Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED"

Transkript

1 Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

2 Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Engelsk original godkendt: 3/15. Godkendt til oversættelse: 3/15. Oversættelse af My Foundation: Principles, Skills, Habits. Danish

3 MIT FUNDAMENT Lær og efterlev disse principper, evner og vaner. De fører til åndelig og timelig selvhjulpenhed. Indledning....2 Kom godt i gang...3 1: Udøv tro på Jesus Kristus...4 2: Klog anvendelse af tiden...6 3: Vær lydig : Administrer penge : Arbejde: Tag ansvar : Løs problemer : Bliv ét, arbejd sammen : Kommuniker: Anmod og lyt... 18»Selvhjulpenhed er et produkt af vores arbejde Vores fremgang i dette storslåede arbejde afhænger af, hvor godt vi forstår, og hvor grundigt vi efterlever disse guddommeligt inspirerede velfærdsprincipper.«se THOMAS S. MONSON,»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3 9: Hold ud : Vis retskaffenhed : Søg viden og uddannelse : Fasthold fokus, modtag ordinancer Sidste aktivitet: Gå fremad og tjen... 28

4 INDLEDNING Kære brødre og søstre Herren har sagt:»det er min hensigt at sørge for mine hellige«(l&p 104:15). Denne åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han vil sørge for timelige velsignelser og åbne døren til selvhjulpenhed, som er vores evne til at sørge for livets nødvendigheder til os selv og vores familie. Dette hæfte Mit fundament er lavet for at hjælpe medlemmer af Kirken med at lære og udøve principperne om tro, uddannelse, hårdt arbejde og tillid til Herren. Hvis du tager disse principper til dig og efterlever dem, vil du bedre være i stand til at modtage de timelige velsignelser, som Herren har lovet. Vi opfordrer dig til flittigt at studere og anvende disse principper og undervise din familie i dem. Når du gør det, vil du blive velsignet. Du vil lære, hvordan du skal handle på din vej mod større selvhjulpenhed. Du vil blive velsignet med mere håb, fred og fremgang. Vær forsikret om, at du er et barn af vor Fader i himlen. Han elsker dig og vil aldrig svigte dig. Han kender dig og er parat til at skænke dig selvhjulpenhedens åndelige og timelige velsignelser. Med kærlig hilsen Det Første Præsidentskab 2

5 10/22/13 10:15 AM Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner KOM GODT I GANG fordrer især unge og unge voksne uge deres egne familienavne eller på forfædre til medlemmer i deres ed eller stav i deres tempeltjeneste. ømmeledere bør sikre, at unge og amilier bliver bekendt med læren vende deres hjerte til deres fædre lsignelserne ved tempelbesøg.«rev fra Det Første Præsidentskab, 8. okt Overvej: Læs: Læs: Læs: Min Slægt Beretninger, der bringer os sammen Hvorfor ønsker vor himmelske Fader, at jeg skal være selvhjulpen? Når vi bliver selvhjulpne, hvordan bliver vi så ligesom ham? Læs sammen med gruppen brevet fra Det Første Præsidentskab (på side 2) og præsident Monsons udtalelse (til højre). Hvilke løfter bliver der givet i disse budskaber? Hvad er din pligt? Læs Lære og Pagter 29:34 (til højre). Hvad lærer du af Lære og Pagter 29:34 om at gå i skole, få et job eller starte en virksomhed? Hvorfor er det så vigtigt at forstå denne sandhed? Mit fundament er en vigtig del af selvhjulpenhedsgruppemøderne. Gruppemedlemmer, der kommer til møderne og holder deres forpligtelser, vil være kvalificerede til at modtage et diplom fra LDS Business College. Slå op på side 29 for at se kravene til at modtage et diplom. I princip 12 i Mit fundament taler vi om vigtigheden af tempelordinancer og deres forbindelse til selvhjulpenhed. Sammen med vores familie kan vi begynde at forberede os nu på den lektion. Lad os begynde vores slægtshistorie ved at bruge hæftet Min slægt: Beretninger, der bringer os sammen. Vi vil styrke alle dele af vores liv, når vi ærer vore pagter og hjælper med at bringe velsignelser til vore forfædre.»selvhjulpenhed er nødvendig for vores åndelige såvel som timelige velbefindende Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «Se THOMAS S. MONSON,»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3»For mig er alle ting åndelige, og ikke på noget tidspunkt har jeg givet en lov, som var timelig.«l&p 29:34 Tip til formidleren Stol på materialet. Følg oplægget. Administrer tiden effektivt. 3

6 Week 3 1 UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS Overvej: Se: Læs: Hvordan vil min tro på Jesus Kristus påvirke min selvhjulpenhed?»udøv tro på Jesus Kristus«(tilgængelig på srs. lds. org. Hvis du ikke har adgang til videoen, så læs manuskriptet på næste side). Hvad kan du gøre for at udøve tro på Jesus Kristus, og som vil hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen? Læs Lære og Pagter 104:15 (til højre). Vælg en udtalelse herunder og læs den for dig selv. Tænk over, hvordan du kan anvende skriftstedet, når du prøver at være selvhjulpen. Tal med gruppen om dine overvejelser.»og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit.«l&p 104:15 SKRIFTSTEDER OM TRO I PRAKSIS Fordi Daniel ikke ville holde op med at bede, blev han smidt i løvekulen, men»gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab [og] han havde [ikke] lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud.«Daniel 6:23-24 (se også vers 17-22)» Alt er muligt for den, der tror han blev som død Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.«markus 9:23, (se også vers 17-22, 24-25)»Anråb for flokkene på jeres marker, for at de må forøges.«alma 34:25 Herren gav Lehi Liahona, så den kunne lede hans familie, og»den virkede for dem i forhold til deres tro på Gud [Når] de blev lade og glemte at udøve deres tro og flid havde [de] ingen fremgang på deres rejse.«alma 37:40-41»Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelser uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.«Malakias 3:10 Under en hungersnød bad profeten Elias en enke om at give ham hendes sidste mad. Profeten Elias lovede hende, at Herren på grund af hendes tro ville sørge for mad til hende, og maden slap aldrig op. Se 1 Kongebog 17»Han gav dig manna at spise [i 40 år] for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.«5 Mosebog 8:3 Skriv to måder, hvorpå du kan udøve tro på Jesus Kristus: Forpligt dig: Tænk i løbet af ugen over resten af udtalelserne og skriftstederne ovenfor og forpligt dig til at gøre følgende: Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i at udøve tro på Jesus Kristus. Undervis din familie i dette princip. 4

7 UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript i stedet. De går ud i floden handling. Så følger kraften vandet deler sig. ÆLDSTE BEDNAR: At handle er at udøve tro. Israelitterne bærer pagtens ark. De kommer til Jordanfloden. De bliver lovet, at de kan krydse den på tør grund. Hvornår deler vandet sig? Da deres fødder er våde. Vi tror ofte:»ok, jeg får denne fuldkomne forståelse, og så kan jeg forandre mig og blive til det, jeg gør.«jeg vil hævde, at vi har nok til at gå i gang. Vi har en fornemmelse af den rigtige retning. Tro er et princip princippet om handling og kraft. Virkelig tro fokuserer på Herren Jesus Kristus og fører altid til handling. (David A. Bednar,»What Must I Do?«, lederskabsvideo, 2014; David A. Bednar, se»søg lærdom gennem tro«, tale til CESlærere, 3. feb. 2006, lds. org/ media -library)»i det fjortende kapitel i Anden Mosebog [forbandede] israelitterne Moses for at have ført dem tilsyneladende ulogisk til Det Røde Hav [fordi man ikke kunne slippe væk]. Da de stod ved Det Røde Hav med faraos hær efter sig, forventede de ikke at se, at der blev skabt en snæver sti, hvis lige aldrig tidligere var blevet skabt. Men det skete!«neal A. MAXWELL,»On the Straight and Narrow Way«, New Era, aug. 1971, s. 42 5

8 Week 3 2 KLOG ANVENDELSE AF TIDEN KLOG ANVENDELSE AF TIDEN Overvej: Se: Hvorfor er tid en af Guds største gaver?»tidens gave«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad lærte du af søster Benkosi? Her er fem trin, som du kan gennemgå hver dag for at bruge din tid fornuftigt. Læs dem allesammen. Gjorde søster Benkosi disse ting? ❶ SKRIV OPGAVERNE NED Lav hver morgen en liste over dine opgaver. Tilføj navne på personer, du kan hjælpe. ❷ BED Bed om vejledning. Lyt. Forpligt dig til at gøre dit bedste. ❸ PRIORITER Nummerer dine topprioriteter. Skriv»1«foran den vigtigste opgave, skriv»2«foran den næste og så videre. ❹ SÆT MÅL, HANDL Lyt til Ånden. Sæt mål. Arbejd hårdt. Start med den vigtigste opgave og gå så gennem listen. ❺ RAPPORTÉR Rapportér hver aften til vor himmelske Fader i bøn. Stil spørgsmål. Lyt. Mærk hans kærlighed. Omvend dig. Forpligt dig: Gå i gang nu. Skriv i dette hæfte eller på et løst stykke papir. Udfør trin 1: Skriv dine opgaver for i morgen ned. Det bør være vigtige opgaver i forbindelse med dit arbejde, dine studier, Kirken eller din familie ikke bare daglige pligter. Udfør trin 2 og 3. Udfør trin 4 og 5 i morgen. Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i disse trin for at bruge din tid mere fornuftigt. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve det tidligere princip.»for se, dette liv er tiden for menneskene at berede sig til at møde Gud, ja, se dette livs dag er dagen for menneskene at udføre deres arbejde.«alma 34:32 Tip til formidleren Når gruppens medlemmer har spørgsmål, hjælp dem da til selv at finde svar. 6

9 TIDENS GAVE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. KOFI: Hej søster Benkosi. Hvordan har du det? SØSTER BENKOSI: Har du det godt, Kofi? KOFI: Åh, søster Benkosi. Jeg har så travlt. Jeg skal arbejde, tjene og hjælpe min familie og så har jeg også fodbold. Jeg har ikke tid nok! SØSTER B.: Kofi, du har al den tid, du skal bruge. KOFI: Hvad? SØSTER B.: Min dreng, Gud har givet os en stor gave vores tid. Vi skal bruge den til det, der betyder mest. KOFI: Men hvordan, søster Benkosi? Du har altid gjort så meget. Du har succes med din familie, med din forretning. Du har tjent og velsignet mange, blandt andet mig. Jeg ved ikke, hvordan du klarer det. SØSTER B.: Vil du virkelig gerne vide det? Hvis du sætter dig ned og lytter, så fortæller jeg dig min hemmelighed. Hver morgen står jeg op før solen. Jeg tager tøj på og vasker mit ansigt og mine hænder. Jeg læser i skriften. Så laver jeg en liste over, hvad jeg skal lave den dag. Jeg tænker på dem, jeg kan tjene. Jeg beder for at kende Guds vilje. Og jeg lytter. Nogle gange begynder jeg at tænke på navnene eller ansigterne på forskellige personer. Jeg tilføjer dem til min liste. KOFI: Er det derfor, at du altid ved, hvem der har brug for hjælp? SØSTER B.: Ja, Kofi. Og jeg beder om styrke og visdom. Jeg beder Gud om at»hellige [min] gerning«. Det står der i 2 Nefi 32. Jeg takker ham. Jeg lover, at jeg vil gøre mit bedste. Jeg beder ham om at gøre det, som jeg ikke kan gøre. Så kigger jeg på min liste. Jeg skriver»1«ud for den vigtigste ting og derefter»2«. KOFI: Hvordan ved du, hvordan du skal prioritere? SØSTER B.: Jeg lytter, når jeg beder! Og så går jeg i gang. Jeg kigger på nummer 1 og prøver at udføre den først og derefter nummer 2. Nogle gange ændrer tingene sig. Helligånden siger til mig, at jeg skal gøre noget andet. Det er godt. Jeg arbejder meget hårdt, men jeg føler fred. Jeg ved, at Gud vil hjælpe mig. Så med min liste og med Ånden udfører jeg det, der betyder noget, Kofi. KOFI: Dette lyder så let og alligevel svært. SØSTER B.: Du har ret! Når jeg endelig er parat til at gå i seng, så beder jeg. Jeg rapporterer til vor himmelske Fader. Jeg fortæller ham, hvordan dagen er gået. Jeg stiller spørgsmål. Jeg spørger, hvad jeg kan gøre bedre. Jeg lytter. Jeg mærker ofte hans kærlighed. Jeg ved, at han hjælper mig, når jeg forsøger at gøre noget for andre. Så føler jeg fred Kofi, og så sover jeg. KOFI: Det er godt, mor Benkosi. Jeg vil gerne føle den fred. Jeg vil gerne bruge min tid. Jeg vil gerne arbejde og tjene bedre. SØSTER B.: Du bliver nødt til at opgive de ting, der ikke betyder noget, Kofi. Du skal bruge din tid på det, der betyder noget. Og Gud vil være med dig, hvis dine ønsker er oprigtige. KOFI: Mange tak. SØSTER B.: Gå nu min søde dreng. Der er meget, du skal nå!»tid er den kapital, der findes på jorden Hvis den bruges korrekt, bringer den det, som vil øge jeres velvære, bekvemmelighed og tilfredshed. Lad os overveje dette og ikke længere sidde med hænderne i skødet og spilde tiden.«brigham YOUNG, i Discourses of Brigham Young, udv. John A. Widtsoe, 1954, s

10 Week 3 3 VÆR LYDIG VÆR LYDIG Overvej: Se: Læs: Hvilke love skal jeg adlyde for at blive mere selvhjulpen?»lydighed medfører velsignelser«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Lydighed mod Guds love og principper fører til åndelige og timelige velsignelser. Hvilke oplevelser har du haft, som beviser det? Lære og Pagter 130:20-21; udtalelse af Joseph Smith (til højre) Se på skemaet herunder. Læg mærke til, hvordan lydighed mod specifikke love fører til specifikke velsignelser. Der er allerede skrevet nogle eksempler. Brug nogle minutter til at: 1. Skrive nogle specifikke velsignelser, som du ønsker i din jobsøgning, beskæftigelse eller uddannelse. Brug den højre kolonne. 2. Brug venstre kolonne til at skrive de love, som du kan adlyde for at modtage disse velsignelser.»der er en lov, uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret og når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret.«l&p 130:20-21»Jeg gjorde dette til mit valgsprog: Når Herren befaler det, så gør det.«joseph SMITH, i History of the Church, 2:170 ADLYD Love eller principper Visdomsordet (L&P 89) Tiende og offerydelser (Mal 3:10-12). Gå på arbejde hver dag og komme til tiden Spis sundt og dyrk regelmæssigt motion MODTAG Velsignelser Bedre helbred, større kundskab Timelige og åndelige velsignelser, succes i vores arbejde, beskyttelse Fortsat beskæftigelse og mulighed for at spare op Man undgår at have mange sygedage på arbejdet Skriv to eller tre specifikke måder, hvorved du kan øge din lydighed mod de love, du vælger: 8

11 Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at være lydig hver eneste dag. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. LYDIGHED MEDFØRER VELSIGNELSER Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. Frelseren udviste ægte kærlighed til Gud ved at føre et fuldkomment liv og ved at ære den hellige mission, som var hans. Han var aldrig hoven. Han var aldrig opblæst af stolthed. Han var aldrig illoyal. Han var altid ydmyg. Han var altid oprigtig. Han var altid lydig Sikke et storslået løfte!»den, som holder [Guds] befalinger, modtager sandhed og lys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og ved alt«(l&p 93:28) Mine brødre og søstre, den store prøve i dette liv er lydighed.»og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem«(abr 3:25). Frelseren erklærede:»for alle, der vil have en velsignelse ved min hånd, skal efterleve den lov, som er blevet fastsat som forudsætning for denne velsignelse, samt dens betingelser, som de blev indstiftet før verdens grundlæggelse«(l&p 132:5). Der findes intet større eksempel på lydighed end vor Frelser. Paulus har om ham sagt:»skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham«(hebr 5:8-9). Da han stod over for smerten i Getsemane, hvor han udholdt så svære lidelser, at»hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden«(luk 22:44), var han eksemplet på den lydige søn, da han sagde:»fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din«(luk 22:42). Som Frelseren sagde til sine første apostle, siger han til jer og mig:»følg du mig«(joh 21:22). Er vi villige til at adlyde? Den kundskab, som vi søger, de svar, vi higer efter, og den styrke, som vi ønsker i dag, for at kunne klare udfordringerne i en kompleks og foranderlig verden, kan blive vores, når vi villigt adlyder Herrens befalinger. Jeg citerer atter Herrens ord:»den, som holder [Guds] befalinger, modtager sandhed og lys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og ved alt«(l&p 93:28). Det er min ydmyge bøn, at vi må blive velsignet med de rige belønninger, der er lovet den lydige. I vor Herres og Frelsers Jesu Kristi navn. Amen. (Thomas S. Monson,»Lydighed medfører velsignelser«, Liahona, maj 2013, s. 89, 92)»Hvis vi kan lide luksus eller endda fornødenheder mere, end vi kan lide lydighed, så går vi glip af de velsignelser, som han vil give til os.«spencer W. KIMBALL, i Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball, 1982, s. 212 Tip til formidleren Tilskynd alle til at indgå og holde specifikke forpligtelser og til at undervise deres familie. 9

12 Week 3 4 ADMINISTRER PENGE ADMINISTRER PENGE Overvej: Se: Læs: Hvorfor er det så svært at administrere penge, og hvorfor er det så vigtigt?»det vigtigste først!«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad lærte du af disse børn? Hvorfor skal vi holde styr på vore penge? Hvorfor skal vi spare penge sammen? Udtalelse fra Bered alt, hvad der behøves; Lære og Pagter 104:78 (til højre) Her er fire trin, som du kan gennemgå for at administrere dine penge, så du bedre kan tjene andre. Læs disse trin. Tal som gruppe om, hvordan I kan gøre det til en vane.»betal tiende og offerydelser Undgå gæld Brug et budget Beslut, hvordan I kan begrænse det, som I bruger på unødvendige ting [og] udvis viljestyrke og hold budgettet.«bered ALT, HVAD DER BEHØVES: FAMILIEØKONOMI, 2007, hæfte, s. 3 ❶ ARBEJD HÅRDT OG FORNUFTIGT ❷ BETAL TIENDE OG OFFERYDELSER ❸ BRUG MINDRE, END DU TJENER ❹ SPAR SAMMEN HVER DAG Bevis over for din arbejdsgiver, at du arbejder hårdt hver eneste dag. Bevis, at du er værdifuld. Vær ærlig. Når du selv tjener penge, så betal tiende først. Så kan Gud velsigne dig. Læg et budget. Skriv ned, hvad du tjener og bruger. Undgå gæld. Tjen mere. Brug mindre, end du tjener. Spar penge hver dag for at få mere fred og frihed. Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at administrere dine penge hver dag. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper.»og videre, sandelig siger jeg jer angående jeres gæld: Se, det er min vilje, at I betaler al jeres gæld.«l&p 104:78 Tip til formidleren Bed en om at fortælle, hvordan disse principper er en velsignelse for hans eller hendes familie. 10

13 DET VIGTIGSTE FØRST! Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. PIGE: Vi har brug for at købe mad og busbilletter og betale husleje. Og så ville det være rart, hvis vi kunne købe en stol DRENG: Men det kan vi ikke. Se her? Vi har ikke penge nok. PIGE: Kunne vi låne nogen? DRENG: De siger, at gæld er farligt. Vi skal ikke ende i problemer. OMGIVELSER: Dreng og pige klædt i voksentøj opfører sig ligesom deres forældre. det her? PIGE: OK. Du har ret. Så hvad gør vi med DRENG: Så er jeg hjemme, skat. DRENG: Lad os gemme dem! Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. PIGE: Velkommen hjem. Åh, du ser træt ud. PIGE: Det føles som en god idé. Men der DRENG: Det gør du også. Du arbejder er ikke noget tilbage til sjov. meget hårdt, gør du ikke? DRENG: Vi har hinanden! Og jeg vil prøve PIGE: Det er vel meningen, at vi skal at tjene lidt mere. arbejde, er det ikke? PIGE: Jeg vil prøve at bruge lidt mindre. DRENG: Jeg har tjent 10 i dag. DRENG: På den måde kan vi være glade PIGE: Åh, sikken en velsignelse. Så det og selvhjulpne! vigtigste først. Lad os betale vores tiende. PIGE: Nemlig! Det var ikke så svært. Hvorfor gør de voksne det så vanskeligt? DRENG: Men hvad hvis vi ikke har nok? PIGE: Det er der, at troen kommer ind! DRENG: Åh, du ved. Det er bare sådan, DRENG: OK. Hvad så bagefter? de voksne er!»der synes at være en følelse af berettigelse i tidsånden Når vi bliver bebyrdet med overdreven gæld, har vi anbragt os selv i selvforskyldt trældom, hvor vi bruger al vores tid og energi og alle vore midler på at betale af på vores gæld Det er afgørende, at vi laver en oversigt over udgifter og opsparing et budget og skelner mellem ønsker og behov.«robert D. HALES,»Seek and Attain the Spiritual High Ground in Life«, CES- foredrag, mar. 2009, s. 6-7; speeches. byu. edu 11

14 Week 3 5 ARBEJDE: TAG ANSVAR ARBEJDE: TAG ANSVAR Overvej: Se: Læs: Hvorfor tror du, at vor himmelske Fader gerne vil have, at vi tager et personligt ansvar for vores liv?»sedricks rejse«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvordan bruger Sedrick sin handlefrihed og tager ansvar for sin fremtid? Hvad ville der ske med Sedrick, hvis han gav andre skylden for sine udfordringer? 2 Nefi 2:16, 26; Lære og Pagter 42:42 (til højre) Gå sammen med et gruppemedlem i nærheden af dig. Læs sammen nedenstående udtalelse af profeten Joseph Smith. Han beskriver sine omstændigheder, da han voksede op. Drøft disse spørgsmål: Hvordan var hans timelige situation? Hvad lærer du af profetens ord om selvhjulpenhed? Hvad mente profeten med»vedvarende arbejde«?»derfor gav Gud Herren mennesket, at det skulle handle selv [og mænd og kvinder er frie] til selv at handle og ikke være genstand for handling.«2 NEFI 2:16, 26»Du må ikke være doven; for den, der er doven, skal ikke spise arbejderens brød, ej heller bære hans klæder.«l&p 42:42»Eftersom min fars verdslige kår var meget trange, var vi nødsaget til at arbejde med vore hænder som daglejere og på anden måde, som lejligheden bød sig. Nogle gange var vi hjemme og andre gange ude og var ved vedvarende arbejde i stand til at skaffe os et rimeligt underhold.«joseph Smith Historie 1:55 Tænk på, hvordan du kan tage et mere personligt ansvar for din selvhjulpenhed. Skriv to eller tre ting, som du gerne vil ændre ved det, du gør, eller ved din indstilling. Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i at tage et ansvar. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. 12

15 SEDRICKS REJSE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. Tishabobo ligger omkring 15 kilometer herfra. Lusuku er 30 kilometer væk. Kamanda ligger også 30 kilometer væk. Vi tager derhen og køber bananer, og vi tager dem med her tilbage og sælger dem. SEDRICK: Jeg hedder Sedrick Kambesabwe. Jeg bor i Den Demokratiske Republik Congo. Jeg er medlem af SDH- Kirken. Jeg er lokalmissionær i landsbyen Kipusanga. Jeg skal forberede mig til at tage på en rigtig mission. For at komme på mission skal jeg have et pas, som lige nu koster 250 amerikanske dollars. Min far og jeg køber bananer for at tjene penge. Nogle landsbyer producerer mange bananer: Tishabobo, Lusuku og Kamanda. Vi cykler for at komme hen til landsbyerne. Vi kan tage fire eller seks bundter bananer med. Når jeg cykler, kan det tage halvanden time hver vej, hvis cyklen virker, og jeg har styrken til det. Ved middagstid, hvor der er meget varmt, kører jeg langsomt på grund af varmen og solen. Jeg kan cykle to ture om dagen, hvis jeg står tidligt op om morgenen. Det er en god måde at betale for mit pas. Nu tjener jeg lidt efter lidt penge, så jeg sparer op til både skoleudgifter og missionen. Og nu, efter at have arbejdet i fire år, har jeg penge nok til et pas samt 70 dollars ekstra.»gud har udformet dette jordeliv til at kræve næsten konstant anstrengelse Gennem arbejde opretholder og beriger vi livet Arbejde opbygger og forædler vores karakter, skaber skønhed og er et redskab, hvorved vi tjener hinanden og Gud. Et indviet liv er fyldt med arbejde, somme tider ensformigt somme tider uværdsat, men altid arbejde, der forbedrer opløfter og stræber efter.«d. TODD CHRISTOFFERSON,»Betragtninger over et liv viet til Gud«, Liahona, nov. 2010, s

16 Week 3 6 LØS PROBLEMER LØS PROBLEMER Overvej: Se: Læs: Hvorfor tror du, at Herren tillader, at vi får problemer og udfordringer?»løs problemer og træf beslutninger«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad gjorde fåret for at hjælpe grisen med at løse sit problem? (Tænk på, hvordan hun hjalp ham med at identificere det rette problem, se på sine muligheder og derefter beslutte sig og handle). Eter 2 og 3 (læs kun uddragene til højre) Hvad gjorde Jereds bror for at løse sit problem? Nedenfor er tre trin, som du kan gennemgå for at løse alle slags problemer med bøn og tro. Læs dem sammen med et medlem af gruppen og tal bagefter om dem. I bør begge finde et specifikt problem, som I står overfor, og så gennemgå trinene. FIND FREM TIL Hvad er det virkelige problem? Beslut og handl ➊ Bed om vejledning. Beslut dig. Handl derpå i tro. Gode LØS resultater? Hvis ikke, PROBLEMER så afprøv trin 1-3 igen. Giv ikke op! ➌ ➋ Undersøg mulighederne Hvilke mulige løsninger er der? Hvilken er den bedste? Vælg et problem, som I står over for som familie, og skriv det her:»jereds bror anråbte Herren og sagde jeg har lavet fartøjerne [og] i dem findes der intet lys Og Herren sagde : Hvad vil I, at jeg skal gøre? [Og Jereds bror] smeltede seksten små sten ud af en klippe og anråbte igen Herren og sagde: jeg ved, o Herre, at du har al magt rør derfor ved disse sten så de kan lyse i mørket.«eter 2:18-19, 23; 3:1, 4 Forpligt dig: Arbejd i løbet af ugen sammen med din familie på at løse problemet. Husk, giv ikke op! Det tager tid at løse problemer og foretage ændringer. Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i trinene til at løse det problem, du beskrev ovenfor. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. Tip til formidleren Tilføj energi til samtalen. Få alle til at tage del. 14

17 LØS PROBLEMER OG TRÆF BESLUTNINGER Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. FÅR: Det er en mulighed. Hvordan vil det fungere? GRIS: Ja hmmm hvis jeg kunne komme ud herfra, så kunne jeg måske finde noget mad i affaldsdyngen. GRIS: Jeg er sulten! Bondemanden er væk. Hans dreng er doven, og jeg får ikke noget mad. Hvad skal dog jeg gøre? FÅR: Gris? Gris! Hvad er der i vejen? GRIS: I vejen? I vejen? Det er tydeligt, er det ikke? Jeg sulter! FÅR: Hmmm. Det er ikke dit problem. GRIS: Huh? Hvad mener du? Jeg er sulten! Og den dovne dreng udfører ikke sit arbejde. FÅR: Korrekt, men det er hans problem. Dit problem er: Hvor kan du finde noget mad? GRIS: Mig? Finde mad? FÅR: Lige præcis. Hvilke muligheder har du? GRIS: Øh, jeg kunne blive her og vente! FÅR: Det er også en mulighed. Jeg lagde mærke til, at drengen ikke har lukket lågen. GRIS: Ja, men jeg har aldrig nogensinde været udenfor. Og måske er der alligevel ikke noget mad. FÅR: Nå, men det er på tide, at du beslutter dig bliv eller gå. GRIS: OK. Det er mit problem, ikke? FÅR: Jeps. GRIS: Og affaldsdyngen er min bedste mulighed. FÅR: Det tror jeg. GRIS: Så jeg bliver nødt til at beslutte mig og handle. FÅR: Det ser sådan ud. GRIS: OK nu er det nu nu gør jeg det. [Begynder at spise]. Hej, Får, det er rigtigt godt, det her. FÅR: Super, Gris!»Der er nogen gange brug for kreative tilgange for at tilpasse sig til lokale forhold. Vi har generelle retningslinjer og principper, men Herren forventer, at vi selv hjælper til med at løse vore egne problemer Vi er tænkende, fornuftige mennesker. Vi har evnen til at identificere vore behov, planlægge, sætte mål og løse vore problemer Alt for ofte holder folk fast i ideer, opfindelser og tilgange til livet, der ikke virker. Den kreative tilgang er en disciplineret tilgang for at imødekomme livets behov.«robert D. HALES,»Every Good Gift«, New Era, aug. 1983, s

18 Week 3 7 BLIV ÉT, ARBEJD SAMMEN BLIV ÉT, ARBEJD SAMMEN Overvej: Se: Læs: Hvad vil det sige at»blive et«? Hvad har det at gøre med at blive selvhjulpen?»på Herrens måde«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side.) Hvad lærer dette budskab os om at tjene og hjælpe hinanden? Moses 7:18; Lære og Pagter 104:15-17 (til højre) Udfør følgende aktivitet: 1. Tænk på talenter, kontakter eller andre ressourcer, som du har. Hvordan kan dine gaver hjælpe andre medlemmer af gruppen til at blive mere selvhjulpne. Skriv dine ideer ned. 2. Tal som gruppe sammen om de talenter, kontakter og andre ressourcer, som I har skrevet ned. Skriv kontakter eller ressourcer, som de andre har, ned. 3. Skriv nu herunder de ressourcer, der er tilgængelige på Kirkens selvhjulpenhedscenter, deriblandt mentorer, computere osv. Hvorfor har du brug for dem?»og Herren kaldte sit folk ZION, fordi de var af ét hjerte og ét sind og levede i retfærdighed; og der var ingen fattige blandt dem.«moses 7:18»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit. Men det må nødvendigvis gøres på min egen måde; og se, dette er den måde, hvorpå jeg, Herren, har bestemt, at der skal sørges for mine hellige: At de fattige skal ophøjes, ved at de rige gøres ydmyge. For jorden er fuld, og der er nok og mere til.«l&p 104: Hvilke ressourcer har du, som kan hjælpe dig og de andre til at blive selvhjulpen? 5. Hvordan kan du hjælpe de andre på deres vej mod selvhjulpenhed? 6. Hvordan kan du bruge de andres hjælp? 16

19 Læs: Forpligt dig: Du kan gøre følgende for at øve dig i at blive ét: Hjælp din familie med at blive mere forenet og arbejde sammen. Tal med medlemmer af din menighed, som er selvhjulpne. Spørg dem, hvem eller hvad der hjalp dem. Spørg om, de vil være din mentor! Besøg tre steder i dit lokalsamfund, hvor der er ressourcer, der kan hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen. Skriv ned, hvordan de kan hjælpe. Begynd at bruge dem! Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at arbejde sammen med andre (arbejd sammen med din familie, folk fra menigheden og lokalsamfundet som nævnt ovenfor). Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. PÅ HERRENS MÅDE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. PRÆSIDENT EYRING: Principperne for oprettelsen af Kirkens velfærdsprogram findes ikke kun på ét bestemt tidspunkt eller sted. De findes til alle tider og på alle steder Måden at gøre det på er klar. De, der har samlet mere, skal ydmyge sig for at hjælpe dem i nød. De, der har i overflod, skal frivilligt ofre noget af deres egen komfort, tid, evner og ressourcer for at afhjælpe de nødlidendes lidelser. Og hjælpen skal gives på en måde, der øger modtagerens evne til at sørge for sig selv [og derefter sørge for andre]. Hvis det bliver udført på denne måde, Herrens måde, kan der ske formidable ting. Både giver og modtager bliver velsignet. (Henry B. Eyring, tale holdt ved indvielsen af Velfærdscenteret i Sugarhouse i Utah, juni 2011, lds. org; ordene i den firkantede parentes er tilføjet af præsident Eyring i et interview i marts 2014). PRÆSIDENT UCHTDORF: Brødre og sø stre, vi har hver især en forpligtelse ved pagt om at være følsomme over for andres behov og tjene, som Frelseren gjorde, ved at række ud, velsigne og løfte dem omkring os. Ofte kommer svaret på vores bøn ikke, mens vi er på vore knæ, men når vi er på vore fødder og tjener Herren og dem omkring os. Uselviske tjenestegerninger og hengivenhed forædler vores ånd, fjerner skællene fra vore åndelige øjne og åbner himlens vinduer. Ved at blive svaret på en andens bøn finder vi ofte svaret på vore egne. Dieter F. Uchtdorf,»Venter på vejen til Damaskus«, Liahona, maj 2011, s. 76.»Når vi samarbejdsvilligt arbejder sammen kan vi opnå alting. Når vi gør det, fjerner vi et menneskes svaghed ved at stå alene og erstatter det med styrken ved mange, som tjener sammen.«thomas S. MONSON,»Church Leaders Speak Out on Gospel Values«, Ensign, maj 1999, s

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere