Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE"

Transkript

1

2 Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG / GÅRD... 7 SKITSER... 7 KRAV IHT. TYPER... 7 KÆLDERVÆGGE... 8 SKITSER... 8 KRAV IHT. TYPER... 8 UDVENDIGE VÆGGE / GÅRD... 9 SKITSER... 9 KRAV IHT. TYPER... 9 YDERVÆGGE / FACADEVÆGGE SKITSER KRAV IHT. TYPER TAG / 45 GRADER SKITSER KRAV IHT. TYPER TAG / FLADT... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. SKITSER KRAV IHT. TYPER ETAGEDÆK SKITSER KRAV IHT. TYPER HEMS TAGLEJLIGHEDER SKITSER KRAV IHT. TYPER VÆGGE TRAPPEOPGANG SKITSER KRAV IHT. TYPER INDVENDIGE DØRE SKITSER KRAV IHT. TYPER UDVENDIGE DØRE SKITSER KRAV IHT. TYPER LEJLIGHEDSDØRE / ENTRÉDØRE SKITSER KRAV IHT. TYPER

3 2 VINDUER FACADE SKITSER KRAV IHT. TYPER VINDUER TAG SKITSER KRAV IHT. TYPER INDERVÆGGE RUMADSKILLENDE SKITSER KRAV IHT. TYPER INDERVÆGGE VÅDRUM SKITSER KRAV IHT. TYPER INDERVÆGGE LEJLIGHEDSADSKILLENDE SKITSER KRAV IHT. TYPER VINDUESPARTIER V. ALTAN SKITSER KRAV IHT. TYPER VINDUESPARTIER V. TRAPPEOPGANG SKITSER KRAV IHT. TYPER ALTANDÆK SKITSER KRAV IHT. TYPER LOFTER SKITSER KRAV IHT. TYPER GULVE TOILET SKITSER KRAV IHT. TYPER GULVE KØKKEN SKITSER KRAV IHT. TYPER GULVE ØVRIGE RUM SKITSER KRAV IHT. TYPER TRAPPER SKITSER KRAV IHT. TYPER AFSATSER TRAPPEOPGANG SKITSER KRAV IHT. TYPER TRAPPE GÅRD SKITSER KRAV IHT. TYPER... 34

4 Yder fundamenter Ansvar: MT SfB kode: (12)001 Krav iht. analyser Opfyldt Fundament af Beton Udseende Grå 750x500mm Funktion Bærende fundament 30 Mpa Dimensioneres iht. Lambda-værdi: Linjetab: 0,18 W/m2k bestandigt materiale, samt sikres med omfangsdræn. Radonsikring etableres. Fundament af Beton 410x1100mm 2 lag 390mm Leca 800 sokkel Fundament af Beton 3

5 4 Inder fundamenter Ansvar: MT SfB kode: (12)003 Krav iht. analyser Opfyldt Fundament af Beton Udseende Grå 350mm 125mm udvendig terrænisolering Funktion Dimensioneres til laster Dimensioneres til laster 30 Mpa Dimensioneres iht. Lambda-værdi: bestandigt materiale, samt sikres med omfangsdræn. Radonsikring etableres.

6 Terrændæk indvendig Ansvar: MT SfB kode: (13)001 Krav iht. analyser Opfyldt Iht. Funktion analyse Klinker/Fliser 100mm Betonplade 300mm Terrænbats ( mm) 150mm løs singels Klinker/Fliser 100mm Betonplade 100mm Polystyren 450mm Leca coated Udseende Som Rockwool 550mm Som Leca terrændæk 650mm Funktion 100mm beton. Dimensioneret iht. Last beregninger Armering af ribbet armeringsstål B550AR + AC, Ø 6 mm pr. 150 mm i begge retninger, placeres i bunden af betonpladen på afstandsholdere af plast. Beton 20 MPa, passiv miljøklasse 100mm beton. Dimensioneret iht. Last beregninger Armering af ribbet armeringsstål B550AR + AC, Ø 6 mm pr. 150 mm i begge retninger, placeres i bunden af betonpladen på afstandsholdere af plast. Beton 20 MPa, passiv miljøklasse Klinker/Fliser 100mm Betonplade 300mm Polystyren ( mm) 150mm løs singels Som Sundolitt 550mm 100mm beton. Dimensioneret iht. Last beregninger Armering af ribbet armeringsstål B550AR + AC, Ø 6 mm pr. 150 mm i begge retninger, placeres i bunden af betonpladen på afstandsholdere af plast. Beton 20 MPa, passiv miljøklasse 0,10 W/m2K 0,10 W/m2K 0,10 W/m2K Trinlyd dæmpes ved lydfuger ved vægge og fundamenter Trinlyd dæmpes ved lydfuger ved vægge og fundamenter Trinlyd dæmpes ved lydfuger ved vægge og fundamenter Løs singels som kapilar brydende lag. Leca nødder som kapilar brydende lag. Løs singels som kapilar brydende lag. 5 Beton fungere som radonspærre. Radonspærre udlægges Beton fungere som radonspærre. Radonspærre udlægges Beton fungere som radonspærre. Radonspærre udlægges

7 6 ved samlinger ved samlinger ved samlinger

8 Terrændæk udvendig / Ga rd Ansvar: MT SfB kode: (40)001 Krav iht. analyser Opfyldt 100x100x80mm Brosten 50mm brolægningsgrus 120mm stabilgrus 60mm Betonsten 50mm brolægningsgrus 120mm stabilgrus Udseende Sim IBF Som IBF Som IBF Funktion Nyttelaster samt egenlaster Afløb i belægning samt kapilarbrydenlag Nyttelaster samt egenlaster Afløb i belægning samt kapilarbrydenlag 150x300x60 Betonfliser 50mm brolægningsgrus 120mm stabilgrus Nyttelaster samt egenlaster Afløb i belægning samt kapilarbrydenlag 7

9 8 Kældervægge Ansvar: MT SfB kode: (21)001 Krav iht. analyser Opfyldt 390mm In situ beton 125mm indstøbt terrænbatts 200mm polystyren drænplade 390mm In situ beton 125mm indstøbt terrænbatts 200mm terrænbatts 400mm filigran vægelementer Udseende 390mm 390mm 400mm 390mm Lecaterm sokkel 125mm polystyren drænplade Funktion Bærende bygningsdel Bærende bygningsdel Bærende bygningsdel 20 MPa passiv miljø Uarmeret. 20 MPa passiv miljø Uarmeret REI 60 REI 60 REI MPa passiv miljø Indstøbt armeringsnet, DS/EN 10080, 10 kg/m2, sammenholdt med indstøbte Filigrandragere pr. 600 mm 0,19 W/m2K 0,19 W/m2K 0,28 W/m2K Udvendig dræn samt omgangsdræn Udvendig dræn samt omgangsdræn Udvendig dræn samt omgangsdræn

10 Udvendige vægge / Ga rd Ansvar: MT SfB kode: (20)001 Krav iht. analyser Opfyldt Støttemur 200mm Knækfliser Udseende Grå. Som Grindsted Funktion Støtte af jord ved terræn 9

11 10 Ydervægge / Facadevægge Ansvar: MT SfB kode: (21)002 Krav iht. analyser Opfyldt 390mm Hulmur af tegltegl, 150mm isolering Udseende Gule blødstrøgne sten, indvendigt pudset. 380mm Funktion Selvbærende. Bærende konstruktion ved bagmur Hulmur af bagmur i 150mm beton- formur 108mm tegl, 190mm isolering Gule blødstrøgne sten, indvendigt pudset. 410mm Selvbærende. Bærende konstruktion ved bagmur Bagmur af præfabr. elementer af beton 25 MPa, passiv miljøkl., tykkelse 150 mm, med armeringsnet Ø 6 mm pr. 150 mm i begge retninger og trådbindere af rustfast stål Ø 4 mm, iht. EN , 8 stk. pr. m2. REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120) Bagmur af 150mm beton. 200mm Udvendig isolering med skærmtegl. 475mm Selvbærende. Bærende konstruktion ved bagmur REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120) 0,20 W/m2K 0,21 W/m2K 0,13 W/m2K 50 db plus ekstra ved tyk isolering Puds beskytter mod regn og vejr samtidig er tegldiffusionsåbent så der ikke opstår problemer med kondens 50 db plus ekstra ved tyk isolering Puds beskytter mod regn og vejr samtidig er tegldiffusionsåbent så der ikke opstår problemer med kondens 50 db plus ekstra ved tyk isolering Facadekoncept isolering

12 Tag / 45 grader Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Opfyldt Hanebåndspær 1M Vingetegl beklædning Ventileret undertag 245mm Dampspærre 45mm 2 x 12.5mm gips Udseende Sorte teglsten Funktion mm Klasse 2 beklædning indvendig Hanebåndspær 1M Betontagsten 245mm Dampspærre 45mm 2 x 12.5mm gips Mange forskellige farvekombinationer Som Monier Klasse 2 beklædning indvendig Hanebåndspær 1M Naturskiffer Ventileret undertag 245mm Dampspærre 45mm 2 x 12.5mm gips Sort Skiffer Klasse 2 beklædning indvendig 0,10 W/m2 K 0,10 W/m2 K 0,10 W/m2 K Dobbelt gips inder beklædning Dobbelt gips inder beklædning Dobbelt gips inder beklædning Ventileret undertag Undertag i banevarer Ventileret undertag 11

13 12 Krybekælder dæk Ansvar: MT SfB kode: (27)003 Krav iht. analyser Opfyldt Trægulv på strøer 50mm isolering 200mm Betondæk Krav iht. analyser Udseende Udseende Funktion Egenvægt, nyttelast. REI 60 A2-s1,d0, kun overholdt af huldæk R'w 53 db - L'n,w 58 db

14 Etagedæk Ansvar: MT SfB kode: (23)001 (23)002 Krav iht. analyser Opfyldt 150mm filigran betondæk Udseende 45mm lyd isolering Trappeopgang (23)002_Type_01 Trægulv på strøer 50mm isolering 215mm huldæk 12M 45mm isolering 2 x 12.5mm gips loft på lydbøjler 150mm betondæk støbt på stedet 45mm lyd isolering Trappeopgang (23)002_Type_02 Funktion Egenvægt, nyttelast. Egenvægt, nyttelast. Egenvægt, nyttelast. Betonplade, tykkelse 60 mm med armeringsnet, DS/EN 10080, 7,5 kg/m2 og Filigrandragere indstøbt. Ud støbes med beton 20 MPa, passiv miljøklasse, der vibreres. Dækelementer af forspændt, armeret beton 50 MPa, passiv miljøklasse. Ribbet armeringsstål B550AR + AC, Ø 10 mm, 15 kg/m2 anbringes i forskallingen og der udstøbes med beton 20 MPa, passiv miljøklasse. REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) REI 60 A2-s1,d0 (BS-60), kun overholdt af huldæk R'w 60 db - L'n,w 48 db R'w 60 db - L'n,w 48 db R'w 60 db - L'n,w 48 db 13

15 14 Hems taglejligheder Ansvar: MT SfB kode: (23)004 Krav iht. analyser Opfyldt 175mm bjælkelag Udseende 120mm isolering 2x12.5mm gips Funktion Hems etagedæk Kun for trinlyd

16 Vægge trappeopgang Ansvar: MT SfB kode: (22)001 Krav iht. analyser Opfyldt Præfab. Betonelementer 150mm Indervæg af 2 stk. letklinkerbeton helvægselementer 250mm Udseende Pudset Pudset Funktion 25 MPa, passiv miljøklasse med 1 stk armeringsnet Ø 6 mm pr. 150 mm i begge retninger. REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120). 50mm isolering kl. 38. densitet kg/m3 REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120). 2,8 W/m2K. 0,5 W/m2K 15

17 16 Indvendige døre Ansvar: MT SfB kode: (32)001, (32)002 Krav iht. analyser Opfyldt Døre i adskillende vægge Malerbehandlet fyldningsdør i træ 7M/8M/9M x 2100mm Døre i adskillende vægge Malerbehandlet massivdør 900 x 2100 mm Indvendig dobbelt celledør Malerbehandlet 2Mx2100mm Udseende Malerbehandlet i hvid Malerbehandlet i hvid Malerbehandlet i rød Funktion Adskillende dør i indervægge Adskillende dør i indervægge Adskillende dør i cellevæg EI2 30-C (BD-30).

18 Udvendige døre Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 17

19 18 Lejlighedsdøre / Entre døre Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

20 Vinduer facade Ansvar: MT SfB kode: (31)001 Krav iht. analyser Opfyldt Side/bundhængt vindue af plast 1188 x 1188 mm 12Mx12M Udseende Hvid plast, som Primo System 4000 type 311. Funktion Side-/bundhængt vindue, x mm, af ekstruderede hulkammerprofiler af hvid plast med galvaniseret stålindlæg, med oplukkelig, indadgående ramme med energirude Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld. Side/bundhængt vindue af aluminium 1188 x 1188 mm 12Mx12M Som Sapa Byggesystem. Side-/bundhængt vindue, x mm, af ekstruderede, isolerede profiler af aluminium, legering EN AW-6063 med polyesterpulverlak, lagtykkelse min. 60 mikro-m. Oplukkelig indadgående ramme med energirude Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld. Side/bundhængt vindue af fyrretræ/alu 1188 x 1188 mm 12Mx12M Træ-delen leveres grundet med træbeskyttelse og malet med akrylplastmaling, hvid. Som Velfac system SB. Side-/bundhængt vindue, x mm, af fyrretræ sorteringsklasse 1-4, med ramme af ekstruderede profiler af aluminium, legering EN AW-6060 T5. Vinduet leveres med paskvilgreb og energirude Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld. U-værdi 1,2 W/m2K U-værdi 1,1 W/m2K U-værdi 1,18 W/m2K 19

21 20

22 Vinduer tag Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 21

23 22 Indervægge rumadskillende Ansvar: MT SfB kode: (22)002 Krav iht. analyser Opfyldt Indervæg af træskellet 50 x 100 mm Beklædt med gips Udseende Et lag 12,5 mm gipsplader, pladebredde 900 mm, opsættes på hver side af træskelettet. 125mm Funktion Adskillende Indervæg af porebetonblokke 100 x 190 x 590 mm Overflader udkastes og grovpudses med mørtel KC 50/50/700 og slutpudses med finpuds KC 88/12/270. densitet 535 kg/m3, som Murblokke, opmures med mørtel KC 50/50/700. Svindarmering af Bi-stål 40, placeres i hvert 3. skifte. Indervæg af stålskellet beklædt med gips 120mm Stålskeletvæg, ikke bærende indervæg, som Gyproc R. REI 30 (BD-30). REI 60 A2-s1,d0 (BS-60). EI 30 A2-s1,d0 (BS-30). 0,37 W/m2K. 1,6 W/m2K. 0,88 W/m2K.

24 Indervægge va drum Ansvar: MT SfB kode: (22)003 Krav iht. analyser Opfyldt Indervæg af porebetonblokke Udseende 100 x 190 x 590 mm, densitet 535 kg/m3, som Murblokke, opmures med mørtel KC 50/50/700. Overflader udkastes og grovpudses med mørtel KC 50/50/700 og slutpudses med finpuds KC 88/12/ mm Stålskeletvæg, ikke bærende indervæg mod vådrum som Gyproc R. To lag 12,5 mm gipsplader, pladebredde 900 mm, opsættes forskudt på den ene side af stålskelettet og to lag 12,5 mm gipsplader som Gyproc GRIE 13 opsættes forskudt mod vådrum. 120mm Funktion Vådrumsvæg Vådrumsvæg REI 60 A2-s1,d0 (BS- 60). EI 60 A2-s1,d0 (BS-60). 1,6 W/m2K. 0,68 W/m2K. Stålskelettet isoleres med 45 mm mineraluld kl

25 24 Indervægge lejlighedsadskillende Ansvar: MT SfB kode: (22)004 Krav iht. analyser Opfyldt Dobbelt skålskellet væg med 2 lag gips på hver side 200mm Udseende som Gyproc P Funktion Lejlighedsadskillelse Indervæg af 2 stk. letklinkerbeton helvægs elementer. 250mm densitet kg/m3 EI 60 A2-s1,d0 (BS-60). REI 120 A2-s1,d0 (BS- 120). Stålskelettet isoleres med 2 x 70 mm mineraluld kl. 37. U-værdi: 0,23 W/m2K. lægter opstilles i skinneprofilerne pr.450 mm. 50 mm mineraluld kl. 37 imellem. 0,5 W/m2K.

26 Vinduespartier v. altan og fælleslokale Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 25

27 26 Vinduespartier v. trappeopgang Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

28 Altandæk Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 27

29 28 Lofter Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

30 Gulve toilet Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 29

31 30 Gulve køkken Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

32 Gulve øvrige rum Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 31

33 32 Trapper Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

34 Afsatser trappeopgang Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt 33

35 34 Trappe ga rd Ansvar: MT SfB kode: Krav iht. analyser Udseende Funktion Opfyldt

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. Indholdsfortegnelse Dato 20. September 2011 1 Forord... 3 2 Godkendelse/Overdragelse... 3 2.1

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere