Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsfrister for afgørelser på det sociale område"

Transkript

1 Tids for afgørelser på det sociale område Retssikkerhedsloven: 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Tidsne gælder afgørelser, og er ikke for levering af en bevilget ydelse. Omfattet af retssikkerhedsloven PLEJE OG OMSORG Hjælp, genoptræning og behandling til voksne med funktionsnedsættelse er herunder henviser til Serviceloven 1 x Personlig pleje 83 5 hverdage P&O 2 x Praktisk hjælp 83 4 uger P&O 1.

2 3 x Madservice 83 5 hverdage P&O 4 x Afløsning i eget hjem 84 4 uger P&O 5 x Aflastning og midlertidigt ophold 84 4 uger P&O 6 Privat ansat hjemmehjælp 94 4 uger Udmøntning og ansættelse i fagsekretariatet P&O x 7 Kontant tilskud til hjælp 95 stk. 1 4 uger Fagsekretariatet administrerer ordningen P&O 8 x Plejevederlag ved pasning af døende 119 og hverdage P&O 9 Sygeplejeartikler og lign hverdage P&O 10 x Genoptræning efter servicelov 86 2 uger P&O 2.

3 Omfattet af retssikkerhedsloven Botilbud for voksne 11 x Ældrebolig jf. lov om almene boliger 54 4 uger P&O 12 x Plejebolig med døgnbemanding jf. lov om almene boliger 54 a 4 uger P&O 3.

4 Omfattet af retssikkerhedsloven BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN er herunder henviser til Serviceloven 13 Familievejlederordning for børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 11, stk 5. 3 mdr. 20 arbejdsdage 14 x Merudgiftsydelse 41 Maks. 20 arbejdsdage 15 x Tabt arbejdsfortjeneste 42 Maks. 20 arbejdsdage 16 Supplerende ydelse 43 Maks. 20 arbejdsdage Barnets behov for personlig hjælp og pleje ( 83) Afløsning eller aflastning ( 84) Hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder ( 86, stk. 2) Afgørelse forventes senest truffet 20 arbejdsdage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation Afgørelse forventes senest truffet 20 arbejdsdage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 20 arbejdsdage Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 18 x Personlig ledsager (12-17 år) arbejdsdage 4.

5 19 50 undersøgelse (børnefaglig undersøgelse) 4 måneder 4 måneder 20 x Ophold til dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign. 52, stk. 3, nr x Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 52, stk. 3,,nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 10 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 20 arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 22 x Familiebehandling 52, skt. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 23 x Døgnophold for familien 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 5.

6 24 x Aflastningsordning 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 25 x Fast kontaktperson 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 26 x Anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Alle anbringelsessager der ikke har akut karakter skal behandles på matchmøde Der skal være forsøgt afholdt familierådslagning. 6.

7 27 x Praktiktilbud 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet +en afgørelse Afgørelse forventes senest truffet 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 28 x Anden hjælp 52, stk. 3, nr arbejdsdage* *Sagsbehandlingstid: Den tid der går fra den børnefaglige undersøgelse ( 50) er færdig, til der er truffet en afgørelse Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 29 x Foranstaltninger under graviditet 52, stk arbejdsdage Afgørelse forventes truffet senest 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 30 x Økonomisk støtte når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte 52 a 1-4 måneder Begrundelse for at tidsfristen er varierende er at der i nogle tilfælde vil være nødvendigt med indhentning af relevante oplysninger til brug for enten en trangsberegning eller en 50 (børnefaglig) undersøgelse. 31 x Støtteperson til forældre til anbragte børn 54 5 arbejdsdage 32 Samvær og kontakt 71 5 arbejdsdage 7.

8 33 Hjemmetræning servicelovens 32 3 måneder (5 måneder såfremt der skal udarbejdes 50-us.) 34 Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter Straffelovens 74a og Servicelovens 54a Maks. 7 hverdage efter dom Maks. 7 hverdage efter dom herunder henviser til Dagtilbudsloven 35 x Tildeling af socialpædagogiske fripladser Dagtilbudslovens arbejdsdage Afgørelse forventes senest truffet 20 dage efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation. 8.

9 SUNDHED OG HANDICAP Sundhed og forebyggelse for børn og handicappede Generelle kvitteringsbreve- 10 dage er herunder henviser til Sundhedsloven 36 Patientvejledning 119 Ingen Gruppeundervisning eller individuel motion og kostvejledning efter henvisning fra egen læge Det mobile sundhedscenter 37 x Hjælpemidler 112 og forbrugsgoder uger Generelle kvitteringsbreve 10 dage Hjælpemiddelterapeuter 38 x Bil uger Generelle kvitteringsbreve 10 dage Hjælpemiddelterapeuter 39 x Boligændringer uger Generelle kvitteringsbreve 10 dage Hjælpemiddelterapeuter 9.

10 Skoleområdet er herunder henviser til Lov om Specialundervisning for voksne 40 VSU, Voksen specialundervisning Løbende Der ansøges gennem Job og Aktiv. Sager forelægges sagsbehandler, hvorefter afgørelse meddeles skriftligt, senest 14 dage efter er herunder henviser til Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 41 STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Løbende Sager forelægges visitationsudvalg, hvorefter afgørelse meddeles skriftligt, senest 14 dage efter Hjælp, genoptræning og behandling til voksne med funktionsnedsættelse Sundhed og Handicap Sundhed og Handicap er herunder henviser til Serviceloven 42 x Bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom uger Forudsat at der foreligger nødvendige oplysninger Handicapteamet 43 x Personlig hjælper 3 måneder Kvitteringsbrev inden for 10 dage Handicapteamet 10.

11 44 x Bevilling af ledsagerordning (BPA) 97 1 måned Sagsbehandlingstiden er 1 mdr., tillagt den tid det tager at få fremskaffet nødvendig lægefaglig dokumentation Sundhed og Handicap. Kirsten Demuth 46 x Stofmisbrugsbehandling dage 14 dage Søger du hjælp til stofmisbrugsbehandling, får du en behandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage efter din første henvendelse 47 x Genoptræning og træning hverdage ved genoptræning. 1 mdr. ved vedligeholdende træning Søger du genoptræning skal afgørelsen træffes således at du kan starte genoptræningen inden for 10 hverdage. Søger du vedligeholdende træning skal afgørelsen træffes således at du kan starte vedligeholdende træning inden for 1 mdr. 45 x Kontaktperson til døvblinde 1 måned Handicapteamet Behandlingscentret Priorensgade 67A, 5600 Faaborg v/afdelingsl eder Jørgen Aggedam Hansen. Træning, Aktivitet go Rehabilitering 11.

12 48 x Dækning af nødvendige merudgifter måneder Søger du dækning af nødvendige merudgifter, får du svar inden 3 måneder. er herunder henviser til Sundhedsloven Handicapog Psykiatriteam 49 Genoptræningsplaner 140 Er du henvist til genoptræning efter sygehusindlæggelsen skal genoptræningen starte straks eller senest 10 hverdage efter at kommunen har modtaget genoptræningsplanen 50 x Alkoholbehandling dage Søger du hjælp til alkoholbehandling, får du en behandler hurtigst muligt og maksimalt 14 dage efter din første henvendelse. Træning, Aktivitet go Rehabilitering Alkoholbehandlingen mellemgade 15, 5600 Faaborg v/afdelingsl eder Jan Brændeholm 12.

13 Kørsler er herunder henviser til Sundhedsloven/Serviceloven 51 SBH-kørsel, Svært bevægelseshæmmede 1 uge Visitation foretages i Sundhed og Handicap og videresendes til Flex-trafik som administrerer ordnignen. Der kan opstå ventetid ved Flextrafik. 52 Kørsel til genoptræning Søger du kørsel til genoptræning træffes afgørelserne straks, idet genoptræningen på sygehuset eller i kommunen evt. skal påbegyndes allerede næste dag. Hjælpemidler m.v. Sundhed og Handicap. Kirsten Demuth Træning, Aktivitet go Rehabilitering er herunder henviser til Serviceloven 13.

14 Omfattet af retssikkerhedsloven 53 x Bevilling af genbrugshjælpemidler 1 måned Hjælpemiddelterapeuter 54 x Bevilling af forbrugsgoder Ingen Generelle kvitteringsbreve 10 dage 55 x Bevilling af boligændringer 3 måneder Hjælpemiddelterapeuter 56 x Biler 3 måneder Hjælpemiddelterapeuter 14.

15 Tilbud for voksne er herunder henviser til Serviceloven 57 x Visitation til ældre- handicapbolig måneder Forudsat at der foreligger nødvendige oplysninger 58 x Aflastningsfamilier og aflastningsophold måneder Forudsat at der foreligger nødvendige oplysninger 59 x Visitation til bostøtte 85 / måneder Forudsat at der foreligger nødvendige oplysninger Handicapog Psykiatriteam Handicapog Psykiatriteam Handicapog Psykiatriteam 15.

16 60 x Døgnanbringelser tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer x Socialpædagogisk støtte 85 3 måneder Ydelsen gives fra Psykiatri og Misbrug / Socialpsykiatri Dagområdet. Der kan være op til 4 måneders ventetid på igangsætning af støtten. Afdelingsleder Martine Rymann Handicapog Psykiatriteam Handicapog Psykiatriteam 62 Beskyttet beskæftigelse måneder Handicapog Psykiatriteam 63 Aktivitets- og samværstilbud måneder Vedr. Socialpsykiatri. Tilbuddene Den Blå Ambassade, Midtpunktet og fristedet. Der kan være op til 4 måneders ventetid. Handicapog Psykiatriteam 16.

17 BORGERSERVICE Hjælpemidler m.v. 64 x Bevilling af hjælpemidler/forbrugsgoder kropsbårne SL 112 og uger I de tilfælde, hvor borgeren tidligere har fået bevilget det ansøgte hjælpemiddel Borgerservice 65 x Bevilling af hjælpemidler/forbrugsgoder kropsbårne SL 112 og 113 Social Pension 8 uger I de tilfælde, hvor det er første gang borger søger om det givne hjælpemiddel 66 x Folkepension 1 måned Overgår til Udbetaling Danmark BorgerService 67 x Varmetillæg 1 måned Under forudsætning af alle relevante oplysninger foreligger BorgerService 68 x Personlige tillæg Folkepensionister : Lov om social pension 14 4 uger Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger BorgerService 17.

18 69 x Helbredstillæg Folkepensionister : Lov om social pension 14a Førtidspensionister tilkendt før : Lov om social pension 18 stk. 1-4 Delpension 4 uger Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger 70 x Delpension 3 måneder Ordningen ophører i Dagpenge 71 x Dagpenge ved barsel eller adoption 3 uger Elektronisk system nem-refusion Overgår til Udbetaling Danmark BorgerService BorgerService BorgerService Boligstøtte 73 x Boligsikring 6 uger Fra ansøgning til udbetaling. Overgår til Udbetaling Danmark x Boligydelse 6 uger Fra ansøgning til udbetaling. Overgår til Udbetaling Danmark x Dagpenge ved barns alvorlige sygdom 2 uger Overgår til Udbetaling Danmark BorgerService BorgerService BorgerService 18.

19 75 Lån/garanti for beboerindskud 2 uger Når alle oplysninger foreligger. BorgerService Lån til betaling af ejendomsskat Sygesikring 77 Nyt sundhedskort Bestilles samtidig med betaling Leverandør oplyser, at det tager op til 2 uger. 76 Bevilling af lån til betaling af ejendomsskatter. 2 uger BorgerService BorgerService 78 Refusion af gruppe 2 speciallægeregninger 2 uger BorgerService 79 Sygesikringskørsel 1 dag BorgerService 80 Begravelseshjælp 3 uger fra vi har alle oplysninger BorgerService 19.

20 Skat 81 Forskudsopgørelse kun ved personlig henvendelse Straks BorgerService Folkeregister 82 Flyttemeddelelser Flyttedato + 1 uge Undersøgelsessager tager længere tid BorgerService 83 Skriftlige forespørgsler 1 dag BorgerService 84 Attester 1 dag BorgerService 85 Udtalelser til Indenrigsministeriet (klagesager) 4 uger BorgerService 20.

21 Pas og kørekort 86 Udstedelse af pas 1 dag Ekspederes samme dag videre til anden myndighed. Leverandør oplyser at det tager op til 2 uger 87 Udstedelse og fornyelse af kørekort 2-3 uger Ekspederes videre til anden myndighed. Sager med lægeattester kan tage længere tid. BorgerService BorgerService Vielser JOBCENTERET Enkelte sager kan tage måneder, hvis ansøger skal indhente dokumenter i udlandet 88 Prøvelsesattest/vielse på Rådhuset 2 uger danske 3-4 uger udenlandske BorgerService Kontanthjælp og aktivering Social & Arbejdsmarked 89 x Kontanthjælp Aktivlovens 11 2 uger fra relevant dokumentation foreligger Ydelse 21.

22 90 x Befordringsgodtgørelse jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 82 og 83 2 uger fra modtagelse af korrekt dokumentation Ydelse 91 x Udfærdigelse af jobplan, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 28 og 29 I forbindelse med afgivelse af tilbud jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 14 Jobcenter Revalidering Social & Arbejdsmarked 92 x Afgørelse om revalidering, Aktivlovens 46 3 måneder efter, ressourceprofilen er udarbejdet Jobcenter 93 x Bevilling af revalideringsydelse, Aktivlovens 47 1 måned Ydelse 94 x Forlængelse af revalideringsperioden, Aktivlovens x Godkendelse af arbejde under revalidering, Aktivlovens 57 1 måned Jobcenter 1 måned Jobcenter 96 x Særlig støtte under revalidering, Aktivlovens 63 1 måned Jobcenter 22.

23 97 x Merudgifter til bolig, Aktivlovens 64, 64 A 1 måned efter at lægelig dokumentation m.v. foreligger 98 x Hjælp til selvstændig virksomhed, Akl måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger, og ressourceprofil er udarbejdet. Ydelse Jobcenter Fleksjob og skånejob med løntilskud Social & Arbejdsmarked 99 x Fleksjob, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 70 3 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger. 100 x Ledighedsydelse, særlig ydelse, Aktivlovens 74 2 uger Ydelse Jobcenter 101 x Løntilskud, Lov om aktiv beskæftigelsesindsat Kap måned Jobcenter 102 x Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76 1 måned efter, at al relevant dokumentation foreligger Jobcenter 23.

24 Fleksydelse Social & Arbejdsmarked 103 x Fleksydelse, Lov om fleksydelse 4 1 måned fra relevant dokumentation foreligger og betingelser er opfyldte Ydelse Integration Social & Arbejdsmarked 104 x Boligplacering, Integrationslovens 12 Snarest muligt Individuel og konkret vurdering og afhængigt af boligmarkedet Jobcenter + Ydelse 105 x Etableringsydelse v. boligplacering, Integrationslovens 35 Op til 4 uger Ydelse 106 x Integrationsprogram, Integrationslovens 16 Påbegyndes senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende 107 x Integrationskontrakt, Integrationslovens 19 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende Jobcenter Jobcenter 24.

25 108 x Danskundervisning, Integrationslovens 21 Henvisning senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende Jobcenter 109 x Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram, Integrationslovens 34 2 uger Jobcenter 110 x Hjælp til repatriering, Integrationslovens 7 3 måneder Det kan være en langsommelig proces, hvor borgeren er medbestemmende for sagsbehandlingstiden, indenfor det de skal beslutte, men vi bruger ikke 3 måneder samlet set i administrationen. Ydelse Hjælp i særlige tilfælde (Aktivloven og Integrationsloven) 111 x Enkeltudgifter, Aktivlovens 81/Integrationslovens x Hjælp til sygebehandling, Aktivlovens 82/Integrationslovens x Udgifter vedrørende samkvem, Aktivlovens 83/Integrationslovens 37 Social & Arbejdsmarked Op til 4 uger Afhænger af, hvor akut situationen er Ydelse Op til 4 uger OBS: Sagsbehandlingen kan blive forlænget op til 2 ½ måned, såfremt din sag har et særligt undersøgelsesbehov hos læge eller tandlæge Ydelse Op til 4 uger Ydelse 25.

26 114 x Forældreløse børn, Aktivlovens 84/Integrationslovens 38 Op til 4 uger Ydelse 115 x Hjælp til flytning, Aktivlovens 85/Integrationslovens 39 Op til 4 uger Ydelse/Jobcent er 116 x Efterlevelseshjælp, Aktivlovens 85A 1 uge Ydelse Førtidspension før og efter 1. januar 2003 Social & Arbejdsmarked 117 x Forhøjelser af førtidspensioner, bevilget før 1. januar måneder 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger. Ydelse 118 x Bistands- og plejetillæg for førtidspensioner, bevilget før 1. januar 2003 Skal søges senest 3 måneder før overgang til folkepension 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger. 119 x Førtidspension, tilkendt efter 1. januar måneder 3 måneder Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger 120 x Personlige tillæg, Pensionslovens 17, pensioner bevilget før 1. januar måned Under forudsætning af at alle relevante oplysninger foreligger Ydelse Pensionsnævn + Ydelse Ydelse 26.

27 Dagpenge Social & Arbejdsmarked 121 x Dagpenge ved sygdom - Lønmodtagere, Dagpengelovens 38 - Arbejdsgivere, Dagpengelovens 40 2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation 122 x Dagpenge, selvstændige, Dagpengelovens 43 2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation 123 x Dagpenge i h.t. 56 (kronisk syge - lønmodtagere) Dagpenge i h.t. 58 (kronisk syge selvstændige) 2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation Relevant dokumentation er også oplysninger fra læge/speciallæge/sygehus Ydelse Ydelse Ydelse 27.

28 DAGTILBUD BØRN Daginstitutioner for børn B&U 124 Godkendelse af privat dagtilbud 19 2 uger Godkendelsen afhænger af den private institutions opfyldelse af godkendelseskriterier. Når kriterierne er opfyldt, er sagsbehandlingsfrist højest 2 uger. DTB 125 x Tildeling af socialpædagogiske fripladser Dagtilbudslovens x Tildeling af økonomisk friplads Dagtilbudslovens arbejdsdage 2 uger Behandling af ny ansøgning DTB 127 x Ansøgning om optagelse i daginstitution, kommunal dagpleje, fritidshjem og klubtilbud 2 uger Fra borgeren søger om plads, til borgeren kan se på Digital Pladsanvisning, at man har skrevet op. 128 x Tilskud til privat pasningsordning 2 uger Når vi har modtaget ansøgning, svares inden for 10 hverdage. DTB DTB Ansøgning om tilskud til privat pasning bliver færdigbehandlet senest 2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen. 28.

29 129 x Tilskud til pasning over kommunegrænser 2 uger DTB 29.

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2012 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2013 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2011 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2012 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte tids i og udmelding af tids for afgørelser i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2010 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2011 i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er og udmelding af er for i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3 Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område NOTAT Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4646 Dato: Juli 2016 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Koncernsekretariat & Udvikling D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: Juni 2014 J.nr.: 14/3825 Høringsmateriale:

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Lov Område Frister Bemærkninger Personale og HR Forvaltningsloven 19 Vurdering af tilbagebetalingssag 1 uge Forvaltningsloven 19 Vurdering af grundlag for en skriftlig advarsel 1

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund Huslejenævn/beboerklage nævn restaurations- /alkoholbevilling uger Staben Byrådssekretariat dage Staben

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Randers Kommune. Sagsbehandlingsfrister. Lov Omr de Opl g til frister Bem rkninger. Handicapomr det

Randers Kommune. Sagsbehandlingsfrister. Lov Omr de Opl g til frister Bem rkninger. Handicapomr det Social Sagsbehandlingsfrister Handicapomr det Dagtilbudsloven 43 Tildeling af socialp dagogiske fripladser 6 uger Dagtilbudsloven 43 Behandlingsm ssig friplads 6 uger Dagtilbudsloven 43 Tildeling af łkonomisk

Læs mere