Termografisk inspektion af bygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termografisk inspektion af bygning."

Transkript

1 Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt: 30 C Type af bygning: Fritliggende enfamilieshus Bygge år: 1877 Type af opvarmning: Centralvarme fra eget anlæg Bemærkninger ved undersøgelsen: Let vind Termografisk undersøgelse udført af: Christian Borup Bemærk: Det er kundens ansvar, at drage endelige konklusioner, af de af termografientreprenøren påpegede fejl og mangler.

2 Tag mod Syd (billedet af taget, er generelt for hele taget) IR IS2 Vindue/Vinduer: Tag: Alle vinduerne i boligen, på nær i tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister Grafen angiver temperatur Taget ses med punktligt varmetab på rygningen. Dette er generelt for hele stråtaget. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description Standard

3 Facade mod gårdsplads IR IS2 Vindue/Vinduer: Tag: Murværk: Alle vinduerne i boligen, på nær tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister Taget ses med punktligt varmetab på rygningen. Dette er generelt for hele stråtaget. Ses generelt med varmetab. Stigende ved skorstenen, til højre i billedet. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description Standard

4 Stue 1. sal IR IS2 Etageadskillelse Der ses vind indtræk ind i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Er gældende i svingende grad for hele boligen. Der ses kuldeindtræk ved fodlister. Tilsvarende ses i modsatte side af gavlen. Her måles ned til -0.1 grader celsius på indvendig side, formodentligt fordi der her er vind indtræk. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description Standard

5 Stue 1. sal IR IS2 Vindue/Vinduer: Alle vinduerne i boligen, på nær i tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister. Dette billede er et generelt billede af vinduerne på 1. salen. Vi udføre: Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

6 Soveværelse 1. sal IR IS2 Etageadskillelse Der ses vind indtræk ind i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Er gældende i svingende grad for hele boligen. Der ses kuldeindtræk ved fodlister Vi udføre: Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

7 Sovværelse 1. sal IR IS2 Etageadskillelse Dør/Døre: Der ses vind indtræk ind i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Er gældende i svingende grad for hele boligen. Døren bør udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi, for at nedsætte varmetabet her. Ses med utætte tætningslister. Disse bør som minimum udskiftes for at nedsætte det direkte kuldeindtræk. Der ses kuldeindtræk ved fodlister

8 Entré mod vej IR IS2 Diverse Vi udføre: Ydervæggen ses med kuldeindtræk pga. lav isoleringsværdi. Der ses væsentligt kuldeindtræk mellem dørgerikter og væg. Dette er et direkte vindtræk. Dvs. at der bevæger sig luft inde i letvæggen. Kilden til dette kolde luftindtag bør spores, da koldt luft der bevæger sig i væggene, har en stor afkølende effekt, og derved et stort varmetab. Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

9 Toilet IR IS2 Vindue: Diverse Vi udføre: Ses med kuldindtræk ved samling mellem væg og loft. Vinduet ses med utætte tætningslister. Disse bør efterses. Udluftningsventilen i loftet på badeværelset, ses med et kraftigt kuldeindtræk. Dette er et vind indtræk, og denne ventil bør derfor udskiftes til en elektrisk type, med indbygget vindstop, for at hindre dette kuldeindtræk. Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

10 Spisestue IR IS2 Vindue/Vinduer: Alle vinduerne i boligen, på nær tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister Ydervæggen ses med kuldeindtræk pga. lav isoleringsværdi. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description FLK-LENS/WIDE1 Vi udføre: Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

11 Stue IR IS2 Etageadskillelse Der ses vind indtræk ind i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Er gældende i svingende grad for hele boligen. Ses med kuldindtræk ved samling mellem væg og loft. Hjørner ses med kuldeindtræk. Dette er generelt for hele boligen Ydervæggen ses med kuldeindtræk pga. lav isoleringsværdi. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description FLK-LENS/WIDE1

12 Køkkenalrum IR IS2 Vindue/Vinduer: Etageadskillelse Alle vinduerne i boligen, på nær tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister Der ses vind indtræk ind i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Er gældende i svingende grad for hele boligen. Ses med kuldindtræk ved samling mellem væg og loft. Hjørner ses med kuldeindtræk. Er generelt for hele boligen. Ydervæggen ses med kuldeindtræk pga. lav isoleringsværdi. Emissivity 0.95 Camera Model Fluke Ti32 Camera serial number Fluke Ti Camera Manufacturer Fluke Thermography Lens description FLK-LENS/WIDE1 Vi udføre: Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

13 Magnus værelse IR IS2 Vindue/Vinduer: Vi udføre: Alle vinduerne i boligen, på nær tilbygningen, ses med væsentligt varmetab fra ruder, rammer og tætningslister Ses med kuldeindtræk ved samling mellem væg og loft. Hjørner ses med kuldeindtræk. Er generelt for hele boligen Ydervæggen ses med kuldeindtræk pga. lav isoleringsværdi. Termografi / Termografering / Eltermografi Trykprøvning / Blowerdoor / Energioptimering Energirådgivning / Go energi / Kontrol af byggesjusk

14 Konklusion Efter gennemgang af boligen med termografisk kamera, kan vi konkludere betydelige uregelmæssigheder i boligens varmeisolering. Da denne bolig er opført i 1877, hvor der blev stillet ingen krav ang. varmetab og isoleringsværdier, vil det ikke kunne forventes at boligen lever op til dagens standard inden for isoleringsværdier. Der ses derfor igennem fingre, med mindre varmetab der ligger inden for bagatelgrænsen, og som umiddelbart ikke er rentabelt at udbedre, i forhold til varmetabet deraf. Tag: Taget ses generelt med punktvist varmetab på tagrygningen. Dette varmetab er over loftniveau på 1. salen, og skyldes formodentligt at loftisoleringen er utilstrækkelig/ikke fyldestgørende. Dette bør kontrolleres, og efterisoleres med yderligere isolering, hvis den nuværende isolering er utilstrækkelig. Her kan det anbefales at få isoleret med granulat, da dette ligger sig helt tæt om trækonstruktionen, og lignende hindringer. Alm. Isoleringsmåtter Granulat Vægge: Ydervæggene ses generelt med en meget svingende overflade temperatur. Dette skyldes formodentligt at isoleringen i hulmuren er utilstrækkelig, eller at hulmuren ikke er eksisterende. De steder der er hulmur (dette kan kun konstateres ved boreprøver), kan det vælges at få punktvist efterisoleret med isoleringsgranulat udefra. Det kan generelt anbefales at få efterisoleret væggene, enten udvendigt eller indvendigt. Typisk vil en udvendig efterisolering være dyrere, end en indvendig isolering. Ved en udvendig isolering, bliver alle flader, samt soklen ligeledes isoleret. Det gør den ikke ved en indvendig efterisolering. Der ses væsentligt kuldeindtræk mellem dørgerikter og væg i entréen. Dette er et direkte vindtræk. Dvs. at der bevæger sig luft inde i letvæggen. Kilden til dette kolde luftindtag bør spores, da kold luft der bevæger sig i væggene, har en stor afkølende effekt, og derved et stort varmetab. Evt. kan geriktet afmonteres, for at forsøge at spore lækagen.

15 Vinduer: Vinduerne i boligen er generelt af ældre standard (bortset fra den nye tilbyggede udestue), og kan med fordel udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi (energiklasse A) for at nedsætte varmetabet her. Som et billigere alternativ, kan der monteres forsatsruder. Døre: Yderdørene ses generelt med varmetab, og kan på sigt, med fordel udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi (energiklasse A) for at nedsætte varmetabet her. Lofter: Lofterne ses generelt uden varmetab, med enkelte afvigelser. Skunkvægge/skråvægge/etageadskillelse: Der ses mange steder kuldeindtræk i etageadskillelsen. Dette skyldes formodentligt direkte træk udefra, mellem murværk og tagkonstruktion. Dette er i svingende grad gældende for hele boligen. For korrekt udbedring af dette, skal kilden (lækagen) til dette kuldeindtræk spores på udvendig side af skunkvægge/skråvægge. Alternativt skal de indvendige vægge afmonteres, og en ny konstruktion med vindspær, dampspær og isolering opbygges. Pulterrum 1. sal: Pulterrummet på 1. salen bør færdiggøres med isolering, dampspærre og vægbeklædning. Derefter bør der monteres en varmekilde. Da dette rum pt. Er mangelfuldt isoleret og uden opvarmning, er der et stort kuldeindtræk i dette rum. De indvendige vægge, samt etageadskillelsen til stueplan, er ikke dimensioneret til at fraisolere denne kulde. Dette resulterer i et kuldeindtræk i de tilstødende værelser. Diverse: De udvendige slanger til og fra varmepumpen, bør efterisoleres. Disse måles pt. til en overfladetemperatur på isoleringen på ca. +20 grader celsius, på en dag med ca. -10 grader som udendørstemperatur. Dette gøres let ved montering af rørskåle. Udluftningsventilen i loftet på badeværelset, ses med et kraftigt kuldeindtræk. Dette er et vind indtræk, og denne ventil bør derfor udskiftes til en elektrisk type, med indbygget vindstop, for at hindre dette kuldeindtræk.

16 Om Vindens Påvirkning Af Dit Indeklima: En bygning vil altid være vindpåvirket, uanset om det virker vindstille, eller om det er kraftig vind. Denne vind vil skabe et overtryk på den side af bygningen vinden kommer fra (blå pile, i nedenstående illustration), og skabe en slipvind (undertryk/vakuum) i læsiden, når vinden passerer bygningen. Dette vil sige, at ved bygningens vinduer, døre og andre potentielle utætheder, vil denne ukontrollerede vind søge ind i boligen, og på modsatte side vil den opvarmede luft i bygningen blive suget ud igennem utætheder (f.eks. utætte tætningslister). Dette vil i mange tilfælde føles som træk igennem boligen, og skabe et ubehageligt indeklima. Dette over- og undertryk vil stige, jo kraftigere vindpåvirkningen er. Derfor kan det i mange tilfælde, føles som om en bolig er vanskelig at varme op, når det blæser. Det er derfor en god idé at kontrollere dine tætningslister, aftrækskanaler, evt. gennembrydninger i dampspærre, o. lign. Generelt vil Termo-Service.dk anbefale, i prioriteret rentabel rækkefølge: 1. Efterisolering af varmerør til varmepumpen. 2. Udskiftning af badeværelsesventil. 3. Færdiggørelse af pulterrum. 4. Udvendig/indvendig efterisolering af ydervægge. 5. Udskiftning af vinduer/døre. 6. Udbedring af træk i etageadskillelse (vil formodentlig blive løst, i forbindelse med punkt 4.) Vi kan oplyse, at der forefindes flere termografiske billeder af denne bolig. Hvis der ønskes yderligere billedmateriale, end der er dokumenteret i denne rapport, henvend dem da på

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere