Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik"

Transkript

1 Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed CSR-politik August 2017

2 Indhold INDLEDNING...3 FN GLOBAL COMPACT...4 FORHOLD TIL LEVERANDØRER...5 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL...5 FOKUSOMRÅDER...6 ERNÆRING OG SUNDHED...6 Transparens...6 Fedt og salt...6 Bredt udbud...7 Sport og unge...7 Allergi...7 FØDEVARESIKKERHED...8 RESPONSIBLE SOURCING...8 MILJØ OG KLIMA...8 LOKALOMRÅDET...9 AFSLUTNING...10 August

3 Orkla Confectionery & Snacks Danmarks CSR-politik August 2017 Indledning Denne CSR-politik tager afsæt i, at vi hos Orkla Confectionery & Snacks Danmark (herefter kaldet OC&S DK) er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af. CSR-politikken opsummerer OC&S DK s holdninger og giver eksempler på handlinger inden for følgende fokusområder: Ernæring og sundhed, fødevaresikkerhed, responsible sourcing, miljø og klima samt forholdet til lokalområdet. Vi har valgt disse områder, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for OC&S DK s forhold til omverdenen. Vi har gennem en årrække arbejdet med en række initiativer på disse områder, og der er mange muligheder for at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen. Vores værdier præger den måde, vi arbejder på, og vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. Vores værdier er: Modig Inspirerende Troværdig Hos OC&S DK lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift. Det strategiske grundlag for vores forretning er vores vision. Vores vision er: Din ven hver dag. Vi bliver dagligt valgt af mange forbrugere mange kan slet ikke undvære den effekt, vores produkter bidrager med i forbrugssituationen. Hos OC&S DK ønsker vi at gøre hver dag bedre med lokale og bæredygtige mærkevarer, som skaber glæde. Det indebærer: At vi konstant arbejder med innovation for at levere bedre produkter og løsninger. August

4 At vi kender, forstår og værdsætter den lokale forbruger og sætter en ære i at skabe stærke, lokale mærkevarer. Vi er tæt på forbrugere, kunder og lokalsamfundet. At vores fokus på ernæring, sundhed og velvære er afspejlet i kvaliteten af vores produkter. At mærkevarer er kernen i vores virksomhed. Vi skaber og udvikler mærker, som forbrugerne elsker. At vores produkter skal skabe glæde. De skal overgå forbrugernes forventninger ved deres nyhedsværdi, smag, ingredienser, design, emballage og sikkerhed. OC&S DK vil forbindes med hygge, sjov eller den lille sult. Produkterne er ikke tænkt som hovedmåltider, men til hygge og sjov stunder, som har stor betydning for alle mennesker. OC&S DK en integreret del af samfundet OC&S DK s vigtigste bidrag til samfundet er at drive lønsom virksomhed, som med ca. 200 arbejdspladser bidrager til den fortsatte udvikling af Danmarks velfærdssamfund. Vi er bevidste om, at jo flere hjul, vi sætter i gang, jo mere bidrager vi til en positiv udvikling af samfundsøkonomien. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle og udvide vores forretning og indtjening for derigennem at sikre beskæftigelsen. FN Global Compact OC&S DK er et selskab i Orkla-koncernen. Derfor er OC&S DK s CSR-politik en naturlig forlængelse af koncernens overordnede politik, som kan læses på: Orkla koncernens CSR-politik hviler på følgende grundlag: Orkla står for en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne, andre interessenter og de samfund, hvor Orkla driver forretning. Alle interessenter skal være trygge ved virksomheden, produkterne og den måde, som Orkla udfører sin forretning på. Orkla forfølger de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af forretningen til overvejelse. Orkla har underskrevet FN s Global Compact, og derfor støtter OC&S DK s CSR-politik sig også til denne. FN s Global Compact er et initiativ, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd. De ti principper i FN s Global Compact resulterer i følgende forpligtelser: 1. OC&S DK støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. OC&S DK sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 3. OC&S DK opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. OC&S DK støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. OC&S DK støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. OC&S DK støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. OC&S DK støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. OC&S DK tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. OC&S DK opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. August

5 10. OC&S DK modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Forhold til leverandører Forholdet til virksomhedens leverandører ligger i naturlig forlængelse af Global Compact. OC&S DK har mange og gode leverandører. Mange leverandører leverer til flere selskaber i koncernen. OC&S DK s aftaler med leverandører er underlagt forskellige retningslinjer fra koncernen, som skal være med til at sikre en høj kvalitet samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Leverandører verden over får besøg af et korps af uddannede auditører fra Orklas selskaber, og alle audits finder sted efter ens retningslinjer. Ud over at tjekke kvalitet lægger audit også vægt på lokale arbejdsvilkår. Råvareleverandører skriver eksempelvis under på, at råvarerne ikke er frembragt ved hjælp af børnearbejde. Koncernen og OC&S DK arbejder løbende på at forbedre og styrke samarbejdet med leverandørerne, og opmærksomheden er rettet på overholdelse af de 10 principper i FN s Global Compact. Læs mere om Orkla Supplier Code of Conduct på Arbejdsmiljø og trivsel Hos OC&S DK vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet efter nul arbejdsulykker og lavt sygefravær. Og så har vi en ambition om at være en god arbejdsplads - bedre end de fleste. Det skal være sikkert og godt at være ansat hos OC&S DK og lidt krævende. Vores ambition er at drive virksomheden med nul arbejdsulykker. Det vil vi bl.a. opnå gennem et systematisk arbejde med at forebygge skader og arbejdsrelaterede sygdomme, hvor vi løbende vil sikre en tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, mellem funktionsområderne og støttefunktionerne, således at vi har et kontinuerligt fokus på forhold, der påvirker arbejdsmiljøet. Vi har implementeret tiltag, der øger trafiksikkerheden for vores egne medarbejdere såvel som medtrafikanter. Herunder køreteknisk uddannelse af den kørende salgsstyrke og investeringer i sikkerhedsfremmende foranstaltninger til gavn for fører og medtrafikanter. Vi har særlig fokus på at øge sikkerheden i forbindelse med kørsel i vores lastbiler. Vi tror på, at det gode arbejdsmiljø skabes på baggrund af konstruktive samarbejdsrelationer, god ledelse og tydelige mål. Det gode arbejdsmiljø hos OC&S DK kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker osv. Hos OC&S DK har vi et langsigtet mål om at være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Seneste undersøgelse har vist at OC&S DK s medarbejdere er mere tilfredse end gennemsnittet for danske virksomheder. Det skabes bl.a. gennem tydelige mål og ansvar for den enkelte, involvering, god kommunikation og ledelse. Hvad gør vi for at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel? Der er mange forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel nedenstående elementer er bl.a. med til at understøtte vores ambitioner på området: August

6 Vi er medlem af Sedex, og bliver SMETA-auditeret med jævne mellemrum. Herigennem bliver vi bl.a. udfordret og vurderet på, hvordan vi har organiseret os ifht. ovenstående, og om ord og handling stemmer overens, når det kommer til arbejdsforhold, arbejdssikkerhed, ledelsessystemer, forretningsetik mv. Vi afholder kickoff-møde og dialog-møder for alle i løbet af året. Det skal sikre, at alle er bekendt med virksomhedens aktuelle performance og den strategiske retning fremover. Der gennemføres årlige, individuelle udviklingssamtaler med alle medarbejdere. Medarbejdere involveres kontinuerligt i brainstorm og idégenerering mht. at etablere forbedringstiltag i virksomheden. Vi har individuelle udviklingsplaner med fokus på såvel jobtræning som på mere langsigtet kompetenceudvikling. Vi har en udvidet seniorpolitik, der giver mulighed for at planlægge en bedre overgang til den tredje alder. Samtlige medarbejdere har en behandlingsforsikring, så der hurtigt kan igangsættes behandling, når der er behov for det. Når nye produktionsanlæg eller arbejdsområder etableres involveres medarbejderne i planlægningsfasen, således at medarbejdernes erfaringer og behov samt arbejdssikkerhed tilgodeses bedst muligt. Fokusområder De efterfølgende tre fokusområder i CSR-politikken er valgt, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for OC&S DK s forhold til omverdenen. Det er også områder, hvor OC&S DK allerede i dag tager mange initiativer: Ernæring og sundhed Fødevaresikkerhed Responsible sourcing Energi Lokalområdet Ernæring og sundhed OC&S DK er i Danmark den største aktør på området for chips og snacks. Det er derfor naturligt, at vi har en holdning til samspillet mellem sundhed og nydelse. Vores udgangspunkt er, at vores produkter er til at spise, når man er sulten for sjov, og dermed ikke et hovedmåltid. Vi lever i en tid, hvor stadig flere nationalt og internationalt har problemer med at finde den rigtige balance mellem det, de spiser, og det, de forbrænder. Det kan aflæses på vægten. For at bidrage til bedre balance har vi indsatser inden for følgende områder: Transparens Vi arbejder for gennemsigtighed i energi og sammensætning af vores produkter. Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid kan se på poserne, hvad produktet indeholder, herunder energiniveau og energisammensætning samt information om saltniveau. Tallene sættes desuden i forhold til anbefalet dagligt indtag (RI). På den måde får forbrugerne mere viden om produktet og kan derfra træffe oplyste og selvstændige valg. Fedt og salt I OC&S DK har vi valgt, at alle vores chips-, snacks- og nøddeprodukter bliver stegt i solsikkeolie, som indeholder mindre mættet fedt end palmeolie. Solsikkeolien hører til OC&S DK s bestræbelser på løbende at gøre produkterne lidt sundere. Vi er en del af Saltpartnerskabet August

7 under DI, hvor vi sammen med andre danske fødevareproducenter har forpligtet os til at arbejde for at reducere salt i vores produkter. Det er målet, at OC&S DK hvert år forbedrer dele af sortimentet gennem sundhedsfremmende tiltag. Bredt udbud Hos OC&S DK tilbyder vi et meget bredt sortiment. Det er den enkelte, som bestemmer over egen livsstil, men vi ønsker at give forbrugerne en reel mulighed for at træffe oplyste og selvstændige valg. Derfor kan forbrugerne vælge mellem en lang række produkter, smagsoplevelser og fedtprocenter. Vi prioriterer, at en del af vores nyheder har en bedre sundhedsprofil i enten energiniveau eller energisammensætning. Kalorier til snacking må gerne være drøje og mættende, så de imødekommer det stigende fokus på, at man bør indtage 30% af sin energi fra mellemmåltider, således at forbrændingen holdes oppe og blodsukkeret jævnt. Sport og unge De gode vaner om en sund livsstil grundlægges i barndommen. Derfor går vi aktivt ind og støtter idrætsaktiviteter for børn og unge. Det sker f.eks. gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for børn og unge, der gerne vil motionere. Vi støtter bl.a. Street Handball, som henvender sig til de børn og unge, som ikke bliver tiltrukket af det traditionelle håndboldliv i hallerne. Street Handball er et spil med meget simple regler og en blød bold, så alle kan være med. Vi er af den opfattelse, at hvis børn og unge ikke har lyst til at komme i hallerne, så bidrager vi gerne med at bringe spillet ud på gaden. En tour sikrer, at der bliver spillet rundt omkring i landet også i områder, hvor der ikke er tradition for at spille håndbold. Det nye gadespil egner sig fortrinligt til at styrke såvel motion som integration. I OC&S DK har vi også valgt at sponsorere Danske Hospitalsklovne, som gør en stor indsats for i hvert fald for en stund at lette sorgen og ubehaget samt give plads til livsglæden hos børn, som befinder sig i en vanskelig situation. Vi har valgt ikke at reklamere målrettet mod børn mellem børneudsendelserne på tv. Det mener vi ikke er etisk forsvarligt, fordi børn kan have svært ved at skelne mellem reklamer og virkelighed. OC&S DK er en del af det danske samarbejde Forum for Fødevarereklamer, som behandler denne problematik, lige som virksomheden tager del i ESA Pledge. Allergi Vi bruger mange råvarer i produktionen og er meget opmærksomme på, at mange mennesker lider af forskellige former for fødevareallergier. Allergener i form af f.eks. nødder, sesamfrø og gluten kan give alvorlige allergiske reaktioner. OC&S DK har opbygget strenge rutiner for at kontrollere for allergener og sikre forbrugerne den bedst mulige mærkning. Overordnet set er det OC&S DK s mål at nedbringe antallet af allergene ingredienser i vores sortiment. Dette gælder såvel i det eksisterende produktsortiment som i udviklingen af nye produkter, hvor vi har fokus på at undgå allergener. Lige fra indkøb af råvarer til det færdige produkt foretager OC&S DK stikprøver for eventuelle allergener. I kvalitetssikringen af ingredienserne er der helt faste procedurer for test for allergener. Imellem produktionerne af forskellige produkter sker der altid en grundig rengøring af produktionsbåndene. Det sker for at hindre, at allergener fra ét produkt spredes til et andet. August

8 Produktionen af peanuts og andre nøddeprodukter foregår i et separat nøddecenter, så allergener ikke overføres til andre af OC&S DK s produkter. Samtlige produkter fra OC&S DK er mærket, så forbrugere med allergi kan se, hvad produkterne indeholder af eventuelle allergener. Fødevaresikkerhed Hos OC&S DK ønsker vi at forene en stærk CSR profil med konkurrencedygtighed. Derfor har vi fødevaresikkerhed som en særlig mærkesag. I praksis bliver vores produktion auditeret med høj frekvens af interne og eksterne, private og offentlige parter til sikring og videreudvikling af vores høje standard. Vores to fabrikker er således begge Marks & Spencer godkendt, BRC-certificeret samt OFSS-godkendt (Orkla food & safety standard ) på højt niveau. Endvidere er vores hovedfabrik tillige IFS-certificeret. Responsible Sourcing OC&S DKs overordnede CSR holdninger baserer sig på, at vi anerkender det ansvar, vi som virksomhed har for at drive vores virksomhed på en bæredygtig måde, der udviser respekt og hensyn til mennesker og miljøet omkring os og globalt. Dette afspejles også I vores holdninger til indkøb af råvarer. Vi har i den forbindelse besluttet, at alt kakao som anvendes i vores produkter skal være UTZ certificeret. UTZ er en organisation, der støtter og udvikler programmer til bæredygtigt landbrug i producentlandene, bl.a. kakaobønner. UTZ certificeringsprogrammer har til formål sikre anstændige levevilkår for de små landbrug i en udfordret del af vores verden. UTZ driver projekter, der har til formål at udvikle produktiviteten på en bæredygtig måde for de mindre landbrug for derigennem at sikre, at de lokale producenter kan opnå en økonomi, som gør dem i stand til at sende deres børn i skole, og på den måde på sigt få nedbragt brugen af børnearbejde i landbruget. Læs mere om UTZ certificeringsprogrammer på Miljø og klima Hos OC&S DK prioriteres klima og miljø højt. Det er OC&S DK s mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og af myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima. I forbindelse med vores produktion og transport af produkterne er det uundgåeligt, at miljøet og klimaet bliver påvirket. Vi skal til stadighed blive dygtigere til at forvalte naturens ressourcer og nedbringe den negative miljøpåvirkning, som virksomheden og vores produkter forårsager. Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og ønsket om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag, som muligt, inden for fornuftige, økonomiske rammer. Vi vælger ofte at gå videre end dagens formelle krav, fordi vi ønsker at tage et ansvar, og fordi miljøforbedringer tit handler om almindelig sund fornuft og er en god forretning på sigt. Og så ønsker vi at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Hos OC&S DK har vi mulighed for at operere ud fra en længere tidshorisont det gavner klimaet og miljøet. Gennem det daglige arbejde med klima- og miljøforbedringer vil vi løbende opnå forbedringer. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt OC&S DK er kommet i arbejdet med miljø og klima, og hvad de næste års fokus er. August

9 I bestræbelserne på at belaste miljøet og klimaet mindst muligt arbejder vi løbende med at genbruge overskudsvarme fra produktionen et tiltag i disse bestræbelser er, at vi i 2016 begyndte at levere den overskydende varme fra vores chipsproduktionen ud i fjernvarmesystemet og dermed forsyner naboer med varme og varmt vand. Den overskudsvarme vi sender ud i fjernvarmesystemet dækker ca. 500 parcelhuses årlige varmebehov. Vi vil i løbet af 2017 investere i yderligere tiltag, som vil betyde, at vi vil komme til at levere endnu mere overskudsvarme til fjernvarmesystemet. Vi har også gennemført og vil fortsat gennemføre tiltag, der sparer på el gennem f.eks. elektronisk styring af kedler, og sorterer papir, pap osv. til genbrug. Når vi investerer, vil vi undersøge mulighederne for at investere i renere teknologi. Eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-B. OC&S DK har desuden stort fokus på virksomhedens lastbiler. Når der investeres i nye lastbiler, går vi efter den bedste miljøklasse. OC&S DK vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet. Vi vil desuden gå i dialog med centrale samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre, at også de lever op til miljøstandarder. År for år skal vi kunne se, at alle vedtagne forbedringer virker. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadigt mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen. Lokalområdet OC&S DK ønsker at have et godt og tæt forhold til lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn. Målet er, at gøre OC&S DK kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. Som virksomhed vil vi derfor bakke op om lokale aktiviteter, der bl.a. understøtter børn og unges sunde livsstil. Vi ønsker et godt og tæt forhold til sine naboer. Det er bl.a. grunden til, at vi hvert andet år byder naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor der bliver fortalt om virksomheden og virksomhedens planer. Hos OC&S DK ønsker vi også at opbygge tætte relationer i lokalområdet til kommunen, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har OC&S DK oprettet et tæt samarbejde med Jobcenter Nordfyn, hvor vi bl.a. kan tilbyde praktikpladser til mennesker, som er røget ud af jobmarkedet og har brug for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet igen. OC&S DK producerer i Søndersø på Nordfyn. Søndersø er vokset siden vi byggede fabrikken i 1971, og der ligger i dag beboelse ganske tæt på vores fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Forudsætningen for et godt naboskab er, at lokalområdet oplever OC&S DK som en ansvarlig virksomhed, der gør sit yderste for ikke at genere omgivelserne. Det er bl.a. årsagen til, at vi arbejder målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. I OC&S DK har vi bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv. August

10 Afslutning OC&S DK s CSR-politik rækker langt ind i fremtiden, men er et vigtigt pejlemærke i hverdagen hos virksomhedens ledere og medarbejdere. CSR-politikken bliver fulgt til dørs af handlingsplaner, som sikrer fremdrift og konkrete resultater. Hos OC&S DK vil vi løbende arbejde med at udbygge vores CSR-politik, så flere relevante områder vil blive inddraget. En god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne. Vi ønsker altid at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen. August

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Sund & Bælts overordnede politikker Målsætninger for drift og vedligehold

Sund & Bælts overordnede politikker Målsætninger for drift og vedligehold Sund & Bælts overordnede politikker Målsætninger for drift og vedligehold Dato: 08. april 2014 Rev.: 1.1 Sund & Bælt Holding A/S Udarbejdet af: MDM den 08. april 2014 Kontrolleret af: CET den 09. april

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere