneden Postmøder 1 gang om ugen MED - møder 1 gang i kvartalet 12

13 2.5 Forældreinddragelse Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende? Uddyb eventuelt dit svar: Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, vi får positive tilbagemeldinger ved forældresamtaler og farvel fester og i resultaterne fra kortlægningen i Program for læringsledelse, giver forældrene udtryk for, at der er generelt en god dialog mellem forældre og personalet i institutionen. Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til: Forandringsagenter og ledelse har sammen arbejdet med Det første møde med BU Billund, hvor familierne kommer på forbesøg inden opstart. I samarbejde med forældrebestyrelsen og medarbejderne, har vi udarbejdet nyt materiale og en ny procedure, som vi starter med til august og evaluere på til januar I 2016 inviterede vi forældrene til at være med til planlægning og afholdelse af Sommerfesterne, hvilket var så stor en succes, at vi gør det igen i år. I forbindelse med projekt Sammen finder vi ud af det er der desuden blevet sat fokus på temaet motivation af forældrene. På forældremøder i maj/juni måned 2017 har dagtilbudslederen registreret deltagerantal samt lavet observationer under møderne. I den kommende tid vil forandringsagenterne spørge udvalgte forældre (nogen der deltog og nogen der ikke deltog) om hvorfor de deltog og udbyttet heraf samt hvorfor de ikke deltog og hvad der med fordel kan ændres således, at de fremover vil deltage. I forbindelse med Program for læringsledelse vil der i den kommende tid blive sat fokus på kortlægningen T2. Der vil bl.a. blive igangsat indsatser, der kan medvirke til en høj svarprocent hos forældrene. På forældremøderne i maj/juni måned 2017 er der blevet fortalt om de tiltag Universet har igangsat på baggrund af kortlægningen T1 herunder vigtigheden af forældrenes perspektiv. Flere forældre har tilbudt deres hjælp bl.a. med at støtte tosprogede forældre med at svare på spørgeskemaet. 13

14 2.6 Overgange I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord (0-2 år): Område beskrivelse: Dagtilbudslovens 1 Stk. 4 beskriver, at der skal skabes sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Dagtilbudslovens 7 Stk. 5 beskriver, at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. I Billund Kommune er det værdifuldt at give børnene gode betingelser for skift mellem dagpleje/vuggestue, børnehave og skole, således at ethvert barn ved en overgang fra en institution til en anden føler sig ventet og velkommen. Som en del af kommunens sammenhængende børnepolitik er der udarbejdet en overordnet rammebeskrivelse for overgangene i børnenes liv. Rammen skal sikre helhed og sammenhæng i børnenes trivsel og læring. Den overordnede ramme er omsat til lokale aktivitets- og handleplaner i de enkelte distrikter. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): Område beskrivelse: Dagtilbudslovens 1 Stk. 4 beskriver, at der skal skabes sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Dagtilbudslovens 7 Stk. 5 beskriver, at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. I Billund Kommune er det værdifuldt at give børnene gode betingelser for skift mellem dagpleje/vuggestue, børnehave og skole, således at ethvert barn ved en overgang fra en institution til en anden føler sig ventet og velkommen. Som en del af kommunens sammenhængende børnepolitik er der udarbejdet en overordnet rammebeskrivelse for overgangene i børnenes liv. Rammen skal sikre helhed og sammenhæng i børnenes trivsel og læring. Den overordnede ramme er omsat til lokale aktivitets- og handleplaner i de enkelte distrikter. I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord (0-2 år): Område beskrivelse: Overgang fra hjemmet/dagplejen: Vi inviterer til forbesøg med forældre og barn, hvor der udveksles relevant information om barnet og der aftales hvordan opstarten skal foregå. Daglig pædagogisk leder og kontaktpædagog deltager. Dagplejeren kommer derefter på besøg i institutionen sammen med barnet. Overgang fra vuggestuen: Der afholdes ikke overgangs samtale fra vuggestue til børnehave. Overgangen aftales i mellem forældre og pædagoger. Barnet og en voksne fra vuggestuen deltager i flere og flere aktiviteter i børnehavne i den sidste tid før overgangen. (Samling, spisning, på legepladsen, aktiviteter, ture osv. ) I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metode og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord (3-6 år): Område beskrivelse: Overgang fra hjemmet/dagplejen: Vi inviterer til forbesøg med forældre og barn, hvor der udveksles relevant information om barnet og der aftales hvordan opstarten skal foregå. Daglig pædagogisk leder og kontaktpædagog deltager. Dagplejeren kommer derefter på besøg i institutionen sammen med barnet. Overgang fra vuggestuen: Der afholdes ikke overgangs samtale fra vuggestue til børnehave. Overgangen aftales i mellem forældre og pædagoger. Barnet og en voksne fra vuggestuen deltager i flere og flere aktiviteter i børnehavne i den sidste tid før overgangen. (Samling, spisning, på legepladsen, aktiviteter, ture osv. ) Overgang til SFO/skole: Fra 1. april samler vi den ældste årgang på et hold. Aktiviteterne på holdet tilrettelægges med henblik på at støtte og forberede barnet til SFO/skolestart. Barnet skal opleve det som sjovt og meningsfuldt og vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og den aktuelle børnegruppe. I maj måned holder vi forældremøder på vores 3 enheder. I oktober/november udfylder forældre og pædagoger Dialog profilen, som har fokus på udvikling og læringsparathed. Eventuelle indsatser i hjemmet og i dagtilbuddet aftales. Dagtilbuddet videregiver kun de oplysninger, som forældrene har accepteret, til SFO. Vi samarbejder med SFO om overgangen, hvilket bl.a. betyder besøg i og af SFO før starten i mini SFO og der vil være en medarbejder fra hver af vores 3 enheder de første dage i minisfo. 14

15 Godkend eller tilret beskrivelsen så den passer til de aktuelle forhold Ny praksis: Ca. 3 mdr. før overgang fra vuggestuen til børnehave afholdes forældre samtale, hvor både primær pædagog i vuggestuen og den kommende primær pædagog fra børnehaven deltager Med skolen: Børnehaveklasselærerne har været med i samarbejdet om overgangene i 2017, hvilket vi har oplevet som positivt. Vi skal evaluere overgangen 2017 i juni måned sammen med skolen. Der er stadig væk plads til justeringer. Universet oplever dialogprofilerne som et brugbart redskab i overgangsarbejdet. Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område? Uddyb eventuelt dit svar: Vi har i år haft et samarbejde med hele indskolingsteamet. Pædagogerne fra BU Billund var med i 4 dage i skolen efter 1. april Der er aftalt, at skolen deltager i forældremøder på enhederne. Der er et godt samarbejde med dagplejerne og BillundSkolen Mad og måltider Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til mad og måltider - herunder om der er udarbejdet en handleplan for mad og måltider Vi har fuld forplejning i Børnenes Univers Billund. Vi forventer at forældrene har tillid til at vi sikrer at børnene får det de skal have at spise i løbet af en dag i børnehaven. Derfor tillader vi ikke at der medbringes nogen form for mad hjemmefra. Kosten vi serverer er sund, alsidig og nærende. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi er ved indkøb bevidste om kvalitetsprodukter: Nøglehuls produkter, grove fødevarer, begrænsning af indhold af sukker og farvestoffer. Mælk er altid økologisk. Til hverdag tilbydes børnene vand og økologisk mælk. Ved særlige lejligheder som f.eks. kaffedag, fastelavn, farvelfest, sommerfest og julearrangementet serveres saft. Morgenmad, formiddags mad og eftermiddags mad tilbydes i løbet af dagen. Til frokost får vi mad lavet i af vores køkkenpersonale: 2 dage serveres der varm mad og 3 dage serveres der rugbrød med pålæg. På tur dage medbringes madpakker. Madplanen er på BørneIntra Frokost: Vi vasker hænder inden vi går til bordet. Når vi skal spise frokost, går alle til bords samtidig, og venter på at de fleste er færdige, før vi går fra bordet. Vores mål er at børn og voksne skal opleve en rolig og hyggelig spisekultur. 15

16 Har alle børn i dagtilbuddet adgang til frisk og koldt drikkevand hele dagen? Tilbyder dagtilbuddet sund morgenmad, frokost og mellemmåltider? Fremmer I aktivt børnenes viden om sund mad? Inddrages forældrene i dagtilbuddets mad- og måltidspolitik? Er der udfordringer med usund kost blandt børnene i dagtilbuddet? 1,0 Har personalet den nødvendige viden om sund mad? Er der brug for at gøre en ekstra indsats omkring mad og måltider? 1, Mental sundhed Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel Vi arbejder systematisk med Fri for mobberi og har i år haft 3 pædagoger og 1 daglig pædagogisk leder på Fri for mobberi kursus: Mobning og små børn, Det inkluderende legefællesskab, Børns sociale relationer, Drama som pædagogisk værktøj. Den nye viden er efterfølgende delt på et fælles personalemøde for alle pædagogiske medarbejdere. Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Arbejder dagtilbuddet målrettet med at forebygge mobning? Er der børn i dagtilbuddet, som ikke trives og/eller er udfordret på den mentale sundhed? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes trivsel og mentale sundhed? 1,0 16

17 Medarbejderne kan med fordel jævnlig udfylde et relationsskema for at få indsigt i og sikre, at alle børn har en god relation til mindst én voksen og én "ven" Fysisk aktivitet Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling Som udgangspunkt er alle børn er ude mindst en gang i løbet af en dag. Alle hold har en ugentlig tur dag. Til samling og på legepladsen leges der bevægelses lege. Vi styrker børns selvværd og styrker kroppen ved, at de lærer at gøre tingene selv. Børnene inddrages aktivt i forskellige praktiske opgaver i institutionen. Det tilrettelægges cykelture for gruppen af kommende skolebørn. Vi har mooncar, cykler og løbecykler til fri afbenyttelse. Institutionen har en stor legeplads med mange muligheder for fysisk udfoldelse. Vi tilrettelægger det fysiske miljø inden døre, så der er mulighed for motorisk udfoldelse og udfordringer. Vi synliggør bevægelses aktiviteter fra de lokale foreninger ved at hænge deres opslag op i institutionen. Stimulerer personalet alle dele af børnenes motorik (grov-, fin- og sansemotorisk)? Er der udfordringer med at få stimuleret børnenes fysiske udvikling? 2,0 Har personalet den nødvendige viden om børnenes fysiske og motoriske udvikling? Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes fysiske aktivitet? Hygiejne 2,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne Vi har dagligt fokus på hygiejne: Håndvask ved toiletbesøg og før måltider. Temaer i løbet af året, hvor vi samarbejder med sundhedsplejen og tandplejen. 17

18 Har dagtilbuddet formuleret hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og infektioner? Har dagtilbuddets personale den nødvendige viden indenfor generel hygiejne, herunder håndhygiejne... Inddrages forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn og voksne, fx ved at tage emnet op... 2,0 Er der udfordringer med at opretholde god hygiejne i dagtilbuddet? 2,0 Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med hygiejne? Solbeskyttelse 2,0 Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til håndtering af ophold i solen Vores solpolitik tager udgangs punkt i Kræftens bekæmpelses solråd, der - når UV - indexet er på 3 eller derover i prioriteret rækkefølge anbefaler: Siesta, Solhat og Solcreme SIESTA giv solen en frokostpause undgå at sole mellem 12 og 15: Mellem kl.12 og 15 vil børnene have mulighed for at lege skyggefulde steder ude på legepladsen og/eller de kan vælge at lege inden døre. Det er ok at børnene kan have brug for at komme inden døre efter en formiddag ude i solen. Som voksne vurderer vi om et barn på grund af varme eller for meget sol skal blive inde over middag. Når vi spiser udenfor foregår det altid på skyggefulde steder. SOLHAT undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til når solen står højest: Mellem kl.12 og 15 skal børnene beholde tøjet på, og de opfordres til at have solhat på. Derfor skal børnene medbringe en solhat med tydeligt navn i. Kræftens bekæmpelse anbefaler tøj der som minimum går til albuen og til knæene. Har et barn ikke passende tøj med må det blive inden døre over middag. SOLCREME brug masser af solcreme, hvor tøjet ikke dækker: Vi forventer, at alle børn hjemmefra er smurt ind i rigeligt vandfast solcreme på hele kroppen. Hvis I har glemt det, er I som forældre velkomne til at låne børnehavens solcreme. Efter frokost smører vi solcreme på der, hvor tøjet ikke dækker. Vi bruger faktor 15. Er dagtilbuddets legeplads(er) indrettet solsikkert, så der er mulighed for skygge hele dagen? Har dagtilbuddets personale kendskab til aktuel viden og anbefalinger om solbeskyttelse? Er der udfordringer i forhold til at beskytte børnene mod solen? 2,0 Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med solbeskyttelse? 2,0 18

19 2.7 Øvrige tilsynselementer Økonomi Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej Har du den nødvendige viden og overblik til at kunne styre dagtilbuddets økonomi? Modtager du den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at følge og styre dagtilbuddets økonomi? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til styre dagtilbuddets økonomi? 3,0 Universet oplever, at der er behov for at gøre en ekstra indsats i styringen af dagtilbuddets økonomi i forhold til børnetallet, forældrenes valg af moduler og den udvidede åbningstid Bygninger Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand Vi har ny byggede og ny renoverede bygninger. Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger Vi har et samarbejde med afdelingen Kommunale ejendomme. Har du den nødvendige viden og overblik i forhold til bygningsvedligeholdelsen? Modtager du de nødvendige ressourcer og støtte til vedligeholdelse af bygningerne? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at sikre vedligeholdelsen af bygningerne?

20 Universet har et tæt samarbejde med Teknik og miljø der har den nødvendige viden og overblik i forhold til bygningsvedligeholdelsen samt i forhold til om der er behov for at gøre en ekstra indsats for at sikre vedligeholdelsen af bygningerne Sikkerhed Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Ja Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til? Tingene blev udbedret. Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed Der er runderingen en gang om måneden med AMR og daglig pædagogisk leder. Forventer den enkelte medarbejder reagerer, hvis man ser noget. Arbejdsskader og nærved ulykker drøftes på MED møder. Har personalet den nødvendige viden om sikkerhed på legepladsen? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at arbejdet med sikkerhed og sikring af dagtilbudde... 1, Brand Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand Vi har en evakueringsplan og en årlig brandøvelse. Har personalet den nødvendige viden om, hvordan man forebygger og reagerer i tilfælde af brand? Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til arbejdet med forbyggelse og reaktioner i tilfælde... 1,0 Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? Ja alle 20

21 Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? Lovpligtigt hvert 2. år, tilbydes hvert år, så alle medarbejdere hele tiden er opdateret. 21

22 3 EVALUERING AF RESULTATER 3.1 Trivsel Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel Alle pædagogiske medarbejdere har deltaget i læringskaravanen og har arbejdet med kompetencepakken Barn voksne kommunikation og relation og efterfølgende aktionslæring. Vi har øget fokus på legegrupper. Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år: Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Pædagoger Forældre Børn 9-14 måneder Børn på vej mod to år Børn på vej mod børnehave Børn på vej mod fire år Børn på vej mod skole Total Er antallet af børn, som er vurderet i forhold til trivsel, tilfredsstillende? Der udarbejdes dialogprofiler på alle børn der er 9-14 måneder, på vej mod to år, på vej mod børnehave, på vej mod 4 år og på vej mod skole. Forældrenes vurdering af deres børns trivsel i dagtilbuddet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste år: 22

23 Hvor godt vil du sige dit barn trives sådan alt i alt? 3,8 3,8 3,9 Antal svar Er barnet generelt glad for at være i dagtilbuddet? 3,8 3,8 3, Er barnet tryg ved de voksne på stuen/den gruppe barnet tilhører? 3,9 3,9 3, Er forældrenes løbende tilkendegivelser af deres børns trivsel tilfredsstillende? 23

24 3.2 Inklusion og relationer Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion: Vi har arbejdet med voksne barn kommunikation, legegrupper og fri for mobberi. Universet arbejder løbende med barn-barn relationen ved at danne legegrupper, give børnene "gå-venner", støtte børnene i at indgå i relationer, opfordre børnene til at hjælpe hinanden mv. Der er derudover fokus på sproget herunder ikke at sige grimme ting til hinanden og mindske skæld ud. Der har desuden været et særligt fokus på drenge bl.a. i forbindelse med nogle af medarbejdernes aktionslæringsforløb. Inklusion er også et element i Universets GLK og SMTTE model. Er børnenes løbende tilkendegivelser af at have gode venner tilfredsstillende? Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år: Antal svar Er der en god relation mellem børn og voksne? 3,9 3,9 3, Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af barn - voksenrelationerne i dagtilbudd... Der arbejdes i øjeblikket med barn-voksen relationen gennem Program for læringsledelse. 24

25 Begrund eventuelt dine vurderinger: Vi har i forbindelse med Program for læringsledelse lavet observationer af læringsmiljøet og individuelle observationer af de pædagogiske personale. Vi ser mange hensigtsmæssige relationer og pædagoger, der anvender mange af de 8 ICDP samspilstemaer. Er inklussionen af børn i dagtilbuddet tilfredsstillende? Er der et eller flere af børnene, hvor der bør gøres mere end der gøres i dag i forhold til at sikre soci... 2,0 Begrund eventuelt din vurdering: Ja - i forhold til de børn, der har brug for særlig guiding og støtte. Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til: Vi bruger vores ressourcer på de børn, der har særlige behov. Organisering af børn og voksne i mindre grupper. Der er et godt samarbejde med PPS vedr. børn der har særlige behov. Der er blevet større opmærksomhed på at gøre brug af PPS særligt i forbindelse med forebyggelse. Der udarbejdes handleplaner på de børn, der har særlige behov. Forældrene inddrages og får løbende råd og vejledning. 3.3 Sprogvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog Vi sprogvurderer alle 3 årige. Vi vil fra august 2018 sprogvurdere alle de 5 årige. 25

26 Der arbejdes løbende med børnenes sprog herunder dialogisk læsning, ordkort, sprogudvidende dialoger med børnene mv. I samarbejde med PPS er der blevet udarbejdet en folder til forældrene omhandlende hvordan de kan støtte deres barn sprogligt. På baggrund af det fælles ledermøde i foråret 2016 er det blevet besluttet, at der skal sættes yderligere fokus på ordforråd. Universet vil i efteråret 2017 arbejde med børnenes ordforråd og sprog i forbindelse med Program for læringsledelse. Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart: årige Inden skolestart Total Er antallet af sprogvurderede børn i de to aldersgrupper 3-årige og børn inden skolestart tilfredsstillende? Antal tosprogede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3-årige og børn inden skolestart, som er sprogvurderet i løbet af det sidste år: årige Inden skolestart Total Hvor mange tosprogede børn er der i dagtilbuddet? 13 Er antallet af tosprogede børn mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet tilfredsstillende? 10 Begrund eventuelt din vurdering:??? 26

27 PPS sprogvurderer alle 3 årige tosprogede børn. PPS sprogvurderer desuden de børn, der har været i et sprogforløb inden skolestart. Til sprogvurderingerne benyttes Hjernen & Hjertets sprogvurderingsmateriale. Er dette materiale for sprogligt svært for det enkelte barn benyttes i få tilfælde materialet "Vis hvad du kan". Sprogvurderingsresultatet for 3-årige børn i dagtilbuddet: Antal svar % 5 75% 10 Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Er resultatet tilfredsstillende? 3,0 Begrund eventuelt din vurdering: Vi er blevet opmærksom på at de børn, der vurderes til at have brug for en særlig eller fokuseret indsats har udforinger ift. ordforrådet. Derfor vil vi i i læringsgrupperne i efteråret 2017 arbejde med Sprogindlæring i dagtilbud. Indsatstyperne fordeler sig ikke inden for normfordelingen i Dette kan forklares ved, at der ikke er lavet sprogvurderinger på alle 3 årige børn i 2016 (dette blev først påbegyndt i august 2016) eller/og ved at der er en høj koncentration af børn med behov for en særlig eller fokuseret indsats. Der kan med fordel blive udarbejdet handleplaner på de børn, der behøver en særlig og fokuseret indsats. Indsatstyperne fordeler sig ikke inden for normfordelingen i Dette billede kan dog ændre sig i løbet af året og det er derfor vanskeligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt. 27

28 3.4 Motorikvurdering Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes motorik Vi laver motorik vurderinger på alle mdr. og 4 årige Der iværksættes diverse motoriske aktiviteter i den daglige pædagogiske praksis herunder ugentlig cykeltur for de kommende skolebørn, bevægelseslege, trappegang mv. Der er opmærksomhed på, at der i Universet tilbydes diverse aktivitetsredskaber til at styrke børnenes motorik herunder labyrintsansen. Motorikvurderingerne benyttes som en redskab til igangsættelse af diverse motoriske indsatser samt i formidlingen til forældrene omkring hvordan de kan understøtte deres barns motoriske udvikling. Billund Kommunes bevægelseskonsulnet inddrages løbende. Antallet af motorikvurderede børn i dagtilbuddet ved henholdsvis 15/16 måneder og 4 år: måneder 6 6 Omkring 4 år Total Er antallet af motorikvurderede børn i de to aldersgrupper tilfredsstillende? Resultat af motorikvurdering blandt måneders børn i dagtilbuddet: 28

29 Grovmotorik 3,8 4,3 Antal svar Finmotorik 3,3 4, Labyrintsansen 2,8 3, Led- og muskelsansen 4,2 4, Den taktile sans 4,2 4, Er resultatet tilfredsstillende? 3,0 Begrund eventuelt din vurdering: Vi skal arbejde mere med labyrintsansen. Billund Kommunes bevægelseskonsulent anbefaler, at hvis et barn scorer under 3 i det samlede gennemsnit i forhold til grovmotorik, finmotorik, labyrintsansen, led- og muskelsansen samt den taktile sans bør det give anledning til at kigge nærmere på, hvilke delelementer, der ligger til grund for den lave score og derefter arbejde med disse med afsæt i en handleplan. Resultat af motorikvurdering blandt 4 årige børn i dagtilbuddet: 29

30 3,6 12 Grovmotorik 3,9 18 4,2 2 3,9 12 Finmotorik 4,3 4, ,8 12 Labyrintsansen 18 3,7 2 3,9 12 Led- og muskelsansen 4,1 18 3,8 2 Den taktile sans 4,3 4, , Er resultatet tilfredsstillende? 3,0 Begrund eventuelt din vurdering: Vi skal arbejde mere med labyrintsansen. Billund Kommunes bevægelseskonsulent anbefaler, at hvis et barn scorer under 3 i det samlede gennemsnit i forhold til grovmotorik, finmotorik, labyrintsansen, led- og muskelsansen samt den taktile sans bør det give anledning til at kigge nærmere på, hvilke delelementer, der ligger til grund for den lave score og derefter arbejde med disse med afsæt i en handleplan. Beskriv eventuelle overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til: Vi vil kigge på mulighederne både inde og ude i forhold til at træne labyrintsansen. 30

31 31

32 4 ORDINÆRT TILSYN I TRÆSTUBBEN NATUR- EKSPERIMENTER 4.1 Yderligere punkter til opfølgning Lederen angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på: hvordan ser sundhedsplejens motorik vurderinger ud+ Eller dagplejens? Det er pt. ikke muligt at trække en selvstændig rapport for dagplejen, men det er muligt at se Billund Kommunes samlede resultater for de 15-16mdr. gamle børn. Dagtilbudsstaben har ikke adgang til sundhedsplejens resultater. Universet har er et ønske om at få indsigt heri. 4.2 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter De pædagogiske linjer i Børnenes Univers Billund er Kreativitet & udeliv, Sundhed & bevægelse samt Natur & eksperimenter. Dette afspejler sig i den daglige pædagogiske praksis, indretningen, valg af kurser og uddannelsesforløb. I det daglige pædagogiske arbejde er der stor fokus på samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere, forældreinddragelse, overgange, inklusion, relationer og børnenes trivsel. Der benyttes i høj grad pædagogiske metoder og modeller som SMTTE, GLK, pædagogisk analyse, LP, handleplaner, sprogvurderinger, motorikvurderinger og dialogprofiler med en bevidsthed om, at metoderne og modellerne ikke kan stå alene. Den pædagogiske praksis er faglig velbegrundet og meget udviklingsorienteret. I den daglige pædagogiske praksis arbejdes der med afsæt i resultaterne fra kortlægningen i Program for læringsledelse, børneinddragelse og Sammen finder vi ud af det. Primære opfølgningspunkter: Resultaterne fra Universets sprogvurderinger herunder fordelingen på indsatsområder samt sprogindsatsen i forbindelse med Program for læringsledelse. Motorikvurderinger herunder indsigt i dagplejens og sundhedsplejens resultater samt arbejdet med labyrintsansen. Kortlægningen T2 fra Program for læringsledelse. Tosprogede og samarbejdet med PPS herom (sprogvurderinger). 32

33 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Carsten Borrisholt, pædagog Mia Mollerup Møllgaard og bestyrelsesmedlem Nikolaj Nielsen Navn på tilsynsførende: Inge

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-05-02 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVEN STENDERUP SKOLE 3 1.1 Tilsyn med kommunale dagtilbud

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT 1-03-2017 til 31-08-2017 Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-07 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET NORDSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Nordstjernen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Anette Nielsen,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE PRIVATINSTITUTION LØVFRØEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Privatinstitution Løvfrøen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lisbet Werenberg,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VORES BØRNEHAVE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Vores Børnehave Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lotte Madsen, Medarbejder Kisser

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NATURBØRNEHAVEN I HASLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Naturbørnehaven i Hasle Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Kathrine Brandt,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEBAKKEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnebakken Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Steen Noor, medarbejder Tina Vibo Bräuner,

Læs mere

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 LÆSEVEJLEDNING 2. Formål med rapporten 2.2 Sådan læses figuren INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET. De politiske rammer.2 Datagrundlag

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SVANEKE BØRNEHUS ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Svaneke Børnehus Deltagere fra dagtilbuddet: Lisbeth Teilmann Dahl, medarbejder Tina

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Tina Stilling Pilgaard, Pædagogmedhjælper Tove Ehmsen, Forældrebestyrelsesrepræsentant Anja T Jensen, Pædagog Simone

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 6 4.1 Det

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 14-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BØRNEHUSET SØSTJERNEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2016-07-05 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Søstjernen Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Lene Keil, medarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet Hadsten By Området Handleplan for inklusionsarbejdet 1 Indhold Indledning:... 3 Børn og Unge Politikkens vision for inklusion:... 3 Processen med at udarbejde inklusionshandleplan i området:... 4 Forældrebestyrelsen/forældregruppen:...

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 03-05-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Flygtninge 2016 3 2 Overgang mellem tilbud 2016 4 3 Pædagogiske aktiviteter i hele åbningstiden

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Billund Kommune Trætoppen Kultur - Kreativitet PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-04-2016 TIL 01-01-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Vision 4 1.3 Værdier 4 1.4

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 29.09.10 Institutionens navn: Troldhøj Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Elsebeth

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Billund Kommune Træstubben Natur-Eksperimenter PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-04-2016 TIL 01-01-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Vision 4 1.3 Værdier 4 1.4

Læs mere

Institutions navn Foreningen Vandpytten. Leder Tinna Tidemand,

Institutions navn Foreningen Vandpytten. Leder Tinna Tidemand, Dato 2016 Uanmeldt tilsyn 26. august Anmeldt tilsyn 13. september kl. 9.00 tilsynsførende Jette Lund Thomsen Institutions navn Foreningen Vandpytten Leder Tinna Tidemand, Pædagogisk Indhold: Indhold Bemærkninger

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Viborg Kommune. Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 07-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Bæredygtige instituionsenheder og balance mellem

Læs mere

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb Velkommen til Læringskaravane 2016 - Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb 1 Aftenens program: Historisk tilbageblik fem spor samtidigt siden 1. januar 2011, ved Birgit Lindberg, Sekretariats-

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere