De pårørende har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pårørende har ordet"

Transkript

1 De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

2

3 De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Juni 2010

4 De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner og de fem regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Rapporten kan læses og rekvireres hos Danske Regioner på og på Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Marit Jensen, Jon Hadsund, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 55 (ekskl. moms og forsendelse) Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, juni 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord Tilfredshedsundersøgelserne på de sociale institutioner skal give et indblik i både brugernes og deres pårørendes erfaringer med de tilbud, de modtager. Det er håbet, at regionerne med undersøgelsen får fokus på såvel de positive som de negative oplevelser for herigennem at videreudvikle og igangsætte initiativer, der kan sikre den bedst mulige behandling af brugere og pårørende på de sociale institutioner. Endvidere er bruger- og pårørendeundersøgelsen en del af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område og tilvejebringer dokumentation til modellen. Kvalitetsmodellen handler om at forbedre kvaliteten på de sociale tilbud ved at indsamle og formidle viden om, hvad der virker i praksis. Kvalitetsmodellen kan hjælpe sociale tilbud med at udvikle kvaliteten på netop deres område. Vi ønsker, at undersøgelsen indgår som et centralt værktøj i arbejdet med at forbedre den brugeroplevede kvalitet. Vi håber på at resultaterne af undersøgelsen kan bidrage til, at brugerne og de pårørende i endnu højere grad betragtes som en ressource, hvor deres oplevelser står centralt, så vi kan levere sociale tilbud af høj kvalitet. Med undersøgelsen ønsker vi samtidig at skabe åbenhed omkring de sociale tilbud, hvilket vi håber denne rapport kan bidrage til. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 Denne rapport...1 Temaer i undersøgelsen...1 Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område...1 Flere slags kvalitet...1 Anvendelse af resultaterne...1 Rapportens opbygning Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen...3 Undersøgelsens datagrundlag...3 Repræsentativitet...3 De pårørendes samlede vurdering af beboerens ophold på boformen...4 De pårørendes vurdering af beboerens liv på boformen...5 Variation i de pårørendes vurdering af beboerens liv...6 De pårørendes oplevelser som pårørende til en beboer...7 Variation i de pårørendes oplevelser som pårørende Detaljeret gennemgang af undersøgelsesresultaterne...9 Deltagende boformer...9 Resultater for de enkelte spørgsmål Bilag 1. Spørgeskema Bilag 2. Undersøgelsens koncept og metode Bilag 3. Svarene underopdelt på undergrupper af beboere og pårørende Bilag 4. Kommentarsamling Bilag 5. Frafaldsanalyse Svarprocent Pårørende, der ikke fik udleveret et spørgeskema Signalement af svarpersonerne Repræsentativitet

7 1. Indledning Den landsdækkende undersøgelse giver viden om de pårørendes oplevelser og vurdering af kvaliteten i de regionale boformer for voksne personer med handicap. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Ved denne undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i pårørendetilfredsheden fra 2007 til Af hensyn til sammenligneligheden er det samlede resultat fra 2007 korrigeret, så boformer fra 2007-undersøgelsen, der ikke deltager i undersøgelsen i 2009, ikke indgår i det samlede resultat fra 2007-undersøgelsen. Der er typisk tale om boformer, som er overgået fra at være regionale til at være kommunale. Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af den landsdækkende undersøgelse blandt pårørende til beboere i de regionale boformer for voksne med handicap i Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i december Udover denne landsrapport er der udarbejdet en rapport til hver af de fem regioner. Herudover modtager boformer med mere end fem besvarelser en folder, hvor boformens hovedresultater præsenteres grafisk. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: Personalets kontakt med beboerne Beboernes kontakt med hinanden Aktiviteter og udfordringer i de enkelte tilbud Sundhed og forplejning De fysiske rammer Beboer- og pårørendeinddragelse Samarbejde med pårørende Lydhørhed og forståelse blandt personalet og ledelsen Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både beboere, pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god beboer- og pårørendeoplevelse. Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Undersøgelsen er en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område i regionerne. Flere slags kvalitet Undersøgelsens resultater kan benyttes som dokumentation for pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i boformernes arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvilke områder der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner og boformer efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som undersøgelsen har vist er problematiske. De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 1

8 Det er centralt, at den enkelte boform og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsens resultater og ser dem i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god, og hvad der er dårlig kvalitet inden for området. Folderne med den enkelte boforms hovedresultater er tænkt som en indgang til at inddrage resultaterne i boformens videre kvalitetsarbejde. Rapportens opbygning Kapitel 1 Indeholder en indledning til rapporten. Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen. Kapitel 3 indeholder resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstillet i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne på regionsniveau og over tid. Bilagsdelen indeholder spørgeskemaet og en kort beskrivelse af undersøgelsens koncept og metode. Herudover er de indkomne svar opdelt på undergrupper af beboere og pårørende, og et udsnit af de pårørendes kommentarer præsenteres. Endelig indeholder bilagsdelen en frafaldsanalyse. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser på Side 2 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

9 2. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen I dette kapitel fremstilles hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I december 2009 fik 1313 pårørende fra 54 boformer i Danmark tilsendt et spørgeskema. 790 pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 60 procent. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 1. Svarprocent i pårørendeundersøgelsen Tilsendte spørgeskemaer Besvarede spørgeskemaer Svarprocent Hele landet % Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Repræsentativitet En frafaldsanalyse blandt de pårørende viser, at svarpersonerne udgør et repræsentativt udsnit af de pårørende, der fik tilbudt et spørgeskema. Analysen kan ses i bilag 5. Svarpersonerne har følgende baggrund: Tabel 2. Svarpersonernes karakteristika på landsplan Hele landet 790 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes relation til beboeren Den pårørendes kontakthyppighed Procent Mand 23% Kvinde 73% Uoplyst 4% år 0% år 1% år 16% år 32% år 29% Over 70 år 19% Uoplyst 2% Forælder 63% Ægtefælle 3% Søskende 20% Barn 3% Svoger/svigerinde 1% Andet 8% Uoplyst 2% Mindre end en gang om måneden 24% En gang om måneden eller mere 74% Uoplyst 3% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 3

10 De pårørendes samlede vurdering af beboerens ophold på boformen De pårørende blev bedt om at give deres samlede indtryk af beboerens ophold på boformen gennem tildeling af 1-5 stjerner: 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren nedenfor viser de pårørendes samlede vurdering i 2009 og Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af beboerens ophold på boformen? HELE LANDET 2009 (n = 767) HELE LANDET 2007 (n = 795) 80% 79% REGION HOVEDSTADEN 2009 (n = 134) REGION HOVEDSTADEN 2007 (n = 162) 78% 73% REGION MIDTJYLLAND 2009 (n = 223) REGION MIDTJYLLAND 2007 (n = 201) 73% 80% REGION NORDJYLLAND 2009 (n = 97) REGION NORDJYLLAND 2007 (n = 93) 88% 84% REGION SJÆLLAND 2009 (n = 88) REGION SJÆLLAND 2007 (n = 106) 83% 78% REGION SYDDANMARK 2009 (n = 224) REGION SYDDANMARK 2007 (n = 233) 83% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5-4 stjerner 3 stjerner 2-1 stjerner Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med beboerens ophold på boformen i 2009 i forhold til procent af de pårørende mener, at beboerens ophold på boformen er enestående eller godt. I de tre boformer i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 100 procent af de pårørende 5 eller 4 stjerner. I de tre boformer i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 46 procent af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Side 4 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

11 De pårørendes vurdering af beboerens liv på boformen I figur 2 nedenfor vises landsresultatet for de spørgsmål, der vedrører de pårørendes vurdering af beboerens liv på boformen. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag 1. Figur 2. Tolv spørgsmål vedrørende beboerens liv på boformen 1. Er boformen et trygt sted 2009 (n = 785) 1. Er boformen et trygt sted 2007 (n = 810) 96% 98% 2. Respekt for beboeren 2009 (n = 785) 2. Respekt for beboeren 2007 (n = 808) 96% 95% 3. Beboerens ønsker og behov 2009 (n = 753) 3. Beboerens ønsker og behov 2007 (n = 770) 94% 94% 4. Vedligeholde og udvikle evner 2009 (n = 762) 4. Vedligeholde og udvikle evner 2007 (n = 788) 85% 84% 5. Personlig hygiejne 2009 (n = 756) 5. Personlig hygiejne 2007 (n = 770) 91% 90% 6. Beboerens sundhed 2009 (n = 772) 6. Beboerens sundhed 2007 (n = 801) 91% 91% 7. Aktiviteter ifht. beboerens behov 2009 (n = 759) 7. Aktiviteter ifht. beboerens behov 2007 (n = 784) 82% 82% 8. Mængden af aktiviteter 2009 (n = 726) 8. Mængden af aktiviteter 2007 (n = 743) 73% 72% 9. Fysiske rammer 2009 (n = 782) 9. Fysiske rammer 2007 (n = 805) 87% 87% 10. Personalets rolle i beboernes samvær 2009 (n = 702) 10. Personalets rolle i beboernes samvær 2007 (n = 727) 93% 93% 11. Omsorgsfuldt personale 2009 (n = 778) 11. Omsorgsfuldt personale 2007 (n = 807) 95% 95% 12. Personaleressourcer 2009 (n = 727) 12. Personaleressourcer 2007 (n = 749) 80% 74% "Ja, i høj grad grad" og "Ja, i nogen grad" 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Nej kun i nogen grad" og "Nej, slet ikke" De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 5

12 Variation i de pårørendes vurdering af beboerens liv Figur 3 viser variationen i besvarelserne på boformniveau for de tolv spørgsmål i figur 2. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre boformer, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre boformer, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de boformer, hvor der er størst tilfredshed og de boformer, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 3. Procentpointforskel mellem de tre boformer med relativt flest tilfredse pårørende og de tre boformer med relativt færrest tilfredse pårørende. 1. Er boformen et trygt sted Respekt for beboeren Beboerens ønsker og behov Vedligeholde og udvikle evner Personlig hygiejne Beboerens sundhed Aktiviteter ifht. beboerens behov Mængden af aktiviteter Fysiske rammer Personalets rolle i beboernes samvær Omsorgsfuldt personale Personaleressourcer 42 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskellen mellem andelen af tilfredse blandt pårørende til beboere i boformer, hvor tilfredsheden er størst og i boformer, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre boformer, hvor tilfredsheden er størst og de tre boformer, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små boformer, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én boform med relativt flest tilfredse beboere og én boform med relativt færrest tilfredse beboere, ville variationen være lidt større. Side 6 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

13 De pårørendes oplevelser som pårørende til en beboer I figur 4 nedenfor vises landsresultatet for de spørgsmål, der vedrører de pårørendes oplevelser som pårørende til en beboer på boformen. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag 1. Figur 4. Ti spørgsmål vedrørende de pårørendes oplevelser 14. Føler du dig velkommen 2009 (n = 786) 14. Føler du dig velkommen 2007 (n = 814) 97% 98% 15. God atmosfære 2009 (n = 778) 15. God atmosfære 2007 (n = 811) 94% 95% 16. Inddrages pårørende i beboerens liv 2009 (n = 772) 16. Inddrages pårørende i beboerens liv 2007 (n = 805) 83% 83% 17. Personalets initiativ til kontakt 2009 (n = 777) 17. Personalets initiativ til kontakt 2007 (n = 807) 81% 80% 18. Pårørendes erfaringer og viden 2009 (n = 752) 18. Pårørendes erfaringer og viden 2007 (n = 773) 82% 82% 19. Information om beboeren og boformen 2009 (n = 772) 19. Information om beboeren og boformen 2007 (n = 808) 81% 80% 20. Relevant information om ansatte 2009 (n = 766) 20. Relevant information om ansatte 2007 (n = 796) 55% 51% 21. Arrangementer på boformen 2009 (n = 734) 21. Arrangementer på boformen 2007 (n = 759) 90% 90% 22. Lydhørhed overfor ris og ros 2009 (n = 706) 22. Lydhørhed overfor ris og ros 2007 (n = 728) 89% 89% 23. Arbejde med handleplan 2009 (n = 696) 23. Arbejde med handleplan 2007 (n = 692) 87% 87% "Ja, i høj grad grad" og "Ja, i nogen grad" 0% 20% 40% 60% 80% 100% "Nej kun i nogen grad" og "Nej, slet ikke" De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 7

14 Variation i de pårørendes oplevelser som pårørende Figur 5 viser variationen i besvarelserne på boformniveau for spørgsmålene vedrørende de pårørendes oplevelser som pårørende til en beboer på boformen. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre boformer, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre boformer, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de boformer, hvor der er størst tilfredshed og de boformer, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 5. Procentpointforskel mellem de tre boformer med relativt flest tilfredse pårørende og de tre boformer med relativt færrest tilfredse pårørende. 14. Føler du dig velkommen God atmosfære Inddrages pårørende i beboerens liv Personalets initiativ til kontakt Pårørendes erfaringer og viden Information om beboeren og boformen Relevant information om ansatte Arrangementer på boformen Lydhørhed overfor ris og ros Arbejde med handleplan 55 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskellen mellem andelen af tilfredse blandt pårørende til beboere i boformer, hvor tilfredsheden er størst og i boformer, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre boformer, hvor tilfredsheden er størst og de tre boformer, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små boformer, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én boform med relativt flest tilfredse beboere og én boform med relativt færrest tilfredse beboere, ville variationen være lidt større. Side 8 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

15 3. Detaljeret gennemgang af undersøgelsesresultaterne I dette kapitel fremstilles resultaterne fra pårørendeundersøgelsen mere detaljeret. Deltagende boformer Alle regionale boformer for voksne med handicap i Danmark deltager i landsundersøgelsen. Af nedenstående tabel fremgår de 54 boformer, der har deltaget i anden runde af undersøgelsen. Tabel 3. Boformer i Danmark Region Blindecenter Bredegården, Fredensborg Hovedstaden Boligerne Brøndbyøstervej, Brøndby Boligerne Gl. Lyngevej, Allerød Jonstrupvangbebyggelsen, Værløse Lyngdal, Stenløse Pensionat Hulegården, Brøndby Pensionat Kamager, Kastrup Pensionat Lionslund, Brøndby Strand Rønnegården, Gørløse Skovgården, Sølager, Hundested Region Midtjylland AU-centret, Holstebro Elbæk Højskole, Østbirk Bo-Hedensted, Hedensted Boligerne Josiassens Vej, Randers Boligerne Lene Bredahls Gade, Randers Boligerne Svalevej, Randers Fogedvænget, Hedensted Granbakken, Allingåbro Gudenåkollegiet, Tørring Hinnerup Kollegiet, Hinnerup Høskoven, Viby Mosetoft, Viborg Nørholm Kollegiet, Herning Sautrup, Holstebro Tagdækkervej, Hammel Stormly, Juelsminde Region Nordjylland Døvblindecentret, Aalborg Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade, Sindal Strandgården, Mors Sødisbakke, Mariager Østerskoven, Hobro Region Sjælland Bo og naboskab Sydlolland, Rødby Else Hus, Karlslunde Kofoedsminde, Rødby Koglerne, Jyllinge Marjatta, Tappernøje Region Syddanmark Autismecenter Holmehøj, Ringe Bognæs, Bogense Bramdrupdam Bofællesskaber, Kolding Bøge Allé 16, Ribe Dansk Røde Kors Trænings- og Bocenter, Kolding Engbo, Nyborg Grønnebæk, Rødding Jupitervej Bofællesskab, Fredericia Kingstrup, Gelsted Lilleskov, Nyborg Skovhuse, Nyborg Sydbo, Eskebjerg Trindvold, Børkop Ungdomskollegiet, Fredericia & Kolding Æblehaven, Kolding Østerhuse, Nyborg Østruplund, Otterup De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 9

16 Sammenligning over tid Med denne undersøgelsesrunde er det muligt at følge udviklingen i pårørendetilfredsheden fra 2007 til Men boformer bliver oprettet, nedlagt og sammenlagt, og af hensyn til sammenligneligheden er resultaterne fra 2007 derfor korrigeret, så boformer fra 2007-undersøgelsen, der ikke deltager i undersøgelsen i 2009, ikke indgår i resultaterne fra 2007-undersøgelsen. Sammenligning af boformer lokalt, regionalt og på landsplan Da der benyttes samme spørgeskema i hele landet, er det muligt at sammenligne regionernes resultater med hinanden. Det kan for eksempel være relevant at sammenligne resultaterne i forbindelse med planlægning af forbedringer og kvalitetsudvikling. Sammenligning giver desuden mulighed for at sætte fokus på boformer med særlig høj pårørendetilfredshed og undersøge, om disse boformers praksis, kultur, organisering af arbejdet, kontakt med beboere og pårørende kan overføres til andre boformer med samme målgruppe, som ikke har opnået tilsvarende høj pårørendetilfredshed. Ved sammenligninger både lokalt og på landsplan bør man være opmærksom på, om forskelle i tilfredsheden skyldes personalets indsats eller andre forhold. Forskelle i tilfredsheden kan påvirkes af handicappets karakter, fysiske rammer og muligheder, personaleog beboernormering og lignende. Også forhold uden for den sociale boform kan være medvirkende til forskelle i pårørendetilfredsheden. Når det drejer sig om opfølgning og kvalitetsudvikling, vil sammenligning inden for samme region ofte være mere relevant end sammenligning på tværs af landet. Lokalt har man kendskab til, hvem man meningsfyldt kan sammenligne sig med. Dårlige resultater er ikke nødvendigvis tegn på problemer med pleje eller pasning. Boformen kan have en anden pædagogik, end de pårørende ønsker, eller der kan være juridiske forhold, der ikke stemmer overens med de pårørendes forventninger. Hvis en boform får en dårlig vurdering på et eller flere punkter, er der en uoverensstemmelse mellem de pårørendes ønsker og boformens ydelser. Årsagen til denne uoverensstemmelse kan være mange forskellige ting så som kommunikation med de pårørende, fysiske forhold eller andet. Da undersøgelsen er en bred landsdækkende undersøgelse, er det med udgangspunkt i de eksisterende data ikke muligt præcist at sætte fingeren på, hvad der er galt. De enkelte boformer opfordres derfor til selv at arbejde videre med de oplysninger, der kan læses af denne rapport. Resultater for de enkelte spørgsmål Først fremstilles de pårørendes svar på det enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform med mulighed for sammenligning af de tilfredse svar regionalt og på landsplan og i forhold til resultaterne fra 2007-undersøgelsen. Side 10 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

17 Søjlediagrammer venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater for søjle viser resultaterne fra de fem regioner. Tal i parentes viser, hvor mange pårørende der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag 1. Tabeller højre side Af tabellerne fremgår procenttallene, som ligger bag søjlediagrammerne, samt aggregerede procenttal for de to ja - kategorier. I tredje sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. Udvikling mellem 2007 og 2009 De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af pårørende, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis 2009 og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2007 og Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de boformer, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav beboernormering, og hvis boformens svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er for lav, bør resultaterne tages med forbehold. Den enkelte boforms svarprocent fremgår af bilag 5. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver de pårørende opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne og tabellerne, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Svarpersonerne kan kommentere deres vurdering af beboerens ophold på boformen og deres oplevelser som pårørende til en beboer. Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling samt beskrive, hvad der har haft størst betydning for beboerens ophold på boformen. Et tilfældigt udsnit af kommentarerne på landsplan kan læses i bilag 4. Resultaterne opgjort på baggrundsvariable I bilag 3 er resultaterne på de enkelte spørgsmål opgjort på baggrundsvariable om beboeren og den pårørende. For beboeren er der anvendt en opdeling på køn, alder og beboerens opholdslængde på boformen. For den pårørende er anvendt alder, den pårørendes relation til beboeren og den pårørendes kontakthyppighed. En analyse med logistisk regression viser, at det der oftest har betydning for, hvad den pårørende svarer på det enkelte spørgsmål er beboerens og den pårørendes alder. Ved flere af spørgsmålene har det også betydning, hvilken relation den pårørende har til beboeren, og hvor længe beboeren har boet i sin nuværende bolig. De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 11

18 Figur 6. Er boformen et trygt sted at være for beboeren? HELE LANDET (n = 785) REGION HOVEDSTADEN (n = 135) REGION MIDTJYLLAND (n = 230) REGION NORDJYLLAND (n = 100) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 228) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 12 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

19 Tabel 4. Er boformen et trygt sted at være for beboeren? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 74% 22% 3% 1% % 98% REGION HOVEDSTADEN 72% 25% 1% 1% % 96% REGION MIDTJYLLAND 67% 25% 7% 1% % 98% REGION REGION NORDJYLLAND 84% 14% 2% 0% % 98% REGION SJÆLLAND 81% 15% 2% 1% 91 97% 98% REGION SYDDANMARK 76% 21% 2% 0% % 98% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 13

20 Figur 7. Viser personalet respekt for beboeren som selvstændigt individ? HELE LANDET (n = 785) REGION HOVEDSTADEN (n = 135) REGION MIDTJYLLAND (n = 230) REGION NORDJYLLAND (n = 100) REGION SJÆLLAND (n = 90) REGION SYDDANMARK (n = 229) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 14 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

21 Tabel 5. Viser personalet respekt for beboeren som selvstændigt individ? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 70% 26% 3% 1% % 95% REGION HOVEDSTADEN 69% 28% 3% 0% % 95% REGION MIDTJYLLAND 62% 30% 7% 2% % 94% REGION REGION NORDJYLLAND 83% 16% 1% 0% % 97% REGION SJÆLLAND 67% 32% 1% 0% 90 99% 94% REGION SYDDANMARK 75% 22% 3% 0% % 95% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 15

22 Figur 8. Lytter personalet til beboerens ønsker og behov? HELE LANDET (n = 753) REGION HOVEDSTADEN (n = 132) REGION MIDTJYLLAND (n = 223) REGION NORDJYLLAND (n = 95) REGION SJÆLLAND (n = 89) REGION SYDDANMARK (n = 213) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 16 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

23 Tabel 6. Lytter personalet til beboerens ønsker og behov? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 60% 34% 5% 1% % 94% REGION HOVEDSTADEN 59% 36% 4% 1% % 94% REGION MIDTJYLLAND 51% 37% 11% 1% % 93% REGION REGION NORDJYLLAND 72% 25% 3% 0% 95 97% 92% REGION SJÆLLAND 60% 38% 2% 0% 89 98% 91% REGION SYDDANMARK 65% 31% 3% 0% % 96% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 17

24 Figur 9. Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle sine evner og færdigheder? HELE LANDET (n = 762) REGION HOVEDSTADEN (n = 131) REGION MIDTJYLLAND (n = 223) REGION NORDJYLLAND (n = 99) REGION SJÆLLAND (n = 87) REGION SYDDANMARK (n = 221) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 18 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

25 Tabel 7. Får beboeren hjælp til at vedligeholde og udvikle sine evner og færdigheder? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Samlet "Ja" Antal grad grad mindre grad ikke 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 45% 39% 13% 3% % 84% REGION HOVEDSTADEN 31% 47% 18% 4% % 77% REGION MIDTJYLLAND 38% 42% 16% 4% % 87% REGION REGION NORDJYLLAND 60% 33% 6% 1% 99 93% 89% REGION SJÆLLAND 53% 32% 14% 1% 87 85% 86% REGION SYDDANMARK 51% 38% 9% 2% % 83% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 19

26 Figur 10. Får beboeren den støtte til sine personlige hygiejne, som han/hun har behov for? HELE LANDET (n = 756) REGION HOVEDSTADEN (n = 132) REGION MIDTJYLLAND (n = 209) REGION NORDJYLLAND (n = 97) REGION SJÆLLAND (n = 90) REGION SYDDANMARK (n = 227) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 20 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

27 Tabel 8. Får beboeren den støtte til sine personlige hygiejne, som han/hun har behov for? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Samlet "Ja" Antal grad grad mindre grad ikke 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 60% 31% 7% 2% % 90% REGION HOVEDSTADEN 45% 41% 11% 3% % 80% REGION MIDTJYLLAND 54% 36% 8% 2% % 87% REGION REGION NORDJYLLAND 78% 20% 2% 0% 97 98% 96% REGION SJÆLLAND 60% 30% 8% 2% 90 90% 94% REGION SYDDANMARK 68% 25% 5% 2% % 94% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 21

28 Figur 11. Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed? HELE LANDET (n = 772) REGION HOVEDSTADEN (n = 132) REGION MIDTJYLLAND (n = 223) REGION NORDJYLLAND (n = 97) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 228) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 22 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

29 Tabel 9. Er personalet opmærksomt på beboerens sundhed? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 64% 27% 7% 2% % 91% REGION HOVEDSTADEN 55% 33% 10% 3% % 84% REGION MIDTJYLLAND 52% 35% 10% 3% % 89% REGION REGION NORDJYLLAND 77% 19% 4% 0% 97 96% 96% REGION SJÆLLAND 69% 23% 5% 2% 91 92% 91% REGION SYDDANMARK 73% 22% 4% 0% % 97% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 23

30 Figur 12. Er aktiviteterne på boformen tilpasset beboerens individuelle behov? HELE LANDET (n = 759) REGION HOVEDSTADEN (n = 130) REGION MIDTJYLLAND (n = 217) REGION NORDJYLLAND (n = 99) REGION SJÆLLAND (n = 87) REGION SYDDANMARK (n = 225) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 24 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

31 Tabel 10. Er aktiviteterne på boformen tilpasset beboerens individuelle behov? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Antal grad grad mindre grad ikke Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 48% 34% 13% 5% % 82% REGION HOVEDSTADEN 38% 35% 20% 6% % 75% REGION MIDTJYLLAND 40% 39% 14% 7% % 81% REGION REGION NORDJYLLAND 57% 25% 15% 3% 99 82% 87% REGION SJÆLLAND 67% 26% 6% 1% 87 93% 84% REGION SYDDANMARK 50% 36% 11% 3% % 85% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 25

32 Figur 13. Er der en passende mængde aktiviteter på boformen? HELE LANDET (n = 726) REGION HOVEDSTADEN (n = 126) REGION MIDTJYLLAND (n = 209) REGION NORDJYLLAND (n = 91) REGION SJÆLLAND (n = 89) REGION SYDDANMARK (n = 210) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 26 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

33 Tabel 11. Er der en passende mængde aktiviteter på boformen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 34% 39% 21% 7% % 72% REGION HOVEDSTADEN 21% 41% 27% 11% % 63% REGION MIDTJYLLAND 26% 43% 24% 7% % 70% REGION REGION NORDJYLLAND 37% 48% 12% 2% 91 86% 77% REGION SJÆLLAND 61% 18% 18% 3% 89 79% 79% REGION SYDDANMARK 36% 40% 17% 7% % 74% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 27

34 Figur 14. Passer de fysiske rammer til beboerens behov? HELE LANDET (n = 782) REGION HOVEDSTADEN (n = 135) REGION MIDTJYLLAND (n = 228) REGION NORDJYLLAND (n = 99) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 228) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 28 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

35 Tabel 12. Passer de fysiske rammer til beboerens behov? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 63% 24% 9% 4% % 87% REGION HOVEDSTADEN 62% 23% 10% 5% % 78% REGION MIDTJYLLAND 62% 26% 9% 4% % 94% REGION REGION NORDJYLLAND 67% 24% 8% 1% 99 91% 89% REGION SJÆLLAND 74% 20% 5% 1% 91 93% 93% REGION SYDDANMARK 58% 26% 10% 6% % 82% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 29

36 Figur 15. Bidrager personalet til, at beboerne får et godt forhold til hinanden? HELE LANDET (n = 702) REGION HOVEDSTADEN (n = 127) REGION MIDTJYLLAND (n = 201) REGION NORDJYLLAND (n = 87) REGION SJÆLLAND (n = 85) REGION SYDDANMARK (n = 201) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 30 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

37 Tabel 13. Bidrager personalet til, at beboerne får et godt forhold til hinanden? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Antal grad grad mindre grad ikke Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 61% 32% 5% 2% % 93% REGION HOVEDSTADEN 62% 33% 4% 1% % 93% REGION MIDTJYLLAND 48% 36% 11% 4% % 91% REGION REGION NORDJYLLAND 70% 28% 2% 0% 87 98% 96% REGION SJÆLLAND 71% 27% 1% 1% 85 98% 90% REGION SYDDANMARK 66% 30% 3% 0% % 93% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 31

38 Figur 16. Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor beboeren? HELE LANDET (n = 778) REGION HOVEDSTADEN (n = 135) REGION MIDTJYLLAND (n = 225) REGION NORDJYLLAND (n = 98) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 228) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 32 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

39 Tabel 14. Er personalet omsorgsfuldt og nærværende overfor beboeren? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 70% 26% 4% 0% % 95% REGION HOVEDSTADEN 64% 30% 5% 0% % 93% REGION MIDTJYLLAND 64% 27% 8% 0% % 92% REGION REGION NORDJYLLAND 82% 17% 1% 0% 98 99% 97% REGION SJÆLLAND 68% 27% 3% 1% 91 96% 95% REGION SYDDANMARK 73% 25% 1% 0% % 98% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 33

40 Figur 17. Er der det personale, der er behov for i forhold til beboeren? HELE LANDET (n = 727) REGION HOVEDSTADEN (n = 129) REGION MIDTJYLLAND (n = 210) REGION NORDJYLLAND (n = 91) REGION SJÆLLAND (n = 86) REGION SYDDANMARK (n = 210) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 34 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

41 Tabel 15. Er der det personale, der er behov for i forhold til beboeren? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 32% 48% 13% 6% % 74% REGION HOVEDSTADEN 25% 50% 18% 7% % 66% REGION MIDTJYLLAND 39% 43% 12% 6% % 78% REGION REGION NORDJYLLAND 37% 54% 5% 3% 91 91% 79% REGION SJÆLLAND 31% 45% 16% 7% 86 77% 79% REGION SYDDANMARK 30% 49% 14% 8% % 73% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 35

42 Figur 18. Føler du dig velkommen på boformen? HELE LANDET (n = 786) REGION HOVEDSTADEN (n = 136) REGION MIDTJYLLAND (n = 230) REGION NORDJYLLAND (n = 100) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 228) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 36 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

43 Tabel 16. Føler du dig velkommen på boformen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 80% 17% 3% 1% % 98% REGION HOVEDSTADEN 78% 18% 4% 0% % 96% REGION MIDTJYLLAND 75% 20% 4% 0% % 98% REGION REGION NORDJYLLAND 82% 14% 3% 1% % 99% REGION SJÆLLAND 90% 8% 1% 1% 91 98% 97% REGION SYDDANMARK 81% 17% 2% 0% % 98% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 37

44 Figur 19. Er der en god atmosfære på boformen? HELE LANDET (n = 778) REGION HOVEDSTADEN (n = 136) REGION MIDTJYLLAND (n = 226) REGION NORDJYLLAND (n = 98) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 226) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 38 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

45 Tabel 17. Er der en god atmosfære på boformen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 71% 23% 5% 1% % 95% REGION HOVEDSTADEN 67% 27% 5% 1% % 92% REGION MIDTJYLLAND 66% 25% 8% 1% % 96% REGION REGION NORDJYLLAND 76% 20% 4% 0% 98 96% 96% REGION SJÆLLAND 80% 16% 2% 1% 91 97% 94% REGION SYDDANMARK 71% 23% 5% 0% % 96% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 39

46 Figur 20. Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboerens liv? HELE LANDET (n = 772) REGION HOVEDSTADEN (n = 131) REGION MIDTJYLLAND (n = 225) REGION NORDJYLLAND (n = 99) REGION SJÆLLAND (n = 90) REGION SYDDANMARK (n = 226) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 40 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

47 Tabel 18. Inddrager personalet dig tilstrækkeligt i beboerens liv? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 48% 35% 13% 4% % 83% REGION HOVEDSTADEN 36% 44% 16% 5% % 84% REGION MIDTJYLLAND 44% 35% 17% 4% % 80% REGION REGION NORDJYLLAND 47% 33% 12% 7% 99 81% 85% REGION SJÆLLAND 53% 31% 13% 2% 90 84% 80% REGION SYDDANMARK 57% 33% 9% 1% % 86% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 41

48 Figur 21. Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig? HELE LANDET (n = 777) REGION HOVEDSTADEN (n = 134) REGION MIDTJYLLAND (n = 226) REGION NORDJYLLAND (n = 100) REGION SJÆLLAND (n = 91) REGION SYDDANMARK (n = 225) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 42 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

49 Tabel 19. Tager personalet selv initiativ til at kontakte dig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 50% 32% 12% 6% % 80% REGION HOVEDSTADEN 43% 32% 19% 5% % 74% REGION MIDTJYLLAND 48% 28% 14% 10% % 76% REGION REGION NORDJYLLAND 50% 33% 11% 6% % 85% REGION SJÆLLAND 49% 31% 16% 3% 91 80% 75% REGION SYDDANMARK 55% 35% 6% 4% % 86% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 43

50 Figur 22. Interesserer personalet sig for din erfaring og viden som pårørende? HELE LANDET (n = 752) REGION HOVEDSTADEN (n = 127) REGION MIDTJYLLAND (n = 221) REGION NORDJYLLAND (n = 95) REGION SJÆLLAND (n = 90) REGION SYDDANMARK (n = 218) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 44 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

51 Tabel 20. Interesserer personalet sig for din erfaring og viden som pårørende? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Antal grad grad mindre grad ikke Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 47% 35% 11% 6% % 82% REGION HOVEDSTADEN 36% 39% 13% 12% % 80% REGION MIDTJYLLAND 48% 30% 14% 8% % 81% REGION REGION NORDJYLLAND 51% 32% 11% 7% 95 82% 88% REGION SJÆLLAND 43% 43% 10% 3% 90 87% 77% REGION SYDDANMARK 54% 35% 8% 3% % 85% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 45

52 Figur 23. Får du information om beboeren og livet på boformen? HELE LANDET (n = 772) REGION HOVEDSTADEN (n = 134) REGION MIDTJYLLAND (n = 227) REGION NORDJYLLAND (n = 99) REGION SJÆLLAND (n = 88) REGION SYDDANMARK (n = 223) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 46 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

53 Tabel 21. Får du information om beboeren og livet på boformen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 50% 31% 14% 4% % 80% REGION HOVEDSTADEN 36% 44% 15% 5% % 79% REGION MIDTJYLLAND 46% 29% 19% 6% % 79% REGION REGION NORDJYLLAND 49% 27% 18% 5% 99 77% 83% REGION SJÆLLAND 64% 22% 13% 2% 88 85% 72% REGION SYDDANMARK 59% 31% 7% 3% % 84% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 47

54 Figur 24. Får du løbende information om, hvem der er ansat på boformen? HELE LANDET (n = 766) REGION HOVEDSTADEN (n = 134) REGION MIDTJYLLAND (n = 224) REGION NORDJYLLAND (n = 93) REGION SJÆLLAND (n = 88) REGION SYDDANMARK (n = 226) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 48 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

55 Tabel 22. Får du løbende information om, hvem der er ansat på boformen? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Antal grad grad mindre grad ikke Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 23% 32% 22% 23% % 51% REGION HOVEDSTADEN 18% 40% 19% 23% % 43% REGION MIDTJYLLAND 21% 25% 26% 28% % 51% REGION REGION NORDJYLLAND 13% 34% 26% 27% 93 47% 49% REGION SJÆLLAND 33% 28% 19% 19% 88 61% 50% REGION SYDDANMARK 27% 36% 20% 17% % 58% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 49

56 Figur 25. Er du tilfreds med de arrangementer på boformen, hvor du som pårørende kan deltage? HELE LANDET (n = 734) REGION HOVEDSTADEN (n = 134) REGION MIDTJYLLAND (n = 207) REGION NORDJYLLAND (n = 92) REGION SJÆLLAND (n = 87) REGION SYDDANMARK (n = 213) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 50 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

57 Tabel 23. Er du tilfreds med de arrangementer på boformen, hvor du som pårørende kan deltage? Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej, slet Samlet "Ja" Samlet "Ja" Antal grad grad mindre grad ikke HELE LANDET 64% 25% 7% 4% % 90% REGION HOVEDSTADEN 63% 27% 8% 1% % 89% REGION MIDTJYLLAND 56% 29% 8% 7% % 87% REGION REGION NORDJYLLAND 58% 30% 8% 4% 92 88% 88% REGION SJÆLLAND 82% 13% 3% 2% 87 94% 87% REGION SYDDANMARK 69% 24% 6% 1% % 94% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 51

58 Figur 26. Er personale og ledelse lydhør overfor ris og ros? HELE LANDET (n = 706) REGION HOVEDSTADEN (n = 124) REGION MIDTJYLLAND (n = 206) REGION NORDJYLLAND (n = 86) REGION SJÆLLAND (n = 85) REGION SYDDANMARK (n = 204) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 52 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

59 Tabel 24. Er personale og ledelse lydhør overfor ris og ros? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 57% 32% 8% 3% % 89% REGION HOVEDSTADEN 52% 34% 11% 3% % 86% REGION MIDTJYLLAND 54% 30% 12% 4% % 88% REGION REGION NORDJYLLAND 64% 28% 5% 3% 86 92% 87% REGION SJÆLLAND 58% 32% 11% 0% 85 89% 90% REGION SYDDANMARK 61% 35% 2% 2% % 92% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 53

60 Figur 27. Arbejder personalet bevidst med beboerens handleplan? HELE LANDET (n = 696) REGION HOVEDSTADEN (n = 119) REGION MIDTJYLLAND (n = 207) REGION NORDJYLLAND (n = 85) REGION SJÆLLAND (n = 79) REGION SYDDANMARK (n = 205) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Side 54 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

61 Tabel 25. Arbejder personalet bevidst med beboerens handleplan? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Samlet "Ja" 2009 Samlet "Ja" 2007 HELE LANDET 53% 34% 9% 3% % 87% REGION HOVEDSTADEN 39% 37% 15% 8% % 84% REGION MIDTJYLLAND 50% 34% 12% 4% % 85% REGION REGION NORDJYLLAND 67% 25% 7% 1% 85 92% 90% REGION SJÆLLAND 46% 44% 8% 3% 79 90% 85% REGION SYDDANMARK 62% 32% 5% 1% % 90% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 55

62 Figur 28. Hvad er dit samlede indtryk af beboerens ophold på tilbuddet? HELE LANDET (n = 767) REGION HOVEDSTADEN (n = 134) REGION MIDTJYLLAND (n = 223) REGION NORDJYLLAND (n = 97) REGION SJÆLLAND (n = 88) REGION SYDDANMARK (n = 224) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Side 56 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

63 Tabel 26. Hvad er dit samlede indtryk af beboerens ophold på tilbuddet? Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt Antal 5-4 stjerner 5-4 stjerner ***** **** *** ** * HELE LANDET 30% 50% 18% 2% 0% % 79% REGION REGION HOVED- STADEN REGION MIDTJYL- LAND REGION NORD- JYLLAND REGION SJÆL- LAND REGION SYD- DANMARK 22% 56% 20% 1% 1% % 73% 27% 45% 24% 3% 0% % 80% 42% 45% 10% 2% 0% 97 88% 84% 45% 38% 16% 1% 0% 88 83% 78% 25% 58% 15% 1% 0% % 80% De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 57

64 Side 58 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

65 Bilag 1. Spørgeskema De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 59

66 Side 60 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

67 Bilag 2. Undersøgelsens koncept og metode I dette kapitel gives en kortfattet metodisk orientering om undersøgelsens koncept og metode. Læsere, der er interesserede i en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoderne, henvises til Koncept for landsdækkende pårørendeundersøgelser på boformer for voksne personer med handicap. Det kan findes på Spørgeskema og undersøgelsesperiode Spørgeskemaerne blev udsendt til de pårørende i december Center for Kvalitetsudvikling sendte et spørgeskema og svarkuvert til alle de pårørende, der falder indenfor undersøgelsens målgruppe. Målgruppe Pårørendeundersøgelsens målgruppe er den nærmeste pårørende til beboeren på boformen. Er der mere end én pårørende, der kan opfattes som nærmeste pårørende, er det den person, der har haft hyppigst kontakt med beboeren det seneste halve år, der skal deltage. Personalets registreringer Personalet indberetter elektronisk registreringsoplysninger for samtlige beboere, som er indskrevet ét eller flere døgn i undersøgelsesperioden. Oplysningerne bliver blandt andet brugt til at beregne svarprocenter, foretage frafaldsanalyse samt få kendskab til fordelingen af beboere eller pårørende, der ekskluderes eller udelukker sig selv fra at deltage. Afprøvede skemaer Spørgeskemaerne er pilottestet. Totalundersøgelse Undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser. Hvis undersøgelsens svarprocent er acceptabel er det derfor ikke påkrævet at overveje, om svarfordelinger og sammenhænge er statistisk signifikante eller ej. Gruppen af pårørende, der har modtaget et spørgeskema, kan dog også betragtes som repræsentanter for en bredere gruppe af personer, der er pårørende til personer med behov for hjælp. Hvis pårørende, der har modtaget et spørgeskema, opfattes som en stikprøve fra en sådan population, kan overvejelser om statistisk signifikans være relevante. Der vil være sammenhænge og svarfordelinger, der ikke er/ville være statistisk signifikante, hvis der havde været foretaget en almindelig signifikanstest. Da der er tale om en totalundersøgelse, betyder det ikke, at disse sammenhænge nødvendigvis er uinteressante. Sammenligning på tværs af regioner Beboerne og deres pårørendes forskellige baggrundsforhold, for eksempel køn og alder, kan bevirke, at tilfredsheden varierer fra region til region. Det er muligt at justere for sådanne forskelle i baggrundsforhold ved standardisering af data. Herved kan undersøgelsesresultaterne rapporteres, som de ville have været, hvis alle regioners svarpersoner havde ens sammensætning med hensyn til baggrund (for eksempel samme forhold mellem andelen af mænd og kvinder i alle regioner). Dette ville i nogle sammenhænge gøre regionerne mere sammenlignelige. Center for Kvalitetsudvikling har valgt ikke at standardisere data i disse undersøgelser. Et væsentligt formål med undersøgelserne er at vise de variationer, der faktisk er i svarpersonernes oplevelser. De pårørende har ordet Landsdækkende undersøgelse på boformer for voksne med handicap9 Side 61

68 Rapporterne er et redskab til kvalitetsarbejde, og i den forbindelse er kritik væsentlig, uanset om den kan forklares ved svarpersonernes baggrundsdata eller ved forhold, der er unikke i den enkelte region. Hvis formålet havde været at forklare variationen i svarpersonernes tilfredshed, kunne standardisering af data eventuelt have været en mulighed. Standardisering i denne type undersøgelser har dog ofte kun en helt marginal effekt på resultaterne. Godkendelse fra Datatilsynet Pårørendeundersøgelserne er anmeldt til Datatilsynet. Anmeldelsen har ikke givet tilsynet anledning til bemærkninger. Organisering Socialdirektørerne i regionerne udgør undersøgelsernes ledelsesmæssige styregruppe. Derudover er der en følgegruppe for undersøgelserne, som består af repræsentanter fra regionerne, bruger- og pårørendeorganisationer m.fl. Danske Regioner er sekretariat for følgegruppen. Regionale koordinatorer Regionerne har udpeget koordinatorer, der tager sig af planlægning af undersøgelserne lokalt. Koordinatorerne er: Jacob Sundbøl (Region Hovedstaden) Pia Sterregård (Region Midtjylland) Stine Svendsen-Tune og Marianne Holland (Region Nordjylland) Lise Ketty Weinhandler og Pia Bille (Region Sjælland) Marianne Albertsen (Region Syddanmark) Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Center for Kvalitetsudvikling har været involveret i undersøgelserne: Konsulent Jon Hadsund Konsulent Marit Jensen Konsulent Morten Deleuran Therkelsen Side 62 Center for Kvalitetsudvikling Juni 2010

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Landsrapport 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 29 ! ! "! #$%&'

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Midtjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Syddanmark 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Nordjylland 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Danske Regioner September 2009 De pårørende har ordet KONCEPT FOR LANDSDÆKKENDE PÅRØRENDEUNDERSØGELSER PÅ BOFORMER FOR VOKSNE PERSONER MED HANDICAP De

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Rapport for Region Hovedstaden 2008 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere