Velkommen til RettighedsAlliancen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til RettighedsAlliancen"

Transkript

1 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer via vores medlemmer mere end danske rettighedshavere og kreative. Vi arbejder for en bæredygtig forretning for professionelle kulturbærere, og vi arbejder for at samle brancher på tværs af interesser og interessenttyper om den fælles indsats for et varieret kunst- og kulturliv - nu og i fremtiden. RettighedsAlliancen analyserer og kortlægger markedet for piratkopiering og benytter denne viden til at efterforske og dokumentere lovovertrædelser samt til at sikre politisk opmærksomhed blandt andet om, hvordan politiet løfter deres opgave med at håndhæve IPR-kriminalitet. Vi vejleder brugerne i retning af de mange lovlige services og søger at stoppe bagmændene bag de ulovlige piratkopieringstjenester. Hvorfor er RettighedsAlliancen interessant for litteraturbranchen? - Piratkopiering af litteratur er i vækst i takt med at litteraturmarkedet bevæger sig hen på den digitale platform - Brancherne kan lære af hinanden, og vi udvikler nye metoder til at gribe udfordringerne an på uden at vi skal opfinde den dybe tallerken. Litteraturbranchen kan bygge videre på den erfaring, som musik- og filmbrancherne har fået - Vi kan lære en masse af den brugeradfærd, der ligger bag piratkopiering - Der er særlige forhold der gør sig gældende for piratkopiering af litteratur, som vi skal være opmærksomme på - Vi kan lære en masse af den data, vi kan indsamle om piratkopiering af litteratur RettighedsAlliancens analyser viser, at piratkopiering af litteratur distribueres gennem både offentlige, åbne websites og fildelingsnetværk og især gennem private, lukkede netværk som Facebook eller uddannelsesinstitutioners intranet. Med vores monitoreringsværktøjer kan vi opdage og kortlægge udbredelsen af ulovlige filer på de offentlige websites, men den ulovlige fildeling på fx Facebook og skolers intranet er vanskelig at opdage. Når vi opdager piratkopiering i lukkede netværk, håndterer vi det ud fra den konkrete sag. Ofte er det med oplysning til de studerende om, at det er ulovligt, og i enkelte tilfælde er overtrædelserne så grove, at der også sættes ind med håndhævelse. Det kan være tilfældet, hvor piratdistributionen foregår systematisk, er organiseret og hvor der er en økonomisk gevinst at hente for bagmændene. Samtidig arbejder vi med uddannelsesinstitutionerne om at sende klare signaler til de studerende, og om at sikre at der er handling og konsekvens bag deres signaler. 1

2 Hvad kan I bruge RettighedsAlliancen til/hvornår skal I henvende jer til RettighedsAlliancen? Kontakt RettighedsAlliancen, hvis I opdager ulovlige links eller piratkopierede filer på internettet støder på et website eller en kulturtjeneste, I mener er ulovlig opdager ulovlig distribution på lovlige platforme og netværk støder på ulovlig distribution af fysiske eksemplarer støder på undervisningsinstitutioner, der har udfordringer med den digitale dannelse opdager en mistænkelig bruger eller en pirattendens Guide til håndtering af ulovlig kopiering RettighedsAlliancen er specialiseret i at håndtere piratkopiering på internettet. RettighedsAlliancen overvåger både de åbne populære pirat tjenester og også de mere dedikerede pirattjenester, der kræver koderord og medlemskab for at komme ind. Vi fjerner indhold de steder vi kan ved forskellige metoder tilpasset den enkelte situation. Der er to kategorier af typetilfælde for krænkelser af litteratur, nemlig 1) de tilfælde, hvor platformen (Facebook, uddannelsesinstitutioner, hjemmesider osv.) er lovlig, men der (også) ligger ulovligt materiale, og 2) de tilfælde, hvor et kopicenter eller hjemmeside stiller ulovlige kopier til rådighed gennem salg, download osv. Hvis din sag falder uden for disse situationer, elle du er i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for rådgivning og vejledning. Nedenfor er har vi beskrevet, hvordan vi håndterer et par typiske situationer: Min udgivelse ligger ulovligt på internettet Det er synligt, hvem der har lagt udgivelsen ud I disse situationer anbefaler vi, at man først kontakter pågældende direkte og beder om at få materialet fjernet øjeblikkeligt og samtidig henviser til, hvor det er, materialet findes lovligt. Endelig kan man uddybende oplyse om, at det er ulovligt at lægge ophavsretsbeskyttet materiale ud på internettet uden aftale med rettighedshaverne. Det er vores oplevelse, at materialet typisk bliver fjernet i disse tilfælde. Såfremt krænkelsen foregår på Facebook, kan der ske anmeldelse på https://www.facebook.com/help/ / (sådan anmelder du indhold). Her kan man anmelde tidslinjer, annoncer, begivenheder, grupper, beskeder, sider, billeder og videoer, opslag (oftest det mest relevante for vores medlemmer), opslag på tidslinje (også relevant), spørgsmål, noget du ikke kan se. Det er vigtigt at have beviser for, at man er rettighedshaver helst med link til hjemmeside, hvor lovligt materiale vises. Efter anmeldt opslag eller opslag på tidslinje udfylder man relevant info, og man modtager herefter en mail fra 2

3 Facebook med besked om, at anmeldelsen er modtaget. Hvis ikke der er counter notification, går der ikke mere end et par dage, før opslaget er fjernet. Udgivelsen ligger på en hjemmeside, som er ejet af en uddannelsesinstitution Kontakt os med følgende oplysninger: titel, forfatter, udgivelsesår, antal kopierede sider, antal sider i alt i udgivelsen samt link til titlen. Vi undersøger om tilgængeliggørelsen er omfattet af en Copydan-aftale. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes undervisningsinstitutionen, som vil blive bedt om at fjerne materialet, samtidig med at der iværksættes en generel undersøgelse af, om der ligger andet ulovligt materiale på institutionens hjemmeside, og endelig bliver uddannelsesinstitutionen bedt om at informere de ansatte om reglerne for lovlig kopiering. Det er ikke synligt, hvem der har lagt udgivelsen ud Følg nedenstående steps: 1) Kontrollér, om den fundne udgivelse faktisk ligger på en hjemmeside. De resultater, der kommer ved en Google-søgning, indeholder ofte tomme links, der automatisk er generet ud fra dine søgeord. 2) Hvis det konstateres, at udgivelsen ligger på det pågældende link, kontakt da Thomas Schlüter på eller ring på , og i hans fravær Maria Fredenslund Ved henvendelse skal du oplyse linket, hvor udgivelsen er fundet, tidspunktet for, hvornår den blev fundet, og hvilken titel det drejer sig om. 3) RettighedsAlliancen vil tage kontakt til den pågældende side med henblik på at få fjernet materialet. Oftest vil materialet blive fjernet på vores anmodning, men dedikerede piratsider (fx thepiratebay.org og andre torrent-sider) ignorerer rettighedshavernes henvendelser, hvorfor vi ikke kan få fjernet materiale fra disse sider. Finder du dit materiale på en såkaldt cyberlocker, vil RettighedsAlliancens anmodning altid medføre, at materialet er fjernet inden for 48 timer. 4) Et par dage efter RettighedsAlliancens henvendelse følger vi op på, om materialet er fjernet fra siden. I nogle tilfælde kan materiale, der én gang har været fjernet fra siden, blive lagt op på siden igen. Dette vil typisk gælde meget populære titler, og vi anbefaler derfor, at man holder særligt øje med disse titler, også på sider hvor de er blevet fjernet fra. Vi holder også ekstra øje med titlen, når vi bliver gjort opmærksom på, at den er ude. Skulle det mod forventning ske, at RettighedsAlliancen ikke er til at træffe, findes der stadig råd. På den hjemmeside, hvor du har fundet dit materiale, vil der typisk være en kontaktformular i form af en contact eller abuse - fane. Gennem denne formular kan man som rettighedshaver rette henvendelse til siden, med henblik på at få fjernet materialet. Kopicenter eller kriminel hjemmeside Det er ikke tilladt at kopiere ophavsretsbeskyttet materiale i kopicentre, medmindre man har samtykke fra rettighedshaverne. Det er heller ikke tilladt at stille bøger til rådighed via en hjemmeside, fx til download eller streaming, uden at man har samtykke fra rettighedshaverne. Hvis du bliver opmærksom på, at der foregår ulovlig kopiering i et kopicenter eller via en hjemmeside, kan du kontakte os. I sager om kriminel virksomhed kan der efter omstændighederne indgives en anmeldelse til politiet. Erfaringen er desværre, at IPR-kriminalitet ikke bliver prioriteret i de lokale politikredse, og derfor er det ofte forbundet med lange tidsperspektiver og sommetider endda fejlslagen efterforskning at anmelde sager til politiet. Det er baggrunden for, at vi politisk arbejder for at få 3

4 en central IPR-enhed med speciale i håndtering af IPR-kriminalitet på internettet. Håndteringen af sagerne, eller manglen på samme, vil derfor også blive brugt til at synliggøre problemet over for politikerne, herunder justitsministeren. I forbindelse med en politisag vil der løbende blive rykket for opfølgning, og der bliver fra RettighedsAlliancens side lagt pres på politiet for at få dem til at sætte ind og stoppe aktiviteterne. RettighedsAlliancen bistår politiet med juridiske, tekniske og efterforskningsmæssige kompetencer og deltager efter aftale med politiet i ransagninger og bevissikring. Når det lykkes at få politiet til at tage aktion, er fordelene ved en straffesag, at aktiviteterne lukkes ved kilden bagmænd stilles til ansvar der indefryses aktiver (der senere kan inddrives i forbindelse med et betalingskrav under retssagen) politiet sender pressemeddelelse og er afsender på sagen (klart signal fra samfundets side om, at man tager afstand fra piratkopiering) Der er også muligheder for at benytte de civilretlige regler. Det forudsætter, at virksomheden sker i Danmark (hvilket er sjældent, når det foregår online). Hvis der er danske aktiviteter at gå efter, vil det være nødvendigt at lave en kombineret forbud- og bevissikringsforretning (en civil ransagning) for at sikre beviser, der kan danne grundlag for en retssag. Tidshorisonten for det er erfaringsmæssigt 4-6 måneder, hvorefter der vil skulle anlægges en almindelig civil retssag, som typisk vil tage yderligere godt et år. Når man overvejer civile retsskridt, er det vigtigt at være opmærksom på, at digitale beviser kan fjernes og tilintetgøres lynhurtigt. I forhold til hostere og udbydere af domænenavne er det RettighedsAlliancens erfaring, at aktiviteterne, selv om de lukkes via en dansk retssag, dukker op igen via udenlandske servere og domænenavne. I samarbejde med RettighedsAlliancen vil der blive taget stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet, eller om der skal foretages en fogedforretning. Fokus på de kreative branchers vilkår på internettet i en digital tid De kreative brancher er under et stort pres fra piratkopiering, der direkte tapper af pengestrømmene og hiver penge ud af systemet - og mere indirekte er hele værdikæden under pres, fordi det er svært for en lovlig tjeneste at tage penge for noget, som du kan få hurtigt, nemt og helt gratis andet steds. Vi fokuserer vi på alle de faktorer, der gør det lukrativt og nemt at være bagmand: Tilgængelighed (vejen til tjenesterne), håndhævelse og pengestrømme. Tilgængelighed centrerer sig om at forstå brugeradfærd, at etablere lovlige tilbud og at gøre det lovlige valg til det nemme valg. Det arbejder vi med ved blandt andet at fjerne de ulovlige produkter og platforme og guide brugerne i retning 4

5 af lovlige produkter. Vores fokus på håndhævelse og pengestrømme har til formål at fjerne de ulovlige tilbud og gøre det utrygt og svært at være kriminel. Det gør vi fx ved at anmelde sager til politiet, men også ved brug af mange forskellige andre midler, der fx fjerner finansiering og tryghed for piratplatformene. Som situationen er i dag, oplever de kriminelle, at de er urørlige. Det vil vi lave om på. RettighedsAlliancen fokuserer på flere indsatsområder: 1. Samarbejde på tværs af brancher 2. Involvering af politi og anmeldelser af sager 3. Kortlægning af omfang, udvikling og tendenser samt nedtagning af indhold på nettet 4. Principsager, retssager og erstatningskrav 5. Kortlægning og overvågning af omfang, udvikling og tendenser 6. Guide og nudge af brugerne på internettet 7. Politisk arbejde 8. Internationalt samarbejde Succeskriterier I RettighedsAlliancen arbejder vi for at få en fungerende håndhævelse af rettigheder på internettet, hvor formålet er at komme frem til følgende to succeskriterier: 1. Et IPR-kompetent politi, der kan modtage anmeldelser af digitale og ikke-digitale IPRforbrydelser. Målsætningen er en politienhed, som har adgang til og kan benytte en række værktøjer til at opklare og forfølge IPR-kriminalitet. Det kan være traditionelle værktøjer som efterforskning og ransagning, men også blokeringer, dataaflytning og domænebeslaglæggelser skal politiet kunne benytte sig af. Politienheden skal involvere en bred vifte af internetaktører og gennem samarbejde med fx betalingsudbydere, søgemaskiner, mediebureauer og alle andre, der kan bidrage, skal de gøre det svært at tjene penge på pirateri. 2. Opbygning og spredning af indsigt i og forståelse af den digitale forbrugers adfærd i forhold til piratkopiering. Denne indsigt skal forplante sig i nye metoder og tilgange, der er med til at gøre det nemt at være en lovlig digital forbruger. De to succeskriteriers formål er at arbejde for at give ophavsretten sunde vilkår og rammer at fungere i for derved at skabe de bedst mulige forudsætninger for at opnå innovation og vækst. Det er RettighedsAlliancens overbevisning, at sunde rammevilkår er en forudsætning for at lave nye aftaler og licensstrukturer - og det er grundlaget for medlemmernes fælles interesse i at skabe nye forretningsområder, til glæde for brugere såvel som platforme samt indholdsskabere og -udbydere. Med venlig hilsen Maria Fredenslund RettighedsAlliancen 5

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 C R E A T I V E C OMMON S F ORA L L E Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 Creative Commons for alle er udgivet af webtjenesten

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere