Referat generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling 16-02-2013"

Transkript

1 Referat generalforsamling Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla F. B. Friis, Samantha D. Crawford 1. Valg af dirigent: Til dirigent vælges Maya Stolbjerg Drud Salonin Referant: Camilla F. B. Friis 2. Formandens beretning: Se vedlagte dokument 3. Aflæggelse af regnskab og budget: Ifølge overslaget skulle vi have et underskud på cirka 9000 kr., underskuddet er på uden at vi har betalt hjemmesiden. Vi fik et skattesmæk på Samtidig har vi fået cirka det samme ind på udgivelser, altså især på Kanten, cirka På Kanten har altså solgt godt hen over året. Vi har også fået penge fra CODA, fordi Seks gode grunde-samlingen er blevet brugt i undervisningen. I alt behøver vi ikke gå så meget i underskud i år, selvom vi skal betale for hjemmesiden. Administrationsposten er gået i minus fordi skattesmækket er posteret der. Skrivelyst er som altid i minus, fordi der ikke er indtægter. De dækker to blade (tryk+porto). Skrivekurset ser ud til at være gået i minus fordi alle indtægterne ikke er kommet ind endnu. Skrivekurset går altså ikke 4700 i minus, men nærmere det omvendte når vi får alle indtægter ind (kurset er fyldt op og går i overskud). På arrangementer har vi brugt og fået ind. Vi lader generelt arrangementposten gå i underskud, fordi vi vurderer at vi f.eks. får penge ind på kontingenter når vi f.eks. er på Fantasticon og kontakter med forlag og lign. Julefrokosten står til at gå i minus med 2000 fordi 1000 kroner er gået til vores byttepengekasse til arrangementer. Julefrokosten er altså kun gået 1000 kr. i minus, fordi der ikke kom så mange og de ikke købte så meget alkohol. Der er også nogle penge der er gået ind under generelt, underskuddet er altså generelt kun på omkring 400 kr. Skriveferien er gået 230 kr. i plus. Det var ikke meningen at den skulle gå i plus. I alt ved regnskabsårets slutning havde vi stående på vores konto. Pengene fra CODA er først gået ind i januar. Overslag for regnskab 2013: Vi regner med at der kommer 2 Skrivelyst. Vi må desuden i dystopibudgettet regne både med skat og ekstra transport. PT. går vi i underskud fordi hjemmesiden skal betales, samt at udgifterne til Dystopisamlingen falder i 2013, men at indtægterne først kommer i Overslaget godkendes med alle for. Afstemning om dystopibudgettet kan hæves til fra for at dække transportudgifter: alle stemmer for. 4. Præsentation af den nye hjemmeside: HUF er nede en dag hvor den skal flyttes til et andet web-hotel. Der vil altså blive en dag hvor man ikke kan logge på HUF. Det ser meget fint ud :) Glæd jer. 5. Valg til poster i bestyrelsen samt revisor. På valg er næstformand, sekretær, menigt medlem og de to suppleanter. Næstformand, sekretær, menigt medlem: Camilla, Bjarke og Beatrix genopstiller. Der stemmes

2 tillid eller mistillid. Alle vælges med tillid. Suppleantvalg: Saynab og Sari stiller op. Begge vælges med tillid. Revisorvalg: Jacob vælges. 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år (herunder systemet for rabat ved indmeldelse sidst på året): Kontingentstigningen fra sidste blev ikke gennemført fordi bestyrelsen mente at de krav der var stillet ikke var opfyldt. Marie foreslår at kontingentstigningen bliver gennemført næste år. De sidste år er budgettet gået i minus. Vi tjener penge på bøger, men det er en usikker kilde til indtægter. Evt. overskud kan vi så beslutte at bruge til noget specifikt. Marie foreslår 165 kr. altså en stigning på 20 kr. med en begrundelse på i portostigning og den nye hjemmeside, webhotellet kommer også til at koste mere. Andreas: er splittet, farligt at sætte det op, har folk lyst til at betale det. 165 kr. lyder tilforladeligt hvis vi får den nye hjemmeside op at køre. Maya: alternativ: kontingentopkrævning per halvår, beløbet ser mindre ud, vi kan desuden skrotte rabatordningen. Man kunne desuden sende kontingent ud med Skrivelyst. Andreas: er ikke sikker på at det vil virke overskueligt. Det administrative er noget bøvl. Man kan bruge lang tid på at vente på folk svarer. Et langt bøvl. Sam: Kan virke smart at lægge det sammen med Skrivelyst, men der bliver nødt til at være frihed til at Skrivelyst kan blive forsinket fordi det er baseret på frivillighed. Marie: Som udgangspunkt ikke en dårlig ide. Men det bliver ikke nødvendigvis nemmere for folk at overskue. For de medlemmer der er så unge at de ikke betaler betyder det ikke noget. Evt. prisforskel, fem kroner mere til hvis man betaler per halv år. Camilla: Folk kan melde sig ind i et uheldigt halvt år og ikke opleve HUF helt. Sam: Binding er godt. Andreas: Enig. Fuld cyklus er godt. Ottilia: billigt, 20 kr. gør ikke en forskel. Har man reelt ikke råd til at være medlem af HUF: Prioritering, Sam: der er nogle måneder hvor man ikke har råd til noget Kontingentstigning til 165 kr. : 9 stemmer for, 1 stemmer blankt. Halvårlig betaling: 1 stemmer for, 9 stemte imod. Ny rabatstruktur: Marie: besværligt. Vil hellere at folk der melder sig ind i oktober bare får det næste år kontingentfrit. Sam: Det lokker. Jacob: ellers havde jeg ventet med at melde mig ind. Andreas: Det tager for langt tid fra folk melder sig ind til de bliver oprettet. Ottilia: kiggede ikke på rabat. Maya: Betyder ikke det store. Skab reel prøveperiode på en eller to måneder. Marie: Besværligt, tjekke om de har betalt, folk skal slettes. Kommer det til at sinke niveauet på kommentarer. Maya: Det behøver ikke være Marie der opretter. Prøveperiode som en prøveperiode. Hvis vi får trolls kan vi droppe det igen. Marie: Hvis Marie fik en mail hver gang nogle havde betalt. Beder folk om at melde tilbage når de har betalt. Beatrix: God ide med mail til os når folk har oprettet sig. Prøveperiode er en god ide. Jacob: Modsiger jer selv, halvårsperiode er skidt, men tremåneders periode er godt! Smart med prøveperiode. Maya: Opretholde det høje kvalitetsniveau. Men vi må også tænke kvantitet. God ting med aktivitet fra gratis-medlemmer også selvom de ikke giver fantastiske kommentarer. Vi må give

3 gode kommentarer til de nye. Sari: God ide med prøveperiode. Automatisk sletning efter tre måneder hvis kontingent ikke er betalt. Andreas: En mail til os er en god ide, når nogen melder sig ind. Det er tre til fire mennesker der vil blive oprettet mere. Camilla: højere motivation når folk finder siden. Marie: ændres vores offentlighedsstatus. Hvis manuskripter ligger på nettet kan de ikke udgives. Folk opretter sig ofte to gange. Lige nu gør de to måneder at man får noget gratis, men der er ikke noget boom i de måneder. Ligegyldig hvad vi vælger venter vi til den nye side er oppe at køre. Måske kan man oprette en post der tager sig af de nye. Bjarke: Prøveperiode uanset hvornår man startede på året. Forhindre spamrobotter. Energi når man opretter, godt med kvantitet. Øjeblik oprettelse af bruger. Andreas: Imod hele året prøveperiode. Beatrix: Hele året rundt er en god ide. Måske er tre måneder for lang tid. Automatisk brugeroprettelse. God pointe med om teksterne så bliver offentligt tilgængelige. Det skal undersøges. Vente til vi har den nye hjemmeside op at køre. Marie: nogen ringer til dansk forfatterforenings juridske afdeling om spørgsmålet. Hvad så hvis folk opretter sig igen og igen uden at betale. Andreas: imod at vi indfører prøveperioden nu. Offentligheden, administrative kaos. Foreslag: det skal diskuteres igen, ellers første november til februar. Der stemmes om en gratis prøveperiode fra første november til kontingentopkrævningen i februar. Rabatter droppes altså. Til første februar 2014 betaler alle medlemmer 165 kr. i kontingent, prøveperioden implementeres betinget af det ikke skader vores offentlighedsstatus: Forslaget vedtages alle stemmer for. Ønskede punkter, lovligt anmeldt: Sletning af alle sprogkrav: Forslaget nedstemmes, 8 stemte imod, 1 stemte for, 1 stemte blankt. Digitalisering: Andreas: Man kan spare penge, men det giver noget at modtage fysisk post, identitet. Modstander. Maya: Synd ikke at få Skrivelyst, ville devaluere foreningen, foreningen bliver kun til en hjemmesiden Sam: enig Marie og Sari: foreslår at bladet også kommer på nettet. Digitalisering af HUF i den forstand at fysisk papir udgår: 2 blanke, 8 imod, 1 brevstemme stemmer imod. Forslaget nedstemmes Regler om betalt transport for bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer der rejser på vegne af HUF: Andreas: Bestyrelsesmedlemmer skal kunne få dækket transport efter behov, det samme med ikkebestyrelsesmedlemmer. Marie: frivillig forening, man skal ikke have løn, men heller ikke udgifter. Sam: Man kunne lokke folk til at tage til arrangementer. Hvor vidt skal reglen gå? Andreas: Decideret rejser ud til et arrangement som repræsentant for HUF. Bjarke: Man skal ansøge bestyrelsen. Andreas: Det skal være en nødvendighed. Camilla: Evaluere punktet næste år. Marie: Bliver svært at skelne. Hvad er HUF-arbejde. Man kan lave en tommelfingerregel der potientielt kan tjene penge til HUF. Man kunne lave en pulje. Maya: God ide at ansøge bestyrelsen. Bestyrelsen kan give sig selv gratis ture. Hvis der er en pulje. Marie: i bestyrelsen kan man ikke stemme om økonomiske spørgsmål der involverer en.

4 Andreas: princippet er vigtigere end en pulje. Forslag: man kan ansøge bestyrelsen om at få dækket transportudgifter hvis man rejser uden for sit lokal område og hvis ens rejse foregår for at repræsentere HUF udadtil eller tilføje noget af værdi til HUF: 9 stemmer for. 1 stemmer imod. Diskussion af politik for betaling af forplejning og lignende frynsegoder for arrangører Andreas: man kan skabe engagement. Tommelfingerregel: til møder kan man bruge op til 25 kr. på forplejning Marie: Det er fair at til generalforsamlingen betaler HUF kaffe og te. Man skal belønne frivilligt arbejde, men på den anden side. Løsning: arrangøren må vurdere hvornår det virker berettiget. Man skal ikke lokke med det. Sam: Udbrede til Skrivelyst. Beatrix: HUF skal ikke betale for mad til møder. Men der kan godt være specialtilfælde generalforsamlingen, men ikke delarrangementer. Maya: Splittet. Til en hvis grad er forplejning en del af kontingentet, men alt med måde. Opdeling mellem arrangør eller deltager. Arrangører kan godt spise gratis. Marie: man kunne lave en pulje, har vi sat kontingentet nok op hvis vi skal bespise folk. Andreas: Splittet. HUF skal ikke dække alt muligt. Vi har alligevel en del penge. Det kunne skabe mere engagement. Sari: Parallel regel som transportudgifter. Jacob: Mad er ikke en meromkostning. Sam: Kun et arrangement der kræver arbejde. Kommer an på antallet af møder. Marie: Det er svært at skelne mellem hvem der skal have og hvem der ikke skal. Man kunne blive påduttet at tage imod HUFs penge. Maya: Det må afgøres af den enkelte bestyrelse som vi har valgt Andreas: Diskussioner til generalforsamlingen bliver altid meget princippielle. Forslag: at vi tager forplejning lidt mere afslappet. Er det okay at vi fra gang til gang vurderer. Har bestyrelsen mandat til at dække udgifter til forplejning ved specielle tilfælde: 6 stemmer for, tre stemmer imod. 1 blank. Foreslaget vedtages. Indførelse af arrangementskonsulent-post i HUF? Maya: ikke et generalforsamlingsspørgsmål. Sam: en person for hver landsdel ikke en post, en kontaktperson Sari: Fint på nettet. Andreas: en ekstra person ind i bestyrelsen. Ekstra arbejde. Kunne lokke et menneske der ikke er så meget til det administrative. Med suppleantstatus. Marie: behøver ikke være en suppleant. Skal vi oprette en ekstra suppleantpost: Forslaget er nedstemt. 2 stemmer for. 2 imod. 6 stemmer blank. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling: 8. februar 2014 klokken 12. Eventuelt: Sam: Forslag velkomstmail. Marie det får man allerede. Bliv bedre til at bruge Skrivelyst. Sari: Post der griber fat i folk. Maya: Vil gerne tage imod nye medlemmer. God ide, kan få flere til at hænge ved. Marie: spørg folk om de vil være med. Lave et korps. Dele opgaverne ud. Maya: find tre til fire sæt dem i kontakt med hinanden. Marie: kan skrive til velkomstkomiteen når hun opretter Maya: Forslag flere versioner af hvervematerialer. Marie: postkort, forskellige materialer.

5 Ottilia: sende materiale til forskellige landsdele Maya: Tiltag til forøgelse af aktivitet: Flere kommentarer. Flere tekster. De nye medlemmer lægger ikke tekster op. Sam: folk bruger HUF forskelligt. Sam: mentorkorpset skal spille en rolle. Sari: kommentaraktivitet Marie: konkurrence Maya: virker ikke. Kommentarmarathon mødes fysisk. Spiser sammen. Ottilia: Digidi lokaler. Sam: generelt flere skrivearrangementer Ottilia: lægge tekster fra arrangementer ind. Andreas: starte med os selv. Maya: store bededag, bliver til store hvedekornsdag Torsdag d. 21. marts holder vi skrivearrangement, kl 18 Maya: Hvad er holdningen til skribenter udefra til Skrivelyst. Marie: God ide, bare ikke det primære Maya: Forslag liste over udgivne Huffere. Marie: Når man sender kasseren en kvittering, så skriver man bag på sit navn og arrangement. Andreas: Fremtidige arrangementer: Skriveferie, Forlagsbesøg d. 8. marts, salg af HUF-T-shirt, Forslag der skal tages op til næste generalforsamling: Forslaget om prøveperiode evalueres til generalforsamlingen 2014 Evaluering af dækning af transportudgifter

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere