VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING."

Transkript

1 PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej Hillerød L & M Eriksen ApS Søndervangen Skærbæk Teknologisk Institut, Energi og Klima Gregersensvej Taastrup

2 Papiruld Danmark A/S Videnkupon Efterisolering med papiruld i bygninger/boliger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelser og metodeoptimering Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej Hillerød L & M Eriksen ApS Søndervangen Skærbæk Teknologisk Institut, Energi og Klima Gregersensvej Taastrup Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 2

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 4 Undersøgelsesparametre... 5 Samlet konklusion... 6 Loftsisolering... 6 Hulmur... 7 Krybekælder... 7 Fakta... 8 Bilag 1 - Undersøgelsessteder... 9 Bilag 2 - Brugerudtalelser Bilag 3 Særlige informationer Bilag 4 - Situationsskitser Bilag 5 In situ Fugt-/temperaturmåling Bilag 6 Fotoserie Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 3

4 Sammenfatning Med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) er under ordningen Videnkupon i 2012 gennemført projektet: Feltundersøgelser af stabilitets- og effektivitetsforhold i efterisolering i bygninger/boliger med isoleringsprodukter fra Papiruld Danmark A/S samt metodeoptimering ved udførelse Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser in situ - og herpå gennemført analyse og vurdering af indsamlede observerede og registrerede feltdata. Resultaterne baserer sig på feltundersøgelser i 10 forskellige bygninger/boliger, som alle har fået efterisoleret loft, hulmur og/eller krybekælder. Projektet er ansøgt af: Laust Eriksen Autoriseret Papiruld Installatør, L & M Eriksen ApS, Søndervangen 5, 6780 Skærbæk. Teknologisk Institut, Energi og klima, Center for Energieffektivisering og Ventilation, har været projektudførende og ansvarlig for udarbejdelse af denne rapport. I feltundersøgelserne har deltaget en bygnings- og isoleringsproceskyndig ingeniør fra Papiruld Danmark A/S. Af geografiske og ressourcestrategiske grunde blev der mellem ovennævnte projektparter aftalt, at feltundersøgelserne skulle foregå i Nordsjællandsområdet. Feltundersøgelserne er gennemført i 10 bygninger/boliger. Disse er udvalgt af Teknologisk Institut på baggrund af et større antal (30) frigivne adresser fra Papiruld Danmark A/S - adressekartotek. Med baggrund heri har Teknologisk Institut udvalgt, dels bygninger/boliger der har været efterisoleret i op til år, og dels bygninger/boliger som er blevet efterisoleret inden for de seneste ca. 1 5 år. I udvælgelsen af bygningerne er endvidere fokuseret på, at alle 3 efterisoleringsområder blev repræsenteret i undersøgelserne. Det vil sige: Loftsisolering Hulmursisolering Isolering af krybekælder (WET- spray) Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 4

5 Undersøgelsesparametre Til verificering og dokumentation af stabilitets-/effektivitetsundersøgelserne og metodeoptimering, har Teknologisk Institut på forhånd udpeget og drøftet med Papiruld Danmark A/S en række parametre, som skulle indgå i observationer/målinger/analyse og vurdering. Disse vedrører følgende hovedparametre: Hovedundersøgelsesparametrene: Bruttooplistning: 1. Kvalitetsvurdering - af færdig udlægning på loft, i hulmur og i krybekælder 2. Tykkelsesmåling - jævn fordeling/sætning - over tid (ref. udlægningstykkelse) 3. Kompakthed/densitet fast/stabilt i udført efterisolering (håndpres/pladepres) 4. Udbredelse/indtrængning - i vanskelige loftkonstruktioner/hulmure/krybekældre 5. Fugtighed/måling subjektive observationer/vurdering 6. Krybekældre - Wet-spray under gulvkonstruktion (beton, træ o. lign.) 7. Loftskonstruktion opbygning/udformning 8. Fugtmembran eksisterende/uden 9. Vindafdækning - ved tagfod 10. Udluftning endevægge/tag 11. Loftslem efterisolering/adgang/gangbro 12. Tilgængelighed - for efterisolering/særlige bygningskonstruktionsdele/-afsnit 13. Oplistning øgning af spærfodshøjde/sikring af ensartet tykkelse 14. Overflødigt isoleringsmateriale frafald/nedfald/fjernelse 15. Kundeforventninger tilfredshed/oplevelse/begrundelse for efterisolering 16. Indeklimaforhold komfortforbedringer/udtalelser 17. Energibesparelser økonomiske aspekter/eksempler 18. Metodeoptimering udførelse/afslutning/aflevering Anvendt metoder ved undersøgelserne: Visuel gennemgang Temperatur-/fugtmåling Destruktiv metode indgreb/endoskopiske undersøgelser Håndberøring - føling i hulmursisolering, loftsisolering og Wet-spray Observationerne/undersøgelserne og målingerne er så vidt muligt dokumenteret via fotos og kurver/grafer. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 5

6 Samlet konklusion Med baggrund i de undersøgte forhold af: stabilitets-/effektivitetsundersøgelser og metodeoptimering af Papiruld Danmark A/S producerede papiruldsgranulat - anvendt som efterisolering på loft, i hulmur og krybekælder i bygninger/boliger - gives i det efterfølgende en samlet konklusion. Loftsisolering Screeningen er foregået ved observationer, tykkelsesmåling, kompakthedsvurdering og temperatur- /fugtmåling. I alle tilfælde er der tale om efterisolering med papiruldsgranulat, hvis formål er at forbedre varmeisoleringsevnen i en allerede udlagt svagere, eksisterende isolering. Den udlagte papiruldsgranulat udført som efterisolering ovenpå eksisterende loftsisolering fremstod i alle de undersøgte lofter i en fin, ensartet jævn, fast og stabil udlægningsudførelse. Papiruldsisoleringen sluttede pænt tæt til alle synlige loftskonstruktionsdele såvel som ved de af isoleringen, skjulte observerede konstruktioner. Observationerne blev her bl.a. foretaget ved forsigtigt opbrydning af papiruldsgranulatet, minimum 3 forskellige steder. Efterisoleringstykkelsen svarede i alle tilfælde til mindst de i aftalegrundlaget udmeldte tykkelser (faktura data). Tykkelsesmålingerne blev foretaget mindst 3 forskellige steder i hvert af de efterisolerede lofter. Generelt blev tykkelsen af papiruldsgranulatet målt til nogle cm mere end det udmeldte. Dette gælder også for de bygninger/ boliger, hvor efterisoleringer er udført for 5 10 år siden. Det indikerer umiddelbart, at der kun er tale om mindre sætning af papiruldsgranulatet (skønnet %) i de undersøgte bygninger/boliger. Der blev ikke i papiruldsgranulatet i noget loft konstateret tegn på hverken fugt- eller kondensdannelser ved de for hvert loft foretagne 3 spredte spotundersøgelser/vurderinger. Spotundersøgelsen er her foretaget ved forsigtig opbrydning af papiruldsgranulatet ned til selve loftskonstruktionen. Resultaterne af konkrete fugtmålinger i loftskonstruktionerne kommenteres senere. I tre ud af fire undersøgte boliger/bygninger var der ikke etableret damspærrer i den eksisterende loftskonstruktion (isoleret med 100 mm mineraluld). Der blev ikke her konstateret nogen form for fugt- eller kondensdannelser. Papiruldsgranulatet føltes tørt og fyldigt. I tre af de undersøgte bygninger/boliger var monteret vindafdækning ved tagfod for hvert spærfag. Disse afdækninger vurderedes effektivt monteret/opsat med det formål, dels at sikre at vinden ikke blæses/presses ind under isoleringsmaterialet og forringer varmeisoleringsevnen, og dels at sikre en ventilationsspalte på oversiden til ventilering af loftsrummet, samt at sikre en afgrænsning af isoleringsgranulatet både i forbindelse med udlægningsprocessen og efterfølgende. Ref. Bilag skitse af vindbegrænsning mod tagfod. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 6

7 Samtlige undersøgte lofter med udlagt papiruldsgranulat bar præg af, at der af de udførende firmaer var gjort en indsats for at efterlade et pænt helhedsindtryk af den udførte efterisolering. For samtlige undersøgte lofter var adgangsforholdene gennem loftslemmen tydeligvis blevet forbedret gennem en renovering. Det vil sige, at loftlemmen var blevet velisoleret med en på-limet flamingoplade og der var opsat brædder, der sikre mod evt. nedfald af granulatet. Det efterlader et godt indtryk af kvalitet og færdiggjort arbejde. På de fleste lofter var monteret nye brædder på spærfoden. Dette har til formål dels at sikre muligheden af udlægning af gangbrædder, og dels at sikre en adskillelse/opdeling og dermed effektiv og kompakt udlægning af granulatet. Et totalt view hen over loftet giver et godt helhedsindtryk af veludført efterisoleringsarbejde for alle undersøgte efterisolerede lofter. Hulmur Screeningen af stabilitets- og effektivitetsundersøgelsen er gennemført ved termografering, ved endoskopi, udtagning af mursten, berøring og observationer samt ved temperatur- og fugtmåling. Papiruldsgranulat er indblæst i hulmuren med formål at begrænse varmetabet fra denne del af bygningens/boligens klimaskærm. Ved alle undersøgelserne af indblæst papiruldsgranulat er det foretaget inspektion i en facade i 3 positioner. Det vil sige øverst, i midten og under vindueshøjde. Formålet hermed er, at få kontrol/vurdering af granulatets udbredelse, fyldighed og kompakthed. Det indblæste papiruldsgranulat fremstod i alle de undersøgte positioner i facaderne kompakt, fyldigt og tætpakket. Den visuelle bedømmelse og vurdering med baggrund i håndføling i granulatet viste absolut intet tegn på, at der i granulatet var indikationer af fugtopsugning eller fugttilstedeværelse i selve granulatet ud over hvad der normalt vil kunne forventes i en hulmur udfyldt med granulat. I to forskellige bygningers/boligers facade blev indlagt fugtmåleudstyr til registrering over tid af fugtniveauet i hulmursisoleringen. Se resultatvurdering herom under temperatur- og fugtmålinger. NB! Ved en videnskabelig eller mere omfattende in situ - undersøgelse og dokumentation af fugtprofilmåling i en loftsisolering, hulmursisolering og krybekælder, vil denne skulle suppleres med samtidig temperatur- og fugtmålinger såvel indendørs og udendørs som i selve konstruktionerne og gennemføres over længere tidsperioder. Krybekælder Der er i projektet gennemført undersøgelser af efterisolering af krybekælder ved anvendelse af papiruldsgranulat i WET-spray form. Undersøgelserne har her primært omfattet vurdering/undersøgelser af ensartethed og vedhæftning af udført påsprøjtning samt tykkelsesmåling og vurdering af eventuel fugttilstedeværelse i Wet-spray. I de undersøgte krybekældre kan konstateres, at WET-spray granulatet er påsprøjtet eller oplimet i en rimelig ensartet tykkelse, og i alle de målte punkter altid med en tykkelse over det beskrevne. Det vil være uundgåeligt, at der ikke vil være variationer i tykkelsen under iagttagelse af de ofte vanskelige arbejdsprocesforhold påsprøjtningen skal foregå. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 7

8 Det er målt, at tykkelsen i gennemsnit af WET-spray granulatet altid har ligget nogle få cm over de i faktureringsgrundlaget angivne tykkelser. Ved forsigtig indbrydning i den påsprøjtet Wet-spray granulat, kunne der i alle de undersøgte krybekældre konstateres, at det var udført kompakt og med fyldig udbredelse. Til forskel fra papiruldgranulat til lofts- og hulmursisolering har den påsprøjtet Wet-spray en gennemgående mere fast struktur og stivhed fra overfladen og op mod gulvbrædderne. I to af de undersøgte krybekældre lå en relativ stor mængde restmaterialer af WET-spray granulatet på gulvet. Dette restmateriale bør altid fjernes efter endt påsprøjtning. Det vil på stedet og over tid kunne forveksles med nedfaldet granulat og give indtryk af ustabilitet og svigtende varmeisoleringsevne. I to andre undersøgte krybekældre blev der indsprøjtet papiruldsgranulat over de eksisterende hængende mineraluldsmåtte ( mm tykkelse). Efterisoleringen sikrer at den tidligere ventilationskanal, som over tiden er opstået i form af nedbøjning af de eksisterende isoleringsmåtter, ikke er længere til stede. Isamme efterisoleringsproces blev den samlede krybekælderisolering effektivt opspændt. Den hængende isolering var i en bolig årsag til (især i vinterhalvåret) store gener for beboerne i form af fodkulde. Desuden havde gulvbrædder over en længere strækning hævet sig op til cm i stuen. Disse problemer er nu elimineret med efterisolering med papiruldsgranulat. Ref. Bilag skitse af isolering under krybekælder. Fakta Fjern restprodukter fra krybekældergulv efter udført Wet-spray. Granulatprodukterne kan opleves som nedfald straks eller nedfald over tid og giveanledning til mistanke om ineffektiv påsprøjtning. Sørg for at alle udluftningsriste i fundamentsoklen er fri af Wet-spray produkter og udendørs også er fri af tilsnavsning af jord, planter o. lign Tjek/vurder om ydermuren/hulmuren er egnet til hulmursisolering (fugttjek, fugetjek, murstenstjek og indvendig hulmurstjek (omfang af mørtelrester, murbindere mm.) Sørg for effektiv opsætning af vindtæt afdækning ved tagfod Tjek om tilstrækkelig udluftning af tagrum er til stede Tag fotos af udført arbejde. Din dokumentation/sikkerhed ved en senere brugerreaktion Oplys kunden om vigtigheden af jævnlig gennemgående udluftning af bygningen/boligen. Den er via efterisoleringen blevet væsentligt tættere. Frisklufttilførsel, fjernelse af forurenet luft og ikke mindst fjernelse af luftfugtigheden er afgørende for den samlede oplevelse af et godt eller bedre indeklima efter udført efterisolering. J. C. Sørensen Teknologisk Institut, Energi og Klima Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 8

9 Bilag 1 - Undersøgelsessteder Efterfølgende er givet en kort oversigt over, hvilke adresser de aktuelle bygninger/boliger, der er undersøgt, samt angivet hvilke efterisoleringstiltag, der er udført. Engtoften 3, Lynge januar m 2 /2oo mm loftsisolering + vindbegrænsning ved tagfod Ingen dampspærrer i loftskonstruktionen Se fotodokumentation Hillerødvej 37, Lynge april m 2 hulmursisolering 62 m 2 /100 mm WET-spray i krybekælder Fugtmåling i hulmuren* Termografering af facader Se fotodokumentation Degnebakken 6, Virum oktober m 2 /200 mm loftsisolering 25 m 2 / 75 mm WET-spray i krybekælder Fugtmåling i loftkonstruktionen* Se fotodokumentation Maglemosevej 4, Græsted februar m 2 /efterisolering over nedsunket, eksisterende isolering i krybekælder udført under gang, køkken, soveværelse og stor stue Se fotodokumentation Fyrrebakken 12, Hillerød september m 2 hulmursisolering lukket et antal insekthuller Se fotodokumentation Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 9

10 Poppelgangen 2, Hillerød april m 2 /250 mm loftsisolering loft 1 53 m 2 /350 mm loftsisolering loft 2 Fugtmåling i loftskonstruktion* Ingen damspærrer Se fotodokumentation Hjortholmvej 5, Hillerød m 2 hulmursisolering 90 m 2 /250 mm loftsisolering 100 mm lerindskud ovenpå loftsbrædder med papir/pap som dampspærrer Fugtmåling i hulmur* Se fotodokumentation Møllevangsvej 2, 3200 Helsinge Tofte m 2 /hulmursisolering 76 m 2 /100 mm Wet-spray i krybekælder Se fotodokumentation Gadeledsvej 92, Hillerød m 2 /75 mm Wet-spray i krybekælder Se fotodokumentation Ved stampedammen 48, Hørsholm m 2 /75 mm Wet-spray i krybekælder Fugtmåling i krybekælder Se fotodokumentation Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 10

11 Videnkupon Efterisolering med papriuld i boliger/bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 11

12 Bilag 2 - Brugerudtalelser I samtlige de undersøgte bygninger/boliger har brugerne givet oplysninger om baggrunden for gennemførelse af efterisolering og indhøstede erfaringer/oplevelser af varme- og indeklimaforholdene. Følgende korte udsagn er givet: Mærkbart forbedret og behageligt indeklima Kulde-/trækgener forekommer ikke mere Mærkbart lavere energiforbrug og betydeligt lavere energiomkostninger Før efterisolering af krybekælder voldsom fodkulde. Gulvbrædderne buede op på grund af fugtproblemer. Efterisolering med WET-spray har medført stor behagelighed ved at færdes på vores trægulve. Vi har ikke mere opbrudte gulvbrædder ( bølgegang ) i vores trægulve Efterisolering af vore lofter med papiruldsgranulat samt renovering af varmeanlæg og vinduer har givet os en bedre forrentning af vores penge end tilfældet har været for vores aktie-/obligationsbeholdning. Vi har desuden fået et rigtigt behageligt og godt indeklima Vi har været meget tilfredse med det firma, der udførte efterisoleringsarbejdet. Vi oplevede at arbejdet er udført med stort omhu og kvalitet. Firmaet efterlod et godt og professionelt indtryk. Vi tænker her bl.a. på loftslemmets efterisolering, det nye kasseformede adgangsrum, gangbro og vindafdækning ved tagfod På vores tilbygning med meget lille taghældning havde vi faktisk opgivet at få efterisoleret. Men med indblæst papiruldsgranulat og metoden var de meget snævre adgangsforhold ikke noget stort problem. Den varmeisolerende effekt har været en nydelse. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 12

13 Bilag 3 Særlige informationer I forbindelse med feltundersøgelserne er der rettet forespørgsel til Teknologisk Instituts laboratorium for skim melsvampeundersøgelser. Laboratoriet har oplyst, at det er Instituttets erfaring, at papiruld indeholder tilstrækkeligt fungicid til at hindre skimmelsvampevækst. Blandt et stort antal skimmelsvampeanalyser udført på forskellige typer isoleringsmaterialer fra bygninger/boliger - er det ikke blandt disse registreret forekomster af skimmelsvampedannelser i isoleringsmaterialer af typen papiruldsgranulater. Særlig fugtundersøgelse i Teknologisk Instituts laboratatorium I laboratoriet på Teknologisk Institut er igangsat en forsøgs-/undersøgelsesrække om bl.a. fugt- /transmissionsforhold (vanddamppermeabilitet) i en til opgaven speciel udformet tredelt testboks. I denne er indlagt 3 forskellige typer isoleringsmaterialer (Papiruld, Rockwool og Isover). Formålet med dette første forsøg er, at registrere fugttransmissionsforhold i og igennem de nævnte isoleringsmaterialetyper, når disse på samme tid og over tid underkastes de samme fugtpåvirkninger. Herpå søges demonstreret fugtprofiler af vanddamppermeabilitetsprocessen i tre forskellige isoleringsmaterialer til anvendelse som loftsisolering. Specifikt forventes det muligt i den første test, at aflæse papiruldsgranulatets egenskaber i relation til fugtbinding og fugttransport. Der er derfor indlagt fugtføler dels i rummene over hver enkelt type isoleringsmateriale, og dels indlagt fugtføler i hver type isoleringsmateriale, samt fugtføler i det underliggende fælles fugttrykkammer og endelig anbragt en fugtføler i lokalet som reference. Testen forventes udført som en accelererende stresstest. Resultaterne fra dette forsøg 1 vil blive fremlagt i en særskilt rapport. Det er Teknologisk Institut, der på eget initiativ gennemfører disse særlige lab. test. Se bilag 4 med skitse af testboksen. Særlige fugtundersøgelser in situ I forbindelse med dette projekt er med Papiruld Danmark A/S drøftet muligheden af at gennemføre et mere omfattende fugtmåleforsøg i eksisterende bygninger/boliger. Det skal søges gennemført ved samtidig måling/registrering af fugtindhold (RF %) i en bygnings/boligs rum/lokale, i hulmursisolering (papiruldsgranulat) og udendørs. Desuden samtidig måling i loftsisolering (papiruldsgranulat) og i loftsrummet. Formålet skal være, at få praktiske erfaringsdata over fugtprofiler over tid i bygninger/ boliger, der er underkastet normale brugsbetingelser, temperatur- og fugtpåvirkninger og vejrpåvirkninger mv. Disse in situ - fugtmåleforsøg skal omfatte ens eller sammenlignelige bygninger/boliger, hvor den ene er isoleret med papiruldsgranulat fra Papiruld Danmark A/S, den andet med Rockwool og den tredje med Isover isoleringsprodukter. Se bilag med skitse af målepunkter i bygningen/boligen Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 13

14 Referencer andre erfaringer I forbindelse med gennemførelse af dette videnkupon projekt har Teknologisk Institut foretaget et research-/analysearbejde i rapporter, anvisninger og dokumentationer, hvor emnerne relaterer sig til energirenovering og efterisolering, og i hvilket indgår erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Fra disse publikationer er hentet korte udsagn, erfaringer og konklusioner, som er gengivet efterfølgende: Alternativ isolering undgå byggeskader (Teknologisk Institut 2004) Eftersyn af 32 bygninger isoleret med alternativ isolering I laboratorieforsøg, forsøgs- og demonstrationsbyggeri mv. kan man relativt hurtigt skaffe sig ny viden om nye materialer og metoder. Men det er i den praktiske virkelighed, at alle byggematerialer også alternative isoleringsmaterialer skal stå deres virkelige prøve I projektet er 14 huse undersøgt med hulmure isoleret med papirisolering. Af disse 14 huse var der ingen problemer med hensyn til fugt eller kondensdannelse. To huse havde fugtproblemer, men det skyldes opfugtning fra byggeperioden. Et hus havde utætheder i murværket. Et andet hus havde fugtskjolde (årsag ikke fuldstændigt fastlagt) I resumé oplyses, at der er identificeret både små og store byggeskader. Men ingen af skaderne kan henføres til brugen af alternative isoleringsmaterialer Undersøgelserne viser, at den alternative isolering klarer sig absolut godt. Det anbefales, at producenternes anvisninger for anvendelse af alternative isoleringsmaterialer følges nøje, lige som der henvises til By og Byg`s anvisning 207 Måling på alternative isoleringsmaterialer (By og Byg dokumentation 058) Borup Seniorby demonstrationsprojekt Fugtmåling i de enkelte isoleringsmaterialer viser, at der ikke sker en skadelig fugtophobning i isoleringen i de her anvendte konstruktioner, uanset om de er isoleret med alternative isoleringsmaterialer eller med mineraluld, idet de målte fugtindhold alle er under 20 % træfugt. Der er ikke signifikant forskel mellem middelværdien af fugtophobningen i de alternative isoleringsmaterialer og middelværdien af fugtophobningen i mineraluld. Et materiales egnethed som isoleringsmateriale i en given konstruktion bedømmes på grundlag af materialets praktiske varmeledningsevne, den praktiske håndtering på en byggeplads og om materialet er i stand til at opretholde sin funktion i bygningens levetid. Observationer foretaget i bebyggelsen under indbygningen af isoleringsmaterialet har dog vist, at det er nødvendigt at specificere krav til konstruktionernes tæthed, når der skal isoleres med løsfyldsprodukter. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 14

15 Fugt i konstruktioner VEB/SBI VEB = Videncenter for energibesparelser i bygninger SBI = Statens Byggeforskningsinstitut Energivejlederen VEB/SBI Vanddampdiffusioner er ufarligt, såfremt vanddampen frit kan passere gennem konstruk-tionen uden at kondensere. Er der materialer med for stor diffusionsmodstand i kolde dele af konstruktionen, er der risiko for at vanddampen kondenserer. Pudsede lofter VEB/SBI Pudsede lofter har under forudsætning, at de er intakte den væsentlige egenskab, at loftsfladen er ubrudt. Herved hindres, at fugt transporteres fra indeklimaet (fx fra lokale/rum nedenunder) og ud i loftskonstruktionen ved luftstrømning (konvektion). Vanddampdiffusion op gennem loftet blev tidligere fjernet med/via ventilationsluften i loftsrummet. Luften blev samtidigt delvist opvarmet af varmetabet (varmegennemstrømning) gennem de ofte sparsomt isolerede loftskonstruktioner. Øgede isoleringstykkelser medfører, at konstruktionerne bliver koldere og derved stiger % RF. Derfor kan ikke forventes, at fugt i nødvendigt omfang kan fjernes ved naturlig ventilation. Den koldere ventilation luft kan ikke indeholde/bære den øgede mængde fugt. Betingelse for vækst af skimmelsvampe (TI Publ.) Luftfugtighed på min. 75 % RF Træfugtighed på mindst 20 % i overfladen ved 20 C Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb Skimmelsvampespore findes overalt Gode råd Undgå indtrængning af fugt og kondensdannelse i boligen/bygningen Sørg for udluftning mindst 2 3 gange om dagen i min 5 10 min. Undgå at skabe vækstbetingelser for skimmelsvampe i boliger/bygninger Sørg for at sikre god udluftning i åbent tag/loftrum Sørg for at udluftningsristerne i fundament ved krybekældre er rensede Bemærk Middelniveauet af den relative luftfugtighed er generelt steget som følge af efterisolering af boliger/bygninger. En højere luftfugtighed og opstået utæthed i klimaskærmen øger risikoen for fugtskade og/eller skimmelsvampedannelse. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 15

16 Bilag 4 - Situationsskitser Papiruld Danmark A/S Videnkupon In situ undersøgelser af stabilitets- og isoleringseffektivitet Situationsskitse undersøgelsessteder Papiruld Wet-spray Ude: - Vejrlig - Temp./ luft / fugt Inde: - Indeklima - Temp./ luft / fugt Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 16

17 SPECIAL LAB. TESTBOX Fugtmæssige egenskaber - Fugttransport - Fugtbinding Fugttemperatur måleudstyr (%RF/ ºC) 1. Isoleringsmateriale fabrikat Isoleringsmateriale fabrikat Isoleringsmateriale fabrikat 3. TESTBOX mm 100 mm 4. % RF hk/ jcs19 Test-procesforløb: Lab. testens formål er at få et udtryk for eller profil af fugttransportegenskaber gennem 3 udvalgte isoleringsmaterialer (1, 2 og 3) Beregnet til anvendelse som isolering af loft Testene gennemføres i et fælles kammer (4) for at sikre en fugtighed på hhv % RF Over tid måles fugtigheden i dels isoleringsmaterialerne og dels i de enkelte kamre over isoleringsmaterialerne Testforløbet udføres ved 100 mm og ved 200 mm Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 17

18 Papiruld Danmark A/S Videnkupon In situ undersøgelser af stabilitets- og isoleringseffektivitet Situationsskitse undersøgelsessteder målepunkter %RF / C Papiruld Wet-spray Ude: - Vejrlig - Temp./ luft / fugt %RF / C profil Inde: - Indeklima - Temp./ luft / fugt 3. %RF / C profil 4. Faser: 1. Aftaler 2. Bygningsudvælgelse: 1 år 5 år 10 år (á 3) 3. Måle- og registreringsudstyr og målemetode fakta 4. In situ isoleringsudførelse metodedok. og metodeforbedringer 5. Rapportering Guide 6. Formidling temadag Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 18

19 Skitse af vindbegrænsning mod tagfod Vindafdækning Skitse af isolering under krybekælder Uønsket ventilationskanal som medfører træk-/kuldefornemmelser og varmetab Efterisolering med Papiruld som fjerner træk-/kuldefornemmelser og varmetab Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 19

20 Bilag 5 In situ Fugt-/temperaturmåling Der er udført fugt-/temperaturmåling i 5 bygninger/boliger i loftisoleringen, hulmursisoleringen og i krybekælderisoleringen (Wet-spray). I denne rapport er kun medtaget fugt-/temperaturmålinger for 4 bygninger, idet målingerne i den femte ikke har kunnet afsluttes pga. fraflytning/bortrejsning. Formålet med de udførte in situ fugt-/temperaturmålinger har været, at få en første indikation eller udtryk for luftfugtighedsniveauet og variationer sammenhørende med temperaturen. De viste fugt- /temperaturforløb er kun medtaget i udsnit af en længere tidsperiode. Det skal understreges, at der i læsning/vurdering/annalyse af de foretagne in situ - fugt-/temperaturmålinger i efterfølgende kommentarer ikke er søgt draget entydige konklusioner og udsagn. Sikre konklusioner/udsagn vil kræve gennemførelse af mere omfattende målinger herunder med reference til udendørs vejrliget og ditto indendørs. Kommentarer: 1. Degnebakken 6 loftsisolering Af de registrerede fugt-/temperaturgrafer ses, at der er stor overensstemmelse i profilen af variationer i fugt- og temperatur. Luftfugtighedsniveauet i det viste udsnit ligger i intervallet % RF. Luftfugtgrafen kan nogen grad udtrykke papiruldsgranulatets fugttransportevne (fugtpermeabilitet). 2. Hillerødvej 31 hulmursisolering Luftfugtighedsniveauet i isoleringsmaterialet i hulmuren ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 72 % RF. 3. Hjortholmvej 5 hulmursisolering Luftfugtighedsniveauet i isoleringsmaterialet i hulmuren ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 56 % RF. 4. Ved Stampedammen 48 krybekælder (Wet-spray) Luftfugtighedsniveauet i Wet-spray granulatet i krybekælderen ligger i det viste udsnit på en middelværdi på 70 % RF. En samlet foreløbig konklusion med baggrund i ovenstående 4 fugt-/temperaturmålinger in situ er, at det ikke er overraskende, at der kan måles/registreres luftfugtighedsniveauer som vist. Dette skal ses i forhold til mange andre praktiske eksempler (ref. litteraturhenvisninger mv.) på fugt-/temperaturmålinger i bygningskonstruktioner. Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 20

21 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 21

22 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 22

23 Bilag 6 Fotoserie Engtoften 3 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 23

24 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 24

25 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 25

26 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 26

27 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 27

28 Hillerødvej 37 Q:\Sana Saleem\Teknologisk_Institut\Videnskupon_2012\Videnkupon Papiruld Danmark AS.docx 28

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger

Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Videnkupon Efterisolering med Papiruld i bygninger Stabilitets-/effektivitetsundersøgelse og metodeoptimering Projektudredningsarbejdet er gennemført ved stikprøvekontrol, spotmålinger og praktiske undersøgelser

Læs mere

Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut

Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut Tirsdag d. 18/3-2014 Videnkupon projekt i samarbejde med Teknologisk Institut: Stabilitets-og effektivitetsforhold i efterisolering konklusioner fra feltundersøgelser udført af Teknologisk Institut DBI

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis

Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Alternative isoleringsmaterialer anvendt i praksis Praktiske erfaringer hentet fra Borup Seniorby incl. Indbygning af isolering, måling af indeklima/udeklima, måling af fugtniveau på varm/kold side af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skimmelpotentiale i moderne krybekældre i forbindelse med boksbyggerier. Lektor Søren Peter Bjarløv, Sektionen for Bygningsdesign

Skimmelpotentiale i moderne krybekældre i forbindelse med boksbyggerier. Lektor Søren Peter Bjarløv, Sektionen for Bygningsdesign Skimmelpotentiale i moderne krybekældre i forbindelse med boksbyggerier Lektor Søren Peter Bjarløv, Sektionen for Bygningsdesign Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af Rapporten Blev de billige boliger

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering

ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING. Emne : Neopixels Isolering med Neopixels gulvisolering ISOLERING MED NEOPIXELS GULVISOLERING Til : Neopixels Insulation B.V. Cc : S. Nooijens Ref. : Nz130192adA2.mha (20150390) Sagsbehandler : Filial Zwolle / ing. H. Harbers Dato : 9. februar 2016 Emne : Neopixels

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?.

EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?. EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING?. V. EVA MØLLER, STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT EFTERISOLERING HVORNÅR OPSTÅR DER TYPISK FUGTSKADER VED EFTERISOLERING AF LOFTER?

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Isolering. Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering. By admin Created 07/10/ :48

Isolering. Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering. By admin Created 07/10/ :48 Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering Isolering By admin Created 07/10/2009-15:48 Byggeprojekter Murer og entreprenør Isolering Tagdækning Nyheder Hulmursisolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 88 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-020396 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

FACADEISOLERING, DER VIRKER

FACADEISOLERING, DER VIRKER VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER NETVÆRKSDAGEN, 27. NOVEMBER 2015. FACADEISOLERING, DER VIRKER HENRIK M. TOMMERUP, CIVILING., SENIORKONSULENT RAMBØLL, ØRESTAD AFD. RENOVERING & BYGNINGSFYSIK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere