Siemens Wind Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Bundgaard. Vigtigheden af en sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i organisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siemens Wind Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Bundgaard. Vigtigheden af en sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i organisationen"

Transkript

1 Siemes Wid Power: Oplæg ved HR direktør Thomas Budgaard Vigtighede af e sygefraværspolitik, der bakkes op af alle i orgaisatioe siemes.tld/keyword

2 Velkomme Profile Cotact iformatio Backgroud Thomas Budgaard Master Orgaizatio & strategy Aalborg Uiversity Professioal experiece at Siemes Wid Power A/S, Demark Mobile: Name Curret resposibility Headig the HR orgaizatio i Siemes Wid Power A/S, Demark. Supportig a orgaizatio with 7400 employees (WC 3500/BC 3900) withi the wid idustry specializig i wid turbie maufacturig, sales developmet (R&D) ad after sales services. Havig 5 direct HR reports ad a total HR orgaizatio of 52 dedicated professioals. Beig resposible for the full HR service level agreemet towards Siemes Wid Power etities i Demark icludig HR Parterig, Talet acquisitio, HR Legal, Com&Be, Employee reward services/payroll, Performace & reportig ad global mobility HR director, Demark : Head of Busiess Cosultig : HR Maager : HR Busiess Parter Professioal experiece outside Siemes : Developmet cosultat, CFVU : HR Cosultat, Aalborg Idustries Descriptio of curret challeges Support ad drive the forthcomig carve out of Divisio Wid i Siemes DK HR towards a MergeCo with Spaish wid turbie provider Gamesa, makig the ew compay the major player i wid power geeratio globally. Drive local HR trasformatio activities ad am curretly re-establishig a ew foudatio of HR solutios ad HR services i Demark aligig merger activities ad strategic HR targets together with culture itegratio topics. Defiig ad scopig HR merger iitiatives ad actios, icludig PMO activities ad local implemetatio plas, i order to execute successfully towards a MergeCo. Page 2

3 Hvor startede vi? Aalborg Blades som case Page 3

4 Fra Bous Eergi til Siemes Wid Power Første team i Aalborg Tro ria t sy ssu gefra v ed eg ær va r ag? et i Page 4

5 Page 5

6 Siemes Wid Power, Blades udviklig i DK Udviklig Orgaisatioe asatte 2004 Fra Bous til Siemes Wid Power asatte asatte: 1400 BC og 375 WC asatte: 1800 BC og 400 WC Politik Fravær Første politik 2008 vedtaget i Blades Opdaterig 2010 (ædriger vedr. sygedagpegelov) Opdaterig 2012 (midre ædriger) Opdaterig 2013 (omfatte hele SWP) Opdaterig 2016 (versio 2.0 Page 6

7 Sygefraværs- og fastholdelsespolitik Sygefravær og fastholdelse Formål og omfag Sygefravær ka skyldes fysiske, metale eller sociale forhold. Siemes øsker at tage medasvar for og støtte sygemeldte medarbejere på e professioel og systematisk måde. Uder sygefraværet er der e risiko for at miste forbidelse til arbejdspladse, og det er derfor vigtigt, at forhidriger, der er i veje for medarbejderes tilbagevede til arbejdet og geoptagelse i det videst mulige omfag af de sædvalige arbejdsopgaver, idetificeres og så vidt muligt fjeres. Medarbejdere skal opleve e tillidsfuld og velfugerede behadlig fra Siemes side i forhold til deres sygefravær. Dette skal styrke forebyggelse af sygefravær, da e åbe og ærlig dialog mellem leder og medarbejder uderstøtter et godt arbejdsmiljø. Formålet er også at edbrige omkostiger relateret til medarbejderes fravær. Siemes har fatslagt e række rutier for sygefravær og arbejdsfastholdelse, som gælder for alle medarbejdere hos Selskabere. Dee politik beskriver, hvorda Selskabere geerelt hådterer sygefraværssituatioer bladt medarbejdere. De beskriver desude, hvem der skal gøre hvad og hvorår i forskellige situatioer. Politikke implemeterer relevate dele af Sygedagpegelove. Page 7

8 Forløb for sygefraværshådterig Roller og asvar 1. fraværsdag 3. fraværsdag Medarbejder iformerer ærmeste leder om fravær Timeløede medarbejdere afleverer troog loveerklærig 2. fraværsuge Ved 8./9. dag klargøres idkaldelse Efter 2 ugers sammehæg ede fravær udsedes/aftal es tidspukt for fraværssamtale 3. fraværsuge 4. fraværsuge Afviklig af fraværssamtale Afviklig af fraværsamtale Lagtidssyg: Løbede opfølgig Afslutig: Raskmeldig med samtale Mulighedserklærig ka idhetes fra 1. fraværsdag. De ka også idhetes ved klatfravær. NB. Der skal idkaldes til fraværssamtale med heblik på udfyldelses af del 1 i mulighedserklærig. Leder HR BP Fastholdelseskoordiator* Medarbejder Tillidsrep. Lø og rapporterig *Ku i Blades ellers er det HR BP Execute & Resposible Approve Cotribute Iformed Page 8

9 Evolutio i roller Hvilke tedes ser vi? TIL Medarbejder HR Leder FRA Admiistrator Vejleder Fokus på: Hvad siger politikke? Hadlig kortsigtet Kofliktsky være ve med alle Udvikler Motivator / coach Politikke er fudamet, me hvad skal der til? Proaktiv og lagsigtet tækig Idivid og team iteresser Ejer Specialist Politi / kotrolerede fuktio Værktøjer som regel Advisor Geeralist Går ku id i kritiske sager og arbejder på tedeser Værktøjer som mulighed/guide Hvad siger læge? Afvetede Fravær er virksomhedes problem Fokus på ege trivsel Motivatiosfaktorer sættes af leder Hvad siger jeg selv, læge, mi leder og arbejdspladse? Aktiv rolle Fravær er et fælles aliggede Fokus på trivsel i team Motivatiosfaktorer defieres af mig selv Life is ever made ubearable by circumstaces, but oly by Page 9 lack of meaig ad purpose. Viktor E. Frakl

10 Fravær vs fremmøde Baggrud for versio 2.0 Udviklig i fravær 8 7 Fravær i % Tid Idførelse af politik samt struktureret fraværshådterig positiv tilgag: Fra fravær til fremmøde Systematisk træig af ledere Statistik på fremøde frem for fravær Forsætter løbede reviderig af politik for fraværshådterig Husk ros (evt. beløig) af dem der altid møder op Trivselsmøder i afdeliger afholdt af leder og TR Fælles asvar i gruppere / team for trivsel Mere kokrete værktøjer til at hjælpe dialog (1-1 samtaler / time out) Trivselsmåliger Page 10

11 Versio 2.0 / e y platform Page 11

12 Redskaber til leder Itraet Page 12

13 Trivselssamtaler Fra idivid- til teamfokus Formål: At fremme medarbjederes trivsel samt at få medarbejdere til at tage medasvar for ege og kollegeres trivsel Bliver afholdt hver måed med hvert team, ete med værkføre eller tillidsrepræsetat som ordstyrer Det er medarbejderes møde og talerør til ledelse og hiade Varrighed: 1 time Karakter fra Team X Humor Tiltag til æste trivselsmøde 1-5 skala Arbejdsglæde Holdåd Samarbejde Omgagstoe Page 13

14 Fælles ledersuddaelse Værkfører i produktio (68 i alt) Formålet: Fælles udgagspukt Sparig på tværs af afdeliger og skift Udviklig persoligt og af kulture Bevidsthed om profiler også ege Bevidsthed om lederstile Ved at styrke lederskab geerelt og høje iveau, så tror vi på, at vi også får ledere dygtiggjort i hådterig af medarbejdere heruder fraværshådterig Page 14

15 Løbede trivselsmålig Pilotprojekt: Formål: At tage temperature på trivsle løbede og forebygge mistrivsel. Udersøges på 3 forskellige grupper: Produktiosmedarbejdere i hal 8 (ca 200 medarbejdere) Ledergruppe Ledergruppe i produktioe. 3 es spørgsmål hver uge: 1. Side sidste besvarelse, har jeg i forhold til mit arbejde været glad og i godt humør? 2. Side sidste besvarelse, har jeg sovet godt og tilstrækkeligt? 3. Side sidste besvarelse, har jeg følt mig tilstrækkeligt iformeret fra mi ærmeste leder? Proaktiv tilgag til at blive opmærksom på faresigaler og dermed forebygge lagtidsfravær Page 15

16 Tosset torsdag Formålet: At skabe e positiv stemig hos ledere samt at skabe trivsel og gode relatioer, da vi tidligere har haft store udforiger med SILOdaelser. Hvis ledere er i godt humør, smitter det ed geem orgaisatioe. Metode: Ugeligt udfordres ledergruppe til e kort leg. Det kue f. eks. Kryds og Bolle i hold, Evolutioslege, kludremutter.!!! ARE F E T T SMI Page 16

17 Hvad siger... om sygefraværet? Ledelse: Vi bruger for meget eergi på de få som er syge. Medarbejdere: Det føles uretfærdigt, år oge altid har sygedage og vi adre tager slæbet Der er fokus på de syge, me hvad med os, der ikke har haft e sygedag i flere år? HR: Vi er kommet lagt, me e mere positiv tilgag vil være gavligt. Dertil ka vi blive bedre til at være forebyggede og ikke først tage håd om problemet, år skade er sket her tækes særligt på stresstilfælde. Tillidsrepræsetater: Er for højt. Sygefraværet påvirkes lige u meget af de omstrukturiger vi ser på fabrikke. Fastholdelseskoordiatore: Sygefraværet har ligget på det samme iveau de sidste år, og det er u på tide at vi gøre oget ekstra. Det er vigtigt, at vi begyder at kigge mere på forebyggelse, samtidig med at vi gør som vi plejer. Page 17

18 Hvad siger... om deres rolle i at skabe trivsel? Ledelse: Jeg er rollemodel Det er vigtigt at tilgå fravær i øjehøjde med medarbejdere. Fokus på at stille positivt ladede spørgsmål. Medarbejdere: Det er et fælles projekt. Me at ledere er i godt humør hjælper jo altid på trivsle. HR: Vi har e vigtig rolle i at rådgive leder i forhold til e proaktiv tilgag til trivsel Over tid har vi trukket os fra de idividuelle fraværsforløb empower maagers. Tillidsrepræsetater: Vi er talerør. Det er vores opgave at mae til ro og give afklarig. Fastholdelseskoordiatore: Påvirke medarbejdere i positiv retig Sikre at vi behadler alle retfærdigt. Page 18

19 Hvilke udfordiger ser... vi har i forhold til trivsel? HR: Ledelse: Vi er i gag med e kulturædrig Vi skal væk fra os-ogdem og have skabt e vistemig. Medarbejdere: Vi er slemme til at pege figre af de adre skift og sige at det er deres skyld. Dertil skal vi blive bedre til at esrette registrerig af tid på WC hvorår arbejder ma hjemme og hvorår er ma syg? Vi skal være lagt bedre til at forebygge stresstilfælde. Vores ledere og medarbejdere skal blive skarpere til at spotte faresigaler og ligeledes turde aggere på disse Tillidsrepræsetater: Mage forskellige ledertyper Maglede iformatio til medarbejdere Fastholdelseskoordiatore: Vi er e stor fabrik og det er svært at tilgodese alles behov. Tig tager tid. Vi har haft meget fokus på Blue Collar u er det vigtigt at vi også får White collar med. Page 19

20 Lessos leared: Opbakig fra hele orgaisatioe er afgørede (sammespil ml. Leder, TR og medarbejdere) Fælles værdisæt; Empowermet, trust og owership / fra ord til hadlig Persolig motivatiosfaktor idividet har et medasvar Skabe rum for dialog og åbehed é til é samtaler (out of policy) Fravær er kommet for at blive ma ka godt være fraværee og stadig tilkyttet Dilemmaer: er hjemmearbejde = fleksibilitet, eller giver det forpligtelse til at arbejde, år ma er syg? Vi måler på fravær, me er tallet valid og har vi reelt figere på pulse? Lost time case vi behager statistik med risiko for at gå på kompromis med medarbejdere lagsigtede helbred fremmøde bør være drevet af ege vilje Worklife balace arbejdet fylder e stor del af vores liv mage arbejder år de er syge! Vi glemmer de lagtidsfriske det er her wellbeig kommer id Hvis ledelse tager for stort et asvarer, ka medarbejdere glemme asvaret for hiades og ege trivsel Page 20

21 Fremtide Det er et kompliceret pudslespil bej r a m Sa de er c te e Redskaber p m Ko I Siemes Wid Power er vi ået lagt, me der er stadig massere af forbedrigsmuligheder. Et er dog sikkert; skal ma arbejde succesfuld med edbrigelse af sygefravær kræver det fælles commitmet på alle iveauer. Fravær og fastholdelse er et fælles aliggede og asvar! ger i l å M Politi he e Åb d k & proce dure Tillid Flexibilitet Holdig & Adfærd Page 21

22 Spørgsmål? Thomas Budgaard HR Director, SWP DK Mobile: Page 22