Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning & instruktion MHC 12/2. Varenr MHC 12/4. Varenr MHC12/1101-1"

Transkript

1 Brugervejledning & insrukion MHC / Varenr MHC /4 Varenr MHC/0-

2 INDHOLD.0 Beskrivelse.0 Insallaion 3.0 Programmering 4.0 Forskellige funkioner 4. Toggle hygrosa (MHC /) 4. -rins hygrosa (MHC /) 4.3 Neuralzone hygrosa (MHC /4) 4.4 -rins hygrosa (MHC /4) 5.0 Kalibrering af hygrosa føler 6.0 Tekniske daa MHC / - MHC /4 7.0 El diagram MHC / - MHC /4 MHC/0-

3 BESKRIVELSE / INSTALLATION / PROGRAMMERING Beskrivelse : MHC er en avancere muli-funkions hygrosa regulaor, som er mege fleksibel og derved er egne il mange forskellige sysemer il affugning, befugning eller begge dele. For a opnå den beds mulige syring, læs venligs denne insrukion grundig igennem, inden syringen ages i brug. I den følgende beskrivelse, er de egn der sår i [.. ] udryk for de, der vises i displaye, og de egn der sår i (.. ), refererer il de paramere der findes i opsænings skemae. Hygrosaen MHC / - MHC /4 kan opsæes il følgende drif former : rins hygrosa [ ] med indsilling af sar sepunk [L] og sop sepunk [L] rins hygrosa [ HS ] med indsilling af sepunk [L] og hyserese [HY] Hygrosaen MHC /4 kan yderlige opsæes il følgende drif former : rins hygrosa [ L ] med indsilling af uafhængige se-punker [L] og [L] rins hygrosa [ S ] med indsilling af se-punk [L] med ilhørende rin [d] Insallaion : Apparae panelmoneres i en udskæring på 7 x 9 mm og fasgøres ved hjælp af moneringsbeslagene. For korrek funkion skal omgivelses emperauren være indenfor område C sam 5% - 80% rel.fug. Desuden skal apparae moneres i passende afsand fra konakorer eller kabler som bærer effek srømme. Føleren, srømforsyningen sam illedningerne il relæerne skal moneres i henhold il diagramme på apparaes kasse, hvor også relæernes maksimale brydesrøm er angive. Føleren anvendes il måling af luffugigheden, og skal placeres på e passende og repræsenaiv sed i rumme. For a opnå den beds mulige beskyelse af føler ledningerne mod elekromagneisk søj, hvilke kan forsyrre reguleringen, skal føler ledningerne placeres i sikker afsand fra krafkabler o.l. 3 Programmering Opsæning af MHC sker ved programmering af programparamerene. Adgang il opsæningen foreages ved indrykning af aserne + og samidig med a disse holdes inde, ændes der for forsynings spændingen il syringen, og der vises [Par] i displaye, herefer kan de pile aser slippes igen. For valg af syrings ype rykkes på, herefer vises [yp] i displaye, så rykkes på og herefer kan der skifes med mellem de 4 syringsformer, afslu med (Se opsænings skema). For ændring af opsæningen rykkes på, og asen eller, anvendes il a skife mellem paramerene. Værdien konrolleres med e ryk på asen, og ændres med eller. Opsæningen forlades igen, ved a slukke for forsynings spændingen il syringen, og de nye værdier gemmes auomaisk. Programmering af paramerene kan lees ved brug af de vedlage hjælpeskema. MHC/0-3

4 BESKRIVELSE / INSTALLATION / PROGRAMMERING 4 Funkions beskrivelse 4. MHC hygrosa med separa indsilling af sar og sop. akiv relæ [ ] Hygrosa syringen er basere på sammenligning af den måle luffugighed og sepunks indsillingen, sar punke kan udlæses med e enkel ryk på. For a ændre sarpunke rykkes gang på og den akuelle værdi blinker, ønskes luffugigheden ændre rykkes på eller, indenfor grænserne vsp og ^SP, afslu med e ryk på. Indsillingen af sop punke, sker ved e ryk på, og derefer eller. Sysemes sop punk vil være den luffugighed som er sa il, og sar punke vil være den værdi som har. F.eks. vil e sop punk [ L ] på 40%RH, og e sar punk [ L ] på 55%RH, give en sop punk på 40%RH og en sar punk ved 55%RH. 4. MHC hygrosa med indsilling af sepunk. akiv relæ [ HS ] Hygrosasyringen er basere på sammenligning af den måle luffugighed og sepunks indsillingen, sepunke kan udlæses med e enkel ryk på.for a ændre sepunke rykkes gang på og den akuelle værdi blinker, ønskes luffugigheden ændre rykkes på eller, indenfor grænserne vsp og ^SP.Sysemes sar punk findes ved a illægge hyseresen il sepunke. F.eks. vil e sepunk [L] på 48%RH, og en hyserese [HY] på +05, give e sop punk ved 48%RH og sar punk ved 53%RH. Er hyseresen sa il en negaiv værdi i opsæningen, vil syringen fungere som en befugnings syring. F.eks. vil e sepunk [L] på 40%RH, og en hyserese [HY] på -08, give en sop punk på 40%RH og sar punk ved 3%RH. 4.3 MHC hygrosa med indsilling af separae sepunker. akive relæer [ L ] Hygrosa syringen er basere på sammenligning af den måle luffugighed og sepunks indsillingerne, se punkerne kan udlæses ved ryk på [L] eller [L]. For a ændre sepunk indsillingen rykkes en gang på eller og den akuelle værdi blinker, ønskes luffugigheden ændre rykkes på eller, indenfor grænserne vsp og ^SP. Sysemes sarpunk for relæ findes ved a illægge hyseresen [HY] il sepunke [L], og for relæ illægges hyseresen [HY] il sepunke [L]. F.eks. e sepunk [L] på 45%RH, og en hyserese [HY] på -05, give e soppunk på 45%RH og e sarpunk ved 40%RH, og e sepunk [L] på 50%RH, og en hyserese [HY] på +05 give e soppunk på 50%RH og e sarpunk ved 55%RH. 4.4 MHC hygrosa med indsilling af sepunk og ilhørende rin (d). akive relæer [ S ] Hygrosa syringen er basere på sammenligning af den måle luffugighed og sepunks indsillingen, se punke kan udlæses ved ryk på [L]. For a ændre sepunk indsillingen rykkes der en gang på og den akuelle værdi blinker, ønskes luffugigheden ændre rykkes på eller, indenfor grænserne vsp og ^SP. Sysemes sarpunk for relæ findes ved a illægge [HY] il se punke [L], og for relæ illægges [d]+(hy) il se punke (L). Flyes hoved se punkee vil de næse rin auomaisk flye med i forhold il ændringen. F.eks. vil e se punk [L] på 45%RH, en hyserese (HY) på -05, og en [d] på -05, sam en (HY) på -05, give relæ en soppunk på 45% RH og en sarpunk ved 40%RH. Hvis luffugigheden falder il 35%RH (L+d+HY) så vil relæ også koble ind, og kobler ud igen ved 40%RH. MHC/0-4

5 TEKNISKE DATA / DIAGRAMMER 5.0 Følerafvigelse og kalibrering. Der er ingen formål med a kalibrere syringen, da en ev. misvisning vil påkræve en kalibrering eller udskifning af hygrosaføleren. Hvis der opsår en følerfejl eller luffugigheden kommer uden for syringens arbejdsom råde vil der udlæses PFA i displaye. 6.0 Tekniske daa Dimensioner B*H*D 77*33*77 mm Omgivelsesemperaur -0 C C Område % RH Opløsning % RH Føler indgang 0 Vol Relæ max. srøm ref. daa på appara Følerilsluning klemrække Relæer og srømforsyning skrueerminal mm² Srømforsyning Vac ±0% Effekforbrug VA Beskyelsesgrad, fron IP Princip diagram for MHC/ Principdiagram for MHC /4 MHC/0-5

6 OPSÆTNINGSSKEMA 8.0 Hjælpe skema Syringsform HS L S separa sar - sop hygrosa rin hygrosa neural zone hygrosa rins hygrosa Para. Nr akiv relæ Mnemoeknisk udlæsning og beskrivelse vs SP min. se punks grænse ^S SP maks. se punks grænse r r hvile id PF F F relæ saus ved føler fejl akiv relæ akive relæer Drifparamere Minimum og maksimum grænser akive relæer Fabriksindsilling % RH 0 vsp...00% RH min. on 00 min. Indsille værd i AD DJ føler offse HY Y hyserese HY Y hyserese r r hvile id PF F F relæ saus ved føler fejl ^d d d maksimum sep min. on min. 05 MHC/0-6