Teenvolleyskoleturnering for 16 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teenvolleyskoleturnering for 16 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00"

Transkript

1 Teenvolleyskoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00

2 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises Der spilles Teenvolley Frokost 10.5 Holdene omfordeles. Der spilles Teenvolley 11.5 Fælles afslutning

3 Forberedelser Tjek at du har modtaget labels, klistermærker, stævnearktil klistermærker, vinderbold og evt. flexnet. Sørg for at have printet afviklingsmanual og kampskemaer. Sørg for at være der i rigtig god tid. Nogle klasser ankommer allerede en halv time før stævnestart. Vær sikker påat du ved, hvordan flexnettetsættes op. Læs vejledningen GRUNDIGT, sådu er tryg ved at være afvikler. En kande kaffe og evt. et stykke kage til lærerne er en god investering. Undersøg evt. om der er mulighed for lån af mikrofon og vær sikker på, at der er plads i hallen pådagen.

4 Velkomst Alle elever samles pågulvet foran dig, og du byder velkommen. Derefter fordeles klasserne, såder sidder en klasse påhver badmintonbane. Er der flere end 5 klasser sættes 2 klasser på samme bane påhver side af nettet. 7.A Nordre Skole 7.B Nordre Skole 8.A Østre Skole 8.B Østre Skole 8.A Vestre Skole 8.B Vestre Skole

5 Lærerne samles og instrueres 1 Mens klasserne sidder fordelt påbanerne, kalder du lærerne sammen og instruerer dem således 1. Hver lærer skal have en bane, som de er ansvarlig for under stævnet: Bane 1, 2, og. 2. Hver lærer modtager: Labels til den bane, som de er ansvarlig for Kampplan til den bane, som de er ansvarlig for Et ark med 2 klistermærker 1 kuglepen

6

7 Lærerne samles og instrueres 2 Instruktion af lærerne fortsat:. De skal nu gåtilbage til deres klasse og dele dem i de hold, som de har lavet hjemmefra. HUSK: Repeter, at 7.a Nordre Skole skal have hold, etc. Der skal ende med at være 16 hold.. Fortæl lærerne, at du om lidt vil give hvert hold et nummer, som svarer til den bane holdet efterfølgende skal gåud på. VIGTIGT: Pointer, at de først skal sætte labels på, når du har blandet holdene ud påbanerne.

8 Lærerne samles og instrueres Instruktion af lærerne fortsat: 5. Efter de har fordelt holdene i deres egen klasse skal de gå til den bane, som de er blevet ansvarlig for og fordele labels men ikke før holdene er blevet blandet. 6. Når de udleverer labels til et hold, skal banelederen notere påkampplanen, hvilken klasse holdet er fra. Eks. Rød: Østre Skole, 7.b. 7. Giv lærerne en kort instruktion i, hvordan pointsystemet virker. Fortæl dem, at de skal sætte kampene i gang efter kampplanen umiddelbart efter slutfløjtet ved hver kamp. Bed dem notere resultatet af hver kamp på kampplanen. 8. Bed lærerne afløse hinanden, såvidt det er muligt, fordi det kan være ret hektisk at ståsom baneleder.

9 Holdene fordeles Der er nu 16 hold spredt udover hallen. Du beder holdene om at huske det nummer, som du giver dem. Du starter fra en ende og giver hvert hold et nummer fra 1 til. Start med nummer 1, og når du når til nummer, starter du forfra med nummer 1. Du beder om ro og repeterer banenumrene fra 1-. Du beder holdene gåtil den bane, der er lig med det nummer, de lige har fået. De skal sætte sig i hold på den nye bane. Tjek at der er hold påhver bane. Er der ikke det, må du flytte rundt, sådet passer.

10 Labels Banelederne giver nu hvert hold påbanen en farve. Holdet får labels, der svarer til farven. Gør igen opmærksom på, at banelederne skal notere påkampplanen, hvilken klasse holdet tilhører. Påhver bane er der nu hold med farverne gul, blå, grøn og rød. Der er nu gået mellem 10 og 15 minutter

11 baner med hold 1 2

12 Introduktion af regler Saml eleverne omkring den midterste bane og vis spillet. Dette vil tage ca. 5-7 minutter. Du kan følge denne model, hvor du forklarer reglerne påteen 1

13 Teen 1 Regler 1/2 1. Vis banens afgrænsning og de tilladte slag. 2. Udvælg 2 tilfældige hold, og spillet vises med dem. Vis først, at de skal ståi en rombe 1 ved nettet, 1 ved baglinjen og 2 ved sidelinjerne. Hvis der er 5 påholdet, starter den ene som indskifter.. Der roteres, når bolden er død og i det tilfælde, at serverettenskifter. Ved rotation indskiftesen evt. indskifter. 5. Spilrytmen er 1. Berøringen modtages og skal være et volleyballslag 2. Berøringen gribes og kastes videre. Berøringen spilles over nettet og skal være et volleyballslag

14 Teen 1 Regler 2/2 6. Bolden skalspilles gange før den måspilles over nettet. 7. Start spillet med en valgfri serv fra baglinjen. NB! Spillere der har svært ved at serve, kan gåtættere pånettet. 8. Fortæl, at der tælles point ved runningscore. Dvs. at der er point ved alle bolde. 9. Banelederen tæller point og noterer resultatet på kampplanen, når tiden er gået.

15 Pointsystemet Før stævnet går i gang beskriver du pointsystemet. 1. Der skal findes en samlet klassevinder vha. stævnearket, der hænger påvæggen eller ligger pået bord. 2. Efter hver kamp uddeler banelederen 2 klistermærker. (2 til vinderholdet / 1 til hvert hold ved uafgjort).. Holdet sætter klistermærkerne påstævnearketud for sin klasse. Venstre kolonne udfyldes fra toppen og nedefter. Herefter fortsættes på næste kolonne.. Klassen, der slutter med flest udfyldte kolonner, har vundet.

16 Klistermærkeforklaring 1 Udfyld Stævne-arkeneinden stævnestart: Udfyld felterne Skole, Klasse og Antal hold. Streg rækker over, såantallet af brugbare rækker passer med antallet af hold i klassen. Hvis der er 6 hold i klassen, passer det med, at antallet af rækker ud for klassen er 6. Er der færre end 6 hold i klassen, skal du strege det antal, som er færre end 6. Det vil sige, at hvis der kun er hold, skal du strege de 2 nederste rækker, såderes kolonner kun er på felter. Se eksempel på næste side. Når holdene får udleveret klistermærkerne, skal de sætte dem på ud for deres klasse. Kolonnerne skal fyldes ud en af gangen, oppefra og ned. Når en kolonne er fyldt begyndes på den næste.

17 Klistermærkeforklaring 2 Blankt stævneark Udfyldt stævneark

18 Klistermærkeforklaring Stævnearkenehænges op i forlængelse af hinanden. Når det første ark er udfyldt, fortsætter klassen på det næste

19 Start kampene Spillerne skal nu gåtilbage til deres baner og banelederne sætter første kamp i gang: GUL mod BLÅ. Du kan regne ud, hvor lang tid en kamp skal vare, når første runde skal slutte kl Eksempel: Du har 60 minutter til de første 6 kampe. Hver kamp skal vare 10 minutter. Gårundt påbanerne og assister lærerne, hvor der er behov for det.

20 Frokostpause Der holdes pause i 20 minutter. Fortæl evt. om de regler, der er i hallen. Affald, kantine, mad i hallen etc. Lærerne skal regne ud, hvem der er blevet nr. 1, 2, og påbanen. I pausen udleveres til lærerne: 1 Kampplan for 2. runde

21

22 2. runde Efter frokost samles holdene påde baner, de før har spillet på. Banelederne placerer holdene efter 1. rundes resultat. Du beder alle, der er blevet nr. 1, om at gåtil bane 1, alle, der er blevet nr. 2, om at gåtil bane 2, etc.

23 Holdene placeret efter resultater B1 2 B 1 2

24

25

26

27 1 2 B

28 Kampstart Runde 2 Tjek at der er hold påhver bane. Instruer holdene fælles således: Glem alt om farverne påjeres label. Banenummeret påjeres label er nu jeres holdnummer. Der hvor der før stod Bane1, betyder nu Hold1. Det vil sige, at Bane 1 spiller mod Bane 2 i første kamp. Bed banelederne om at notere, hvilken klasse hold 1 tilhører, hold 2 tilhører etc. Kampene sættes i gang efter den nye kampplan. Du kan igen regne ud, hvor lang tid kampene skal vare, for at I kan være færdige kl

29 Afslutning Når sidste kamp er slut kl samles alle elever og lærere omkring dig. Bed dem sidde på gulvet. Nu skal der kåres en vinderklasse. Tæl kolonnerne op imod hinanden. Start med klassen med færrest og slut af med at kåre den med flest, som vinderklassen. Overræk en bold til vinderne. Du takker for et godt stævne og fortæller, hvor dygtige de er. Sig tak til lærerne for deres hjælp. Fortæl om træningsmuligheder i den lokale klub. Uddel evt. flyers til eleverne.