Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik"

Transkript

1 Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed CSR-politik August 2017

2 Indhold INDLEDNING...3 FN GLOBAL COMPACT...4 FORHOLD TIL LEVERANDØRER...5 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL...5 FOKUSOMRÅDER...6 ERNÆRING OG SUNDHED...6 Transparens...6 Fedt og salt...6 Bredt udbud...7 Sport og unge...7 Allergi...7 FØDEVARESIKKERHED...8 RESPONSIBLE SOURCING...8 MILJØ OG KLIMA...8 LOKALOMRÅDET...9 AFSLUTNING...10 August

3 Orkla Confectionery & Snacks Danmarks CSR-politik August 2017 Indledning Denne CSR-politik tager afsæt i, at vi hos Orkla Confectionery & Snacks Danmark (herefter kaldet OC&S DK) er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af. CSR-politikken opsummerer OC&S DK s holdninger og giver eksempler på handlinger inden for følgende fokusområder: Ernæring og sundhed, fødevaresikkerhed, responsible sourcing, miljø og klima samt forholdet til lokalområdet. Vi har valgt disse områder, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for OC&S DK s forhold til omverdenen. Vi har gennem en årrække arbejdet med en række initiativer på disse områder, og der er mange muligheder for at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen. Vores værdier præger den måde, vi arbejder på, og vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. Vores værdier er: Modig Inspirerende Troværdig Hos OC&S DK lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift. Det strategiske grundlag for vores forretning er vores vision. Vores vision er: Din ven hver dag. Vi bliver dagligt valgt af mange forbrugere mange kan slet ikke undvære den effekt, vores produkter bidrager med i forbrugssituationen. Hos OC&S DK ønsker vi at gøre hver dag bedre med lokale og bæredygtige mærkevarer, som skaber glæde. Det indebærer: At vi konstant arbejder med innovation for at levere bedre produkter og løsninger. August

4 At vi kender, forstår og værdsætter den lokale forbruger og sætter en ære i at skabe stærke, lokale mærkevarer. Vi er tæt på forbrugere, kunder og lokalsamfundet. At vores fokus på ernæring, sundhed og velvære er afspejlet i kvaliteten af vores produkter. At mærkevarer er kernen i vores virksomhed. Vi skaber og udvikler mærker, som forbrugerne elsker. At vores produkter skal skabe glæde. De skal overgå forbrugernes forventninger ved deres nyhedsværdi, smag, ingredienser, design, emballage og sikkerhed. OC&S DK vil forbindes med hygge, sjov eller den lille sult. Produkterne er ikke tænkt som hovedmåltider, men til hygge og sjov stunder, som har stor betydning for alle mennesker. OC&S DK en integreret del af samfundet OC&S DK s vigtigste bidrag til samfundet er at drive lønsom virksomhed, som med ca. 200 arbejdspladser bidrager til den fortsatte udvikling af Danmarks velfærdssamfund. Vi er bevidste om, at jo flere hjul, vi sætter i gang, jo mere bidrager vi til en positiv udvikling af samfundsøkonomien. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle og udvide vores forretning og indtjening for derigennem at sikre beskæftigelsen. FN Global Compact OC&S DK er et selskab i Orkla-koncernen. Derfor er OC&S DK s CSR-politik en naturlig forlængelse af koncernens overordnede politik, som kan læses på: Orkla koncernens CSR-politik hviler på følgende grundlag: Orkla står for en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne, andre interessenter og de samfund, hvor Orkla driver forretning. Alle interessenter skal være trygge ved virksomheden, produkterne og den måde, som Orkla udfører sin forretning på. Orkla forfølger de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af forretningen til overvejelse. Orkla har underskrevet FN s Global Compact, og derfor støtter OC&S DK s CSR-politik sig også til denne. FN s Global Compact er et initiativ, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd. De ti principper i FN s Global Compact resulterer i følgende forpligtelser: 1. OC&S DK støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. OC&S DK sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 3. OC&S DK opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. OC&S DK støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. OC&S DK støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. OC&S DK støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. OC&S DK støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. OC&S DK tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. OC&S DK opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. August

5 10. OC&S DK modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Forhold til leverandører Forholdet til virksomhedens leverandører ligger i naturlig forlængelse af Global Compact. OC&S DK har mange og gode leverandører. Mange leverandører leverer til flere selskaber i koncernen. OC&S DK s aftaler med leverandører er underlagt forskellige retningslinjer fra koncernen, som skal være med til at sikre en høj kvalitet samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Leverandører verden over får besøg af et korps af uddannede auditører fra Orklas selskaber, og alle audits finder sted efter ens retningslinjer. Ud over at tjekke kvalitet lægger audit også vægt på lokale arbejdsvilkår. Råvareleverandører skriver eksempelvis under på, at råvarerne ikke er frembragt ved hjælp af børnearbejde. Koncernen og OC&S DK arbejder løbende på at forbedre og styrke samarbejdet med leverandørerne, og opmærksomheden er rettet på overholdelse af de 10 principper i FN s Global Compact. Læs mere om Orkla Supplier Code of Conduct på Arbejdsmiljø og trivsel Hos OC&S DK vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet efter nul arbejdsulykker og lavt sygefravær. Og så har vi en ambition om at være en god arbejdsplads - bedre end de fleste. Det skal være sikkert og godt at være ansat hos OC&S DK og lidt krævende. Vores ambition er at drive virksomheden med nul arbejdsulykker. Det vil vi bl.a. opnå gennem et systematisk arbejde med at forebygge skader og arbejdsrelaterede sygdomme, hvor vi løbende vil sikre en tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, mellem funktionsområderne og støttefunktionerne, således at vi har et kontinuerligt fokus på forhold, der påvirker arbejdsmiljøet. Vi har implementeret tiltag, der øger trafiksikkerheden for vores egne medarbejdere såvel som medtrafikanter. Herunder køreteknisk uddannelse af den kørende salgsstyrke og investeringer i sikkerhedsfremmende foranstaltninger til gavn for fører og medtrafikanter. Vi har særlig fokus på at øge sikkerheden i forbindelse med kørsel i vores lastbiler. Vi tror på, at det gode arbejdsmiljø skabes på baggrund af konstruktive samarbejdsrelationer, god ledelse og tydelige mål. Det gode arbejdsmiljø hos OC&S DK kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker osv. Hos OC&S DK har vi et langsigtet mål om at være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Seneste undersøgelse har vist at OC&S DK s medarbejdere er mere tilfredse end gennemsnittet for danske virksomheder. Det skabes bl.a. gennem tydelige mål og ansvar for den enkelte, involvering, god kommunikation og ledelse. Hvad gør vi for at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel? Der er mange forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel nedenstående elementer er bl.a. med til at understøtte vores ambitioner på området: August

6 Vi er medlem af Sedex, og bliver SMETA-auditeret med jævne mellemrum. Herigennem bliver vi bl.a. udfordret og vurderet på, hvordan vi har organiseret os ifht. ovenstående, og om ord og handling stemmer overens, når det kommer til arbejdsforhold, arbejdssikkerhed, ledelsessystemer, forretningsetik mv. Vi afholder kickoff-møde og dialog-møder for alle i løbet af året. Det skal sikre, at alle er bekendt med virksomhedens aktuelle performance og den strategiske retning fremover. Der gennemføres årlige, individuelle udviklingssamtaler med alle medarbejdere. Medarbejdere involveres kontinuerligt i brainstorm og idégenerering mht. at etablere forbedringstiltag i virksomheden. Vi har individuelle udviklingsplaner med fokus på såvel jobtræning som på mere langsigtet kompetenceudvikling. Vi har en udvidet seniorpolitik, der giver mulighed for at planlægge en bedre overgang til den tredje alder. Samtlige medarbejdere har en behandlingsforsikring, så der hurtigt kan igangsættes behandling, når der er behov for det. Når nye produktionsanlæg eller arbejdsområder etableres involveres medarbejderne i planlægningsfasen, således at medarbejdernes erfaringer og behov samt arbejdssikkerhed tilgodeses bedst muligt. Fokusområder De efterfølgende tre fokusområder i CSR-politikken er valgt, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for OC&S DK s forhold til omverdenen. Det er også områder, hvor OC&S DK allerede i dag tager mange initiativer: Ernæring og sundhed Fødevaresikkerhed Responsible sourcing Energi Lokalområdet Ernæring og sundhed OC&S DK er i Danmark den største aktør på området for chips og snacks. Det er derfor naturligt, at vi har en holdning til samspillet mellem sundhed og nydelse. Vores udgangspunkt er, at vores produkter er til at spise, når man er sulten for sjov, og dermed ikke et hovedmåltid. Vi lever i en tid, hvor stadig flere nationalt og internationalt har problemer med at finde den rigtige balance mellem det, de spiser, og det, de forbrænder. Det kan aflæses på vægten. For at bidrage til bedre balance har vi indsatser inden for følgende områder: Transparens Vi arbejder for gennemsigtighed i energi og sammensætning af vores produkter. Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid kan se på poserne, hvad produktet indeholder, herunder energiniveau og energisammensætning samt information om saltniveau. Tallene sættes desuden i forhold til anbefalet dagligt indtag (RI). På den måde får forbrugerne mere viden om produktet og kan derfra træffe oplyste og selvstændige valg. Fedt og salt I OC&S DK har vi valgt, at alle vores chips-, snacks- og nøddeprodukter bliver stegt i solsikkeolie, som indeholder mindre mættet fedt end palmeolie. Solsikkeolien hører til OC&S DK s bestræbelser på løbende at gøre produkterne lidt sundere. Vi er en del af Saltpartnerskabet August

7 under DI, hvor vi sammen med andre danske fødevareproducenter har forpligtet os til at arbejde for at reducere salt i vores produkter. Det er målet, at OC&S DK hvert år forbedrer dele af sortimentet gennem sundhedsfremmende tiltag. Bredt udbud Hos OC&S DK tilbyder vi et meget bredt sortiment. Det er den enkelte, som bestemmer over egen livsstil, men vi ønsker at give forbrugerne en reel mulighed for at træffe oplyste og selvstændige valg. Derfor kan forbrugerne vælge mellem en lang række produkter, smagsoplevelser og fedtprocenter. Vi prioriterer, at en del af vores nyheder har en bedre sundhedsprofil i enten energiniveau eller energisammensætning. Kalorier til snacking må gerne være drøje og mættende, så de imødekommer det stigende fokus på, at man bør indtage 30% af sin energi fra mellemmåltider, således at forbrændingen holdes oppe og blodsukkeret jævnt. Sport og unge De gode vaner om en sund livsstil grundlægges i barndommen. Derfor går vi aktivt ind og støtter idrætsaktiviteter for børn og unge. Det sker f.eks. gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for børn og unge, der gerne vil motionere. Vi støtter bl.a. Street Handball, som henvender sig til de børn og unge, som ikke bliver tiltrukket af det traditionelle håndboldliv i hallerne. Street Handball er et spil med meget simple regler og en blød bold, så alle kan være med. Vi er af den opfattelse, at hvis børn og unge ikke har lyst til at komme i hallerne, så bidrager vi gerne med at bringe spillet ud på gaden. En tour sikrer, at der bliver spillet rundt omkring i landet også i områder, hvor der ikke er tradition for at spille håndbold. Det nye gadespil egner sig fortrinligt til at styrke såvel motion som integration. I OC&S DK har vi også valgt at sponsorere Danske Hospitalsklovne, som gør en stor indsats for i hvert fald for en stund at lette sorgen og ubehaget samt give plads til livsglæden hos børn, som befinder sig i en vanskelig situation. Vi har valgt ikke at reklamere målrettet mod børn mellem børneudsendelserne på tv. Det mener vi ikke er etisk forsvarligt, fordi børn kan have svært ved at skelne mellem reklamer og virkelighed. OC&S DK er en del af det danske samarbejde Forum for Fødevarereklamer, som behandler denne problematik, lige som virksomheden tager del i ESA Pledge. Allergi Vi bruger mange råvarer i produktionen og er meget opmærksomme på, at mange mennesker lider af forskellige former for fødevareallergier. Allergener i form af f.eks. nødder, sesamfrø og gluten kan give alvorlige allergiske reaktioner. OC&S DK har opbygget strenge rutiner for at kontrollere for allergener og sikre forbrugerne den bedst mulige mærkning. Overordnet set er det OC&S DK s mål at nedbringe antallet af allergene ingredienser i vores sortiment. Dette gælder såvel i det eksisterende produktsortiment som i udviklingen af nye produkter, hvor vi har fokus på at undgå allergener. Lige fra indkøb af råvarer til det færdige produkt foretager OC&S DK stikprøver for eventuelle allergener. I kvalitetssikringen af ingredienserne er der helt faste procedurer for test for allergener. Imellem produktionerne af forskellige produkter sker der altid en grundig rengøring af produktionsbåndene. Det sker for at hindre, at allergener fra ét produkt spredes til et andet. August

8 Produktionen af peanuts og andre nøddeprodukter foregår i et separat nøddecenter, så allergener ikke overføres til andre af OC&S DK s produkter. Samtlige produkter fra OC&S DK er mærket, så forbrugere med allergi kan se, hvad produkterne indeholder af eventuelle allergener. Fødevaresikkerhed Hos OC&S DK ønsker vi at forene en stærk CSR profil med konkurrencedygtighed. Derfor har vi fødevaresikkerhed som en særlig mærkesag. I praksis bliver vores produktion auditeret med høj frekvens af interne og eksterne, private og offentlige parter til sikring og videreudvikling af vores høje standard. Vores to fabrikker er således begge Marks & Spencer godkendt, BRC-certificeret samt OFSS-godkendt (Orkla food & safety standard ) på højt niveau. Endvidere er vores hovedfabrik tillige IFS-certificeret. Responsible Sourcing OC&S DKs overordnede CSR holdninger baserer sig på, at vi anerkender det ansvar, vi som virksomhed har for at drive vores virksomhed på en bæredygtig måde, der udviser respekt og hensyn til mennesker og miljøet omkring os og globalt. Dette afspejles også I vores holdninger til indkøb af råvarer. Vi har i den forbindelse besluttet, at alt kakao som anvendes i vores produkter skal være UTZ certificeret. UTZ er en organisation, der støtter og udvikler programmer til bæredygtigt landbrug i producentlandene, bl.a. kakaobønner. UTZ certificeringsprogrammer har til formål sikre anstændige levevilkår for de små landbrug i en udfordret del af vores verden. UTZ driver projekter, der har til formål at udvikle produktiviteten på en bæredygtig måde for de mindre landbrug for derigennem at sikre, at de lokale producenter kan opnå en økonomi, som gør dem i stand til at sende deres børn i skole, og på den måde på sigt få nedbragt brugen af børnearbejde i landbruget. Læs mere om UTZ certificeringsprogrammer på Miljø og klima Hos OC&S DK prioriteres klima og miljø højt. Det er OC&S DK s mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og af myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima. I forbindelse med vores produktion og transport af produkterne er det uundgåeligt, at miljøet og klimaet bliver påvirket. Vi skal til stadighed blive dygtigere til at forvalte naturens ressourcer og nedbringe den negative miljøpåvirkning, som virksomheden og vores produkter forårsager. Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og ønsket om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag, som muligt, inden for fornuftige, økonomiske rammer. Vi vælger ofte at gå videre end dagens formelle krav, fordi vi ønsker at tage et ansvar, og fordi miljøforbedringer tit handler om almindelig sund fornuft og er en god forretning på sigt. Og så ønsker vi at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Hos OC&S DK har vi mulighed for at operere ud fra en længere tidshorisont det gavner klimaet og miljøet. Gennem det daglige arbejde med klima- og miljøforbedringer vil vi løbende opnå forbedringer. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt OC&S DK er kommet i arbejdet med miljø og klima, og hvad de næste års fokus er. August

9 I bestræbelserne på at belaste miljøet og klimaet mindst muligt arbejder vi løbende med at genbruge overskudsvarme fra produktionen et tiltag i disse bestræbelser er, at vi i 2016 begyndte at levere den overskydende varme fra vores chipsproduktionen ud i fjernvarmesystemet og dermed forsyner naboer med varme og varmt vand. Den overskudsvarme vi sender ud i fjernvarmesystemet dækker ca. 500 parcelhuses årlige varmebehov. Vi vil i løbet af 2017 investere i yderligere tiltag, som vil betyde, at vi vil komme til at levere endnu mere overskudsvarme til fjernvarmesystemet. Vi har også gennemført og vil fortsat gennemføre tiltag, der sparer på el gennem f.eks. elektronisk styring af kedler, og sorterer papir, pap osv. til genbrug. Når vi investerer, vil vi undersøge mulighederne for at investere i renere teknologi. Eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-B. OC&S DK har desuden stort fokus på virksomhedens lastbiler. Når der investeres i nye lastbiler, går vi efter den bedste miljøklasse. OC&S DK vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet. Vi vil desuden gå i dialog med centrale samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre, at også de lever op til miljøstandarder. År for år skal vi kunne se, at alle vedtagne forbedringer virker. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadigt mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen. Lokalområdet OC&S DK ønsker at have et godt og tæt forhold til lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn. Målet er, at gøre OC&S DK kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. Som virksomhed vil vi derfor bakke op om lokale aktiviteter, der bl.a. understøtter børn og unges sunde livsstil. Vi ønsker et godt og tæt forhold til sine naboer. Det er bl.a. grunden til, at vi hvert andet år byder naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor der bliver fortalt om virksomheden og virksomhedens planer. Hos OC&S DK ønsker vi også at opbygge tætte relationer i lokalområdet til kommunen, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har OC&S DK oprettet et tæt samarbejde med Jobcenter Nordfyn, hvor vi bl.a. kan tilbyde praktikpladser til mennesker, som er røget ud af jobmarkedet og har brug for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet igen. OC&S DK producerer i Søndersø på Nordfyn. Søndersø er vokset siden vi byggede fabrikken i 1971, og der ligger i dag beboelse ganske tæt på vores fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Forudsætningen for et godt naboskab er, at lokalområdet oplever OC&S DK som en ansvarlig virksomhed, der gør sit yderste for ikke at genere omgivelserne. Det er bl.a. årsagen til, at vi arbejder målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. I OC&S DK har vi bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv. August

10 Afslutning OC&S DK s CSR-politik rækker langt ind i fremtiden, men er et vigtigt pejlemærke i hverdagen hos virksomhedens ledere og medarbejdere. CSR-politikken bliver fulgt til dørs af handlingsplaner, som sikrer fremdrift og konkrete resultater. Hos OC&S DK vil vi løbende arbejde med at udbygge vores CSR-politik, så flere relevante områder vil blive inddraget. En god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne. Vi ønsker altid at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen. August