Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg"

Transkript

1 Investering i guld - den ultimative guide Af Dennis S. Lindberg

2 Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld. 02

3 Introduktion Så langt tilbage civilisationen kan huske, har der været en udpræget fascination af grundstof nummer 79, også kaldet Aurum eller forkortet Au - og mest kendt under navnet Guld. Denne guide beskæftiger sig med guld som investeringsobjekt. Som en enhed, der repræsenterer en monetær værdi, og som vil være i stand til at kunne skabe forøget værdi og mindske økonomiske risici - eller det modsatte, hvis man ikke ved, hvad man går ind til. Hvad afgør om noget har monetær værdi? Og hvad er i den forbindelse gode penge? Hvis man går tilbage til den græske filosof Aristoteles (384 f.kr f.kr.), så beskrev han fem hovedkaraktertræk ved penge: holdbarhed, flytbarhed, delelighed, ensartethed, og desuden skal de være svære at forfalske. Hertil kan vi tilføje endnu en faktor, der kan gøre penge til gode penge; mangel. Vi ender altså på seks faktorer, der kendetegner gode penge: Holdbarhed Flytbarhed Delelighed Ensartethed Forfalskningens sværhedsgrad Knaphed Men hvorfor er disse faktorer så afgørende for penge? Og hvorfor er guld gode penge? Det er ikke svært at se, hvorfor holdbarhed er en god monetær egenskab. Fysiske penge sedler og mønter er kun funktionelle så længe de er let genkendelige. Mønter, der nemt går i stykker vil på et tidspunkt falde ud af cirkulation, fordi handlende vil nægte at acceptere dem som betaling. Nødvendigheden af penges holdbarhed er faldet i takt med øget brug af elektroniske betalingsmidler, men så længe der stadig gøres brug af fysiske penge, er det en vigtig faktor. Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld; kun med specielle syrer kan guld opløses. Guld er også det mest smidige og mest formbare metal vi kender til; en enkelt ounce (28,35gr.) finguld kan bankes ud, så det har en flade på en kvadratmeter. Det betyder, at guldet med nemhed kan omformes til både barrer og mønter. Fysisk valuta skal også være flytbart, for hvad er det egentlig vi bruger penge til? Som et middel til at betale for varer og services, hvilket bli- 03

4 Introduktion ver betydeligt sværere hvis man eksempelvis brugte kvæg som betalingsmiddel. Penge kan med lethed flyttes fra sted til sted, og det er en væsentlig årsag til, at sedler og mønter er den eneste form for fysisk betalingsmiddel i de veludviklede landes verdens økonomier. Dette fører til Aristoteles tredje punkt: delelighed. Grunden til, at eksempelvis kunst er et dårligt betalingsmiddel, er, at kunst ikke i sig selv kan deles. Forestil dig, at det kendte maleri, Mona Lisa, blev skåret i mindre dele. Her vil værdien, når stykkerne samles igen, ikke være den samme, som den var da maleriet var helt og uskadet. Værdien af et enkelt stykke Mona Lisa vil heller ikke være en tilsvarende del værd. Råolie er til gengæld både deleligt, holdbart, transportabelt og meget brugbart. Oveni det, er der gennem det sidste halve århundrede, blevet fundet færre og færre let tilgængelige oliedepoter. Så hvorfor bruger vi så ikke bare tønder af olie som betalingsmiddel? Svaret er, at også ensartethed skal være tilstede. Hvor grundstof nummer 79, er et ensartet materiale, findes varer såsom olie, korn, hvede og sojabønner i mange forskellige kvaliteter. Dette gør det langt mere kompliceret at anvende dem som betalingsmiddel. Gulds ensartede egenskab understøtter dets brug som betalingsmiddel, og, som det også er tilfældet med mange andre råvarer, kræves der meget mere plads, hvis man ønsker at opbevare den samme værdi rent fysisk. Eksempelvis fylder råolie til en værdi af $ væsentligt mere end den samme værdi i guld. Forholdet mellem guld og sølv ligger i øjeblikket omkring 55. Det betyder, at hvis du vil opbevare den samme værdi i sølv og guld, kræver det 55 gange så meget plads at lagre sølv end guld. Det sidste hovedkaraktertræk Aristoteles opstiller for de gode penge er, at det skal være svært at forfalske. Endnu en fordel, der favoriserer guld som betalingsmiddel. Alkymister har i tidens løb forgæves forsøgt at genskabe guld, men uden held. Den eneste måde der kan tilføres mere guld til det overjordiske lager, er ved at udvinde mere fra miner. For at fastslå kvaliteten af guld, kan der udføres en række tests. Guld kan bedømmes visuelt, det kan bedømme ved hjælp af mikroskoper; og derudover kan man fastslå guld og dets kvalitet på vægt, størrelse samt lyd-, magnetog syretests. Alle disse og andre lignende tests, kan med lethed afsløre falsk fra ægte guld. For yderligere information, henvises til Gold Money Laboratory s hjemmeside. Her findes information om ædelmetalproduktion, fremstillings- og kvalitetsevalueringstests. Da vi tilførte knaphed til Aristoteles fem punkter, kom vi med den sidste og afgørende grund til, at netop guld er så eftertragtet som mone- 04

5 Introduktion tær enhed - og som investeringsobjekt. Andre materialer, eksempelvis metaller, bliver jo også benyttet til at lave betalingsmidler som mønter. At metaller som jern og aluminium ikke er gode penge, ses blandt andet i at eksempelvis aluminium forekommer i forholdet ppm (parts per million) i jordskorpen. Til sammenligning, forekommer sølv, det mest almindelige af de ædle metaller i det periodiske system, i forholdet 0,075ppm, mens samme tal for guld er 0,004ppm. Altså er knapheden større for eksempelvis guld og sølv, da det forekommer i langt mindre mængde, end jern og aluminium. I 2011 blev der udvundet tons guld på verdensplan, hvilket svarer til kun 1,7% af den totale mængde overjordiske guld. I juli 2012 estimerer World Gold Council, verdens totale overjordiske mængde af guld til at være tons. Det svarer til under 3% af Hooverdæmningens samlede vægt. Knapheden på guld og den relativt konsekvent, lave stigning af den samlede overjordiske guldbeholdning, har stor betydning for bedømmelsen af gulds færdighed som penge. For 1 gram guld, har man siden middelalderen kunnet købe omtrent den samme mængde hvede. Dermed har guldet i fin grad beholdt købekraften i forhold til nationale valutaer, illustreret af nedenstående graf over olie- og guldpriser set over tid: 05

6 Hvordan kan jeg købe guld? Der findes overordnet set to måder at investere i guld. Man kan enten købe fysisk guld eller man kan købe aktier i guld. Det sidstnævnte kan være future- eller optionskontrakter, som kan være en rigtig god investering, men hvor der også kan være en del risiko forbundet. På de næste sider af denne guide vil vi fortrinsvist gennemgå de forskellige muligheder, hvorpå man kan eje og investere i fysisk guld herunder mønter, barrer, certifikater og depoter. Men først vil vi kigge på aktier og anparter, og hvordan man på den måde kan få del i guldmarkedet. 08

7 08 / Future- og optionskontrakter 10 / Mineandele 14 / Exchange-Traded Funds 16 / Closed-End Funds 19 / Certifikater 21 / Mønter 23 / Barrer 26 / Fysisk guld og professionel opbevaring 07

8 Hvordan kan jeg købe guld? Note: Likviditet og risiko Som nævnt findes flere måder hvorpå man kan kombinere det at investere i guld og spekulere i prisen. Denne guide fokuserer på både fordele og ulemper ved de forskellige måder at eje ædelmetaller på. Nogle af disse er fysisk guld i ordets egentlige forstand, mens andre er aktier i guld et produkt, der giver ejerskab over en vis sum guld, uden at være i fysisk besiddelse det ædle metal under hovedpuden eller i en bankboks. Tag et kig på risikofiguren til højre herfor. Guld er en slags forsikring og et middel til at værne om sin kapital. Jo højere op i figuren man bevæger sig, jo højere er likviditeten, og jo nemmere er det at handle med guld. Men dette er på bekostning af en proportionelt større usikkerhed. Sagt med ordene fra formand for mineselskabet Franco-Nevada, Pierre Lassonde: Ædelmetaller giver ikke renter eller aktieudbytte, ej heller udvikler det sig eller vokser af sig selv. Det er den pris, du betaler, for ro og stabilitet. Likviditet og risiko er med andre ord vigtige faktorer, når du overvejer at investere i guld. Future- og optionskontrakter Guld future- og optionskontrakter bliver fortrinsvis handlet på Commodity Exchange (Comex) i New York, der er et datterselskab til det Chicago-baserede CME Group Inc. Det attraktive ved futurekontrakter er den fristende udsigt til stigning i guldprisen. Det faktiske beløb du betaler for at tage del i futuren, er blot en brøkdel af den endelige værdi af kontrakten og vil typisk ligge på omkring 5%. Hvis vi tager udgangspunkt i et eksempel med netop 5% og en 100 ounce standard Comexkontrakt, så vil futuren ved en guldpris på 1.650$ per ounce have en nominel værdi på $; hvorimod det beløb, der skal betales, kun er 8.250$. 08

9 Indgåelse af futurekontrakter finder sted hver dag, og er en nødvendighed når det gælder salg og køb af varer, der ikke leveres med det samme. Det er den eneste måde man kan sikre, at både køber og sælger står ved en aftale, der er indgået inden prisen er steget/faldet. Hvis prisen på en aftale til $ stiger med 2% bliver der krediteret 3.300$. Så en stigning på blot 2% fører til, at man har hentet 40% af det oprindelige udlæg. Det er jo ikke helt dårligt. Men det modsatte kan dog også ske hvilket er grunden til, at futures er uhensigtsmæssige for flertallet af dem, der ønsker at handle med guld. Et tab på 2% ville være ensbetydende med, at der skulle betals yderligere 3.300$ på den teoretiske handel, hvilket betyder, at der kun er 4.950$ tilbage af den oprindelige investering. Hvis prisen faldt endnu 4% den følgende dag, skyldes der yderligere 6.468$, og dermed ville hele investeringen være gået tabt. Man vil være tvunget til enten at skyde flere penge ind, med risiko for nye prisfald - eller lade mægleren lukke kontrakten med det resultat, at investeringen er gået endeligt tabt. Foruden tab i investering, kan der også blive tale om betaling af diverse mæglergebyrer. Med futurekontrakter har man også muligheden for at tjene penge på den omvendte situation, nemlig når guldet falder i værdi. Hvordan foregår det så? Man gør det, der kaldes at shorte, 09

10 Hvordan kan jeg købe guld? og det gør man ved at hvad enten der er tale om en aktie, vare eller obligation låne objektet af én person, sælge det til en anden, og så købe tilsvarende objekt tilbage til en, forhåbentlig, lavere pris end den man solgte til. Derefter afleverer man objektet tilbage til den rette ejer, og man har dermed tjent differencen mellem salgs- og købspris. Denne strategi kan være særdeles profiterende for den erfarne handlende, men for de fleste investorer gør det sig gældende, at det er mere sikkert at handle long (langt) med aktiverne og ikke shorte. Når man shorter er tabet potentielt ubegrænset, og det er meget usandsynligt, at en børsmægler vil lade dig shorte, medmindre de er fuldstændig overbeviste om, at du er erfaren nok til at arbejde med et sådan marked. Mineandele Modsat futurekontrakter giver mineandele den fordel, at det ikke er nødvendigt at følge med på daglig basis. Dette gælder især, hvis der købes andele i en Exchange-Traded Fund (se nedenfor), der investerer i mange forskellige guldproducenter, hvorved man minimerer risikoen ved at sprede sin investering. To af 10

11 de mest populære guldproducent-indekser er AMEX Gold BUGS (Basket of Un-hedged Gold Stocks) Index (symbol: HUI) og Philadelphia Gold and Silver Sector Index (symbol: XAU). Pludselige dramatiske stigninger i guldprisen vil typisk betyde gode gevinster på mange miners aktier, eftersom guld indtjener relativt pænt i forhold til produktionsomkostningerne. En stigning i guldprisen på 10%, kan betyde en stigning på 40% i et mineselskabs profit. Dette er især gældende for de mindre guldproducenter og mineselskaber, fortjenesterne for sidstnævnte kan være yderst overraskende. Et eksempel: Den Vancouver baserede virksomhed Glamis Gold sygnede stile hen i det meste af 1990 erne med en aktieværdi på under 2$, men i januar 2001 begyndte deres lavomkostningsmine Marigold i Nevada pludselig at producere betydelige mængder, og investorerne fik øjnene op for virksomhedens potentiale. De følgende 6 år steg aktieværdien hos Glamis fra 1,5$ til 40$ indtil den store canadiske guldproducent Goldcorp opkøbte firmaet i Når det går godt for investorerne i minedriften, kan der hentes store fortjenester, og ligeså med futures, hvor der kan tjenes flere penge, end hvis du købte guldet rent fysisk. Dog bør man også tage ulemperne ved mineinvesteringer i betragtning. Den mest åbenlyse ulempe er det faktum, at der er tale om en menneskebaseret 11

12 12 Mineaktier kan meget vel klare sig bedre end guldaktier i det kommende årti; en fundamental aktieanalyse af disse selskaber tegner i hvert fald et lyst billede.

13 Hvordan kan jeg købe guld? virksomhed, og mange ting kan gå galt og ofte gør det, hvilket i høj grad kan påvirke investeringerne. Mineskakter der kollapser og andre ulykker på området og i minen, kan på et øjeblik ændre hele virksomhedens kapitalværdi, selv for yderst veletablerede og ledende mineselskaber. Desuden skal man tage højde for politiske faktorer, hvad enten det er i form af særskatter, eller i værste fald nationalisering og ekspropriation af investorernes aktiver. Til trods for det teoretiske løfte om stigende gevinster ved stigning i guldprisen, har det været pinefuldt tydeligt for mange mineinvestorer den sidste årrække, at investering i mineaktier sjældent overgår investering i barrer og mønter. Tag i betragtning, at i juli 2002 lå HUI i gennemsnit på , mens guldprisen i gennemsnit lå på 314$ per ounce ifølge London PM s endelige balance selvsamme måned divideret med 314 giver et HUI/Guld-nøgletal på 0,354; men i juli til trods for at guldpriserne steg fra de lavere 300$ til 1600$ over forrige årti - står HUI/Guld-nøgletallet på 0,275. Så HUI, et modificeret ensartet $-vægtigt index på 15 af verdens største guldproducenter, har rent faktisk underkompenseret guld i en årrække, der strækker sig over 10 års finansielle marked for ædelmetaller. Denne underperformance er endnu mere bemærkelsesværdig, når man tager i betragtning, at HUI-indekset repræsenterer ikke-hedgede producenter, altså virksomheder, som ikke beskæftiger sig med forward sales af guld baseret på konservative prisforudsigelser. I et bull marked burde producenter som ikke hedger have langt større profit end producenter der hedger, da de sælger guld til markedspris. Dette burde betyde stigende profitmarginer og, som mange tror, outperformance set i forhold til den procentvis gevinst i prisen på guld. Den seneste tids underpræsteren for guldaktier set i forhold til bullion, er endnu mere markant når man sammenligner XAU-indekset (som indkluderer guldproducenter, der hedger) med guld(aktier). Men en akties hidtidige præstationer er ingen indikation af, hvordan den vil klare sig i fremtiden. Mineaktier kan meget vel klare sig bedre end guldaktier i det kommende årti; en fundamental aktieanalyse af disse selskaber tegner i hvert fald et lyst billede. Grundig analyse og spredning på forskellige producenter er alfa omega, hvis man vælger at investere i denne type aktier. 13

14 Hvordan kan jeg købe guld? Exchange-Traded Funds En Exchange-Traded Fund (ETF) er en portefølje af aktier, obligationer, optioner og/eller andre ting, der kan handles på en børs. De er skabt til helt specifikt at følge et bestemt index, sektor eller gruppe. Som med aktier kan de sælges med blot et enkelt klik på computeren, og man kan både short sell e, eje en andel i en ETF, og de kan fungere som en del af en skattefri investering. Man kan desuden sætte begrænsninger og stop-loss ordrer i forbindelse med en ETF, for at beskytte sig selv i tilfælde af ustabilitet på markedet. Når man kombinerer denne fleksibilitet med de lave gebyrer de fleste ETF er kræver mindre end 1% årligt og muligheden for at investere i flere dele af markedet ( non-commodity ETF er tillader spredning af din investering i op til 100 forskellige virksomheder), så det er næppe nogen overraskelse, at ETF ernes popularitet er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier. Ifølge Wikipedia var der i september 2010 registreret 916 ETF er på de amerikanske børser med aktiver for i alt 882 milliarder dollars. En stigning på 189 milliarder dollars sammenlignet med 12 måneder tidligere. Og mange flere er kommet til efterfølgende. Guld ETF er følger naturligvis prisen på guld. Dog vil de, som en konsekvens af de gebyrer man betaler dem, underpræstere den faktiske pris en smule. Dette kaldes for tracking risk. ETF ere er snarere finansielle produkter end egentligt fysisk guld. De tilbyder adgang til markedet, men uden ejerskab over en specifik mængde guld. Med det in mente er det vigtigt at spørge sig selv, hvorfor man egentlig køber guld. Hvis man ønsker at handle ofte, er ETF er den helt rigtige løsning. Muligheden for at kunne købe guld hos din allerede eksisterende børsmægler er et stort plus, især hvis man sammenligner med det mere møjsommelige arbejde med at afsætte mønter og barrer. Ligesom med Comex futures og optioner, er det med ETF er også muligt at spille på begge sider, da det er muligt at shorte guld ETF er og dermed tjene penge, når prisen falder. For de fleste investorer starter og ender ETF er med simple købs- og salgsordrer på børsen. Bekvemmelighed er salgsargumenter når det gælder ETF er, men man bør huske på, at størstedelen af ETF erne er papirguld, og de er derfor dybt afhængige af et funktionelt finansielt system. Derfor bør man undgå ETF er, hvis man ønsker at eje guld for at gardere sig selv mod problemer i netop den finansielle sektor. For den gennemsnitlige investor er det nemlig ikke en mulighed at få udleveret fysisk guld fra en ETF. Opbevaringsordningerne kan være meget ugennemskuelige. Nogle ETF er udliciterer opbevaringen til forvaringssteder (banker, der er hyret til at opbevare ETF ens guld), som herefter hyrer endnu en til at opbevare for dem. 14

15 Hvis man ønsker at handle ofte, er ETF er den helt rigtige løsning 15

16 Hvordan kan jeg købe guld? Nogle prospekter kan dog fritage forvaringsstederne for de forpligtelser, der følger med selv at hyre en underleverandør, og andre kan sikre, at ETF erne slipper for at holde snor i forvaringsstederne - på trods af, at det er dem, der har deres guld. Fondene kan faktisk have meget få rettigheder, når det gælder overvågning af forvaringssteder. Der er nemlig et større perspektiv, man bør have for øje her: At de forskellige forvaringssteder kan være spredt ud i mange lande, og i tilfælde af problemer kan det være en årelang kamp at få de forskellige retskredse til at blive enige. Som det også gør sig gældende med certifikater (se nedenfor), er guld ETF er afhængige af Fordele / Exchange-Traded Funds Lave forvaltningsomkostninger Hurtigt og nemt at købe og sælge gennem internetbaserede børsmæglere Mulighed for at shorte, at lave stop-loss ordrer, købe optioner mm. Ulemper / Exchange-Traded Funds Ejer din ETF rent faktisk det guld, den hævder at eje? Manglende muligheder for tilbagekøb i store eller små barrer Risiko pga. modparter (forvarringssteder) en tredjepart. I tilfældet med ETF er er det bankerne, der er ansvarlige for opbevaringen. Det er igen vigtigt at huske, at det at have investeret i en fond, ikke er det samme som at eje fysisk guld. Det betaler sig at sætte sig ind i prospekterne for disse produkter, da hver ETF er individuelle fonde med individuelle procedurer. Hvis man kun er interesseret i guld som en handelsvare, er ETF er en rigtig god løsning for dig. Har man derimod fokus på at undgå en modpart, skal man tænke dig om en ekstra gang inden man investerer i ETF er. Closed-End Funds Umiddelbart minder Closed-End Funds (CEF er) og ETF er meget om hinanden. Begge handler på børsen, og begge repræsenterer aktier, der understøttes af andre aktiver. For guld CEF er og guld ETF er er det mængden af guld, virksomhederne opfører de ligger inde med, der sætter deres aktieværdi. Man skal dog se bort fra disse lighedspunkter, for når det kommer til stykket, er de to ting meget forskellige. Først og fremmest har CEF er et fast antal aktier i omløb, modsat ETF er, hvor fondene bag udsteder og indløser aktier afhængig af investorernes efterspørgsel. CEF er lukker derimod lejlighedsvist af for tilbagekøb og sekundært salg investorerne kan derfor kun sælge på det sekundære marked. Det betyder, at mængden af guld de ejer, er fastsat i 16

17 lange perioder, indtil fonden beslutter sig for at købe mere bullion og udstede flere aktier. Derfor handler CEF er på baggrund af udbud og efterspørgsel snarere end at handle på basis af den totale mængde guld, de egentlig har. Det betyder at aktieprisen på en CEF kan handles med et væsentligt pristillæg og prisnedslag i forhold til deres nettoværdi. Nettoværdien er hver enkelt akties del af fondens totale guldbeholdning. Det kan være en fordel, eftersom præmien på aktier udstedt af de mest velrenommerede og populære guld CEF er kan stige, i takt med at flere investorer vil blive interesseret i at investere i store mængder velansete guldaktiver. At flere af fondene oven i købet tilbyder garanti, er blot en bonus, selvom det tit kun træder i kraft, hvis man har købt meget store mængder (over 400 ounce). Bagsiden af medaljen er, at man sandsynligvis vil komme til at betale en meget høj præmie for en given portion guld. Denne ulempe kan dog for nogles vedkommende blive opvejet af udsigten til en stigning i præ- 17

18 Hvordan kan jeg købe guld? mien samt det faktum, at CEF-guld er - modsat ETF-guld - allokeret og underlagt periodevise inspektioner og revisioner. De, der forvalter CEF er er ansvarlige for at måle efterspørgslen på det produkt, de har involveret sig med, og for at træffe beslutning om hvorvidt der skal åbnes op for tilbagekøb og sekundært salg. Det er i høj grad ledelsen, der afgør om CEF en handler med præmie til nettoværdien eller ej, eftersom investorer generelt har mest tiltro til en ledelse, der har en dokumenteret track record. Det er dog vigtigt at huske på, at en aktiv administration er lig med et Fordele / Closed-End Funds Tilbyder samme fleksibilitet som aktiemarkedet Normalt er det allokeret, revideret guld med mulighed for fysisk udlevering Mulighed af profit i stigning i præmien i forhold til nettoværdien Mulighed for at sprede din investering i flere jurisdiktioner Ulemper / Closed-End Funds Administrationsgebyrer Præmierne i forhold til nettoværdien kan betyde at du får mindre guld for pengene end andre ejerforhold administrationsgebyr, især sammenlignet med de passivt ledede fonde. Guldcertifikater Reglerne vedrørende guldcertifikatordninger varierer meget afhængig af de nationale love og krav til produktets design. Ikke desto mindre er der et par enkelte generelle punkter, man bør tage op til overvejelse inden der købes guldcertifikater. Først og fremmest er det helt grundlæggende ved ethvert certifikat; løftet om indløsning. For flere årtier siden, da USA stadig lå inde med guld, var landets valuta dybest set guldcertifikater. Sedler, udleveret af diverse banker, var en lovning på at kunne betale bæreren af denne seddel en bestemt mængde guld. Når man køber et guldcertifikat i dag, bliver man en kreditor uden sikkerhed for den virksomhed, man har handlet hos. Det minder lidt om at indsætte penge i banken. I begge tilfælde hvad enten det drejer sig om et guldcertifikat eller en kvittering for indbetaling er dit aktiv dit aktiv; men ansvaret hviler på enheden, der har udstedt det. Det er en vigtig faktor at tage med i betragtning, at der, modsat med fysisk guld, er en risiko vedrørende modparten. Risikoen er den man tager, når man accepterer en tredjeparts løfte. Personen eller virksomheden der afgiver løftet, er din modpart, og det guld, der placeres 18

19 Hvordan kan jeg købe guld? hos dem, bliver deres ansvar og en del af deres balanceopgørelse. Med andre ord, besiddelsen af dine værdier bliver overført til din modpart, og du bliver derved deres kreditor, så deres finansielle styrke er vigtig i forhold til dit gulds sikkerhed. Deres finansielle kapacitet afgør muligheden for at kunne få udleveret det deponerede guld efter at have bedt om det. Som James Turk sagde: Et certifikat er ikke en kvittering på en bankboks mange forstår ikke forskellen. Det betaler sig at være vidende om forskellen på allokeret og uallokeret guld. Allokeret guld er, når man faktisk er ejer af noget bestemt guld. Man er den egentlige og beviselige ejer og vigtigst af alt er, at dem der opbevarer dit guld, ingen rettigheder har til det opbevarede guld. Virksomheder, der tilbyder at opbevare allokeret guld, tager sig typisk betalt omkring 1% eller mindre af guldets værdi for opbevaringen, og de tilbyder ofte forsikringer og verifikation af en tredjepart på, at det opbevarede guld rent faktisk er, hvor det oplyses at befinde sig. Når det handler om uallokeret guld, er det købte guld blot et ubestemmeligt aktiv i deres opgørelser, og i tilfælde af konkurs vil alle virksomhedens kreditorer have førsteret til de samme aktiver, uden at man kan skelne dem fra hinanden. Dette kan føre til at virksomhedens kunder ikke kan få adgang til det guld eller lignende, 19

20 Hvordan kan jeg købe guld? der er blevet lovet dem, så det betaler sig at være forsigtig, når det gælder certifikater og andre former for papirguld, hvor en tredjepart står imellem dig og din investering. Der er visse selskaber, der udbyder certifikater med mulighed for garanti for, at det guld, de opvarer på vegne af kunden, ikke lånes ud til andre. Der er også tilfælde, hvor anerkendte certifikater kan tilbyde en billigere måde til at kræve ejerskab over en større mængde guld, sammenlignet med køb af fysisk guld, hvor der også gives mulighed for at sprede investeringen og mindske politiske risici. Fordele / Guldcertifikater Er en billigere løsning når det gælder ejerskab over store mængder guld end at købe og opbevare fysisk guld Mulighed for geografisk spredning af investeringer. Ulemper / Guldcertifikater Der er mulighed for modparts misligholdelse De fleste certifikater tilbyder uallokeret guld Højst sandsynligt ingen eller begrænsede tilbagekøbsmuligheder Mønter Før internettet var mønster og barrer eneste mulighed, hvis den almindelige investor ønskede at have guld liggende i pengeskabet. Der er stadig er et stort marked for guldmønter, både de mere kendte mønter som krugerrand, canadiske Maple Leaf og amerikanske Eagles; men også for de mere sjældne samlermønter. Her er en liste over de mere populære mønter: Sydafrikansk Krugerrand Canadisk Maple Leaf Østrigsk Philharmonic Amerikansk Gold Eagle Amerikansk Buffalo Fransk Napoleon Kinesisk Gold Panda Britisk Gold Sovereign Britisk Britannia Australsk Gold Nugget De fleste, der ønsker at eje mønter for deres monetære værdi frem for æstetiske årsager, har tendens til at favorisere mønter produceret af nationale møntværksteder. Dette skyldes bl.a. genkendeligheden, og kendte mønter har flow i markedet sammenlignet med markedet for de mere specielle mønter. Krugerrand har vist sig at være særdeles populær. Her cirkulerer omkring 55 millioner ounces (lidt mere end 1700 tons). Stadig udgør disse dog kun ca. 2,6 % af alt det investeringsguld, der findes i mønter 20

21 og barrer. Dette giver os en lille indsigt i udvalget af bullionprodukter, ligesom det viser, hvor lille en del af den samlede mængde overjordisk guld, der er mønter. Krugerranden er legeret med kobber, som gør dem mere holdbare og sværere at ridse, og det gør dem samtidig bedre egnet som bytteobjekt (selv om møntens guldrenhed er en anelse reduceret når der er tilsat kobber). Man vil al- tid kunne finde mennesker, der vil enten købe eller bytte med sådan en mønt, hvorimod det kan være sværere at finde en køber til specielle mønter, hvis det hele pludselig brænder på. Guldmønter er ofte en legal betalingsform i de lande, hvor de er skabt (som f.eks. Krugerrand i Sydafrika), selvom værdien som mønt altid vil ligge under indholdets egentlige værdi. Ofte laver regeringer skatteundtagelser på mønter, 21

22 Hvordan kan jeg købe guld? der er produceret i landet. I Storbritannien er der ikke skat på indtægterne fra salg af Sovereigns og Gold Britannias. Det er der derimod på mønter, der ikke stammer fra Storbritannien. Det er også almindeligt, at der ikke er skatter på investeringsmønter, men at der er skat på de mere specielle mønter. Det er dog ikke eventuelle skatter, der skal tages højde for. I en monetær krise er det de mønter, der er mest almindelige og brugbare, som er mest accepteret, hvilket ikke nødvendigvis er de mønter, der er fri for skatter. Hvis man rejser meget eller planlægger at emigrere, skal man først undersøge om de relevante lande accepterer de mønter, der investeres i. Det er derfor tit en god idé at investere i de velkendte mønter. Barrer Guldbarrer varierer i størrelse fra små 1 grams barrer op til de helt store London Good Delivery barrer på over 11 kg, der bliver opbevaret i centralbanker verden over. Selvom Good Delivery barrene bliver beskrevet som 400 oz (11,34 kg) barrer, må de gerne variere i størrelse, så længe de ligger indenfor intervallet 350 oz til 450 oz. Renheden skal dog som minimum være 99,5 %. Verdens største guldbarre befinder sig på Toi Gold Museum i Japan og vejer 250 kg. De mere velstående investorer vil typisk foretrække at købe barrer frem for mønter, da det er nemmere at opbevare store mængder guld i form af barrer end mønter. Der er ligeledes færre omkostninger ved at have barrer end mønter for samme værdi, idet der er en lavere procentvis præmie hæftet til prisen. Derfor er det mere attraktivt for de store investorer at købe barrer frem for mønter. Det er vigtigt at tage hensyn til præmien på mønter og barrer. Der skal altid betales en vis del over spotprisen på ethvert ædelmetal, da det er sådan forhandlerne tjener deres penge. Generelt er det sådan, at jo mindre investeringsobjektet er, og jo sværere det er at producere, jo højere vil tillægget være. Eksempelvis vil prisen for at producere en ¼-ounce mønt være den samme som for at producere en 1 ounce mønt. Sjældne objekter vil også have en 22

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Stigningen i prisen på guld i de seneste år

Stigningen i prisen på guld i de seneste år 51 Stigningen i prisen på guld i de seneste år Thomas Krabbe Jensen og Christian Stampe Sørensen, Kapitalmarkedsafdelingen INTRODUKTION Under den finansielle krise i 27-9 steg guld betydeligt i værdi,

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Den ultimative guide til handel med binære optioner

Den ultimative guide til handel med binære optioner Woody Woodstock Den ultimative guide til handel med binære optioner For nybegyndere! Den ultimative guide til handel med binære optioner. For nybegyndere 2. udgave, 1. oplag 2015 Woody Woodstock Omslag:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere