KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Total S.A. 2. Place Jean Millier, La Défense 6 F Courbevoie Frankrig v/advokat Thomas Mølsgaard Indklagede: E-Dimension ApS Friland Århus V Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet total.dk til klageren. Subsidiært: Domænenavnet total.dk slettes. Indklagedes påstand Afvisning (frifindelse). Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. maj 2012 med otte bilag (bilag 1-8), svarskrift af 8. juni 2012 med tre bilag (bilag A-C), replik af 4. juli 2012 med to bilag (bilag 9-10) samt duplik af 22. juli 2012 med ét bilag (bilag D). Registreringsdato: Domænenavnet total.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. oplyst følgende om klageren: Klager er stiftet i 1924 under navnet Compagnie Française des Pétroles. Den 21. juni 1985 ændrede klager sit selskabsnavn til Total Compagnie Française des Pétroles og den 26. juni 1991 ændrede klager officielt sit selskabsnavn til TOTAL. 1

2 Klager er med hovedsæde i Paris verdens femtestørste, internationale olie- og gasproducent, og en af verdens førende inden for gasproduktion og markedsføring samt elproduktion. Klager er indehaver af det velkendte varemærke TOTAL, som blev lanceret som klagers hovedvaremærke i TOTAL er registreret i mere end 160 lande, herunder med virkning i Danmark gennem en række danske varemærker og EF-varemærker, jf. vedlagte udskrifter af registreringer i det danske varemærkeregister og EF-varemærkeregisteret, bilag 1. Med aktiviteter i mere end 160 lande er klager engageret i alle aspekter af olieindustrien, herunder upstream aktiviteter (olie- og gasefterforskning, udvikling og produktion, LNG) samt downstream aktiviteter (raffinering, markedsføring, handel og transport af råolie og olieprodukter). Klager producerer også basiskemikalier (petrokemi og kunstgødning) samt specialkemikalier til det industrielle marked og forbrugermarkedet. Herudover har klager interesser i kulindustrien og elproduktionsektoren. Klager er endvidere blandt verdens førende inden for gasproduktion og marketing samt inden for elproduktion, og forbereder aktivt fremtidens energi ved gradvis at udbygge sine energitilbud og udvikle komplementære energiteknologier (sol, biomasse og kernekraft). Som en følge heraf dækker klagers varemærkerettigheder blandt andet olieprodukter i Niceklassifikationens klasse 4, tjenesteydelser i klasse 35 i form af detail- og engrossalg samt tjenesteydelser i klasse 37, herunder benzinstationsvirksomhed og biludlejning. Som bilag 1 er fremlagt udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsen og Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (OHIM), hvoraf det fremgår, at klageren er indehaver af en række danske og europæiske (EU) varemærkeregistreringer omfattende betegnelsen TOTAL. Det drejer sig bl.a. om dansk varemærkeregistrering VR , hvorved ordmærket TOTAL er blevet registreret som varemærke for varer i klasse 37, 38, 39 og 42, og dansk varemærkeregistrering VR , hvorved ordmærket TOTAL er blevet registreret som varemærke med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Mineralsk terpentin udvundet ved destillation af mineralolier. (Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler og midler til udryddelse af dyr og planter). Klasse 4: Flaskegas, petroleum, olier til belysningsbrug, brændselsolier, flydende brændselsstoffer til brug i motorer, let benzin, ekstraktionsbenzin, mineralsk terpentin, svær benzin, smøreolie, smørefedt, alt udvundet ved destillation af mineralolier. (Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler og midler til udryddelse af dyr og planter). Klasse 19: Olie til vejbelægningsmateriale, bitumen, alt udvundet ved destillation af mineralolier. Ved dansk varemærkeregistrering VR har klageren desuden fået registreret følgende figurmærke for en række varer (bl.a. visse olier) i vareklasse 4: 2

3 Det fremgår desuden af bilag 1, at klageren er indehaver af ni EU-varemærkeregistreringer af forskellige figurmærker, som bl.a. indeholder teksten TOTAL. Klageren har i bilaget fremlagt en detaljeret udskrift vedrørende EU-varemærkeregistrering , hvorved følgende figurmærke er blevet registreret som EU-varemærke på grundlag af en ansøgning indgivet den 28. april 2003: Det fremgår af bilaget, at dette figurmærke er registreret med en omfattende varefortegnelse, der omfatter en lang række varer og tjenesteydelser i vareklasserne 1-5, 9, 11, 16-17, 19 og I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Klager er blevet opmærksom på E-Dimension ApS registrering og brug i Danmark af det identiske domænenavn for smøremidler, olie, olie- og mineraludvinding, biludlejning og salg af brugte biler og varer, jf. vedlagte udskrifter fra søgninger på domænet, bilag 3. Klager rettede derfor ad to omgange henholdsvis den 3. februar 2012, bilag 4, og den 20. marts 2012, bilag 5, henvendelse til E-Dimension ApS på dennes registrerede adresse i henhold til Who-Is oplysningerne hos DK Hostmaster A/S, jf. vedlagte udskrift, bilag 6. Begge henvendelser forblev ubesvarede. Det har efterfølgende vist sig, at E-Dimension ApS registrerede adresse er ufuldstændig eller ikkeeksisterende, jf. udskrift fra søgning på KRAK, bilag 7, og kopi af konvolut fra brevet af 20. marts 2012, bilag 8, som kom retur til klagers advokat. På grundlag af ovenstående gør vi gældende, at E-Dimension ApS domænenavn total.dk krænker klagers rettigheder til betegnelsen TOTAL som varemærke og forretningskendetegn efter markedsføringsloven samt tillige er i strid med god domænenavnsskik. Klageren har desuden bl.a. anført, at indklagede ikke ses at have nogen registrerede varemærkerettigheder til betegnelsen TOTAL i Danmark. Det omtalte bilag 3 indeholder udskrifter af hjemmesiden fra henholdsvis den 17. januar 2012 og den 22. maj Ved opslag herpå den 24. maj 2012 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: 3

4 På den ene af de kopier af denne hjemmeside, der er fremlagt som bilag 3, har klageren dels fremhævet punkterne Smøremidler og Elf olie, der fremgår af hjemmesidens højre side under overskriften ANBEFALEDE LINKS, og dels fremhævet følgende sponsorerede link : Greenland Oil & Minerals For anyone interested in a growth industry. Sign up here Sermitsjag.ag/oil-and-minerals På den anden kopi af hjemmesiden i bilag 3 har klageren dels fremhævet punkterne Beg lastbilar, Begagnade bil, Bilar till salu og Beg bilar, som fremgår under overskriften ANBEFALEDE LINKS, og dels fremhævet følgende sponsorerede links : Viking Car Rental Iceland Find the Dream Car for Your Visit Easy to Book Low Prices [...] Cars Direct Get Cars Direct On Map & Text. Start Here. produtools.com/drivingdirections Wind, Solar, Hydrogen 4

5 For Education and Demonstration NEW Website NEW Products Rent a car moldova Car for rent moldova delivery 24/24 Chrysler 300 from 35 EURO Crower Cams Regrinding Domestic Auto, Import,MX, ATV Street Vintage $99 and up in USA-Crower De omtalte bilag 4 og 5 indeholder kopier af de omtalte breve fra klagerens advokat, der er sendt til indklagedes adresse. Det fremgår af bilag 6, at indklagede i DK Hostmasters DK Whois-database har opgivet denne adresse som registrant af domænenavnet total.dk. Som bilag 8 er fremlagt en kopi af en konvolut med en Retur til afsender/retour -etikette påsat af Post Danmark, hvori der er sat kryds i rubrikken Adressering utilstrækkelig. Det fremgår af bilag 7, at søgninger den 3. maj 2012 i Krak (www.krak.dk) på friland Århus V ikke gav noget resultat. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Efter vores opfattelse er klagen uberettiget, og vi mener at klagen skal ses i lyset af 3 delspørgsmål: a) Har E-dimension lovlig adkomst til domænet total.dk? b) Er domænet total.dk i sig selv en krænkelse af klagers rettigheder? c) Er der indhold på total.dk som krænker klagers rettigheder? I forhold til vores erhvervelse og anvendelse vores spørgsmål a : E-dimension har for snart mange år siden erhvervet domænet total.dk i forretningsmæssig sammenhæng, uden overhovedet at kende til klagers identitet eller virksomhed. Domænet total.dk er (blandt mange andre domæner) erhvervet som del af vores virksomhed med at etablere og drive internetbaserede virksomheder, og bl.a. at skabe annoncørbaseret indtægt herfra. Vi har igennem mere end 10 år systematisk erhvervet domæner som fælles er kendetegnede ved: 1) IKKE at være købt til videresalg 2) IKKE at stride mod varemærker idet de alle er generiske begreber som bl.a. begrebet total. 3) IKKE at have karakter af typosquatting d.v.s. forvekslinger af nogen art. Fælles for de domæner vi har erhvervet og til stadighed erhverver og forsøger at erhverve er, at de uden nogen særlig anledning anden end at de er et begreb i det danske sprog, nemt kan genkendes af vores kunder/brugere og af søgemaskiners algoritmer. Det er således vores strategiske grundlag I E-dimension at vi via navnkundigheden I at anvende generiske begreber som webadresser, dels kan generere trafik og sikre stor awareness og retention for færre marketingpenge end hvis vi valgte navne som ikke er generiske begreber. Vi har udviklet flere forskellige internetvirksomheder med skiftende succes, både på generiske begreber samt et antal på ikke-begreber. Fælles for dem alle er, at vi har erfaret at vi opnår 5

6 vores mål med færre midler, hvis vi fokuserer på generiske begreber som virksomheds- og/eller domænenavn. Vi ønskede oprindelig: totalentreprise.dk, tototalrenovering.dk, totalrenoveret.dk, totalombygning.dk som del af vores byggeaktiviteter, men valgte det meget kortere total.dk som kortest dækkende for den daværende drift. Lykkeligvis har vi efterfølgende kunnet drive andre typer virksomhed (regnskabsservice) på samme domæne, da dette ikke udelukkende relaterer sig til byggeri. Vi forsøger således konstant at lancere nye virksomheder og indsatser på vores domæner, og kun timing og p.t. bank-/kreditmarked afgør om det bliver den ene eller den anden idé som får vores primære fokus. Derfor har vi tillige indgået et samarbejde med SEDO Gmbh som via Googles annoncealgoritme formidler Googles annoncesalg på vores vegne, og som skaber en vigtig basisindtjening i vores virksomhed, foruden vigtig emperi omkring trafikstatistik og adfærd. Det er således Google som I sidste ende styrer annoncer på vores websites via Sedo GMBH, og SEDOs algoritme som automatisk skaber links af relevans på siderne. Man kan subjektivt forsøge at vurdere vores succes som serieiværksættere I forhold til en stor virksomhed som Total S.A., men det er en kendsgerning at E-dimensions virksomhed udgør levevej for dels undertegnede, dels for et skiftende antal partnere og ansatte direkte eller via søsterselskaber/aktiviteter. Omfanget af succes og størrelse af virksomheden har dog ingen relevans I forhold til retten til at anvende et domæne under dk-domænet hvor vi efterlever gældende regler til fulde. Vi forsøger at bevare tilstrækkeligt mange muligheder I vores portefølje til at kunne fortsætte vores virksomhed de næste mange år, og tiden har vist at vi har været meget forudseende og til tider heldige, men dette strider næppe imod nogen regler? Vi mener således (også) at have retmæssig adkomst til domænet total.dk og at vi anvender det lovligt. Særligt I forhold til det varemærket Total vores spørgsmål b : E-dimension krænker efter vores opfattelse ikke figurvaremærket total med domænet total.dk da disse I varemærkesammenhæng ikke er det samme. Det er på lige fod med at Totalkredit eller Total Revision som heller ikke er en krænkelse af figurvaremærket Total. En varemærkeadvokat citeres bl.a. for...hvis du har et domænenavn, som du bruger aktivt, og du ikke har krænket nogens rettigheder i forbindelse med registreringen, eller da du tog det i brug, så kan du ikke tilpligtes at skulle overdrage domænenavnet til en anden. Heller ikke selv om en stor virksomhed har et varemærke, som indgår i domænenavnet. På klagers bilag ses det tydeligt, at klager har valgt at varemærkeregistrere konkrete forretningsområder som f.eks. Air Total eller Total Agri som figurvaremærker, og kun sidstnævnte som decideret ord-varemærke, da dette ikke på samme måde som total blot er et generisk begreb et ord i det danske sprog (og flere andre sprog). Det er vist ikke en fornærmelse at sige at klagers tilstedeværelse i Danmark er en snæver niche som jeg end ikke kendte før Total S.A. henvendte sig første gang for nogle år tilbage. Total S.A. er en virksomhed som størstedelen af danskerne aldrig har hørt om. En søgning på det centrale virksomhedsregister CVR.dk vidner om at mere end 250 virksomheder helt naturligt har total som 6

7 del af virksomhedsnavnet. Faktisk så mange at søgningen på cvr.dk ikke viser en total opgørelse netop p.g.a. det store antal, - men blot viser at det er mere end 250 stk. Det må være klager bekendt at det ikke vil være muligt om så klager måtte ønske det at opnå ord-varemærkebeskyttelse på et simpelt begreb som total, der som bekendt indgår i et utal af sammenhænge, herunder vores oprindelige totalentreprise. Vi mener således ikke at klager kan påberåbe sig en varemærkerettighed over det generiske begreb total så det derved automatisk inkluderer et dansk internetdomæne total.dk. I forhold til indhold på total.dk vores spørgsmål c : Klager påpeger ved sine bilag at der skulle være sket varemærkekrænkelser ved nogle af de links/annoncer som SEDO Gmbh og dermed Googles algoritme viser på vores webside. Broderparten af klagers udstregninger er så langt ude, at jeg selv som djævlens advokat ikke evner at se hverken relevans, sammenhæng eller krænkelse? Jeg må derfor som minimum bede klager redegøre konkret for hvordan han ser disse som krænkelser. Eksempler: Rent a car Moldovia (biludlejning i Moldavien) Car Direct (vejviser) Biler til salu (bilsalgswebsite i Sverige) En søgning dags dato giver Total jobs og Køb virtuel privat server og andet forsøg Advokater i entrepriseret (vedlægges som bilag A). Jeg har ved en søgning i Google på total olie (vedlagt som bilag [B]) fået søgeresultater som akkompagneret med reklamer fra Q8 smøreolie, samt andre olieproducenter [...] end Total S.A. Disse søgninger vidner om hvor generisk et begreb der egentlig er tale om. Jeg forestiller mig ikke at Q8 (Kuwait Petroleum) forsøger at lukrere på Total S.A.s varemærke ved at inkludere total i deres Adwords, og i givet fald må denne krænkelse være langt mere relevant for klager at forfølge? Vi har absolut ingen aktiviteter i klagers branche, og ingen ønske om at læne os op ad Total S.A.s forretningsområder. Det må klager i givet fald skulle løfte bevisbyrden for ved en domstol. Det skal for god ordens skyld oplyses at E-dimension ikke har direkte indflydelse på om enkelte annoncører via Google Adwords forsøger at skabe opmærksomhed uretmæssigt via at anvende ordet total i en lubricant-sammenhæng (hvis det er retvisende for Total S.A.s virksomhed?) men jeg anser det som meget teoretisk, og jeg evner ikke at genskabe søgeresultatet, som klager har bilagt, selv ved flere forsøg. Det skal ses i den sammenhæng at både SEDO Gmbh og Google anvender automatiske algoritmer, som ud fra nogle logiske sammenhænge ukendt for os kunder, finder ord og reklamer af relevans i det givne øjeblik. I givet fald at en annoncør handler i ond tro, skal klager så vidt vi er informeret, ikke henvende sig til Nævnet eller E-dimension, men derimod til den pågældende annoncør, som i enhver anden varemærkesag om uberettiget anvendelse af varemærker ved annoncering. Som det er de fleste bekendt, er man ikke herre over om hvorvidt et navn eller begreb indgår i et automatiseret søgeresultat på internettet. EN søgning på ordet Elf i Google giver resultater indenfor kosmetik (bilagt C) (!?). Jeg stiller mig generelt uforstående overfor den indgivne klage, 7

8 og vil læne mig op af at der i bedste fald fra klager er tale om en generel misforståelse fra klagers side af hvordan Internettet og søgemaskine-algoritmer fungerer i sin helhed, og i værste fald er tale om en sag om ond tro. En sag hvor Total S.A. med advokaters hjælp, forsøger at fravriste E- dimension vores lovligt registrerede og anvendte domæne total.dk. Jeg ved at både Sedo Gmbh og Google er meget påpasselige med at deres virksomheder ikke risikerer via deres algoritmer at krænke varemærker, og jeg ved at Sedo Gmbh har en block list af varemærker og sammenhænge, som dermed udelades fra deres relevante links eller Googles viste reklameblokke. Således vil jeg da opfordre klager til at forsøge at kontakte de relevante aktører m.h.p. at forsøge at udelade begrebet total fra disses algoritmer såfremt man imod min forventning kan få medhold i at der sker krænkelser på de givne annonceringer eller links af relevans. Vi mener således at klagen afvises og at klager henvises til Civilretten såfremt klager mener at der i et konkrete tilfælde er sket en overtrædelse hos en af vores annoncører/formidlere, og at sagen i givet fald rettes mod den pågældende annoncør vedrørende den konkrete overtrædelse. E- dimension viser med sit site total.dk blot et automatisk genereret relevant udsnit af hvad der sker på internettet i det givne søgeøjeblik. Konkluderende skal vi anmode Nævnet om at afvise sagen, idet vi uanset hvordan man anskuer sagen, ikke krænker klager og i øvrigt agerer fuldt ud lovlig med vores virksomhed. Klagers handlemåde: Klager Total S.A. ved flere lejligheder gennem flere år har kontaktet undertegnede med henblik på at erhverve domænet total.dk. Total S.A. har også ved tidligere lejligheder forsøgt at true os til at overdrage domænet via en Københavnsk varemærke-advokat, og sidst I rækken af henvendelser har Total S.A. efter vores oplysninger forsøgt sig med stråmænd med henblik på at forsøge at overtage domænet total.dk. Fælles for alle henvendelser gennem årene er at vi straks har forkastet enhver henvendelse og/eller enhver trussel, simpelthen fordi domænet indgår aktivt I vores virksomhed og aldrig har været til salg. Domæneloven og Klagenævnet for Domænenavne har vi som erhvervsfolk hilst velkommen som en sikring særligt imod typosquatting/forveksling. Imidlertid har Loven og Nævnet efter vores opfattelse, utilsigtet udviklet sig til at blive et våben I hænderne på personer og virksomheder, som af den ene eller anden årsag ønsker et dk-domæne, men som ikke har opnået dette ved rettidig omhu og indsats, eller som I kraft af sin størrelse forsøger at true sig til domænet ved mere eller mindre kreative varemærkesager. Det er en meget beklagelig udvikling. Vi mener generelt ikke vi er pligtige til at bruge meget tid på endeløse trusler samt besvarelser af henvendelser fra advokater, alene fordi vi har registreret et generisk dansk begreb som domæne. Vi har præventivt fået vores portefølje gennemset af varemærkeadvokater, og vi mener således at vi uanset mængden af henvendelser og trusler, at vi er I god tro og driver vores virksomhed I overensstemmelse med gældende dansk lov. I modsat fald er vi parate til at føre en sag ved domstolene for at få en eventuel tvist afklaret. 8

9 Vi vil derfor ikke lægges til last at vi ikke besvarer henvendelser og/eller trusler fra bl.a. klager. Vi vil hellere anvende vores tid på vores virksomhed end på talrige brevvekslinger. Det omtalte bilag A indeholder en udateret kopi af hjemmesiden TOTAL.DK, der bl.a. viser seks sponsorerede links. Det drejer sig bl.a. om: Advokater i entrepriseret Advokater med speciale i entreprise- og udbudsret Køb Virtuel Privat Server Bestil din VPS hos Surftown.dk og kom hurtigt i gang. Nemt og billigt BILLIGT murerarbejde Murerarbejde i høj kvalitet! Ring for uforpligtende tilbud i dag Det omtalte bilag B indeholder to kopier, der viser en række resultater fra en søgning i Google på total olie. Det fremgår bl.a. heraf, at søgningen resulterede i følgende annoncer: Smøremidler Q8.dk Q8 har smøremidler til alle behov mere end 200 forskellige typer Køb din Motorolie her Kvalitets Olie til kvalitets biler find let den der passer til din bil Det omtalte bilag C indeholder en kopi, der viser en række resultater fra en søgning i Google på elf. Blandt søgeresultaterne er bl.a. en henvisning til ELF Cosmetics Denmark Eyes Lips Face (www.eyeslipsface.dk). I replikken har klageren bl.a. anført følgende: Indledningsvis afviser klager, at klagers varemærke TOTAL skulle være generisk for de relevante varer og tjenesteydelser. [...] Indehaver motiverer på side 1 i svarskriftet sit valg af det angiveligt generiske total som domænenavn ud fra ønsket om at:... generere trafik og sikre stor awareness og retention for færre marketingpenge. Indehaver har til faktisk gennemførsel af den aftalte annoncering med sine kunder... indgået et samarbejde med SEDO Gmbh som via Googles annoncealgoritme formidler Googles annoncesalg på vores vegne, og som skaber vigtig basisindtjening i vores virksomhed, foruden vigtig emperi omkring trafikstatistik og -adfærd. 9

10 Indehaver medgiver dermed, for det første, at valget af total som domænenavn er sket bevidst ud fra indehavers ønske om at sælge annoncer til sine kunder, som er baseret på størst mulig trafik på domænet for færrest muligt omkostninger. Dette kan jo belejligt ske gennem uberettiget brug af et varemærke for de hertil knyttede varer og tjenesteydelser, dvs. svarende til faktum i nærværende sag. Indehaver medgiver, for det andet, at Google via SEDO GmbH på indehavers vegne sælger de konkrete annoncer. Indehaver udnytter dermed varemærket TOTAL erhvervsmæssigt til salg af annoncer. Som det er dokumenteret gennem bilag 3 og bilag 9 (se nedenfor), er de konkrete annoncer i vidt omfang for identiske eller lignende varer og tjenesteydelser til klagers. På denne baggrund gør klager gældende, at indehaver forsætligt eller groft uagtsomt udnytter domænenavnet i strid med klagers ældre rettigheder til TOTAL. Indehaver kan herudover ikke dække sin krænkende, erhvervsmæssige brug bag det forhold, at annoncerne angiveligt sælges med Google og SEDO GMbH som mellemmænd. Annoncerne sælges på vegne af og med vederlag til indehaver, hvormed indehaver er ansvarlig for salget, herunder specifikt salgets videreførelse efter klagers talrige henvendelser forud for klagens indgivelse den 22. maj 2012 og i særdeleshed efter denne dato, jf. bilag 9 (se nedenfor). For så vidt angår den faktiske brug af domænenavnet til markedsføring af smøremidler, olie, olieog mineraludvinding, biludlejning og salg af brugte biler og varer gøres det yderligere gældende, at klager ved flere lejligheder har konstateret en sådan krænkende brug. Til dokumentation herfor henvises til bilag 3 [...]. Herudover fremlægges udskrift fra domænet pr. d.d. som bilag 9. Som det fremgår af bilag 9 anvendes domænenavnet fortsat til at annoncere for motorolie, brændstof og i de anbefalede links olie og ATF 33. Endvidere fremlægges, som bilag 10, søgeresultater af d.d. ved søgning på danske sider på Google.dk på søgeordet ATF 33. Som det fremgår heraf, er ATF 33 en særlig transmissionsolie, som alene produceres og markedsføres af klager. Som det endelig fremgår af bilag 9 sammenholdt med bilag 3 er overskriften til domænet skiftet fra total.dk din bedste informationskilde om Total forud for klagen den 22. maj 2012 til nu total.dk Din bedste informationskilde om Totalentreprise. Det fremlagte bilag A og det hertil anførte på side 3 i svarskriftet skal derfor ses i lyset af, at indehaver i alt fald i et vist omfang har ændret kodningen på hjemmesiden fra Total til det generiske begreb Totalentreprise. Herudover må klager bestride bevisværdien af bilag A. Til støtte herfor gøres det gældende, at bilag A fremstår både uden angivelse af http-adresse og uden datering. Herudover er udseendet og formatet på den angivelige udskrift fra domænet afvigende fra klagers tre udskrifter fra domænet (bilag 3 og 9), som er printet uredigeret. 10

11 Det omtalte bilag 9 indeholder en udskrift, som er dateret den 4. juli 2012, af hjemmesiden der i hovedsagen fremtræder med samme opbygning som gengivet ovenfor på side 4. I bilag 9 har klageren dels fremhævet punkterne Olie og ATF 33 under overskriften ANBEFALEDE LINKS på hjemmesidens højre side, og dels fremhævet følgende sponsorerede links : Aspen Brændstof til båd Aspen brændstof til bådmotorer. EKstra rent motorbrændstof. Læs her Proportional Gas Valve Miniature Proportional Flow Valves Low Flow Ranges with High Accuracy [...] Shop for motorolie brands Køb på internettet ved MAPODO. MAPODO giver meget lave priser De øvrige links, der fremgår af den gengivne hjemmeside, vedrører bl.a. fodbold, øget sexlyst, socialpsykiatri og salg af døre efter mål. Det omtalte bilag 10 indeholder en række udskrifter, der bl.a. viser, at klageren fremstiller en transmissionsolie til automatiske gearkasse, som markedsføres under navnet ATF 33. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: Klager skal korrigeres i sin påstand at vi erhvervede domænet med henblik på at sælge annoncer. Det er faktuelt ukorrekt. Vi erhvervede alle vores domæner med henblik på den serieiværksættervirksomhed som vi driver og har drevet i snart 15 år. Uden særligt sigte og uden særligt mål for eksekvering, andet end at vi før end de fleste andre, indså at internettet fuldstændig ville forandre verden, - og det ønskede vi at være en aktiv del af i tiden fremover! Først i 2003 køber Google Corp. virksomheden Applied Semantics som muliggør annoncesalg på den måde som er blevet defakto standard på internettet i dag. Altså helt eller delvis automatiseret annoncesalg og visning. Men det kunne selv vi ikke have forudset ville ske. Men det har da vist sig meget opportunt i forhold til vores virksomhed, og disse algoritmer er meget profitable for de virksomheder som anvender dem, da de er billige i eksekvering. Som det fremgår af vores tidligere svar, så blev domænet total.dk derimod erhvervet med henblik på at sælge og/eller markedsføre byggeydelser i totalentreprise. Det bemærkes at det var i starten af 0 erne vi startede med den type forretning, og vi ejede direkte andele af entreprisevirksomheder helt frem til hvor kreditkrisen brød ud. (H1 Entreprise ApS, Pomoc ApS; Helpbyg ApS, Help.dk/Håndværkerformidlingen ApS). Først da opstod vores samarbejde med Sedo Gmbh og viste sig mere profitabelt og mindre risikabelt end aktivt at udføre 11

12 totalentrepriser. Finanskrisen udslettede som bekendt store dele af byggebranchen herunder vores daværende entrepriseselskaber. Annoncesalg er helt centralt for internetvirksomhed. Det kan ikke være klager ubekendt at annoncesalg er en akse hvorom mange internetvirksomheder drejer, og således kan klager ikke anvende dette faktum, til at forsøge at mistænkeliggøre vores virksomhed. Der kan nævnes i flæng af de mere berømte annoncedrevne virksomheder: Google Facebook Youtube Alle aviser/dagblades onlinetilstedeværelse (med få undtagelser) Jubii Euroinvestor Yahoo m.fl. Således må det (igen) bero på en misforståelse af Internettets grundlæggende funktionalitet, når klager forestiller sig at vi ønsker at få kunder til vores virksomhed, via klagers varemærke, når vi som nævnt slet ikke var opmærksom på klagers eksistens, før klager henvender sig til os første gang mange år senere. Jeg ser absolut ingen annoncer i vores virksomhed, som lukrerer på klagers varemærke, og vi har ikke modtaget én eneste henvendelse om at standse annonceringen på total.dk under konkret henvisning til konkrete annoncer. Hvis vi bliver tvunget til det som følge af nærværende klagesag, vil vi ved en eventuel retssag få gennemført en voxpop undersøgelse i Danmark, til støtte for vores standpunkt om den manglende kendskabsgrad til klagers virksomhed. Der er jeg sikker på at udfaldet bliver, at der intet statistisk grundlag er for, at danskerne over en bred kam har noget som helst kendskab til klagers virksomhed. Resultatet vil være at danskerne ser begrebet total som netop som det er et begreb. Varianter heraf vil være ting der er top of mind for de adspurgte personer, i øjeblikket som de spørges. Alt fra totalentreprise (byggeri) til totalskade (forsikringer/vandskade) eller hvad der nu rører sig hos dem. Jeg må tillige forklare retention da klager har misforstået sammenhængen/betydningen af begrebet. Retention betyder kundefastholdelse. I vores tilfælde var det fastholdelse ved nem navnegenkendelse igennem generiske begreber relevant for vores branche. Vores ønske om nem awareness (kendskab) bygger på det samme princip; altså at anvende begreber som branding, frem for konstruerede navne. Som analogt eksempel herpå skal nævnes dating.dk som er det generiske domæne der knytter sig til virksomheden at formidle kontaktannoncer mellem mennesker som ønsker at date (verbum). Det er ulige meget nemmere for brugere at huske et generisk begreb dating, frem for et konstrueret navn som f.eks. Meetic, der ligeledes er internetdatingvirksomhed, men hvor al kendskab kræver intensiv marketing da ordet er konstrueret, - modsat begrebet dating. Således skal klager forstå at domænenavnet total.dk skaber en kort webudgave af totalentreprise som er nemmere at stave og taste ind i en browser, samt nemmere at huske for entreprisekunder. Men det kunne lige såvel have været totalskade, eller et af de utallige andre begreber fra Nudansk Ordbog som starter med total. På den baggrund blev domænet erhvervet, ligesom vi erhvervede help.dk med henblik på formidling af (håndværks-) hjælp (æ,ø,å kunne ikke anvendes dengang). 12

13 Klager drager selv den konklusion at vi skulle benytte et varemærke til annoncesalg, - at vi belejligt uberettiget at anvende klagers varemærke til annoncesalg. Det er jo i åbenlys strid med de i sagen faktiske omstændigheder. a) Klager har netop IKKE et registreret varemærke på total.dk b) Indklagede sælger netop IKKE annoncer baseret på et af klager registreret varemærke og, c) har absolut INGEN interesse for klagers forretningsområde/virksomhed, d)...som tilfældigvis deler eksistens med et generisk begreb i det danske sprog, e)...og som indgår i 100-vis af danske virksomhedsnavn, og dermed 100-vis af andre indarbejdede varemærker,...hvorved klager ikke kan gøre en særlig ret eller forrang gældende til domænet total.dk. Hvis klager skulle have ret i sin påstand, og at klager skulle have en sådan totalkontrol (beklager ordvalget) over begrebet total s anvendelse på internettet, da skulle Google analogt forbydes at vise annoncer hvis ordet total blev indtastet i søgemaskinens søgefelt. For i det fald ville Google Corp. hvis man tager klagers argumentation for gode varer medføre at annoncøren og Google Corp. uberettiget lukrerer på klagers varemærke ved at sælge annoncer, blot hvis en bruger anvender ordet total i søgningen, - uanset sammenhæng. Det er nonsens! Eller videre; at hvis man bruger ordet total i en avisartikel på internettet og sælger annoncer på/ved samme sidevisning, eller hvis man skriver ordet total i s på sin Gmail konto (gratis web mail) og der så vises annoncer dertil, så lukrerer Google efter klagers påstand på klagers varemærke? Det er jo en himmelråbende forkert antagelse! For eksemplets skyld har jeg skrevet en til mig selv som lander i Gmail.com s indbakke (bilag D). en er konstrueret med henblik på at skabe flest mulige associationer til klagers virksomhed (bare for eksemplets skyld). Begrebet total anvendes i olie- eller bilsammenhænge i flæng i mailen, for derved at forsøger jeg at trigge Googles annoncealgoritme som netop viser annoncer med baggrund i indholdet i mailen. Ironisk nok fremkommer der ikke én smøremiddelrelateret annonce i annoncefeltet til højre eller feltet i bunden af siden, hvorfor det må konkluderes at Googles algoritme end ikke ser den af klager påståede sammenhæng, til trods for at algoritmen bygger på en logisk gennemgang af hele internettets indhold! Utroligt nok finder algoritmen modsat en anledning til at vise en byggerelateret annonce i bunden, og det til trods at der på intet tidspunkt er nævnt byggeri med så meget som ét ord i mailen. Dette er et udtryk for at internettet som helhed har større indbyrdes relevans mellem total og byggeri end mellem total og klagers virksomhed om råstofudvinding og lubricants. Man kan lægge i de forskellige skærmprint og leg med søgealgoritmer som man vil. For hver søgning parterne foretager, vil der ske nye annonceringer og nye relevante links da internettet er en organisme som udvikler sig konstant. Men man kommer ikke udenom at det påhviler klager at løfte bevisbyrden for at vi skulle have erhvervet domænet i ond tro, og med henblik på at sælge annoncer med formål at lukrere på klagers varemærke. Den bevisbyrde mener vi end ikke tilnærmelsesvist klager har løftet! Endvidere, såfremt det kan bevises at der på domænet ved anvendelse af de automatiske annoncealgoritmer, modsat vores opfattelse, alligevel sker krænkelser af klagers varemærke i 13

14 enkeltstående tilfælde, kan det ikke lægges indklagede til last når/hvis det sker, da der ligger en relevansbaseret algoritme til grund for annoncevisningen. Således kan disse tilfælde heller ikke medføre at vi fratages domænet total.dk i nærværende klagesag, eller at domænet slettes alene på den baggrund. Da efterlades klager til at føre en klassisk erstatningssag ved domstolene for hvert enkelt tilfælde af den/de påståede krænkende annonceringer, samt at dokumentere det tab man mener at have lidt ved annonceringerne. Domænet total.dk i sig selv er ikke en krænkelse, men derimod blot et begreb. Klager nævner endvidere et påstået skift i overskriften, fra ét tidspunkt til et andet. Jeg kan end ikke genskabe et print hvor der fremkommer en sådan overskrift hverken total eller totalentreprise. Vi mener os uanset resultatet, ikke pligtige til aktivt at søge at fjerne sådanne overskrifter hvis de findes når de efter vores mening ikke krænker varemærker. Såfremt en domstol måtte nedlægge et konkret fogedforbud overfor en konkret krænkelse en konkret annonce først da må vi se os nødsaget til at konferere med Sedo Gmbh om udeladelse af disse ord/vendinger fra algoritmerne. Men på foreliggende grundlag vil det ikke ske, og vi mener ikke der er grundlag for det i nærværende klagesag om vores erhvervsmæssige anvendelse af total.dk. Afslutningsvis må jeg kategorisk afvise klagers påstand om at vi har ændret kodningen af total.dk eller påstanden at vi skulle have redigeret skærmprint. Det er en meget grov og fuldstændig udokumenteret beskyldning, og jeg anbefaler at klager anlægger sag ved domstolene for dokumentfalsk, såfremt man vitterlig tager det standpunkt. Igen vil jeg dog mene at det er klagers totale uvidenhed om IT/internettet som (igen) er på spil. Jeg kan se af klagers bilag, at klager angiveligt har anvendt browserens print funktion. Derimod har undertegnede anvendt screen capture (på Mac OS). [...] [...] I tillæg skal klager huske på, at vi ikke stopper med vores virksomhed, blot fordi vi modtager en klage. På den måde ville klagere jo kunne stække vores virksomhed, blot ved at indgive klager og betale et simpelt gebyr. Selvom nærværende sag verserer, vil vi fortsætte vores virksomhed, og reklamer og relevante links vil konstant blive opdateret. Jeg skal ikke gøre mig klog på det franske sprog, og kan således ikke gennemskue om ordet total er et begreb i det franske sprog eller mere særegent i Frankrig end i Danmark. Imidlertid må der være en grund til at klager ikke har registreret total.dk før os, og end ikke har vist interesse for domænet før end i de seneste år 15 år efter vores registrering. Jeg kan da forstå at klager har en veneration for domænet, på lige fod som med mere end 250 andre danske virksomheder har, hvor begrebet total indgår i firmanavnet men det giver ikke klager en særlig ret eller forrang over domænet total.dk. [...] Hvis et så tyndt klagegrundlag som klagers i nærværende sag skulle medføre at vi fratages vores total.dk, så vil det danne en praksis som vil konvertere det danske country-tld (.dk domænerne) til en veritabel slagmark om tabte navne og påståede rettigheder. I sidste ende vil det kun tilgodese de store og stærkere virksomheder som har midler og tid til at føre retssagerne, modsat de små 14

15 erhvervsdrivende og iværksætterne som os, som ikke konstant kan forsvare sig mod nye angreb konstrueret af advokater. [...] Således skal jeg anbefale at Nævnet afviser klagers påstand, og henviser klager til overfor domstolene at løfte bevisbyrden for de påståede enkeltbrud på varemærkelovgivningen, ved de hos os viste annoncer. Det omtalte bilag D indeholder en kopi af et skærmbillede, der viser en i Googles Gmail med emnet Total.dk, som indklagede tilsyneladende har sendt til sig selv, og som indeholder en tekst, hvori bl.a. optræder ord som bil, olie, oliefilter, franske olieselskaber og total. Det fremgår af skærmbilledet, at der vises fire annoncer, der især handler om bilsyn. Ved en søgning i Google den 24. september 2012 på total blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte fire søgeresultater omtale af klageren, mens de resterende 46 søgeresultater fremstod uden nogen forbindelse til sagens parter. Hovedparten af disse 46 søgeresultater vedrørte forskellige tredjemænds brug af betegnelsen total som en del af deres virksomhedsnavn eller forretningskendetegn, som f.eks. Total Bodyzone, Total Døre og Vinduer A/S, MS Total VVS A/S og Total-gruppen.dk ApS, Total Revision Vordingborg ApS, Total-Multiservice, Total Ejendoms Service ApS, Madsen Total Skilte A/S m.m.fl., mens de resterende søgeresultater især vedrørte en generisk brug af ordet total. Sekretariatet har konstateret, at klageren eller selskaber, der fremstår som forbundet med klageren, er registrant af domænenavnene total.com, total.de, total.co.uk, total.eu, total.no, total.asia, total.be, total.es, total.fr, total.it, total.me, total.mobi, total.nl, total.tel og total.us. Ved opslag på disse domænenavne den 24. september 2012 fremkom der enten en hjemmeside for klageren eller ingen hjemmeside. Sekretariatet har desuden konstateret, at domænenavnene total.se, total.fi, total.ch, total.at, total.biz, total.org og total.info fremstod som registreret af registranter uden forbindelse til klagerens koncern. Sekretariatet har ikke undersøgt registrantoplysninger for domænenavne under andre end de anførte top-level domæner. Sekretariatet har konstateret, at indklagedes domænenavnsportefølje under domænet (.dk) består af 113 fortrinsvis generiske domænenavn, og at indklagede har indgået en parkeringsaftale med sedo.com, for så vidt angår 105 af disse domænenavne. Indklagede har tidligere været indklaget for nævnet i sag j.nr , der vedrørte indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet access.dk. Klagen var indgivet af Access Advokater med påstand om, at domænenavnet access.dk skulle overdrages til denne virksomhed. Af sagsfremstillingen i denne sag fremgår bl.a. følgende: Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: [...] 15

16 Domænet access.dk er (blandt andre) erhvervet som del af min virksomhed [med] at etablere og drive internetbaserede virksomheder. Jeg har igennem mere end 10 år systematisk erhvervet domæner som fælles er kendetegnede ved: 1) IKKE at været købt til videresalg 2) IKKE at stride mod varemærker idet de alle er generiske begreber 3) IKKE at have karakter af typosquatting. Som eksempler på virksomheder som jeg har skabet enten alene eller i forening med andre enten i eller uden for selskabsregi er; - Help.dk som en af de mest kendt[e] håndværkerportaler for udenlandsk arbejdskraft - Booking.dk som er en dansk baseret hotel-booking virksomhed. [...] [...] Endvidere har indklagede anført: b) Omkring anvendelsen af domænet access.dk kan jeg oplyse at domænet er erhvervet til [ ] Access-databasekonsulenter og historisk har været anvendt til dette. Den dag i dag har Edimension Aps indtægter fra domænet på det grundlag, som dog aftager langsomt i efterspørgsel. Vi har derfor investeret circa programmeringstimer i en softwareløsning som lanceres på access.dk men jeg finder af konkurrencemæssige hensyn ikke at jeg på foreliggende grundlag vil oplyse yderligere detaljer om forretningsområdet, da nærværende klagesag vil ligge offentligt tilgængeligt når der foreligger en afgørelse. Imidlertid forventer jeg løsningen lanceret på det tidspunkt at en eventuel retssag om access.dk ville være blevet berammet. Da vil anvendelsen af domænet access.dk være åbenbar. [...] [...] Omkring registrantforholdene har indklagede i sin duplik anført, [ ]. Endvidere har indklagede bl.a. anført følgende: - Virksomheden Sedo GMBH som klager henviser til, og som bl.a. hoster vores reklameservices på domænet access.dk, har 2 forretningsområder. Dels bistår de personer eller virksomheder som ønsker at sælge eller købe et domæne - hvilket i sådanne [tilfælde] tydeligt bliver annonceret på domænet som er til salg (se bilag [D] vedr domænet advokatbistand.dk). MEN Sedo GMBH tjener langt størstedelen af sine penge på at være annonce-broker for personer/virksomheder med domæner med høje trafiktal, og som ønsker at sælge reklameplads til annoncører. Da E-dimension netop IKKE har vores domæner til salg, og samtidig ønsker at optimere vores annonceindtjening på bl.a. domænet access.dk, har vi indgået et samarbejde med Sedo GMBH som foruden annonceindtjening også tilbyder vigtig viden for os i forhold til hvilken virksomhed vi bør drive på et givent domæne på en given tid. En viden som vi ramte ved et rent tilfælde med virksomheden Help.dk som i 2005 blev landskendte på TV bl.a. for Nyhederne TV2 og DR Rabatten (Bilag [C]). 16

17 - Udover denne viden er annonceindtjeningen fra Sedo GMBH [et] vigtig forretningsområde for E- dimension, og vores sider er populære blandt brugerne som et supplement til f.eks. de gule sider eller Krak.dk. Tidligere eksempel (bilag [D]) Advokatbistand.dk rummer flere relevante reklamer for [advokatbistand] hvilket genererer annoncebaseret indtjening på lige fod med hovedparten af Internetbaserede virksomheder. - Klager bør endvidere notere sig at det er fuldt i overensstemmelse at købe og sælge internetdomæner, når blot dette ikke sker med videresalg for øje. Således køber Edimension fortsat domæner som passer i selskabets strategi, ofte til relativt høje priser. Der ses som udspring fra E-dimension ApS mange forskellige kombinationer af iværksættervirksomheder som har det fælles kendetegn, at kernen i vores strategi er at anvende generiske begreber som virksomhedsnavne og dermed domænenavne, som ikke krænker og ikke kan risikere at krænke 3.mands interesser, men som i kraft af deres meget let genkendelige navn opnår god brand-værdi og en uvurderlig PR-effekt som f.eks. help.dk gjorde i kraft af sin TV premiere i Klagenævnet traf afgørelse i sag den 16. december Der blev ved afgørelsen ikke givet Acces Advokater medhold i klagen. Klagenævnet lagde ved afgørelsen, som var baseret på en konkret interesseafvejning foretaget i medfør af domænelovens 12, stk. 1, bl.a. vægt på, at Acces Advokater ikke havde godtgjort, at deres interesser i domænenavnet væsentlig oversteg indklagedes interesser på afgørelsestidspunktet. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af en lang række varemærkerettigheder til betegnelsen TOTAL for bl.a. olieprodukter (klasse 4), tjenesteydelser i klasse 35 i form af detail- og engrossalg samt tjenesteydelser i klasse 37, herunder benzinstationsvirksomhed og biludlejning, at varemærket TOTAL ikke er en generisk betegnelse for disse varer og tjenesteydelser, at klagerens varemærke har eksisteret siden 1954, at klagerens varemærke i dag er et velkendt varemærke, at indklagede ikke har nogen rettigheder til betegnelsen TOTAL, at indklagede anvender domænenavnet total.dk for smøremidler, olie, olie- og mineraludvinding, biludlejning og salg af brugte biler og varer, at indklagede herved snylter på klagerens ældre og velkendte varemærke, at indklagede krænker klagerens varemærkerettigheder til betegnelsen TOTAL, at indklagede tillige overtræder markedsføringslovens 1 og 18 samt domænelovens 12, stk. 1, om god domænenavnsskik, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet total.dk, at indklagedes interesser således kan varetages mindst lige så godt gennem registrering og brug af et andet domænenavn, og at klageren har en væsentlig og beskyttelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet total.dk. 17

18 Indklagede har gjort gældende, at indklagede har erhvervet domænenavnet total.dk for mange år siden til brug for markedsføring af byggeydelser i totalentreprise, at domænenavnet total.dk består af et almindeligt ord i det danske sprog (og flere andre sprog), at betegnelsen total anvendes af et meget stort antal virksomheder i Danmark, at klageren ikke er kendt i Danmark under navnet TOTAL, at betegnelsen total således ikke særligt forbindes med klageren, at indklagede ikke har haft kendskab til klageren, at indklagede i dag anvender domænenavnet total.dk til at formidle annoncer, der leveres af SEDO GmbH, at indklagede ikke kan kontrollere annoncernes indhold, at klageren ikke har bevist, at de annoncer, der vises på indklagedes hjemmeside, er ulovlige, at indklagede ikke har modtaget en eneste henvendelse om at fjerne bestemte annoncer på total.dk med henvisning til konkrete varemærkerettigheder, at indklagede, hvis der måtte forekomme enkelte ulovlige annoncer, ikke kan gøres ansvarlig herfor, at klageren, hvis der måtte forekomme ulovlige annoncer, kan kontakte annoncørerne, Google og SEDO GmbH herom, at domænenavnet total.dk ikke er til salg, da indklagede har en reel interesse i fortsat selv at kunne benytte domænenavnet, og at klageren gennem flere år forgæves har forsøgt at true indklagede til at afstå domænenavnet total.dk til klageren. Nævnets bemærkninger: Nævnets formand har besluttet, at der er tale om en sag af principiel betydning, og nævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, jf. 13, stk. 4, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Klageren, som er en verdensomspændende olie- og gasproducent, driver virksomhed under navnet Total og er indehaver af en række danske og europæiske varemærkeregistreringer omfattende denne betegnelse. Klagerens varemærke nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, hvis stk. 1 og 2 er sålydende: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden 18

19 art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet." Betegnelsen total er imidlertid samtidig et almindeligt dansk ord, som er synonymt med fuldstændig eller komplet, og betegnelsen er derfor egnet til at signalere, at noget udgør en helhed eller omfatter alle de elementer eller dele, der skal til. Betegnelsen anvendes derfor også ofte i ordsammensætninger eller virksomhedsnavne, som har til formål at beskrive en samlet virksomhed, jf. f.eks. totalentreprise, totalrådgivning, totalkredit eller Total-gruppen. Sekretariatets undersøgelser tyder på, at betegnelsen total på nettet især anvendes i denne eller i sin rent generiske betydning, og at betegnelsen kun i mindre omfang forbindes med netop klagerens virksomhed. Domænenavnet total.dk som er identisk med klagers varemærke anvendes p.t. af indklagede på den måde, at det er stillet til rådighed for en af Sedo.com udviklet annonceportal, som omfatter en lang række varierende annoncer og links, som dels angår varer og tjenesteydelser, som er omfattet af klagerens varemærkeregistreringer, dels angår varer og tjenesteydelser, som ikke er omfattet af disse varemærkeregistreringer. Klagenævnet finder det på dette grundlag tvivlsomt, om indklagedes konkrete brug af domænenavnet "total.dk" skaber en sådan risiko for forveksling med klager eller klagers varemærke, eller signalerer en sådan sammenhæng mellem indklagede og klager over for den berørte kundekreds, at indklagede i hvert fald for nærværende krænker klagerens varemærkerettigheder. Selv om indklagedes brug af domænenavnet total.dk ikke krænker klagerens varemærkerettigheder, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens 12, stk. 1. Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s , bl.a. forudsat, at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det spiller i den forbindelse bl.a. en rolle, hvorledes et internet-domænenavn faktisk anvendes. Det hedder herom i forarbejderne bl.a.: Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan 19