B Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.2015 ALERIS OMSORG: Christians Have Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.2015 ALERIS OMSORG: Christians Have Plejecenter"

Transkript

1 Internt kontrolsystem mappe B Navn: Handleplan embedslægetilsyn Godkendt af: K.R Første version: Udstedt af: Kr Revideret den B Septemb er 20 B Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.20 ALERIS OMSORG: Christians Have Plejecenter Anbefalinger/krav Status: Hvem har ansvar i det daglige Opnås før: Hvordan arbejdes der med dette? Evaluering: manglede en beskrivelse af patientens respirationsproblemer. manglede i oversigten over de sygdomme og handicap, hvor patienterne i stikprøven har aktuelle eller potentielle problemer som behandles medicinsk, eller hvor der foretages observation og kontrol af tilstanden, oplysninger om patientens tarmsygdom., sygeplejefaglig leder og de enkelte teamkoordinatorer har nu gennemgået den Der iværksættes undervisning af alt sygeplejepersonale.. 1. Der er udført en systematisk gennemgang af vores sygeplejedokumentation. 2.Der udføres undervisning til sygeplejepersonalet, så alle ved, hvilke elementer der skal ligges vægt på, i opbyggelsen af en god og fyldestgørende helhedsstatus i vores elektroniske dokumentationssystem Care. 3. Aleris Omsorgs kvalitetschef inddrages i undervisningen af vores sygeplejepersonale. 4. Helhedsstatus skal revideres ved alle ændringer i den helbredsmæssige tilstand af den enkelte beboer Der er nu rettet de fundne mangler i den sygeplejefaglige dokumentation. 5.Der oprettes plejeplan til observation af 1

2 tarmsygdom som indeholder problem, mål, handling og evaluering. indeholdt den sundhedsfaglige dokumentation ikke en beskrivelse af aktuel pleje og behandling vedrørende patientens problemer ift risiko for tryksår., sygeplejefaglig leder og de enkelte teamkoordinatorer har nu gennemgået den Der iværksættes en undervisning af alt sygeplejepersonale. 1. Der oprettes en plejeplan, når der forefindes risiko for udvikling af tryksår (herunder trykspor). Her beskrives de potentielle risici og forebyggende tiltag. Der skal altid evalueres på forebyggende tiltag. 2. Solrød kommunes samt Aleris omsorgs retningslinjer inden for forebyggelse af tryksår skal følges og dokumenteres i den enkelte plejeplan. 3. Egenkontrol af plejeplanerne skal ske løbende. manglede en beskrivelse af opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling vedrørende patientens ødemer og anvendelse af støttestrømper., sygeplejefagligleder og de enkelte teamkoordinatorer har nu gennemgået den Der iværksættes undervisning af alt sygeplejepersonale. 1. Der oprettes en plejeplan på alle beboere, som benytter kompressionsstrømper. I denne plejeplan ses forebyggende tiltag samt evaluering af disse (herunder også ødemer). 2. Ud fra opfølgning samt evaluering iværksættes pleje og behandling af beboere med ødemer samt anvendelse af kompressionsstrømper. 3. Aleris Omsorgs retningslinjer følges med henblik på opfølgning og evaluering. 2

3 4. Egenkontrol af dokumentation foretages løbende ved ændringer i behandlingen af ødemer samt kompressionsstrømper. Medicin: manglede angivelse af døgndosis for to præparater. manglede behandlingsindikation for panodil på medicinske-maet. Der er lavet én systematisk gennemgang af alle medicinskemaer. Der skal laves egenkontrol af medicinskema ved dosering af medicin og ved alle ændringer i medicinordinationen. Alt sundhedsfagligt personale skal undervises i Aleris Omsorgs retningslinje/procedurer omkring medicinhåndtering. Der er fortaget systematisk egenkontrol af gennemgang af medicin Teamkoordinator i alle afdelinger. 1. Egenkontrol af medicinskemaer ved ændringer i medicinordinationen. 2. Overgang til FMK før d. 1.januar /stedfortræder laver stikprøver 1 gang om ugen af medicinskemaer. 4. Undervisning i Aleris Omsorgs retningslinje/procedure omkring medicinordination samt angivelse af dosis. Der er fundet en systemfejl i medicinmodulet Care. Fejlen opstår når fx præparatet panodil skal ændres til et substitut fx pamol. Når der gemmes efter denne ændring, så forsvinder både døgndosis samt behandlingsindi kation. Det er normalt ikke muligt at gemme i Care uden at have tilføjet en indikation samt døgndosis. Der er fundet en anden måde at ændre til et substitut uden 3

4 var medicingennemgang ved den behandlende læge ikke do-kumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Der er holdt teammøde med alle teamkoordinatorerne fra de enkelte afsnit. Her er blevet drøftet vigtigheden af, at der altid dokumenteres, når et sygeplejefagligt personale har afstemt/gennemgået en beboers medicin med egen læge.. 1. Der sendes en edifact til egen læge angående gennemgang af medicin. 2. Der dokumenteres i plejeplan(egenkontrol af medicin) at der er sendt edifact til egen læge, og at der afventes svar. 3. Når egen læge har givet en tilbagemelding enten telefonisk eller via. edifact dokumenteres der igen, at nu er medicinen afstemt/gennemgået med egen læge. at døgndosis samt indikation forsvinder. 28.september.2 0 Alle beboere får deres medicin afstemt ved egen læge ved overgangen til FMK. Der er på nuværende afstemt medicin for 10 ud af 52 beboere. I en af 3 stikprøver var der ikke dokumenteret information om patienternes habilitet i forhold til varetagelse af dennes helbredsmæssige forhold, Der er afholdt teammøde med alle teamkoordinatorerne fra de enkelte afsnit, hvor der er pointeret vigtigheden af, at den enkelte beboers habilitet i forhold til varetagelse af helbredsmæssige forhold altid fremgår i helhedsstatus samt plejeplan. Stedfortræder/sygeplejefagligleder Teamkoordinatorerne i alle afsnit. November Alle beboerne skal ifølge Aleris Omsorgs retningslinjer/procedurer have gennemgået/afstemt deres medicin hos egen læge en gang årligt eller efter behov. 1. Der laves egenkontrol, hvor der følges op på, om alle beboernes habilitet i forhold til varetagelse af helbredsmæssige forhold er dokumenteret i plejeplan samt helhedsstatus. Denne evalueres naturligvis ved ændringer i den enkelte beboers tilstand. 4

5 5