DeLaval software og online service Brugsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeLaval software og online service Brugsbetingelser"

Transkript

1 DeLaval software og online service Brugsbetingelser Brugsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for rettigheder til og brug af hver DeLaval-software (herunder, uden begrænsning, mobile applikationer) og DeLaval online service (f.eks. software som en service ), samt al dokumentation og data, som gøres tilgængeligt eller genereres via eller i forbindelse med en sådan software eller service. Hver af en sådan software eller online service bliver, sammen med den dokumentation og de data, der gøres tilgængelige eller genereres via eller i forbindelse med softwaren eller servicen, kaldt en Service i disse betingelser. Ved at aktivere, installere eller bruge enhver Service accepterer du - og enhver person eller juridisk enhed på hvis vegne, du agerer (hver især refereret til som Dig/Du ) - at følge og være bundet af disse Betingelser. Hvis Du ikke er enig i Betingelserne, eller hvis Du ikke er autoriseret til at acceptere, må Du ikke aktivere, installere, bruge eller på anden vis udnytte Servicen. Hvis Du ikke er enig i Betingelserne, kan Du annullere det seneste køb af enhver licens eller abonnement på Servicen, som du har foretaget hos DeLaval (som defineret nedenfor) eller DeLavals autoriserede distributør. Din ret til at annullere udløber efter 30 kalenderdage efter aktivering eller installation af den version af Servicen, som et sådant køb relaterer til, eller 60 kalenderdage efter købet, afhængigt af hvilket af disse to forhold, der kommer først. Øjeblikkeligt efter annulleringen skal Du ophøre med al brug af sådanne versioner, og - hvis relevant - fjerne alle kopier, hele eller delvise, af sådanne versioner fra Dit system(-er) og returnere alle leverede fysiske medier (f.eks. USB-drev), som indeholder sådanne kopier. 1. DATA OG FORTROLIGHED Servicen kan udtrække data fra enhver software, service, system eller produkt, som håndteres eller overvåges af Servicen, og automatisk overføre sådanne data til - eller gøre data tilgængelige til fjernindsamling af - DeLaval International AB, selskabsnummer , P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE Tumba, Sverige ( DLI ) eller enhver anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen (som defineret nedenfor). Andre data kan også blive indsamlet eller dannet i forbindelse med Servicen. Dit privatliv er vigtigt for DLI. Læs venligst DeLaval Software og online service data- og fortrolighedserklæring (tilgængelig til download og udskrivning på som beskriver, hvornår, hvordan og til hvilket formål data bliver behandlet (f.eks. indsamlet, genereret, tilbageholdt, anvendt, gengivet, kombineret, ændret og udgivet) i forbindelse med Servicen. Ved at aktivere, installere eller bruge Servicen giver Du samtykke til databehandlingen (herunder, uden begrænsning, data om Dig), som den er beskrevet i DeLaval software og online service data- og fortrolighedserklæring (herunder, uden begrænsning, dataoverførsel til Den Europæiske Union), og giver DeLaval Holding AB og alle juridiske enheder direkte eller indirekte styret af DeLaval Holding AB ( DeLaval-koncernen ), f.eks. DLI, Lattec I/S og DairyDataWarehouse B.V., evig, licensafgiftsfri, overførbar, underlicensbar og verdensomspændende licens til at behandle dine brugerspecifikke data (som beskrevet nedenfor) som beskrevet i erklæringen. Hvis nogen del af samtykket tilbagetrækkes, kan Du muligvis ikke bruge bestemte funktionaliteter i Servicen. 2. ETABLERING AF KONTRAKT Ved at erklære dig enig i disse Betingelser, indgår Du en aftale med den juridiske enhed i DeLaval-koncernen, der er ansvarlig for salg i det land eller område, hvor du er lokaliseret ( DeLaval ); gå ind på for at identificere den juridiske enhed, der er ansvarlig for dit land eller område. De andre juridiske enheder i DeLaval Group (f.eks. DLI) er ikke parter i disse Betingelser, men er tildelt bestemte rettigheder, som beskrevet heri. 3. MOBILE APPLIKATIONER TIL APPLE IPHONE ETC. I det omfang Servicen er en mobil applikation, som er gjort tilgængelig for dig til download via App Store -servicen fra Apple Inc., eller dennes datterselskaber, vil Licensed Application End User License Agreement udgivet af Apple Inc. ( være styrende for rettighederne til brug af mobil-applikationen i stedet for afsnit 4 til 20 i Betingelserne. Afsnit 21 (Gældende lov og tvister) i Betingelserne skal altid være styrende for gældende lov og proceduren for tvister. 4. LICENS Hvert individ eller juridisk enhed, som lovligt er tildelt adgang til en gyldig licensnøgle/-kode til, eller kopi af denne, Servicen ved en aftale mellem individet eller enheden og DeLaval eller DeLavals autoriserede distributør (enhver sådan person eller enhed, en Licenshaver ) tildeles Licensen beskrevet nedenfor. Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017 Side: 1 af 5

2 Licenshaver har en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, overføres, eller gives underlicens til, til at aktivere/installere og bruge den leverede kopi(-er) af Servicen, men udelukkende til Servicens tilsigtede formål og udelukkende til Licenshaverens interne forretningsaktiviteter, og underlagt Licenshaverens accept og overholdelse af disse Betingelser og betaling af relevant licens og/eller abonnementsafgifter, samt andre restriktioner som specificeret i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura ( Licensen ). Medmindre andet er angivet i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura er Licensen begrænset til brug i forhold til et sted. Ydermere, hvis Servicen er leveret indlejret i, eller installeret i, et apparat, er Licensen begrænset til brug sammen med et sådant apparat, og Servicen må ikke installeres i eller kopieres til andre apparater (undtaget hvis dette eksplicit er lovpligtigt). Hvis Servicen på anden måde er tilsigtet lokal installation, er Licensen begrænset til installation og brug af Servicen på et mobilt apparat, computer eller computerserver, medmindre andet er specificeret i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura. Licenshaveren må give vedkommendes medarbejdere, repræsentanter, underleverandører og agenter lov til at bruge Softwaren på dennes vegne i henhold til Licensen, men er ansvarlig for alle handlinger og udeladelser fra sådanne personer (uanset om de er autoriseret eller ikke), som var det handlinger og udeladelser af Licenshaveren selv. Licensen ophører ved udløbet af licensen eller abonnementsperioden specificeret i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura (hvis relevant), eller i tilfælde af Licenshavers ret til at bruge Servicen bliver tilbagetrukket under afsnit 10 (Frakendelse og tilbagekaldelse). Hvis der ikke er specificeret nogen licens- eller abonnementsperiode, kan både DeLaval og DLI afslutte Licensen på ethvert tidspunkt. Ved ophør at Licensen, skal Licenshaver øjeblikkeligt ophøre med at bruge alle versioner af Servicen (undtaget brugerspecifikke data) for hvilke Licensen gælder, og, hvis relevant, ødelægge alle kopier, hele eller delvise, af sådanne versioner. 5. ETISKE REGLER Du må ikke bruge Servicen (undtaget brugerspecifikke data) uden for gyldighedsområdet for en gældende Licens. Desuden, må Licenshaveren kun bruge Softwaren i overensstemmelse med disse Vilkår og gældende love og bestemmelser, og må ikke på anden vis gøre brug af Servicen. Uden begrænsning af det forudgående skal der særligt gøres opmærksom på, at Du ikke må (undtaget som udtrykkeligt tilladt i Betingelserne eller lovpligtigt): (a) distribuere eller på anden vis gøre nogen del af Servicen tilgængelig til nogen tredjepart; (b) gengive, skabe afledte arbejder af, ændre, adskille, dekompilere eller foretage reverse engineering af nogen del af Servicen; (c) omgå enhver teknologisk forholdsregel mod uautoriserede handlinger (f.eks. forholdsregler, som begrænser adgang til rådata opbevaret af Servicen); eller (d) bruge Servicen på en måde, der er krænkende eller stødende eller muligvis kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Servicen eller enhver tilknyttet software, service, system eller produkt. DeLaval forbeholder sig ret til at indlejre mekanismer i Servicen til overvågning af brug af Servicen og til at kontrollere overholdelse af disse Vilkår. 6. REGISTRERING OG BRUGEROPLYSNINGER Til brug af alle eller specifikke dele af Servicen kan det blive nødvendigt for dig at registrere en konto. Du skal sikre, at alle oplysninger, som afgives i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og præcise, og Du skal opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger (f.eks. din -adresse). Alle overdragne eller oprettede brugeroplysninger (f.eks. licenskode, brugernavn og adgangskode) til brug med Servicen skal opbevares fortroligt af dig, og Du må ikke åbenbare dine brugeroplysninger til nogen tredjepart eller på anden måde give tredjepart adgang til Servicen (undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår). Hvis Du har grund til at tro, at en tredjepart har fået uautoriseret adgang til dine brugeroplysninger eller til Servicen, skal Du omgående give DLI besked. 7. EJERSKAB Underlagt licensen, som den er beskrevet i afsnit 1 (Data og Fortrolighed), ovenfor, påberåber hverken DeLaval, DLI eller nogen anden enhed i DeLaval-koncernen sig noget ejerskab af data, som Du har indført i Servicen, eller som Servicen danner specifikt til dig og dine specifikke forhold ( Brugerspecifikke data ), og disse Betingelser skal ikke begrænse dine rettigheder til brug af sådanne Brugerspecifikke data. For at undgå tvivlstilfælde: Brugerspecifikke data omfatter ikke data, der er i DeLaval-koncernens varetægt, uafhængigt af din brug af Servicen, eller som leveres som del af, eller i forbindelse med, aktiveringen eller installationen af Servicen. Undtaget Brugerspecifikke data; DLI (eller, hvis gældende, dennes søsterselskaber eller licensgivere) ejer og beholder alle rettigheder, adkomster og interesser i og til alle varemærker, handelsbetegnelser, patenter, copyrights, beslægtede rettigheder, knowhow og anden immateriel ejendom og rettigheder til immateriel ejendom (uanset om nogen af dem registreret eller ikke, og herunder applikationer til registrering af disse) i eller relateret til Servicen. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i Betingelserne, er forbeholdt DLI (eller, hvis relevant, dets søsterselskaber eller licensgivere). Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017 Side: 2 af 5

3 8. VEDLIGEHOLDELSE For at undgå tvivl - undtagen i det omfang det eksplicit er aftalt skriftligt - har hverken DeLaval, DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen nogen forpligtelse til at yde support, vedligeholdelse eller anden service relateret til Servicen. 9. SKADESLØSHOLDELSE Du skal yde erstatning og holde DeLaval-koncernen skadesløs mod alle former for erstatningsansvar, krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), som pådrages, eller som gøres til genstand for, som resultat af enhver overtrædelse af disse Vilkår eller enhver form for forsømmelighed fra din side, herunder alle krav eller påstande foretaget af en tredjepart som følge af adgang til eller brugen af Servicen, overtrædelse af disse Vilkår, krænkelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder eller enhver anden rettighed fra en person eller juridisk enhed, af dig eller tredjepart, som bruger din service-konto eller brugeroplysninger til Servicen. 10. FRAKENDELSE OG TILBAGEKALDELSE DLI kan til enhver tid frakende dine rettigheder til brug af Servicen (eksklusiv Brugerspecifikke data), hvis du ikke har betalt gældende licens eller abonnementsafgifter til din brug af Servicen, eller hvis - efter DLIs rimelige skøn: (A) Du har krænket Betingelserne; eller (b) din brug af Servicen udgør en trussel for Servicens sikkerhed eller funktionalitet eller tilknyttet eller tilsluttet software, service, system eller produkt. Du får besked om frakendelsen. Desuden, hvis årsagen til frakendelsen på rimeligvis kan rettes, foretager DLI rimelige foranstaltninger for at genoprette din brugsret til Servicen straks efter, at DLI har fastslået, efter eget skøn, at årsagen til frakendelsen er rettet. DLI kan permanent tilbagetrække in brugsret til Servicen (undtaget Brugerspecifikke data), hvis årsagen til frakendelsen ikke på rimelig vis kan rettes, eller hvis frakendelsen ikke er rettet indenfor 30 dage efter DLI har givet første meddelelse herom. Ydermere, hvis nogen del af Servicen bliver hostet (vært) eller på anden vis administreret af - eller på vegne af enhver enhed i DeLaval-koncernen (f.eks. som online service) - kan den del af Servicen suspenderes eller tilbagekaldes på ethvert tidspunkt, medmindre Licenshaveren har betalt en specifik afgift for brug af den del af Servicen i en bestemt og begrænset periode (f.eks. Årligt), og den periode ikke er udløbet. 11. SERVICENIVEAUAFTALE (SLA) Servicen kan, hvis og i et omfang specificeret på - eller på anden vis udtrykkeligt skriftligt aftalt - være underlagt en serviceniveauaftale eller lignende ordning ( SLA ). Ud over begrænsningerne i SLA, skal SLA kun gælde for de dele af Servicen, som er hostet (vært) eller på anden vis administreret af - eller på vegne af enhver enhed i DeLaval-koncernen - og skal ikke gælde i det omfang opfyldelsen (af SLA) forhindres af eller nogen andre omstændigheder uden for DeLavals rimelige kontrol. Endelig, hvis SLA berettiger Licenshaveren til fastlagte skadeserstatninger eller bod, skal sådanne skadeserstatninger eller bod være Licenshaverens eneste og eksklusive retsmiddel for bruddet, som skadeserstatningerne eller bod henfører til. 12. BEGRÆNSET GARANTI Til Licenshaverens gode garanterer DeLaval, at den sidst leverede version af Servicen i alle materielle henseender er i stand til at yde de funktioner og funktionaliteter, som er overordnet beskrevet i Servicedokumentationen udstedt af DeLaval-koncernen ved udgivelsen af den relevante version af Servicen, underlagt afsnit 10 (Frakendelse og tilbagekaldelse) og 15 (Opdateringer og ændringer), og forudsat at den relevante Licens forbliver gyldig, samt at den relevante Service er korrekt aktiveret/installeret i henhold til dokumentationen. Garantien udløber: (A) i det omfang Servicen er leveret indlejret i - eller installeret ind i - et apparat, eller på anden vis tilsigtet installeret lokalt, 90 kalenderdage efter datoen, hvor den relevante version af Servicen bliver stillet til rådighed for Licenshaveren på et fysisk medie via elektronisk download eller på anden vis; og (b) ellers 90 kalenderdage efter datoen for det første tilfælde af bruddet. Hvis bruddet på garantien skriftligt bliver meddelt af Licenshaveren før udløbet af garantien, vil DeLaval (eller dets autoriserede distributør) forsøge at udbedre bruddet. Hvis DeLaval ikke udbedrer - eller ikke kan udbedre - bruddet inden for rimelig tid, er Licenshaveren berettiget til, som eneste og eksklusive retsmiddel, at opsige Licensen og modtage en pro rata tilbagebetaling for alle ubrugte dele af licensen eller seneste abonnementsbetaling foretaget af Licenshaveren for den specifikke version af Servicen, for hvilken garantikravet henfører til; en sådan tilbagebetaling foretages af den juridiske enhed, som oprindeligt havde rettigheden til at modtage betaling af sådanne afgifter. Tilbagebetalingen er betinget af fjernelse af alle kopier, hele eller delvise, af den relevante version af Servicen fra Licenshaverens system(-er) og returnering af alle leverede, fysiske medier (f.eks. USB-drev) indeholdende sådanne kopier. Hverken DeLaval eller nogen af dens godkendte distributører har noget ansvar for Servicen undtaget for det, der er specificeret i dette afsnit ((Begrænset garanti), og, hvis relevant, afsnit 11 (Serviceniveauaftale) og ellers udtrykkeligt, skriftligt aftalt. Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017 Side: 3 af 5

4 13. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR Undtaget som udtrykkeligt dækket i afsnit 11 (Serviceniveauaftale) og 12 (Begrænset garanti), og i det maksimale omfang det tillades ved gældende lov, leveres Servicen som den er og som tilgængelig uden nogen garanti, udtrykkelig, implicit eller på anden måde, når det gælder adgang, kvalitet, egnethed eller nøjagtighed af Servicen og med alle garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst til eller ikkekrænkelse udtrykkeligt fralagt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver skade eller personskade som følge af forsømmelse eller udeladelse af enhver juridisk enhed i DeLaval-koncernen, fra computervirus o.lign., mod telekommunikationsfejl eller uautoriseret adgang til eller brug af dine oplysninger gennem tyveri eller andre måder. Hverken DeLaval, DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig for kriminel, skadevoldende eller forsømmelig handling eller udeladelse af enhver tredjepart, som kan påvirke Servicen. Hverken DeLaval; DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig under kontrakt, skadevoldende handling, stringent ansvarsområde, forsømmelse eller anden juridisk teori for skader eller tab (uanset om det er direkte, indirekte, tilfældig, særlig, straffende, påfølgende eller anden skade eller tab), herunder profit- og datatab, eller for nogen omkostning eller udgift, der opstår ud af eller i forhold til Betingelserne eller brug eller manglende evne til at bruge alle eller dele af Servicen, selvom det er oplyst, at der er en mulighed for en sådan skade, tab, omkostning eller udgift. Alle former for potentielle ansvarsområder af denne karakter frasiges hermed af dig i det maksimale omfang, gældende lovgivning tillader det. Intet krav eller handling, uanset form, der opstår som følge af - eller med relation til - Betingelserne, Servicen eller manglende evne til at bruge alle eller dele af Servicen, kan fremsættes af dig mere end et år efter årsagen til kravet eller handlingen opstod. Begrænsningerne af ansvarsområde, som defineret ovenfor i dette afsnit, gælder ikke i det omfang det relevante tab eller skade er forårsaget med vilje (forsætlig urigtig adfærd) eller med hensynsløs tilsidesættelse af konsekvenserne af handlingen (grov uagtsomhed). Desuden er der intet i disse Vilkår, der begrænser eller udelukker noget ansvar for svindel eller forkert fremstilling, for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelse eller for noget andet ansvar, som ikke er begrænset eller udelukket under gældende lov. 14. TREDJEPARTS SOFTWARE OG SERVICES Servicen kan indeholde eller have indlejret software og services fra tredjepart, som er godkendt i separate vilkår og betingelser, som yderligere specificeret i Servicens specifikationer, dokumentation eller "readme" eller meddelelsesfiler. Ud over disse Vilkår, skal Du overholde sådanne separate vilkår og betingelser for at få lov til at bruge Servicen. Servicen kan linke til tredjeparts hjemmesider eller services. Hverken DeLaval, DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig for sådanne hjemmesider eller for andre varer eller services, som tilbydes via - eller i forbindelse med - sådanne hjemmesider eller services. 15. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER DeLaval eller DLI kan lejlighedsvis, efter eget skøn, gøre opdateringer, som erstatter eller supplerer Servicen, tilgængelige. Med din godkendelse (f.eks. via indstillinger i Servicen) kan sådanne opgraderinger og opdateringer fjerninstalleres på dit system uden forudgående varsel. Ydermere, hvis nogen del af Servicen bliver hostet (vært) eller på anden vis administreret af - eller på vegne af enhver enhed i DeLaval-koncernen (f.eks. som online service) - kan den del af Servicen altid blive opgraderet eller opdateret uden forudgående varsel, med den undtagelse at Licenhaveren får besked om alle materielle ændringer, hvis Licenshaveren har betalt en specifik afgift for brug af den del af Servicen i en bestemt og begrænset periode (f.eks. årligt), og den periode ikke er udløbet. Disse betingelser skal være styrende for alle tidligere og nuværende versioner af Servicen, medmindre sådanne versioner bliver ledsaget af separate vilkår, i hvilket tilfælde de vilkår vil være gældende. DeLaval kan lejlighedsvis, efter eget skøn, foretage ændringer af disse Vilkår. Du får besked om, at Vilkårene er ændret, og at din fortsatte brug af Softwaren efter en sådan meddelelse udgør din accept af ændringerne, som træder i kraft på datoen for den fortsatte brug. 16. MEDDELELSER Meddelelser til DeLaval eller DLI angående disse Vilkår kan sendes med brev til adressen beskrevet i indledningen i en konvolut påtegnet DeLaval Software and Online Service Terms of Use med att.: Legal Affairs. Meddelelser til dig kan annonceres i Servicen eller sendes via post eller til din registrerede postadresse eller til enhver postadresse eller -adresse, som Du har oplyst eller brugt i forbindelse med Servicen eller i kommunikation med DeLaval-koncernen eller en af dens autoriserede distributører. Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017 Side: 4 af 5

5 17. ALLE VILKÅR Disse Vilkår definerer hele omfanget af forpligtelser og ansvarsområder for DeLaval-koncernen i forbindelse med Servicen, og enhver og alle forpligtelser og ansvarsområder, der er givet ved lov og som kan udelukkes, er herved udelukket. Repræsentationer, løfter og betingelser relateret til Servicen, men ikke eksplicit beskrevet i disse Vilkår, er ikke bindende for DeLaval-koncernen. 18. ADSKILLELIGHED Hvis nogen betingelser i disse Vilkår viser sig at være ugyldige eller uden retskraft, skal de tilbageværende betingelser forblive gældende, og en sådan betingelse skal erstattes med en anden betingelse, der er konsistent med formålet og hensigten med disse Vilkår. 19. OVERDRAGELSE Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre noget rettighed eller forpligtelse i disse Vilkår uden forudgående, skriftligt samtykke fra DeLaval. DeLaval kan tildele og overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til enhver anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen. De rettigheder, som tildeles DeLaval, DLI og andre juridiske enheder i DeLaval-koncernen, skal frit kunne overdrages. 20. OVERSÆTTELSER Den engelsksprogede version af disse Vilkår er den eneste bindende version, uanset om oversættelser til andre sprog er gjort tilgængelige. Hvis der er modstrid eller uoverensstemmelser mellem den engelsksprogede version og en oversættelse, er det den engelsksprogede version, som råder. Den engelsksprogede version er tilgængelig og kan downloades og udskrives fra GÆLDENDE LOVE OG TVISTER Disse Vilkår (herunder denne klausul) og alle kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår herfra eller i forbindelse hermed (herunder Licensen), er styret af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Sverige, eksklusiv dets lovkonfliktregler. Enhver tvist, strid eller påstand, der opstår ud af eller i forbindelse med disse Vilkår eller enhver anden kontraktlig eller ikke-kontraktlig forpligtelse, der opstår herfra eller i forbindelse hermed, eller brud, ophør eller ugyldighed heraf, skal endeligt fastlægges ved mægling i overensstemmelse med mæglingsreglerne fastlagt af mæglingsinstituttet ved Stockholms handelskammer. Stedet for mæglingen skal være Stockholm, Sverige. Sproget, der anvendes ved mæglingsprocedurerne, er engelsk, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Mæglingsprocedurerne og information og dokumentation, som fremstilles i forbindelse med mæglingen, skal holdes fortroligt mellem alle involverede parter. Uagtet ovenstående er DeLaval-koncernen altid berettiget til at anmode domstole og myndigheder i enhver kompetent jurisdiktion om at håndhæve DeLavalkoncernens immaterielle rettigheder og/eller sikre betaling af udestående betalinger, samt at søge påbud/forbud eller andre midlertidige tiltag. Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017 Side: 5 af 5

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere