Efterisolering er en god investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterisolering er en god investering"

Transkript

1 Efterisolering er en god investering

2 Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse mangler isolering Behovet for efterisolering er meget stort i Danmark. Cirka halvdelen af alle boliger er parcelhuse, og især huse, som er opført før 170, mangler isolering. Dengang var der ikke så stort fokus på isolering som i dag. Resultatet er, at mange boliger er helt utilstrækkeligt isoleret. Statens Byggeforskningsinstitut har regnet ud, at hvis vi udskiftede vinduer og efterisolerede de dårligste ydervægge, gulve og tage, så ville vi i Danmark samlet kunne spare 830 mio. liter olie om året - svarende til forbruget i parcelhuse. Et 100 m 2 hus med tom mur bruger ca l olie mere end nødvendigt Du kan spare fra liter olie pr. år for hver 100 m 2 ydervæg du isolerer. Et 100 m 2 hus har 40 meter mur. Hvis den er 2,5 m høj, bliver det 100 m 2 mur og præcis 1000 liter olie sparet pr. år, når du hulmurs-isolerer. Den utilstrækkelige isolering medfører et stort tab af varme gennem væggen og gulvet. Der opstår træk og dannes kondens på indervæggen. Indeklimaet er dårligt, og inventaret kan tage skade. Nu er boligen tæt og lun. Kulden holdes effektivt ude. Træk og fugt er væk. Stuen er behagelig at opholde sig i, og der skal bruges mindre energi til opvarmning. Huset er blevet sundere. Hvis du overvejer at få din bolig efterisoleret, så tag en hurtig beslutning. Den kommer du med garanti ikke til at fortryde. Efterisolering hører til blandt verdens bedste investeringer: Du er sikker på afkast her og nu og i mange år fremover. Den første og største fordel af investeringen mærker du på din egen krop. Efterisoleringen holder kulde fra vægge, gulve og lofter ude. Huset bliver mere behageligt at opholde sig i. Efterisoleringen kan også gøre dit hus større. Rum, som i dag ligger uisolerede og ubenyttede hen, kan med efterisolering omdannes til aktive rum og indrettes til værksted, hjemmekontor, børneværelse med mere. Når varmeregningen dumper ind, oplever du den kontakte fordel. De mange sparede varmekroner er dit afkast af investeringen. Efterisolering gør dig mindre afhængig af de stærkt stigende energipriser, og når du bruger mindre energi til opvarmning, medvirker du aktivt til at nedsætte CO 2 udledningen til atmosfæren. Hvis du vil sælge din velisolerede bolig, er der igen kontanter i vente. Energimærket dokumenterer boligens gode energimæssige tilstand, og du kan opnå en højere salgspris. Besparelsen er der med det samme Hvis du bor i et ældre hus, kan du mærke effekten af efterisoleringen med det samme. Om vinteren skal der ikke skrues nær så højt op for radiatorerne, for at opnå samme temperatur som før, og hvis du har oliefyr, opdager du, at olien i tanken holder længere. Når årets varmeregnskab gøres op, vil du kunne aflæse, hvor meget du har sparet. Investeringen i efterisolering tjener du hurtigt hjem. Herefter er besparelsen ren fortjeneste.

3 Her er husets ømme punkter Vi gør din bolig lun Den autoriserede ISOVER Isolatør er ekspert i efterisolering. Hans medarbejdere er specialuddannede, og han har hele Saint-Gobain Isovers viden og erfaring om efterisolering i ryggen. Uanset hvor din bolig skal isoleres, råder ISOVER Isolatøren over metoder og produkter, der giver den bedste løsning. Det sikrer dig også mod at der ikke opstår fejl, som på lang sigt kan resultere i fugtskader, svamp og råd. Hvis du bor i et ældre hus - eller et hus der er bygget før 80 erne - er der god grund til at lade den autoriserede ISOVER Isolatør give det et eftersyn. Der er mange ømme punkter, hvor manglende isolering resulterer i store varmetab, og kulden strømmer ind. 1. Tag- og skunkrum I mange ældre huse er disse rum uisolerede og dermed store energislugere. 2. Loft Et uisoleret loft betyder, at kulden har fri adgang til rummene i boligen nedenunder. 3. Etageadskillelse Hvis etageadskillelsen ikke er isoleret, strømmer den varme luft op på loftet og videre ud til fuglene. 4. Det flade tag Flade tage kan trænge til både isolering og et fald, så regnvandet kan løbe væk. 5. Ydervægge Uisolerede ydervægge giver store problemer med varmetab, kulde, træk og fugt. 6. Kælderydervægge Uden isolering er disse vægge meget kolde og sænker gulvtemperaturen i de overliggende rum. 7. Kælderloft Hvis kælderen er uopvarmet, kan kulden strømme direkte igennem det uisolerede loft og op i rummene ovenover. 8. Krybekælder Uden isolering medfører kolde krybekældre, at gulvene ovenover føles iskolde.. Sokkel Hvis soklen ikke er isoleret opstår kuldebroer og varmetab via fundamentet Skal din bolig have udført en efterisolering af hulmuren kræver det special træning og uddannelse i anvendelse af maskiner og materialer. Isoleringen blæses ind i hulmuren og lægger sig som en lun dyne omkring huset. Når hulmursisoleringen er udført, udstedes der en attest på det udførte arbejde. Som en ekstra sikkerhed kontrollerer Saint-Gobain Isover løbende isolatørernes hulmurs-arbejde i form af stikprøver. Hvis du føler, at hulmursisoleringen ikke helt er, som det burde være, kan du ringe direkte til Saint-Gobain Isover og tale med en konsulent, der vil behandle din henvendelse. Med andre ord: Du har garanti for veludført arbejde. Det er ikke kun de store maskinelle isoleringsarbejder, der kræver specialviden og håndværksmæssig kunnen. Men også de øvrige isoleringsopgaver bør overlades til fagfolk, medmindre du har mere end almindeligt kendskab til, hvordan arbejdet skal udføres. F.eks. loftisolering, hvor der stilles ekstra krav til arbejdets udførelse for at undgå fugtskader på træværk, som der er meget af i loft- og tagkonstruktionen. Nogle af de råd- og svampeskader, der opstår skyldes nemlig dårlig isoleringsarbejde.

4 og der er penge at spare Ved hjælp af skemaerne beregnes evt. sammen med ISOVER Isolatøren hvor meget, der spares ved efterisolering. Beregningerne bygger på gennemsnitstal for standardkonstruktioner, graddøgn og indendørstemperatur. 1Tykkelsen af den eksisterende isolering samt den samlede isoleringstykkelse efter indsættes i skema 1, og energitabet pr. m 2 /år aflæses i energitabellen. Ved at trække tallene fra hinanden, findes energibesparelsen pr. m 2 /år. Facadeareal excl. areal af vinduer og døre 2Bygningsdelen måles op som vist på skitsen, og energibesparelsen ganges med arealet. Resultatet fortæller, hvor meget energi, der spares ved at merisolere huset. 3Besparelsen i kroner findes i skema 2 ved at gange den samlede energibesparelse pr. år med prisen pr. energienhed m 3 naturgas, liter olie, kwh fjernvarme eller kwh elektricitet. Skema 1 Loftrum Isoleringstykkelse, mm ISOVER ENERGITABEL Energitabet pr. m 2 /år ,15 1,6 2,1 1,4 1,8 16 0,16 1,7 2,2 1,5 1, ,17 1,8 2,4 1,6 2, , 2,5 1,7 2, ,1 2,0 2,6 1,8 2, ,20 2,1 2,8 1, 2, ,21 2,2 2, 2,0 2, ,22 2,3 3,1 2,1 2,6 23 0,23 2,4 3,2 2,2 2, ,24 2,5 3,3 2,3 2, ,26 2,7 3,6 2,5 3, ,28 2, 3, 2,7 3, ,30 3,1 4,2 2, 3, ,33 3,4 4,6 3,2 3, ,36 3,7 5,0 3,4 4, ,40 4,2 5,6 3,8 4, ,45 4,7 6,2 4,3 5, ,50 5,2 6, 4,8 6, ,60 6,2 8,3 5,7 7, ,70 7,3,7 6,7 8,4 74 0,80 8,3 11 7,7, ,0,4 12 8, , , , , , Skråtag Træskeletvæg Hulmur Massiv mur efterisoleret med Sillatherm og puds Massiv mur efterisoleret med træskelet og isolering Eksempel: I et hus med 120 mm isolering på loftet svarer energitabet gennem taget til 3,1-4,2 ltr. olie pr. m 2 /år. U-værdi 8W/m 2 K) Nyt oliefyr (l/m 2 år) Gammelt oliefyr (l/m 2 år) Nyt naturgasfyr (m 2 /m 2 år) Gammelt naturgasfyr (m 2 /m 2 år) Fjernvarme og el (kwh/m 2 år) Hjælp med at beskytte miljøet ltr. olie/m ltr. BR82 7,5 ltr. BR5 5,5 ltr ,2 ltr. Nye bygningers energiforbrug er løbende reduceret ved ændringer af bygningsreglementets krav. Den samlede bygningsmasse i Danmark bruger dog stadig gennemsnitligt 14 l olie pr. m 2 i dag. Det betyder, at der er et stort besparelsespotentiale i efterisolering af den eksisterende bygningsmasse. Reglerne skal sikre, at sunde økonomisk isoleringstiltag bliver udført, når nu håndværkeren er i gang. Når man først har renoveret en bygningsdel går der mange år, inden chancen er der igen. Hvis du har tænkt dig at sætte en større renoveringsopgave i gang på dit hus, har du som bygherre pligt til at undersøge, hvad isoleringskravet er til den bygningsdel, som du vil ændre på. Bagefter skal du tjekke om det er rentabelt at isolere op til kravet. Og hvis det er rentabelt skal det gøres. På grafen side 6 er de tykkelser, der svarer til kravet markeret med rødt. Din isolatør kan hjælpe dig med beregningerne 3 ltr For at bremse drivhuseffekten har en række lande, herunder Danmark tilsluttet sig Kyoto-protokollen, som har til hensigt at begrænse energiforbruget og CO 2 -udledningen Det betyder bl.a. at de danske energikrav til nyopførte bygninger blev skærpet kraftigt i 2005, og vil blive skærpet yderligere i de kommende år. Men det er ikke nok. Hvis vi for alvor skal nedsætte vores energiforbrug, skal vi også gøre noget ved de eksisterende bygninger. Den eksisterende bygningsmasse bruger i dag i snit 14 ltr. olie/ m 2 år. 0 % af de bygninger vi bruger om 20 år er allerede bygget nu. Så hvis vi fremover bygger nyt efter de skærpede regler, men ikke gør noget ved de eksisterende bygninger, vil bygningsmassen om 20 år samlet set kun være kommet ned på et forbrug på 13 ltr./m 2 år. Derfor fik vi også nye regler for ombygningsområdet. Nye regler for ombygning 14 ltr. Den eksisterende bygningsmasse Ved større renoveringsopgaver forstås : Udskiftning af den udvendige beklædning på en ydervæg, Udvendig på ydervæggen, Udskiftning af tagdækning, Udskiftning af kedel, Ændring af varmeforsyning; Facadevis udskiftning af vinduer samt Renoveringsopgaver der omfatter mere end 25 % af husets samlede overflade eller koster mere end 25% af husets værdi ( grundprisen) Tykkelse af eksist. isolering A Energitab før Tykkelse efter B Energitab før A-B Energibesparelse pr. m 2 /år Areal m 2 Energibesparelse pr. pr Hvis du vil læse mere om de nye regler kan du downloade pjecen Vejledning i ombygning og rentabilitet fra ISOVERs hjemmeside Skråtag Loftrum Let ydervæg Hulmur Massiv mur Din bolig bliver mere værd Ifølge energistyrelsens nye regler skal alle enfamiliehuse, ejerlejligheder og andre ejerboliger energimærkes ved ejerskifte. vurdering af ejendommens energimæssige tilstand, og en energiplan, som fortæller, hvilke forbedringer det kan betale sig at få lavet. Skema 2 Samlet energibesparelse pr. år x Pris pr. enhed Kr. Besparelse pr. år Kr. Det er sælgers ansvar at ejendommen er energimærket. Sælger og køber kan ikke aftale indbyrdes at undlade energimærkningen. Ved energimærkningen bliver dit hus gennemgået af en uafhængig, godkendt og registreret energikonsulent, som udarbejder et egentligt energimærke, der er en samlet Energipriser og miljø er kommet i fokus. Fremover vil de fleste købere overveje energiudgifterne i forbindelse med en hushandel. Et godt energimærke gør din bolig mere værd, når den skal sælges.

5 Se din årlige besparelse på www-isover.dk 1. Find spareberegneren 2. Indtast og få svar med det samme På er der allerede på forsiden en henvisning så du hurtigt kommer du frem til ISOVER's Spareberegner. Her kan du få at vide, hvad du kan spare ved at efterisolere både på loftet og i hulmuren. Indtast data vedrørende de eksisterende forhold på dit hus: isoleringstykkelse på loftet eller hulmurstykkelse, isoleringsareal og eksisterende opvarmningsform. Så får du hurtigt et svar på, hvad du kan tjene ved at gennemføre en efterisolering med ISOVER. isover inhouse Skal vi tage en snak om efterisolering Hvis du overvejer at efterisolere, så ring til din lokale autoriserede ISOVER Isolatør. Her får du svar på alle dine spørgsmål om isolering og gratis rådgivning i forbindelse med efterisolering. Vi glæder os til at høre fra dig. Saint-Gobain Isover a/s DK-6580 Vamdrup Telefon Fax

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere