Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg"

Transkript

1 Investering i guld - den ultimative guide Af Dennis S. Lindberg

2 Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld. 02

3 Introduktion Så langt tilbage civilisationen kan huske, har der været en udpræget fascination af grundstof nummer 79, også kaldet Aurum eller forkortet Au - og mest kendt under navnet Guld. Denne guide beskæftiger sig med guld som investeringsobjekt. Som en enhed, der repræsenterer en monetær værdi, og som vil være i stand til at kunne skabe forøget værdi og mindske økonomiske risici - eller det modsatte, hvis man ikke ved, hvad man går ind til. Hvad afgør om noget har monetær værdi? Og hvad er i den forbindelse gode penge? Hvis man går tilbage til den græske filosof Aristoteles (384 f.kr f.kr.), så beskrev han fem hovedkaraktertræk ved penge: holdbarhed, flytbarhed, delelighed, ensartethed, og desuden skal de være svære at forfalske. Hertil kan vi tilføje endnu en faktor, der kan gøre penge til gode penge; mangel. Vi ender altså på seks faktorer, der kendetegner gode penge: Holdbarhed Flytbarhed Delelighed Ensartethed Forfalskningens sværhedsgrad Knaphed Men hvorfor er disse faktorer så afgørende for penge? Og hvorfor er guld gode penge? Det er ikke svært at se, hvorfor holdbarhed er en god monetær egenskab. Fysiske penge sedler og mønter er kun funktionelle så længe de er let genkendelige. Mønter, der nemt går i stykker vil på et tidspunkt falde ud af cirkulation, fordi handlende vil nægte at acceptere dem som betaling. Nødvendigheden af penges holdbarhed er faldet i takt med øget brug af elektroniske betalingsmidler, men så længe der stadig gøres brug af fysiske penge, er det en vigtig faktor. Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld; kun med specielle syrer kan guld opløses. Guld er også det mest smidige og mest formbare metal vi kender til; en enkelt ounce (28,35gr.) finguld kan bankes ud, så det har en flade på en kvadratmeter. Det betyder, at guldet med nemhed kan omformes til både barrer og mønter. Fysisk valuta skal også være flytbart, for hvad er det egentlig vi bruger penge til? Som et middel til at betale for varer og services, hvilket bli- 03

4 Introduktion ver betydeligt sværere hvis man eksempelvis brugte kvæg som betalingsmiddel. Penge kan med lethed flyttes fra sted til sted, og det er en væsentlig årsag til, at sedler og mønter er den eneste form for fysisk betalingsmiddel i de veludviklede landes verdens økonomier. Dette fører til Aristoteles tredje punkt: delelighed. Grunden til, at eksempelvis kunst er et dårligt betalingsmiddel, er, at kunst ikke i sig selv kan deles. Forestil dig, at det kendte maleri, Mona Lisa, blev skåret i mindre dele. Her vil værdien, når stykkerne samles igen, ikke være den samme, som den var da maleriet var helt og uskadet. Værdien af et enkelt stykke Mona Lisa vil heller ikke være en tilsvarende del værd. Råolie er til gengæld både deleligt, holdbart, transportabelt og meget brugbart. Oveni det, er der gennem det sidste halve århundrede, blevet fundet færre og færre let tilgængelige oliedepoter. Så hvorfor bruger vi så ikke bare tønder af olie som betalingsmiddel? Svaret er, at også ensartethed skal være tilstede. Hvor grundstof nummer 79, er et ensartet materiale, findes varer såsom olie, korn, hvede og sojabønner i mange forskellige kvaliteter. Dette gør det langt mere kompliceret at anvende dem som betalingsmiddel. Gulds ensartede egenskab understøtter dets brug som betalingsmiddel, og, som det også er tilfældet med mange andre råvarer, kræves der meget mere plads, hvis man ønsker at opbevare den samme værdi rent fysisk. Eksempelvis fylder råolie til en værdi af $ væsentligt mere end den samme værdi i guld. Forholdet mellem guld og sølv ligger i øjeblikket omkring 55. Det betyder, at hvis du vil opbevare den samme værdi i sølv og guld, kræver det 55 gange så meget plads at lagre sølv end guld. Det sidste hovedkaraktertræk Aristoteles opstiller for de gode penge er, at det skal være svært at forfalske. Endnu en fordel, der favoriserer guld som betalingsmiddel. Alkymister har i tidens løb forgæves forsøgt at genskabe guld, men uden held. Den eneste måde der kan tilføres mere guld til det overjordiske lager, er ved at udvinde mere fra miner. For at fastslå kvaliteten af guld, kan der udføres en række tests. Guld kan bedømmes visuelt, det kan bedømme ved hjælp af mikroskoper; og derudover kan man fastslå guld og dets kvalitet på vægt, størrelse samt lyd-, magnetog syretests. Alle disse og andre lignende tests, kan med lethed afsløre falsk fra ægte guld. For yderligere information, henvises til Gold Money Laboratory s hjemmeside. Her findes information om ædelmetalproduktion, fremstillings- og kvalitetsevalueringstests. Da vi tilførte knaphed til Aristoteles fem punkter, kom vi med den sidste og afgørende grund til, at netop guld er så eftertragtet som mone- 04

5 Introduktion tær enhed - og som investeringsobjekt. Andre materialer, eksempelvis metaller, bliver jo også benyttet til at lave betalingsmidler som mønter. At metaller som jern og aluminium ikke er gode penge, ses blandt andet i at eksempelvis aluminium forekommer i forholdet ppm (parts per million) i jordskorpen. Til sammenligning, forekommer sølv, det mest almindelige af de ædle metaller i det periodiske system, i forholdet 0,075ppm, mens samme tal for guld er 0,004ppm. Altså er knapheden større for eksempelvis guld og sølv, da det forekommer i langt mindre mængde, end jern og aluminium. I 2011 blev der udvundet tons guld på verdensplan, hvilket svarer til kun 1,7% af den totale mængde overjordiske guld. I juli 2012 estimerer World Gold Council, verdens totale overjordiske mængde af guld til at være tons. Det svarer til under 3% af Hooverdæmningens samlede vægt. Knapheden på guld og den relativt konsekvent, lave stigning af den samlede overjordiske guldbeholdning, har stor betydning for bedømmelsen af gulds færdighed som penge. For 1 gram guld, har man siden middelalderen kunnet købe omtrent den samme mængde hvede. Dermed har guldet i fin grad beholdt købekraften i forhold til nationale valutaer, illustreret af nedenstående graf over olie- og guldpriser set over tid: 05

6 Hvordan kan jeg købe guld? Der findes overordnet set to måder at investere i guld. Man kan enten købe fysisk guld eller man kan købe aktier i guld. Det sidstnævnte kan være future- eller optionskontrakter, som kan være en rigtig god investering, men hvor der også kan være en del risiko forbundet. På de næste sider af denne guide vil vi fortrinsvist gennemgå de forskellige muligheder, hvorpå man kan eje og investere i fysisk guld herunder mønter, barrer, certifikater og depoter. Men først vil vi kigge på aktier og anparter, og hvordan man på den måde kan få del i guldmarkedet. 08

7 08 / Future- og optionskontrakter 10 / Mineandele 14 / Exchange-Traded Funds 16 / Closed-End Funds 19 / Certifikater 21 / Mønter 23 / Barrer 26 / Fysisk guld og professionel opbevaring 07

8 Hvordan kan jeg købe guld? Note: Likviditet og risiko Som nævnt findes flere måder hvorpå man kan kombinere det at investere i guld og spekulere i prisen. Denne guide fokuserer på både fordele og ulemper ved de forskellige måder at eje ædelmetaller på. Nogle af disse er fysisk guld i ordets egentlige forstand, mens andre er aktier i guld et produkt, der giver ejerskab over en vis sum guld, uden at være i fysisk besiddelse det ædle metal under hovedpuden eller i en bankboks. Tag et kig på risikofiguren til højre herfor. Guld er en slags forsikring og et middel til at værne om sin kapital. Jo højere op i figuren man bevæger sig, jo højere er likviditeten, og jo nemmere er det at handle med guld. Men dette er på bekostning af en proportionelt større usikkerhed. Sagt med ordene fra formand for mineselskabet Franco-Nevada, Pierre Lassonde: Ædelmetaller giver ikke renter eller aktieudbytte, ej heller udvikler det sig eller vokser af sig selv. Det er den pris, du betaler, for ro og stabilitet. Likviditet og risiko er med andre ord vigtige faktorer, når du overvejer at investere i guld. Future- og optionskontrakter Guld future- og optionskontrakter bliver fortrinsvis handlet på Commodity Exchange (Comex) i New York, der er et datterselskab til det Chicago-baserede CME Group Inc. Det attraktive ved futurekontrakter er den fristende udsigt til stigning i guldprisen. Det faktiske beløb du betaler for at tage del i futuren, er blot en brøkdel af den endelige værdi af kontrakten og vil typisk ligge på omkring 5%. Hvis vi tager udgangspunkt i et eksempel med netop 5% og en 100 ounce standard Comexkontrakt, så vil futuren ved en guldpris på 1.650$ per ounce have en nominel værdi på $; hvorimod det beløb, der skal betales, kun er 8.250$. 08

9 Indgåelse af futurekontrakter finder sted hver dag, og er en nødvendighed når det gælder salg og køb af varer, der ikke leveres med det samme. Det er den eneste måde man kan sikre, at både køber og sælger står ved en aftale, der er indgået inden prisen er steget/faldet. Hvis prisen på en aftale til $ stiger med 2% bliver der krediteret 3.300$. Så en stigning på blot 2% fører til, at man har hentet 40% af det oprindelige udlæg. Det er jo ikke helt dårligt. Men det modsatte kan dog også ske hvilket er grunden til, at futures er uhensigtsmæssige for flertallet af dem, der ønsker at handle med guld. Et tab på 2% ville være ensbetydende med, at der skulle betals yderligere 3.300$ på den teoretiske handel, hvilket betyder, at der kun er 4.950$ tilbage af den oprindelige investering. Hvis prisen faldt endnu 4% den følgende dag, skyldes der yderligere 6.468$, og dermed ville hele investeringen være gået tabt. Man vil være tvunget til enten at skyde flere penge ind, med risiko for nye prisfald - eller lade mægleren lukke kontrakten med det resultat, at investeringen er gået endeligt tabt. Foruden tab i investering, kan der også blive tale om betaling af diverse mæglergebyrer. Med futurekontrakter har man også muligheden for at tjene penge på den omvendte situation, nemlig når guldet falder i værdi. Hvordan foregår det så? Man gør det, der kaldes at shorte, 09

10 Hvordan kan jeg købe guld? og det gør man ved at hvad enten der er tale om en aktie, vare eller obligation låne objektet af én person, sælge det til en anden, og så købe tilsvarende objekt tilbage til en, forhåbentlig, lavere pris end den man solgte til. Derefter afleverer man objektet tilbage til den rette ejer, og man har dermed tjent differencen mellem salgs- og købspris. Denne strategi kan være særdeles profiterende for den erfarne handlende, men for de fleste investorer gør det sig gældende, at det er mere sikkert at handle long (langt) med aktiverne og ikke shorte. Når man shorter er tabet potentielt ubegrænset, og det er meget usandsynligt, at en børsmægler vil lade dig shorte, medmindre de er fuldstændig overbeviste om, at du er erfaren nok til at arbejde med et sådan marked. Mineandele Modsat futurekontrakter giver mineandele den fordel, at det ikke er nødvendigt at følge med på daglig basis. Dette gælder især, hvis der købes andele i en Exchange-Traded Fund (se nedenfor), der investerer i mange forskellige guldproducenter, hvorved man minimerer risikoen ved at sprede sin investering. To af 10

11 de mest populære guldproducent-indekser er AMEX Gold BUGS (Basket of Un-hedged Gold Stocks) Index (symbol: HUI) og Philadelphia Gold and Silver Sector Index (symbol: XAU). Pludselige dramatiske stigninger i guldprisen vil typisk betyde gode gevinster på mange miners aktier, eftersom guld indtjener relativt pænt i forhold til produktionsomkostningerne. En stigning i guldprisen på 10%, kan betyde en stigning på 40% i et mineselskabs profit. Dette er især gældende for de mindre guldproducenter og mineselskaber, fortjenesterne for sidstnævnte kan være yderst overraskende. Et eksempel: Den Vancouver baserede virksomhed Glamis Gold sygnede stile hen i det meste af 1990 erne med en aktieværdi på under 2$, men i januar 2001 begyndte deres lavomkostningsmine Marigold i Nevada pludselig at producere betydelige mængder, og investorerne fik øjnene op for virksomhedens potentiale. De følgende 6 år steg aktieværdien hos Glamis fra 1,5$ til 40$ indtil den store canadiske guldproducent Goldcorp opkøbte firmaet i Når det går godt for investorerne i minedriften, kan der hentes store fortjenester, og ligeså med futures, hvor der kan tjenes flere penge, end hvis du købte guldet rent fysisk. Dog bør man også tage ulemperne ved mineinvesteringer i betragtning. Den mest åbenlyse ulempe er det faktum, at der er tale om en menneskebaseret 11

12 12 Mineaktier kan meget vel klare sig bedre end guldaktier i det kommende årti; en fundamental aktieanalyse af disse selskaber tegner i hvert fald et lyst billede.

13 Hvordan kan jeg købe guld? virksomhed, og mange ting kan gå galt og ofte gør det, hvilket i høj grad kan påvirke investeringerne. Mineskakter der kollapser og andre ulykker på området og i minen, kan på et øjeblik ændre hele virksomhedens kapitalværdi, selv for yderst veletablerede og ledende mineselskaber. Desuden skal man tage højde for politiske faktorer, hvad enten det er i form af særskatter, eller i værste fald nationalisering og ekspropriation af investorernes aktiver. Til trods for det teoretiske løfte om stigende gevinster ved stigning i guldprisen, har det været pinefuldt tydeligt for mange mineinvestorer den sidste årrække, at investering i mineaktier sjældent overgår investering i barrer og mønter. Tag i betragtning, at i juli 2002 lå HUI i gennemsnit på , mens guldprisen i gennemsnit lå på 314$ per ounce ifølge London PM s endelige balance selvsamme måned divideret med 314 giver et HUI/Guld-nøgletal på 0,354; men i juli til trods for at guldpriserne steg fra de lavere 300$ til 1600$ over forrige årti - står HUI/Guld-nøgletallet på 0,275. Så HUI, et modificeret ensartet $-vægtigt index på 15 af verdens største guldproducenter, har rent faktisk underkompenseret guld i en årrække, der strækker sig over 10 års finansielle marked for ædelmetaller. Denne underperformance er endnu mere bemærkelsesværdig, når man tager i betragtning, at HUI-indekset repræsenterer ikke-hedgede producenter, altså virksomheder, som ikke beskæftiger sig med forward sales af guld baseret på konservative prisforudsigelser. I et bull marked burde producenter som ikke hedger have langt større profit end producenter der hedger, da de sælger guld til markedspris. Dette burde betyde stigende profitmarginer og, som mange tror, outperformance set i forhold til den procentvis gevinst i prisen på guld. Den seneste tids underpræsteren for guldaktier set i forhold til bullion, er endnu mere markant når man sammenligner XAU-indekset (som indkluderer guldproducenter, der hedger) med guld(aktier). Men en akties hidtidige præstationer er ingen indikation af, hvordan den vil klare sig i fremtiden. Mineaktier kan meget vel klare sig bedre end guldaktier i det kommende årti; en fundamental aktieanalyse af disse selskaber tegner i hvert fald et lyst billede. Grundig analyse og spredning på forskellige producenter er alfa omega, hvis man vælger at investere i denne type aktier. 13

14 Hvordan kan jeg købe guld? Exchange-Traded Funds En Exchange-Traded Fund (ETF) er en portefølje af aktier, obligationer, optioner og/eller andre ting, der kan handles på en børs. De er skabt til helt specifikt at følge et bestemt index, sektor eller gruppe. Som med aktier kan de sælges med blot et enkelt klik på computeren, og man kan både short sell e, eje en andel i en ETF, og de kan fungere som en del af en skattefri investering. Man kan desuden sætte begrænsninger og stop-loss ordrer i forbindelse med en ETF, for at beskytte sig selv i tilfælde af ustabilitet på markedet. Når man kombinerer denne fleksibilitet med de lave gebyrer de fleste ETF er kræver mindre end 1% årligt og muligheden for at investere i flere dele af markedet ( non-commodity ETF er tillader spredning af din investering i op til 100 forskellige virksomheder), så det er næppe nogen overraskelse, at ETF ernes popularitet er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier. Ifølge Wikipedia var der i september 2010 registreret 916 ETF er på de amerikanske børser med aktiver for i alt 882 milliarder dollars. En stigning på 189 milliarder dollars sammenlignet med 12 måneder tidligere. Og mange flere er kommet til efterfølgende. Guld ETF er følger naturligvis prisen på guld. Dog vil de, som en konsekvens af de gebyrer man betaler dem, underpræstere den faktiske pris en smule. Dette kaldes for tracking risk. ETF ere er snarere finansielle produkter end egentligt fysisk guld. De tilbyder adgang til markedet, men uden ejerskab over en specifik mængde guld. Med det in mente er det vigtigt at spørge sig selv, hvorfor man egentlig køber guld. Hvis man ønsker at handle ofte, er ETF er den helt rigtige løsning. Muligheden for at kunne købe guld hos din allerede eksisterende børsmægler er et stort plus, især hvis man sammenligner med det mere møjsommelige arbejde med at afsætte mønter og barrer. Ligesom med Comex futures og optioner, er det med ETF er også muligt at spille på begge sider, da det er muligt at shorte guld ETF er og dermed tjene penge, når prisen falder. For de fleste investorer starter og ender ETF er med simple købs- og salgsordrer på børsen. Bekvemmelighed er salgsargumenter når det gælder ETF er, men man bør huske på, at størstedelen af ETF erne er papirguld, og de er derfor dybt afhængige af et funktionelt finansielt system. Derfor bør man undgå ETF er, hvis man ønsker at eje guld for at gardere sig selv mod problemer i netop den finansielle sektor. For den gennemsnitlige investor er det nemlig ikke en mulighed at få udleveret fysisk guld fra en ETF. Opbevaringsordningerne kan være meget ugennemskuelige. Nogle ETF er udliciterer opbevaringen til forvaringssteder (banker, der er hyret til at opbevare ETF ens guld), som herefter hyrer endnu en til at opbevare for dem. 14

15 Hvis man ønsker at handle ofte, er ETF er den helt rigtige løsning 15

16 Hvordan kan jeg købe guld? Nogle prospekter kan dog fritage forvaringsstederne for de forpligtelser, der følger med selv at hyre en underleverandør, og andre kan sikre, at ETF erne slipper for at holde snor i forvaringsstederne - på trods af, at det er dem, der har deres guld. Fondene kan faktisk have meget få rettigheder, når det gælder overvågning af forvaringssteder. Der er nemlig et større perspektiv, man bør have for øje her: At de forskellige forvaringssteder kan være spredt ud i mange lande, og i tilfælde af problemer kan det være en årelang kamp at få de forskellige retskredse til at blive enige. Som det også gør sig gældende med certifikater (se nedenfor), er guld ETF er afhængige af Fordele / Exchange-Traded Funds Lave forvaltningsomkostninger Hurtigt og nemt at købe og sælge gennem internetbaserede børsmæglere Mulighed for at shorte, at lave stop-loss ordrer, købe optioner mm. Ulemper / Exchange-Traded Funds Ejer din ETF rent faktisk det guld, den hævder at eje? Manglende muligheder for tilbagekøb i store eller små barrer Risiko pga. modparter (forvarringssteder) en tredjepart. I tilfældet med ETF er er det bankerne, der er ansvarlige for opbevaringen. Det er igen vigtigt at huske, at det at have investeret i en fond, ikke er det samme som at eje fysisk guld. Det betaler sig at sætte sig ind i prospekterne for disse produkter, da hver ETF er individuelle fonde med individuelle procedurer. Hvis man kun er interesseret i guld som en handelsvare, er ETF er en rigtig god løsning for dig. Har man derimod fokus på at undgå en modpart, skal man tænke dig om en ekstra gang inden man investerer i ETF er. Closed-End Funds Umiddelbart minder Closed-End Funds (CEF er) og ETF er meget om hinanden. Begge handler på børsen, og begge repræsenterer aktier, der understøttes af andre aktiver. For guld CEF er og guld ETF er er det mængden af guld, virksomhederne opfører de ligger inde med, der sætter deres aktieværdi. Man skal dog se bort fra disse lighedspunkter, for når det kommer til stykket, er de to ting meget forskellige. Først og fremmest har CEF er et fast antal aktier i omløb, modsat ETF er, hvor fondene bag udsteder og indløser aktier afhængig af investorernes efterspørgsel. CEF er lukker derimod lejlighedsvist af for tilbagekøb og sekundært salg investorerne kan derfor kun sælge på det sekundære marked. Det betyder, at mængden af guld de ejer, er fastsat i 16

17 lange perioder, indtil fonden beslutter sig for at købe mere bullion og udstede flere aktier. Derfor handler CEF er på baggrund af udbud og efterspørgsel snarere end at handle på basis af den totale mængde guld, de egentlig har. Det betyder at aktieprisen på en CEF kan handles med et væsentligt pristillæg og prisnedslag i forhold til deres nettoværdi. Nettoværdien er hver enkelt akties del af fondens totale guldbeholdning. Det kan være en fordel, eftersom præmien på aktier udstedt af de mest velrenommerede og populære guld CEF er kan stige, i takt med at flere investorer vil blive interesseret i at investere i store mængder velansete guldaktiver. At flere af fondene oven i købet tilbyder garanti, er blot en bonus, selvom det tit kun træder i kraft, hvis man har købt meget store mængder (over 400 ounce). Bagsiden af medaljen er, at man sandsynligvis vil komme til at betale en meget høj præmie for en given portion guld. Denne ulempe kan dog for nogles vedkommende blive opvejet af udsigten til en stigning i præ- 17

18 Hvordan kan jeg købe guld? mien samt det faktum, at CEF-guld er - modsat ETF-guld - allokeret og underlagt periodevise inspektioner og revisioner. De, der forvalter CEF er er ansvarlige for at måle efterspørgslen på det produkt, de har involveret sig med, og for at træffe beslutning om hvorvidt der skal åbnes op for tilbagekøb og sekundært salg. Det er i høj grad ledelsen, der afgør om CEF en handler med præmie til nettoværdien eller ej, eftersom investorer generelt har mest tiltro til en ledelse, der har en dokumenteret track record. Det er dog vigtigt at huske på, at en aktiv administration er lig med et Fordele / Closed-End Funds Tilbyder samme fleksibilitet som aktiemarkedet Normalt er det allokeret, revideret guld med mulighed for fysisk udlevering Mulighed af profit i stigning i præmien i forhold til nettoværdien Mulighed for at sprede din investering i flere jurisdiktioner Ulemper / Closed-End Funds Administrationsgebyrer Præmierne i forhold til nettoværdien kan betyde at du får mindre guld for pengene end andre ejerforhold administrationsgebyr, især sammenlignet med de passivt ledede fonde. Guldcertifikater Reglerne vedrørende guldcertifikatordninger varierer meget afhængig af de nationale love og krav til produktets design. Ikke desto mindre er der et par enkelte generelle punkter, man bør tage op til overvejelse inden der købes guldcertifikater. Først og fremmest er det helt grundlæggende ved ethvert certifikat; løftet om indløsning. For flere årtier siden, da USA stadig lå inde med guld, var landets valuta dybest set guldcertifikater. Sedler, udleveret af diverse banker, var en lovning på at kunne betale bæreren af denne seddel en bestemt mængde guld. Når man køber et guldcertifikat i dag, bliver man en kreditor uden sikkerhed for den virksomhed, man har handlet hos. Det minder lidt om at indsætte penge i banken. I begge tilfælde hvad enten det drejer sig om et guldcertifikat eller en kvittering for indbetaling er dit aktiv dit aktiv; men ansvaret hviler på enheden, der har udstedt det. Det er en vigtig faktor at tage med i betragtning, at der, modsat med fysisk guld, er en risiko vedrørende modparten. Risikoen er den man tager, når man accepterer en tredjeparts løfte. Personen eller virksomheden der afgiver løftet, er din modpart, og det guld, der placeres 18

19 Hvordan kan jeg købe guld? hos dem, bliver deres ansvar og en del af deres balanceopgørelse. Med andre ord, besiddelsen af dine værdier bliver overført til din modpart, og du bliver derved deres kreditor, så deres finansielle styrke er vigtig i forhold til dit gulds sikkerhed. Deres finansielle kapacitet afgør muligheden for at kunne få udleveret det deponerede guld efter at have bedt om det. Som James Turk sagde: Et certifikat er ikke en kvittering på en bankboks mange forstår ikke forskellen. Det betaler sig at være vidende om forskellen på allokeret og uallokeret guld. Allokeret guld er, når man faktisk er ejer af noget bestemt guld. Man er den egentlige og beviselige ejer og vigtigst af alt er, at dem der opbevarer dit guld, ingen rettigheder har til det opbevarede guld. Virksomheder, der tilbyder at opbevare allokeret guld, tager sig typisk betalt omkring 1% eller mindre af guldets værdi for opbevaringen, og de tilbyder ofte forsikringer og verifikation af en tredjepart på, at det opbevarede guld rent faktisk er, hvor det oplyses at befinde sig. Når det handler om uallokeret guld, er det købte guld blot et ubestemmeligt aktiv i deres opgørelser, og i tilfælde af konkurs vil alle virksomhedens kreditorer have førsteret til de samme aktiver, uden at man kan skelne dem fra hinanden. Dette kan føre til at virksomhedens kunder ikke kan få adgang til det guld eller lignende, 19

20 Hvordan kan jeg købe guld? der er blevet lovet dem, så det betaler sig at være forsigtig, når det gælder certifikater og andre former for papirguld, hvor en tredjepart står imellem dig og din investering. Der er visse selskaber, der udbyder certifikater med mulighed for garanti for, at det guld, de opvarer på vegne af kunden, ikke lånes ud til andre. Der er også tilfælde, hvor anerkendte certifikater kan tilbyde en billigere måde til at kræve ejerskab over en større mængde guld, sammenlignet med køb af fysisk guld, hvor der også gives mulighed for at sprede investeringen og mindske politiske risici. Fordele / Guldcertifikater Er en billigere løsning når det gælder ejerskab over store mængder guld end at købe og opbevare fysisk guld Mulighed for geografisk spredning af investeringer. Ulemper / Guldcertifikater Der er mulighed for modparts misligholdelse De fleste certifikater tilbyder uallokeret guld Højst sandsynligt ingen eller begrænsede tilbagekøbsmuligheder Mønter Før internettet var mønster og barrer eneste mulighed, hvis den almindelige investor ønskede at have guld liggende i pengeskabet. Der er stadig er et stort marked for guldmønter, både de mere kendte mønter som krugerrand, canadiske Maple Leaf og amerikanske Eagles; men også for de mere sjældne samlermønter. Her er en liste over de mere populære mønter: Sydafrikansk Krugerrand Canadisk Maple Leaf Østrigsk Philharmonic Amerikansk Gold Eagle Amerikansk Buffalo Fransk Napoleon Kinesisk Gold Panda Britisk Gold Sovereign Britisk Britannia Australsk Gold Nugget De fleste, der ønsker at eje mønter for deres monetære værdi frem for æstetiske årsager, har tendens til at favorisere mønter produceret af nationale møntværksteder. Dette skyldes bl.a. genkendeligheden, og kendte mønter har flow i markedet sammenlignet med markedet for de mere specielle mønter. Krugerrand har vist sig at være særdeles populær. Her cirkulerer omkring 55 millioner ounces (lidt mere end 1700 tons). Stadig udgør disse dog kun ca. 2,6 % af alt det investeringsguld, der findes i mønter 20

21 og barrer. Dette giver os en lille indsigt i udvalget af bullionprodukter, ligesom det viser, hvor lille en del af den samlede mængde overjordisk guld, der er mønter. Krugerranden er legeret med kobber, som gør dem mere holdbare og sværere at ridse, og det gør dem samtidig bedre egnet som bytteobjekt (selv om møntens guldrenhed er en anelse reduceret når der er tilsat kobber). Man vil al- tid kunne finde mennesker, der vil enten købe eller bytte med sådan en mønt, hvorimod det kan være sværere at finde en køber til specielle mønter, hvis det hele pludselig brænder på. Guldmønter er ofte en legal betalingsform i de lande, hvor de er skabt (som f.eks. Krugerrand i Sydafrika), selvom værdien som mønt altid vil ligge under indholdets egentlige værdi. Ofte laver regeringer skatteundtagelser på mønter, 21

22 Hvordan kan jeg købe guld? der er produceret i landet. I Storbritannien er der ikke skat på indtægterne fra salg af Sovereigns og Gold Britannias. Det er der derimod på mønter, der ikke stammer fra Storbritannien. Det er også almindeligt, at der ikke er skatter på investeringsmønter, men at der er skat på de mere specielle mønter. Det er dog ikke eventuelle skatter, der skal tages højde for. I en monetær krise er det de mønter, der er mest almindelige og brugbare, som er mest accepteret, hvilket ikke nødvendigvis er de mønter, der er fri for skatter. Hvis man rejser meget eller planlægger at emigrere, skal man først undersøge om de relevante lande accepterer de mønter, der investeres i. Det er derfor tit en god idé at investere i de velkendte mønter. Barrer Guldbarrer varierer i størrelse fra små 1 grams barrer op til de helt store London Good Delivery barrer på over 11 kg, der bliver opbevaret i centralbanker verden over. Selvom Good Delivery barrene bliver beskrevet som 400 oz (11,34 kg) barrer, må de gerne variere i størrelse, så længe de ligger indenfor intervallet 350 oz til 450 oz. Renheden skal dog som minimum være 99,5 %. Verdens største guldbarre befinder sig på Toi Gold Museum i Japan og vejer 250 kg. De mere velstående investorer vil typisk foretrække at købe barrer frem for mønter, da det er nemmere at opbevare store mængder guld i form af barrer end mønter. Der er ligeledes færre omkostninger ved at have barrer end mønter for samme værdi, idet der er en lavere procentvis præmie hæftet til prisen. Derfor er det mere attraktivt for de store investorer at købe barrer frem for mønter. Det er vigtigt at tage hensyn til præmien på mønter og barrer. Der skal altid betales en vis del over spotprisen på ethvert ædelmetal, da det er sådan forhandlerne tjener deres penge. Generelt er det sådan, at jo mindre investeringsobjektet er, og jo sværere det er at producere, jo højere vil tillægget være. Eksempelvis vil prisen for at producere en ¼-ounce mønt være den samme som for at producere en 1 ounce mønt. Sjældne objekter vil også have en 22

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Trends og tendenser // risikostyring

Trends og tendenser // risikostyring Trends og tendenser // risikostyring Risikostyring et must i fremtidens landbrug Per Sveistrup Finansrådgiver Bjørn Asmussen Råvarerådgiver Risikostyring Finansiel risikostyring i Landbruget Billeder af

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere