Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber"

Transkript

1 HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato: 17. maj Forsideillustration er hentet fra

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Model og metodevalg Disposition 8 2. Corporate Social Responsibility Indledning Hvad er CSR? Teori, Carrolls CSR pyramide Udvikling i CSR CSR hvorfor? Fordele og ulemper ved CSR Fordele Ulemper Motiver bag CSR Etiske motiver Økonomiske motiver Formidling af CSR Global Compact PRI Konklusion, CSR Virksomhedsanalyser Novo Nordisk Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller nedskrevne filosofi? I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde Konklusion, Novo Nordisk Vestas Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller nedskrevne filosofi? I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde Konklusion Vestas LEGO Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller nedskrevne filosofi? 38 1

3 I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde Konklusion, LEGO Konklusion, virksomhedsanalyser Alternative regnskabsformer Grønne regnskaber Hvad er grønne regnskaber Hvilke virksomheder laver grønne regnskaber Virksomhedsanalyse Delkonklusion grønne regnskaber Sociale regnskaber Hvad er sociale regnskaber Hvilke virksomheder laver sociale regnskaber Virksomhedsanalyse Delkonklusion sociale regnskaber Etiske regnskaber Hvad er etiske regnskaber Hvilke virksomheder laver etiske regnskaber Virksomhedsanalyse Delkonklusion etiske regnskaber Bæredygtighedsrapporter Hvad er bæredygtighedsrapporter Hvilke virksomheder laver bæredygtighedsrapporter Virksomhedsanalyser Delkonklusion bæredygtighedsrapporter Konklusion Litteraturliste Bilag 77 2

4 1. Indledning Der har gennem en lang årrække været stigende fokus på virksomheders sociale ansvar også kaldet Corporate Social Responsibility. En lang række interessenter forventer, at virksomhederne handler udfra hensyn til etiske, sociale og miljømæssige problemstillinger såvel som en øget profit. Allerede i 2005 beskrev Ernst & Young, hvordan globaliseringen har ændret vilkårene for virksomheder: Globaliseringen skaber en række nye muligheder for virksomheder men er også en stor udfordring, fordi vejen til profit ikke er lineær og formelorienteret, men et resultat af håndtering af en række komplekse netværk og relationer. Dette indebærer, at forretningsprocesserne udvides til at omfatte vredere hensyn eksempelvis, miljø, etik og sociale forhold. 2 Som et resultat af denne udvikling, er der dukket en række nye regnskabsformer op. Disse alternative regnskaber fungerer som et supplement til virksomhedernes finansielle årsrapport, der er blandt andet tale om grønne, sociale, etiske og hollistiske regnskaber. I Danmark er regeringen også trådt ind i debatten om virksomheders sociale ansvar og forsøger at motivere danske virksomheder til at have mere fokus på dette område grundet et ønske om at kunne profilere Danmark som et land med socialt ansvarlige virksomheder og dermed øge konkurrenceevnen overfor udenlandske virksomheder. Denne udvikling har blandt andet resulteret i vedtagelsen af en ny lov, som forpligter de omkring 1100 største danske virksomheder til at rapportere deres arbejde med CSR i ledelsesberetningen i deres årsrapport. Vi har diskuteret emnet CSR i vores omgangskreds og har i den forbindelse erfaret, at mange mennesker, som ellers interesserer sig for miljømæssige forhold og lignende, ikke ved hvad begrebet dækker. Dette har medvirket til, at vi er blevet interesserede i at undersøge CSR, specielt hvordan danske virksomheder kommunikerer deres samfundsansvar til omverdenen. 2 Ernst & Young (2005): Ikke-finansiel regnskabspraksis 2005, s

5 1.1. Problemformulering Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan virksomheder formidler deres samfundsmæssige ansvar, CSR (corporate social responsibility) 3. Vi vil derfor i denne opgave behandle følgende hovedproblemstilling: Vi ønsker at undersøge formidling af virksomhedernes samfundsmæssige ansvar, mere specifikt: Om CSR er integreret i virksomhedernes kultur og Om alternative regnskaber er anvendelige som rapporteringsmetode. 3 EU-kommissionen definerer Corporate Social Responsibility (herefter CSR) som virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter. På dansk siger vi ofte virksomhedernes sociale ansvar. 4

6 1.2. Afgrænsning Vi vil i opgaven udelukkende beskæftige os med danske virksomheder og danske afdelinger af internationale virksomheder. For at kunne drage paralleller til danske regnskabsstandarder samt den danske årsregnskabslov vil det ikke være hensigtsmæssigt at fokusere på udenlandske virksomheders regnskabsaflæggelse. Vi vil hovedsageligt benytte ekstern regnskabsinformation da den interne information påvirker langt færre mennesker, ser vi den eksterne rapportering som værende mere væsentlig. Opgaven vil omhandle private virksomheder, da offentlige er underlagt andre krav end disse. Vi har udvalgt fire typer af alternative regnskaber - grønne, etiske, sociale og bærerdygtighedsrapporter som vi vil gennemgå i opgaven. Der findes en række andre regnskabsformer, men vi har medtaget disse fire, da det er dem vi har stiftet bekendtskab med i løbet af de sidste fire års studie. Vi har udvalgt en række danske virksomheder, hvor vi vil gennemgå deres CSR formidling såvel som alternativ regnskabsaflæggelse. Der er tale om virksomheder i meget forskellige brancher, dette betyder selvfølgelig, at det er sværere at sammenligne disse med hinanden, men vi mener samtidig, at det giver et bedre indtryk af, hvordan virksomheder i hele Danmark arbejder med CSR og alternative regnskaber. Ved analyse af virksomhederne vil vi hovedsageligt se på virksomhedernes danske hjemmesider. Vi har under analyserne i kapitel 3 valgt at fokusere på store virksomheder, da vi under vores indledende research fandt, at CSR er mere udbredt blandt større virksomheder. Vi vil heller ikke analysere indførelsen af CSR i virksomhederne, da dette er yderst individuelt og foregår internt, hvor vi fokuserer på det eksterne. Vi vil dog kort komme ind på nogle få metoder, der er tilgængelige og brugte for helhedsindtrykkets skyld. Vi vil ikke analysere, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at beskæftige sig med CSR, da det ligger uden for vores problemfelt. Litteratur udkommet efter 1. maj 2010 vil ikke være en del af vores litteraturgrundlag. 5

7 1.3. Model/metode Metode til analyse af virksomhederne i kapitel 3. For at analysere hvordan virksomheder forholder sig til CSR, og om det er ordentlig forankret i deres mission eller vision, vil vi bruge frit tilgængeligt materiale, såsom virksomhedens hjemmeside, udtalelser, årsrapporter og evt. andre rapporter. Alle virksomhederne vil blive vurderet ud fra en række spørgsmål, så vi har mulighed for at sammenligne resultater trods forskellige brancher. Følgende spørgsmål vil være de aktuelle: Er virksomheden nævnt i medierne i forbindelse med CSR? Laver virksomheden nogen form for CSR rapportering? Er virksomhedens holdning til CSR indopereret i deres mission, vision eller nedskrevne filosofi? I hvilken grad bliver deres holdninger til CSR kommunikeret på deres hjemmeside? Praktiske eksempler på virksomhedens CSR arbejde. Som supplement vil vi inddrage Carrolls CSR pyramide under de virksomheder, hvor det er aktuelt. Vi har valgt tre virksomheder ud fra følgende kriterier: Virksomheden skal have en vis grad af engagement i CSR, da der ellers ikke vil være noget af analysere på. Det skal være en dansk virksomhed, da dette vil være mest aktuelt for læseren. Det skal være en større virksomhed, da der derved er større chance for, at de har taget stilling til det, vi ønsker at undersøge. Virksomheden skal have en hjemmeside. Virksomheden skal have en vis grad af mediedækning, så vi kan følge, om de nu også lever op til det eventuelle CSR engagement. Til at undersøge karakteren af virksomhedens mediedækning har vi blandt andet valgt at læne os op af en artikel i Børsen bragt onsdag den 25. november 2009, Svag medieinteresse for social ansvarlighed og artiklen Tæsk til B&O og Danske Bank bragt i Børsen 29. maj Vi mener, at disse er pålidelige kilder, som giver et godt overblik af omdømme og folks holdning til virksomheden, da de fleste får deres kendskab til virksomhederne via medierne og derfra får deres mening. 6

8 I artiklerne finder man en statistik over medieomtale af store danske virksomheder og karakteren af denne omtale, positiv, neutral, negativ fordelt procentvist. Det er vigtigt for en gennemgående analyse at have udefrakommende oplysninger om virksomheden og ikke kun hvad der står på deres hjemmeside. For selv om det ser flot ud på hjemmesiden, kan virkeligheden godt være en helt anden. Det handler i bund og grund om troværdigheden af virksomheden, om samfundsansvaret er en del af virksomheden og ikke kun et sidestykke. Vi tager et kig på Carroll & Buchholtzs CSR-pyramide. Pyramiden illustrerer på en enkel og klar måde aspekterne af CSR som nogle etiske og filantropiske forventninger til virksomheden. CSR går altså ud over de økonomiske og juridiske krav til virksomheden. For at belyse den danske vinkel af CSR og kommunikation har vi inddraget Mette Morsing, der har godt indblik i CSR i Danmark. Den danske vinkel er relevant at belyse, da vi senere skal undersøge tre danske virksomheders CSR forhold. Kapitel 4-8: Ved beskrivelse og analyse af de udvalgte alternative regnskabsformer, har vi fremhævet en række lovkrav, vejledninger og retningslinjer. De retningslinjer osv. vi har medtaget, er udvalgt på baggrund af, hvilke vi har fundet mest kendte, benyttede og understøttede i forbindelse med vores indledende research til opgaven. Virksomhedsanalyserne er udført ved at sammenholde alternative regnskaber for enkelte virksomheder med retningslinjer eller lignende inden for det pågældende område. I kapitel 8, som omhandler bæredygtighedsrapporter, er der ligeledes foretaget en sammenligning af to udvalgte bæredygtighedsrapporter. 7

9 1.4. Disposition Kapitel I Kapitel I består af en introduktion til opgavens emnefelt, fremgangsmåde, afgrænsning og opbygning. Kapitel II - Corporate Social Resposibility. Vi starter kapitlet med en gennemgang af CSR, teorien bag og begrebets udvikling. Dernæst går vi længere ned i selve begrebet ved at vurdere incitamenterne bag CSR, fordele og ulemper, og motiver. Kapitel III - Virksomhedsanalyser: Kapitlet præsenterer de tre danske virksomheder, der er brugt som casestudier i denne opgave. For at få en mere hands on tilgang til de virksomheder, der benytter CSR, analyserer vi de tre virksomheders håndtering af CSR - hvad gør de og hvordan? De tre virksomheder er Novo Nordisk, Vestas og LEGO. Kapitel IV Alternative regnskabsformer Dette kapitel består af en indledning til emnet alternative regnskaber og der gennemgås en række standarder og retninglinier indenfor ikke-finansiel rapportering. Kapitel V Grønne regnskaber Begrebet grønne regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller retningslinjer, der eksisterer på området. Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger grønne regnskaber, og der analyseres ved et praktisk eksempel. Kapitel VI Sociale regnskaber Begrebet sociale regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller retningslinjer, der eksisterer på området. Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger sociale regnskaber, og dette bliver analyseret ved et praktisk eksempel. 8

10 Kapitel VII Etiske regnskaber Begrebet etiske regnskaber defineres, og det undersøges hvilke former for regler/love eller retningslinjer, der eksisterer på området. Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der aflægger etiske regnskaber, og dette bliver analyseret ved et praktisk eksempel. Kapitel VIII Bæredygtighedsrapporter Begrebet bæredygtighedsrapporter defineres og det undersøges hvilke former for regler/love eller retningslinier der eksisterer på området. Det undersøges endvidere hvilke typer af virksomheder, der udgiver bæredygtighedsrapporter, og disse bliver analyseret og sammenlignet ved enkelte eksempler. Kapitel IX Konklusion De ovennævnte kapitler fører til en konklusion i kapitel IX, som vil besvare spørgsmålet stillet i problemformuleringen. 9

11 2. Corporate Social Responsibility 2.1 Indledning, CSR: Corporate Social Responsibility, CSR, eller på dansk virksomhedernes samfundsansvar eller sociale ansvar. Kært barn har mange navne, skizofrent barn har endnu flere og lige præcis sådan har det været med CSR, og er det til en vis grad stadigvæk. Når en teori bliver til et begreb, og endda et begreb så blødt som CSR, stopper det med at være nemt at definere. Det bliver også sværere at måle. Faktisk næsten umuligt. Og det er et af de største problemer for virksomheder, som forholder sig til CSR. Et af de store spørgsmål er, hvilken værdi CSR tilbringer virksomheden. Et andet: kan den måles? Mange vil nok mene, at CSR burde være en banal selvfølge, og for store virksomheder vil de fleste nok være enige. Men det er lige så vigtigt at tænke på, at den lille enkeltmandsvirksomhed ikke går konkurs fordi pengene bliver brugt på CSR, selv om virksomheden egentlig ikke har råd. For hvis samfundet bliver belastet med alverdens krav som de små og mellemstore virksomheder ikke kan leve op til, vil meget forretningsliv gå ned og ødelægge vores infrastruktur. Da det først fornyligt er blevet et krav for nogle virksomheder at rapportere deres CSR aktiviteter, er det vigtigt at se på, hvor længe de udvalgte virksomheder har beskæftiget sig med CSR. Gør de det nu, fordi det er et krav, at de rapporterer deres handlinger, da ingen har lyst til at rapportere, at man ingenting gør, eller har de gjort det i længere tid. 2.2 Hvad er CSR?: Gennem denne opgave vil vi bruge forkortelsen CSR. Efter at CSR er blevet mere og mere udbredt, er det blevet nødvendigt med nogle retningslinjer og definitioner for nemmere at kunne forholde sig til begrebet og arbejde med det. Europa-Kommissionen definerer CSR som: 4 "A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis." 4 Et koncept, hvorigennem virksomheder frivilligt kan integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretning, i tæt samarbejde med virksomhedens interessenter". 10

12 Dog er det ikke længere frivilligt for alle virksomheder, opfylder virksomheden minimum to af nedenstående tre kriterier, så har den ifølge Årsregnskabs- loven 99a 5 pligt til at afrapportere om virksomhedens indsats inden for CSR. Balancesum 143 mio. kr. Nettoomsætning 286 mio. kr. 250 heltidsansatte i gennemsnit over året Oplysningskravet omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D og rammer derfor omkring danske virksomheder. CSR handler både om mennesker og miljø, og jo ældre begrebet bliver, jo mere omfattende bliver det, men som hovedregel er der fire grundlæggende emner i virksomhedens sociale ansvar: 1) Investering i nærsamfundet 2) Menneskerettigheder og arbejdsforhold 3) Miljømæssige hensyn 4) Etisk optræden Alt i alt handler det om, hvordan man arbejder med den tredobbelte bundlinje: Mennesker, Miljø og Økonomi. Det vil sige, at CSR handler om at gøre det ekstra det, som går ud over hvad lovgivningen kræver. Det er således ikke CSR at leve op til lovgivningens krav fx inden for miljøområdet, idet alle virksomheder forventes at overholde loven Teori, Carrolls CSR pyramide Det er allerede nu tydeligt, at CSR er et komplekst begreb. Når man søger viden om emnet, vil begreber som bæredygtig udvikling, corporate citizenship the triple bottom line og virksomhedsetik dukke op. Teoretikeren Archie B. Carrolls prøver at indramme alle disse forskellige begreber og arbejder derfor med en 'pyramide af social ansvarlighed, hvor begrebet social ansvarlighed betegner virksomhedernes samlede ansvar, det vil sige både et økonomisk, juridisk, etisk og frivilligt ansvar. 5 Årsregnskabsloven 99a 6 Djursø og Neergaard 2006:22 11

13 Carrolls pyramide (Carroll 1991) Den øverste del af pyramiden er ønskværdig, den næste del er forventet, og de to sidste er påkrævet. Pyramideformen illustrerer, at vægtningen er større nedefra og op, hvorfor de fire niveauer derfor ikke er ligestillede. Denne pyramide har formået ikke at blive forældet, og Carroll har på mange måder formået stadigvæk at gøre sig gældende inden for CSR begrebet. Carroll & Buchholtz for eksempel har formuleret en af de mest kendte og brugte definitioner i litteraturen: The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations at a given point in time 7 Pyramiden og citatet understreger omverdens forventninger. CSR er dog ikke nødvendigvis kun noget omverdenen forventer af virksomheden, men også noget som virksomheden af flere årsager selv ønsker at udvise. 2.4 CSR udvikling: A. B. Carroll har forsket i CSR s historiske udvikling, som kan spores helt tilbage til 1930 erne. CSR som begreb blev for første gang omtalt af Howard R. Bowen i hans bog Social Responsibilities of the Businessman fra I 1960 erne blev begrebet CSR videreudviklet med specielt fokus på de sociale og etiske aspekter ved CSR. I 1970 erne sættes der i højere grad 7 Carroll & Buchholtz, 2002:36 8 Carroll 1999:269 12

14 spørgsmålstegn ved, hvad der forventes af virksomheder i forhold til CSR, og det fører til, at der i 1980 erne er fokus på empiriske undersøgelser inden for CSR frem for videreudvikling af definitioner af CSR 9. I mellemtiden begynder relaterede begreber at dukke op, og CSR bliver bredere og bredere. I 1990 erne bliver de nyere tilgange fra 1980 erne udforsket, og CSR som begreb bliver genstand for en bredere forståelse og indeholder også i dag mange aspekter: More than anything else, the CSR concept served as the base point, building block, or point-of-departure for other related concepts and themes, many of which embraced CSRthinking and were quite compatible with it. CSP, stakeholder theory, business ethics theory, and corporate citizenship were the major themes that took centre stage in the 1990s CSR, hvorfor? Nogle virksomheder gør det for at bevare eller forbedre virksomhedens image, andre for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der er også mange, som tror på, at social ansvarlighed har en positiv effekt på bundlinjen, og endelig er der virksomheder, som er drevet af ren etik og moral, men det er nok de færreste. Desværre er det sådan, at social ansvarlighed kan være dyrt for virksomheden og ikke engang altid bliver belønnet. Tilmed er der også masser af eksempler på, at social uansvarlighed heller ikke altid bliver straffet. Et nøgleord inden for CSR er nytteværdi. Men er nytteværdien overhoved målbar. Det er muligt, at man kan tjene penge på CSR, men det må aldrig blive et decideret mål, for så får CSR ikke nogen reel mening eller dybde. Det skal ikke handle om, om CSR kan betale sig rent økonomisk. Som verdenen bliver mindre og mindre, og folk kommer tættere på hinanden, vælger mange virksomheder at flytte deres produktioner til udlandet, hvor der ikke er den samme kontrol, som vi har i Danmark. Og her træder CSR ind og kan hjælpe til at få virksomhederne til at lave deres egen kontrol og sikre, at de bliver overholdt. 2.6 Fordele og ulemper ved CSR: Der vil altid være 2 sider af en sag, i visse tilfælde flere og der vil altid være uenigheder om alle emner, og CSR området er ingen undtagelse. Derfor vil vi nu se lidt på 2 af siderne. 9 Carroll 1999: Carroll 1999:288 13

15 2.6.1 Fordele ved CSR: Indadtil kan virksomheder bruge CSR til at udvikle sin selvforståelse til at handle om mere end profit. Der er en række fordele ved CSR, som er værd at nævne. - Bedre omdømme, imagepleje, minimere risiko for dårlig omtale - Potentielt større markedsandele - Nye produkter - Højere leverandørsikkerhed - Bedre produktdifferentiering - Mere engagerede medarbejdere på grund af bedre arbejdsforhold - Differentiere sig fra konkurrenter - Risikostyring - Højere motivation Et godt CSR-arbejde kan vise sig på en forbedret bundlinje. For eksempel ved: Lavere energiforbrug, som giver lavere eludgifter eller ved optimeret logistik, der giver lavere brændstofudgifter og mindre forurening. Ved at støtte lokalsamfundet vil virksomhederne forbedre deres muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere Ulemper ved CSR: Når man starter med at undersøge ulemperne ved CSR, er det uundgåeligt at støde på udsagnet fra Milton Friedmann der mener, at the business of business is business 11 Det vil sige, at det ikke er virksomhedens ansvar at redde verden via CSR, men at gøre det de er bedst til, nemlig tjene penge, skabe jobs, bedre velfærd og på den måde gøre noget for samfundet. - Kræver tid og commitment - Kræver ressourcer (viden og penge) - Forpligtelser, som kan være svære at leve op til - Ingen kortsigtet indvirkning på salget De fire ovenstående ulemper har primært karakter af at være økonomisk påvirkende. Der findes både argumenter for og imod CSR. I mange år har modargumenterne vejet tungt særligt for små og mellemstore virksomheder, men angribes arbejdet strategisk, fokuseret og forretningsorienteret er der faktisk mange gevinster at hente også på kort sigt Friedman

16 Listen med fordele er betydelig længere end listen med ulemper, men man kan argumentere for, at fordelene lige så vel kan være ulemper og omvendt. Men uanset må vi erkende, at det simpelthen ikke længere kun er den økonomiske vækst, der betyder noget. Især nu i dette medieovervågede samfund hvor det ikke kun er de offentlige instanser, der holder øje og hvis regler, der skal overholdes. Det er blevet vigtigt for virksomheder at helgardere sig. Og CSR kan hjælpe med det. Ved brug af risikostyring i den forstand, at virksomheden allerede har svaret på hånden inden spørgsmålet er blevet stillet. Det negative ved al denne bevågenhed er dog de negative følger, det kan have for virksomhedens kortsigtede eller langsigtede konkurrenceevne. Virksomheder kan komme til at prioritere forkert, denne risiko kan dog mindskes ved god kommunikation med interessenterne. CSR kan være med til at sikre, at virksomheden hele tiden lever op til omgivelsernes krav og forventninger om ansvarlighed og kan i den forstand være en strategi til at undgå forskellige kriser. De fleste mennesker har positive associationer i forhold til CSR, hvilket kan højne motivation og engagement hos medarbejderne, som automatisk fører til bedre fastholdelse. Den almene forbruger er blevet mere bevist og mere kritisk overfor virksomhederne og deres produkter. Derfor vil den virksomhed, der kan dokumentere, at den har styr på sin ansvarlighed, stå stærkere end den virksomhed, der ikke kan. Image og omdømme handler ikke kun om markedsrelationer, men også om hvordan virksomheden fremtræder og opfattes i en bredere offentlighed. Når virksomhedsledere går op i, hvordan deres virksomhed opfattes mere generelt i det omgivende samfund, skyldes det ikke blot forfængelighed. Selv virksomheder, der arbejder med B-to-B relationer - og derfor ikke kan rammes direkte af forbrugerkampagner og lignende - er afhængige af et godt omdømme. 2.7 Motiver: Der er vist ingen tvivl om, at der, som virksomhed, er mange forskellige motiver for at beskæftige sig med CSR. Men de mest udbredte må være de økonomiske og de etiske. Derudover er der forskel på, om virksomhederne beskæftiger sig med CSR og gør meget ud af at kommunikere det ud til omverdenen, eller om kommunikationen ikke er så vigtig. 12 side 3 15

17 Mange virksomheder bruger nemlig lige så meget tid og penge på at kommunikere ud til omverdenen hvor gode de er, som de gør på at udvikle deres CSR. Det bør kraftigt overvejes, om det ikke er et alvorligt sidespor, eller om det er en måde, hvorpå andre virksomheder bliver inspireret til at gøre det samme og på den måde gøre samfundet bedre. Den første årsag til at en virksomhed bør påtage sig et socialt ansvar handler om etik og moral Etiske motiver: Som udgangspunktet bør en virksomhed påtage sig et socialt ansvar, fordi det er det rigtige at gøre. Det er deres ansvar som spiller på det danske marked, at være et godt forbillede. De måder, som virksomheder og deres ledere agerer på, vil altid være udtryk for værdier. Det varierer meget fra virksomhed til virksomhed, hvilke etiske overvejelser, der er relevante. Og hvilke etiske motiver de ser som relevante Økonomiske motiver: Økonomisk kan der argumenteres for, at virksomheder bør påtage sig et socialt ansvar, fordi det er godt for bundlinjen. Der er i den videnskabelige forskning brugt mange ressourcer på at undersøge om socialt ansvarlige virksomheder tjener flere penge og har højere vækst. 13 Skaber den nytteværdi? Resultaterne har dog ikke været entydige. De viser, at socialt ansvarlige virksomheder i hvert fald ikke tjener færre penge end ikke socialt ansvarlige virksomheder. Men der er altså ikke belæg for at sige, at der for enhver virksomhed i enhver sammenhæng nødvendigvis er en økonomisk gevinst forbundet med at involvere sig i CSR. 14 Derfor må vi konkludere, at det stort set er umuligt at undersøge, om der er nytteværdi, og hvis vi skal tale om nytteværdi, er det også vigtigt at tale om nytteværdig for hvem? 2.8 Formidling af CSR: CSR kan formidles på forskellige måder. En af de mest foretrukne er ikkefinansiel rapportering, alternative regnskaber som er et supplement til de finansielle, som er lovpligtige. Disse rapporteringer er blevet mere og mere udbredte også hos de virksomheder, som pr. lov ikke er tvunget til at rapportere, blandt andet fordi omverdenen i større grad kræver det. Der er blevet større efterspørgsel. 13 Djursø og Neergaard 2006: Djursø og Neergaard 2006: 33 16

18 Der flere forskellige former for rapportering: - Grønne regnskaber og miljørapporter - Det etiske regnskab - Sociale regnskaber - Bæredygtighedsrapporter - Rapporter, der indeholder den tredobbelte bundlinje Den sidste rapporteringsform er blevet mere udbredt hos større virksomheder, som i stedet for at lave flere separate rapporter nu samler det hele i en. Noget af det svære ved CSR er at måle, om den ekstra rapportering skaber værdi for virksomheden. Michael Blowfield argumenterer for, at det slet ikke kan påvises, hvad der opnås med CSR. 15 Han skriver, at ifølge Margolis og Walsh bliver vægten lagt på den økonomiske effekt af CSR, når CSR måles. Det betyder, at vi ikke lærer noget om det, som er en af hensigterne med CSR, nemlig det sociale område. 16 En anden måde at formidle CSR på, som vi finder meget vigtig, er gennem virksomhedernes nedskrevne missioner og visioner. Gennem kulturen. Har man ikke råd til de store armbevægelser, men alligevel gerne gøre en indsats, er der blevet udviklet gratis værktøjer, som kan hjælpe og støtte virksomheder i deres arbejde med CSR. Et af dem er CSR-cirklen, med de 5 faser: 17 Cirklens 5 faser udgør hver et skridt på vejen. 15 Blowfield 2007: Blowfield 2007:

19 Fase 1: SE Fase 1 er planlægningsprocessen. I denne fase skal der fastlægges, hvilke CSR aktiviteter der skal benyttes for at komme de udfordringer virksomheden står overfor til livs. Fase 2: TÆNK Fase 2 er vurderings- og prioriteringsprocessen. I denne fase skal de aktuelle udfordringer granskes dybere. Og kædes sammen med CSR aktiviteterne. Fase 3: PLANLÆG Planlægningsfasen handler om, hvem der skal løse hvilke problemer hvordan og hvornår. Fase 4: UDFØR I fase 4 skal arbejdsopgaverne fordeles. Og selve handlingsplanen sættes i gang og implementeres. Fase 5: TJEK Den sidste fase er meget vigtig. I denne fase evalueres og vurderes om målene er nået tilfredsstillende. Og om der kræves opfølgning eller justeringer. Ved brug at denne simple model kan virksomheden nemmere udvikle og formidle deres CSR. Dette er et billigere og mere overskueligt alternativ til mindre virksomheder, som har begrænset kapital. Det er nemlig vigtigt at beslutte, hvor meget tid og hvor mange ressourcer, der skal bruges på CSR-aktiviteterne. Både af hensyn til ledelsen og medarbejderne. Dette giver også det bedste samarbejde, især hvis ledelsen forstår at inddrage medarbejderne. Det er vigtigt, at der er åbenhed omkring projektet, ellers vil det blive svært at få det til at lykkes. Vi vil ikke komme nærmere ind på denne metode, men har det med for at illustrere, at der også er muligheder for SMV, som ikke har så mange økonomiske midler at gøre godt med. Anerkendte principper, retningslinjer og standarder er et godt udgangspunkt for virksomheder, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar. Der findes adskillige danske og internationale organisationer og netværk, som tilbyder principper, systemer og indikatorer, der kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens strategi, implementering og rapportering i forhold til samfundsansvar. Der findes også en række egentlige virksomhedsstandarder for samfundsansvar, hvoraf mange giver virksomheden mulighed for en egentlig certificering. 18

20 Nedenstående liste er et udpluk af de muligheder: Global Compact PRI OECD s retningslinjer for multinationale selskaber Global Reporting Initiative (GRI) ISO S-397 AccountAbility (AA1000-serien) The Equator Principles (EP) Principles for Responsible Management Education (UN PRME) The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) Klimakompasset Carbon Disclosure Project (CDP) FN s Caring for Climate Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ISO Business Social Compliance Initiative (BSCI) Principles for Countering Bribery (BPCB) OHSAS SA 8000 Det Sociale Indeks En egentlig certificering er en god mulighed for en virksomhed at bevise, at de står bag deres ord og følger op med handling. Et andet udmærket bevis kan opnås via CSR Kompasset og CSR Kodekset. CSR kompasset giver virksomheder mulighed for at dokumenterer deres indsats via en CSR erklæring og for at få hjælp til at udarbejde et CSR kodeks. CSR kodekset er virksomhedens Code of Conduct, hvilket er virksomhedens retningslinjer for, hvordan vi gør Global Compact: De ti principper i FN s Global Compact er et godt og anerkendt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. 19

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Hvor langt rækker det sociale ansvar?

Hvor langt rækker det sociale ansvar? Hvor langt rækker det sociale ansvar? CSR Corporate Social Responsibility EU Kommissionen definerer samfundsansvar som: "..virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet". Rådet for Samfundsansvar:

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere