Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED"

Transkript

1 Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

2 Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Engelsk original godkendt: 3/15. Godkendt til oversættelse: 3/15. Oversættelse af My Foundation: Principles, Skills, Habits. Danish

3 MIT FUNDAMENT Lær og efterlev disse principper, evner og vaner. De fører til åndelig og timelig selvhjulpenhed. Indledning....2 Kom godt i gang...3 1: Udøv tro på Jesus Kristus...4 2: Klog anvendelse af tiden...6 3: Vær lydig : Administrer penge : Arbejde: Tag ansvar : Løs problemer : Bliv ét, arbejd sammen : Kommuniker: Anmod og lyt... 18»Selvhjulpenhed er et produkt af vores arbejde Vores fremgang i dette storslåede arbejde afhænger af, hvor godt vi forstår, og hvor grundigt vi efterlever disse guddommeligt inspirerede velfærdsprincipper.«se THOMAS S. MONSON,»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3 9: Hold ud : Vis retskaffenhed : Søg viden og uddannelse : Fasthold fokus, modtag ordinancer Sidste aktivitet: Gå fremad og tjen... 28

4 INDLEDNING Kære brødre og søstre Herren har sagt:»det er min hensigt at sørge for mine hellige«(l&p 104:15). Denne åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han vil sørge for timelige velsignelser og åbne døren til selvhjulpenhed, som er vores evne til at sørge for livets nødvendigheder til os selv og vores familie. Dette hæfte Mit fundament er lavet for at hjælpe medlemmer af Kirken med at lære og udøve principperne om tro, uddannelse, hårdt arbejde og tillid til Herren. Hvis du tager disse principper til dig og efterlever dem, vil du bedre være i stand til at modtage de timelige velsignelser, som Herren har lovet. Vi opfordrer dig til flittigt at studere og anvende disse principper og undervise din familie i dem. Når du gør det, vil du blive velsignet. Du vil lære, hvordan du skal handle på din vej mod større selvhjulpenhed. Du vil blive velsignet med mere håb, fred og fremgang. Vær forsikret om, at du er et barn af vor Fader i himlen. Han elsker dig og vil aldrig svigte dig. Han kender dig og er parat til at skænke dig selvhjulpenhedens åndelige og timelige velsignelser. Med kærlig hilsen Det Første Præsidentskab 2

5 10/22/13 10:15 AM Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner KOM GODT I GANG fordrer især unge og unge voksne uge deres egne familienavne eller på forfædre til medlemmer i deres ed eller stav i deres tempeltjeneste. ømmeledere bør sikre, at unge og amilier bliver bekendt med læren vende deres hjerte til deres fædre lsignelserne ved tempelbesøg.«rev fra Det Første Præsidentskab, 8. okt Overvej: Læs: Læs: Læs: Min Slægt Beretninger, der bringer os sammen Hvorfor ønsker vor himmelske Fader, at jeg skal være selvhjulpen? Når vi bliver selvhjulpne, hvordan bliver vi så ligesom ham? Læs sammen med gruppen brevet fra Det Første Præsidentskab (på side 2) og præsident Monsons udtalelse (til højre). Hvilke løfter bliver der givet i disse budskaber? Hvad er din pligt? Læs Lære og Pagter 29:34 (til højre). Hvad lærer du af Lære og Pagter 29:34 om at gå i skole, få et job eller starte en virksomhed? Hvorfor er det så vigtigt at forstå denne sandhed? Mit fundament er en vigtig del af selvhjulpenhedsgruppemøderne. Gruppemedlemmer, der kommer til møderne og holder deres forpligtelser, vil være kvalificerede til at modtage et diplom fra LDS Business College. Slå op på side 29 for at se kravene til at modtage et diplom. I princip 12 i Mit fundament taler vi om vigtigheden af tempelordinancer og deres forbindelse til selvhjulpenhed. Sammen med vores familie kan vi begynde at forberede os nu på den lektion. Lad os begynde vores slægtshistorie ved at bruge hæftet Min slægt: Beretninger, der bringer os sammen. Vi vil styrke alle dele af vores liv, når vi ærer vore pagter og hjælper med at bringe velsignelser til vore forfædre.»selvhjulpenhed er nødvendig for vores åndelige såvel som timelige velbefindende Frelse kan ikke opnås gennem noget andet princip. «Se THOMAS S. MONSON,»Ledende principper for familiens og det personlige velfærd«, Stjernen, feb. 1987, s. 3»For mig er alle ting åndelige, og ikke på noget tidspunkt har jeg givet en lov, som var timelig.«l&p 29:34 Tip til formidleren Stol på materialet. Følg oplægget. Administrer tiden effektivt. 3

6 Week 3 1 UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS Overvej: Se: Læs: Hvordan vil min tro på Jesus Kristus påvirke min selvhjulpenhed?»udøv tro på Jesus Kristus«(tilgængelig på srs. lds. org. Hvis du ikke har adgang til videoen, så læs manuskriptet på næste side). Hvad kan du gøre for at udøve tro på Jesus Kristus, og som vil hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen? Læs Lære og Pagter 104:15 (til højre). Vælg en udtalelse herunder og læs den for dig selv. Tænk over, hvordan du kan anvende skriftstedet, når du prøver at være selvhjulpen. Tal med gruppen om dine overvejelser.»og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit.«l&p 104:15 SKRIFTSTEDER OM TRO I PRAKSIS Fordi Daniel ikke ville holde op med at bede, blev han smidt i løvekulen, men»gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab [og] han havde [ikke] lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud.«Daniel 6:23-24 (se også vers 17-22)» Alt er muligt for den, der tror han blev som død Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.«markus 9:23, (se også vers 17-22, 24-25)»Anråb for flokkene på jeres marker, for at de må forøges.«alma 34:25 Herren gav Lehi Liahona, så den kunne lede hans familie, og»den virkede for dem i forhold til deres tro på Gud [Når] de blev lade og glemte at udøve deres tro og flid havde [de] ingen fremgang på deres rejse.«alma 37:40-41»Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelser uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.«Malakias 3:10 Under en hungersnød bad profeten Elias en enke om at give ham hendes sidste mad. Profeten Elias lovede hende, at Herren på grund af hendes tro ville sørge for mad til hende, og maden slap aldrig op. Se 1 Kongebog 17»Han gav dig manna at spise [i 40 år] for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund.«5 Mosebog 8:3 Skriv to måder, hvorpå du kan udøve tro på Jesus Kristus: Forpligt dig: Tænk i løbet af ugen over resten af udtalelserne og skriftstederne ovenfor og forpligt dig til at gøre følgende: Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i at udøve tro på Jesus Kristus. Undervis din familie i dette princip. 4

7 UDØV TRO PÅ JESUS KRISTUS Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript i stedet. De går ud i floden handling. Så følger kraften vandet deler sig. ÆLDSTE BEDNAR: At handle er at udøve tro. Israelitterne bærer pagtens ark. De kommer til Jordanfloden. De bliver lovet, at de kan krydse den på tør grund. Hvornår deler vandet sig? Da deres fødder er våde. Vi tror ofte:»ok, jeg får denne fuldkomne forståelse, og så kan jeg forandre mig og blive til det, jeg gør.«jeg vil hævde, at vi har nok til at gå i gang. Vi har en fornemmelse af den rigtige retning. Tro er et princip princippet om handling og kraft. Virkelig tro fokuserer på Herren Jesus Kristus og fører altid til handling. (David A. Bednar,»What Must I Do?«, lederskabsvideo, 2014; David A. Bednar, se»søg lærdom gennem tro«, tale til CESlærere, 3. feb. 2006, lds. org/ media -library)»i det fjortende kapitel i Anden Mosebog [forbandede] israelitterne Moses for at have ført dem tilsyneladende ulogisk til Det Røde Hav [fordi man ikke kunne slippe væk]. Da de stod ved Det Røde Hav med faraos hær efter sig, forventede de ikke at se, at der blev skabt en snæver sti, hvis lige aldrig tidligere var blevet skabt. Men det skete!«neal A. MAXWELL,»On the Straight and Narrow Way«, New Era, aug. 1971, s. 42 5

8 Week 3 2 KLOG ANVENDELSE AF TIDEN KLOG ANVENDELSE AF TIDEN Overvej: Se: Hvorfor er tid en af Guds største gaver?»tidens gave«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad lærte du af søster Benkosi? Her er fem trin, som du kan gennemgå hver dag for at bruge din tid fornuftigt. Læs dem allesammen. Gjorde søster Benkosi disse ting? ❶ SKRIV OPGAVERNE NED Lav hver morgen en liste over dine opgaver. Tilføj navne på personer, du kan hjælpe. ❷ BED Bed om vejledning. Lyt. Forpligt dig til at gøre dit bedste. ❸ PRIORITER Nummerer dine topprioriteter. Skriv»1«foran den vigtigste opgave, skriv»2«foran den næste og så videre. ❹ SÆT MÅL, HANDL Lyt til Ånden. Sæt mål. Arbejd hårdt. Start med den vigtigste opgave og gå så gennem listen. ❺ RAPPORTÉR Rapportér hver aften til vor himmelske Fader i bøn. Stil spørgsmål. Lyt. Mærk hans kærlighed. Omvend dig. Forpligt dig: Gå i gang nu. Skriv i dette hæfte eller på et løst stykke papir. Udfør trin 1: Skriv dine opgaver for i morgen ned. Det bør være vigtige opgaver i forbindelse med dit arbejde, dine studier, Kirken eller din familie ikke bare daglige pligter. Udfør trin 2 og 3. Udfør trin 4 og 5 i morgen. Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i disse trin for at bruge din tid mere fornuftigt. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve det tidligere princip.»for se, dette liv er tiden for menneskene at berede sig til at møde Gud, ja, se dette livs dag er dagen for menneskene at udføre deres arbejde.«alma 34:32 Tip til formidleren Når gruppens medlemmer har spørgsmål, hjælp dem da til selv at finde svar. 6

9 TIDENS GAVE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. KOFI: Hej søster Benkosi. Hvordan har du det? SØSTER BENKOSI: Har du det godt, Kofi? KOFI: Åh, søster Benkosi. Jeg har så travlt. Jeg skal arbejde, tjene og hjælpe min familie og så har jeg også fodbold. Jeg har ikke tid nok! SØSTER B.: Kofi, du har al den tid, du skal bruge. KOFI: Hvad? SØSTER B.: Min dreng, Gud har givet os en stor gave vores tid. Vi skal bruge den til det, der betyder mest. KOFI: Men hvordan, søster Benkosi? Du har altid gjort så meget. Du har succes med din familie, med din forretning. Du har tjent og velsignet mange, blandt andet mig. Jeg ved ikke, hvordan du klarer det. SØSTER B.: Vil du virkelig gerne vide det? Hvis du sætter dig ned og lytter, så fortæller jeg dig min hemmelighed. Hver morgen står jeg op før solen. Jeg tager tøj på og vasker mit ansigt og mine hænder. Jeg læser i skriften. Så laver jeg en liste over, hvad jeg skal lave den dag. Jeg tænker på dem, jeg kan tjene. Jeg beder for at kende Guds vilje. Og jeg lytter. Nogle gange begynder jeg at tænke på navnene eller ansigterne på forskellige personer. Jeg tilføjer dem til min liste. KOFI: Er det derfor, at du altid ved, hvem der har brug for hjælp? SØSTER B.: Ja, Kofi. Og jeg beder om styrke og visdom. Jeg beder Gud om at»hellige [min] gerning«. Det står der i 2 Nefi 32. Jeg takker ham. Jeg lover, at jeg vil gøre mit bedste. Jeg beder ham om at gøre det, som jeg ikke kan gøre. Så kigger jeg på min liste. Jeg skriver»1«ud for den vigtigste ting og derefter»2«. KOFI: Hvordan ved du, hvordan du skal prioritere? SØSTER B.: Jeg lytter, når jeg beder! Og så går jeg i gang. Jeg kigger på nummer 1 og prøver at udføre den først og derefter nummer 2. Nogle gange ændrer tingene sig. Helligånden siger til mig, at jeg skal gøre noget andet. Det er godt. Jeg arbejder meget hårdt, men jeg føler fred. Jeg ved, at Gud vil hjælpe mig. Så med min liste og med Ånden udfører jeg det, der betyder noget, Kofi. KOFI: Dette lyder så let og alligevel svært. SØSTER B.: Du har ret! Når jeg endelig er parat til at gå i seng, så beder jeg. Jeg rapporterer til vor himmelske Fader. Jeg fortæller ham, hvordan dagen er gået. Jeg stiller spørgsmål. Jeg spørger, hvad jeg kan gøre bedre. Jeg lytter. Jeg mærker ofte hans kærlighed. Jeg ved, at han hjælper mig, når jeg forsøger at gøre noget for andre. Så føler jeg fred Kofi, og så sover jeg. KOFI: Det er godt, mor Benkosi. Jeg vil gerne føle den fred. Jeg vil gerne bruge min tid. Jeg vil gerne arbejde og tjene bedre. SØSTER B.: Du bliver nødt til at opgive de ting, der ikke betyder noget, Kofi. Du skal bruge din tid på det, der betyder noget. Og Gud vil være med dig, hvis dine ønsker er oprigtige. KOFI: Mange tak. SØSTER B.: Gå nu min søde dreng. Der er meget, du skal nå!»tid er den kapital, der findes på jorden Hvis den bruges korrekt, bringer den det, som vil øge jeres velvære, bekvemmelighed og tilfredshed. Lad os overveje dette og ikke længere sidde med hænderne i skødet og spilde tiden.«brigham YOUNG, i Discourses of Brigham Young, udv. John A. Widtsoe, 1954, s

10 Week 3 3 VÆR LYDIG VÆR LYDIG Overvej: Se: Læs: Hvilke love skal jeg adlyde for at blive mere selvhjulpen?»lydighed medfører velsignelser«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Lydighed mod Guds love og principper fører til åndelige og timelige velsignelser. Hvilke oplevelser har du haft, som beviser det? Lære og Pagter 130:20-21; udtalelse af Joseph Smith (til højre) Se på skemaet herunder. Læg mærke til, hvordan lydighed mod specifikke love fører til specifikke velsignelser. Der er allerede skrevet nogle eksempler. Brug nogle minutter til at: 1. Skrive nogle specifikke velsignelser, som du ønsker i din jobsøgning, beskæftigelse eller uddannelse. Brug den højre kolonne. 2. Brug venstre kolonne til at skrive de love, som du kan adlyde for at modtage disse velsignelser.»der er en lov, uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret og når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret.«l&p 130:20-21»Jeg gjorde dette til mit valgsprog: Når Herren befaler det, så gør det.«joseph SMITH, i History of the Church, 2:170 ADLYD Love eller principper Visdomsordet (L&P 89) Tiende og offerydelser (Mal 3:10-12). Gå på arbejde hver dag og komme til tiden Spis sundt og dyrk regelmæssigt motion MODTAG Velsignelser Bedre helbred, større kundskab Timelige og åndelige velsignelser, succes i vores arbejde, beskyttelse Fortsat beskæftigelse og mulighed for at spare op Man undgår at have mange sygedage på arbejdet Skriv to eller tre specifikke måder, hvorved du kan øge din lydighed mod de love, du vælger: 8

11 Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at være lydig hver eneste dag. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. LYDIGHED MEDFØRER VELSIGNELSER Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. Frelseren udviste ægte kærlighed til Gud ved at føre et fuldkomment liv og ved at ære den hellige mission, som var hans. Han var aldrig hoven. Han var aldrig opblæst af stolthed. Han var aldrig illoyal. Han var altid ydmyg. Han var altid oprigtig. Han var altid lydig Sikke et storslået løfte!»den, som holder [Guds] befalinger, modtager sandhed og lys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og ved alt«(l&p 93:28) Mine brødre og søstre, den store prøve i dette liv er lydighed.»og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem«(abr 3:25). Frelseren erklærede:»for alle, der vil have en velsignelse ved min hånd, skal efterleve den lov, som er blevet fastsat som forudsætning for denne velsignelse, samt dens betingelser, som de blev indstiftet før verdens grundlæggelse«(l&p 132:5). Der findes intet større eksempel på lydighed end vor Frelser. Paulus har om ham sagt:»skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham«(hebr 5:8-9). Da han stod over for smerten i Getsemane, hvor han udholdt så svære lidelser, at»hans sved blev som bloddråber, der faldt på jorden«(luk 22:44), var han eksemplet på den lydige søn, da han sagde:»fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din«(luk 22:42). Som Frelseren sagde til sine første apostle, siger han til jer og mig:»følg du mig«(joh 21:22). Er vi villige til at adlyde? Den kundskab, som vi søger, de svar, vi higer efter, og den styrke, som vi ønsker i dag, for at kunne klare udfordringerne i en kompleks og foranderlig verden, kan blive vores, når vi villigt adlyder Herrens befalinger. Jeg citerer atter Herrens ord:»den, som holder [Guds] befalinger, modtager sandhed og lys, indtil han bliver herliggjort ved sandheden og ved alt«(l&p 93:28). Det er min ydmyge bøn, at vi må blive velsignet med de rige belønninger, der er lovet den lydige. I vor Herres og Frelsers Jesu Kristi navn. Amen. (Thomas S. Monson,»Lydighed medfører velsignelser«, Liahona, maj 2013, s. 89, 92)»Hvis vi kan lide luksus eller endda fornødenheder mere, end vi kan lide lydighed, så går vi glip af de velsignelser, som han vil give til os.«spencer W. KIMBALL, i Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball, 1982, s. 212 Tip til formidleren Tilskynd alle til at indgå og holde specifikke forpligtelser og til at undervise deres familie. 9

12 Week 3 4 ADMINISTRER PENGE ADMINISTRER PENGE Overvej: Se: Læs: Hvorfor er det så svært at administrere penge, og hvorfor er det så vigtigt?»det vigtigste først!«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad lærte du af disse børn? Hvorfor skal vi holde styr på vore penge? Hvorfor skal vi spare penge sammen? Udtalelse fra Bered alt, hvad der behøves; Lære og Pagter 104:78 (til højre) Her er fire trin, som du kan gennemgå for at administrere dine penge, så du bedre kan tjene andre. Læs disse trin. Tal som gruppe om, hvordan I kan gøre det til en vane.»betal tiende og offerydelser Undgå gæld Brug et budget Beslut, hvordan I kan begrænse det, som I bruger på unødvendige ting [og] udvis viljestyrke og hold budgettet.«bered ALT, HVAD DER BEHØVES: FAMILIEØKONOMI, 2007, hæfte, s. 3 ❶ ARBEJD HÅRDT OG FORNUFTIGT ❷ BETAL TIENDE OG OFFERYDELSER ❸ BRUG MINDRE, END DU TJENER ❹ SPAR SAMMEN HVER DAG Bevis over for din arbejdsgiver, at du arbejder hårdt hver eneste dag. Bevis, at du er værdifuld. Vær ærlig. Når du selv tjener penge, så betal tiende først. Så kan Gud velsigne dig. Læg et budget. Skriv ned, hvad du tjener og bruger. Undgå gæld. Tjen mere. Brug mindre, end du tjener. Spar penge hver dag for at få mere fred og frihed. Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at administrere dine penge hver dag. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper.»og videre, sandelig siger jeg jer angående jeres gæld: Se, det er min vilje, at I betaler al jeres gæld.«l&p 104:78 Tip til formidleren Bed en om at fortælle, hvordan disse principper er en velsignelse for hans eller hendes familie. 10

13 DET VIGTIGSTE FØRST! Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. PIGE: Vi har brug for at købe mad og busbilletter og betale husleje. Og så ville det være rart, hvis vi kunne købe en stol DRENG: Men det kan vi ikke. Se her? Vi har ikke penge nok. PIGE: Kunne vi låne nogen? DRENG: De siger, at gæld er farligt. Vi skal ikke ende i problemer. OMGIVELSER: Dreng og pige klædt i voksentøj opfører sig ligesom deres forældre. det her? PIGE: OK. Du har ret. Så hvad gør vi med DRENG: Så er jeg hjemme, skat. DRENG: Lad os gemme dem! Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. PIGE: Velkommen hjem. Åh, du ser træt ud. PIGE: Det føles som en god idé. Men der DRENG: Det gør du også. Du arbejder er ikke noget tilbage til sjov. meget hårdt, gør du ikke? DRENG: Vi har hinanden! Og jeg vil prøve PIGE: Det er vel meningen, at vi skal at tjene lidt mere. arbejde, er det ikke? PIGE: Jeg vil prøve at bruge lidt mindre. DRENG: Jeg har tjent 10 i dag. DRENG: På den måde kan vi være glade PIGE: Åh, sikken en velsignelse. Så det og selvhjulpne! vigtigste først. Lad os betale vores tiende. PIGE: Nemlig! Det var ikke så svært. Hvorfor gør de voksne det så vanskeligt? DRENG: Men hvad hvis vi ikke har nok? PIGE: Det er der, at troen kommer ind! DRENG: Åh, du ved. Det er bare sådan, DRENG: OK. Hvad så bagefter? de voksne er!»der synes at være en følelse af berettigelse i tidsånden Når vi bliver bebyrdet med overdreven gæld, har vi anbragt os selv i selvforskyldt trældom, hvor vi bruger al vores tid og energi og alle vore midler på at betale af på vores gæld Det er afgørende, at vi laver en oversigt over udgifter og opsparing et budget og skelner mellem ønsker og behov.«robert D. HALES,»Seek and Attain the Spiritual High Ground in Life«, CES- foredrag, mar. 2009, s. 6-7; speeches. byu. edu 11

14 Week 3 5 ARBEJDE: TAG ANSVAR ARBEJDE: TAG ANSVAR Overvej: Se: Læs: Hvorfor tror du, at vor himmelske Fader gerne vil have, at vi tager et personligt ansvar for vores liv?»sedricks rejse«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvordan bruger Sedrick sin handlefrihed og tager ansvar for sin fremtid? Hvad ville der ske med Sedrick, hvis han gav andre skylden for sine udfordringer? 2 Nefi 2:16, 26; Lære og Pagter 42:42 (til højre) Gå sammen med et gruppemedlem i nærheden af dig. Læs sammen nedenstående udtalelse af profeten Joseph Smith. Han beskriver sine omstændigheder, da han voksede op. Drøft disse spørgsmål: Hvordan var hans timelige situation? Hvad lærer du af profetens ord om selvhjulpenhed? Hvad mente profeten med»vedvarende arbejde«?»derfor gav Gud Herren mennesket, at det skulle handle selv [og mænd og kvinder er frie] til selv at handle og ikke være genstand for handling.«2 NEFI 2:16, 26»Du må ikke være doven; for den, der er doven, skal ikke spise arbejderens brød, ej heller bære hans klæder.«l&p 42:42»Eftersom min fars verdslige kår var meget trange, var vi nødsaget til at arbejde med vore hænder som daglejere og på anden måde, som lejligheden bød sig. Nogle gange var vi hjemme og andre gange ude og var ved vedvarende arbejde i stand til at skaffe os et rimeligt underhold.«joseph Smith Historie 1:55 Tænk på, hvordan du kan tage et mere personligt ansvar for din selvhjulpenhed. Skriv to eller tre ting, som du gerne vil ændre ved det, du gør, eller ved din indstilling. Forpligt dig: Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig hver dag i at tage et ansvar. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. 12

15 SEDRICKS REJSE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. Tishabobo ligger omkring 15 kilometer herfra. Lusuku er 30 kilometer væk. Kamanda ligger også 30 kilometer væk. Vi tager derhen og køber bananer, og vi tager dem med her tilbage og sælger dem. SEDRICK: Jeg hedder Sedrick Kambesabwe. Jeg bor i Den Demokratiske Republik Congo. Jeg er medlem af SDH- Kirken. Jeg er lokalmissionær i landsbyen Kipusanga. Jeg skal forberede mig til at tage på en rigtig mission. For at komme på mission skal jeg have et pas, som lige nu koster 250 amerikanske dollars. Min far og jeg køber bananer for at tjene penge. Nogle landsbyer producerer mange bananer: Tishabobo, Lusuku og Kamanda. Vi cykler for at komme hen til landsbyerne. Vi kan tage fire eller seks bundter bananer med. Når jeg cykler, kan det tage halvanden time hver vej, hvis cyklen virker, og jeg har styrken til det. Ved middagstid, hvor der er meget varmt, kører jeg langsomt på grund af varmen og solen. Jeg kan cykle to ture om dagen, hvis jeg står tidligt op om morgenen. Det er en god måde at betale for mit pas. Nu tjener jeg lidt efter lidt penge, så jeg sparer op til både skoleudgifter og missionen. Og nu, efter at have arbejdet i fire år, har jeg penge nok til et pas samt 70 dollars ekstra.»gud har udformet dette jordeliv til at kræve næsten konstant anstrengelse Gennem arbejde opretholder og beriger vi livet Arbejde opbygger og forædler vores karakter, skaber skønhed og er et redskab, hvorved vi tjener hinanden og Gud. Et indviet liv er fyldt med arbejde, somme tider ensformigt somme tider uværdsat, men altid arbejde, der forbedrer opløfter og stræber efter.«d. TODD CHRISTOFFERSON,»Betragtninger over et liv viet til Gud«, Liahona, nov. 2010, s

16 Week 3 6 LØS PROBLEMER LØS PROBLEMER Overvej: Se: Læs: Hvorfor tror du, at Herren tillader, at vi får problemer og udfordringer?»løs problemer og træf beslutninger«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side). Hvad gjorde fåret for at hjælpe grisen med at løse sit problem? (Tænk på, hvordan hun hjalp ham med at identificere det rette problem, se på sine muligheder og derefter beslutte sig og handle). Eter 2 og 3 (læs kun uddragene til højre) Hvad gjorde Jereds bror for at løse sit problem? Nedenfor er tre trin, som du kan gennemgå for at løse alle slags problemer med bøn og tro. Læs dem sammen med et medlem af gruppen og tal bagefter om dem. I bør begge finde et specifikt problem, som I står overfor, og så gennemgå trinene. FIND FREM TIL Hvad er det virkelige problem? Beslut og handl ➊ Bed om vejledning. Beslut dig. Handl derpå i tro. Gode LØS resultater? Hvis ikke, PROBLEMER så afprøv trin 1-3 igen. Giv ikke op! ➌ ➋ Undersøg mulighederne Hvilke mulige løsninger er der? Hvilken er den bedste? Vælg et problem, som I står over for som familie, og skriv det her:»jereds bror anråbte Herren og sagde jeg har lavet fartøjerne [og] i dem findes der intet lys Og Herren sagde : Hvad vil I, at jeg skal gøre? [Og Jereds bror] smeltede seksten små sten ud af en klippe og anråbte igen Herren og sagde: jeg ved, o Herre, at du har al magt rør derfor ved disse sten så de kan lyse i mørket.«eter 2:18-19, 23; 3:1, 4 Forpligt dig: Arbejd i løbet af ugen sammen med din familie på at løse problemet. Husk, giv ikke op! Det tager tid at løse problemer og foretage ændringer. Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i trinene til at løse det problem, du beskrev ovenfor. Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. Tip til formidleren Tilføj energi til samtalen. Få alle til at tage del. 14

17 LØS PROBLEMER OG TRÆF BESLUTNINGER Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så vælg roller og læs manuskriptet. FÅR: Det er en mulighed. Hvordan vil det fungere? GRIS: Ja hmmm hvis jeg kunne komme ud herfra, så kunne jeg måske finde noget mad i affaldsdyngen. GRIS: Jeg er sulten! Bondemanden er væk. Hans dreng er doven, og jeg får ikke noget mad. Hvad skal dog jeg gøre? FÅR: Gris? Gris! Hvad er der i vejen? GRIS: I vejen? I vejen? Det er tydeligt, er det ikke? Jeg sulter! FÅR: Hmmm. Det er ikke dit problem. GRIS: Huh? Hvad mener du? Jeg er sulten! Og den dovne dreng udfører ikke sit arbejde. FÅR: Korrekt, men det er hans problem. Dit problem er: Hvor kan du finde noget mad? GRIS: Mig? Finde mad? FÅR: Lige præcis. Hvilke muligheder har du? GRIS: Øh, jeg kunne blive her og vente! FÅR: Det er også en mulighed. Jeg lagde mærke til, at drengen ikke har lukket lågen. GRIS: Ja, men jeg har aldrig nogensinde været udenfor. Og måske er der alligevel ikke noget mad. FÅR: Nå, men det er på tide, at du beslutter dig bliv eller gå. GRIS: OK. Det er mit problem, ikke? FÅR: Jeps. GRIS: Og affaldsdyngen er min bedste mulighed. FÅR: Det tror jeg. GRIS: Så jeg bliver nødt til at beslutte mig og handle. FÅR: Det ser sådan ud. GRIS: OK nu er det nu nu gør jeg det. [Begynder at spise]. Hej, Får, det er rigtigt godt, det her. FÅR: Super, Gris!»Der er nogen gange brug for kreative tilgange for at tilpasse sig til lokale forhold. Vi har generelle retningslinjer og principper, men Herren forventer, at vi selv hjælper til med at løse vore egne problemer Vi er tænkende, fornuftige mennesker. Vi har evnen til at identificere vore behov, planlægge, sætte mål og løse vore problemer Alt for ofte holder folk fast i ideer, opfindelser og tilgange til livet, der ikke virker. Den kreative tilgang er en disciplineret tilgang for at imødekomme livets behov.«robert D. HALES,»Every Good Gift«, New Era, aug. 1983, s

18 Week 3 7 BLIV ÉT, ARBEJD SAMMEN BLIV ÉT, ARBEJD SAMMEN Overvej: Se: Læs: Hvad vil det sige at»blive et«? Hvad har det at gøre med at blive selvhjulpen?»på Herrens måde«(hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs næste side.) Hvad lærer dette budskab os om at tjene og hjælpe hinanden? Moses 7:18; Lære og Pagter 104:15-17 (til højre) Udfør følgende aktivitet: 1. Tænk på talenter, kontakter eller andre ressourcer, som du har. Hvordan kan dine gaver hjælpe andre medlemmer af gruppen til at blive mere selvhjulpne. Skriv dine ideer ned. 2. Tal som gruppe sammen om de talenter, kontakter og andre ressourcer, som I har skrevet ned. Skriv kontakter eller ressourcer, som de andre har, ned. 3. Skriv nu herunder de ressourcer, der er tilgængelige på Kirkens selvhjulpenhedscenter, deriblandt mentorer, computere osv. Hvorfor har du brug for dem?»og Herren kaldte sit folk ZION, fordi de var af ét hjerte og ét sind og levede i retfærdighed; og der var ingen fattige blandt dem.«moses 7:18»Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit. Men det må nødvendigvis gøres på min egen måde; og se, dette er den måde, hvorpå jeg, Herren, har bestemt, at der skal sørges for mine hellige: At de fattige skal ophøjes, ved at de rige gøres ydmyge. For jorden er fuld, og der er nok og mere til.«l&p 104: Hvilke ressourcer har du, som kan hjælpe dig og de andre til at blive selvhjulpen? 5. Hvordan kan du hjælpe de andre på deres vej mod selvhjulpenhed? 6. Hvordan kan du bruge de andres hjælp? 16

19 Læs: Forpligt dig: Du kan gøre følgende for at øve dig i at blive ét: Hjælp din familie med at blive mere forenet og arbejde sammen. Tal med medlemmer af din menighed, som er selvhjulpne. Spørg dem, hvem eller hvad der hjalp dem. Spørg om, de vil være din mentor! Besøg tre steder i dit lokalsamfund, hvor der er ressourcer, der kan hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen. Skriv ned, hvordan de kan hjælpe. Begynd at bruge dem! Forpligt dig til at udføre følgende handlinger i løbet af ugen. Sæt kryds i de små kasser, når du har udført hver opgave: Øv dig i at arbejde sammen med andre (arbejd sammen med din familie, folk fra menigheden og lokalsamfundet som nævnt ovenfor). Undervis din familie i dette princip. Fortsæt med at udøve de tidligere principper. PÅ HERRENS MÅDE Hvis du ikke har mulighed for at se videoen, så læs dette manuskript. PRÆSIDENT EYRING: Principperne for oprettelsen af Kirkens velfærdsprogram findes ikke kun på ét bestemt tidspunkt eller sted. De findes til alle tider og på alle steder Måden at gøre det på er klar. De, der har samlet mere, skal ydmyge sig for at hjælpe dem i nød. De, der har i overflod, skal frivilligt ofre noget af deres egen komfort, tid, evner og ressourcer for at afhjælpe de nødlidendes lidelser. Og hjælpen skal gives på en måde, der øger modtagerens evne til at sørge for sig selv [og derefter sørge for andre]. Hvis det bliver udført på denne måde, Herrens måde, kan der ske formidable ting. Både giver og modtager bliver velsignet. (Henry B. Eyring, tale holdt ved indvielsen af Velfærdscenteret i Sugarhouse i Utah, juni 2011, lds. org; ordene i den firkantede parentes er tilføjet af præsident Eyring i et interview i marts 2014). PRÆSIDENT UCHTDORF: Brødre og sø stre, vi har hver især en forpligtelse ved pagt om at være følsomme over for andres behov og tjene, som Frelseren gjorde, ved at række ud, velsigne og løfte dem omkring os. Ofte kommer svaret på vores bøn ikke, mens vi er på vore knæ, men når vi er på vore fødder og tjener Herren og dem omkring os. Uselviske tjenestegerninger og hengivenhed forædler vores ånd, fjerner skællene fra vore åndelige øjne og åbner himlens vinduer. Ved at blive svaret på en andens bøn finder vi ofte svaret på vore egne. Dieter F. Uchtdorf,»Venter på vejen til Damaskus«, Liahona, maj 2011, s. 76.»Når vi samarbejdsvilligt arbejder sammen kan vi opnå alting. Når vi gør det, fjerner vi et menneskes svaghed ved at stå alene og erstatter det med styrken ved mange, som tjener sammen.«thomas S. MONSON,»Church Leaders Speak Out on Gospel Values«, Ensign, maj 1999, s

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Min vej til selvhjulpenhed

Min vej til selvhjulpenhed Min vej til selvhjulpenhed Kære brødre og søstre Herren har sagt:»det er min hensigt at sørge for mine hellige«(l&p 104:15). Denne åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han vil sørge for timelige velsignelser

Læs mere

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED M IN VE J T I L SELV H JU L P E N H E D Min vej til selvhjulpenhed INSTRUKTIONER TIL FORMIDLEREN Instruktioner til formidleren ved foredrag kommer altid frem i de lilla felter. Se side 13 for yderligere

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Den evige familie De studerendes læsemateriale

Den evige familie De studerendes læsemateriale Den evige familie De studerendes læsemateriale Religion 200 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer, forslag eller

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Iværksættere: Min egen virksomhed

Iværksættere: Min egen virksomhed Iværksættere: Min egen virksomhed S E LV H J U L P E N H E D INDLEDNING KAN DENNE GRUPPE HJÆLPE MIG TIL AT STARTE ELLER UDVIKLE EN VIRKSOMHED? Det er ikke let at starte eller udvikle en virksomhed, men

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen Vi opfordrer især unge og unge voksne til at bruge deres egne familienavne eller navne på forfædre til medlemmer i deres menighed eller stav i deres tempeltjeneste. Præstedømmeledere bør sikre, at unge

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere